Кафедра дизайну архітектурного середовища

 

Кафедра є випускаючою за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

191 «Архітектура та містобудування»


У 1992 році Полтавський інженерно-будівельний інститут, другим після Московського архітектурного інституту у колишньому Радянському Союзі відкрив спеціальність «Художнє проектування архітектурних міських, сільських і паркових ансамблів» (дизайн архітектурного середовища). У 1993 році було здійснено перший набір на цю спеціальність, який був першим загалом в Україні.

У 1994 році, зі складу кафедри основ архітектури та образотворчих дисциплін була відокремлена кафедра дизайну архітектурного середовища та образотворчого мистецтва, яка повинна була забезпечувати підготовку архітекторів-дизайнерів, починаючи з 3 курсу. Очолив кафедру з підготовки архітекторів-дизайнерів доцент, кандидат архітектури В.М. Губарь.

У тому ж 1994 році при акредитації Полтавського інженерно-будівельного інституту спеціальність 2902, студенти якої навчалися на 2 курсі, пройшла ліцензування на ІІІ рівень з ліцензованим обсягом 20 осіб, а спеціальність отримала назву «Дизайн архітектурного середовища».

У 1998 році, виходячи з потреб регіону, вимог часу і статусу державного технічного університету, згідно з наказом по університету № 86 від 16.07.1998 року, була проведена часткова структурна реорганізація існуючих кафедр: на базі кафедри «Дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва» створено дві окремі кафедри – «Дизайну, архітектурного середовища» і «Образотворчого мистецтва», які відповідають напрямкам підготовки фахівців за спеціальностями «Дизайн архітектурного середовища» та «Образотворче мистецтво».

З 2001 року по 2006 рік кафедру «Дизайну, архітектурного середовища» очолював кандидат архітектури, доцент В.Г. Топорков. В цей період відбулося становлення спеціальності, визначення її місця в структурі підготовки фахівців з архітектури, закладені підвалини її подальшого розвитку. Розпочато новий етап у формуванні висококваліфікованого науково-педагогічного колективу. У 2002 році спеціальність «Дизайн архітектурного середовища» була акредитована на III рівень та відкрита ліцензія на підготовку магістрів архітектури. Весною 2004 року відбулася успішна акредитація підготовки фахівців зі спеціальності за IV рівнем. Державна комісія високо оцінила зусилля колективу з підготовки фахівців. Магістерська дипломна робота студента О.С. Поди «Трансформуючі конструкції як засіб підвищення ефективності використання архітектурного простору», керівник доц. В.Г. Топорков, отримала нагороду на університетському конкурсі магістерських робіт, а згодом і диплом І ступеню на Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та дизайнерських шкіл України у м. Одеса.

Колектив кафедри разом із членами акредитаційної комісії (2007 р.) 

У 2007 році проведено часткову реорганізацію факультету і створено кафедру „Дизайну архітектурного середовища та містобудування”, яка готує фахівців за двома спеціальностями „Дизайн архітектурного середовища” та „Містобудування”. У той час кафедрою завідує доктор архітектури, професор Володимир Анатолійович Ніколаєнко.

Зліва направо: асистент Кузнєцова Я.Ю., к.арх., доцент Топорков В.Г., к.арх., доцент Шевченко Л.С.,  к.арх., доцент Єрещенко О.Г., завідувач кафедри ДАС, д. арх., професор Ніколаєнко В.А.,  к.арх., доцент Сазонова О.Ю., к.арх., доцент Сазонова Ю.Ф, зав. лабораторії Приходько В.І., лаборант Марченко О.П.

У 2014 році від кафедри «Дизайну архітектурного середовища та містобудування», від'єднують секцію містобудування, в ході реорганізації кафедра отримує назву: «Кафедра дизайну архітектурного середовища». З 2015 по 2016 рік колектив кафедри очолювала доктор архітектури, професор Осиченко Галина Олексіївна. В вересні 2016 року кафедру очолив  к. арх., доцент Топорков Володимир Георгиевич.

