Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Історія кафедри. Для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів  і магістрів зі спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» у 2006 р. було створено випускову кафедру Міжнародної економіки, яку очолив д.е.н., проф. Кузняк Б.Я., а з 2012 р. – д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. У 2012 р. було створено кафедру Маркетингу (завідувач кафедри д.е.н., проф. Коренюк П.І.) У процесі об’єднання виникла кафедра Міжнародної економіки та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Діяльність кафедри спрямована на якісну підготовку фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та маркетингу для задоволення потреб національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Випуск магістрів спеціальності «Міжнародна економіка»

Дисципліни кафедри: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні фінанси», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економічна діяльність України», «Транснаціональні корпорації», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна економічна статистика», «Міжнародні валютні відносини», «Міжнародний менеджмент», «Дипломатичний та діловий протокол», «Міжнародні організації», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Підприємництво та бізнес-культура», «Етика міжнародного бізнесу», «Європейська інтеграція», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Глобальна економіка», «Митне регулювання», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Електронна комерція», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств», «Маркетинг у банках», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова політика розподілу», «Планування в маркетингу», «Маркетинг закупівель», «Логістика», «Управління продажами», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингові комунікації», «Реклама і рекламна діяльність», «Маркетинговий менеджмент», «Діловий протокол», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг інновацій», «Логістичний менеджмент», «Рекламний менеджмент».

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, у тому числі англійською мовою. За останні роки було підготовлено та видано 7 навчальних посібників, підручник, 15 опорних конспектів лекцій українською та англійською мовами, більше 50 методичних вказівок щодо проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, підготовки, оформлення та захисту курсових, випускних бакалаврських та дипломних магістерських робіт, проходження всіх видів практики.

6 жовтня 2016 року кафедра Міжнародної економіки та маркетингу святкувала свою 10-ту річницю. У рамках заходів, приурочених цій річниці, викладачами та студентами кафедри проведено наукові заходи та концерт під лозунгом «Нам 10-ть років», організовано виставку робіт студентів та конкурс привітальних плакатів.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані, досвідчені економісти-теоретики, які на високому рівні володіють методологією та теорією міжнародних економічних відносин і маркетингу, а також спеціалісти з конкретних дисциплін. На кафедрі працює 12 викладачів, майже 80 % з яких доктори економічних наук, професори, кандидати наук, доценти. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчальних технологій, застосуванням новаторських підходів та інтерактивних методів навчання. 

 Колектив кафедри Міжнародної економіки та маркетингу

 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси, зовнішньоекономічна безпека України, міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, міжнародні науково-технологічні зв’язки.

Має понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 8 монографій, підручник, 7 навчальних посібників, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема у SCOPUS.

Керує підготовкою  кандидатських дисертацій.

 

Чичкало-Кондацька І.Б. має державні та відомчі відзнаки:

1. Почесний знак “Відмінник освіти України» (2012 р.).

2. Почесна грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну роботу, активну громадську діяльність від Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

3. Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів від Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.).

4. Грамота за активну публікацію наукових розробок, винахідницьку роботу від Полтавської обласної адміністрації та Головного управління освіти і науки (2008 р.).

5. Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенка В.О. за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та активну участь у громадській діяльності (2007 р.).

6. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

Кузняк Богдан Ярославович

доктор економічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, міжнародний менеджмент, маркетинг.

 

Має понад 270 наукових видань.

Керує підготовкою  кандидатських дисертацій.

 

Кузняк Б.Я. має  державні та відомчі відзнаки:

1. Почесна грамота ПолтНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, активну громадську позицію (2011 р.).

2. Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2011 р.).

3. Почесна грамота за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти від виконавчого комітету Полтавської міської ради (2010 р.).

4. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

Титаренко Любов Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: теорія та історія міжнародних економічний відносин, маркетинг, теоретико-методологічні аспекти комплексного структурування національної економіки.

 

Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, навчальні посібники, зарубіжну колективну монографію.

 

Титаренко Л.М. має відомчі відзнаки.

Ринейська Людмила Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: глобальна економіка, міжнародні організації, міжнародний бізнес, міжнародний менеджмент.

 

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,зокрема у SCOPUS, навчальний посібник, зарубіжну колективну монографію.

 

Ринейська Л.С. має відомчі відзнаки.

Добрянська Вікторія Вікторівна

кандидат наук, доцент

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, інноваційний маркетинг, рекламна діяльність, маркетинг у банку.

 

Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію, 3 навчальних посібники.

 

Добрянська В.В. має відомчі відзнаки.

 

Мокляк Мирослава Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: товарна інноваційна політика, логістика, маркетинг

 

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема у SCOPUS, монографію.

 

Безрукова Наталія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: діяльність транснаціональних корпорацій, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародний брендинг.

 

Має понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,зокрема у SCOPUS, монографії, навчальний посібник.

 

Безрукова Н.В. має відомчі відзнаки.

Свічкарь Віталій Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: маркетингові аспекти управління інтелектуальним капіталом, стратегічний маркетинг, маркетинговий менеджмент, міжнародний брендинг

 

Має понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,зокрема у SCOPUS, монографію, навчальний посібник.

Свічкарь В.А. має відомчі відзнаки.

 

Мірошниченко Володимир Тарасович

старший викладач

Сфера наукових інтересів: соціальний маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетинг інформаційних продуктів

 

Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію, навчальний посібник.

Буряк Альона Анатоліївна

асистент

Сфера наукових інтересів: міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, глобальні економічні процеси, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

 

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема у SCOPUS, монографію.

 

Новицька Ірина Василівна

асистент

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації.

Має понад 15 наукових праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Назаренко Світлана Станіславівна

старший лаборант

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб; магістр – 50 осіб.

Освітній рівень «бакалавр»

Кваліфікація – бакалавр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (економіста), а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; торговельні представництва України за кордоном; підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та організації з іноземним капіталом; банківські установи; підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю; туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Первинні посади:

економіст; економіст або менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; митний інспектор, податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із контролю за цінами в зовнішньоекономічній діяльності; торговельний брокер (дилер); працівник банку; статистик; інспектор з експорту; бухгалтер та аналітик у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економіст-маркетолог у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вчитель середнього та професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури); економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється за освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб (денна форма навчання) та 15 осіб (заочна форма навчання), магістр – 50 осіб.

