Кафедра обліку і аудиту

 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вас вітає кафедра обліку і аудиту ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка ! Колектив кафедри завжди підтримує дружній зв’язок з нашими теперішніми, колишніми і майбутніми студентами –

бухгалтерами, аудиторами і податковими інспекторами .

Бухгалтерська професія є однією з авторитетних і відповідальних професій у кожному підприємстві, банку чи бюджетній установі , адже саме бухгалтерський облік забезпечує інформацією керівників, інвесторів, кредиторів і працівників для прийняття економічних рішень.

І саме аудитори перевіряють достовірність фінансової звітності публічних акціонерних товариств, банків, інвестиційних фондів.   

Навчання у ПолтНТУ э запорукою працевлаштування бухгалтером на підприємстві будь-якого виду економічної діяльності: промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, торгівлі, сільського господарства, зв’язку. А вивчення бухгалтерського обліку і аудиту на англійській мові допоможуть й працевлаштуванню у міжнародних компаніях та зарубіжних країнах.

Утім щоб стати професійним бухгалтером чи аудитором, радимо і після закінчення нашого славетного Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка постійно вдосконалювати свої знання й навички з фінансового і управлінського обліку, оподаткування та аудиту, поліпшувати рівень володіння іноземними мовами.

 

Бажаємо вам професійних успіхів та здійснення усіх мрій!

 

 

 

 

Протягом 23 років існування, кафедру обліку і аудиту очолювали:

у 1995 році доцент Саєнко Валентина Василівна,

у 1996-2001 р.р. – кандидат економічних наук, доцент Щур Віктор Петрович,

з вересня 2001 р. до жовтня 2002 р. – доктор економічних наук, професор Опря Анатолій Трохимович,

з жовтня 2002 року – кандидат технічних наук, доцент Щур Олена Вікторівна,

з квітня по грудень 2012 року – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Комеліна Ольга Володимирівна,

з січня по липень 2013 року – доктор економічних наук, професор Бойко Лариса Миколаївна,

з вересня 2014 року по липень 2018 року – доктор економічних наук, доцент Погорелов Юрій Сергійович.

з вересня 2018 року – кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України Коба Олена Вікторівна

 

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування».

Перший випуск студентів кафедри відбувся у 1999 році.

 

Ласкаво просимо на навчання!

 

Коба Олена Вікторівна

завідувач кафедри обліку і аудиту,
кандидат технічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

відмінник освіти України

Загальна кількість наукових публікацій – 103.

Основні публікації:

 1. Коба О.В. Облік за видами економічної діяльності: навчальний посібник / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 163 с.
 2. Коба О.В. Бухгалтерський облік / Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 267.
 3. Коба О.В. Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві / В.В. Биба, О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал. - № 1. – 2016. С. 332-339. Skopus.
 4. Коба О.В. Облік орендних операцій / Коба О.В., Катькало О.С., Павленко А.І. // «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Фаховий науковий журнал, 2016. - № 17.
 5. Коба О.В. Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління і економічного аналізу / Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Причорноморські економічні студії. Науково-практичний журнал, 2016. - Випуск 3 (травень-червень)/2016.
 6. Коба О.В. Удосконалення облікових регістрів суб’єктів малого підприємництва / Коба О.В., Копилець А.О., Савченко В.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». Фаховий науковий журнал. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. -№ 23. - С. 111-115.
 7. Коба О.В. Відображення операцій з руху основних засобів бюджетних установу відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі / Коба О.В., Федоренко С.Ю., Чубчик О.О. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Фаховий науковий журнал. – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. - № 23. С. 131-134.
 8. Коба О.В. Аналіз витрат машинобудівних підприємств на основі методу стандарт-кост [Електронний ресурс] / Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Економіка та суспільство. - 2017. - № 9.
 9. Koba О. Classification of costs for the purposes of management accounting and analysis / Yu. Mironova, O. Koba, Yakubov O. // Economy and region. Scientific Bulletin. – 2016. – № 4. – 92-98.
 10. Коба О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний і вітчизняний досвід / [Електронний ресурс] / Коба О.В., Горбенко Я.О. // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018.
 11. Коба О.В. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні та за кордоном / Коба О.В., Головань Ю.В., Кононенко А.С. // Причорноморські економічні студії. Науково-практичний журнал. - 2018. - 27. – С. 132-137.
 12. Koba O.V. Construction work cost determination / O.V. Koba, Yu.Yu. Myronova, V.V. Byba // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. (Scopus).

Верига Юстина Андріївна

кандидат економічних наук
професор кафедри обліку і аудиту
доктор філософії
заслужений працівник освіти України
член-кореспондент Академії економічних наук України за спеціальністю «Облік та аудит»

Загальна кількість наукових публікацій – 442.

Основні публікації:

