Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів

 

У загальноуніверситетській системі навчання студентів кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів є випускаючою. Кафедра забезпечує підготовку кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «магістр» та «доктор філософії».

Здійснення навчального процесу, виконання науково-дослідницької та проектної роботи забезпечується 11 викладачами, серед котрих 100% з науковими ступенями, а також навчально-допоміжним персоналом кількістю 3 особи.

Багата на події та досягнення історія розвитку нашого університету, створена його чудовим колективом – студентами, викладачами, господарським, навчально-допоміжним й управлінським персоналом. А починалось усе з малого, коли за постановою Ради Народних Комісарів Союзу РСР 1930 року в Полтаві було організовано однопрофільний лише з 5 кафедрами інститут інженерів сільськогосподарського будівництва і робітничий факультет із філіями в Нових Санжарах, Лубнах, Крюкові та інших промислових районах Полтавщини. Навчалось тоді в інституті всього 282 студенти й працювали 33 викладачі.

Прискореного становлення до рівня сьогоднішнього авторитетного в Україні навчально-наукового закладу – Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка з близько 10 тисячами студентів на 8 факультетах – інститут почав набувати з 50 – 60-их років минулого століття, коли в країні швидкими темпами відновлювалося зруйноване Великою Вітчизняною війною народне господарство, розгорталося промислове та цивільне будівництво. Саме в цей період найширшого застосування у зведенні будівель і споруд серед будівельних матеріалів досягли бетон та залізобетон, як легкодоступні в будь-якому районі будівництва й найбільш відповідні умовам його індустріалізації. У результаті за роки п’ятирічок із бетону та залізобетону було побудовано величезну кількість будинків цивільного призначення, одно- і багатоповерхових промислових будівель для різних галузей промисловості, залізничних та автодорожніх мостів, гідротехнічних споруд, резервуарів значної місткості, силосів для цементу, вугілля, зерна й ін. Багато споруд та будівель вражали своєю архітектурою, стали визначними за розмірами і дотепер не перестають дивувати оригінальністю конструктивних рішень.

Прискорюване і водночас широкомасштабне впровадження бетону та залізобетону, значні досягнення в теорії розрахунків, конструювання й зведення будівельних конструкцій із цих матеріалів, безсумнівний їх авторитет у питаннях надійності, міцності, довговічності та перспективності використання в будівельній галузі почали вимагати більш досконалої підготовки інженерних кадрів, активного використання наукового потенціалу вищих навчальних закладів. Із метою розв’язання нагальної проблеми притоку в будівництво висококваліфікованих спеціалістів у галузі залізобетону в багатьох ВНЗ країни у цей час створювались кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій. Така кафедра відповідно до наказу МВССО УРСР №327 від 25 червня 1960 року була започаткована і в Полтавському інституті інженерів сільськогосподарського виробництва, у результаті поділу кафедри «будівельні конструкції», котра існувала з 1933 року, на дві – «залізобетонні та кам’яні конструкції» й «металеві та дерев’яні конструкції».

Починаючи з 1960 року новостворена кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій активно включилась не тільки у навчально-виховний процес, але й вагомо заявила про себе в науково-дослідницькій і дослідно-конструкторській роботі. Тому невдовзі, у 1963 році, відповідно до наказу МВССО СРСР №122 від 16 квітня при кафедрі було відкрито аспірантуру за 3 спеціальностями. Науковими керівниками аспірантури були призначені к.т.н., доцент Торяник М.С. – за спеціальністю «Залізобетонні та кам’яні конструкції»; професор Платонов Є.В. – за спеціальністю «Основи і фундаменти»; к.т.н., професор Топчій Д.М. – за спеціальністю «Архітектура».

Першим завідувачем кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій у 1960 році став доцент Торяник Михайло Степанович. На цій посаді він пропрацював до 1975 року, добре налагодивши навчальний процес, створив наукову школу з дослідження роботи залізобетонних конструкцій на складні види деформацій, на сьогодні добре відому як в Україні, так і за кордоном, став доктором наук, професором – відомим ученим.

Перший завідувач кафедри залізобетонних та кам’яних

конструкцій – д.т.н., професор М.С. Торяник

 

Після виходу М.С. Торяника на пенсію кафедрою завідували: к.т.н., доцент Макаренко Л.П. – з 1975 по 1978 р.; лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, д.т.н., професор Вахненко П.Ф. – з 1978 по 1985 р.; к.т.н., доцент Руденко Ю.М. – у 1985 р.; д.т.н., професор Павліков А.М. – з 1985 по 1990 р.; к.т.н., доцент Митрофанов В.П. – з 1990 до 1997 р.
Із 1997 р. завідування кафедрою знову було покладено на д.т.н., професора Павлікова А.М.

