Кафедра іноземної філології та перекладу

Кафедра іноземної філології та перекладу готує майбутніх перекладачів, а також викладає англійську, німецьку, французьку та польську мови для студентів усіх спеціальностей університету. Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть постійний пошук нових методів, способів і прийомів навчання іноземних мов, а також допомагають студентам усвідомлювати культурні цінності та етичні норми поведінки, притаманні носіям тієї чи іншої мови.

Студенти університету не лише мають змогу отримувати якісну практичну та теоретичну підготовку з дисциплін, які читаються викладачами кафедри, а й оволодіти навичками проведення науково-дослідної роботи, які вони отримують, беручи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці. У розпорядженні студентів бібліотечні фонди та комп’ютерний клас з виходом у мережу Інтернет.

Кафедра тісно поєднує процес навчання з гуманітарним вихованням студентів. Проводяться виховні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя, духовно-моральне, національно-патріотичне та естетичне виховання:  бесіди, лекції, тематичні вечори, круглі столи, диспути, відвідування театру, екскурсії в музеї, галерею мистецтв, на підприємства та в організації за професійним напрямом підготовки студентів. Щороку кафедра іноземної філології та перекладу разом із бібліотекою проводить тематичні виставки в рамках «Французької весни в Україні» та Шекспірівські читання.

Як окрема структурна одиниця кафедра іноземних мов була створена в 1954 році. За понад шістдесят років свого існування їй вдалося виробити свій стиль викладання, вміло поєднуючи традиційні й новітні методи навчання. Із 2016 року цей структурний підрозділ функціонує під назвою «кафедра іноземної філології та перекладу».

Науково-педагогічні працівники кафедри викладають англійську, німецьку, французьку та польську мови. Починаючи з 1948 року кафедра приймає екзамени кандидатського мінімуму не лише у науковців ПолтНТУ, але й інших вищих навчальних закладів та підприємств України.

Її першим завідувачем був кандидат педагогічних наук Алексанянц Кирило Аркадієвич. У наступні роки кафедру очолювали старші викладачі: Касьян Є.І., Валуєв В.П., Піменова Т.Г., кандидати філологічних/педагогічних наук, доценти: Сімачевська Ж.М., Павленко В.М., Перлі В.П., Воробйов В.Т., Беленьков М.Ф., Демченко Н.О. Із 1952 року на кафедрі викладала німецьку мову випускниця Харківського інституту іноземних мов, легендарна розвідниця часів Великої Вітчизняної війни Євдокія Касьян. Зараз виконує обов’язки завідувача кафедри кандидат філологічних наук, доцент Болотнікова Алла Петрівна.

Сьогодні кафедра іноземної філології та перекладу є цілісним колективом однодумців, що не зупиняється на досягнутому. Нинішнє життя кафедри – це поєднання традицій з новітніми навчальними технологіями. Науково-педагогічні працівники, використовуючи власний багаторічний досвід, впроваджують у практику інноваційні методики викладання іноземних мов, основні принципи яких спрямовані на досягнення відповідності іншомовної підготовки студентів ПолтНТУ до стандартів європейської університетської освіти, а також на утвердження позитивного іміджу  університету на теренах національного та світового освітнього простору.

Склад кафедри налічує 20 осіб:

1. Болотнікова Алла Петрівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

2. Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, професор

3. Безугла Лілія Ростиславівна – доктор філологічних наук, професор

4. Стрілець Валентина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент

5. Агейчева Анна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

6. Балацька Олена Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент

7. Воробйова Оксана Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент

8. Дмитренко Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

9. Кальнік Олександр Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент

10. Кузнєцова Юлія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент

11. Павельєва Анна Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент

12. Федоренко Юлія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент

13. Гунченко Юлія Вікторівна – старший викладач

14. Купар Майя Сергіївна – старший викладач

15. Саєнко Лариса Вікторівна – старший викладач

16. Астахова Світлана Анатоліївна – викладач

17. Бабаш Лариса Володимирівна – викладач

18. Кошлата Алла Валеріївна – викладач, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності

19. Комарова Олександра Іванівна – викладач

20. Москаленко Марина Володимирівна – викладач

Болотнікова Алла Петрівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент.

Кушнірова Тетяна Віталіївна

доктор філологічних наук, професор.

Безугла Лілія Ростиславівна

доктор філологічних наук, професор.

Стрілець Валентина Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Агейчева Анна Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Балацька Олена Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Воробйова Оксана Сергіївна

кандидат філологічних наук, доцент.