Зліва направо: к.арх., доцент Єрещенко О.Г., к.арх., доцент Сазонова Ю.Ф, к.арх., доцент Топорков В.Г., в.о. завідувача кафедри ДАС, д.арх., доцент Осиченко Г.О., к.арх., доцент Шевченко Л.С., (Квітень 2016 р.)

Підготовку фахівців зі спеціальності „Дизайн архітектурного середовища” на кафедрі забезпечують:

Основний склад кафедри

Топорков Володимир Георгійович

Кандидат архітектури, доцент

Шевченко Людмила Станіславівна

Кандидат архітектури, доцент

Новосельчук Наталія Євгенівна

Кандидат архітектури, доцент

Сазонова Юлія Федорівна

Кандидат архітектури, доцент

 

Кузнєцова Яна Юріївна

асистент, аспірант

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Члени кафедри які працюють за сумісництвом

 

  • Ніколаєнко Володимир Анатолійович, доктор архітектури, професор

 

ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ

Приходько Валерій Іванович

Завідувач лабораторією кафедри

Марченко Ольга Петрівна

Лаборант кафедри

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

На кафедрі з 1994 року діє аспірантура за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд». Її очолював кандидат архітектури, доцент В.М. Губарь. Від 2001 року аспірантуру вказану вище та за спеціальністю 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» очолює доктор архітектури, проф. В.А.Ніколаєнко. Також відкрито аспірантуру за спеціальністю 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». До керівництва аспірантами залучені к.арх., доцент В.Г.Топорков, к.арх., доцент Л.С.Шевченко, к.арх., доцент Новосельчук Н.Є.

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів охоплює наступні напрямки:

- методологічні основи формування архітектурно-типологічної структури сучасних торговельних комплексів в Україні;

- формування регіональної мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів;

- принципи формоутворення екологічних залізничних вокзальних комплексів;

- принципи архітектурно-планувальної організації громадських будинків та споруд в умовах складного рельєфу;

- формування ландшафтної організації міста поч. XIХ – другої половини XX століть;

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових семінарах і конференціях, які проходять як у ПолтНТУ, так і на базі провідних вищих навчальних закладів у сфері архітектури і дизайну в Україні, Польщі, Болгарії, США, Великобританії.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», спеціалізації «Дизайн архітектурного середовища».

Наші випускники готуються до:

1) творчої роботи в архітектурно-містобудівному проектуванні та дизайні;

2) отримання професійних ліцензій;

3) проектування та управління будівельними роботами;

4) координаційної роботи в міждисциплінарних проектних групах;

5) управління студіями архітектури та міського дизайну;

6) ведення власного бізнесу;

7) науково-дослідної роботи.

Випускники отримують кваліфікацію для роботи в: архітектурних і дизайн-студіях міського планування, місцевих урядах та відділах державного управління, науково-дослідних інститутах та як наукові консультанти. Випускники готові до вступу до докторантури.

Умови вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» Ви можете знайти тут:

https://sites.google.com/site/priemnaakomisia/

Кафедра дизайну архітектурного середовища займається вирішенням проблем гуманізації міського середовища та пропонує для аспірантів і магістрів наступні напрямки наукових досліджень:

Eстетика міського середовища; психологічні, антропологічні   та філософські основи естетики міського середовища;

Xудожні засоби гармонізації міського середовища;

Mістобудівна композиція, композиційна структура
міст і населених пунктів;

Pозроблення  методів композиційної організації міського середовища;

Дизайн громадських, пішохідних та рекреаційних просторів міста;

Світлове  і колористичне середовище міста;

Універсальний дизайн та архітектурна ергономіка;

Типологія об’єктів міського дизайну.