 

 Освітній рівень«бакалавр»

Кваліфікація: –  бакалавр із маркетингу.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

 

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із маркетингу.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5  роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

підприємства, організації, державні установи, страхові компанії,  консультаційні центри, консалтингові компанії, торговельні організації, відповідні підрозділи державних і регіональних органів управління, інноваційні фонди,  фінансово-кредитні установи, туристичні фірми, рекламні та PR - агентства, транспортні та логістичні фірми.

 

Первинні посади:

маркетолог промислових, торговельних, фінансових та адміністративних фірм і організацій, радник з маркетингу (реклами, паблік рилейшнз), економіст відділу збуту; маркетолог з бізнесу та реклами,комерційний агент, торговельні представники,мерчендайзер, логіст, агент з митного оформлення вантажів та товарів, рекламний агент, комівояжер, агент з торгівлі майном, торговельний брокер, маркетолог проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу маркетингу, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури).

Прізвище, ім’яМісце роботиПосада
2009 р.
Палієнко Ігор

Палієнко Ігор

ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ Керівник підрозділу напряму «Багатоканальний контактний центр»
Передерій Михайло

Передерій Михайло

ПАТ КБ «Приватбанк» Провідний фінансовий менеджер з роботи з клієнтами малого та середнього бізнесу - зам. начальника відділення
Чирва Людмила

Чирва Людмила

НДІ «Техностандарт» Менеджер ЗЕД
2010 р.
Шевченко Ірина

Шевченко Ірина

ДП «Інтеграл-Агро» Економіст із ЗЕД
Артеменко Федір

Артеменко Федір

Комунальна установа «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської ОДА Провідний спеціаліст-економіст
Журавська Тетяна

Журавська Тетяна

ТОВ «Партнер-Ліга», м. Київ Митний брокер
2011 р.
Шашель Сергій

Шашель Сергій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Фахівець
Макаренко Марія

Макаренко Марія

Компанія «Mota-Engil Central Europe S.A.» (Польща) Спеціаліст адміністрації
2012 р.
Буряк Альона

Буряк Альона

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  
Карась Влад

Карась Влад

ПАТ «Альфа-банк» Фахівець з реалізації карток
Скрипка Юлія

Скрипка Юлія

ТОВ «Нова пошта» Економіст із ЗЕД
2013 р.
Кадирова Ольга

Кадирова Ольга

ТОВ Кернел Трейд Спеціаліст із виконання контрактів
Залімська Аліна

Залімська Аліна

"UPSC Diament" ltd Менеджер зовнішньоекономічної діяльності
2014 р.
Шабардіна Альона

Шабардіна Альона

ТОВ «Нова пошта» Фахівець відділу логістичних виключень
Ткаленко Оксана

Ткаленко Оксана

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Інспектор центру з адміністративних питань та по роботі з іноземними громадянами
2015 р.
Хавер Ганна

Хавер Ганна

ДПІ у м. Полтава Головного управління ДФС у Полтавській області Головний державний інспектор
Анна Шпак

Анна Шпак

ПАТ "Банк Михайлівський" Фахівець з продажу банківських продуктів
Кравченко Юлія

Кравченко Юлія

Регіональне управління АТ "Ощадбанк" Економіст із супроводу кредитних операцій відділу корпоративного бізнесу
Третьякова Ірина

Третьякова Ірина

Холдинг «ВСА Group» Маркетолог
Масловський Олександр

Масловський Олександр

Холдинг «ВСА Group» Сервіс-менеджер
Матяш Света

Матяш Света

Комунальна установа "Обласний молодіжний центр" Полтавської обласної ради Фахівець відділу налагодження міжнародного співробітництва
Чепець Марина

Чепець Марина

Полтавське учбово-виробниче підприємство «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих Маркетолог
2016 р.
Чорномурова Вікторія

Чорномурова Вікторія

Компанія UCT Експерт з маркетингу

Науково-педагогічні працівники проводять наукові дослідження в межах наукових напрямів кафедри, зокрема щодо теоретичних, методологічних та практичних аспектів: розвитку глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, міжнародної інноваційно-інвестиційної діяльності, євроінтеграційних процесів, зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств; забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на макро- та макрорівнях; діяльності транснаціональних корпорацій; застосування сучасних маркетингових технологій; реалізації маркетингових стратегій та рекламної діяльності на підприємствах, упровадження бренд-менеджменту в компаніях.

За останні п’ять років кафедрою організовано та проведено 10 науково-практичних конференцій, у т.ч. 4 міжнародних, 5 всеукраїнських та 1 міжвузівську.

У 2016-2017 н. р. проведено 5 наукових заходів:

 1. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи» (23 листопада 2016 р.)
 2. Засідання секції Міжнародної економіки та маркетингу в рамках 69-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (квітень 2017 р.)
 3. Брейн-ринг «ЄС – відоме та невідоме» (травень 2017 р.)
 4. Засідання секції в рамках Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» (11 травня 2017 р.)
 5. Науково-практичний семінар «Експортно-імпортна діяльність підприємств в умовах євроінтеграції» (17 травня 2017 р.)

 

23 листопада 2016 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка була проведена ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи», організатором якої виступила кафедра міжнародної економіки та маркетингу. 

Учасники конференції мали можливість спілкуватися у двох режимах: синхронному (on-line) у формі наукового семінару та дискусії; асинхронному (off-line) у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені більш, ніж з 20-ти вищих навчальних закладів та установ України, Білорусі, Польщі, Латвії, Німеччини, Болгарії, Грузії, які мали змогу ознайомитися з понад 130 актуальними науковими напрацюваннями з питань глобалізації та її впливу на національні економіки різних країн світу, формування і реалізації стратегій компаній на зовнішніх ринках, застосування сучасних маркетингових технологій у міжнародному бізнесі.

