Кафедра видобування нафти і газу та геотехніки

Датою заснування наукової школи “Основи та фундаменти” в Полтавському національному технічному університеті вважається 1958 рік, коли професора Платонова Є.В. було обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри технології, організації й економіки будівництва, основ і фундаментів Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва.

У 1962 році на кафедрі була відкрита аспірантура за спеціальністю “Основи та фундаменти”. Звичайно, що її тематика з самого початку була пов'язана з практичними питаннями будівельного виробництва. У той час було створено творчий колектив, до складу якого входили групи науковців Всесоюзного науково-дослідного інституту гідрогеології й інженерної геології (ВСЕГІНГЕО) м. Москва під керівництвом кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Разорьонова Вадима Федоровича; Військово-повітряної академії ім. Можайського м. Ленінград під керівництвом кандидата технічних Ейзлера Петра Ілліча, і Полтавського інженерно-будівельного інституту під керівництвом професора Платонова Є.В. За замовленням Міністерства оборони СРСР цей колектив у період із 1962 по 1966 роки розробляв науково-дослідну тему “Проходження колісних і гусеничних машин по бездоріжжю”. Внаслідок цих досліджень був розроблений метод сумісних випробовувань ґрунтів на пенетрацію та обертальний зріз, який був впроваджений в оборонну і космічну галузі. За цим методом визначали вірогідність проходження бойових машин по бездоріжжю, а також досліджувалися ґрунти поверхні Місяця та інших космічних тіл.

Пізніше колектив кафедри у складі ВНЗ проводив наукові дослідження і впровадження своїх розробок на будівництві Кременчуцького НПЗ, Північнокримського, Каракумського, Каховського магістральних каналів; заводу КАМАЗ (Набережні Човни, Росія), Полтавського ГЗК (м. Комсомольськ), а також в системах Мінбуд УРСР, Міжколгоспбуд і Сільбуд СРСР і УРСР. В незалежній Україні співробітники кафедри проводять дослідження у багатьох її регіонах, більшість їх припадає на Полтавський регіон. Співробітники кафедри приймають участь у складанні нормативних документів держави з питань проектування і будівництва основ і фундаментів будівель і споруд.

У 1992 році викладачами кафедри був виданий підручник з Інженерної геології, Механіки ґрунтів, Основ і фундаментів, який має вже 4 видання, 2004, 2012, 2014 років і є основним підручником в Україні для підготовки фахівців напрямку «будівництво».

 

Наукова тематика з напрямку геотехніка:

1. Теоретичні і експериментальні дослідження НДС ґрунтових масивів методом скінчених елементів на основі теоретичних рішень нелінійної механіки ґрунтів.

2. Розробка і впровадження нових методів дослідження фізико-механічних властивостей гірських порід.

3. Моніторинг зсувонебезпечних схилів долин рівнинної України та їх стабілізація

4. Дослідження властивостей гірських порід при організації буріння свердловин

5. Гідрогеологічні фактори підтоплення територій..

6. Ефективні основи і фундаменти України.

Із 60-их років минулого століття Полтавський регіон разом із Харківською, Сумською і Чернігівською областями є центром видобування нафти і газу в Україні. Сьогодні у ньому видобувається 80 % вуглеводневої сировини. Це стало підставою тому, що у 2000 році в Полтавському державному (зараз національний) технічному університеті імені Юрія Кондратюка була відкрита спеціальність «Видобування нафти і газу». Із початку 2003 року цю спеціальність передали на кафедру основ та фундаментів, після чого вона отримала назву кафедри видобування нафти і газу та геотехніки. За ці роки було підготовані більше 1000 фахівців з спеціальності «Видобування нафти і газу», які зараз працюють у нафтогазових підприємствах України, а також закордоном в компаніях різних держав – Росії, Туркменії, Казахстану, Норвегії, Кувейту, США, Канади, Великобританії, Ірану, Алжиру, Тунісу, Сирії тощо.

Наукові дослідження у напрямку нафтогазової справи проводяться за такими темами:

1. Дослідження і промислові випробовування магнітних антипарафінових пристроїв МАП.

2. Наукове супроводжування промислово-виробничих випробовувань нового гідрофобного високодисперсного реагенту у системі ВАТ “Укрнафта”.

3. Газогідратні технології в газопромисловому комплексі України.

За цією тематикою на кафедрі підготовані п’ять кандидатських і одна докторська дисертації. На сьогодні захищені одна кандидатська і одна докторська дисертації.

Основою якісної підготовки фахівців за вказаними спеціальностями є поєднання академічного досвіду викладачів кафедри з великим виробничим досвідом науково-виробничих кадрів полтавських підприємств: ВАТ «Полтавтрасбуд», ДП «Міськбудпроект» м. Полтава, ТОВ «Фундаментбуд-3» м. Полтава, ВАТ НВО „РемБуд”, м. Дніпропетровськ,  ГПУ “Полтавагазвидобування”, НГВУ “Полтаванафтогаз”, ДТП “Бурова техніка” ДП «Укрнаукагеоцентр» м. Полтава та інших, які залучаються до навчального процесу.

Завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки,

Професор, д.т.н. професор Зоценко Микола Леонідович

Професор, д.т.н. професор Винников Юрій Леонідович
Професор, к.т.н. доцент Біда Сергій Васильович
Доцент, к.т.н. доцент Наливайко Олександр Іванович
Доцент, к.т.н. с.н.с. Бандуріна Олена Володимирівна
Доцент, к.т.н. Єрмакова Інна Анатоліївна
Доцент к.т.н. Гранько Олена Валеріївна
Доцент, к.т.н. Воскобійник Сергій Павлович
Доцент, к.т.н. Мірошниченко Ірина Володимирівна
Старший викладач, к.т.н. Косточка Наталія Аркадіївна
Старший викладач Мангура Андрій Миколайович
  Старший викладач Зімін Олег Леонідович
  Старший викладач Мельніков Олександр Леонідович
  Старший викладач Воєнчук Микола Пилипович
  Доцент, к.т.н. доцент Харченко Максим Олександрович
  Доцент, к.т.н. доцент Ларцева Ірина Ігорівна
  Доцент, к.т.н. Рубель Вікторія Петрівна
  Доцент, к.т.н. Петруняк Марина Валентинівна
  Старший викладач, к.т.н. Веденісов Андрій Васильович
  Старший викладач Гутак Анатолій Дмитрович
  Доцент, к.т.н. доцент Петраш Руслан Васильович
  Доцент. к.т.н. доцент Ягольник Андрій Миколайович
  Доцент, к.т.н. Педченко Михайло Михайлович
  Доцент, к.т.н. Нестеренко Тетяна Миколаївна
  Старший викладач, к.т.н. Марченко Валентин Іванович
  Старший викладач, к.т.н, Лопан Руслан Миколайович
Асистент Куц Ольга Валеріївна
Асистент Лазєбна (Якименко) Юлія Віталіївна
  Асистент Вовк (Корнієнко) Марина Олександрівна
  Асистент Ляшенко Анна Вікторівна
  Старший викладач, к.т.н. Педченко Лариса Олексіївна
Доцент, к.т.н., доцент Воскобійник Павло Павлович
Доцент, к.т.н. Петраш Олександр Васильович
Асистент Мамишов Байрам Камалович
Асистент Левченко Оксана Олегівна

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ

Галузь знань

Напрям підготовки

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

Денна – 30

 

 

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

Спеціалізація:

Видобування нафти і газу

Денна – 235

Заочна – 235

Денна – 70

Заочна – 225

Денна – 165

Заочна –

19 Архітектура та будівництво

192

Будівництво

та цивільна

інженерія.

Денна   – 250

Заочна  – 235

Денна – 70

Заочна – 225

Денна – 210

Заочна –

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу.

 

Передбачається вирішення широкого кола завдань, зокрема:

- розвиток партнерських відносин, проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків;

- здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів і докторантів провідними викладачами кафедри;

- забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри;

- активізація участі студентів у науково-дослідній роботі;

- сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес;

- активізація діяльності вчених кафедри щодо організації і проведення науково-практичних та науково-методичних конференцій.

 

Сучасний науково-технічний досвід геотехнічної школи
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 

Сучасні напрями діяльності геотехнічної школи ПолтНТУ:

—  Інженерно-геологічні вишукування;

—  Польові і лабораторні випробування ґрунтів;

—  Геотехнічне обґрунтування ризиків інвестиційних проектів;

—  Геотехнічне проектування;

—  Геотехнічний моніторинг;

—  Розроблення сучасних ефективних геотехнічних технологій.

 

Геотехнічне проектування

—  Розроблення проектних рішень штучних основ і геотехнічний моніторинг якості їх влаштування;

—  Розроблення проектних рішень сучасних видів пальових фундаментів, в т.ч. ґрунтоцементних паль, для особливо відповідальних будівель і споруд;

—  Розроблення проектних рішень закріплення бортів глибоких котлованів і геотехнічний моніторинг оточуючої забудови;

—  Розроблення проектних рішень захисту існуючих будівель від впливу новобудови;

—  Розроблення проектних рішень протизсувних заходів;

—  Розроблення проектних рішень підсилення основ і фундаментів існуючих будівель;

—  Розроблення проектних рішень ефективних фундаментів особливо відповідальних будівель і споруд, в т.ч. в зоні підземних виробок та у сейсмічних умовах;

—  Сумісний розрахунок системи “основа – фундаменти – будівля”.

 

Сучасні ефективні геотехнічні технології

—  Створення штучних основ ущільненням ґрунтів;

—  Створення штучних основ армуванням ґрунтів ґрунтоцементними елементами;

—  Ґрунтоцементні палі;

—  Фундаменти у пробитих свердловинах;

—  Закріплення бортів котлованів вертикальними ґрунтоцементними елементами;

—  Захист існуючих будівель від впливу новобудови;

—  Закріплення схилів та протизсувні заходи;

—  Підсилення основ і фундаментів існуючих будівель;

—  Влаштування ефективних фундаментів особливо відповідальних будівель і споруд, в т.ч. в зоні підземних виробок.