Більш детальну інформацію іноземні студенти можуть знайти за посиланням:

https://pntu.edu.ua/en/mizhnarodne-spivrobitnitstvo/inozemnomu-studentu.html

Міжнародний Дизайн-Форум ПроDESIGN – 2016


На базі Херсонського національного технічного університету 

20-22 квітня 2016 року проводився

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності
 “Дизайн”,

учасниками якої були: Тарас Безуглий група 501 – АД, Ксенія Міщенко група 404 – А.
Також студенти та працівники кафедри прийняли участь у олімпіаді заочно в таких номінаціях

  • графічний дизайн: Безуглий Тарас, Чінякова Марина, Чіняков, Різник Вікторія, Салтовська Юлія (група 501-АД, кер . доц. Сазонова Юлія Федорівна.)

  • дизайн інтерєру: номінація “ПРОenvironment“, назва проекту “Інтер’єр квартири-студії”, автор Ковпак Олександр Сергійович; номінація “ПРОenvironment“, назва роекту “Інтер’єр мобільних будинків”, автор Лавріненко Аліна Ігорівна; назва проекту “Інтер’єр винного бутіка”, автор Чілібйова Олена Вячеславівна. Керівник Єрещенко Олександра Григорівна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища.

  • дизайн предметного середовища: номінація  “ПРОenvironment“, назва проекту “Ландшафтний дизайн міських бульварів”, автор Чебіна Оксана Сергіївна;  номінація “ПРОenvironment“,  назва проекту “Ландшафтний дизайн житлового двору”, номінація “ПРОenvironment”, автор Буніна Юлія Олександрівна. Керівник Шевченко Людмила Станіславівна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, доцент.

 

 

Творчий конкурс на проект Алеї Героїв


Студенти кафедри «Дизайну архітектурного середовища» (http://af.pntu.edu.ua/kafedra-dizaynu-arhitekturnogo-seredovischa/)  прийняли участь у творчому конкурсі на проект Алеї героїв з пам’ятником для увіковічення пам’яті 15 полтавців, які загинули на сході України в зоні АТО, захищаючи свободу й незалежність українського народу і територіальну цілісність Української держави.

19 лютого 2016 р. в актовій залі обласного центру естетичного виховання учнівської молоді ОЦЕВУМу відбувся вечір вшанування пам’яті полтавців, полеглих в боях на Сході України в АТО (ГС «Ліга громадських організацій «Громада Полтавщини»). В ході даного заходу відбулося вручення відзнак студентам кафедри ДАС: Грубич Яні Валеріївні (гр. 404-А); Ясінському Констянтину Володимировичу (гр. 404-А); Неізвідському Олександру Геннадійовичу (гр. 403-А); Юрченко Дарії Леонідівну (гр. 403-А); Омелян Людмилу Олександрівну (гр. 403-А); Чудновцевій Тетяні Костянтинівні (гр.403-А). Також громадська спілка висловила вдячність викладачам кафедри ДАС, під керівництвом котрих були виконані проектні пропозиції: д. арх. Г.О. Осиченко; к. арх. В.Г. Топорков; к. арх. Л.С. Шевченко; к. арх. О.Г. Єрещенко.

Учасники конкурсу студенти кафедри ДАС Грубич Яна та Ясінський Костянтин

Конкурсна робота та подяка студенту Неізвідському Олександру

Зліва направо роботи Грубич Яни та Юрченко Дарії

Подяки та подарунки учасникам та їх керівникам

 

New Ideas of New Century – 2016 Khabarovsk


РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У  XVI  МІЖНАРОДНОМУ ФОРУМІ

НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА

New Ideas of New Century – 2016

Khabarovsk (Russia, Korea, Japan, China)  24.02-27.02.2016

   

    Учасники форуму:

  • Керівник Осиченко Галина Олексіївна доктор архітектури, доцент (студенти: Мартиненко О., Безуглий Т.Ю., Мацак А.А., Федорова К.А.)
  • Керівник Топорков Володимир Георгійович., доц. (студ. Фесок А.В., Коробко Е.П., Власова А.В.)
  • Керівник Шевченко Людмила Станіславівна, доцент кафедри ДАС (студенти: Чебіна О.С., Запухла В.В., Даниленко О.Ю., Пучко О.Ю., Ясененко Я.В., Різник В.О.)
  • Керівник – Єрещенко Олександра Григорівна, доцент кафедри ДАС (студентка Коноваленко О.О.)