Сучасну назву кафедра отримала 7 грудня 2005 року, коли до неї була приєднана кафедра опору матеріалів, до цього створена у 1954 році в результаті поділу кафедри будівельної механіки. До моменту об’єднання двох кафедр першим завідувачем кафедри опору матеріалів (з 1954 по 1975 р.) був к.т.н., доцент Хілобок Г.К. У подальшому цю кафедру очолювали: к.т.н., доцент Куренков О.Ф. (з 1975 по 1981 р.); к.т.н., доцент Толстопятов Р.В. (з 1981 по 1986 р.); д.т.н., професор Горик О.В. (з 1986 по 2004 р.); к.т.н., доцент Муравльов В.В (з 2004 по 2005 р.).

Перший завідувач кафедри опору

 матеріалів – к.т.н., доцент Хілобок Г.К.

 

У 2003 році за підтримки ректора університету, д.т.н., професора О.Г. Онищенка при кафедрі організовано підготовку фахівців за спеціалізацією «Експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель та споруд». Ця спеціалізація є єдиною в Україні й ставить за мету підготовку спеціалістів із надійного технічного обслуговування будівель. З появою цієї спеціалізації в галузі будівництва ієрархічне коло (проектування – будівництво – експлуатація) існування будівельного комплексу будівель та споруд тепер забезпечується підготовкою (до цього відсутньою для його третьої ланки) спеціалістів за профілем «експлуатація, ремонт і підсилення».

Першими аспірантами кафедри стали Л.І. Сердюк (д.т.н., професор, працював до червня 2009 р. завідувачем  кафедри теоретичної механіки ПолтНТУ) та Є.М. Бабич (нині д.т.н., професор, завідувач кафедри інженерних конструкцій Національного університету водного господарства і природокористування в м. Рівне). Безпосередньо на кафедрі захищено 4 докторські дисертації (М.С. Торяник, П.Ф. Вахненко, С.І. Роговий, А.М. Павліков) та понад 50 кандидатських дисертацій.

Керували аспірантурою доктор технічних наук, професор М.С. Торяник; доктор технічних наук, заслужений працівник народної освіти України, дійсний член академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки П.Ф. Вахненко; кандидати технічних наук, доценти В.П. Митрофанов, Є.В. Клименко, М.М. Губій, С.І. Роговий. Тепер керівництво науковою роботою аспірантів здійснюють доктор технічних наук, професор А.М. Павліков та кандидат технічних наук, доцент О.О. Довженко.

Із числа колишніх аспірантів кафедри після захисту кандидатських дисертацій шестеро – Є.М. Бабіч, П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, Є.В. Клименко, С.І. Роговий, О.В. Семко – свій науковий шлях продовжують, захистивши докторські дисертації за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Але багато  хто  присвятив своє життя науковій діяльності не тільки в галузі будівництва, але й у інших наукових галузях. Так, Л.І. Сердюк захистив дисертацію за двома спеціальностями – «Машинознавство і деталі машин» та «Динаміка, міцність машин, приладів і апаратури»; О.В. Горик захистив дисертацію за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла»; М.Є. Рогоза – захистив дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація і управління підприємствами».

Сім випускників аспірантури стали академіками, десять – отримали звання професора і багато з них працювали й працюють проректорами ВНЗ, деканами факультетів і завідувачами кафедр, керівниками державних установ, будівельних організацій та інших галузей господарства. 

Павліков Андрій Миколайович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 1978 р.

 

Наукова проблема:

моделювання напружено-деформованого стану будівельних конструкцій із залізобетону в умовах складного деформування.

 

Має понад 340 публікацій, з них:

монографій – 6, підручників – 3, навчальних посібників – 12, статей – 286, патентів, авторських свідоцтв – 30

Погрібний Володимир Володимирович,

кандидат технічних наук, с.н.с.,

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 1982 р.

 

Наукова проблема:

міцність бетонних та залізобетонних конструкцій та їх елементів при зрізі.

 

Має понад 180 публікацій, із них:

монографій – 1; навчальних посібників – 1,

статей – 110, патентів – 6

Довженко Оксана Олександрівна,

кандидат технічних наук, доцент,

професор кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 1985 р.

 

Наукова проблема:

теорія міцності бетонних і залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі варіаційних принципів та концепції жорстко-пластичного тіла.

 

Має понад 230 публікацій, із них:

монографій – 3, навчальних посібників – 6, 

статей – 133, патентів – 6

Микитенко Сергій Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 1986 р.

 

Наукова проблема:

раціональне проектування залізобетонних конструкцій.

 

Має понал 90 публікації, з них:

монографій – 2, статей – 69

Фенко Олексій Георгійович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 1989 р.

 

Наукова проблема:

вплив власних напружень на властивості матеріалів.

 

Має понад 90 публікацій, з них:

навчальних посібників – 3, статей – 75, патентів – 2

Кириченко Володимир Анатолійович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2001 р.

 

Наукова проблема:

уточнення крайових умов затиснених балок із врахуванням фізико-механічних характеристик матеріалу середовища затиснення.

