Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Історія кафедри. Для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів  і магістрів зі спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» у 2006 р. було створено випускову кафедру Міжнародної економіки, яку очолив д.е.н., проф. Кузняк Б.Я., а з 2012 р. – д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. У 2012 р. було створено кафедру Маркетингу (завідувач кафедри д.е.н., проф. Коренюк П.І.) У процесі об’єднання виникла кафедра Міжнародної економіки та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Діяльність кафедри спрямована на якісну підготовку фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та маркетингу для задоволення потреб національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, у тому числі англійською мовою. За останні роки було підготовлено та видано 15 навчальних посібників, підручник, 15 опорних конспектів лекцій українською та англійською мовами, більше 50 методичних вказівок щодо проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, підготовки, оформлення та захисту курсових, кваліфікаційних бакалаврських та кваліфікаційних дипломних магістерських робіт, проходження всіх видів практики.

6 жовтня 2016 року кафедра Міжнародної економіки та маркетингу святкувала свою 10-ту річницю. У рамках заходів, приурочених цій річниці, викладачами та студентами кафедри проведено наукові заходи та концерт під лозунгом «Нам 10-ть років», організовано виставку робіт студентів та конкурс привітальних плакатів.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані, досвідчені економісти-теоретики, які на високому рівні володіють методологією та теорією міжнародних економічних відносин і маркетингу, а також спеціалісти з конкретних дисциплін. На кафедрі працює 10 науково-педагогічних працівників, з яких усі мають науковий ступінь та вчене звання, зокрема два доктори економічних наук, професори. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчальних технологій, застосуванням новаторських підходів та інтерактивних методів навчання.

Колектив та студенти кафедри Міжнародної економіки та маркетингу

 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Сфера наукових інтересів: глобальні економічні процеси та міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна безпека України, міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, міжнародні науково-технологічні зв’язки.

Має понад 250 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 8 монографій, підручник, 7 навчальних посібників, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема у 6 статей в НМБД SCOPUS.

Керує підготовкою кандидатських дисертацій.

 

Чичкало-Кондацька І.Б. має державні та відомчі відзнаки:

1. Почесний знак “Відмінник освіти України» (2012 р.).

2. Почесна грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну роботу, активну громадську діяльність від Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

3. Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів від Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.).

4. Грамота за активну публікацію наукових розробок, винахідницьку роботу від Полтавської обласної адміністрації та Головного управління освіти і науки (2008 р.).

5. Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенка В.О. за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та активну участь у громадській діяльності (2007 р.).

6. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

7. Почесна грамота Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за результативну роботу з творчо обдарованими студентами на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (2017 р.).

Кузняк Богдан Ярославович

доктор економічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетинг інновацій.

 

Має понад 270 наукових та навчально-методичних праць.

Керує підготовкою кандидатських дисертацій.

 

Кузняк Б.Я. має державні та відомчі відзнаки:

1. Почесна грамота ПолтНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, активну громадську позицію (2011 р.).

2. Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2011 р.).

3. Почесна грамота за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти від виконавчого комітету Полтавської міської ради (2010 р.).

4. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

Титаренко Любов Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: теорія та історія міжнародних економічний відносин, сучасні напрями міжнародної економічної політики, теоретико-методологічні аспекти комплексного структурування національної економіки.

 

Має понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, навчальні посібники, зарубіжну колективну монографію.

 

Титаренко Л.М. має відомчі відзнаки.

Ринейська Людмила Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: діяльність міжнародних організацій, міжнародний бізнес, економіка зарубіжних країн.

 

Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS, навчальні посібники, зарубіжну колективну монографію.

 

Ринейська Л.С. має відомчі відзнаки.

Добрянська Вікторія Вікторівна

кандидат наук, доцент

Сфера наукових інтересів: маркетингові комунікації, інноваційний маркетинг, рекламна діяльність, маркетингу у банку.

 

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографії, 4 навчальних посібники.

 

Добрянська В.В. має відомчі відзнаки.

 

Мокляк Мирослава Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: товарна інноваційна політика, логістика, маркетинг

 

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема у SCOPUS, монографію.

 

Муллер Марина Вячеславівна

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: брендинг, маркетинг, стратегічний маркетинг, маркетинг стартапів.

 

Має понад 30 наукових праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

 

Безрукова Наталія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: діяльність транснаціональних корпорацій, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародний брендинг.

 

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема 3 статті в НМБД SCOPUS, колективні монографії, 3 навчальних посібники.

 

Безрукова Н.В. має відомчі відзнаки.

Свічкарь Віталій Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: міжнародні фінанси, митне регулювання в Україні, комерційна діяльність підприємств.

 

Має понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема 2 статті в НМБД SCOPUS, колективні монографії, 3 навчальних посібники.

Свічкарь В.А. має відомчі відзнаки.

 

Буряк Альона Анатоліївна

кандидат економічних наук, старший викладач

Сфера наукових інтересів: міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, глобальні економічні процеси, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

 

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема SCOPUS, монографію.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію.

 

Новицька Ірина Василівна

аспірант, асистент кафедри

Сфера наукових інтересів: маркетинг, маркетингові дослідження, маркетинг органічної продукції.

Має понад 20 наукових праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Назаренко Світлана Станіславівна

старший лаборант

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Кваліфікація: бакалавр міжнародних економічних відносин.

Термін навчання – 4 роки.

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (економіста), а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Міжнародні економічні відносини; міжнародна інвестиційна діяльність; зовнішньоекономічна діяльність підприємства; міжнародна економічна діяльність України; міжнародна торгівля; економіка зарубіжних країн; фінансові системи зарубіжних країн; міжнародне економічне право; міжнародний маркетинг; міжнародні фінанси; ділова іноземна мова за професійним спрямуванням; економіка підприємства; менеджмент; фінанси; бухгалтерський облік; маркетинг; статистика; безпека людини; гроші та кредит; інформаційні системи і технології в міжнародних економічних відносинах; європейська інтеграція; міжнародна економічна інтеграція; міжнародна економічна статистика; міжнародний економічний аналіз; облік міжнародних операцій; міжнародні організації; транснаціональні корпорації; чинники успішного працевлаштування; міжнародні торговельні переговори; маркетингові дослідження зовнішнього ринку; підприємництво та бізнес культура; глобалістика; навчальна практика «Університетська освіта»; виробнича практика; переддипломна практика.

