Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

 

Кафедра «Теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики» здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Теплогазопостачання та вентиляція» та «Теплоенергетика».

 

Про спеціальність «Теплогазопостачання та вентиляція»

Що з себе являє помешкання без інженерних систем?

Чи комфортно в ньому?

Як ви себе почуватимете в будинку з несправною вентиляцією або опаленням, без гарячого водопостачання?

Проектування інженерних систем, які відповідають вимогам сьогодення, їх належна експлуатація – запорука людського здоров’я і комфорту людини. Ці задачі вирішуються інженерами-будівельникам за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція.

На даному етапі свого розвитку кафедра готує фахівців з вищою освітою за рівнем бакалавр, спеціаліст і магістр. Всі три рівня відповідають напрямку знань – будівництво, а конкретніше будівництво систем теплогазопостачання та вентиляція. Спеціалісти за фахом «Теплогазопостачання та вентиляція» працюють в організаціях, що здійснюють будівництво та реконструкцію зовнішніх теплових і газових мереж, внутрішніх систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання, а також теплогенеруючих установок; у організаціях по експлуатації вищезгаданих систем; проектних установах галузевого характеру, при вирішенні питань, пов’язаних з проектуванням і конструюванням даних систем; в наукових установах при виконанні розвідувальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з метою застосування нових технологій в області теплогазопостачання, вентиляції, раціонального використання енергії та охорони повітряного басейну.

 

Проектування систем теплогазопостачання та вентиляції включає наступні задачі:

- розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів раціонального використання та утилізації теплових ресурсів, схем теплогазопостачання та вентиляції;

- прогнозування, вивчення і розробка теплових балансів підприємств, промислових зон, міст і селищ;

- проектування мереж теплогазопостачання, систем опалення, вентиляції, газопостачання і кондиціонування повітря;

- проектування теплогенеруючих та тепло утилізаційних установок;

- розробка енергозберігаючих заходів.

 

Будівництво систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- перевірка робочих креслень по спорудах і системах, які намічені до будівництва;

- організація та керування спеціальними та монтажними роботами;

- забезпечення контролю за якістю виконання робіт при прокладенні зовнішніх та внутрішніх мереж;

- виконання інструментальних спостережень за всіма видами робіт;

- розробка проектів організації та виконання монтажних робіт;

- оформлення заходів по запобіганню виробничого травматизму, попередженню та ліквідації аварій.

 

Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- забезпечення безвідказної та ефективної роботи систем тепло- і газопостачання;

- впровадження прогресивних технологій;

- наладка систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

- експлуатація теплогенеруючих установок.

 

Про спеціальність «Теплоенергетика»

Людство постійно шукає нові джерела енергії й удосконалює вже відомі. Ось чому, спеціалісти з теплоенергетики - завжди в ціні!

Теплоенергетика вивчає паливо, виробництво тепла й електричної енергії та стрімко набуває все більшої актуальності у зв'язку з різким коливанням цін на енергію. В наші часи електрична енергія в усьому світі виробляється у більшої мірі на теплоелектростанціях, які працюють на різних видах палива.

Якщо електроенергетика займається питаннями передачі електричної енергії, генераторами та трансформаторами, то теплоенергетика - виробництвом електричної енергії. Теплоенергетичне обладнання виробляє також теплоту, що використовується для цілей теплопостачання житлових, адміністративних, побутових та виробничих будівель і споруд.

Основний предмет дослідження теплоенергетики - теплопередача. В одних випадках її інтенсифікація підвищує ефективність обладнання, в інших - за рахунок зниження теплопередачі здійснюється економія теплоти.

Кафедра теплогазопостачання та вентиляція Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка заснована у 1962 р. Першим завідувачем кафедри був доцент В.Б. Бобович з 1962 по 1973 рік. Під його керівництвом і безпосередній участі була створена і постійно вдосконалювалась матеріально-технічна база кафедри та її кадровий склад. Згодом кафедрою завідували доценти: Биков Геннадій Олександрович (1973-1983), Винник Василь Іванович (1983-1988), Голік Юрій Степанович (1995-1998), Строй Анатолій Федорович (1998 – 2011), Павленко Анатолій Михайлович (2011 – 2017). Зараз кафедру очолює к.т.н., професор Голік Юрій Степанович. За період свого існування кафедра налагодила тісні наукові та міжнародні зв’язки з видатними вченими, авторами найвідоміших підручників у галузі теплогазопостачання та вентиляції.

При захисті дипломних проектів Державну екзаменаційну комісію за різні роки очолювали:

заслужений діяч науки і техніки Білорусії, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляція Білоруського політехнічного інституту, доктор технічних наук, професор Е.Х. Одельський;

завідувач кафедри опалення та вентиляція Ленінградського інженерно-будівельного інституту, доктор технічних наук, професор В.М. Гусєв;

заслужений діяч науки і техніки Росії, завідувач кафедри опалення, вентиляції та кондиціювання повітря Московського інженерно-будівельного інституту, доктор технічних наук, професор В.М. Богословський;

завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Київського інженерно-будівельного інституту, професор А.Я. Ткачук.

Підготовка фахівців за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція” ведеться з 1959 року. Підставою для підготовки фахівців даного напрямку став наказ Міністерства освіти СРСР №1345 від 30.12.1958 року і наказ МВО УРСР № 102 від 26.03.1959 року.

 

Фото 1993 р. З ліва на право:
Колієнко А.Г., Винник В.І., Богословський В.М., Крец С.М., Кривобок Е.М.

Голік Юрій Степанович – кандидат технічних наук, професор.

Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1974 р. Спеціальність — теплогазопостачання та вентиляція, кваліфікація — інженер-будівельник.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції. Професор кафедри прикладної екології та природокористування. Дійсний член Інженерної академії України, голова Екологічної ради Полтавщини.

Колієнко Анатолій Григорович – кандидат технічних наук, професор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1973 році за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». Закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію при Ленінградському інженерно-будівельному інституті. Викладає дисципліни: «Термодинаміка», «Газопостачання», «Газові мережі», «Спецкурс з газопостачання».

Кутний Богдан Андрійович – кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1994 році за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». Закінчив аспірантуру при кафедрі теплогазопостачання і вентиляції ПолтНТУ та захистив кандидатську дисертацію при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури. Викладає дисципліни: «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності», «Експлуатація систем ТГВ», «Спецкурс із вентиляції», «Теоретичні основи очищення вентиляційних викидів».

Персональний сайт - http://kutny-bogdan.narod.ru/

Борщ Олена Борисівна. – кандидат технічних наук, доцент. Закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1990 році за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». Закінчила аспірантуру при кафедрі теплогазопостачання і вентиляції ПолтНТУ та захистила кандидатську дисертацію при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури. Викладає дисципліни: «Кондиціонування повітря», «Енергозбереження в системах ТГВ», «Технічна термодинаміка».