 1. Верига Ю.А. Удосконалення міжзаводського економічного аналізу основних показників ефективності виробництва консервних підприємств споживчої кооперації: дис. к.е.н.: 08.00.12 – Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності / Верига Юстина Андріївна. – 1982.
 2. Бухгалтерський облік. Нормативно-правові документи. Коментар: навчальний посібник / Верига Ю.А., Зима Г.І. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 656с.
 3. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / За заг. ред. проф. Ю.А. Вериги. -– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 500с.
 4. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [текст] : навчальний посібник / [Ю.А. Верига, В.Л. Іщенко, Т.В. Гладких та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 292с.
 5. Фінансовий облік: навчальний посібник з Грифом МОН України / Ю.А. Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 438с.
 6. Облік у зарубіжних країнах. [текст] : навч. посіб. / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, С.І. Мельник, Н.В. Хоменко ; за заг. ред. Ю.А. Вериги. – Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 216 с.
 7. Верига Ю.А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навчальний посібник / Ю.А. Верига, Є.А. Карпенко, Соболь Г.О., Кулявець Н.О. – К.: «ЦУЛ», 2014. – 272 с.
 8. Верига Ю.А. Реформування фінансової звітності в Україні / Ю.А. Верига // Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / [колектив авторів] ; за заг. ред. проф. Вериги Ю.А., доц. Ночовної Ю.О. - Полтава : ПУЕТ, 2014. - 333с. - С.8-16. Монографія.
 9. Звітність підприємства [текст]: підручник. / [М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 570 с.
 10. Облікова політика підприємства: навчальний посібник / Ю.А. Верига, В.А. Кулик, Ю.О. Ночовна, С.Ю. Іванюк. – К.: “Центр учбової літератури”, 2015. – 312 с.
 11. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний словник: українсько-російсько-англо-азербайджанський, русско-украинско-англо-азербайджанский, English-Ukrainian-Russian-Azerbaijanian, аzərbaycanca-ukraynaca-rusca-ingiliscə: навч. посіб. / Ю.А. Верига, О.В. Карпенко, В.Л. Іщенко, Я.К. Алхасов [та ін.]. – К.: ЦУЛ, 2015. – 368с./
 12. Верига Ю. А. Судово-бухгалтерська експертиза: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ПУЕТ [Електронний ресурс] / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 234 с.

  Дмитренко Алла Василівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Загальна кількість наукових публікацій – 118.

Основні публікації:

 1. Дмитренко А.В. Облік і аналіз витрат у будівництві: дис. к. е. н.: 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дмитренко Алла Василівна. – К.: КНЕУ, 2006. – 280 с.
 2. Дмитренко А.В. Облік і аналіз витрат у будівництві: організація, методологія та методика: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 262 с.
 3. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності суб’єктів господарювання: монографія. – К.: КНЕУ, 2016. – 390 с.
 4. Дмитренко А.В. Передумови формування методології організації бухгалтерського обліку спільної діяльності на підприємствах України / А.В. Дмитренко, О. Якубова // Науковий вісник «Економіка і регіон». - № 5. – 2016. – 0,6 д.а. (англійською мовою).
 5. Дмитренко А.В. Концептуалізація базових положень бухгалтерського обліку спільної діяльності \ А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // Науковий журнал «Молодий вчений», № 4 (31) квітень 2016. – С. 59-63.
 6. Дмитренко А.В. Питання податкового обліку спільної діяльності на підприємствах України в умовах автоматизації / А.В. Дмитренко // Науковий вісник «Економіка і регіон». - № 1. – 2017.
 7. Дмитренко А.В. Проблемні питання пенсійної реформи в Україні / А.В. Дмитренко // Науковий вісник: Економіка і регіон. – № 6. – 2017.
 8. Дмитренко А.В. Особливості справляння акцизного податку в Україні та практика оподаткування /А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик// Eurasian Academic Research Journal. – Вірменія, м. Єреван. № 12. – 2017.
 9. Дмитренко А.В. Марченко Л.Ю.Аdaptation of account registers of small enterprises ubjectsto the require ementfor the commonactivity account // Науковий вісник: Економіка і регіон. - № 2. – 2018. – С. 157-161.
 10. Dmitrenko A.V, Lebedyk G.V, Nesterenko M.M. Methods of calculating the cost of production in construction / м. Баку. Scopus

Миронова Юлія Юріївна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Загальна кількість наукових публікацій – 88.

Основні публікації:

 1. Миронова Ю.Ю. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Миронова Юлія Юріївна. – К.: КНЕУ, 2011. – 218 с.
 2. Миронова Ю.Ю. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: посібник / О. В. Щур, Ю.Ю. Миронова. – Полтава, ПолтНТУ, 2009. – 183 с.
 3. Коба О.В. Облік за видами економічної діяльності: навчальний посібник / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 163 с.
 4. Коба О.В. Бухгалтерський облік / Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – С. 267.
 5. Mironova Yu. Method of allocation of indirect charges of machine-building production on permanent and variable constituents / V. Byba, Yu. Mironova // Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies. – 2015. – № 1 (7). – с. 353-362.
 6. Миронова Ю.Ю. Оптимальний метод розподілу непрямих витрат на машинобудівному підприємстві / В.В. Биба, О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Актуальні проблеми економіки. Науково економічний журнал. – 2016. – № 1 (175). – С. 332-339. (Scopus).
 7. Mironova Yu. Classification of costs for the purposes of management accounting and analysis / Yu. Mironova, O. Koba, Yakubov O. // Economy and region. Scientific Bulletin. – 2016. – № 4.
 8. Миронова Ю.Ю.Аналіз витрат машинобудівних підприємств на основі методу стандарт-кост [Електронний ресурс]/ О.В. Коба, Ю.Ю.Миронова // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9.
 9. Миронова Ю.Ю. Проблеми обліку і розподілу загальновиробничих витрат рослинництва / Ю.Ю. Миронова, А.О. Білаєнко, Я.О. Норка // Причорноморські економічні студії. Науково-практичний журнал. – 2018. – № 25. – С.192-196.
 10. Myronova Yu.Yu. Construction work cost determination / O.V. Koba, Yu.Yu. Myronova, V.V. Byba // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. (Scopus).
 11. Коба О. В., Миронова Ю. Ю. Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний досвід та перспективи України // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: «Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – С.111-125. Колективна монографія.

Лебедик Галина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту.

Загальна кількість наукових публікацій – 86.