 Із вітанням до учасників конференції звернувся Пасько Юрій Володимирович, заступник начальника управління міжнародного співробітництва та залучення інвестицій Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації, який відзначив актуальність напрямів роботи конференції і розповів про проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України і  Полтавського регіону, зокрема.

До учасників наукового заходу звернувся віце-президент Полтавської торгово-промислової палати Дуднік Олександр Пилипович. Він зазначив, що Україна як незалежна держава бере активну участь у процесах, які відбуваються в глобальній економіці. Це ще раз підтверджує актуальність та гостроту питань, що будуть підійматися учасниками конференції.

Під час конференції відбувся скап-зв’язок із Вітебським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь) та Європейською Вищою школою бізнесу (Республіка Польща). З привітаннями та доповідями виступили  Яшева Галіна Артемівна, завідуюча кафедрою економічної теорії і маркетингу Вітебського державного технологічного університету, д.е.н., професор; Вайлунова Юлія, старший викладач Вітебського державного технологічного університету та Маловічко Андрій, керівник міжнародного відділу Європейської Вищої школи бізнесу в Познані, PhD, професор.

З доповідями, що присвячені питанням розвитку агропромислового сектору в розвинутих країнах світу, виступили д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Кузняк Богдан Ярославович та завідуючий кафедрою автомобільних доріг, землеустрою і сільських будівель, к.держ.упр., доцент Шарий Григорій Іванович,

Проблеми та перспективи функціонування зони вільної торгівлі Україна - ЄС були розглянуті у виступі завідуючої кафедри міжнародної економіки та маркетингу, д.е.н., професора Чичкало-Кондрацької Ірини Борисівни.

Глобальним проблемам світової економіки та позиціонуванню України у міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості присвятили свої доповіді студентка 3 курсу Гончарова Ганна та здобувач Буряк Альона.

Під час конференції відбувався Інтернет-форум, на якому учасники обмінювалися повідомленнями-коментарями та електронними листами.

У рамках Днів Європи в Україні 17 травня 2017 року кафедра міжнародної економіки та маркетингу провела Науково-практичний семінар «Експортно-імпортна діяльність підприємств в умовах євроінтеграції».

На науково-практичний семінар були запрошені гості – працівники підприємств та установ. Зокрема з цікавими доповідями виступили: Кизь Віктор Григорович, керівник експортного відділу фірми «Діамант ЛТД»; Дроцька Лариса Вікторівна, керівник центру відбору персоналу ПАТ КБ «ПриватБанк»; а також випускниця магістратури за спеціальністю «Маркетинг» Чорномурова Вікторія Юріївна, експерт з маркетингу компанії UCT. Доповідачі не тільки дуже цікаво розповіли про діяльність своїх компаній на європейському ринку, а й освітили можливості для студентів проходження виробничої і переддипломної практики, а також роботи.

  23 листопада 2015 року була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

 У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені з 27-ми вищих навчальних закладів та установ України, КНР, Німеччини, Польщі, Латвії, Болгарії, які мали змогу ознайомитися з понад 150-ма актуальними науковими напрацюваннями з питань глобалізації та її впливу на національні економіки різних країн світу, формування і реалізації стратегій компаній на зовнішніх ринках, застосування сучасних маркетингових технологій у міжнародному бізнесі.

 

Учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції привітали представники Корпусу Миру: Barry Gropp, Lisa Weiss, Larry Raffety.

 

Учасники конференції мали можливість прослухати доповіді студентів та науковців із різних країн в оn-line режимі. Про результати власних наукових досліджень доповіли: Пасічко Вікторія та студенти із Бразилії, Болгарії, Бангладеш, Мексики, Ірану, Азербайджану (The University of Applied Sciences Schmalkalden, Німеччина); Ткачов Микита (Uniwersytet Opolski, Польща); Ралко Владислав (International University College, Болгарія); Левченко Вероніка, (Shandong University of Technology, КНР). Виступи учасників відбувалися англійською та китайською мовами.

Про особливості діяльності транснаціональних корпорацій доповіла англійською мовою студентка із Нігерії Odunfa Fausat.

Доповідач – студентка із Нігерії Odunfa Fausat

 

Економічний розвиток Франції був проаналізований у виступі студента із Кот-д’Івуар Діоманле Конвалі. Виступ відбувався французькою мовою.

Доповідач – студент із Кот-д’Івуар Діоманле Конвалі

 25 листопада 2014 року була проведена ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

 

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

 

Учасників наукового заходу привітав радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні Ерік Тосатті.

Із вітанням до учасників конференції звернулися: Марчишинець Сергій Миколайович, директор Департаменту інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації та Оніщук Лариса Миколаївна, заступник директора Департаменту інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації – начальник управління з питань туризму і курортів.

Учасники конференції мали можливість прослухати доповіді науковців із різних міст України та інших країн в оn-line режимі. Про результати власних наукових досліджень доповіли: Високос Олексій, магістрант (Національний університет харчових технологій, м. Київ), Авдюшенко Анна Сергіївна, к.е.н., доцент, Андріюк Марина Сергіївна, аспірант, Тімченко Катерина, магістрантка (ДВНЗ «Дніпровський національний гірничий університет»), Сливка Ярослава Василівна, к.е.н., зав. кафедри (Карпатський інститут підприємництва).

26 листопада 2013 року кафедрою міжнародної економіки та маркетингу організована І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

У конференції взяло участь понад 250 учасників з провідних вітчизняних та  зарубіжних університетів (з Білорусі, Китаю, Німеччини, Польщі та Болгарії).

 В оn-line режимі виступили: Юрген Швіль, професор, доктор наук, Брандербурзький університет прикладних наук, м. Брандербург  (Німеччина); Хан Канг, доктор філософії, Левченко Вероніка, магістрантка спеціальності «Міжнародна економіка», Шандунський технологічний університет, (КНР); Макаренко Марія, магістрантка спеціальності «Міжнародний туризм», Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, м. Краків (Польща).