Кугаєвська Тетяна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент. Закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1982 році за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція”. Закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію при Московському інженерно-будівельному інституті. Викладає дисципліни: «Термодинаміка, теплотехніка і теплотехнічне обладнання технології будівельних виробів» (напрям підготовки 6.060101 будівництво);  «Конструкційні та вогнетривкі матеріали в теплоенергетиці» (напрям підготовки 6.050601 теплоенергетика); «Основи сучасних технологій термообробки матеріалів» (спеціальність 144 теплоенергетика); «Матеріалознавство та технологія матеріалів» (напрям підготовки 6.050601 теплоенергетика); «Температура та напруження в теплотехнічному обладнанні» (напрям підготовки 6.050601 теплоенергетика).

Гузик Дмитро Володимирович – кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1989 році за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція”. Закінчив аспірантуру при кафедрі теплогазопостачання і вентиляції ПолтНТУ та захистив кандидатську дисертацію при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури. Викладає дисципліни: "Гідравлічні та аеродинамічні машини”, "Аеродинаміка вентиляції”, "Вентиляція”, "Промислова вентиляція”, "Спецпитання тепломасообміну”.

Федяй Богдан Миколайович – кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка в 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція”. В 2007 році закінчив аспірантуру в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Захистив в спеціалізованій вченій раді Д 64.056.03 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури кандидатську дисертацію на тему "Покращення теплового режиму в топках теплогенераторів малої та середньої потужності”.

Дубина Олександр Сергійович – старший викладач. Закінчив Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка в 2004 році за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція”. В 2007 році закінчив аспірантуру в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Працює над кандидатською дисертацією на тему "Підвищення експлуатаційних показників систем паропостачання промислових підприємств”.

Череднікова Олександра Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент. В 2000 році закінчила Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». В 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Викладає дисципліни: «Технічна термодинаміка», «Системи виробництва та розподілу енергії» та «Інформаційне забезпечення теплотехнологій».

Катаєв Валерій Михайлович – завідуючий навчальної лабораторії кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики з 2017 року. Закінчив Харківський політехнічний інститут в 1979 році за спеціальністю «Промислова електроника».

Спеціальність"Теплогазопостачання та вентиляція"

Проектування інженерних систем, які відповідають вимогам сьогодення, їх належна експлуатація – запорука людського здоров’я і комфорту людини. Ці задачі вирішуються інженерами-будівельникам за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція.

На даному етапі свого розвитку кафедра готує фахівців з вищою освітою за рівнем бакалавр, спеціаліст і магістр. Всі три рівня відповідають напрямку знань – будівництво, а конкретніше будівництво систем теплогазопостачання та вентиляція. Спеціалісти за фахом «Теплогазопостачання та вентиляція» призначені для праці в організаціях, здійснюючих будівництво та реконструкцію зовнішніх теплових і газових мереж, внутрішніх систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання, а також теплогенеруючих установок в експлуатаційнихі пусконалагоджуваних організаціях по експлуатації, у проектних установах галузевого характеру, для рішення питань, пов’язаних з проектуванням і конструюванням даних систем, в наукових установах для виконання розвідувальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з метою застосування нових технологій в області теплогазопостачання, вентиляції, раціонального використання енергії та охорони повітряного басейну.

 

Проектування систем теплогазопостачання та вентиляції включає наступні задачі:

- розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів раціонального використання та утилізації теплових ресурсів, схем теплогазопостачання та вентиляції;

- прогнозування, вивчення і розробка теплових балансів підприємств, промислових зон, міст і селищ;

- проектування мереж теплогазопостачання, систем опалення, вентиляції, газопостачання і кондиціонування повітря;

- проектування теплогенеруючих та тепло утилізаційних установок;

- розробка енергозберігаючих заходів.

 

Будівництво систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- перевірка робочих креслень по спорудах і системах, які намічені до будівництва;

- організація та керування спеціальними та монтажними роботами;

- забезпечення контролю за якістю виконання робіт при прокладенні зовнішніх та внутрішніх мереж;

- виконання інструментальних спостережень за всіма видами робіт;

- розробка проектів організації та виконання монтажних робіт;

- оформлення заходів по запобіганню виробничого травматизму, попередженню та ліквідації аварій.

 

Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- забезпечення безвідказної та ефективної роботи систем тепло- і газопостачання;

- впровадження прогресивних технологій;

- наладка систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; •

- експлуатація теплогенеруючих установок.

 

Спеціальність"Теплоенергетика"

Теплоенергетика вивчає паливо, виробництво тепла й електричної енергії та стрімко набуває все більшої актуальності у зв'язку з різким коливанням цін на енергію. В наші часи електрична енергія в усьому світі виробляється у більшої мірі на теплоелектростанціях, які працюють на різних видах палива. 

Якщо електроенергетика займається питаннями передачі електричної енергії, генераторами та трансформаторами, то теплоенергетика - виробництвом електричної енергії. Теплоенергетичне обладнання виробляє також теплоту, що використовується для цілей теплопостачання житлових, адміністративних, побутових та виробничих будівель і споруд.

Основний предмет дослідження теплоенергетики - теплопередача. В одних випадках її інтенсифікація підвищує ефективність обладнання, в інших - за рахунок зниження теплопередачі здійснюється економія теплоти. 


Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • інженери-теплоенергетики;
 • інженери-теплотехніки;
 • головні інженери та директора електростанцій;
 • головні енергетики та директора підприємств теплокомуненерго;
 • співробітники та керівники підрозділів державної адміністрації;
 • наукові співробітники;
 • керівники наукових та проектних організацій;
 • викладачі вищих учбових закладів;
 • оператори котлів та турбін.


Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

 • теплові та атомні електростанції;
 • теплогенеруючі установки (котельні);
 • промислові енергетичні об'єкти;
 • проектні, монтажні, ремонтні організації;
 • вищі навчальні заклади;
 • науково-дослідницькі інститути та центри;
 • структури державної адміністрації;
 • міністерство енергетики.


Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

 • експлуатація, ремонт тепломеханічного обладнання енергетичних об'єктів: котлів, парових і газових турбін, теплових мереж;
 • проектування та конструювання котлів, парових і газових турбін;
 • енергетичний менеджмент;
 • енергетичний аудит;
 • продаж та подальше обслуговування теплоенергетичного обладнання;
 • проектування та монтаж систем теплопостачання будівель та споруд різного призначення;
 • автоматизація тепломеханічного обладнання енергетичних об'єктів.

 

Спеціальність «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Сьогодні енергозбереження має стати найбільшим пріоритетом сучасної енергетичної політики, результатом вдалого впровадження якої стане зниження негативного впливу паливно-енергетичного комплексу на економіку та довкілля, підвищення якості і конкурентоспроможності вітчизняних товарів за рахунок зниження їх енергоємності, та зменшення імпорту паливно-енергетичних ресурсів до мінімально можливого, що підвищить рівень енергетичної незалежності нашої держави.

Енергетичний менеджмент - система управління, яка забезпечує раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів. Завдяки енергоменеджменту можна без значних фінансових втрат досягти суттєвої економії енергії.

 

Спеціаліст з енергоменеджменту здатен: 

- виявити дефекти, неефективну роботу та перебої в енергоспоживаючих системах;

- оперативно виявити небажані тенденції до збільшення використання енергоресурсів;

- рекомендувати удосконалення обладнання;

- обучати персонал принципам роботи в умовах зміни політики енергоспоживання.