Основні публікації:

 1. Лебедик Г.В. Облік і аналіз операцій з оренди основних засобів: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Лебедик Галина Володимирівна. – К.: КНЕУ, 2012. – 190 с.
 2. Лебедик Г.В. Особливості обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві / Г.В. Лебедик // Економіка і регіон. Науковий вісник. – 2015. - № 5. – С. 131-136.
 3. Лебедик Г.В. Проблеми організації управлінського обліку на підприємствах / Г.В. Лебедик, К.Ю. Іваненко, І.І. Світловська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент. - № 15. – 2016.
 4. Лебедик Г.В. Концептуалізація базових положень бухгалтерського обліку спільної діяльності / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик // Науковий журнал «Молодий вчений» – 2016 - № 4.
 5. Лебедик Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків із органами соціального страхування. / Г.В. Лебедик, А.С. Криуліна // Економіка і регіон. Науковий вісник. - 2015. – № 6.
 6. Лебедик Г.В. Стан та перспективи організації безготівкових розрахунків в України / Г.В. Лебедик, Н.О. Максютенко, В.В. Яценко // Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». № 22. – 2016.
 7. Лебедик Г.В. Організація обліку доходів, витрат і фінансових результатів комерційних банків / Г.В. Лебедик // Науковий вісник «Економіка і регіон». - № . – 2017. – 0, 6 д.а. (англійською мовою)
 8. Лебедик Г.В. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах / А.В. Дмитренко, Г.В. Лебедик, В.В. Яценко // Мукачівський державний університет, електронне фахове видання «Економіка та суспільство» – Випуску № 13. Грудень 2017 р.

Матюшіна Юлія Іванівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту.

Загальна кількість наукових публікацій – 35.

Основні публікації:

 1. Матюшіна Ю.І. Облік і контроль виробничих витрат в управлінні промислових підприємств: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Матюшіна Юлія Іванівна. – К.: КНЕУ, 2016. – 179 с.
 2. Матюшіна Ю. І. Класифікація витрат як передумова організації управління підприємством / Ю. І. Матюшіна // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – № 2 (39). – С. 98–103.
 3. Матюшіна Ю. І. Система управлінського обліку: сутність завдання та етапи впровадження / В. В. Биба, Ю. І. Матюшіна // Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60–63.
 4. Матюшіна Ю. І. Вплив техніко-економічних факторів на собівартість товарної продукції на підприємствах нафтогазовидобування / Ю.І. Матюшіна //Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – №1. – С. 130–136.
 5. Матюшіна Ю. І. Загальні засади організації внутрішнього контролю витрат виробництва в управлінні нафтогазовидобувних підприємств / Ю. І. Матюшіна // Економіка і регіон. Науковий вісник. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – № 3.– С. 116–122.
 6. Julia Matyushina. Organization internal audit process in an industrial plant / Ju. Matyushina // British Journal of Science, Education and Culture. – London: «London University Press», 2014. – № 1.(5) (January-June).Volume IV.– р. 656–660.
Назва послуги Анотація Виконавці, контакти
Складання декларації з податку на додану вартість

Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення.

Нормативне регулювання оподаткування в Україні. Поняття податку та збору. Види податків і зборів. Платники податків, податкові агенти. Податкові періоди та терміни подачі декларацій і сплати податків в бюджет. Види перевірок

Тема 2. Облік податку на додану вартість та порядок складання декларації з ПДВ.

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників ПДВ та анулювання реєстрації платника ПДВ. Визначення об'єкта оподаткування ПДВ. Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг для оподаткування ПДВ. Розміри ставок ПДВ та оподатковувані операції. Податковий кредит з ПДВ. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. Податкова накладна. Облік та звітність з ПДВ.

Дмитренко Алла Василівна

тел. 050-634-28-43,

av_dmitrenko@ukr.net

Організація обліку суб’єктів малого бізнесу

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку за простою формою. Сутність простої форми бухгалтерського обліку. Журнал обліку господарських операцій і порядок його ведення. Відомість обліку заробітної плати за формою 3-М, розділ ІІ, її призначення і порядок ведення.

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства.

Загальна побудова обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням облікових реєстрів. Реєстри бухгалтерського обліку при спрощеній формі обліку. Узагальнення даних поточного обліку і взаємна перевірка правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 3. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Особливості складання та подання звітності малими підприємствами. Баланс суб’єктів малого підприємництва. Звіт про фінансові результати суб’єктів малого підприємництва.

Коба Олена Вікторівна

тел. 050-638-07-39,

ev_pntu@ukr.net

Основи роботи в програмі «1С:Бухгалтерія для України 8.2»

Тема 1. Основи практичної роботи користувача в програмі «1С: Бухгалтерія для України».

Формування довідників та раціоналізація структури бази даних підприємства. Використання сервісних механізмів та налаштувань у практичній роботі бухгалтера і кадровика. Відображення господарських операцій із запасами і товарами, необоротними активами, облік виробництва у програмі «1С: Бухгалтерія для України 8.2». Облік кадрів і заробітної плати.

Тема 2. Оподаткування та звітність в програмі «1С: Бухгалтерія для України 8.2».

Особливості ведення податкового обліку в програмі «1С: Бухгалтерія для України». Використання сервісних механізмів програми для здійснення перевірки правильності ведення обліку і коректності відображення господарських операцій в програмі. Формування різних форм звітів та подання у контролюючі органи.

Лебедик Галина Володимирівна,

тел. 050-558-34-54,

glebedyk@mail.ru

Ведення управлінського обліку на підприємстві

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

Проблеми розвитку та особливості управлінського обліку в системі управління підприємством. Особливості ведення та завдання управлінського обліку, приклади його впровадження та ефективного використання на підприємствах.

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат.

Сутність витрат і необхідність їх класифікації. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика. Поведінка витрат.

Тема 3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Мета та методи аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства. Взаємозв’язок «витрати – обсяг – прибуток» в умовах виробництва декількох видів продукції.