 

Перелік останніх об'єктів, на яких впроваджено розробки

— Геотехнічний моніторинг влаштування штучного насипу (площею 190 га) з розкривної породи для металургійного заводу Ворскла Сталь (м. Горішні Плавні Полтавської обл., 2012 р.)

 

— - Науково-технічний супровід проектування та будівництва торгово-розважального центру («Лук'янівка», м. Київ, 2015р.)

Замовники:

ТОВ «Будхол» (м. Київ);

Arricano Group,  (Люксембург http://arricano.com/ru/)

Партнери:

Conisbee (м. Лондон, Великобританія http://www.conisbee.co.uk/);

ТОВ «Проектіндустрія» (м. Київ http://www.pi-company.com.ua);

ПП «АльмаТехнолоджис», (м. Кременчук http://alma.pl.ua)

 

 Ділянка забудови торгово-розважального центра з оточуючими будівлями в межах зони впливу будівлі ТРЦ

Просторовий вигляд ТРЦ

Просторовий вигляд фундаметів будівлі ТРЦ

Процес будівництва ТРЦ

 

Геотехнічне проектування ефективних фундаментів висотних будівель зоні підземних виробок в умовах сейсмічних впливів (м. Одеса, 2014 р.)

Замовники:

КП «Будова» (м. Одеса http://budova.ua)

Партнери:

ОДАБА (м. Одеса http://www.ogasa.org.ua )

ЗВ ДП НДІБК (http://www.niisk.com/pro-nas, м. Київ і м. Запоріжжя)

 

Геотехнічне проектування

Геотехнічний моніторинг

Науково-технічний супровід проектування висотної будівлі (м. Київ, 2015 р.).

Кафедра видобування нафти і газу та геотехніки співпрацює із Китайським університетом нафти (м. Пекін, Китайська Народна Республіка) з 2012 р. Реалізується стажування студентів напряму підготовки «Нафтогазова справа». Спільно з науковцями Китайського університету нафти проводяться дослідження, результати публікуються в наукових журналах, міжнародного значення, що входять до наукометричних баз.

Провідні вчені університету , а саме, кафедри видобування нафти  і газу та геотехніки, беруть участь у редколегіях закордонних наукових видань Казахстану та Польщі.

До них відносяться:

- «Механіка та технології» Таразського державного ун-ту ім. М.Х. Дулаті / Казахстан – представникомвід ПолтНТУ  є Винников Ю.Л.

Collection of scientific articles «Energy, Energy Saving and Rational Nature Use». – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University. – Radom, Poland. (Міжн. наукометрична база Index Copernicus).- представниками від кафедри є Зоценко М.Л. та Винников Ю.Л.

Потреба в висококваліфікованих кадрах у різних галузях народного господарства на сьогоднішній день є досить актуальною. Певний попит на ринку праці Полтавського регіону і України, в цілому, є на спеціалістів будівельної та нафтопромислової галузей.

Кафедра видобування нафти, газу та геотехніки є випускною і  готує  фахівців з трьох спеціальностей: «Видобування нафти і газу», «Будівництво», «Геологія нафти і газу».

В рамках цих спеціальностей передбачена поглиблена підготовка фахівців з окремих напрямків нафтогазова справа, будівництво та геологія.

 Підготовка фахівців здійснюється за двоступеневою системою навчання: бакалавр, магістр. Кафедра також здійснює підготовку спеціалістів з числа випускників середніх спеціальних навчальних закладів нафтогазового профілю за скороченою програмою навчання та перепідготовку інженерних кадрів з одержанням другого диплому.

Основні фахові дисципліни, які читають викладачі кафедрі: Інженерна геологія, Механіка ґрунтів, Основи і фундаменти, Будівельні конструкції, Основи нафтогазової справи,Фізика пласта, Розробка нафтових і газових родовищ, Експлуатація нафтових і газових свердловин, Збирання продукції нафтогазових свердловин, Геологія нафти і газу тощо.

Кафедра видобування нафти і газу та геотехніки здійснює навчання студентів-іноземців за спеціальністю «Видобування нафти і газу» та «Будівництво і цивільна інженерія». У нас навчаються студенти з Туркменістану, Анголи, Алжиру, Афганістану, Нігерії, Сирії, Тунісу, Марокко та інших. Викладання для цих студентів ведеться англійською мовою, розробляються навчально-методичні комплекси відповідних дисциплін, видаються навчальні посібники.

Кафедра «Видобування нафти і газу та геотехніки» забезпечує своїх студентів не лише якісним викладанням та матеріально-технічною базою, але й досить цікавим та корисним для загального розвитку дозвіллям.

Студентам пропонуються різноманітні екскурсії спрямовані на засвоєння отриманого матеріалу, а також на іншу різноманітну тематику.

Кожного року пропонується участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Також для іноземних студентів проводяться заходи присвячені ознайомленню з українською культурою та традиціями.

Завідувач кафедри: Микола Леонідович Зоценко, д.т.н., професор

36011, м. Полтава, вул. Першотравнева, 24

e-mail: zotcenco@mail.ru

+380677029331

 

Юрій Леонідович Винников, д.т.н., професор

vynnykov@yandex.ua

+380672564286