 

Після закінчення навчання випускники можуть працювати інженерами, науковцями, керівниками різних рівнів на об’єктах енергозабезпечення та енерговикористання, на підприємствах та організаціях різного характеру діяльності (проектного, виробничого, налагоджувального, освітнього, наукового, органів влади).

Фахівець може працювати інженером-проектантом, інженером- конструктором, інженером-дослідником, асистентом вищого навчального закладу, технологом, інженером з впровадження нової техніки і технології, технологом проекту, начальником виробничого відділу, начальником дільниці, начальником проектно-конструкторського відділу, майстром виробництва, майстром виробничої лабораторії, може займати первинні посади інженера з: експлуатації, оптимізації та проектування теплотехнічного обладнання будь-якого типу (печі чорної та кольорової металургії, промисловості будівельних матеріалів, системи теплопостачання, сушила, парові, водогрійні та енергетичні котли, автономні опалювальні системи, системи вентиляції та кондиціювання повітря тощо); пошуку та використання альтернативних джерел енергії. З урахуванням суттєвого відставання України в області технологій енергозбереження та зростання цін на енергоносії, сфера діяльності спеціаліста з енергетичного менеджменту практично безмежна – він необхідний як на промислових підприємствах, так і на невеличких компаніях, що спеціалізуються на зменшенні енерговикористання житлових приміщень.

 

Енергоаудит

Визначення течії

Поряд з фундаментальною підготовкою з термогазодинаміки, тепломассобміну, теплофізичному експерименту та іншим базовим дисциплінам в області теплофізики, на кафедрі викладаються курси, що враховують певні умови майбутнього місця роботи: системи забезпечення теплового режиму; тепловий захист; теплообмінні апарати; процеси горіння та камери згоряння; теплотехнічні стенди та випробування; компресори та детандери; теорія робочих процесів теплових машин; холодильна техніка та кондиціювання; автоматизація систем тепло- та холодопостачання; монтаж та експлуатація систем кондиціювання, експериментальні методи діагностики та доводки теплових машин; воднева техніка та технологія; енергетичний аудит; обчислювальна теплофізика; комп’ютерне моделювання елементів теплових машин; комп’ютерні системи керування енергетичними комплексами, в тому числі системами тепло- та холодопостачання.

Випускник кафедри зможе виконати тепловий розрахунок двигунів, у тому числі авіаційних, холодильних енергоустановок, складних термогідравлічних систем та їх елементів; випробування, наладку та експлуатацію теплоенергетичного і холодильного обладнання.

Науково-дослідницька діяльність кафедри «Теплогазопостачання і вентиляції» визначена наступними напрямками досліджень:

- теплофізика дисперсних систем, дослідження процесів тепломасообміну;

- технології використання нових видів палива, вторинних енергоресурсів, відновлювальних та альтернативних джерел енергії; підвищення ефективності використання палива у паливоспалювальному обладнанні;

- моделювання процесів створення мікроклімату у будівлях; удосконалення методик розрахунку і режимів експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції;

- енергоефективність будівель, обладнання і інженерних систем, енергозберігаючі конструктивно-технологічні рішення для об’єктів промисловості, агропромислового і житлово-комунального комплексу;

- дослідження ефективності роботи і розроблення високоефективного обладнання в системах теплогазопостачання і вентиляції;

- енергетичний менеджмент і аудит. Технології забезпечення енергетичної безпеки раціонального природокористування.

 

Пубікації, монографії та патенти

1. Кугаєвська Т.С. Особливості складання теплоповітряних балансів формувального цеху заводу ЗБВ у холодний період року / Т.С. Кугаєвська,  Л.В. Бондар // Науковий вісник будівництва. Випуск   1 (79). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – С. 136 – 140.

2. Кугаєвська Т.С. Тепловий баланс колектора сонячної енергії / Т.С. Кугаєвська,  В.В. Шульгін // Науковий вісник будівництва. Випуск 2 (80). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – С. 232 – 236.

3. Кугаєвська Т.С. Процеси теплообміну в камері для теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям / Т.С. Кугаєвська,  В.В. Шульгін // Науковий вісник будівництва. Випуск  4 (82). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2015. – С. 177 – 182.

4. Кугаєвська Т.С. Теплові баланси камери для теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, М.О. Юрченко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування. Будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Випуск 2 (44).  – Полтава, ПолтНТУ, 2015. – С. 203 – 208.

5. Кугаєвська Т.С. Процеси теплообміну в плоскому колекторі сонячної енергії / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, М.О. Юрченко // Збірник наукових праць (Галузеве машинобудування. Будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Випуск  3 (45). – Полтава, ПолтНТУ, 2015.– С. 257 – 264.

6. Кугаєвська Т.С. Теплові баланси  камери для теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, В.П. Сопов // Науковий вісник будівництва. Випуск  1 (83). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – С. 138 – 143.

7. Кугаєвська Т.С. Метод дослідження процесів теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, В.П. Сопов // Науковий вісник будівництва. Випуск  2 (84). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – С. 245 – 249.

8. Кугаєвська Т.С. Аналіз інтенсивності нагрівання повітря в плоскому колекторі сонячної енергії / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін, В.П. Сопов // Науковий вісник будівництва. Випуск  3 (85). – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2016. – С. 201– 205.

9. Пат. № 1005409. Україна. МПК (2015.01). Е04G 21/00, В28D 1/00, F24J 2/00. Установка для теплової обробки бетонних і залізобетонних виробів / Т.С. Кугаєвська, В.В. Шульгін; заявник і власник Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка; заяв. 04.03. 2015; опубл. 27.07. 2015, бюл. № 14.

10. Kugaevska T.S.Development of methodology forecasting of intensity solidification concrete products in the alternative methods of heat treatment / Energy, energy saving and rational nature use. – Oradea, Romania:  OradeaUniversity Press, 2015. – Р. 4–52.

11. Kugaevska T.S. Рeculiarities heat exchange in solar collector and in chambers for heat treatment concrete products heated air / The special aspects energy and resource saving. – Oradea, Romania:  OradeaUniversity Press, 2015. – Р. 78 – 122. 

12. Kugaevska T.S.Definitions consumption of heat on heating designs chambers for thermal treatment concrete products / T.S. Kugaevska, V.V. Shulgin // Соllection of scientific articles «Energу, energy saving and rational nature use» / Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, № 1 (4) 2015. – Radom, Poland, 2015. – Р. 42 – 48.

13. Kugaevska T.S. Processes of mass transfer in period loading chamber of concrete products / T.S. Kugaevska, V.V. Shulgin // Соllection of scientific articles «Energу, energy saving and rational nature use» / Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, № 2 (5) 2015. – Radom, Poland, 2015. – Р. 36 – 42.

14. Kugaevska T.S. Heat balance camera at thermal cooling concrete products / T.S. Kugaevska, V.V. Shulgin, V.Р. Sopov  // Соllection of scientific articles «Energу, energy saving and rational nature use» / Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, № 1 (6) 2016. – Radom, Poland, 2015. – Р. 12 – 17.