В режимі відеоконференції було проведено вебінар із зарубіжним університетом-партнером ПолтНТУ. Під час оn-line семінарувідбулося активне обговорення студентами, аспірантами та викладачами обох вузів актуальних питань з проблем конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації.

 

За останні три роки викладачами кафедри видано понад 100 наукових праць, у т. ч.у зарубіжних фахових виданнях та у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД (зокрема, у SCOPUS та Index Copernicus).

 

Основні наукові працівикладачів кафедри

Монографії

 1. Чичкало-Кондрацька І.Б. Інноваційний розвиток регіональних науково-виробничих систем: монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 392 с.
 2. Чичкало-Кондрацька І.Б. Оцінювання впливу регіональних науково-виробничих систем на економічний розвиток регіону / Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія / За ред. Пономаренка В.С., Кизима М.О. – Харків: ІНЖЕК, 2012. – 525 с.
 3. Чичкало-Кондрацька І.Б., Попова Ю.М., Буряк А.А. Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності України в умовах інтеграції у глобальний простір: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 172 с.
 4. Свічкарь В.А., Безрукова Н.В. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов: монография / М-во образования и науки Украины; [О.Б. Чернега и др.]. – Донецк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – С. 287 – 301.
 5. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А., Амеліна І.В. Управління торговими марками в процесі інтернаціоналізації підприємства «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика»: колективна монографія. – Полтава, 2015. – 346 с. – С. 183-190. (країни-учасники: Росія, Білорусія, Казахстан, Литва).
 6.  Мокляк М.В., Попова Ю.М., Литвин І.В. Інтеграціяекономічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 155 -165.
 7. Ryneiska L., Chichkalo-Kondratska I., Titarenko L., Kozak O. Global innovation economy: factors of its present day development / Innovation in Education and Economy: monograph L'Association 1901 SEPIKE. – Poitiers, France: L'Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – 219 р. – P. 116 – 122.
 8. Чичкало-Кондрацька І.Б.  Міжнародний досвід використання альтернативних джерел енергії у контексті енергоефективності // Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього: кол. Монографія / за заг.ред. В.Я Чевганової. – Полтава: ПолтНТУ, 2017.-  185 с. – С. 163 – 173.
 9.  Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Стратегічний аналіз в системі управління торговими марками при виході компанії на зовнішній ринок // Problems of social and economic development to the business: national and international experience: Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016.- Р. 4 - 9.
 10. Ринейська Л.С. Маркетинг відносин із споживачами як засіб ефективного розвитку підприємства //  Розвиток суб'єктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М. Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. ( розділ Ринейської Л.С. – С. 442 – 449). 

Публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД та зарубіжних фахових виданнях