 

Має понад 50 публікації, з них:

навчальних посібників – 3, статей – 42

Носач Олександр Борисович,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2001 р.

 

Наукова проблема:

тріщиностійкість похилих перерізів залізобетонних елементів при косому згині.

 

Має понад 45 публікацій, з них:

навчальних посібників – 2, статей – 25, патентів – 1

Гасенко Антон Васильович,

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2005 р.

 

Наукова проблема:

оцінка надійності стиснутих залізобетонних і сталезалізобетонних конструкцій та їх вузлів з урахуванням експлуатаційних пошкоджень.

 

Має понад 125 публікацій, з них:

навчальних посібників – 4, статей – 62, патентів – 8

Пінчук Наталія Михайлівна,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2008 р.

 

Наукова проблема:

міцність армоцегляної кладки при зминанні.

 

Має понад 60 публікацій, з них:

монографія – 1, конспектів лекцій – 2, статей – 47, патентів – 2

Гарькава Ольга Вікторівна,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2009 р.

 

Наукова проблема:

експериментально-теоретичні дослідження і розробка практичних методів розрахунків ЗБЕ, які працюють на складні види деформацій при короткочасній та тривалій дії навантажень.

 

Має понад 80 публікацій, з них:

монографія – 1, навчальних посібників – 5, статей – 62, патентів – 1

Джура Володимир Миколайович,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2005 р.

 

Наукова проблема:

дослідження напружено-деформованого стану стиснутих сталезалізобетонних конструкцій.

 

Має понад 20 публікацій, з них:

конспектів лекцій – 1, статей – 18

Качан Тарас Юрійович,

кандидат технічних наук,

завідувач лабораторії.

Працює в ПолтНТУ з 2010 р.

 

Наукова проблема:

експериментально-теоретичні дослідження і розробка практичних методів розрахунків ЗБЕ, які працюють на складні види деформацій при короткочасній та тривалій дії навантажень.

 

Має понад 45 публікацій, з них:

навчальних посібників – 2, статей – 28, патентів – 9

Мусієнко Надія Валентинівна,

старший лаборант

Працює в ПолтНТУ з 1986 р.

Терлецька Надія Михайлівна,

навчальний майстер

Працює в ПолтНТУ з 2017 р.

Мальована Олена Олександрівна,

аспірантка

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2016 р.

 

Наукова проблема:

розрахунок міцності елементів із високоміцного бетону при зрізі.

 

Має понад 20 публікацій.

Марюха Дмитро Юрійович,

аспірант

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2017 р.

 

Наукова проблема:

несуча здатність стиків залізобетонних елементів з гнучкими петлями.

 

Має 5 публікацій, із них:

статей – 2

Бариляк Богдан Андрійович,

аспірант

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2018 р.

 

Наукова проблема:

несуча здатність залізобетонних косостиснутих колон за деформаційною моделлю.

 

Має 3 публікації, із них:

статей – 3

Приходько Юлія Олександрівна,

аспірантка

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2018 р.

 

Наукова проблема:

міцність бетонних елементів при місцевому стисненні.

 

Має 5 публікацій, із них:

статей – 3

Кузнєцова Ірина Григорівна,

аспірантка

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2018 р.

 

Наукова проблема:

напружено-деформований стан залізобетонних косозігнутих балок таврового профілю на основі повної діаграми деформування бетону.

 

Має 3 публікації, із них:

статей – 3

Усенко Дмитро Валерійович,

аспірант

Навчається в аспірантурі ПолтНТУ з 2018 р.

 

Наукова проблема:

міцність цегляної кладки при діагональному розколюванні.

 

Має 5 публікацій, із них:

статей – 5

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка забезпечує ґрунтовну фундаментальну, наукову, професійну та прикладну підготовку і випуск фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

При їх підготовці викладається 25 дисциплін. В окремі навчальні роки кафедра забезпечувала навчання за цими дисциплінами до 500 студентів різних курсів, щорічно виконуються не менше 25 магістерських робіт, проводяться консультації дипломників усіх будівельних спеціальностей, що існують в університеті.

Всі випускники конкурентоспроможні на ринку праці, мають реальні можливості працевлаштування на провідних вітчизняних та зарубіжних підприємствах (організаціях, установах, фірмах, компаніях тощо) і повністю забезпечуються роботою згідно з отриманою спеціальністю.

Найбільш обдаровані випускники вступають і навчаються в аспірантурі та докторантурі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Одним із напрямів науково-дослідної роботи кафедри залізобетоних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів є вдосконалення безкапітельно-безбалкової конструктивної системи будівель з метою її широкого впровадження в житлове будівництво України.

Житловий будинок у м. Полтава по вул. Жовтневій, 60Д в процесі будівництва
та після зведення з використанням наукових розробок кафедри

 

У рамках виконання держбюджетної теми «Збірно-монолітна конструктивна система будівлі під соціальне житло» (реєстраційний номер 0113 U 000 383) вперше в Україні в лабораторії кафедри проведені експериментальні випробування плит перекриття, колон та сходових маршів безкапітельно-безбалкової конструктивної системи житлових будівель.