15. Кутний Б.А. Дослідження властивостей засклення теплофотоелектричного колектора / Б.А.Кутний, М.В.Осипа, А.В.Макаров //Збірник наукових праць (Серія: галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – Вип. 2 (44). –Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 209 – 214.

16. Кутний Б.А. Оптимізація насадки стаціонарного регенеративного теплоутилізатора вентиляційного повітря для адміністративних та житлових будівель / Б.А.Кутний, І.В.Куленко //Збірник наукових праць (Серія: галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – Вип. 2 (44). –Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 215 – 219.

17. Kutniy B.A. Calculation of non-stationary thermal modes two-dimensional elements / Collection of scientific articles «Energy, energi saving and rational nature use», Radom Poland, 2015/ p.93-100 / ISBN 978-83-7351-471-3 / ISSN 2409-658X

18. Kutny B. Optimization of centralized heat supply of buildings in conditions of program supply of heat / B.Kutny // The special aspects energy and resource saving / B.Kutny. – Oradea: Oradea University Press, 2015. – P. 123–163. / ISBN 978-606-10-1625-9

19. Kutniy B.A. Mathematical model decomposition of gas hydrates / Collection of scientific articles «Energy, energy saving and rational nature use» №2, Radom Poland, 2015/ p.98-105 / ISBN 978-83-7351-800-1 / ISSN 2409-658X

20. Кутний Б.А. Регенеративний теплоакумулятор для припливної вентиляційної установки /Б.А. Кутний, Б.Р. Новах //Збірник наукових праць (Серія: Галузеве машинобудування, будівництво) / Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка – Вип. 1. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – С. 232 – 238.

21. Kutniy B.A., Pavlenko A.M. Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles / Collection of scientific articles «Energy, energi saving and rational nature use», №1(6) Radom Poland, 2016/ p.44-52 / ISBN 978-83-7351-808-7 / ISSN 2409-658X

22. Kutniy B.A., Novakh B.R. Determination of heat transfer coefficient in the phase-change heat storage device / Collection of scientific articles «Energy, energi saving and rational nature use», №1(6) Radom Poland, 2016/ p.53-59 / ISBN 978-83-7351-808-7 / ISSN 2409-658X.

23. Guzik D.V., Pedchenko O.V., Pedchenko O.D. Ways for energy saving in agricultural buildings and structures bloks. Collection of scientific articles «Energy, energy saving and rational nature use», Radom Index Copernicus № 1 (4) 2015 p.p. 101-108.

24. Гузик Д.В., Якубенко О.В. Енергобіологічний сільськогосподарський комплекс. Збірник наукових праць студентів і викладачів факультету нафти і газу та природокористування/ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. - Вип. 7. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. С. 72–76.

25. Гузик Д.В., Мягкохліб Р.С. Сушильна камера-циклон для сипких матеріалів. Патент на винахід № 109685. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень №18 від 25.09.2015 року.

26. Гузик Д.В., Мягкохліб Р.С. Споруда для утримання кролів, яка трансформується. Патент на корисну модель № 102663. Державна служба інтелектуальної власності України. Бюлетень № 21 від 10.11.2015 року

27. Guzik D.V., Borstch O.B., Borstch V.V. Thermal and humidity mode of bulding envelope. Collection of scientific articles «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (ISSN 2409-658X) № 2 (5) 2015 p.p. 15-19.

28. Гузик Д.В., Вєліт І.А. Натрієві лампи високого тиску з добавками цезію для світло культури рослин. Науково-технічний збірник “Енергоефективність в будівництві та архітектурі”. Випуск 8. Відповідальний редактор П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016 . С. 60 – 64.

29. Guzik D.V., Velit I.A. Energy efficient light sources for greenhouses conditions. Collection of scientific articles «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (ISSN 2409-658X) № 1 (6) 2016 p.p. 92-97.

30. Makarenko O.V. Improving air quality in apartments / O.V. Makarenko // Conference reports materials «Problems of energy saving and nature use». – Budapest, 2014. – Р. 64-72.

31. Makarenko O.V. Research of thermal resistance of building envelope for the purpose of economical viability / R.S. Myahkohlib, B.M. Fedyaj, O.V. Makarenko // Соllection of scientific articles «Energу, energy saving and rational nature use» / Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, № 2 (5) 2015. – Radom, Poland, 2015. – Р. 62-67.

32. Колієнко А.Г. До питання про визначення розрахункових витрат теплоти на потреби опалення та вентиляції в житлових та громадських будівлях / А.Г. Колієнко, А.М. Бехтер // Збірник наукових праць студентів та викладачів ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. - Вип.6. - с.76-90.

 33. Колієнко А.Г. Визначення і аналіз основних характеристик біомаси в залежності від зміни вологи у її складі / А.Г. Колієнко, О.М. Кисляченко // Збірник наукових праць студентів та викладачів ПолтНТУ. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. - Вип.6. - с.99-106.

34. Kolienko А. Okreslenie jptimalnej mocy kotlow na biopalivo w skladzie kotlowni hybrydowych / А. Kolienko // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. – 2015. - № 5. – S. 167-170.

35. В.А. Колієнко.  Комбіноване спалювання суміші природного  та генераторного газу / В.А. Колієнко О.В. Шелеманова //. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / - Київ: НУБіП, 2015. – Вип. 224, ч.2. − С. 250−251.

36. Колієнко В.А. Сучасні тенденції виконання енергетичного аудиту  /  В.А. Колієнко, Р.Ю. Тормосов, А.Г. Колієнко  // Науково-технічний збірник Київського національного техніченого університету будівництва і архітектури / - Київ: 2016. - Вип.  №8,  − С. 152−158.

37. Koliienko V.  Poprava sprawnosci scentralizowanych systemow cieplowniczych przez doskonalenie metod regulacji / Szkarowski A., Janta-Lipińska S., Koliienko V. // Cieplowniсtwo,ogrzewicwo,wentylacja /- 2016.Nr. 47/9. S 347-351(ISSN 0137-3676).

У 2015 році в рамках реалізації угод з міжнародного співробітництва кафедрою теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики досягнуто такі вагомі результати як:

• публікація разом із зарубіжними партнерами двох збірників наукових праць за кордоном, до яких увійшли статті в т.ч. і працівників кафедри ТГВ;

• публікація п’яти монографій та двох навчальних посібників на англійській мові в рамках співпраці з Технолого – гуманітарним університетом м. Радом, Польща;

• спільні публікації разом з закордонними вченими.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна – партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема

співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Боснія та Герцеговина

Університет Тузли. Кафедра енергетичного машинобудування

Наукова діяльність

Угода між ВНЗ.

З 05.07.2013 р.

Видання збірника наукових праць

Польща

Інститут механіки рідин (Гданськ)

Наукове співробітництво у галузі теплофізики

Договір про двостороннє співробітництво (з 2014 р.)

Видання збірника наукових праць

Польща

Кошалінський технологічний університет

Наукове співробітництво.

Реалізація принципу мобільності студентів.

Реалізація програми «подвійний диплом».

Договір про двостороннє співробітництво (з 2013 р.)