Ступінь вищої освіти «магістр»

Кваліфікація: магістр міжнародних економічних відносин.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр».

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Глобальна економіка; методологія наукових досліджень; соціальна відповідальність; етика міжнародного бізнесу; міжнародний менеджмент; управління міжнародною конкурентоспроможністю; міжнародна інноваційна діяльність; міжнародні стратегії економічного розвитку; дипломатичний та діловий протокол; ділова іноземна мова за професійним спрямуванням; митне регулювання; міжнародна торгова політика; міжнародна економічна політика; логістичний менеджмент; управління розвитком міжнародної корпорації; бренд-менеджмент в ТНК; управління міжнародним маркетингом; управління ЗЕД; регулювання міжнародних економічних відносин; виробнича практика; переддипломна практика.

Основні місця роботи:

відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; торговельні представництва України за кордоном; підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та організації з іноземним капіталом; банківські установи; підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю; туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Первинні посади:

економіст; економіст або менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; митний інспектор, податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із контролю за цінами у зовнішньоекономічній діяльності; торговельний брокер (дилер); працівник банку; статистик; інспектор з експорту; бухгалтер та аналітик у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економіст-маркетолог у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вчитель середнього та професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури); економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється за бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти.

Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Кваліфікація: бакалавр маркетингу.

Термін навчання – 4 роки.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Вступ до спеціальності; поведінка споживача; маркетингова товарна політика; маркетингове ціноутворення; міжнародна економіка; соціальний маркетинг; логістика; маркетингові комунікації; електронна комерція; маркетингові дослідження; галузевий маркетинг; гроші та кредит; електронна торгівля; економіка підприємства; менеджмент; фінанси; бухгалтерський облік; маркетинг стартапів; статистика; безпека людини; основи комерційної діяльності; підприємництво та бізнес культура; управління продажами; планування і контроль на підприємстві; маркетинг у банку; міжнародна торгівля; інфраструктура товарного ринку; транснаціональні корпорації; міжнародний маркетинг; чинники успішного працевлаштування; маркетинг закупівель; математичні та статистичні методи в маркетингу; паблік рилейшнз; виробнича практика; переддипломна практика.

Ступінь вищої освіти «магістр»

Кваліфікація: магістр маркетингу.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Глобальна економіка; методологія наукових досліджень; соціальна відповідальність; етика міжнародного бізнесу; маркетинговий менеджмент; стратегічний маркетинг; логістичний менеджмент; рекламний менеджмент; діловий протокол; бренд менеджмент; комерційна діяльність посередницьких підприємств; маркетингова політика розподілу; концепції та стратегії розвитку економіки; міжнародна інноваційна діяльність; бізнес-планування; товарна інноваційна політика; планування у маркетингу; маркетинг інновацій; інноваційний розвиток підприємства; виробнича практика; переддипломна практика.

Основні місця роботи:

підприємства, організації, державні установи, страхові компанії, консультаційні центри, консалтингові компанії, торговельні організації, відповідні підрозділи державних і регіональних органів управління, інноваційні фонди, фінансово-кредитні установи, туристичні фірми, рекламні та PR - агентства, транспортні та логістичні фірми.

Первинні посади:

маркетолог промислових, торговельних, фінансових та адміністративних фірм і організацій, радник з маркетингу (реклами, паблік рилейшнз), економіст відділу збуту; маркетолог з бізнесу та реклами, комерційний агент, торговельні представники, мерчендайзер, логіст, агент з митного оформлення вантажів та товарів, рекламний агент, комівояжер, агент з торгівлі майном, торговельний брокер, маркетолог проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу маркетингу, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури).

Прізвище, ім’я Місце роботи Посада
2009 р.
Радченко Людмила

Радченко Людмила

ТОВ «Нова пошта» Провідний фахівець відділу звітності та бюджету
Чирва Людмила

Чирва Людмила

НДІ «Техностандарт» Менеджер ЗЕД
2010 р.
Шевченко Ірина

Шевченко Ірина

ДП «Інтеграл-Агро» Економіст із ЗЕД
Артеменко Федір

Артеменко Федір

Комунальна установа «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської ОДА Провідний спеціаліст-економіст
Журавська Тетяна

Журавська Тетяна

ТОВ «Партнер-Ліга», м. Київ Митний брокер
2011 р.
Шашель Сергій

Шашель Сергій

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Головний спеціаліст Департаменту економічних систем життєзабезпечення
Макаренко Марія

Макаренко Марія

Компанія «Mota-Engil Central Europe S.A.» (Польща) Спеціаліст адміністрації
2012 р.
Буряк Альона

Буряк Альона

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Карась Влад

Карась Влад

ПАТ «Альфа-банк» Фахівець з реалізації карток
Скрипка Юлія

Скрипка Юлія

ТОВ «Нова пошта» Економіст із ЗЕД
2013 р.
Кадирова Ольга

Кадирова Ольга

ТОВ Кернел Трейд Спеціаліст із виконання контрактів
Залімська Аліна

Залімська Аліна

"UPSC Diament" ltd Менеджер зовнішньоекономічної діяльності
2014 р.
Шабардіна Альона

Шабардіна Альона

ТОВ «Нова пошта» Провідний фахівець відділу розвитку термінальної логістики
Ткаленко Оксана

Ткаленко Оксана

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Інспектор центру з адміністративних питань та по роботі з іноземними громадянами
2015 р.
Хавер Ганна