Тема 4. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Сутність і типи центрів відповідальності. Облік та оцінка діяльності центрів відповідальності. Основні цілі обліку за об’єктами управління та кількісні показники, що використовуються для аналізу та оцінки. Етапи розробки та впровадження управлінської звітності на підприємствах.

Методи управління витратами

Актуальність. Організація управлінського обліку на сучасних підприємствах пов’язана з обранням таких методів і прийомів обліку й аналізу витрат, як: job-order costing, process-costing, operation costing, cost-volume-profit analysis, standard costing and variance analysis. Проте в теорії управлінського обліку розроблено низку й інших підходів до акумулювання витрат, серед яких: direct-costing, activity-based costing, JIT-costing, life-cycle costing, target costing, value analysis, functional analysis, kaizen costing, quality costing, activity-based management, performance based costing тощо. Сутність цих методів висвітлено у фаховій літературі, але не визначено критеріїв їх обрання на конкретному підприємстві.

Результати. Встановлено відповідність методів управління витратами відповідно до ключових концепцій операційного менеджменту, що в науковому аспекті показує їх світову еволюцію, а у практичному аспекті показує компанії будь-якого виду економічної діяльності, які конкретні методи забезпечують відповідні управлінські підходи.

В межах позамовного методу модернізовано нормативний метод обліку прямих витрат та розподіл загальновиробничих витрат. Розроблено ресурсний метод обліку машинобудівного виробництва.

Цільова аудиторія. Призначено для професійних бухгалтерів з управлінського обліку, а також фахівців у галузі бізнесу і фінансів.

Ведення обліку витрат на підприємствах сільського господарства

Тема 1. Облік біологічних активів.

Визнання, оцінка, види. Облік довгострокових та поточних біологічних активів.

Тема 2. Облік рослинництва.

Синтетичний та аналітичний облік витрат рослинництва. Облік витрат рослинництва, які підлягають розподілу. Калькулювання фактичної собівартості продукції рослинництва. Документальне оформлення операцій з обліку витрат та виходу продукції рослинництва.

Тема 3. Облік тваринництва.

Аналітичний та синтетичний облік витрат та виходу продукції тваринництва. Зміст статей витрат тваринництва. Калькулювання фактичної собівартості продукції. Облік незавершеного виробництва. Документальне оформлення операцій з обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Тема 4. Облік та розподіл витрат допоміжного та обслуговуючого господарства.

Миронова Юлія Юріївна,

тел. 050-701-67-04,

mironowayuyu@mail.ru

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Термін навчання – 4 роки

  Фундаментальна підготовка

٧ Українська мова ( за професійним спрямуванням)

٧ Історія України

٧ Історія української культури

٧ Іноземна мова за професійним спрямуванням

٧ Філософія

٧ Політична економія

٧ Мікроекономіка

٧ Макроекономіка

٧ Вища та прикладна математика

٧ Оптимізаційні методи та моделі

٧ Економетрика

٧ Інформатика

٧ Господарське право

٧ Правознавство

٧ Трудове право

٧ Податкове право

٧ Основи підприємницької діяльності та відкриття власної справи

٧ Соціальна відповідальність бізнесу

Професійна підготовка

V Економіка підприємства

٧ Менеджмент

٧ Маркетинг

٧ Гроші та кредит

٧ Фінанси

٧ Бухгалтерський облік (загальна теорія)

٧ Економіка праці й соціально-трудові відносини

٧ Міжнародна економіка

٧ Статистика

٧ Соціологія

٧ Регіональна економіка

٧ Аналіз господарської діяльності

٧ Фінансовий облік І

٧ Фінансовий облік ІІ

٧ Управлінський облік

٧ Облік у банках

٧ Облік у бюджетних установах

٧ Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

٧ Облік і звітність в оподаткуванні

٧ Безпека людини

٧ Аудит

٧ Історія бухгалтерського обліку

٧ Конституційне право

٧ Податки і податкова система

٧ Управління якістю

٧ Організація і методика аудиту

٧ Судово-бухгалтерська експертиза

٧ Управління проектами

٧ Внутрішньогосподарський контроль

٧ Управління інноваціями

٧ Звітність підприємства та електронний документообіг

٧ Облік за видами економічної діяльності

٧ Облік у неприбуткових організаціях

٧ Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва

٧ Облік на підприємствах торгівлі

٧ Облікова політика підприємства

٧ Облік на підприємствах сільського господарства

٧ Облік у зарубіжних країнах

٧ Податкові системи зарубіжних країн

٧ Введення в дипломне проектування

٧ Основи наукових досліджень

٧ Навчальна практика

٧ Виробнича практика

٧ Переддипломна практика

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ «МАГІСТР»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Термін навчання – 1,5 роки

Фундаментальна підготовка

٧ Міжнародний менеджмент

٧ Фінансовий менеджмент

٧ Менеджмент персоналу

٧ Стратегічний аналіз

٧ Фінансовий аналіз

٧ Інтелектуальна власність

٧ Методологія і організація наукових досліджень

Професійна підготовка

٧ Автоматизація бухгалтерського обліку

٧ Бухгалтерський облік в управлінні підприємств

٧ Облік зовнішньоекономічної діяльності

٧ Організація бухгалтерського обліку

٧ Податковий облік

٧ Державний фінансовий контроль

٧ Звітність підприємств та електронний документообіг

٧ Міжнародні стандарти фінансової звітності 

 

ГАРНОГО ВАМ НАВЧАННЯ У ПолтНТУ !

 

Бакалавр 071 «Облік і оподаткування»

Сертифікати ЗНО (станом на 01.07.2018 року):

 1. Українська мова та література.
 2. Математика.
 3. Іноземна мова або географія.

Магістр 071 «Облік і оподаткування»

Вступне випробовування:

 1. Фахове вступне випробовування (тестування).
 2. Вступне випробовування з іноземної мови.
 3. Додаткове вступне випробовування (якщо вступник має освіту бакалавра або спеціаліста з іншої спеціальності).