Експериментальна перевірка в лабораторії кафедри вдосконалених конструкцій безкапітельно-безбалкової конструктивної системи житлових будівель

 

Викладачами кафедри розроблені технічні умови на залізобетонні вироби (плити перекриття, колони та сходові марші) безкапітельно-безбалкової конструктивної системи житлових будівель зі збірно-монолітним в’язевим каркасом. Результати наукових досліджень у напрямі вдосконалення конструкцій та вузлів з‘єднання каркасу підтверджені патентами на корисну модель.

З використанням наукових розробок викладачів кафедри у м. Полтаві введені в експлуатацію 16-поверхові житлові будинки по проспекту Богдана Хмельницького, 21, завершено будівництво на вул. Жовтневій, 60д, продовжується широкомасштабне будівництво житлового кварталу «Садовий» в с. Розсошенці.

Викладачі кафедри ведуть наукову роботу в галузі дослідження залізобетонних і кам’яних конструкцій на складні види деформацій при короткочасній та тривалій дії навантажень (керівник – д.т.н., професор А.М. Павліков), а також опору руйнуванню й деформуванню бетонних і залізобетонних елементів, що зазнають складних неоднорідних НДС при різному характері зовнішніх впливів (к.т.н, доцент О.О. Довженко). За час існування кафедри за її науковими напрямами досягнуті результати викладено в 11 монографіях, а їх новизна підтверджена 30 авторськими свідоцтвами на винаходи, щорічно друкується 35 – 40 наукових статей.

Колектив кафедри підтримує плідні творчі зв’язки й веде господарсько-договірну роботу з установами, заводами, промисловими і сільськогосподарськими  підприємствами. Останніми роками були розроблені проекти реконструкції виробничих об’єктів, проведені обстеження і реконструйовано понад 100 будівельних об’єктів у Полтавській та інших областях України. За участю студентів спроектовані трибуни Полтавського картодрому, лабораторний корпус «Л» та корпуси «А» і «Ф» університету. Здійснена реконструкція полтавського стадіону «Ворскла».

На кафедрі з 1963 року заснована наукова школа за напрямом дослідження будівельних конструкцій, що працюють на складні види деформацій, котра є єдиною як в Україні, так і за кордоном. Очолював її спочатку доктор технічних наук, професор М.С. Торяник, а потім доктор технічних наук, професор П.Ф. Вахненко. Тепер роботу наукової школи продовжує доктор технічних наук, професор А.М. Павліков, під керівництвом котрого за результатами виконаних експериментально-теоретичних досліджень захистили кандидатські дисертації О.В. Семко, О.В. Зернюк, О.Г. Хохлов, Є.В. Дяченко, О.В. Гарькава, Д.Ф. Федоров, М.О. Харченко, П.А.Юрко.

 

Випробування залізобетонної балки на косий згин в лабораторії кафедри

На основі досліджень М.С. Торяника і його учнів В.І. Бабича, П.В. Вахненка, О.В. Горика, М.М. Губія, О.М. Кузьменка, В.І. Клименка, Є.В. Клименка, А.М. Павлікова, Ю.М. Руденка, С.І. Рогового, О.В. Редкіна, Л.І. Сердюка, Л.В. Фалєєва, М.Л. Ярового та багатьох інших створено методологію розрахунку міцності, тріщиностійкості та деформативності елементів прямокутної, таврової й двотаврової форм, які працюють в умовах складного деформування. Рекомендації для відповідних розрахунків використані в діючих нормах із проектування залізобетонних конструкцій.

Останніми роками інтерес до наукових досліджень значно зріс. Усе більше викладачів кафедри залучаються до наукової роботи. У результаті на кафедрі започатковано наукову школу з напряму «Дослідження і розроблення методів розрахунку опору руйнуванню та деформуванню бетонних і залізобетонних елементів, які зазнають неоднорідних напружено-деформованих станів при різному характері впливів навантаження та середовища». За результатами виконаних експериментально-теоретичних досліджень з цього напряму захистили кандидатські дисертації П.П. Воскобійник, В.А. Котляров, О.О. Довженко, С.М. Микитенко, В.В. Погрібний (під керівництвом В.П.Митрофанова), В.Н. Рожко, Н.М. Пінчук, Л.В. Карабаш, Т.Ю. Качан, І.А. Юрко, Ю.В.Чурса (під керівництвом О.О.Довженко).

Розроблена методика розрахунку несучої здатності бетонних та залізобетонних конструкцій (елементів) на зріз із застосуванням варіаційного метода в теорії пластичності бетону, принципу віртуальних швидкостей, розривних рішень з локалізацією пластичної деформації у тонких шарах на поверхнях руйнування, концепції жорстко-пластичного тіла, верхньої оцінки граничного навантаження. Теоретичні результати знайшли підтвердження в комплексних експериментальних дослідженнях.