 

Польща

Технолого-гуманітарний університет, Радом (Польща)

Наукове співробітництво

Договір про двостороннє співробітництво (з 2014 р.).

Пакет документів для реалізації програми повійного диплому та практики

Опубліковано два спільних збірника наукових праць «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (Poland)

Кафедра Теплогазопостачання, вентиляції та  теплоенергетики у 2014/2015 році опублікувала 20 статей у міжнародних виданнях; має 6 наукових праць, які опубліковані та прийняті редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор; опублікувала 30 тез у міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах, форумах та виставках; створено умови для навчання студентів іноземною мовою за напрямами, спеціальностями підготовки кафедри Теплогазопостачання, вентиляції та  теплоенергетики.

 

В 2015 році викладачі кафедри опублікували 5 міжнародних монографій та 2 посібника:

1. Usenko B. Investigation of amorphous structure materials of energy machines / B. Usenko, А. Pavlenko. // Energy, energy saving and rational nature use / B. Usenko, А. Pavlenko. – Oradea: OradeaUniversity Press, 2015. – P. 53–115.

2. Usenko B. Investigation thermophysical processes obtaining of massive amorphous structure / B. Usenko, А. Pavlenko // The special aspects energy and resource saving / B. Usenko, А. Pavlenko. – Oradea: OradeaUniversity Press, 2015. – P. 235–274.

 3. Kugaevska T. Peculiarities heat exchange in solar collector and in chambers for heat treatment concrete products heated air / T. Kugaevska // The special aspects energy and resource saving / T. Kugaevska. – Oradea: OradeaUniversity Press, 2015. – P. 78–122.

 4. Kutny B. Optimization of centralized heat supply of buildings in conditions of program supply of heat / B. Kutny // The special aspects energy and resource saving / B. Kutny. – Oradea: OradeaUniversity Press, 2015. – P. 123–163.

 5. Koshlak H. Production thermal insulation of porous materials / H. Koshlak // The special aspects energy and resource saving / H. Koshlak. – Oradea: OradeaUniversity Press, 2015. – P. 164–193.

6. Pavlenko A.M., Severyn O.A., Ageicheva A.O. Unconventional gas production complex engineering – Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2015 ISBN, 2015. – 156 р.

7. Pavlenko A.M., Koshlak H.V. Technical thermodynamics – Oradea: Editura Universitatii din Oradea, 2015 ISBN, 2015. – 136 р.

Лекції з тепломасообміну для спеціальності «Теплоенергетика» в Національному науковому центрі Фізико-технічний інститут Національної академії наук України

Сучасна енергетика охоплює усі сфери науково-практичної діяльності людства.  Технічний рівень енергетичних систем потребує висококваліфікованих кадрів, що глибоко володіють  не тільки навичками розробки, атестації та експлуатації таких систем, але і інформаційними технологіями створення нового бізнесу та управління інвестиційними програмами.     Тому відносно недавно на факультеті нафти і газу та природокористування  відкрито новий напрям підготовки студентів – «Теплоенергетика» та на рішення цих перспективних завдань ми і націлюємо наших випускників, готуючи їх певним чином. Підготовку фахівців забезпечують висококваліфіковані спеціалісти кафедри Теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики. Кафедра обладнана сучасною лабораторною базою, яка включає спеціалізовані лабораторії відповідно до профілю спеціальностей.

Випускники спеціальності «Теплоенергетика» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку в області проектування та експлуатації систем теплоенергопостачання. Це інженери-теплоенергетики широкого профілю що можуть успішно працювати на підприємствах будь-якого напряму: в технологічних цехах та виробництвах; в енергетичних підприємствах, цехах та підрозділах, ТЕЦ, газовому господарстві, на киснево-компресорних станціях, в структурах тепло-, газо- і водопостачання підприємств та населення; в технічних відділах підприємств; в заводських теплоенергетичних лабораторіях;в вищих навчальних закладах освіти, науково-дослідних установах, конструкторських бюро,  агропромисловому комплексі, на транспорті, в будівництві, житлово - комунальному господарстві на посадах. Випускники можуть очолювати об'єднання теплокомуненерго, служби газопостачання та екологічного захисту, стати головними енергетиками, великих підприємств, ведучими спеціалістами проектних та науково-дослідних організацій, викладачами ВНЗів.

Орієнтуючись на такий широкий попит в наших фахівцях, навчальний процес здійснюється як в аудиторіях та лабораторіях університету, так і на різних підприємствах галузі в Україні, і навіть за кордоном. В цьому році налагоджено проведення практик студентів в польських університетах м. Радом та м. Кельце.

Практика студентів – теплоенергетиків в UTH м. Радом (Польща)

Вивчення фундаментальних дисциплін здійснюється також і в провідних науково-дослідних інститутах Національної академії наук України. Так завершився теоретичний курс з дисципліни «Тепломасообмін» для студентів третього курсу спеціальності «Теплоенергетика» (викладач – професор Павленко А.М.). Підсумкову лекцію проведено в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України.

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) — національний науковий центр досліджень в галузі фізичних наук.

Студенти гр.. 301-НТ, декан факультету НГП проф.. Павленко А.М,
провідний фахівець ННЦ ХФТІ д.т.н., с.н.с. Кутовий В.О.

Створений у 1928 році як Український фізико-технічний інститут. В Інституті вперше у 1932 році було здійснено розщеплення ядра атома літію, одержано рідкі водень і гелій, збудовано перший трикоординатний радіолокатор.

У ННЦ ХФТІ працювали багато відомих фізиків таких, як Лев Ландау, Ігор Курчатов, Кирило Синельников, Лев Шубников, Євген Ліфшиць, Борис Лазарєв, Дмитро Іваненко та ін.

Студенти мали можливість побачити сучасні лабораторії, познайомитись з провідними фахівцями – науковцями ННЦ ХФТІ, що займаються науковими питаннями з тепло масообміну, історією інституту і, звісно, підвести підсумки вивчення теоретичного курсу.

Студенти на фоні пам’ятки засновникам ННЦ ХФТІ.

 

Участь студентів факультету нафти і газу та природокористування
в науковій виставці (Piknik naukowy) у  місті  Радом (Польща)

Студенти факультету НГП разом з деканом професором Павленко А.М.

Студенти спеціальності «Теплоенергетика» на інсталяції сонячних батарей 

 

В 2014 році між Технолого – гуманітарним університетом імені Казимира Пулавського (UTH m. Radom) та Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка підписано довгострокову угоду про наукове та академічне співробітництво за напрямами підготовки «Теплоенергетика» та «Теплогазопостачання і вентиляція». Згідно до цієї угоди студенти теплоенергетичного напряму протягом 2014/2015 навчального року запрошувалися до  UTH m. Radom для проходження практик, та нещодавно, - для участі в науковій виставці «Piknik naukowy».

В павільйоні альтернативних джерел енергії представлено нові розробки кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

 

Метою цього заходу було наближення студентської та викладацької науки в наших навчальних закладах, та формування спільних наукових проектів на тривалу перспективу. Одним із результатів такої співпраці є видання спільної збірки наукових робіт в Технолого – гуманітарному університеті  імені Казимира Пулавського, де публікують свої роботи науковці факультету нафти і газу та природокористування, UTH м. Радома та інших навчальних та наукових закладів Польщі, Боснії-Герцеговини.