Дмитренко Олена Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Кальнік Олександр Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент.

Кузнєцова Юлія Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Павельєва Анна Костянтинівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Федоренко Юлія Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент.

Гунченко Юлія Вікторівна

старший викладач.

Купар Майя Сергіївна

старший викладач.

Саєнко Лариса Вікторівна

старший викладач.

Астахова Світлана Анатоліївна

викладач.

Бабаш Лариса Володимирівна

викладач.

Кошлата Алла Валеріївна

викладач, заступник декана з наукової та міжнародної діяльності

Комарова Олександра Іванівна

викладач.

Москаленко Марина Володимирівна

викладач.

 

Стрімкий розвиток міжнародних зв'язків підприємств нафтогазового та будівельного комплексів України і Полтавського регіону зокрема, потребує висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечити двохсторонній усний і письмовий  переклад у різноманітних ситуаціях виробничої діяльності.

У Полтавській області посилюється розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Підприємства в цих галузях, які знаходяться у регіоні, відчувають постійну необхідність у забезпеченні перекладу іноземною чи державною мовами. 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка має необхідний кадровий і науковий потенціал та матеріально-технічну базу для здійснення підготовки технічних перекладачів, зокрема, для нафтогазової та будівельної галузі. Програма, за якою здійснюється підготовка філологів у ПолтНТУ, більш адаптована до потреб регіону порівняно з іншими ВНЗ області, зокрема враховується розвиток нафтогазової та будівельної індустрії. Саме ця специфіка відрізняє ПолтНТУ у наданні заявленої освітньої послуги від інших ВНЗ, що вже здійснюють підготовку філологів.

Бакалавр та магістр філології беру участь у письмовій та усній комунікації та забезпеченні інформації у різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземної мови на державну і навпаки.

 

Кафедра іноземної філології та перекладу є випусковою за спеціальністю:

Освітній рівень – бакалавр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

 Термін навчання 4 роки

Освітній рівень – магістр

Спеціальність

035 Філологія (Англійська мова. Переклад)

Спеціалізація

035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Термін навчання 1,5 роки

 

Фахівець філолог-перекладач може обіймати такі посади:

 • фахівець-перекладач у державних і приватних закладах
 • референт-перекладач
 • гід-перекладач
 • редактор-перекладач
 • перекладач-консультант

 

Партнерство. Працевлаштування. Практика.

Студенти напряму підготовки «Філологія» мають змогу проходити практику у підприємствах та організаціях різних форм власності:

- ТОВ «НТП «Бурова техніка»»

- Полтавський літературно-меморіальний музей В.  Г. Короленка

- «Центр перекладів» ФО-П Трохимець І. В.

Концепція розвитку науково-дослідницької та інноваційної діяльності кафедри іноземної філології та перекладу спрямована на виконання соціального замовлення на:

 • висококваліфікованих перекладачів із знанням двох іноземних мов (англійської й німецької) для забезпечення двохстороннього усного й письмового перекладу в нафто-газовій і будівельній сферах;
 • фахівців широкого спектру економічних і технічних спеціальностей, які здатні використовувати іноземну мову в ситуаціях професійної сфери на рівні незалежного користувача (В2).

Концепція охоплює всі напрями діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка і передбачає наступні кроки:

Розвиток фахової підготовки

Оптимізація викладацького складу кафедри шляхом виконання перспективного плану захисту кандидатських дисертацій науковцями кафедри, сприяння підготовці в докторантурі.

Навчально-методична робота

 1. Для забезпечення дисциплін, що викладаються, якісним навчальним матеріалом збільшення обсягу видання навчально-методичних посібників із грифом університету.
 2. Впровадження в процес іншомовної підготовки студентів новітніх педагогічних технологій: навчання за допомогою мовного портфеля, проектної методики, методики «занурення».

Науково-дослідна робота

 1. Підвищення наукового потенціалу кафедри через активну участь у наукових конференціях різного рівня з обов’язковою публікацією статей або тез доповідей та особистими виступами.
 2. Публікація результатів наукових досліджень у фахових виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
 3. Проведення науково-практичних семінарів та консультацій для науково-педагогічних працівників, аспірантів, співробітників та студентів університету у рамках роботи науково-методичної лабораторії «Центр іноземних мов».