На фото  Лі  Джан Бам – професор факультету архітектури  університету Санмун, Південна Корея (представник жюрі конкурсу) оцінює роботи учасників представлені кафедрою ДАС

 

 Більш детальна інформація за посиланням http://af.pntu.edu.ua/news/new-ideas-of-new-century-v-2016-khabarovsk/

 


 

XXIII-XXIV огляд – конкурс дипломних проектів

випускників ВНЗ України

26–31 жовтня 2015р. у Київському національному університеті будівництва і архітектури, на архітектурному факультеті відбувся 23-24 огляд - конкурс дипломних проектів випускників вищих навчальних закладів заспеціальностями «Архітектура» та «Дизайн». Організатори огляду-конкурсу виступили Національна спілка архітекторів України, Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури та Національний авіаційний університет (http://www.knuba.edu.ua/ukr/?p=16094).

10 студентів кафедри ДАС отримали дипломи першого ступеня за бакалаврські та магістерські роботи. Студенти та випускники кафедри, які стали переможцями: Мезуглий Т., Мацак А., Фесюк А., Коробко Є., Різник В., Чебіна О., Власова А., Даниленко О., Матиненко О., Коноваленко Н. Працівники кафедри вітають переможців та бажають подальших успіхів в професійній діяльності.


 

Національна премія «Україна квітуча - 2015»

22 травня 2015 р. на засіданні Всеукраїнської конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Історичний досвід і сучасні проблеми розвитку архітектури та містобудування, дизайну та образотворчого мистецтва» відбулося урочисте вручення нагород, отриманих студентами та викладачами архітектурного факультету. Нагороди присвоєні за участь у конкурсі на Національну премію «Україна квітуча-2015»(м. Київ, Україна) та Міжнародного конкурсу «Новые идеи нового века-2015» (м. Хабаровськ, Росія).

 

Національна премія «Україна квітуча - 2015»

З 25 по 28 березня 2015 в рамках Міжнародної виставки «Озеленення, ландшафтний дизайн, садова техніка» Гільдія ландшафтних архітекторів України провела конкурс на Національну премію «Україна квітуча-2015». Конкурс пройшов за підтримки садового центру «Єва» та ТОВ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок".      

http://gardener.ru/events/miscellanea/cat1712.php

Після відбіркового туру у фінал вийшло 12 учасників, роботи яких і були представлені на виставці. Члени журі під час виставки визначили переможців конкурсу на Національну премію «Україна квітуча-2015».

Стенди з роботами студентів архітектурного факультету, кафедри ДАС та отримані нагороди за результатами конкурсу

 

У номінації «Ландшафтна організація урбанізованих територій» автор Сальваровська Ярослава була нагороджена золотою медаллю за проект «Дизайн ландшафтного простору вздовж вулиці Фрунзе в Полтаві», виконаний під керівництвом к. арх., доцента кафедри ДАС Шевченко Людмили Станіславівни.

 

Проект «Дизайн ландшафтного простору вздовж вулиці Фрунзе в Полтаві» 

Автор Сальваровська Я., керівник к. арх., доцента кафедри ДАС Шевченко Л.С.

 

У номінації «Ландшафтна організація урбанізованих територій» Гаркуша Дарія була нагороджена срібною медаллю за проект «Ландшафтна організація території житлового будинку», виконаний під керівництвом к. арх., доцента кафедри ДАС Шевченко Людмили Станіславівни.

 

Проект «Ландшафтна організація території житлового будинку»
Автор Гаркуша Д., керівник к. арх., доцента кафедри ДАС Шевченко Л.С.

 

Поза номінацій Шевченко Людмила Станіславівна, к. арх., доцент кафедри ДАС Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка нагороджена срібною медаллю "За значний особистий внесок у підготовку фахівців в галузі ландшафтної архітектури / дизайну".

