Ректорат

 

Ректор

Онищенко Володимир Олександрович

Посада:

ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Науковий ступінь,
вчене звання:

доктор економічних наук, професор

Досягнення:

почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2006 р.), нагрудний знак « Петра Могили» (2007 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.), лауреат Державної премії в галузі науки і техніки (2012 р.).

Службова контактна
інформація:

тел./факс (0532) 56-98-94, факс. (0532) 60-87-30
rector@pntu.edu.ua

 
 
 
 

Ректорат

До складу ректорату входять радник ректора, проректори, помічники ректора, головний бухгалтер, начальник навчального відділу (навчально-методичного управління), юрисконсульт, директори філій, інститутів і центрів, декани факультетів, керівники інших підрозділів, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів, інші посадові особи визначені наказом ректора.

Коробко Богдан Олегович

Посада:

перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь,
вчене звання:

доктор технічних наук, доцент

Досягнення:

подяка Прем'єр-міністра України (2005 р.), лауреат щорічної премії Президента України для молодих вчених (2007 р.), нагрудний знак " Відмінник освіти України" (2010 р.)

Службова контактна
інформація:

(0532) 56-29-37
korobko@pntu.edu.ua

 

Мартиненко Анатолій Михайлович

Посада:

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

Науковий ступінь, вчене звання:

кандидат військових наук, доцент

Досягнення:

Почесна грамота МОН України (1999 р.), нагрудний знак "Відмінник освіти України" (2017 р.)

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-96-70,

martynenko@pntu.edu.ua

 

Філонич Олена Миколаївна

Посада:

Проректор з економічних питань - головний бухгалтер

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2013 р.).

 

Сівіцька Світлана Павлівна

Посада:

Проректор з наукової та міжнародної роботи

Науковий ступінь,
вчене звання:

Кандидат економічних наук

Службова контактна
інформація:

(0532) 60-87-57,

sivitska@pntu.edu.ua

Досягнення:

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2016 р.).

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Вчена рада

За посадами до складу Вченої ради входять: ректор − голова ради, радник ректора, вчений секретар, проректори та помічники ректора, директори філій, інститутів, центрів, декани факультетів, директор науково-технічної бібліотеки, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету працівників, голова профспілкового комітету студентів.

1

Онищенко Володимир Олександрович

д.е.н., професор, ректор, голова Вченої ради університету;

2

Аляєв Геннадій Євгенович

д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін;

3

Василенко Анатолій Володимирович

студент електромеханічного факультету

4

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

5

Воронцов Олег Вікторович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки;

6

Галінська Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент, Вчений секретар Вченої ради;

7

Гибало Аліна Олександрівна

студентка навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту; 

8

Голік Юрій Степанович

к.т.н., професор ПолтНТУ, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

9

Гришко Володимир Васильович

д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

10

Дроботя Олександр Васильович

голова профкому студентів та аспірантів

11

Дубіщев Віктор Петрович

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки;

12

Зоценко Микола Леонідович

д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

13

Іваницька Ірина Олександрівна

к.х.н., доцент, декан гуманітарного факультету;

14

Колієнко Анатолій Григорович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

15

Конюк Андрій Євгенович

старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування;

16

Корнієнко Марина Вікторівна

президент студентського парламенту

17

Коробко Богдан Олегович

д.т.н., доцент, Перший проректор − проректор з науково-педагогічної роботи;

18

Курчанов Валерій Микитович

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

19

Ляхов Олександр Логвинович

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем;

20

Мартиненко Анатолій Михайлович

к.військ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та корпоративного управління;

21

Матвієнко Андрій Михайлович

к.т.н., доцент, декан факультету нафти і газу та природокористування;

22

Муравльов Володимир Вячеславович

к.т.н., доцент, в.о. декана архітектурного факультету;

23

Нестеренко Микола Петрович

д.т.н., професор, декан будівельного факультету;

24

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів;

25

Передерій Ірина Григоріївна

д.іст.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства;

26

Передерій Ярослав Олександрович

студент навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту

27

Петлюх Ольга Анатоліївна

студентка архітектурного факультету;

28

Погорелов Юрій Сергійович

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту;

29

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

30

Поставний Андрій Михайлович

директор студентського містечка;

31

Птащенко Ліана Олександрівна

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і банківської справи;

32

Савенко Руслан Григорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

33

Сажко Василь Володимирович

к.іст.н., доцент, начальник навчального відділу;

34

Сєров Микола Іванович

д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики;

35

Сидоренко Валентина Олегівна

директор науково-технічної бібліотеки;

36

Сівіцька Світлана Павлівна

к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва;

37

Соловйов Веніамін Васильович

д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики;

38

Філонич Олена Миколаївна

к.е.н., проректор з економічних питань ‒
головний бухгалтер;

39

Цимбаленко Валерій Володимирович

головний інженер адміністративно-господарської роботи, начальник відділу адміністративно-господарської роботи;

40

Чевганова Віра Яківна

к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

41

Черненко Владислав Володимирович

студент факультету нафти і газу та природокористування;

42

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

43

Чопенко Ніна Семенівна

к.т.н., доцент кафедри образотворчого мистецтва;

44

Шарий Григорій Іванович

д.держ.упр., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

45

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки;

46

Шульга Олександр Васильович

д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій і мехінотроніки


Рішення Вченої ради університету

 

Читати далі ➯
↩ Згорнути
 
 
 
 

Наглядова рада

До складу Наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (за згодою).

НАУМОВЕЦЬ

Антон Григорович

Перший віце-президент Національної академії наук України.

Заступник голови Наглядової ради (за згодою).

СТОГНІЙ

Вадим Сергійович

Керівник секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Секретар Наглядової ради (за згодою).

ШЛЯХОВИЙ

Юрій Віталійович

Начальник Полтавського відділення публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк".

Члени наглядової ради  (за згодою).

ВІТРИК

Віталій Григорович

Генеральний директор ТОВ "Науково-технічне підприємництво "Бурова техніка"", член правління ВГО "Спілка буровиків України".

ГОЛОВКО

Валерій Анатолійович

Голова Полтавської обласної державної адміністрації.

ДОВГИЙ

Станіслав Олексійович

Президент Малої академії наук України.

КОБЕЗА

Олександр Іванович

Директор газопромислового управління "Полтавагазвидобування" ПАТ "Укргазвидобування".

КОСТЕНКО

Олена Григорівна

Начальник управління з питань державного майна та підприєств Міністерства освіти і науки України.

КРЕМЕНЬ

Василь Григорович

Президент Національної академії педагогічних наук України.

ЛАНДАР

Олексій Михайлович

Генеральний директор товариства з додатковою відповідальністю "Полтаватрансбуд", член ГО "Академія будівництва України".

ПОЛЕТУЧІЙ

Іван Іванович

Директор ТОВ "Геосинтез Інженірінг".

РАПТАНОВ

Олексій Кузьмич

Директор з видобутку та переробки вуглеводнів компанії ДТЕК Нафтогаз.

ЧЕРНЯК

Роман Євгенович

Генеральний директор ПрАТ "АвтоКраз".

ЩУРОВ

Ігор В'ячеславович

Генеральний директор компанії ДТЕК Нафтогаз

ФУРЛЕТ

Наталія Ярославівна

Директор департаменту кадрого забезпечення Міністерства освіти і науки України.

Читати далі ➯
↩ Згорнути