Хавер Ганна

ДПІ у м. Полтава Головного управління ДФС у Полтавській області Головний державний інспектор
Кравченко Юлія

Кравченко Юлія

Регіональне управління АТ "Ощадбанк" Економіст із супроводу кредитних операцій відділу корпоративного бізнесу
Третьякова Ірина

Третьякова Ірина

Холдинг «ВСА Group» Маркетолог
Масловський Олександр

Масловський Олександр

Холдинг «ВСА Group» Сервіс-менеджер
Матяш Света

Матяш Света

Комунальна установа "Обласний молодіжний центр" Полтавської обласної ради Фахівець відділу налагодження міжнародного співробітництва
Чепець Марина

Чепець Марина

Полтавське учбово-виробниче підприємство «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих Маркетолог
2016 р.
Чорномурова Вікторія

Чорномурова Вікторія

Компанія UCT Експерт з маркетингу
Гайдабура Любов

Гайдабура Любов

АХА Страхування Експерт з зовнішньоекономічної діяльності
Новицька Ірина

Новицька Ірина

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
2017 р.
Семенець Влада

Семенець Влада

ПАТ КБ Приват Банк Менеджер з обслуговування клієнтів
2018 р.
Семенець Влада

Дикань Ростислав

Консалтингова компанія "ITRO" (Польша) Фахівець з зовнішньоекономічної діяльності
Семенець Влада

Филонич Тетяна

ТОВ СК "Саламандра" Фахівець з маркетингу
Семенець Влада

Клименко Анна

БО «Світло Надії» Менеджер по роботі в соціальних мережах

Науково-педагогічні працівники проводять наукові дослідження в межах наукових напрямів кафедри, зокрема щодо теоретичних, методологічних та практичних аспектів: розвитку глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, міжнародної інноваційно-інвестиційної діяльності, євроінтеграційних процесів, зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств; забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на макро- та макрорівнях; діяльності транснаціональних корпорацій; застосування сучасних маркетингових технологій; реалізації маркетингових стратегій та рекламної діяльності на підприємствах, упровадження бренд-менеджменту в компаніях.

За останні шість років кафедрою організовано та проведено 9 науково-практичних конференцій, у т.ч. 5 міжнародних та 3 всеукраїнських.

У 2016-2018 н. р. проведено такі наукові заходи:

 1. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи» (23 листопада 2016 р.).
 2. Брейн-ринг «ЄС – відоме та невідоме» (травень 2016, 2017, 2018 рр.).
 3. Засідання секції «Міжнародна економічна діяльність України: сучасний стан і перспективи розвитку» в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність» (11 травня 2017 р., 15 травня 2018 р.).
 4. Науково-практичний семінар «Експортно-імпортна діяльність підприємств в умовах євроінтеграції» (17 травня 2017 р.)
 5. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Пріоритети розвитку міжнародної економічної діяльності країни в умовах глобалізації» (23 листопада 2017 р.)
 6. Науково-практичний семінар: «Зовнішньоекономічна діяльність сучасних підприємств» (16 травня 2018 р.)
 7. V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена 200-річчю освітніх традицій ПолтНТУ (16 листопада 2018 р.).

 

16 листопада 2018 року у ПолтНТУ відбулася V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», присвячена 200-річчю освітніх традицій ПолтНТУ.

З вітальним словом до аудиторії звернулися директор ННІ ФЕМ ПолтНТУ, д.е.н., професор Володимир Гришко, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу д.е.н., професор Ірина Чичкало-Кондрацька, голова Ради молодих учених ПолтНТУ, к.т.н., доцент Ксенія Чичуліна.

 

Активізували увагу присутніх виступи гостей конференції: Аліни Гуріної, директора AG PR (Communications) на тему «Новітні тенденції побудови сучасних брендів», Володимира Бражника, керівника відділу Digital маркетингу компанії «Аврора» з темою «Вплив маркетингу на життя людей у сучасних умовах» та Wendy van der Vegt (Нідерланди) «Modern marketing technologies: theory and practice».

Також до конференції у відео режимі долучилися Rostislav Dykan and Dariusz Surel (Білостоцька політехніка, Польща), Anny Habib, Генеральний менеджер компанії “Royal Global Shipping” (КНР), Володимир Олешко (університет ISMA, Латвія), Kristina Gorodetska (Університет Відня, Австрія).

 

17 травня 2018 р. в рамках заходу Науковий пікнік, що відбувся в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка кафедра міжнародної економіки та маркетингу провела Науково-практичний семінар: «Зовнішньоекономічна діяльність сучасних підприємств».

Цього року на семінар завітали директор Маркетингової компанії AG PR Аліна Гуріна та фахівець відділу логістичних виключень ТОВ «Нова Пошта» Альона Шабордіна.

 

23 листопада 2017 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Пріоритети розвитку міжнародної економічної діяльності країни в умовах глобалізації», яку провела кафедра міжнародної економіки та маркетингу. У роботі конференції взяли участь понад 130 учасників з 14 вищих навчальних заходів з різних міст України (Харкова, Одеси, Ужгорода, Маріуполя, Києва, Кривого Рогу, Ірпеня та ін.) та фахівці-практики з Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавської торгово-промисловості палати, підприємств та організацій.

Конференція була проведена у якісно новому форматі. До роботи конференції активно долучилися представники бізнесових структур. Зокрема, із доповіддю про особливості маркетингової діяльності національних виробників органічної продукції на закордонних ринках розповіла Юлія Дмитренко, начальник відділу маркетингу ТОВ «Фірма «Діамант ЛТД»».

 

Зацікавила своєю доповіддю учасників конференції Аліна Гуріна, директор маркетингового агентства "AG PR", яка розповіла про провідні маркетингові тренди та сучасні маркетингові технології в Україні та за кордоном.

При проведенні конференції було організовано Skype-зв’язок з учасниками Владиславом Степаненко, магістрантом Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (м. Кривий Ріг) та Оленою Дериведмідь, аспіранткою Таврійського національного університету ім.. В.І. Вернадського (м. Київ) та проведено активне обговорення доповідей.