Результати досліджень викладачів кафедри знайшли відображення в монографіях та наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та за кордоном.  Окремі з цих видань входять до науко-метричної бази Scopus

Кафедра має три випробувальні лабораторії з приміщеннями  загальною площею 798,6 м 2 . Одна з цих лабораторій – найсучасніша в Україні, призначена забезпечувати проведення лабораторних робіт із навчальних дисциплін, випробовувати та досліджувати будівельні залізобетонні й кам’яні конструкції. Вона була запроектована і побудована в 1973 році за участі всіх членів кафедри, що працювали на той час.

Лабораторія для проведення наукових досліджень та лабораторних робіт

Ця лабораторія з розмірами 18х36 м оснащена кран-балкою вантажопідйомністю 10 кН, мостовим краном вантажопідйомністю у 250 кН, сучасною обчислювальною технікою, унікальними випробувальними пристроями та машинами, силовим навантажувальним обладнанням для дослідження роботи конструкцій як статичним, так і динамічним навантаженням до 5000 кН.

Викладачі кафедри беруть участь в Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, публікують статті за результатами наукових досліджень в закордонних збірниках, що входять до Міжнародних науко-метричних баз.

Доцент С.М. Микитенко у травні 2018 року взяв участь у І Міжнародній азербайджансько-українській конференції «Building Innovations-2018», організаторами якої виступили ПолтНТУ спільно з Азербайджанським архітектурно-будівельним університетом.

Доцент С.М. Микитенко робить доповідь на тему «Эффективная конструктивная система для строительства зданий доступного жилья»

Доцент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Наталія Пінчук у червні 2018 року прийняла участь у програмі Erasmus+ Staff Mobility For Teaching, Познанський технологічний університет (Politechnika Poznanska) м. Познань, Польща.

Відповідно до програми мобільності Пінчук Н.М. провела 8 годин лекційних занять для студентів університету. Мова лекцій – англійська. Основними темами були «Concrete and masonry structures and their role in construction», «Materials for concrete structures and their properties», «Reinforcement for RC structures», «Properties of reinforced concrete», «Limit state design of RC structures».

Викладач ПолтНТУ Наталія Пінчук зі студентами третього року навчання та викладачем курсу залізобетонні конструкції Познаньського технологічного університету д.т.н. Терезою Грабовец-Мізера

Отримано сертифікат участі в програмі Erasmus+ Staff Mobility, що підтверджує високий рівень проведеного обміну досвідом фахівцями ПолтНТУ та колегами Познанського технологічного університету.

Викладачі кафедри забезпечили організацію та проведення 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону» у жовтні 2017 року (присвяченій 120-річчю Торяника М.С.).

У конференції взяли участь науковці та виробничники з Києва, Одеси, Львова, Харкова, Рівного, Тернополя, Сум, Дніпра, а також закордонні гості з Турції та Хорватії.

Доцент кафедри Микитенко С.М. у червні 2016 року взяв участь у Міжнародній конференції «Сучасні проблеми дослідження матеріалів, технології та організації будівництва в транскордонному відношенні», котра проходила в Білостоцькому технічному університеті (Польща). На цій конференції він виступив від колективу авторів у складі: д.е.н., проф. Онищенко В.О.; д.т.н., проф. Павліков А.М.; к.т.н., доц. Микитенко С.М.

 

Доповідь на тему «Implementation of flat slab column reinforced concrete frames in low cost housing construction» на Міжнародній конференції у Польщі (2016 р.)

 

У доповіді розглянуто й проаналізовано впроваджуваний у Полтавській області залізобетонний безкапітельно-безбалковий каркас для будівництва доступного житла. Висвітлені особливості роботи та розрахунку збірного безкапітельно-безбалкового перекриття в складі залізобетонної каркасної будівлі. Розглянуто проблеми в проектуванні безкапітельно-безбалкового каркасу з метою підвищення його надійності. Наведені пропозиції щодо напрямів удосконалення розрахунків безкапітельно-безбалкової каркасної будівлі.

Подібні заходи, на яких науковці мають можливість обмінюватися досвідом проектування залізобетонних конструкцій та викладання дисциплін у навчальному процесі, сприяють налагодженню міжнародних зв’язків та покращенню співпраці з вищими навчальними закладами Європи.

Для поглиблення засвоєння студентами лекційного матеріалу, виконання проектів та розрахунково-графічних робіт, розв’язання задач під час самостійної роботи викладачами кафедри видано 24 підручники і навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки, а також 3 значних за обсягом довідники.

Із метою інтенсифікації та поліпшення організації навчального процесу для використання при підготовці наукових робіт магістрантами, аспірантами та виконанні студентами наукових рефератів видано 13 монографій.