 1. Чичкало-Кондрацька І.Б., Радченко Л.М. Аналіз моделей управления экспортным потенциалом стран мира // Економічний часопис - ХХІ. – 2013. – № 5-6 (1). (Scopus та інші НМБД).
 2. Чичкало-Кондрацька І. Б., Безрукова Н. В. The new vectors of technoglobalizm // Економічний часопис - ХХІ. – 2013. – № 9-10. (Scopus та інші НМБД).
 3. Ринейська Л.С., Орініч Н.Л. The world experience of forming the modern innovative economy (on the U. S.A. pattern) // European Applied Sciences. – 2013. – №9. (Німеччина).
 4. Чичкало-Кондрацька І.Б., Мокляк М.В., Попова Ю.М. Методологічні підходи щодо вибору оптимального варіанту цінової стратегії аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – № 7. – 2014. (Scopus та інші НМБД).
 5. Чичкало-Кондрацька І.Б. Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – вип. 119.
 6. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Dutch disease in Ukraine: assessment of the problems of the domestic exports // Економічний часопис − ХХІ. – 2014. − №7-8 (2). (Scopus та інші НМБД).
 7. Ринейська Л.С. Світова інноваційна економіка: сучасні тенденції розвитку // Економічний часопис − ХХІ. – 2014. − №7-8 (2). (Scopus та інші НМБД).
 8. Chychkalo-Kondratska I.B., Buryak А.А. Factors of attracting foreign direct investment into economy of Ukraine’s regions // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12 (2). (Scopus та інші НМБД).
 9. Добрянська В.В., Глущенко Т.С., Тендеції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України // Бізнес-Інформ. – 2015. – №4. (Index Copernicus та інші НМБД)
 10. Bezrukova N.V., Svichkar V.A. New trends in economic globalization: trade and investment aspects // The Advanced Science Journal (USA). – 2015. − №5. (Index Copernicus, CrossRef, GoogleScholar, WorldCAT, CNKI Scholar – China National Knowledge Infrastructure, Bielefeld Academic Search Engine, CiteSeerX by the Pennsylvania State University).
 11. Чичкало-Кондрацька І.Б., Федіна О.І. Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу // Європейський простір. – 2016. - №1. (Index Copernicus).
 12. Безрукова Н.В. Price Aspects of Brand Positioning in the Marketing Activities of Transnational Corporations / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Global Management Journal. – 2016. – Vol. 8. – P. 101-106. (European University of Business, Poznan, Poland) (зарубіжна, індексується в МНБ EBSCO host databases ICV 2016: 77.71)
 13. Безрукова Н.В. Особливості просування торгових марок на українському товарному ринку / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. − № 03. – Режим доступу до журналу: http:// www.economynayka.com.ua/ (Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)
 14. Чичкало-Кондрацька І.Б. Model for Ukraine’s Integration into Europe in the Frame of the EU-Ukraine Free-Trade Area Operation / І.Б. Чичкало-Кондрацька, Н.В. Безрукова, В.А.Свічкарь // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. - Р. 90-95. Зарубіжна стаття англ. мовою + міжнародна конференція Taunton, MA, United States of America, 24.02.2017
 15. Безрукова Н.В. Особливості побудови інноваційної економіки: аналіз досвіду Китаю та реалії України / Н.В. Безрукова, А.Ю. Лекунович // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. − № 04. – Режим доступу до журналу: http:// www.economy. nayka.com.ua/ (Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)
 16. Мокляк М.В. Маркетинг як засіб підвищення конкурентоспроможності банку / М. В. Мокляк, М.І. Бонарчук // Науковий журнал «Вісник ХНУ». – 2016. – № 4. – С. 173-178.(Index Copernicus ICV 2014: 5,34: Google Scholar h5-Index: 13)
 17. Буряк А.А. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості промисловості регіонів України / А.А. Буряк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – № 6. – С. 29 – 33.
 18. Moklyak M.V. Ways of improving marketing policy of an industrial enterprise / M.V. Moklyak, Y. M. Popova, L. A. Svistun, A. G. Sergienko // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2017. – № 1(7). – Р.104-109 (United Arab Emirates, індексується базами: OCLC WorldCat, Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), EBSCO A-to-Z, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Registry of Open Access Repositories (ROAR),Research Papers in Economics (RePEc), EBSCO Discovery Service)
 19. Ryneyska L., Pasko A. Present-day global economy development trends // Економіка і регіон. – 2016. – № 5. – С.102-105. фахове видання (Index Copernicus).
 20. Добрянська В.В., Мірошниченко В.Т., Гузевська Л. Дослідження відношення вітчизняної молодіжної аудиторії до cool-брендів // Економіка і регіон. – 2016. – № 6. (IndexCopernicus).
 21. Чичкало-Кондрацька І.Б., Новицька І.В. Using of marketing communications in agricultural enterprise // Економіка і регіон. – 2016. – № 5. (IndexCopernicus)
 22. Чичкало-Кондрацька І.Б., Федіна О.І. Methodical approach to evaluating the role of organic agriculture in the economy of the EU Member States // Економіка і регіон. – 2016. – №4. (Index Copernicus)
 23. Тitarenko L.M., Butenco M.V. Marketing aspects of alternative energy in Ukraine // Економіка і регіон. – 2016. – № 6. (Index Copernicus)
 24. Moklyak M.V., Popova Y.M., Shinkarenko R.V. Brand as the main marketing direction of activity of enterprises // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №2. – С.22 – 30. (Web of Science)
 25. Мірошниченко В. Т. Маркетинг інновацій підприємства агропромислового комплексу / Б. Я. Кузняк, В.В. Добрянська, В. Т. Мірошниченко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=7&y=2016 (Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)
 26. Безрукова Н.В. Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект / / Н.В. Безрукова, В.А Свічкарь // Бізнес Інформ. – 2016. − №2. – С. 21-27. (IndexCopernicus, ICV 2.64, Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США) та інші.
 27. Ринейська Л.С. Соціальна відповідальність як складова етики міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Ефективна економіка (електронний журнал). – 2016. – № 11. (Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США).
 28. Безрукова Н.В. Економічна глобалізація: аналіз основних протиріч та наслідків / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Економіка і регіон. – 2016. − №3(58). – С. 62-67. (Index Copernicus).
 29. Кузняк Б.Я. Роль агроформувань у задоволенні споживчого попиту населення та забезпеченні продовольчої безпеки країни / Б.Я. Кузняк // Економіка і регіон. – 2016. − №3(58). – С. 73-79. (Index Copernicus).
 30. Безрукова Н.В. Особливості просування торгових марок на українському товарному ринку / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2017. − № 03. – Режим доступу до журналу: http:// www.economynayka.com.ua/ (Index Copernicus (Польща), Google Scholar (США)
 31. Ринейська Л.С. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями в умовах інтеграції у світовий економічний простір// Ефективна економіка (електронне видання). – 2017. - № 5. (Index Copernicus)
 32. Moklyak M. TNC activity on the world market of information technologies / M. Moklyak, Y. Popova, A. Buriak, L. Radchenko, I. Novitskaya// International Journal of Economics andS ociety. – 2016. – Volume 2, Issue 6. – С. 45 – 51. (Google Scholar, Scientific Indexing Services, WorldCat, Research Bible, Open Academic Journals Index (Impact Factor 0,21), Infobase Index, Mendeley, Cite Seerx).
 33. Мірошниченко В.Т. Выбор средств распространения рекламы методом комплексной (интегральной) оценки объектов маркетинга / В.Т. Мірошниченко, В.В. Добрянська // Молодий вчений. – 2016. – (№12 (116). – С. 38-41 (Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory).
 34. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Бренд-менеджмент як необхідна умова виходу вітчизняних підприємств на світовий ринок / Science and рractice: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2016.- Р. 228-232.
 35. Titarenko L.M. National economic progress trends in system international market /L.M. Titarenko // Current scientific research: Collection of scientific articles.– Publishing house «BREEZE», Montrecal, Canada, 2017. – р. 49-54. Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) THOMSON REUTER
 36. Добрянська В.В., Дука С.М., Остапенко І.Г. Дослідження ефективності рекламних звернень// Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка» – 2016. – Випуск 1/(47). – С. 203–208.
 37. Dobryanskaya V.V., Miroshnychenko V.T. Development marketing mix modern industrial enterprises// Scientific journal «ECONOMICS AND FINANCE»// Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 2016. – Р.331-334.
 38. Мокляк М.В. Маркетинг-мікс підприємства швейної промисловості / М.В. Мокляк, А.Ю. Радченко // Глобальні та національні проблеми економіки – 2017. - № 16. – С.385-390. (Index Copernicus, фахове).
 39. Чичкало-Кондрацька І.Б., Добрянська В.В., Мірошніченко В.Т. Маркетинг систем супутникової навігації // Економіка і регіон. – 2017. – №3.
 40. Буряк А.А. Інвестиційне співробітництво між Україною та ЄС у промисловості: регіональний розріз / А.А. Буряк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент. – 2017. – № 25.

 У 2016 – 2017 н.р. було виконано 4 госпдоговірні роботи на замовлення підприємств. Проведено маркетингові дослідження ринку світодіодної продукції, ринків збуту сільськогосподарської продукції, ринку бурових труб в Україні та в світі. Розроблено стратегію виходу на зовнішні ринки для ПП «Агроекологія», маркетингові стратегії для Глобинського району,  Полтавської обласної організації УТОС. Запропоновано рекламний продукт для ПАТ «Фірма Полтавпиво»,  компанії Київстар Україна, ПП «Агроекологія», ТОВ «Клініка пластичної і косметичної хірургії».