«Родзинкою» конференції став цікавий тренінг на тему «Особисті фінанси та відповідальне використання фінансових послуг» в рамках Проекту «Відповідальне фінансування», що реалізується Savings Banks Foundation for International Cooperation (SBFIC) (організатор - Ольга Гришко, програмний спеціаліст БО «Світло надії»).

 

За останні три роки викладачами кафедри видано понад 120 наукових праць, у т.ч. у зарубіжних фахових виданнях та у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД (зокрема, у SCOPUS та Web of Science).

Основні наукові праці викладачів кафедри

Монографії

 1. Чичкало-Кондрацька І.Б. Інноваційний розвиток регіональних науково-виробничих систем: монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 392 с.
 2. Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності України в умовах інтеграції у глобальний простір: монографія. / За ред. д-ра екон. наук, проф. І.Б. Чичкало-Кондрацької. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 172 с.
 3. Добрянська В.В. Планування маркетингу на підприємствах лісогосподарської галузі як чинник збереження навколишнього середовища / В.В. Добрянська // Глобальные тенденции современного экономического развития: кол. моногр. − Madrid, Spain, 2018. – P. 4 – 14.
 4. Global innovation economy: factors of its present day development / L.Ryneiska, I.Chichkalo-Kondratska, L.Titarenko // Innovation in Education and Economy: monograph. – Poitiers, France: L'Association 1901 «SEPIKE». – 2016. – 219 р. – P. 116 – 122.
 5. Безрукова Н.В. Стратегічний аналіз в системі управління торговими марками при виході компанії на зовнішній ринок / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Problems of social and economic development to the business: national and international experience: Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016. – Р. 4 – 9.
 6. Свічкарь В.А., Безрукова Н.В. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов: монография / [О.Б. Чернега и др.]. – Донецк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – С. 287 – 301.
 7. Чичкало-Кондрацька І.Б. Міжнародний досвід використання альтернативних джерел енергії у контексті енергоефективності / І.Б. Чичкало-Кондрацька // Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього: кол. монографія / за заг. ред. В.Я Чевганової. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 185 с. – С. 163 – 173.
 8. Ринейська Л.С. Маркетинг відносин із споживачами як засіб ефективного розвитку підприємства / Л.С. Ринейська // Розвиток суб’єктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М. Савчук. – Дніпро: Пороги, 2017. – 480 с. – С. 442 – 449.
 9. Амеліна І.В. Аналіз стану та сучасні вектори розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на ринку Євросоюзу / І.В. Амеліна // Управління та адміністрування в національній економіці: інформаційно-аналітичний аспект: колективна монографія. / За ред. д-ра екон. наук О.В. Комеліної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2016. – 260 с. – С. 66 – 74.
 10. Безрукова Н.В. Управління торговими марками в процесі інтернаціоналізації підприємства / Н.В. Безрукова, І.В. Амеліна, В.А. Свічкарь // Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика: колективна монографія. – Полтава, 2015. – 443 с. – С. 183-190.
 11. Безрукова Н.В. Роль митного регулювання у розвитку туристичної діяльності / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Методологія та практика сталого розвитку туризму: кол. моногр. − Полтава: ПП «Астрая», 2018. − С. 220−228.

Основні публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД та зарубіжних фахових виданнях

 1. Чичкало-Кондрацкая И.Б. Анализ моделей управления экспортным потенциалом стран мира / И.Б. Чичкало-Кондрацкая, Л.Н. Радченко // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №5–6(1). – С. 7 – 11. (Scopus SJR 2014 – 0,186).
 2. Чичкало-Кондрацька І.Б. The new vectors of technoglobalizm / І. Б. Чичкало-Кондрацька, Н. В. Безрукова // Економічний часопис ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 7 – 10. (Scopus SJR 2014 – 0,186).
 3. Чичкало-Кондрацька І.Б. Методологічні підходи щодо вибору оптимального варіанту цінової стратегії аграрних підприємств / І.Б. Чичкало-Кондрацька, М.В. Мокляк, Ю.М. Попова // Актуальні проблеми економіки – № 7. – 2014. – С. 11–20. (Scopus SJR 2014 – 0,180).
 4. Безрукова Н.В. Dutch disease in Ukraine: assessment of the problems of the domestic exports («Голландська хвороба» в Україні: оцінка проблем вітчизняного експорту) / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. − №7–8(2). – С. 4−7. (Scopus SJR 2014 – 0,186).
 5. Ринейська Л.С. Світова інноваційна економіка: сучасні тенденції розвитку / Л.С. Ринейська // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. − №7-8(1). – С. 8−12. (Scopus SJR 2014 – 0,186).
 6. Chychkalo-Kondratska I.B. Factors of attracting foreign direct investment into economy of Ukraine’s regions / I.B. Chychkalo-Kondratska, А.А. Buryak // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11 – 12 (2). – С. 88 – 92. (Scopus SJR 2014 – 0,186).
 7. Moklyak M.V. Brand as the main marketing direction of activity of enterprises / M.V. Moklyak, Y.M. Popova, R.V. Shinkarenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – №2. – С. 22 – 30. (Index Copernicus, Google Scholar, Global Impact Factor, Science Impact Factor, Emerging Sources Citation Index (Web of Science).
 8. Chychkalo-Kondratska I. New «stars» of global economy: TICKS comes to replace BRICS / I. Chychkalo-Kondratska, N. Bezrukova, V. Svichkar // Journal of International Studies. – 2017. – Vol.10. − №3. – P. 24-34. (MS&HE (Poland), Index Copernicus, GESIS, EBSCOhost Online research databases: Business Source International, SCIENCE INDEX, EconLit, BazEkon, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Ulrich's Periodicals Directory, Cabell's Directory, WorldCat, ERIH PLUS, BazHum, DOAJ, SCOPUS) http://www.jois.eu/?353,en_new-%E2%80%9Cstars%E2%80%9D-of-global-economy-ticks-comes-to-replace-brics
 9. Chychkalo-Kondratska I. Marketing planning in housing construction / I. Chychkalo-Kondratska, V. Dobryanska, V. Miroshnichenko // International Journal of Engineering & Technology. – №7 (3.2). – 2018. – Pp. 86 – 91. (SCOPUS)
 10. Amelina I. Logistic quality management of transport process in construction / L. Boldyreva, I. Amelina, G. Zelinskaya // International Journal of Engineering & Technology. – №7 (3.2). – 2018. – Pp. 32 – 35 (SCOPUS)
 11. Ринейська Л.С. Міжнародні стратегії економічного розвитку: особливості економічних стратегій Індії / Л.С. Ринейська // Ефективна економіка. – 2018. – №4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6246 (Index Copernicus)
 12. Титаренко Л.М. Міжнародна економічна політика України: сучасні виклики та перспективи / Л.М.Титаренко // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронний ресурс]. – 2018. – № 22. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/pro-zhurnal / (Index Copernicus)
 13. Tytarenko L.M. Transnationalization in the enternational economic relations system: tendencies of the development / L.M. Tytarenko // Економічна теорія та право: зб. наук. праць Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Харків: Право – 2017. – № 4 (31). – С. 26 – 35. (Index Copernicus (ICV 2016:54, 34), Google Scholar, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), Infobase Index, Cite Factor, Scientific Indexing Services (SIS) та ін.).
 14. Чичкало-Кондрацька І.Б. Model for Ukraine’s Integration into Europe in the Frame of the EU-Ukraine Free-Trade Area Operation / І.Б. Чичкало-Кондрацька, Н.В. Безрукова, В.А.Свічкарь // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. - Р. 90-95.