Особливо високим попитом і популярністю серед студентів користуються методичні вказівки науковців кафедри, кількість котрих для виконання курсового, дипломного проектування, розрахунково-графічних та лабораторних робіт сягає 67. Вони активно сприяють збільшенню обсягу засвоєння навчального матеріалу, зручні у використанні, цілісні й зрозумілі у викладенні теоретичного та практичного матеріалу. Методичні вказівки добре ілюстровані, навчальний матеріал у них викладено на високому науково-методичному рівні у легкодоступній формі для розуміння й сприйняття їх змісту студентами. В методичних виданнях викладачів кафедри наводяться конкретні приклади розв’язання задач чи застосування конструктивних систем будівель у вітчизняному й закордонному будівництві, проблемних ситуацій, наслідків, що виникають у реальних умовах через допущені неточності в розрахунках та при будівництві.

Серед основних методичних публікацій викладачів кафедри такі:

 1. Сучасні конструктивні системи будівель із залізобетону : Монографія. / Павліков А.М., Балясний Д.К., Гарькава О.В., Довженко О.О., Микитенко С.М., Пінчук Н.М., Федоров Д.Ф. ; За ред. А.М. Павлікова. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 155 с.
 2. Практичний посібник із розрахунку залізобетонних конструкцій за діючими нормами України (ДБН В.2.6-98:2009) та новими моделями деформування, що розроблені на їхню заміну / Бамбура А.М., Павліков А.М., Колчунов В.І. та ін. – К.:Талком, 2017. – 627 с.
 3. Павліков А.М. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини: Підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / А.М. Павліков; ПолтНТУ. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2017. – 284 с.
 4. Павліков А.М. Проектування залізобетонної підкранової балки прольотом 12 м : навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В. Гарькава. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 82 с.
 5. Технічна експлуатація будівель і споруд (обстеження, визначення зносу, оцінювання технічного стану, надійність, збереження): навчальний посібник (практикум)/ В.В.Погрібний, О.О.Довженко. Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 226 с.
 6. Збірник задач Всеукраїнських олімпіад з опору матеріалів : навчальний посібник / В.В. Муравльов, О.Г. Фенко, В.А. Кириченко, А.В. Гасенко та ін.; за ред. А.М. Павлікова. – Полтава : ПолтНТУ, 2017. – 83 с.
 7. Довженко О.О. Багатоповерхові каркасні будівлі із збірно-монолітними балковими перекриттями: [монографія] / О.О.Довженко, В.В.Погрібний. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 196 с.
 8. Збірник конкурсних завдань та методичних рекомендацій щодо їх розв’язку за підсумками проведених у 2011/2016 навчальних роках ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни «Опір матеріалів» на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка /А. М. Павліков, Р. В. Толстопятов, К. І. Залужна та ін. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 83 с.
 9. Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів ін-фраструктури : (монографія) / Пушкарьова К.К. Бамбура А.М., Дворкін Л.Й., Градобоєв О.В., Зоценко М.Л., Кагановський О.С., Павліков А.М., Плугін А.А., Тимошенко С.А., Шабанова Г.М. – К.: Вік-принт. – 2015. – 280 с.
 10. Проектування монолітних ребристих перекриттів : навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В. Гарькава. За ред. А.М. Павлікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 84 с.
 11. Довженко О.О. Міцність шпонкових з′єднань бетонних і залізобетонних елементів: експериментальні дослідження: [монографія] / О.О.Довженко. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 181 с.
 12. Будівельні конструкції. Навчальний посібник / Ю. Л. Винников, С. Ф. Пічугін, О. О. Довженко, А. О. Дмитренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 400 с.
 13. Посібник з проектування та влаштування набивних паль у пробитих свердловинах / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, А.М. Павліков, С.В.Біда, М.О.Харченко. – К.: ПолтНТУ, ДП НДІБК, 2014. – 70 с.
 14. Конструювання і розрахунок монолітних ребристих перекриттів : навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В. Гарькава. За ред. А.М. Павлікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 83 с.
 15. Розрахунок міцності нормальних перерізів балкових елементів за нелінійною деформаційною моделлю (на основі ДБН В.2.6-98:2009) : навчальний посібник / А.М. Павліков, О.В. Бойко. За ред. А.М. Павлікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 85 с.
 16. Будівельні конструкції [навчальний посібник]/ Є.В. Клименко, В.С.Дорофєєв, О.О.Довженко, А.І. Костюк, О.О.Пастернак, О.С.Чернєва, Є.В.Лисенко, Т.В. Ляшенко, С.В.Мельник – К.:«Центр учбової літератури», 2012. – 426 .
 17. Будівельні конструкції. Навчальний посібник / Ю.Л. Винников, С.Ф. Пічугін, О.О. Довженко, А.О. Дмитренко, П.П. Воскобійник, А.В. Яковлєв. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 378 с.
 18. Пособие по расчету трубобетонных элементов при осевом сжатии: [монографія] / В.П. Митрофанов, Н. Али Дергам. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 91 с.
 19. Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косо завантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії: [монографія] / А.М. Павліков. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 259 с.
 20. Губій М.М. Проектування ремонту й підсилення будівель та споруд із застосуванням сучасних матеріалів і технологій: [навчальний посібник] / М.М. Губій, Р.М. Ахмеднабієв. – Х.: Тимченко, 2007. – 192 с.
 21. Роговий С.І. Технічна експлуатація будівель і споруд: [навчальний посібник] / С.І Роговий, І.О. Іваницька, М.М. Губій. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 205 с.
 22. Метрологія, стандартизація, контроль якості та випробування в будівництві: навч. посіб. для студентів ВНЗ / [П.Ф. Вахненко, О.В. Горик, О.О. Довженко та ін.]; за ред. П.Ф. Вахненка. – Полтава: ПДТУ ім. Ю. Кондратюка, 2000. – 224 с. – іл.
 23. Губій М.М. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: [навчальний посібник] / М.М. Губій, Є.В. Клименко. – Полтава: ПолтНТУ, 2000. – 147 с.
 24. Залізобетонні конструкції: підручник для студентів ВНЗ / П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, О.В. Горик, В.П. Вахненко. – К.: Вища школа., 1999. – 508 с. – іл.
 25. Конструювання залізобетонних елементів: навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / [П.П. Воскобійник, М.М. Губій, О.О. Довженко та ін.]; за ред. М.М. Губія. – Полтава: ПДТУ ім. Ю. Кондратюка, 1999. – 58 с.: ил.
 26. Вахненко П.Ф. Кам’яні та армокам’яні конструкції: підручник / П.Ф. Вахненко. – К.: Урожай, 1995. – 224 с.: іл.
 27. Вахненко П.Ф. Залізобетонні конструкції: підручник / П.Ф. Вахненко. – К.: Урожай, 1995. – 368 с.: іл.
 28. Реконструкція сільськогосподарських будівель і споруд: довід. / П.Ф. Вахненко, В.П. Вахненко, Ю.Д. Гармаш та ін.; за ред. П.Ф. Вахненка. – К.: Урожай, 1993. – 280 с.: іл.
 29. Вахненко П.Ф. Сучасні методи розрахунку залізобетонних конструкцій на складні види деформацій: [монографія] / П.Ф. Вахненко. – К.: Будівельник, 1992. – 112 с.: іл.
 30. Павликов А.Н. Конструирование и расчет многоэтажных зданий и их элементов: учеб. пособие [для студ. вузов] / А.Н. Павликов, Н.Н. Губий, Ю.М. Руденко. – К.: УМК ВО, 1990. – 244 с.: ил.