В павільйоні технічної теплофізики

Результатом студентської співпраці є спільна розробка сонячних колекторів та панелей на кафедрах теплогазопостачання, вентиляції і теплоенергетики ПолтНТУ та поновлювальних джерел енергії UTH м. Радома.

Наступним етапом співпраці буде стажування студентів ПолтНТУ, що навчаються за напрямом «Теплоенергетика» в  UTH м. Радома протягом семестру у 2015/2016 навчальному році по програмі Еразмус.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Підготовче відділення здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у виші навчальні заклади України за економічним та інженерно-технічним напрямами.

 

ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ:

Кампус із 5 гуртожитків, з доступом до мережі Інтернет; їдальня, кафе; студентський санаторій; медичний центр; 2 спортивних зали; стадіон; 2 майданчики зі штучник покриттям; навчально - оздоровчий комплекс.

Створено окремий центр культури і студентської творчості, куди входить студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, театральна студія, танцювальні та вокальні колективи.

 

Матеріально-технічна база університету:

10 навчальних корпусів; 65 навчальних та науково-дослідних лабораторій, оснащених повномасштабної обладнання; доступ до мережі Інтернет через безпровідну систему зв'язку Wi-Fi в навчальних корпусах; Комп'ютеризована науково-технічна бібліотека (500 тисяч примірників підручників); 5 читальних залів на 500 місць.

Лабораторна база включає в себе унікальний навчально-досліджувальний комплекс на базі нафто-газового полігону. Також в університеті діє Мережева академія CISCO, центр навчання Delcam Plc. (Велика Британія). Існує Центр мовної підготовки для підвищення знань викладачів та студентів з іноземних мов.

Студентське життя теплоенергетиків – не тільки будні

Вже стало доброю традицією на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики (зав. кафедрою д.т.н., проф. А.М.Павленко) проводити позанавчальні заходи кураторів з підзвітними групами.

Так в рамках осінньої спартакіади, яка традиційно проходить в Полтавському національному технічному університету імені Юрія Кондратюка, на факультету нафти, газу і природокористування 9 жовтня 2015 року на футбольному полі, що розташовано поруч з корпусом “Ф”  відбулася товариська зустріч між командами студентів та кураторів відповідно гр. 101 НТ (куратор доц. Гузик Д.В.) та гр. 101 пНТ ( куратор старш. викл. Колієнко В.А.). Перемогу з мінімальним рахунком 1:2 отримала отримала команда прискоренників. Усі учасники турніру висловили побажання зробити подібні змагання традиційними і проводити їх щосеместрово. Тим більше команді що програла зустріч хочеться взяти реванш за поразку.

В рамках культурного життя 13 жовтня наша група майже усім складом відвідала виставу Черкаського обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка “ШЕЛЬМЕНКО - ДЕНЩИК” яка відбулась в рамках гастрольного туру цього театру у приміщенні Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя.

 Перед початком зимової сесії ми разом з куратором нашої групи 10 грудня 2015 року відвідали критий каток, що знаходиться у Парку Перемога, неподалік нашого університету. Всі учасники катань на ковзанах отримали безліч позитивних вражень та задоволення від дійства, і саме головне – це те, що все минулось без травмувань – так як дехто з відвідувачів перший раз в житті став на ковзани.

Під час відвідування катка

Концепція розвитку кафедри на 2010-2020 рр.

Кафедра теплогазопостачання івентиляції утворена в 1962. Її створення було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі опалення, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування та газопостачання.

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції входить до складу факультету нафти, газу та природокористування, є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальностями "Теплогазопостачання і вентиляція” та «Теплоенергетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в галузі будівництва та теплоенергетики, на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри, сплав знань, досвіду, зв'язків і іміджу.

Колективом кафедри теплогазопостачання івентиляції розроблена Концепція розвитку кафедри на 2010-2020 рр. Дана Концепція складена з урахуванням Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні на 2010 – 2020 рр., Концепції розвитку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та Концепції розвитку факультету нафти, газу та природокористування на 2010-2020 рр.

Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.

При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних учбових, дослідницьких і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, яка означає, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців з будівництва та теплоенергетики;

3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між викладачами та співробітниками кафедри; на рівні університету: між кафедрою теплогазопостачання і вентиляції та іншими кафедрами і підрозділами університету, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями, будівельними організаціями.

Принципи роботи кафедри:

1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг; 2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);

3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців;

5) рефлексії. На раціональному рівні це надасть можливість конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв'язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;

6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах факультету та університету.

Згідно цієї Концепції можна зазначити наступне:

Місія кафедри

Кафедра ТГВ бачить своє призначення в підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентноздатними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основна мета кафедри:

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузях будівництва та теплоенергетики, що володіють теоретичними знаннями й практичними уміннями.

Дана мета може бути досягнута на основі:

- збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, розвитку науково-дослідної бази кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу;

- впровадження інноваційних методів організації учбового процесу, вживання прогресивних освітніх технологій;

- формування кооперації із стратегічними партнерами.

На сучасному етапі, коли Україна, здійснюючи модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, вступила до Болонського процесу, який пов'язаний з розбудовою європейської вищої освіти, основним завданням кафедри ТГВ є підвищення загальнотехнічного рівня підготовки майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр”, "Спеціаліст” та "Магістр” усіх спеціальностей на відповідних факультетах університету.

Мета та завдання кафедри можуть бути реалізові в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів:

1.1. Удосконалення змісту робочих навчальних планів загальноекономічних дисциплін з урахуванням професійної спрямованості їх викладання. Зміст та структура дисциплін кафедри повинні в більшій мірі враховувати специфіку майбутнього фаху, результати наукових досліджень в даній галузі діяльності, а також державні нормативно-правові документи та нормативи МОН України.

1.2. Удосконалення навчальних планів та програм навчальних дисциплін з урахуванням актуальних проблем функціонування та розвитку системи вищо освіти України.

1.3. Наповнення навчальних програм результатами вітчизняних та зарубіжних наукових і дидактичних розробок.

1.4. Постійне оновлення програм навчальних дисциплін з урахуванням сучасних вимог й актуальності.

1.5. Адаптування програм навчальних дисциплін до європейського освітянського простору.

1.6. Участь викладачів кафедри у науково-методичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку технічної освіти у вищих навчальних закладах України.

1.7. Забезпечення формування складової ІНПС у відповідності до ОПП фахівця з теплогазопостачання і вентиляції та теплоенергетики.

2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього простору

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці та випуску конкурентоспроможних фахівців з з теплогазопостачання і вентиляції та теплоенергетики, що набули знань та навичок відповідно до загальнодержавних і міжнародних критеріїв та стандартів вищої освіти.

Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

2.1. Інтеграція до європейської системи освіти на засадах Болонської декларації, яка визначила підходи до створення єдиного європейського освітнього простору.

2.2. Застосування у процесі навчання, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики практичної роботи у студентів.

2.3. Підготовка кваліфікованих спеціалістів з будівництва та теплоенергетики, які матимуть пріоритетне право працювати в установах та організаціях різних форм власності.