 

Нагородження срібною медаллю к. арх., доцента кафедри ДАС Шевченко Л.С. за "За значний особистий внесок у підготовку фахівців в галузі ландшафтної архітектури / дизайну"

 

Результати П'ятнадцятого міжнародного форуму «Новые идеи нового века-2015»

26 лютого 2015 відбулося засідання журі міжнародного конкурсу «NIoNC-2015» випускних кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра і міжнародного конкурсу «Архітектурний малюнок»

Склад журі:

Голова: Белошніченко В.Н. – Головний архітектор проекту архітектурної майстерні «Атріум партнер», лауреат Державної премії в галузі архітектури

Спів-голова: Січи Казуакі – магістр будівництва, професор історії архітектури, Університет Канто Гакуін, Йокогама, Японія

Члени журі:

Ку Янг Мін – професор, президент Інчхонської асоціації архітектурної освіти, УІ, Південна Корея.

Лі Джан Бам – професор факультету архітектури університету Санмун, Південна Корея.

Селеменєв А.І. – радник РААБН, Головний архітектор Хабаровського краю, доцент, член Спілки архітекторів Росії, член правління ХОСА, Росія.

Шестіперстов С.В. – голова Хабаровського відділення Спілки Дизайнерів Росії.

Прокудин Н.Н. – керівник Хабаровської крайової громадської організації «Союз архітекторів Росії», почесний архітектор Росії, Росія.

Ткаченко А.З. – кандидат технічних наук, доцент каф. "Гідравліка та водопостачання", ДВГУПС, Росія.

Васіна Н.В. – завідуюча кафедрою «Будівельне виробництво» ТОГУ, кандидат економічних наук, доцент, Росія.

Вагін Н.І. – член Хабаровського відділення "Спілки художників Росії", Росія.

Васильєва Н.А. – Доцент кафедри «Дизайн» АмГУ, кандидат архітектури, член Спілки дизайнерів Росії.

Мартинова Н.В. – Доцент, к. П. Н., Декан факультету мистецтв і дизайну ДВГГУ, Росія.

На конкурс представлено 234 роботи з провідних архітектурних вузів Японії, Монголії, України, Південної Кореї, Республіки Узбекистан,  Росії.

 

Дипломи з відзнакою в номінації «Архітектура» присуджено:

Магістри:

Автор: Клименко Андрій Миколайович

Керівники: к. арх., доцент кафедри ДАС Осиченко Галина Олексіївна, к. арх., доцент кафедри ДАС Зауральська Аліса Валентинівна. Тема: «АРХІТЕКТУРНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МЕДІА-ОБ'ЄКТІВ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПОЛТАВИ)

Дипломи 1 ступеня в номінації «Архітектура» присуджено:

Бакалаври:

Автор: Даниленко Олена Юріївна, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Шевченко Людмила Станіславівна. Тема: «ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДІТЕЙ В МІСТІ ПОЛТАВА»

Автор: Запухла Вероніка Володимирівна, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Шевченко Людмила Станіславівна. Тема: «ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС В М. ПОЛТАВА»

Автор: Коноваленко Надія Олександрівна, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Топорков Володимир Георгійович. Тема: «ЦЕНТР ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В М. МИРГОРОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Дипломна робота  магістра гр. 601-АД Клименко Андрія Миколайовича, керівники: к. арх., доцент кафедри Осиченко Галина Олексіївна, к. арх., доцент Зауральська Аліса Валентинівна
Дипломна робота  магістра гр. 601-АД Даниленко О., керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Шевченко Людмила Станіславівна.

 

Дипломи 2 ступеня в номінації «Архітектура» присуджено:

Магістри:

Автор: Науменко Євгенія Володимирівна, керівники: к. арх., доцент кафедри ДАС Осиченко Галина Олексіївна, к. арх., доцент кафедри ДАС Зауральська Аліса Валентинівна. Тема: «АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО СЕРЕДОВИЩА МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПОЛТАВИ)».