Кафедра повністю забезпечує викладання дисциплін, організацію та складання державного іспиту, наукове керівництво і захист магістерських кваліфікаційних робіт для іноземних студентів іноземною мовою згідно з навчальним планом.

Викладачі кафедри Гарькава О.В., Гасенко А.В., Носач О.Б. та Пінчук Н.М. проводять лекційні, практичні та лабораторні заняття, а також здійснюють наукове керівництво магістерськими роботами іноземних студентів англійською мовою. Рівень володіння англійською мовою цих викладачів підтверджено сертифікатами В2 за Загальноєвропейською системою CEFR.

Магістранти-іноземці випуску 2018 року з викладачами кафедри

Група іноземних студентів 402-Бін виконують лабораторну роботу з викладачами О.В. Гарькавою та Н.М. Пінчук

Студенти спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія» на кафедрі отримують у повному об’ємі необхідні знання, щоб уміти проектувати, здійснювати дослідження та діагностику технічного стану, виконувати реконструкцію та підсилення, забезпечувати експлуатацію та обслуговування будівель і споруд. Після навчання студенти стають висококваліфікованими спеціалістами: володіють достатніми знаннями для проектування, дослідження та створення нових видів залізобетонних та кам’яних конструкцій, уміють розробляти нові технології з виготовлення таких конструкцій і ведення будівництва.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Моделювання роботи будівельних конструкцій за допомогою комп’ютерних програм» під керівництвом Гасенка А.В. Активні учасники гуртка проводять наукові дослідження, беруть участь у наукових конференціях та семінарах.

За результатами наукової роботи під керівництвом Гасенка А.В. у 2018 році студент Миколаєнко Є.В. написав студентську наукову роботу та подав її на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, де отримав диплом переможця ІІІ ступеня.

Студент Є.В. Миколаєнко з науковим керівником А.В. Гасенком

Студенти Добрик Я.О. та Данисько В.Ю. за результатами своїх досліджень під керівництвом Гасенка А.В. у 2019 році оформили та подали студентську наукову роботу на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Із результатами цих досліджень студенти прийняли участь у VІ Всеукраїнському студентському науково-практичному семінарі «Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій», що проходив у Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький). За виконану та представлену на семінарі наукову роботу «Результати оцінки технічного стану несучих конструкцій будівлі Полтавської загальноосвітньої школи» студентка Добрик Я.О. (наук. керівники А.В. Гасенко та О.В. Гарькава) отримала диплом переможця ІІ ступеня.

