Студентське наукове товариство

У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка діє комплексна програма підготовки обдарованої молоді «Від абітурієнта до магістра», яка є орієнтиром для студентів та викладачів у справі подальшої продуктивної підготовки висококваліфікованих спеціалістів і майбутніх аспірантів. Для успішної реалізації цієї програми з травня 2007 року в університеті діє студентське наукове товариство.

На базі ПолтНТУ функціонує Обласне наукове студентське товариство, котре щороку проводить конкурси студентських наукових проектів за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.

На базі нашого ВНЗ створено і плідно працює Полтавське територіальне відділення Малої академії наук для роботи з обдарованою молоддю. Студенти ПолтНТУ єЛауреатами Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України та Членами президії Всеукраїнської студентської ради при МОН України.

Із метою розвитку наукового потенціалу молодих учених, активного залучення їх до розв’язання завдань і проблем регіону керівництвом навчального закладу значна увага приділяється підтримці роботи ради молодих учених університету.

Велика кількість студентів зайнята науково-дослідною роботою в наукових гуртках та проблемних групах (в університеті їх діє 50), в госпдоговірних і держбюджетних НДР. Крім того, студенти залучаються до винахідницької діяльності. Результати цієї роботи відображені в публікаціях студентів, патентах, перемогах на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. 


Чисельність учасників та переможців всеукраїнських олімпіад та конкурсів

За результатами участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 навчального року 14 студентів університету стали переможцями (згідно з наказом МОН України від 13.07.2015 р. № 756):

 1. Тітович Валерій Валерійович (фінансово-економічний факультет, диплом ІІ ступеня з банківської справи), наукові керівники професор Онищенко Володимир Олександрович, доцент Довгаль Юлія Сергіївна;
 2. Максюта Наталія Сергіївна (факультет нафти і газу та природокористування, диплом І ступеня з екології), науковий керівник доцент Голік Юрій Степанович;
 3. Магаляс Тетяна Русланівна (факультет менеджменту та бізнесу, диплом І ступеня з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту), науковий керівник доцент Дубовая Валентина Володимирівна;
 4. Шумовська Наталія Олександрівна (факультет менеджменту та бізнесу, диплом ІІ ступеня з інформатики та кібернетики), науковий керівник старший викладач Скрильник Ірина Іванівна;
 5. Позднякова Валерія Сергіївна (факультет нафти і газу та природокористування,  диплом ІІ ступеня з нафтової та газової промисловості), науковий керівник асистент Стадник Олена Олександрівна;
 6. Розпірка Катерина Юріївна (електромеханічний факультет, диплом ІІ ступеня з транспорту), науковий керівник доцент Васильєв Олексій Сергійович;
 7. Корсунська Марина Юріївна (факультет менеджменту та бізнесу, диплом І ступеня з менеджменту), науковий керівник професор Маркіна Ірина Анатоліївна;
 8. Конвісар Денис Валерійович (будівельний факультет, диплом ІІ ступеня з будівництва та архітектури), науковий керівник доцент Микитенко Сергій Миколайович;
 9. Галайда Дар’я Дмитрівна (архітектурний факультет, диплом ІІ ступеня з будівництва та архітектури), науковий керівник доцент Лях Василь Максимович;
 10.  Головко Світлана Андріївна (факультет менеджменту та бізнесу, диплом ІІ ступеня з менеджменту), науковий керівник доцент Болдирєва Людмила Миколаївна;
 11.  Петрова Анна Олександрівна (фінансово-економічний факультет, диплом ІІ ступеня з економіки та управління підприємствами), науковий керівник професор Черганова Віра Яківна;
 12.  Хилимендик Володимир Володимирович (будівельний факультет, диплом ІІІ ступеня з цивільної оборони та пожежної безпеки), науковий керівник доцент Дикань Сергій Антонович;
 13.  Хавер Ганна Костянтинівна (фінансово-економічний факультет, диплом ІІІ ступеня з світового господарства і міжнародних економічних відносин), науковий керівник доцент Безрукова Наталія Валеріївна;
 14.  Усенко Дмитро Валерійович (будівельний факультет, диплом ІІІ ступеня з прикладної геометрії, інженерної графіки та ергономіки), науковий керівник доцент Воронцов Олег Вікторович.

 

Крім того, студенти ПолтНТУ взяли участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах й здобули перемогу:

2 студенти (гуманітарного факультету Бойко Сергій Володимирович, факультету менеджменту та бізнесу Яценко Катерина Олексіївна) отримали перемогу в обласному конкурсі (перша премія) «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад»;

Студентка Рогова Вероніка Володимирівна (гуманітарний факультет) стала переможницею Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка»;

2 студентки фінансово-економічного факультету (Позняк Юлія Ігорівна, Федіна Ольга Ігорівна) здобули перемогу на Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика.

        

За підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей 2014/2015 навчального року 12 студентів університету здобули перемогу:

 1. Волик Ольга Романівна (факультет нафти і газу та природокористування,
  ІІ місце з екології);
 2. Жемчужнікова Ольга Юріївна (факультет нафти і газу та природокористування, ІІ місце з екологічної безпеки);
 3. Приходько Юлія Олександрівна (будівельний факультет, ІІ місце з опору матеріалів);
 4. Россоха Станіслав В’ячеславович  (електромеханічний факультет, ІІ місце з теорії машин і механізмів);
 5. Сівцов Богдан Олександрович (будівельний факультет, ІІ місце з нарисної геометрії);
 6. Прудка Єлизавета Андріївна (фінансово-економічний факультет, ІІІ місце з інвестування);
 7. Позняк Юлія Ігорівна (фінансово-економічний факультет, ІІ місце з економіки підприємства);
 8. Головко Світлана Андріївна (факультет менеджменту та бізнесу, ІІ місце з менеджменту організацій і адміністрування);
 9. Люшень Катерина Володимирівна (факультет менеджменту та бізнесу,
  ІІ місце з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності);
 10.  Щепетіхіна Антоніна Миколаївна (факультет менеджменту та бізнесу,
  ІІІ місце з автомобільних доріг і аеродромів);
 11.  Сулейманова Есміра Нариманівна (будівельний факультет, ІІІ місце з землеустрою і кадастру);
 12.  Яценко Катерина Олексіївна (факультет менеджменту та бізнесу, ІІІ місце з інтелектуальної власності).