Інформаційно-телекомунікаційна діяльність

Інформаційно-телекомунікаційну діяльність кафедри іноземної філології та перекладу спрямовувати перш за все на активне застосування в начальному процесі комп’ютерно-лінгафонного кабінету, оснащеного сучасним програмним комплексом «Діалог Nibelung». Це передбачає:

 1. Підвищення рівня медіаосвіти викладацького складу кафедри шляхом обговорення на засіданнях методичного семінару теоретичних і практичних питань щодо техніко-дидактичних можливостей програмного комплексу «Діалог Nibelung» у навчанні іноземних мов;
 2. Проведення майстер-класів, спрямованих на формування і вдосконалення навичок роботи викладачів із програмним комплексом «Діалог Nibelung»;
 3. Визначення критеріїв і здійснення відбору текстових, аудіо й відео матеріалів, доцільних для застосування в межах комплексу;
 4. Створення комплексів завдань для навчання читання, аудіювання, говоріння, письма й перекладу в інтерактивному мультимедійному середовищі;
 5. Розробку контрольних тестів і введення їх у програму;
 6. Проведення демонстраційних занять у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті.

Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва

 1. Всебічне вивчення зарубіжного досвіду викладання іноземних мов у мовних і немовних  ВНЗ.
 2. Проведення спільних наукових досліджень із кафедрами іноземних мов ВНЗ України, участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах, симпозіумах.
 3. Допомога з іншомовної підготовки викладачам, науковцям, студентам університету для їх участі в міжнародних програмах обміну, стажуванні, навчанні, викладанні за кордоном.
 4. Участь у семінарах, майстер-класах та інших заходах, що проводяться носіями мови. Залучення до них студентів та потенційних абітурієнтів.
 5. Участь у заходах у рамках спільного з Британською Радою в Україні проекту «Англійська для університетів»
 6. Підписання угоди з департаментом освіти Корпусу Миру США про співпрацю, що передбачає викладання англійської мови американським фахівцем.

Участь кафедри у міжнародних та всеукраїнських асоціаціях, зокрема, членство в українському осередку міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної TESOL, а також в Асоціації германістів України, яка співпрацює з Гете інститутом Німеччини та ДААД.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ студентам нефілологічних спеціальностей

 • Іноземна мова
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Ділова іноземна мова
 • Практика технічного перекладу в галузі інформатики
 • Практикум з іноземної мови
 • Друга іноземна мова
 • Іноземна мова для академічних цілей

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ студентам-філологам

 • Історія літератури англомовних країн
 • Історія зарубіжної літератури (всесвітня література)
 • Проблеми перекладу науково-технічної літератури
 • Усний і письмовий двосторонній переклад текстів різних жанрів
 • Переклад ділового англійського мовлення
 • Компаративна лінгвістика
 • Основи підготовки гідів-перекладачів
 • Латинська мова
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до фаху (перекладознавство)
 • Практична граматика (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 • Практика усного та писемного мовлення (німецька мова)
 • Практика усного і письмового перекладу з англійської мови
 • Практика усного і письмового перекладу з німецької мови
 • Історія англійської мови
 • Основи наукових досліджень
 • Лінгвокраїнознавство (англійська мова)
 • Методика навчання іноземної мови для перекладачів
 • Теорія перекладу
 • Основи теорії мовної комунікації
 • Третя іноземна мова (французька, польська мови)

Викладачі кафедри мають змогу проводити навчання студентів в аудиторіях, оснащених сучасним аудіо, відео та комп’ютерним обладнанням. Постійно ведеться пошук нових форм навчальної роботи, спрямованих на перетворення навчального процесу в плідну співпрацю викладачів кафедри іноземних мов зі студентами, аспірантами та колегами з інших кафедр університету. Справжньою лінгвістичною лабораторією став мережевий комп’ютерний клас зі стандартним апаратним забезпеченням, оснащений відповідною гарнітурою (навушники і мікрофони), і головне – спеціальним програмним забезпеченням – комплексом «Діалог Nibelung». Саме правильний вибір програмного комплексу дав можливість розробляти контент навчального курсу, розв’язувати ті чи інші навчальні завдання під час формування іншомовної комунікативної компетенції студентів у читанні, аудіюванні, говорінні й письмі, а також здійснення управління їх самостійною роботою. Відтепер роль викладача, як головної діючої особи навчального процесу проявляється і в тому, що він через систему «підглядання» і «втручання» може вносити виправлення й оцінювати роботу студента дуже оперативно, прямо під час виконання студентом завдання, чого не можна досягти іншими навчальними засобами.

