Кафедра військової підготовки

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року

№ 143 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», та сумісного наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 липня 2015 року. № 299/694/791 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», наказом ректора університету від 4 липня 2016 року № 63 створено кафедру військової підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу.

За результатом роботи комісії щодо визначення спроможності підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України у 2016 році створено кафедру військової підготовки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

 

Кафедра функціонує з метою:

► військової підготовки громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра і придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями за програмою підготовки офіцерів запасу;

► здійснення військово-патріотичного виховання.

 

Основними завданнями та функціями кафедри є:

► організація і науково-методичне забезпечення усіх видів навчальних занять;

► підвищення професійного рівня та методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників;

► участь у дослідженні актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

► виховання у студентів глибокого почуття любові до України, її народу, формування у них необхідних бойових якостей, духовної та психологічної готовності із зброєю в руках захищати Українську державу, поваги до Конституції України та інших законів України, свідомого виконання вимог військової присяги.

 

Бороздін Микола Кирилович

полковник запасу ЗСУ, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри військової підготовки

Коломієць Станіслав Іванович

полковник запасу ЗСУ, старший викладач

Дегтярьов Володимир Леонідович

підполковник запасу ЗСУ, старший викладач

Антоненко Володимир Олександрович

підполковник запасу ЗСУ, лаборант кафедри

Військова підготовка громадян України має на меті підготувати для Збройних Сил України беззавітно відданих українському народові, морально стійких, дисциплінованих, високопрофесійних офіцерів запасу, які володіють знаннями, уміннями та навичками, необхідними для успішного вирішення завдань  під час проходження служби на первинних офіцерських посадах.

Військова підготовка громадян України планується та проводиться протягом двох років у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, та включає, крім аудиторних занять в університеті, 3-тижневий навчальний збір після першого року підготовки та 30-денний  навчальний збір на базі 179 навчально-тренувального центру після другого року підготовки.

Під час навчальних аудиторних занять студенти отримують теоретичні знання та практичні навички, виконують контрольні роботи, складають семестровий  та випускний екзамени.

На навчальних зборах  студенти виконують практичні  вправи з первинної загальновійськової підготовки, підготовки техніки зв’язку до бойового застосування, удосконалюють навички з експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки.

Головна увага у  військовій підготовці громадян України приділяється формуванню і розвитку основних професійно-бойових і психологічних  якостей, польової виучки, командних і методичних навичок, потрібних їм для успішного виконання обов’язків за призначенням.

Програма військової підготовки у ВНП передбачає вивчення наступних  розділів:

  • Загальновійськова підготовка;
  • Організація та методика роботи з особовим складом;
  • Тактична і тактико-спеціальна підготовка;
  • Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

На військову підготовку під керівництвом викладача відводиться  435 годин в університеті, 108 годин на комплексних практичних заняттях та 144 години на навчальному зборі.

Громадянам України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. Після присвоєння офіцерського звання випускники за бажанням можуть вступити на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу.

Ліцензійний обсяг підготовки громадян України за програмою офіцерів запасу у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка складає 450 осіб за наступними військово-обліковими спеціальностями ( ВОС ):

 

  • бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації);
  • організація фельд’єгерського-поштового зв’язку;
  • експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності.

 

Кафедра військової підготовки  (ауд. 205 П).

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011.

тел. 0532 56 38 94

k49@pntu.edu.ua

Сторінка Facebook