2.4. Створення на кафедрі робочих груп, що постійно здійснюють моніторинг і вдосконалення окремих учбових блоків («Теплопостачання», «Газопостачання», «Енергозбереження», «Теплоенергетика»).

2.5. Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, що отримали широке визнання у студентів та викладачів.

2.6. Розроблення підручників з профільних дисциплін кафедри принципово нової якості змісту, що відповідає моделі підготовки фахівця для роботи у сфері державних фінансів.

2.7. Розроблення та удосконалення якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками кафедри, на основі взаємозв'язку з викладачами та відповідними підрозділами Полтавського НТУ з урахуванням міжпредметних зв'язків відповідних спеціальностей.

2.8. Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій навчання.

2.9. Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.

2.10. Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності студентів відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблення і запровадження в навчальний процес нових підходів до оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності протягом семестру (з перспективою переходу на систему оцінювання знань студентів за модулями з використанням контролюючих програм та ПЕОМ).

2.11. Розвиток сайту кафедри, розміщення на ньому навчально-методичних матеріалів, що дозволяють проводити навчання за допомогою різного рівня комп'ютерних технологій.

2.12. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта.

2.13. Активізація використання в навчальному процесі сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій та програмного забезпечення, новітньої навчальної та науково-методичної літератури.

2.14. Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на виробництві, навчальної, виробничої та переддипломної практик), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.

2.1.5. Розробка науково-методичного забезпечення виробничого навчання, заснованого на реальному практичному матеріалі.

2.15. Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги студентам під час підготовки курсових та дипломних робіт з метою їх впровадження в фінансово-господарську діяльність установ, організацій, підприємств.

3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри

Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи університету і спрямована на забезпечення навчально-виховного процесу на кафедрі та здійснення наукових досліджень у галузях теплопостачання, газопостачання, вентиляції та теплоенергетики.

Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:

3.1. Посилення координації тематики наукових досліджень кафедри та прийняття її співробітниками, аспірантами й студентами участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, де проходить апробація результатів наукових досліджень.

3.2. Проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, на які запрошуються випускники кафедри та провідні фахівці в галузях опалення, вентиляції, газопостачання, теплопостачання та теплоенергетики Полтавської області.

3.3. Розширення участі кафедри в загальноукраїнських і міжнародних проектах з державних фінансів, регулярне здійснення публікацій за кафедральною тематикою.

3.4. Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів провідними викладачами кафедри.

3.5. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах.

3.6. Підвищення відповідальності аспірантів, молодих викладачів кафедри за якість виконання науково-дослідних робіт, результати яких мають бути відображені через друк наукових статей, тез доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня та впроваджені шляхом захисту дисертацій та використання в учбовому процесі.

3.7. Формування стійких наукових зв'язків з підприємствами різних форм власності.

3.8. Розвиток партнерських відносин проведення спільних наукових досліджень з представниками як наукових структур, так і практиків.

3.9. Розвиток наукових та ділових контактів із навчальними закладами України, а також зарубіжними вищими навчальними закладами й науковими установами технічного профілю.

3.10. Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з регіональними тепло- та газопостачаючими організаціями.

3.11. Активізація участі кафедри у підвищенні ролі університету у розв'язання освітніх і енергетичних проблем Полтавської області, зокрема, поглиблення наукової співпраці з Міською радою м.Полтави.

3.12. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.

3.13. Залучення кращих студентів університету до участі у науково-дослідній роботі кафедри з урахуванням їх специфіки навчання та майбутньої професійної спрямованості.

3.14. Удосконалення діяльності студентського наукового гуртка кафедри теплогазопостачання івентиляції та його взаємозв'язку з відповідними науково-дослідними студентськими організаціями університету.

3.15. Розвиток кадрового потенціалу кафедри, стимулювання підвищення кваліфікації кадрів.

3.16. Наукові дослідження кафедри проводити на основі загально-університетського плану науково-дослідної роботи за технічними напрямками.

 

Підвищити науково-педагогічний рівень викладачів кафедри:

- завершення та захист дисертації на здобуття ступеня кандидата технічних наук;

- планове підвищення кваліфікації викладачів.

 

4. Інформатизація діяльності кафедри, інформаційні ресурси і технології підготовки фахівців

Основною метою інформатизації діяльності кафедри є підвищення ефективності освітньої та науково-дослідної діяльності шляхом модернізації основних та допоміжних процесів на основі комплексного використання сучасних комп'ютерних технологій.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

4.1. Забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до державних стандартів за інноваційними інформаційними технологіями, які можуть вирішувати проблеми в галузі державних фінансів.

4.2. Підвищення інформаційної культури усіх учасників навчально-виховного процесу кафедри, що сприятиме використанню більш повної інформації при прийнятті рішень.

4.3. Активізація використання інноваційних елементів, необхідних для досягнення високої якості освітніх послуг, що надаються кафедрою та забезпечення конкурентоспроможності випускників.

4.4. Поліпшення іміджу кафедри, що сприятиме збільшенню чисельності абітурієнтів, а також позитивній реакції на діяльність кафедри з боку потенційних замовників та споживачів освітніх послуг, органів місцевої влади та самоврядування, громадськості.

4.5. Удосконалення професійної підготовки майбутніх спеціалістів, що сприятиме їхньому працевлаштуванню.

4.6. Активізація творчої діяльності викладачів кафедри на базі сучасних засобів створення, редагування і тиражування наукової та навчально-методичної літератури.

4.7. Інтеграція кафедри до створюваної електронної мережі університету, що дозволить отримати вихід як до інформаційних ресурсів університету, так і до інформаційного простору України і світової спільноти.

4.8. Постійне вивчення та періодична оцінка наповнення фонду електронної бібліотеки університету з дисциплін кафедри та участь у формуванні плану включення до фонду електронної бібліотеки матеріалів, що мають повністю забезпечити ефективну самостійну роботу студентів.

5. Виховання студентської молоді

Головна мета виховної роботи кафедри – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру.

Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:

5.1. Сприяння розвитку студентського самоврядування, надання допомоги студентам у вирішенні всіх питань щодо умов навчання, побуту у гуртожитках, працевлаштування, студентської творчості, фізкультури, спорту.

5.2. Плани кураторів академічних груп мають містити комплекс заходів щодо поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України.

5.3. Активізація виховної роботи в академічних групах щодо національного громадянського виховання студентів, в основу чого слід покласти принципи гуманізму, демократизму, наступності і спадкоємності поколінь, шанобливого ставлення до української мови і культури, формування культури міжнаціональних відносин, втілення у життя української національної ідеї.

5.4. Використання кураторами академічних груп при роботі із студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.

5.5. Здійснення заходів щодо посилення ефективності виховного процесу, заміщення його інтеграції з навчальною діяльністю студентів і викладачів кафедри, обов'язкового визначення виховних завдань навчальних дисциплін та контролю за їх реалізацією.

5.6. Формування особистості професіонала-фахівця, який усвідомлює свою належність до історичних традицій і сучасних проявів української культури, чітко орієнтується в реаліях і перспективах всесвітньої соціокультурної динаміки та підготовлений до життя і праці в умовах глобалізації світу.