Міжнародні зв’язки кафедри здійснюються у відповідності з нормативними актами та інструктивними матеріалами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти України, інших державних установ і відомств за такими напрямами:

 1. розвиток професійних контактів з вищими навчальними закладами і фахівцями із інших країн, які мають за мету удосконалення навчального процесу, підвищення рівня кваліфікації викладачів;
 2. обмін групами студентів;
 3. організація виробничих практик і стажування студентів;
 4. ознайомлення з організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах інших країн;
 5. підготовка студентів – громадян інших країн.

За останні роки кафедра обліку і аудиту підтримує певні контакти з вищими навчальними закладами. Це сприяє обміну навчально-методичною літературою, досвідом організації навчального процесу студентів спеціальності “Облік і оподаткування”.

Кафедрою укладено угоди про співробітництво з Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща). Викладачі кафедри мають спільні публікації із викладачами Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (м. Краків, Польща). Викладачі Краківської гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця беруть участь у конференціях, які проводяться за участі кафедри обліку і аудиту.

Кафедра приймає активну участь у грантовій роботі університету. Протягом 2016-2018 рр. було подано наступні заявки на гран:

 1. Заявка на грант за освітньою програмою (участь у колективній заявці) CEI Fund (Італія, 2016);
 2. Заявка на грант за програмою Albert’s university (Канада, 2016).
 3. Заявка на грант Stanford University’s Center on Democracy, Development and the Rule of Law (2016)
 4. Заявка на участь у науковій темі, яка планується до виконання за рахунок коштів державного бюджету, на тему “Теоретичні та організаційні засади підвищення конкурентоспроможності регіону”.
 5. Заявка за проектом “Майданчик працевлаштування молодих спеціалістів” до стратегії розвитку м. Полтава.
 6. Заявка на грант за освітньою програмою Aspen University (Румунія, 2017)
 7. Заявка на грант за освітньою програмою Swedish Institute (Швеція, 2017)
 8. Заявка на грант (участь у колективній заявці) Німецького посольства в Україні (Германія, 2017).

Викладачі кафедри проходять стажування за кордоном з метою підвищення кваліфікації та встановлення міжнародних зв’язків з закордонними колегами. Так, у 2016 році к.е.н., доцент Дмитренко А.В. перебувала на стажуванні з відривом від виробництва «Современные подходы и инновационные методы в бизнесе: опыт EU Business School» в м. Барселона (Іспанія) – та м. Мюнхен (Німеччина).

25.05.2016-08.06.2016 року к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Дмитренко А.В. пройшла стажування за кордоном у бізнес школах EU м. Мюнхен (Германія) та м. Барселона (Іспанія) «EU Business School».

24-25.05.2018 року к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Дмитренко А.В. прийняла участь в очній І Азербайжансько-українській науково-практичній конференції «Building Innovation».

08 квітня 2017 року к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Дмитренко А.В. отримала сертифікат зі знання англійської мови «English Language».

У 2018 році к.т.н, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Коба О.В. та к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Миронова Ю.Ю. прийняли участь у написанні спільної монографії, що видана у Польщі: Коба О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний досвід та перспективи України / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. – С.111-126.

Робота з грантоутворюючими організаціями протягом 2018 року

Назва програми, джерело фінансування Партнер або партнери (країна або організація) доцільно вказувати як вітчизняних партнерів, інші кафедри університету Відповідальна особа від кафедри за підготовку та подальшу реалізацію проекту Звітні дати участі, подачі заявок
Навчальна програма з економіки та права «Advanced Programmein Lawand Economics» Рига, Латвія Дмитренко А.В. січень 2018 р.
Участь у Конгресі органів місцевого самоврядування Ради Європи 27-29 березня та 6-8 листопада 2018 року Стразбург, Франція Дмитренко А.В. січень 2018 р.
Навчальна програма стажування у Франції. Проект «Навчальні програми професійного зростання» Агенства США з міжнародного розвитку «Підвищення сумісності систем на основі відкритих даних як інструмент поліпшення якості державних послуг і зниження корупції в Україні» (USAID). 24-31 березня 2018 р. Франція Дмитренко А.В. січень 2018 р.
Участь у семінарі «Громадство молоді та Европа» 3-4 травня 2018 р. Стразбург, Франція Дмитренко А.В. лютий 2018 р.
Міжнародний навчально-ознайомчий проект для спеціалістів туристичної галузі «Сучасні дефініції розвитку туризму у Європі та світі». Проект включає: участь у українсько-польському науково-практичному семінарі на базі Uniwersytetim. A. Mickiewicza, а також відвідання найбільшої міжнародної туристичної виставки в центральній Європі ITB BERLIN 2018. Проект орієнтовано для працівників турагентств та туроператорів, фахівців департаменту з туризму, працівників готельно-ресторанного бізнесу, викладачів та студентів. Організатор: EuropeanLeagueof Professional Development. 08-11 березня 2018 року. Познань, Польща, Берлін, Германія. Дмитренко А.В. лютий 2018 р.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних наукових конференціях за кордоном: Франції, Польщі, Литві, Молдові, Грузії.

У 2019 році к.т.н, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Коба О.В. та к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Миронова Ю.Ю. прийняли участь у написанні спільної монографії, що видана у Польщі: Коба О.В. Туристична діяльність: облік і оподаткування / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Business processes in tourism – Collective monograph. – Poland. – 2019. – P. 103-118.

Кафедрою обліку і аудиту здійснюється наукова діяльність за такими напрямками:

 1. Актуальні проблеми теорії та практики обліку.
 2. Оподаткування суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку.
 3. Аудит діяльності суб’єктів господарювання.
 4. Економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання.
 5. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні.