У 2016 – 2018 н.р. було виконано 5 госпдоговірних роботіт на замовлення підприємств. Проведено маркетингові дослідження ринку світодіодної продукції, ринків збуту сільськогосподарської продукції, ринку бурових труб в Україні та в світі. Розроблено стратегію виходу на зовнішні ринки для ПП «Агроекологія», маркетингові стратегії для Глобинського району, Полтавської обласної організації УТОС. Запропоновано рекламний продукт для ПАТ «Фірма Полтавпиво», компанії Київстар Україна, ПП «Агроекологія», ТОВ «Клініка пластичної і косметичної хірургії».

Кафедра активно залучає найкращих студентів до науково-дослідної роботи. Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» під керівництвом викладачів беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференціях, всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових студентських робіт, всеукраїнських олімпіадах з міжнародної економіки і маркетингу та посідають призові місця. За останні п’ять років студенти кафедри отримали:

2 дипломи першого ступеню (2013 р. та 2017 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», студентки Вітко Юлія та Федіна Ольга (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

диплом другого ступеню (2014 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, студентка Харченко Тетяна (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

- диплом третього ступеню (2014 р.) за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» у Київському національному торговельно-економічному університеті, студентка Синиця Марина;

дипломи третього ступеню (2015 р. та 2017 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», що проводився у  Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана,  студентки Хавер Ганна (науковий керівник к.е.н, доц. Безрукова Н.В.) та Лекунович Анна (науковий керівник – к.е.н., Свічкарь В.А.).

Ганна Гончарова отримала перемогу у номінації «За якісне узагальнення міжнародного досвіду» у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (29-30 березня 2018 р. у Національному університеті «Львівська політехніка»).

Ірина Чичкало-Кондрацька та Ганна Гончарова з головою журі Зоряною Луцишин

За цей період студентами кафедри опубліковано понад 100 наукових робіт в різних виданнях України, близького та далекого зарубіжжя.

На кафедрі сформовано і на постійній основі працюють два студентських наукових гуртки відповідно до наукових інтересів викладачів та студентів. Тематика роботи гуртків стосується всіх основних напрямів розвитку міжнародної економіки і маркетингу. На засідання наукового гуртка запрошуються майбутні абітурієнти. Найкращі результати роботи гуртка публікуються в збірниках наукових магістерських робіт, фахових виданнях. Студенти беруть участь у виконанні госпдоговірних робіт кафедри.

Міжнародне співробітництво є одним із пріоритетних напрямів розвитку кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

Кафедрою Міжнародної економіки та маркетингу здійснюється підготовка іноземних студентів, у тому числі іноземною мовою. За спеціальністю «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» в останні роки навчалися студенти з Туркменістану, Азербайджану, Нігерії, Лівану, Китаю, Кот-Д’Івуару, Марокко, Індії, Єгипту та інших країн світу.

Англійською мовою викладаються дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Маркетинг», «Транснаціоналізація економіки та економічна політика держави», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Глобальна економіка», «Європейська інтеграція» та інші.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають публікації у зарубіжних фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних НМБД, у т.ч. SCOPUS.

У 2016-2018 навчальному році було опубліковано 20 статей за кордоном, зокрема 5 – у виданнях, що входять до НМБД SCOPUS взято участь у 5 міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном, прийнято участь у 2-х колективних закордонних монографіях.

У 2016-2017 навчальному році відбулося 2 закордонних відрядження. Завідуюча кафедри, д.е.н., професор Чичкало-Кондрацька І.Б. та доцент кафедри Свічкарь В.А. пройшли стажування у Європейській Вищій школі бізнесу (м. Познань, Республіка Польща).

17 листопада 2016 року д.е.н., професор Чичкало-Кондрацька І.Б. взяла участь у конференції «Угода про асоціацію / ПВЗВТ між Україною та ЄС: перші уроки для України». Конференція відбувалася за ініціативи Центру європейських політичних досліджень  (CEPS) у Брюсселі та Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) у м. Києві.

Триває робота у напрямі покращення якості міжнародної академічної мобільності. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, зокрема кафедра міжнародної економіки та маркетингу, активно співпрацює з закордонними вищими навчальними закладами.