Викладачами кафедри постійно здійснюється публікація методичних розробок та рекомендацій з дисциплін програми підготовки майбутніх перекладачів, з іноземної мови за професійним спрямуванням та ділової іноземної мови для студентів усіх факультетів та спеціальностей, у тому числі й новостворених. Також готуються та видаються методичні вказівки з англійської, німецької та французької мов для студентів, магістрів та аспірантів з метою активізації монологічного та діалогічного мовлення, автоматизації використання граматичних структур і розвитку навичок перекладу літератури за фахом. Під час підготовки методичних розробок викладачі кафедри керуються вимогами Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі активно працює методичний семінар, на засіданнях якого обговорюються актуальні проблеми методики викладання іноземних мов, такі як: інформаційні технології у навчанні іноземних мов – застосування комп’ютерних навчальних програм (наприклад Reward), прикладних програм (Word, Power Point), програм-оболонок (Hot Potatoes, Діалог Nibelung), використання служб і ресурсів Інтернету, впровадження елементів дистанційного навчання; аналіз підручників для навчання іноземних мов; сучасні підходи до тестування рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції, структура і зміст міжнародних тестів: IELTS, TOEFL, FCE, CAE; використання мовного портфеля – засобу, що дозволяє студентам вести облік досвіду вивчення іноземної мови та міжкультурного спілкування, ставити особисті цілі навчання, здійснювати самооцінювання мовних досягнень; упровадження проектної методики у процес професійно спрямованої іншомовної підготовки, організація і моніторинг інформаційно-дослідницьких і виробничих проектів.

Напрями досліджень. Науковці кафедри ведуть дослідження в широкому спектрі сучасних проблем філології та педагогіки:

- теорії та методики викладання іноземних мов;

- перекладознавства та методики навчання перекладу;

- дискурсології;

- загальної педагогіки;

- літературознавства.

 Науковий кадровий потенціал. На сьогодні на кафедрі 1 науково-педагогічний працівник має ступінь доктора наук, тринадцять – науковий ступінь кандидата наук, два викладачі навчаються в аспірантурі в інших вищих навчальних закладах України, два викладачі працюють над власним дисертаційним дослідженням як здобувачі.

Наукові публікації. Результати досліджень викладачів кафедри висвітлюються у наукових та науково-методичних публікаціях.

Науково-технічні заходи. Суттєво зросла участь викладачів у міжнародних конференціях та їх залучення до міжнародних наукових видань. Наприклад, викладачі кафедри брали участь у науково-технічних заходах у вищих навчальних закладах та наукових установах як України, так і Бельгії, Болгарії, ПАР, Польщі, Чехії та Швеції.

Із 2013 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», із 2018 року – Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

3-тя Всеукраїнська науково-практична конференція

«Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

 

У рамках роботи науково-методичної лабораторії «Центр іноземних мов» надається науково-консультаційна допомога науково-педагогічним працівникам, аспірантам, співробітникам та студентам університету для їх адаптації до постійно змінюваних сучасних освітніх процесів у сфері міжнародного співробітництва, а саме участі в міжнародних наукових заходах, грантах, проектах та програмах, проведенні наукових досліджень і висвітленні їх результатів у закордонних спеціалізованих виданнях, що входять до наукометричних баз даних, здійсненні освітнього процесу іноземними мовами та його науково-методичному забезпеченні.

Наукова робота студентів. Студенти університету не лише мають змогу отримати якісну практичну та теоретичну  підготовку з дисциплін, які читаються викладачами кафедри, а й оволодіти навичками проведення науково-дослідної роботи, беручи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці. Під керівництвом викладачів кафедри студентами університету було підготовлено  доповіді, які були представлені на наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів, а результати студентських досліджень були опубліковані у тезах доповідей конференцій.

Наукові розвідки викладачів кафедри спрямовані на дослідження проблем перекладознавства, зарубіжного літературознавства, дискурсології, методики викладання іноземних мов. Їх результати знаходять своє відображення у наукових публікаціях, виступах на конференціях різних рівнів.

Щорічно кафедра організовує та проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця».

Студенти університету не лише мають змогу отримувати якісну практичну та теоретичну підготовку з дисциплін, які читаються викладачами кафедри, а й оволодіти навичками проведення науково-дослідної роботи, які вони отримують, приймаючи участь у наукових конференціях різних рівнів та публікуючи свої наукові праці.

Адреса: 36011, Україна, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, Центральний корпус

( ауд.310, 319 )

Телефон: (066) 427 99 10.

E-mail: kafedra_pntu@ukr.net

Facebook: https://www.facebook.com/inoz.fil/