Результати науково-дослідницької роботи викладачів кафедри висвітлюють у наукових публікаціях. За 2015-2018 рр. викладачами кафедри опубліковано 539 наукових публікацій.

Інформація про показники видавничої діяльності кафедри обліку і аудиту наведена в таблиці.

Показники видавничої діяльності кафедри обліку і аудиту протягом 2015-2018 років


з/п
Основні розрахункові показники
наукової діяльності
2015
рік
2016
рік
2017
рік
2018 рік
(І півріччя)
1 Видавнича діяльність:        
1.1 – видання монографій, од. - 2 2 2
  у тому числі за кордоном - - - 1
1.2 – навчальних посібників, од. - - 4 -
1.3 – статей всього (од.),
в тому числі:
44 49 25 15
  – у фахових виданнях України, 31 17 22 9
  – у закордонних виданнях 2 6 3 3
  – у виданнях, що входять у НМБД з них: 5 10 22 12
  – МНБД Scopus 2 1 1 2
  – МНБД Index Copernicus - 9 21 10
  – статей зі студентами 19 16 16 3
4.6 Загальна кількість публікацій, од. 178 135 133 93

Публікації викладачів кафедри представлені у репозитарії Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Важливим напрямком науково-дослідницької роботи кафедри є надання консультаційних послуг суб’єктам господарювання на умовах госпрозрахункової оплати. Обсяг виконання викладачами кафедри госпдоговірних робіт за період 2016-2018 рр. склав:

 • у 2016 році – 24050 грн.;
 • у 2017 році – 30150 грн.;
 • у 2018 році – 50000 грн.

Викладачі кафедри обліку і аудиту систематично приймають участь у міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Інформація про участь викладачів кафедри у науково-практичних конференціях у 2018 році наведена в таблиці.

Назва заходу, дата та місце проведення П.І.Б. учасника Назва доповіді
І Азербайжансько – українська конференція «BuldingInnovational» 24-25.05. 2018. – м. Баку Дмитренко А.В., Лебедик Г.В. Cost management for the production of construction producrs
І Азербайжансько – українська конференція «BuldingInnovational» 24-25.05. 2018. – м. Баку Коба О.В., Миронова Ю.Ю. Formation of the cost of construction and installation work
Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах нових глобалізаційних викликів», 16-17 квітня 2018 року, м. Ужгород Коба О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: сучасний стан і перспективи
ІІ Міжнародна наукова конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», 23 березня 2018 року. - Клайпеда (Литва) Коба О.В., Миронова Ю.Ю Розвиток і оподaткувaння суб’єктів мaлогопідприємництвa в Укрaїні та зa кордоном
Всеукраїнська науково-практична конференція «Залучення соціально відповідальних інвестицій: проблеми і перспективи», 23 березня 2018 року, м. Київ Коба О.В., Миронова Ю.Ю Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний та вітчизняний досвід
ІІ Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство»,Ле-Манн, Франція, 2018 р. Коба О.В., Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету України
ІІ Міжнародна наукова конференція «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство»,Ле-Манн, Франція, 2018 р. Миронова Ю.Ю Методика формування собівартості продукції підприємств машинобудування за системою директ-костинг
Українсько-Британська конференція «Technology, Energineering&Sciens, 2018», м. Лондон, Англія, 2018 р. Верига Ю.А., Коба О.В., Миронова Ю.Ю., Матюшіна Ю.І. Іformation of internal statistics of machine-building enterprises under the ierarchic system of expenditure centers
Українсько-Британська конференція «Technology, Energineering&Sciens, 2018», м. Лондон, Англія, 2018 р. Дмитренко А.В., Лебедик Г.В. Інноваційні технології формування показників податкової звітності за спільною діяльністю без створення юридичної особи
ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики». - Університет менеджменту освіти НАПНУ, м. Київ, 2018 р. Дмитренко А.В Забезпечення освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти». – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – м. Одеса, 2018 р. Дмитренко А.В., Штепа К. Удосконалення обліку основних засобів
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». –Київ, 2018 р. Дмитренко А.В., Арзуманян А.С., Міщук Є.М. Особливості обліку сільськогосподарської продукції
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». –Київ, 2018 р. Дмитренко А.В., Дейкало М.В. Особливості обліку за МСФЗ
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти». –Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – м. Одеса, 2018 р. Ю.Ю. Миронова, Є.М. Міщук, А.В. Ярова Необхідність аналізу фінансового стану підприємства та шляхи покращення його результатів
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти». – Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018 р. Ю.Ю. Миронова, Л.О. Калайда, Є.Е. Литвиненко Класифікація резервів підприємства з метою їх обліку та аналізу
Міжнародна науково-практична конференція «Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії», Львів, 2018 Коба О.В. Аналіз структури податкових надходжень до бюджету України
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти». – Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018 р. Коба О.В., Нечухран К.О., Тулинський В.М. Система економічних показників для аналізу господарської діяльності підприємства
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку інформаційної економіки: зовнішні та внутрішні фактори впливу», - Київ, 2018 р. Коба О.В. Аналіз податкових надходжень до бюджету України
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку економіки у 2018 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти».– Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – м. Одеса, 2018 р. Коба О.В., Хоменко І.О., Лук’янченко А.А. Проблеми ідентифікації нематеріальних активів підприємства
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІV Міжнародна науково-практична конференція – Чернігів: ЧНТУ, 2018 р. Лебедик Г. В., Закладна Я. О. Автоматизація обліку основних засобів
Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2018 р.) : тези доповідей. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. Лебедик Г. В., Феохарій А. В. Сучасний досвід автоматизації обліку заробітної плати
Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 2018 р. Лебедик Г. В. Зарубіжний досвід обліку орендних операцій
V Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи», яка відбудеться в місті Запоріжжі 15 грудня 2018 року. Лебедик Г. В. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми й перспективи
Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників». –Київ, 2018 р. Дмитренко А.В., Дейкало М.В. Особливості податкового обліку в Україні
Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічне майбутнє України очима молодих дослідників».– Київ, 2018 р. Миронова Ю.Ю., Шинкар Ю.Л. Облікова політика підприємства: сутність, проблеми формування і шляхи їх вирішення
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної економічної науки», присвячена 20-річчю створення факультету обліку та фінансів Полтавської державної аграрної академії й пам’яті його першого декана професора Анатолія Трохимовича Опрі. – 19 грудня 2018 р. – м. Полтава Ю.А. Верига, О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова Ієрархічна система формування внутрішньої звітності за центрами витрат машинобудівного підприємства