У липні 2016 року студенти напряму підготовки «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» Гончарова Ганна, Дикань Ростислав та Ольховик Олена відвідали літню економічну школу у Білостоцькому технологічному університеті.

У 2017-2018 навчальному році було подано 40 заявок на отримання грантів викладачами кафедри та студентами спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка» та «Маркетинг», з них виграно 15 заявок.

Студенти є активними учасниками програм зарубіжного мовного, навчального, культурного та виробничого стажування.

З 9 по 17 вересня 2017 р. студентка спеціальності «Міжнародна економіка» Вікторія Бульбах взяла участь у міжнародному проекті "Ecolaboration" в Іспанії.

 

25 учасників з Іспанії, Грузії, Греції та України протягом 8 днів вивчали екологічні проблеми сьогодення. За допомогою формальних та неформальних методів навчання розглядали такі питання, як сучасний стан екології країн, зміна клімату, дружба з природою та екологія в житті людини. У рамках проекту учасники створювали плакати, відео-ролики, проводили рольові ігри.

Ольховик Олена, студентка спеціальності «Маркетинг», взяла активну участь у проекті Європейського Союзу ERASMUS+ в Італії.

Під час проекту міжнародні команди учасників з 6-ти різних країн (Боснії та Герцеговини, Вірменії, Польщі, Іспанії, Італії, Угорщини та України) зустрілися разом, щоб об'єднати зусилля у вирішенні соціально важливих питань.

Проект мав назву «Make a Mov(i)e» і був присвячений темі соціальної інклюзії. Інклюзія – процес включення у соціум людей, які відрізняються за певними ознаками (наприклад, віковими, фізичними, розумовими), щоб кожна людина відчувала себе важливою частиною соціуму.

Ці дні були однозначно насичені подіями: тренінги зі знімання та монтажу відео, дискусії, що стосуються проблем соціальної нерівності в європейських країнах. Але був час і для розваг - учасники мали вільний день у Неаполі, щоб відвідати місцеву телестудію, познайомитися з мешканцями та дізнатися, чим живе Неаполь і які легенди має.

Найбільш захопливим був процес зйомки відео на тему соціальної інклюзії. Учасники знімали відеоролики, тож мали змогу спробувати себе операторами, акторами, сценаристами, які звертають увагу на ставлення соціуму до особливих груп населення. Головний меседж проекту – робити кроки назустріч людям, які потребують нашої уваги.

Олена Ольховик, студентка спеціальності «Маркетинг», була обрана як переможець та приймала участь як член команди, яка представляла Україну на Молодіжному обміні «We are different, but united» у Естонії.

Також Олена Ольховик взяла участь у підготовці та реалізації проекту молодіжного обміну «Values of European Union» у Німеччині. Проект реалізовувався за підтримки програми Євросоюзу ERASMUS+. З 6 по 15 квітня 2017 р. в Німеччині зібралися 67 учасників з 11 країн: Великобританії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Білорусі, України, Австрії, Росії, Молдови, Грузії та Естонії.

Студентка спеціальності «Міжнародна економіка» Бульбах Вікторія виграла грант на відвідування літньої школи в м. Чернівці - проект фінансується Україно-Скандинавським центром. У рамках літньої школи передбачалося ознайомлення з норвезькою культурою, вивчення норвезької мови, подорожі Західною Україною.

Також Бульбах Вікторія отримала грант на відвідування Міжнародного студентського фестивалю в Сербії в липні 2017 р.

Ткачев Микита і Морнєва Анастасія у 2015 р. два семестри навчалися в Польщі в Опольському університеті за програмою Уряду Республіки Польща «Польський Еразмус для України».

Протягом семестру студентка напряму підготовки «Міжнародна економіка» Сікалова Марина у 2012 р. навчалася у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), отримавши запрошення після успішного стажування.

Левченко Вероніка у 2012-13 н.р. 2 семестри навчалася за програмою керівництва Шандунської провінції у Шандунському технологічному університеті у м. Цзибо.

Після закінчення ПолтНТУ за спеціальністю «Міжнародна економіка» на магістерські курси в різні країни поступили такі студенти:

 • Погоріла Марія закінчила Itä-Suomenyliopisto – University of Eastern Finland (UEF) - магістерський курс «International Business»;
 • Пасічко Вікторія навчалася у магістратурі The University of Applied Sciences Schmalkalden, (Німеччина) за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка»;
 • Ралко Владислав та Біжко Віталій закінчили магістратуру за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом» в International University College у м. Софія (Болгарія);
 • Степанов Євген вчився в Університеті імені Матея Бела (Словакія) – за спеціальністю «Менеджмент і маркетинг в бізнесі»;
 • Макаренко Маша – закінчила у 2014 р. магістратуру в Краківському університеті імені Аджея Фрича Можевського (Польща) за спеціальністю «Міжнародний туризм»;
 • Мусашихов Тимур навчався у магістратурі Бранденбурзького університету прикладних наук за спеціальністю «Міжнародний менеджмент», яку успішно закінчив, і працює в Німеччині;
 • Левченко Вероніка після отримання бакалаврського диплома поступила на навчання у магістратуру Шандунського технологічного університету (КНР) на спеціальність «Міжнародна економіка», яку закінчила у 2016 р. і працює в Китаї.

Доброю традицією стало проведення різноманітних пізнавальних заходів до Днів Європи в Україні. Одним із них є щорічний брейн-ринг на тему «Європейський Союз: відоме і невідоме», де студенти можуть продемонструвати свої знання щодо організаційної структури Євросоюзу, економіки, політики, культури країн ЄС та власне бачення євроінтеграційних процесів України.

У 2018 році в брейн-рингу «Європейський Союз: відоме та невідоме» взяли участь студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг» та «Економічна кібернетика». Вони відповідно сформували команди «Дипломати», «Чорнослив» і «Кібернята».