6. Соціальний розвиток кафедри:

6.1. Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.

6.2. Брати участь у загально-університетських заходах щодо виконання працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.

7. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри:

7.1. Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.

7.2. Впровадження у навчальний процес новітніх програмних продуктів для персональних комп'ютерів з дисциплін кафедри.

8. Профорієнтаційна робота кафедри:

8.1. Продовжувати активну пропаганду науково-технічного та інтелектуального потенціалу як університету в цілому, так і кафедри теплогазопостачання і вентиляції зокрема.

8.2. Посилювати профорієнтаційну та рекламну роботу кафедри.

8.3. Забезпечити вивчення потенційних конкурентів з надання освітніх послуг за профілем кафедри шляхом проведення маркетингових досліджень ринку таких послуг.

8.4. Посилити зв'язки кафедри з загальноосвітніми навчальними закладами, технікумами та коледжами будівельного та теплоенергетичного профілю.

8.5. Організовувати і проводити Дні відкритих дверей у межах загально-університетських заходів.

9. Розвиток міжнародного співробітництва:

9.1. Участь у міжнародних освітніх і наукових програмах ЄС, зокрема,

програмах молодіжних студентських обмінів.

9.2. Здійснення міжнародної діяльності в рамках договорів ПолтавськогоНТУ про співробітництво.

9.3. Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку системи вищої освіти.

10. Очікувані результати реалізації концепції

10.1. Завершення переходу на новий зміст освіти, визначений новими галузевими освітньо-професійними програмами підготовки фахівців, впровадження нових державних стандартів освіти, навчальних планів та програм, підвищення якості навчального процесу у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками. удосконалення структури робочого часу як викладача, так і студента, та наповнення якісно новим змістом різних видів навчального навантаження.

10.2. В рамках Болонського процесу та вимог МОНУ забезпечувати прозорість навчального процесу, повну інформованість студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм, розширення вибіркової складової робочих навчальних планів, прозорість критеріїв оцінювання знань.

10.3. Підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації професорсько-викладацьким складом кафедри, забезпечення достатнього науково-теоретичного і методичного рівня викладання навчальних дисциплін у повному обсязі освітніх програм; використання у навчальному процесі новітніх інноваційних та інформаційних технологій, інтерактивних методів і засобів навчання.

10.4. Забезпечення неперервності та послідовності професійної і практичної підготовки; розширення баз проходження практики студентами, враховуючи особливості підготовки фахівців за спеціалізаціями як на денній, так і на заочній формах навчання.

10.5. Одержання студентами достатнього обсягу практичних навичок і умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів, що дозволить їм вирішувати не тільки суто фахові завдання, а й швидко і правильно приймати управлінські рішення в сфері будівництва та енергетики.

10.6. Забезпечення максимальної адаптації професійної підготовки до умов майбутньої роботи, підготовки фахівця конкурентоспроможного на рину праці, привабливого для роботодавця.

10.7. Розробка та поновлення науково-методичного забезпечення навчального процесу, приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти, написання підручників, навчальних посібників нового покоління.

10.8. Використання сучасних технологій та інтерактивних методів навчання, а з метою розширення діапазону освітніх послуг, активізовувати роботу з впровадження сучасних комп'ютерних технологій та використання можливостей глобальної мережі Internet; запроваджувати в навчальний процес пакети прикладних програм для проведення практичних та лабораторних робіт.

10.9. Розвиток творчих можливостей науково-педагогічних працівників кафедри; вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; формування та систематичне поповнення з метою ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відео матеріалів.

10.10. Розвиток індивідуальних форм методичної роботи: наставництва, стажування, консультування, відвідування занять та позаурочних заходів, самоосвіта тощо.

10.11. Активізація наукових досліджень та творчих пошуків, як основи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і майбутніх фахівців; сприяння інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності; забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності; розвиток форм наукової співпраці з установами та організаціями для розв‘язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок.

10.12. Розвиток міжнародного співробітництва в освітянській та науковій сферах, що сприяє поширенню інтеграції української системи вищої освіти у європейську; обмін науковими та методичними доробками викладачів та студентів; активна участь у міжнародних конференціях.

10.13. Впровадження основних положень Концепції національного виховання, реалізація його напрямів через систему запровадження виховної роботи; підвищення ролі кафедр у виховному процесі, безперервність і наступність виховної роботи в академічних групах, на курсах, у гуртожитку. Національна спрямованість виховного процесу, тісний зв‘язок з ідеалами, традиціями і іншими надбаннями української й світової духовної культури.

10.14. Запровадження модульно-рейтингової системи освіти, удосконалення форм і методів контролю за навчальним і виховним процесами.

10.15. Реалізація механізму державних гарантій працевлаштування випускників, надання першого робочого місця, підтримка дієвих зворотних зв‘язків з випускниками.

Випускники кафедри працюють у міських і районних управліннях газового господарства, у підрозділах теплокомуненерго, у проектних інститутах і фірмах, у будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних організаціях різних форм власності в усіх регіонах України. Зокрема, в Сумській, Київській, Миколаївській, Черкаській та ін. областях. Випускники кафедри користуються високим попитом у виробничих сферах.

Онищенко Володимир Олександрович — ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (з 2003 року), доктор економічних наук, професор, голова ради ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації Полтавського регіону, Заслужений працівник освіти України (2009), голова Експертної ради з економіки Акредитаційної комісії (2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012), Президент Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (2013). Закінчив в 1993 році Полтавський інженерно-будівельний інститут та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Теплогазопостачання, вентиляція і охорона повітряного басейну». Володимир Олександрович - головний редактор наукового фахового журналу "Економіка і регіон", член редакційної колегії фахового наукометричного журналу "Схід".

Диплом інженера-будівельника за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» Полтавського інженерно-будівельного інституту має директор компанії «Сантехнік ЛТД і Ко» Городничий Віктор Євгенійович.

Також диплом інженера-будівельника Полтавського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція» має директор по розвитку компанії «Вентсервіс« Колодяжний Віктор Володимирович.

Кукоба Анатолій Тихонович також мав освіту за фахом «Теплогазопостачання та вентиляція». Єдиний в Україні міський голова, який чотири рази (у 1990, 1994, 1998, 2002 рр.) обирався головою міської ради, а після прийняття Закону «Про місцеве самоврядування» - міським головою. Народний депутат України 4 скликання з 04.2002 р. по виборчому округу № 145 Полтавської області. Лауреат Державної премії України в галузі архітектури. Заслужений будівельник України. Кандидат технічних наук. Почесний громадянин міста Полтави. Удостоєний нагороди Української академії наук національного прогресу - срібної медалі «За видатні заслуги у прогресі суспільства», відзнаки Президента України «Орден князя Ярослава Мудрого» IV ступеня. Лауреат Всеукраїнської програми «Лідери регіонів», 2002 р. Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ст. (12.2004 р.).

Адреса:

36011, Полтава, Першотравневий проспект, 24,

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики, ауд. 102Ф

E-mail: kafedra_tgvt@ukr.net

Teл. +380 67 532 18 42