Бакалаври:

Автор: Шевченко Артем Валерійович, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Осиченко Галина Олексіївна. Тема: «ЖИТЛОВА ГРУПА В М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Автор: Козак Дар'я Олександрівна, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Топорков Володимир Георгійович. Тема: «ВИСТАВКОВИЙ ПАВІЛЬЙОН У М.КРЕМЕНЧУК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Дипломна робота  магістра Науменко Євгенії Володимирівни, керівники: к. арх., доцент кафедри ДАС Осиченко Галина Олексіївна, к. арх., доцент Зауральська Аліса Валентинівна.
Дипломна робота  магістра Шевченка Артема Валерійовича, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Осиченко Галина Олексіївна.
Дипломна робота  магістра Козак Дарії Олександрівни, керівник к. арх., доцент кафедри ДАС Топорков Володимир Георгійович

Дипломи 1 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» присуджено:

Автор: Федорова Ксенія Анатоліївна, керівник старший викладач кафедри ОА Острогляд Олена Володимирівна. Назва роботи:  «Хмарочос Сутягіна».

Автор: Торчилова Марія Олексіївна, керівник старший викладач ОА Острогляд Олена Володимирівна. Назва роботи: «Особливості Полтави».

Автор: Возгорьков Сергій Ігорович, керівник старший викладач ОА Нестеренко Аліса Анатоліївна. Назва роботи: «Вулиця Баньян».

Дипломи 2 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» присуджено:

Автор: Гладіліна Маргарита Володимирівна, керівник старший викладач ОА Острогляд Олена Володимирівна. Назва роботи: «Віднесені часом».

Автор: Міщенко Ксенія Артурівна, керівник старший викладач ОА Острогляд Олена Володимирівна. Назва роботи: «Колір вулиці».

 

 Диплом 1 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» студ. Федорової Ксенії Анатоліївні
Диплом 1 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» студ. гр. 304-А Торчилова М. 
Диплом 1 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» студ. гр. 304-А Возгорьков С.
 Диплом 2 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» студ. гр. 304-А Міщенко К.
Диплом 2 ступеня в номінації «Архітектурний малюнок» студ. гр. 304-А Гладіліна М.
Нагороджені студенти архітектурного факультету (зліва направо: випускниця Сальваровська Я., магістр гр. 601-АД Даниленко О., студенти гр. 304-А Міщенко К., Гладіліна М., Торчилова М., Возгорьков С., магістр гр. 601-АД Гаркуша Д.)

 

Міжнародний конкурс «NIoNC-2015» Фото-чат 2015 «У нашому домі»

26 лютого 2015 відбулося засідання журі міжнародного конкурсу «NIoNC-2015» Фото-чат 2015 «У нашому домі».

Склад журі:

Спів-голова: Лучкова В.І. канд. арх., професор, декан Факультету архітектури та дизайну, директор Форуму НІНВ, ТОГУ, м Хабаровськ, Росія.

Спів-голова: Хан Кен Хоканд. арх., архітектор, художник, викладач, Університет Гачон, Соннам, Республіка Корея.

Члени журі:

Ільїн К.С. ст. викладач, ТОГУ, м Хабаровськ, Росія.

Предохіна О. А. викладач, магістр, ТОГУ, м Хабаровськ, Росія.

Пятков А.С. ст. викладач, ТОГУ, м Хабаровськ, Росія.

Савкова Н.В. доцент, ТОГУ, м Хабаровськ, Росія.

На конкурс представлено 65 робіт (23 учасники - 10 студентів, 1 випускник, 12 викладачів), з Росії та України.

Журі прийняло наступне рішення:

Дипломи в номінаціях першого і другого ступенів присуджено Федоровій Ксенії за серію фотографій «У нашому домі» - у номінації «Краща авторська серія», 1-е місце; за фотографію «У нашому домі завжди є надія» - у номінації «Найбільш прониклива авторська думка».