Окрім цього, студенти-учасники наукового гуртка та магістранти кафедри Сайко К.Г. (наук. керівник А.М. Павліков) та Чумак Є.І. (наук. керівник О.О. Довженко), беруть участь у наукових заходах нашого університету, зокрема у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки».

Студентка групи 403-А Я.О. Добрик робить доповідь на тему «Чисельне моделювання підсилення багатопустотної плити громадської будівлі нарощуванням перерізу бетону й арматури»

Виконання магістерських робіт на кафедрі супроводжується науковою та експериментальною роботою в лабораторіях кафедри з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Виконані студентами магістерські роботи мають великий практичний інтерес і можуть застосовуватись у виробництві.

Фрагменти магістерської роботи К.Г. Сайко на тему «Ефективна конструктивна система будівель доступного житла: розрахунок міжколонної плити перекриття кінематичним способом», 2018 р. (науковий керівник д.т.н., проф. А.М. Павліков)

Фрагменти магістерської роботи Ю.О. Приходько на тему «Розрахунок несучої здатності підкранових балок лабораторії кафедри ЗБіККтаОМ ПолтНТУ (у складі технопарку)», 2018 р. (науковий керівник д.т.н., проф. Павліков А.М.)

Фрагменти магістерської роботи Я.В. Черненко на тему «14-поверхова житлова будівля для співробітників ПолтНТУ зі збірно-монолітним каркасом: рекомендації до проектування шпонкових з’єднань залізобетонних елементів», 2016 р. (науковий керівник к.т.н., доцент Довженко О.О.)

Фрагменти магістерської роботи І.С. Зінченка на тему «Багатоповерховий паркінг у м. Бориспіль: розрахунок несучої здатності залізобетонних колон за деформаційною моделлю», 2018 р. (науковий керівник к.т.н. О.В. Гарькава)

Фрагменти магістерської роботи А.О. Алкелані на тему «Residential 16-storey building in Kyiv: strength calculation of reinforced concrete columns of ungirder frame», 2017 р. (науковий керівник к.т.н. О.В. Гарькава)

Виконання магістерської роботи на кафедрі залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів ґрунтується на новітніх досягненнях в галузі як проектування, так і наукових досліджень будівельних конструкцій. Архітектурно-конструктивні рішення, розрахунки, випробування та обробка результатів наукових досліджень виконуються за стандартними методами відповідних чинних нормативних документів.

Кваліфікаційна магістерська робота може являти собою як розв’язання самостійної наукової задачі, так і комплексне поєднання задач конструкторського та наукового характеру.

Теми робіт лаконічні, відповідають обраній спеціальності, сутності задачі, котра розв’язується, напряму наукових досліджень кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів та вказують на об’єкт і предмет досліджень.

ТЕМАТИКА
магістерських робіт, які виконуються магістрантами кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів

 1. Оптимізація елементів залізобетонного перекриття безкапітельно-безбалкової каркасної будівлі
 2. Підсилення кам’яної кладки вуглеволокном
 3. Розрахунок міцності балкових залізобетонних елементів, що працюють на сприйняття зусиль зрізу
 4. Розрахунок несучої здатності та підсилення цегляних пілястр
 5. Розрахунок несучої здатності підкранових балок
 6. Деформативність цегляних стовпів з поздовжнім несиметричним армуванням
 7. Міцність цегляних стовпів з поздовжнім несиметричним армуванням
 8. Вдосконалена методика розрахунку міцності бетонних елементів на місцеве стиснення
 9. Відновлення експлуатаційних властивостей будівлі з цегляними стінами шляхом улаштування сталевих попередньо напружених поясів
 10. Розрахунок залізобетонної чаші басейну спортивно-оздоровчого комплексу
 11. Вдосконалена методика розрахунку міцності приопорної ділянки тришарнірних залізобетонних рам
 12. Розрахунок несучої здатності колон
 13. Проектування згинальних елементів торгово-розважального комплексу за оптимізаційною теорією міцності
 14. Розрахунок міцності залізобетонних колон безбалкового каркаса
 15. Несуча здатність згинальних залізобетонних елементів з обривами поздовжньої арматури
 16. Несуча здатність залізобетонних капітелей колон
 17. Вдосконалена методика оцінювання технічного стану залізобетонних конструкцій
 18. З’єднання залізобетонних плит перекриття безбалково-безконсольно-безкапітельної конструктивної системи будівель
 19. Проектування просторового покриття спортивно-оздоровчого комплексу
 20. Проектні рішення вузлів з’єднання залізобетонного ростверку з ґрунтоцементними палями житлового будинку

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Павліков Андрій Миколайович,

кабінет  Л09А,

телефон +38 (067) 862-33-94.

 

Викладацька:

кабінет  Л09Б.

Старший лаборант – Мусієнко Надія Валентинівна,

телефон   +38 (067) 862-33-94

e-mail: k41@pntu.edu.ua