Команди вели запеклу боротьбу за перемогу протягом трьох турів – «Питання-відповідь», «Взаємовідносини Україна - ЄС через 20 років» та «Міні-презентація країни ЄС».

 У 2017 р. в ньому взяли участь студенти Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту спеціальностей «Міжнародна економіка», «Маркетинг» та «Туризм». Вони відповідно сформували команди «Adler», «Демократи» та «Туристи».

 У першому турі студенти мали можливість проявити ерудицію з питань політичних, економічних та культурних особливостей країн ЄС.

Другий тур вимагав від студентів використання не тільки теоретичних знань щодо процесу європейського інтеграції, а й креативності у висловлюванні власних поглядів на сучасне життя Євросоюзу. При проведенні міні-презентації європейської країни,  команди проявили глибокі знання про економіку, політику, соціально-культурне життя таких країн, як Німеччина, Польща та Чорногорія.

 

Щорічно у травні,в рамках святкувань із нагоди відзначення Дня Європи в Україні, викладачі кафедри і студенти беруть участь у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко».

 Участь викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу і студентів у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко»

Для того, щоб студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Міжнародні економічні відносини» краще вивчили досвід регулювання економічних відносин у різних країнах, освоїли іноземні мови та могли бути мобільними протягом навчання, для проведення занять з різних дисциплін запрошуються викладачі із зарубіжних країн. Наприклад, професор Юрген Швіль викладав курс лекцій із дисципліни «Міжнародний інноваційний менеджмент»; навичкам складання бізнес-плану за міжнародними стандартами навчала професор Дайана Дейнерт. Для набуття студентами практичних навичок проведення  бізнес-перемовин професор Вищої технічної школи м. Бранденбург (Німеччина) Регіна Шалінські читала лекції з «Міжкультурного менеджменту».

Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» на практичному занятті  з дисципліни «Міжнародний інноваційний менеджмент», викладач – професор із Німеччини Юрген Швілль

 Презентація студентами напряму «Міжнародна економіка» групового проекту з дисципліни «Міжнародний бізнес», викладач професор Дайана Дейнерт (Німеччина)

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

В умовах інтеграції України до світового співтовариства збільшується значення професійних якостей економістів, які повинні бути фахівцями у сфері міжнародних економічних відносин, а також вільно володіти декількома іноземними мовами. Саме тому протягом навчання студенти-міжнародники вивчають дві іноземні мови, одну з яких поглиблено. Низка професійно спрямованих дисциплін, за бажанням студентів, може викладатися іноземною мовою.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», вчаться: аналізувати зовнішнє середовище підприємства та оцінювати його міжнародну конкурентоспроможність, здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розробляти зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємств, вести дипломатичні та міжнародні економічні переговори, укладати зовнішньоекономічні контракти, розв’язувати обліково-аналітичні задачі стосовно міжнародних комерційних операцій, здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти, оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Міжнародні економічні відносини; міжнародна інвестиційна діяльність; зовнішньоекономічна діяльність підприємства; міжнародна економічна діяльність України; міжнародна торгівля; економіка зарубіжних країн; фінансові системи зарубіжних країн; міжнародне економічне право; міжнародний маркетинг; міжнародні фінанси; ділова іноземна мова за професійним спрямуванням; економіка підприємства; менеджмент; фінанси; бухгалтерський облік; маркетинг; статистика; безпека людини; гроші та кредит; інформаційні системи і технології в міжнародних економічних відносинах; європейська інтеграція; міжнародна економічна інтеграція; міжнародна економічна статистика; міжнародний економічний аналіз; облік міжнародних операцій; міжнародні організації; транснаціональні корпорації; чинники успішного працевлаштування; міжнародні торговельні переговори; маркетингові дослідження зовнішнього ринку; підприємництво та бізнес культура; глобалістика; навчальна практика «Університетська освіта»; виробнича практика; переддипломна практика.

Спеціальність «Маркетинг»

Багатий світовий досвід успішного бізнесу підтверджує незаперечну істину: стабільний комерційний успіх приходить до тих, хто реалізує маркетинговий підхід до організації своєї справи!

Обираючи спеціальність «Маркетинг», Ви отримаєте престижну перспективну професію! Теоретична підготовка фахівців з маркетингу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка передбачає комплексне вивчення загальноекономічних і маркетингових дисциплін, необхідних для майбутньої роботи. Ми навчимо Вас креативно мислити, вміти слухати інших людей і переконувати їх, розуміти причини і мотиви поведінки споживачів, досягати успіху у веденні бізнесу.

При підготовці за обома спеціальностями основна увага приділяється отриманню студентами навичок прикладних розрахунків; аналізу конкретних ситуацій; підготовці групових проектів, які максимально наближені до реальних господарських проектів.

Професійна підготовка здійснюється за такими дисциплінами:

Вступ до спеціальності; поведінка споживача; маркетингова товарна політика; маркетингове ціноутворення; міжнародна економіка; соціальний маркетинг; логістика; маркетингові комунікації; електронна комерція; маркетингові дослідження; галузевий маркетинг; гроші та кредит; електронна торгівля; економіка підприємства; менеджмент; фінанси; бухгалтерський облік; маркетинг стартапів; статистика; безпека людини; основи комерційної діяльності; підприємництво та бізнес культура; управління продажами; планування і контроль на підприємстві; маркетинг у банку; міжнародна торгівля; інфраструктура товарного ринку; транснаціональні корпорації; міжнародний маркетинг; чинники успішного працевлаштування; маркетинг закупівель; математичні та статистичні методи в маркетингу; паблік рилейшнз; виробнича практика; переддипломна практика.

Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів бюджетної форми навчання стипендією.
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів місцями в гуртожитках.
 • Студенти мають змогу проходити навчання та стажування за кордоном.
 • В університеті діють програми подвійних дипломів з іноземними внз-партнерами
 • В освітньому процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, семінарів, олімпіад серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик.
 • В університеті здійснюється військова підготовка студентів, після успішного закінчення якої присвоюється військове звання – молодший лейтенант запасу.
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі.