 

"В нашем доме всегда есть надежда"/ "In our house, there is always hope" /
"В нашем доме всегда ждут гостей"/ "In our house are always welcome guests" /
"В нашем доме меланхоличная осень"/ "In our house melancholic autumn" /
Серія робіт «У нашому домі» студентки 4-го курсу Федорової Ксенії

 

VIII Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015»

12 – 16 жовтня 2015 року у Харківській державній академії дизайну та мистецтв пройшов VIII Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015»

http://www.ksada.org/nov-16-10-2015-02.html

Роботи архітектурних шкіл із різних міст України у Харківській державній

академії дизайну та мистецтв

Студенти кафедри дизайну архітектурного середовища прийняли участь у конкурсі дипломних проектів дизайнерських шкіл. Всі студенти отримали дипломи учасників. Випускниця Сальваровська Ярослава  Святославівна та студентка Лавриненко Аліна Ігорівна  отримали дипломи першого і третього ступенів.

 

Представлені роботи

Центр народної творчості в м. Мирогород Полтавської області, робота студентки Коноваленко Надії Олександрівни, керівник проекту канд.арх., доцент Топорков Володимир Георгійович

Житлова група в смт. Варва Чернігівської області, робота студентки Лавриненко Аліни Ігорівни, керівник проекту канд.арх., доцент Єрещенко Олександра Григорівна

 

Житлова група в м. Мангейм, Німеччина, робота студентки Федорової  Ксенії Анатоліївни, керівник проекту канд.арх., доцент Осиченко Галина Олексіївна

Дизайн ландшафтного середовища вздовж  вул. Фрунзе у м. Полтава, робота випускниці кафедри ДАС Сальваровської Ярослави Святославівни, керівник проекту канд.арх., доцент Шевченко Людмила Станіславівна

 

Колектив кафедри ДАС вітає переможців та бажає подальших успіхів в навчанні та професійній діяльності.

Ніна Кретова

(випуск 2012 р.)

Архітектор компанії БІКОМ (Будівельно-інвестаційна компанія)

м.Полтава, Україна

 

Костянтин Сватенко

(випуск 2012 р.)

м. Дубай (Сполучені Арабські Емірати)

Даря Рєзнік

(випуск 2011 р.)

Магістрантка архітектурної школи (ВНЗ) Fachhochschule Trier, м. Трір (Федеративна Республіка Німеччина)

Наталія Демиденко

(випуск 1995 р.)

Приватний підприємець, дизайнер фірми «NK-Line», м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)

Серед випускників за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища»:

кандидати архітектури, викладачі кафедри: Шевченко Людмила Станіславівна, Новосельчук Наталія Євгенівна, Єрещенко Олександра Григорівна, Кузнєцова Яна Юріївна.

Дипломні проекти, що виконуються на кафедрі за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», охоплюють увесь спектр професійної діяльності архітектора-дизайнера.

Тематика робіт охоплює головні напрямки у розвитку галузі:

I. Урбодизайн ( об’єкт дослідження і проектування - міський простір різних містобудівних рівнів)

1.Формування та організація міських просторів.

2.Дизайн локального міського простору з розробкою його предметного наповнення.

3.Дизайн-реконструкція міських просторів.

II. Ландшафтний дизайн (об’єкт дослідження і проектування – ландшафтний об’єкт)

1.Садово-парковий дизайн.

2.Реконструкція ландшафтних об’єктів.

3.Розроблення деталей культурного ландшафту.

III. Об’єктний дизайн (об’єкт дослідження і проектування – різні типи будівель)

1.Дизайн окремих типів громадських та житлових будівель.

2.Реконструкція громадських та житлових будівель з розробленням дизайну інтер’єрів.

IV. Дизайн інтер’єрів  (об’єкт дослідження і проектування – внутрішній простір будівель)

1.Дизайн-концепція експозиційного простору.

2.Дизайн інтер’єрів громадських та житлових будівель.

3.Архітектурно-дизайнерське рішення мобільних елементів для обслуговування населення.