 

 

 

У 2018 році викладачі кафедри обліку і аудиту: к.е.н, професор кафедри обліку і аудиту Верига Ю.А., к.т.н, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Коба О.В. та к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Миронова Ю.Ю. прийняли участь у написанні спільної монографії: Верига Ю.А. Ієрархічна система формування внутрішньої звітності за центрами витрат машинобудівного підприємства / Ю.А. Верига, О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Актуальні питання сучасної економічної думки: колективна монографія / за ред. Аранчій В.І., Дорогань-Писаренко Л.О. Полтава: ТОВ «Симон», 2018. 226 с. – С.115-129.

14.02.2019 року професор кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, кандидат економічних наук, заслужений працівник освіти України Верига Юстина Андріївна одержала Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Активну участь у науковій роботі приймають студенти спеціальності “Облік і оподаткування. Кафедрою щорічно організовується проведення студентської олімпіади, наукових конференцій та семінарів.

При кафедрі працює студентський науковий гурток «Баланс» за такою тематикою:

 • проблеми відображення в обліку логістичних витрат та шляхи їх вирішення;
 • особливості нарахування та розподілу дивідендів на підприємстві;
 • персоніфікований облік в Україні;
 • принципи і механізми обліку ПДВ у типовій конфігурації 1С: Бухгалтерія 8;
 • роль бухгалтерського обліку в контролі втрат від браку;
 • організація та удосконалення обліку праці в бюджетних установах;
 • міжнародні і національні методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності;
 • особливості складання регламентованої звітності в типовій конфігурації 1С: Бухгалтерія 8;
 • особливості обліку на підприємствах громадського харчування;
 • особливості обліку послуг наданих автотранспортними підприємствами;
 • особливості нарахування та розподілу дивідендів на спільному підприємстві;
 • облік витрат та калькулювання собівартості продукції будівельних організацій.

Кожного року студенти приймають участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за фахом. Про високий рівень підготовки фахівців свідчать результатів їх виступів.

Результати наукової діяльності студентів представляються на науково-практичних конференціях різного рівня та публікуються у фахових виданнях, збірниках наукових праць магістрів навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ПНТУ, матеріалах міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 

 

7.11.2018 року студентки спеціальності «Облік і оподаткування» Хвостенко Наталія (група 401-ЕО) та Сіроштан Ілона (група 501-ЕО) взяли участь у щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад». Вони представили наукові роботи за темами: «Участь молоді в реалізації програми сприяння малому і середньому бізнесу» та «Європейське майбутнє Полтави – переробка сміття вже сьогодні».

За результатами конкурсу, журі відзначило першою премією студентку групи 501-ЕО Ілону Сіроштан.

3.05.17 - Студентки ПолтНТУ серед призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

29.04.16 - Участь викладачів  кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ у семінарі «Написання успішних грантових заявок» 

16.05.16 - Круглий стіл «Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності»

16.05.16 - Презентація наукових досліджень студентів кафедри обліку і аудиту на 68 конференції

24.05.16 - Наукові заходи кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ в рамках Х Всеукраїнського фестивалю наук

25.03.2015 - студентка ПолтНТУ здобула диплом і ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Перелік навчально-наукових видань кафедри обліку і аудиту:

 1. Коба О.В. Облік за видами економічної діяльності: навчальний посібник / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова. – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – 163 с.
 2. Коба О.В. Бухгалтерський облік / Коба О.В., Миронова Ю.Ю. // Навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». – Полтава: ПолтНТУ. – 2017. – С. 267.
 3. Бухгалтерський облік: Навч. пос. / за заг. ред. Вериги Ю.А. — К.: Центр учбової літератури, 2008. – 396 с.
 4. Верига Ю.А., Зима Г.І. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.А. Верига, Г.І. Зима – К.: Центр учбової літератури, 2009. - 656 с.
 5. Звітність підприємства [текст]: підручник / [М.І. Боднар,. Ю.А.Верига, М.М. Орищенко та ін.] – К.: “Центр учбової літератури, 2015. – 570 с.
 6. Верига Ю.А. План рахунків бухгалтерського обліку: підприємств та організацій, суб’єктів малого підприємництва, бюджетних установ, банків. Коментар [текст] : навч. посіб. / [Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець]. - [2-ге вид. перероб. та доп.] / - К.: «Центр учбової літератури», 2012. -276 с.
 7. Дмитренко А.В. Облік і аналіз витрат у будівництві: організація, методологія та методика: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 262 с.
 8. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи за договором простого товариства: Навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 155 с.
 9. Дмитренко А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. – 2013. – 103 с.
 10. Дмитренко А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. – 2013. – 145 с.
 11. Дмитренко А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. – 2013. – 69 с.
 12. Дмитренко А.В. Конспект лекцій з дисципліни «Звітність підприємств» для студентів спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. – 2014. – 87 с.
 13. Дмитренко А.В. Звітність підприємства електронний документообіг: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ. – 2015. – 177 с.
 14. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності суб’єктів господарювання: монографія. – К.: КНЕУ. – 2016. – 390 с.
 15. Миронова Ю.Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ. – 2016. – 108 с.
 16. Дмитренко А.В. Податковий облік: курс лекцій. – Полтава: ПолтНТУ . – 2017. – 220 с.
 17. Дмитренко А.В. Податкова звітність:навчальний посібник для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» усіх форм навчання / А.В. Дмитренко. – грудень. – 2017. – 229 с.
 18. Лебедик Г.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 142 с.
 19. Лебедик Г.В. Облік міжнародних операцій: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – 148 с.