Кафедра активно залучає найкращих студентів до науково-дослідної роботи. Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» під керівництвом викладачів беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференціях, всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових студентських робіт, всеукраїнських олімпіадах з міжнародної економіки і маркетингу та посідають призові місця. За останні п’ять років студенти кафедри отримали:

2 дипломи першого ступеню (2013 р. та 2017 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», студентки Вітко Юлія та Федіна Ольга (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

диплом другого ступеню (2014 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, студентка Харченко Тетяна (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

- диплом третього ступеню (2014 р.) за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» у Київському національному торговельно-економічному університеті, студентка Синиця Марина;

дипломи третього ступеню (2015 р. та 2017 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», що проводився у  Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана,  студентки Хавер Ганна (науковий керівник к.е.н, доц. Безрукова Н.В.) та Лекунович Анна (науковий керівник – к.е.н., Свічкарь В.А.).

За цей період студентами кафедри опубліковано понад 100 наукових робіт в різних виданнях України, близького та далекого зарубіжжя.

На кафедрі сформовано і на постійній основі працюють два студентських наукових гуртки відповідно до наукових інтересів викладачів та студентів. Тематика роботи гуртків стосується всіх основних напрямів розвитку міжнародної економіки і маркетингу. На засідання наукового гуртка запрошуються майбутні абітурієнти. Найкращі результати роботи гуртка публікуються в збірниках наукових магістерських робіт, фахових виданнях. Студенти беруть участь у виконанні госпдоговірних робіт кафедри.

Студентський науковий гурток кафедри Міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів розвитку кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Кафедрою Міжнародної економіки та маркетингу здійснюється підготовка іноземних студентів, у тому числі іноземною мовою. За спеціальністю «Міжнародна економіка» навчаються студенти з Туркменістану, Азербайджану, Нігерії, Лівану, Китаю, Кот-Д’Івуару, Марокко та інших країн світу.

Англійською мовою викладаються дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньоекономічна  діяльність підприємства», «Маркетинг», «Транснаціоналізація економіки та економічна політика держави», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Глобальна економіка», «Європейська інтеграція» та інші.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають публікації у зарубіжних фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних НМБД, у т.ч. SCOPUS.

У 2016-2017 навчальному році було опубліковано 6 статей за кордоном, взято участь у 5 міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном, прийнято участь  у 2-х колективних закордонних монографіях (1 – англійською мовою).

У 2016-2017 навчальному році відбулося 2 закордонних відрядження. Завідуюча кафедри, д.е.н., професор Чичкало-Кондрацька І.Б. та доцент кафедри Свічкарь В.А. пройшли стажування у Європейській Вищій школі бізнесу (м. Познань, Республіка Польща).

17 листопада 2016 року д.е.н., професор Чичкало-Кондрацька І.Б. взяла участь у конференції «Угода про асоціацію / ПВЗВТ між Україною та ЄС: перші уроки для України». Конференція відбувалася за ініціативи Центру європейських політичних досліджень  (CEPS) у Брюсселі та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у м. Києві.

Триває робота у напрямі покращення якості міжнародної академічної мобільності. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, зокрема кафедра міжнародної економіки та маркетингу, активно співпрацює з закордонними вищими навчальними закладами.

У липні 2016 року студенти напряму підготовки «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» Гончарова Ганна, Дикань Ростислав та Ольховик Олена відвідали літню економічну школу у Білостоцькому технологічному університеті.

У 2016-2017 навчальному році було подано 17 заявок на отримання грантів викладачами кафедри та студентами спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг».

Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» є активними учасниками програм зарубіжного мовного, навчального, культурного та виробничого стажування.

Олена Ольховик, студентка напряму підготовки «Маркетинг», була обрана як переможець та приймала участь як член команди, яка представляла Україну на Молодіжному обміні «We are different, but united» у Естонії.

Проект проводився за підтримки Європейського Союзу та програми Erasmus+. 42 учасники з 8 різних країн світу (Вірменія, Німеччина, Польща, Іспанія, Білорусь, Грузія, Естонія, Україна) обговорювали питання культурного та релігійного різноманіття, толерантності та людських прав.

Також Олена Ольховик взяла участь у підготовці та реалізації проекту молодіжного обміну «Values of European Union» у Німеччині. Проект реалізовувався за підтримки програми Євросоюзу ERASMUS+.

З 6 по 15 квітня 2017 р. в Німеччині відбулася програма молодіжного обміну Erasmus+, на якій зібралися 67 учасників з 11 країн: Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Білорусі, України, Австрії, Росії, Молдови, Грузії та Естонії, серед них і студентка кафедри міжнародної економіки та маркетингу Олена Ольховик. 

Студентка напряму підготовки «Міжнародна економіка» Бульбах Вікторія виграла грант на відвідування літньої школи в м. Чернівці - проект фінансується Україно-Скандинавським центром. У рамках літньої школи передбачається ознайомлення з норвезькою культурою, вивчення норвезької мови, подорожі Західною Україною.

Також Бульбах Вікторія отримала грант на відвідування Міжнародного студентського фестивалю в Сербії в липні 2017 р.

Ткачев Микита і Морнєва Анастасія у 2015 р. два семестри навчалися в Польщі в Опольському університеті за програмою Уряду Республіки Польща «Польський Еразмус для України».

Протягом семестру студентка напряму підготовки «Міжнародна економіка» Сікалова Марина у 2012 р. навчалася у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), отримавши запрошення після успішного стажування.

Десятиденну навчальну практику у Німеччині у Бранденбурзькому університеті прикладних наук, що передбачала відвідування занять із різних дисциплін, виробничих екскурсій у фінансові установи, на підприємства, виконання та презентацію спільних з іноземними студентами наукових робіт, пройшли студенти Блик А., Вітко Ю., Кадрова О., Левченко В., Корнієнко А., Тягун А. та інші.