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

В умовах інтеграції України до світового співтовариства збільшується значення професійних якостей економістів, які повинні бути фахівцями у сфері міжнародних економічних відносин, а також вільно володіти декількома іноземними мовами. Саме тому протягом навчання студенти-міжнародники вивчають дві іноземні мови, одну з яких поглиблено. Низка професійно спрямованих дисциплін, за бажанням студентів, може викладатися іноземною мовою.

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», вчаться: аналізувати зовнішнє середовище підприємства та оцінювати його міжнародну конкурентоспроможність, здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків, розробляти зовнішньоекономічні стратегії розвитку підприємств, вести дипломатичні та міжнародні економічні переговори, укладати зовнішньоекономічні контракти, розв’язувати обліково-аналітичні задачі стосовно міжнародних комерційних операцій, здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти, оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва, організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.

Спеціальність «Маркетинг»

Багатий світовий досвід успішного бізнесу підтверджує незаперечну істину: стабільний комерційний успіх приходить до тих, хто реалізує маркетинговий підхід до організації своєї справи!

Обираючи спеціальність «Маркетинг», Ви отримаєте престижну перспективну професію! Теоретична підготовка фахівців з маркетингу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка передбачає комплексне вивчення загальноекономічних і маркетингових дисциплін, необхідних для майбутньої роботи. Ми навчимо Вас креативно мислити, вміти слухати інших людей і переконувати їх, розуміти причини і мотиви поведінки споживачів, досягати успіху у веденні бізнесу.

При підготовці за обома спеціальностями основна увага приділяється отриманню студентами навичок прикладних розрахунків; аналізу конкретних ситуацій; підготовці групових проектів, які максимально наближені до реальних господарських проектів.

Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів місцями в гуртожитках.
 • Доступна вартість навчання.
 • Викладання дисциплін англійською мовою.
 • Студенти мають змогу проходити практику за кордоном.
 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Наш диплом визнається за кордоном.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, брейн-рингу серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик .
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі.

Навчання в університеті для студентів – це не тільки освітній процес та наукова робота, а й цікаві позанавчальні заходи. Тому кафедра міжнародної економіки та маркетингу велику увагу приділяє дозвіллю студентів.

Викладачі разом зі студентами приймають активну участь у житті як університету, так и свого рідного міста Полтава.

20 жовтня 2017 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка вперше пройшов конкурс рекламних робіт, організований кафедрою міжнародної економіки та маркетингу.

Мета заходу полягала в поєднанні освітніх традицій університету з практикою роботи рекламних агенцій та підприємств задля підвищення навиків та вмінь студентів у сфері створення якісного рекламного продукту, унікального фірмового стилю компаній, розвитку креативного мислення. Під час 3-х годинного рекламного марафону студентами було презентовано більше півсотні рекламних робіт в різних номінаціях.

 

Роботи учасників рекламного конкурсу

Головою журі конкурсу був директор ННІ ФЕМ ПолтНТУ, д.е.н., професор Володимир Гришко, заступником голови – завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, д.е.н., професор Ирина Чичкало-Кондрацька. Оцінювали конкурсні роботи представники компаній співорганізаторів, а саме: начальник відділу маркетингу фірми «Діамант LTD» Юлія Дмитренко та дизайнер Тетяна Дігтяр; генеральний директор рекламної агенції «Бойко» Юрій Бойко; власник рекламної агенції «ESFI Дизайн» Наталія Латиш та керівник промопроектів відділу маркетингу мережі магазинів «Аврора» Денис Огар.

Журі конкурсу рекламних робіт

14 листопада 2017 року кафедра Міжнародної економіки та маркетингу запросила всіх на розважально-виховний захід, присвячений дню студента.

 

16 листопада в рамках Фестивалю до Міжнародного дня студента, кафедра міжнародної економіки та маркетингу запросила студентів на святковий фуршет! У родинному колі студентам вручили грамотами за плідну наукову та громадську роботу, крім того частували чаєм, цукерками та пропонували цікаві передбачення на майбутнє!

У 2017 та 2018 рр. студенти спеціальності «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» відвідали «ПриватБанк» у рамках ознайомчої екскурсії, яку провели фахівці банку. Студенти мали змогу відвідати CALL-центр і побачити, як відбувається опрацювання дзвінків гарячої лінії працівниками-операторами.

В ПолтНТУ щорічно проводяться заходи до Дня довкілля. Викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студенти беруть в них активну участь.

У квітні 2017 р. студентка спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Олена Бойко стала переможницею конкурсу краси та розуму «Міс ПолтНТУ – 2017».

Студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» є активними учасниками студентського самоврядування. Головою студентського самоврядування ПолтНТУ є студентка групи 501-ЕР Корнієнко Марина.

Викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингу щорічно беруть участь у параді «Полтава вишивана»

Викладачі кафедри Міжнародної економіки та маркетингу разом зі студентами постійно беруть участь у «Руханці», яка проводилася на території університету.

«Пригощай або пошкодуєш!» - з такими словами кафедра міжнародної економіки та маркетингу ПолтНТУ зустрічає Хеловін.

Організовуються поїздки в найцікавіші та найкрасивіші місця України. За останні роки студенти разом із викладачами відвідали Таврійські ігри, заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область), м. Одесу, Софіївський парк (м. Умань), острів Хортицю, Feldman Ecopark (Харківська область).

Екскурсія на острів Хортиця

Поїздка на Таврійські ігри

 

Екскурсія до Літературно-меморіального музею В.Г. Короленка
із чаюванням у кращих традиціях XIX століття

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Центральний корпус, 3 поверх, каб. 313

Тел. (066) 416-74-28 (з 8.00 до 17.00)

E-mail: kafedra_me@ukr.net

Web: Facebook