Department of Accounting and Auditing

of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

  INVITES TO MASTER THE SRECIALITY

«ACCOUNTING AND TAXATION»

CONCEPTION OF DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDITING

Conception of department is quality training specialists in accounting and taxation for enterprises, auditing companies and budgetary structures.

Our students obtain knowledge and skills in accounting, auditing and taxation to be prepared as qualified specialists for employment as public accountants, managerial accountants, government accounts, internal auditors, tax consultants.

3 STEPS for obtaining professional success and high paying job

 

1. Choose a specialty “Accounting and taxation” and obtain the Master diploma.

2. Get international certificate of proficiency in English (IELTS/TOEFL/APTIS), and international certificate of proficiency in accounting (CAP/CIPA, ACCA).

3. Work as well paid accountant or auditor in international company.

 

 

BACHELOR DEGREE

First cycle of higher education

Main knowledge and course titles:

- organizational and business knowledge (microeconomics, macroeconomics, economics of enterprises, mathematical methods & models in economics, economic analysis, management, marketing, money & banking, economics of labour & labour relations, international economics);

- information technology knowledge (informatics, information technologies in accounting & auditing);

- accounting and accounting-relating knowledge (theory of accounting, financial accounting, financial reporting, management accounting, accounting in banks, government and not-for-profit accounting, accounting in foreign countries. accounting of small business, accounting of enterprises in branches of economy, finance, taxation, law, auditing, financial control).

Every year practice.

Standard length of bachelor programme - 4 years (240 ECTS credits).

Professional status: Bachelor in accounting and taxation.
Career: Accountant, Cashier, Chief Cashier.

The degree gives access to a master study programmes.

 

MASTER DEGREE

Second cycle of higher education

Main knowledge and course titles:

- organizational and business knowledge (strategic analysis, financial analysis, global economy, social responsibility of business);

- information technology knowledge (automation of accounting);

- accounting and accounting-relating knowledge (financial reporting, organization of accounting, accounting in enterprise managing, tax law, reports of enterprise).

Master degree practice

Standard length of master programme – 1,5 years (90 ECTS credits).

Professional status: Master in accounting and taxation.
Career: Accountant-in-Chief, middle-management in department of accountancy CFO, auditor.

Choose perspective specialty and be best in it!

 

OUR CONTACTS

Pershotravnevyi Avenue, Poltava, 36011, Ukraine

050-638-07-39 – Koba Olena

050-558-34-54 – Lebedyk Galina

Facebook

Кафедра обліку і аудиту співпрацює з вищими навчальними закладами України, підприємствами м. Полтави і Полтавської області, професійними виданнями, професійними об’єднаннями. Це сприяє обміну навчально-методичною літературою, досвідом організації навчального процесу студентів спеціальності “Облік і оподаткування”, проведенню практичної підготовки студентів і підвищенню кваліфікації викладачів.

Зустріч студентів спеціальності «Облік і оподаткування» з представником професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік»

Студентське життя…Шалене і безтурботне, веселе і незабутнє…Це перший крок у доросле життя, перша «5» в заліковій книжці, перший вдалий іспит, незабутні дні та безсонні ночі , нові знайомі, які стають найближчими друзями на все життя, перші досягнення та перемоги, це перше кохання та перші сльози, це неймовірні емоції та незабутні враження та події !!!

Життя сучасного студента складається не тільки з лекцій, практики і сесій, в ній є місце і більш хвилюючим подіям, що дають можливість яскраво і урочисто відзначити важливі етапи студентського життя.

Футбол і теніс, бойові мистецтва і просто оздоровчі групи, різноманітні спортивні збірні та змагання – створюють всі умови для відпочинку і слугують запорукою гармонійного, всебічного розвитку.

Туристичні походи і подорожі дозволять весело і насичено провести канікули, відвідавши нові місця і куточки дикої природи. А культурно-лінгвістичні центри допоможуть отримати хороший рівень знання мов, що відкриє нові можливості, як в університеті, так і за його межами.

Наукове студентське товариство, тематичні асоціації та секції дозволять цілеспрямованим студентам розкрити свої таланти, застосувавши отримані під час навчання в університеті знання на міжнародних конференціях, стажуванні в Україні та за кордоном.

Студентська газета, клуби, комітети і профспілка дадуть можливість проявити себе не лише в науковому, але і в соціальному житті університету.

 

Студентське життя насичене різноманітними культурно-просвітніми та розважальними заходами. Це і участь у різноманітних акціях та флешмобах, зустрічі з цікавими, неординарними особистостями, знайомство та спілкування з друзями та однодумцями, тощо.

Святкування Міжнародного Дня бухгалтера у 2018 році

Відвідування у 2018 році студентами другого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» вечора-спомина колишнього редактора газети «Зоря Полтавщини» Івана Микитовича Наливайка

Відвідування у 2018 році студентами першого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» персональної виставки картин художниці Руслани Анічиної

Святкування Дня Святого Валентина, 2019 рік

Наша адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

кафедра обліку і аудиту (аудиторія 204 Ф)

050-638-07-39 – Коба Олена Вікторівна

Facebook

 

Ласкаво просимо на навчання!