Мовно-культурну практику тривалістю 10 днів в липні 2014 р. в Університеті менеджменту у Варшаві (Польща) пройшли Кулинич Оксана і Задорожній Артем та отримали відповідні сертифікати.

У 2013 р. двотижневе стажування у Лондонській мовні школі (West Bridge School) пройшла Пасічко Вікторія, а Блик Аліна перебувала на мовних курсах у Швейцарії у «Devisione Вella Аormazione Professionale (linguaitaliana)». У 2012 р. в Литві за програмою студентського обміну перебувала Ілляшик Анна.

Левченко Вероніка у 2012-13 н.р. 2 семестри навчалася за програмою керівництва Шандунської провінції у Шандунському технологічному університеті у м. Цзибо.

Після закінчення ПолтНТУ за спеціальністю «Міжнародна економіка» на магістерські курси в різні країни поступили такі студенти:

 • у 2015 році Погоріла Марія вступила у Itä-Suomenyliopisto – University of Eastern Finland (UEF) - магістерський курс «International Business»;
 • у 2014 р. Пасічко Вікторія поступила у магістратуру The University of Applied Sciences Schmalkalden, (Німеччина) за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка»;
 • Ралко Владислав и Біжко Віталій закінчили магістратуру за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом» в International University College у м. Софія (Болгарія);
 • Степанов Євген вчився в Університеті імені Матея Бела (Словакія) – за спеціальністю «Менеджмент і маркетинг в бізнесі»;
 • Макаренко Маша – закінчила у 2014 р. магістратуру в Краківському університеті імені АджеяФричаМожевського (Польща) за спеціальністю «Міжнародний туризм»;
 • Мусашихов Тимур навчався у магістратурі Бранденбурзького університету прикладних наук за спеціальністю «Міжнародний менеджмент», яку успішно закінчив, і працює в Німеччині;
 • Левченко Вероніка після отримання бакалаврського диплома поступила на навчання у магістратуру Шандунського технологічного університету (КНР) на спеціальність «Міжнародна економіка», яку закінчила у 2016 р. і працює в Китаї.

 У травні 2017 року викладачі кафедри та студенти напрямів підготовки «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» провели ряд заходів, присвячених Дням Європи в Україні.

Доброю традицією стало проведення різноманітних позанавчальних заходів до Днів Європи в Україні. Одним із них є щорічний брейн-ринг на тему «Європейський Союз: відоме і невідоме», де студенти можуть продемонструвати свої знання щодо організаційної структури Євросоюзу, економіки, політики, культури країн ЄС та власне бачення євроінтеграційних процесів України.

 У 2017 р. в ньому взяли участь студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту спеціальностей «Міжнародна економіка», «Маркетинг» та «Туризм». Вони відповідно сформували команди «Adler», «Демократи» та «Туристи».

 У першому турі студенти мали можливість проявити ерудицію з питань політичних, економічних та культурних особливостей країн ЄС.

Другий тур вимагав від студентів використання не тільки теоретичних знань щодо процесу європейського інтеграції, а й креативності у висловлюванні власних поглядів на сучасне життя Євросоюзу. При проведенні міні-презентації європейської країни,  команди проявили глибокі знання про економіку, політику, соціально-культурне життя таких країн, як Німеччина, Польща та Чорногорія.

Щорічно у травні,в рамках святкувань із нагоди відзначення Дня Європи в Україні, викладачі кафедри і студенти беруть участь у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко».

 Участь викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу і студентів у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко»

Для того, щоб студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» краще вивчили досвід регулювання економічних відносин у різних країнах, освоїли іноземні мови та могли бути мобільними протягом навчання, для проведення занять з різних дисциплін запрошуються викладачі із зарубіжних країн. Наприклад, професор Юрген Швіль викладав курс лекцій із дисципліни «Міжнародний інноваційний менеджмент»; навичкам складання бізнес-плану за міжнародними стандартами навчала професор Дайана Дейнерт. Для набуття студентами практичних навичок проведення  бізнес-перемовин професор Вищої технічної школи м. Бранденбург (Німеччина) Регіна Шалінські читала лекції з «Міжкультурного менеджменту».

Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» на практичному занятті  з дисципліни «Міжнародний інноваційний менеджмент», викладач – професор із Німеччини Юрген Швілль

 Презентація студентами напряму «Міжнародна економіка» групового проекту з дисципліни «Міжнародний бізнес», викладач професор Дайана Дейнерт (Німеччина)

Викладачі кафедри є учасниками європейських студій (EU Study Days), що працює за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. За результатами активної роботи учасники сесії Школи європейських студій отримали сертифікати.

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

В умовах інтеграції України до світового співтовариства збільшується значення професійних якостей економістів, які повинні бути фахівцями у сфері міжнародних економічних відносин, а також вільно володіти декількома іноземними мовами. Саме тому протягом навчання студенти-міжнародники вивчають дві іноземні мови, одну з яких поглиблено. Низка професійно спрямованих дисциплін, за бажанням студентів, може викладатися іноземною мовою.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», вчаться: аналізувати зовнішнє середовище підприємства та оцінювати його міжнародну конкурентоспроможність, здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розробляти зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємств, вести дипломатичні та міжнародні економічні переговори, укладати зовнішньоекономічні контракти, розв’язувати обліково-аналітичні задачі стосовно міжнародних комерційних операцій, здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти, оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Спеціальність «Маркетинг»

Багатий світовий досвід успішного бізнесу підтверджує незаперечну істину: стабільний комерційний успіх приходить до тих, хто реалізує маркетинговий підхід до організації своєї справи!

Обираючи спеціальність «Маркетинг», Ви отримаєте престижну перспективну професію! Теоретична підготовка фахівців з маркетингу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка передбачає комплексне вивчення загальноекономічних і маркетингових  дисциплін, необхідних для майбутньої роботи. Ми навчимо Вас креативно мислити, вміти слухати інших людей і переконувати їх, розуміти причини і мотиви поведінки споживачів, досягати успіху у веденні бізнесу.

При підготовці за обома спеціальностями основна увага приділяється отриманню студентами навичок прикладних розрахунків; аналізу конкретних ситуацій; підготовці групових проектів, які максимально наближені до реальних господарських проектів.

Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів бюджетної форми навчання стипендією.
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів місцями в гуртожитках.
 • Студенти мають змогу проходити навчання та стажування за кордоном.
 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, семінарів, олімпіад серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик.
 • В університеті здійснюється військова підготовка студентів, після успішного закінчення якої присвоюється військове звання – молодший лейтенант запасу.
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі. 

Правила прийому до ПолтНТУ у 2017 році (сайт ПолтНТУ: http://www.pntu.edu.ua).

Спеціальності  «Міжнародні економічні відносини»

В умовах інтеграції України до світового співтовариства збільшується значення професійних якостей економістів, які повинні бути фахівцями у сфері міжнародних економічних відносин, а також вільно володіти декількома іноземними мовами. Саме тому протягом навчання студенти-міжнародники вивчають дві іноземні мови, одну з яких поглиблено. Низка професійно спрямованих дисциплін, за бажанням студентів, може викладатися іноземною мовою.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», вчаться: аналізувати зовнішнє середовище підприємства та оцінювати його міжнародну конкурентоспроможність, здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розробляти зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємств, вести дипломатичні та міжнародні економічні переговори, укладати зовнішньоекономічні контракти, розв’язувати обліково-аналітичні задачі стосовно міжнародних комерційних операцій, здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти, оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Спеціальності  «Маркетинг»

Багатий світовий досвід успішного бізнесу підтверджує незаперечну істину: стабільний комерційний успіх приходить до тих, хто реалізує маркетинговий підхід до організації своєї справи!

Обираючи спеціальність «Маркетинг», Ви отримаєте престижну перспективну професію! Теоретична підготовка фахівців з маркетингу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка передбачає комплексне вивчення загальноекономічних і маркетингових  дисциплін, необхідних для майбутньої роботи. Ми навчимо Вас креативно мислити, вміти слухати інших людей і переконувати їх, розуміти причини і мотиви поведінки споживачів, досягати успіху у веденні бізнесу.

При підготовці за обома спеціальностями основна увага приділяється отриманню студентами навичок прикладних розрахунків; аналізу конкретних ситуацій; підготовці групових проектів, які максимально наближені до реальних господарських проектів.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та в магістратурі а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі.

 Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів місцями в гуртожитках.
 • Доступна вартість навчання.
 • Викладання дисциплін англійською мовою.
 • Студенти мають змогу проходити практику за кордоном.
 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Наш диплом визнається за кордоном.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, брейн-рингу серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик .
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі.

Навчання в університеті для студентів – це не тільки навчальний процес та наукова робота, а й цікаві позанавчальні заходи. Тому кафедра міжнародної економіки велику увагу приділяє дозвіллю студентів.

Викладачі разом зі студентами приймають активну участь у житті як університету, так и свого рідного міста Полтава.

В рамках відзначення 120 річниці з дня народження Юрія Кондратюка (Олександра Шаргея) в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка проведено низку заходів, присвячених цій знаменитій постаті, ім’я якої у 1997 року присвоєно нашому університету. Кафедра міжнародної економіки та маркетингу, в свою чергу, також взяла в них активну участь.

25 травня 2017 р. викладачі та студенти долучилися до відкриття на території ПолтНТУ пам’ятника Юрію Кондратюку – великому теоретику космонавтики. А також прийняти участь в освітній ярмарці, що проходила на театральній площі міста Полтава.

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу було проведено наукові гуртки «Маркетолог» та «Міжнародник», присвячені 120-тій річниці з дня народження Юрія Кондратюка, іменем якого названо наш університет.

У квітні 2017 року студенти разом з кураторами відвідали Полтавський музей авіації і космонавтики, ознайомилися із життям і діяльністю піонерів ракетного будівництва та повітроплавання, серед яких почесне місце посідає уродженець Полтави Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк).

В рамках виховної години, присвяченої патріотичному вихованню молоді, куратори-тьютери кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальностей «Міжнародна економіка та маркетинг» поклали квіти до Меморіалу Солдатської Слави.

13 квітня 2017 р. студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» відвідали «ПриватБанк» у рамках ознайомчої екскурсії, яку провели фахівці банку. Студенти мали змогу відвідати CALL-центр і побачити, як відбувається опрацювання дзвінків гарячої лінії працівниками-операторами.

В ПолтНТУ з 3 по 8 квітня 2017 р. було проведено ряд заходів до Дня довкілля. Протягом тижня викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу активно займалися прибиранням закріпленої території університету.

Викладачі разом зі студентами спеціальності «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» активно прибирали схили поблизу «Білої альтанки» – історичної пам’ятки Полтави.

Студент спеціальності «Міжнародна економіка» Діоманде Конвалі став переможцем конкурсу «Студент року – 2015 ПолтНТУ»

У квітні 2017 р. студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олена Бойко стала переможницею конкурсу краси та розуму «Міс ПолтНТУ – 2017».

Головою студентського самоврядування ПолтНТУ є студентка групи 401-ЕР Корнієнко Марина.

20 квітня 2017 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Студентська молодь - рушійна сила держави», у якій активну участь взяли студенти кафедри Міжнародної економіки та маркетингу.

Викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингу взяли участь у параді «Полтава вишивана»

Викладачі кафедри Міжнародної економіки та маркетингу разом зі студентами взяли участь у «Руханці», яка проводилася на території університету

Організовуються поїздки в найцікавіші та найкрасивіші місця України. За останні роки студенти разом із викладачами відвідали Таврійські ігри, заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область), м. Одесу, Софіївський парк (м. Умань), о. Хортицю.

Екскурсія на острів Хортиця

Поїздка у Софіївський парк в Черкаській області

 

Поїздка на Таврійські ігри

 

Екскурсія до Літературно-меморіального музею В.Г. Короленка

 із чаюванням у кращих традиціях XIX століття

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Центральний корпус, 3 поверх, каб. 313

Тел. (066) 416-74-28 (з 8.00 до 17.00)

E-mail: kafedra_me@ukr.net

Web: Facebook