Захист атестаційної магістерської роботи студента Бибика Віталія Івановича, тема  дипломної роботи “Особливості формування архітектурно-ландшафтного простору велосипедних комунікацій, керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2017 рік

Захист атестаційної магістерської роботи студента Губського Олега Вячеславовича  на тему «Дизайн-прийоми формування функціонально-просторовоого рішення паркур-центрів», керівник к. арх., доц. Руденко Віктор Васильович, 2017 рік

Захист атестаційної магістерської роботи студентки  Різник Вікторії Олексіївни, тема  дипломної роботи “Особливості формування внутрішнього середовища вищих навчальних закладів засобами ландшафтного дизайну”, керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2017 рік

Захист атестаційної магістерської роботи студентки  Салтовської Юлії Олександрівни, тема  дипломної роботи “Парквей. Генезис та прийоми формування”, керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2017 рік

Захист комплексного архітектурного проекту студентки Мякохліб Лілії, тема  дипломної роботи “Спортивний комплекс у м.Полтава “, керівник к. арх., доц. Топорков Володимир Георгійович, 2017 рік

Захист комплексного архітектурного проекту студента Горбаня Олега, тема  дипломної роботи “Арт-центр у м.Чернігів “, керівник к. арх., доц. , 2017 рік

Захист комплексного архітектурного проекту студента Калініченко Каріни, тема  дипломної роботи “Готельно-офісний центр у м. Полтава “, керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2017 рік

Захист комплексного архітектурного проекту студента Зубашича Максима, тема  дипломної роботи “Дошкільний навчальний заклад на 80 місць в смт. Нові Санжари Полтавської області”, керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, асистент Кузнєцова Яна Юріїївна, 2017 рік

Захист комплексного архітектурного проекту студентки  Ястреби Марії  на тему «Фітнес центр у м. Кременчук Полтавської області», керівник к. арх., доц. Сазонова Юлія Федорівна, 2016 рік.

 

Захист комплексного архітектурного проекту студентки Червоної Валерії на тему «Житлова група в м. Полтава», керівники д. арх., професор Осиченко Галина Олексіївна, 2016 рік.

 

Захист комплексного архітектурного проекту студентки Грубич Яни на тему «Медично-діагностичний центр у м.Полтава», керівник к. арх., доц. Руденко Віктор Васильович, 2016 рік.

 

Захист комплексного архітектурного проекту студентки Діденко Надії на тему «Готельно-ресторанний комплекс у м.Полтава», керівник к. арх., доц. Ніколаєнко Володимир Володимирович, 2016 рік.

 

Захист комплексного архітектурного проекту студентки Омелян Людмили на тему «Екоготель в м. Кременчук Полтавської області» керівники д. арх., професор Осиченко Галина Олексіївна, асистент Кузнєцова Яна Юріївна, 2016 рік.

 

 

Випускниці бакалаври кафедри дизайну архітектурного середовища 2016 року.

  

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Лавріненко Аліни на тему «Принципи архітектурно-просторової організації мобільного житла»,керівник к. арх., доц. Ерещенко Олександра Григорівна, 2016 рік.

 

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Іотової Олени на тему «Дизайн-прийоми функціонально-просторової організації будинків моди»,керівник к. арх., доц. Руденко Віктор Васильович, 2016 рік.

 

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Вільницької Марії на тему «Прийоми формування функціонально-просторової організації пейнт-бол центрів»,керівник к. арх., доц. Руденко Віктор Васильович, 2016 рік.

 

Випуск магістрів кафедри дизайну архітектурного середовища 2016 року. Зліва направо: Здравчева Катерина, Бризгалов Іван, Вільницька Марія, Сідорова Яна, Стовба Олена, Лавріненко Аліна, Жаровський Олексій, Іотова Олена, Адаменко Сергій.

 

Більше інформації Ви можете переглянути за посиланням

http://af.pntu.edu.ua/

 

Усі дипломні роботи виконуються на реальній основі із використанням ПЕОМ та сучасних прикладних програм. У кожному проекті використовуються наукові розробки викладачів кафедри. Дипломні проекти, які виконувались під керівництвом членів кафедри, неодноразово відзначались дипломами І та ІІ ступенів на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та дизайнерських шкіл.

Студенти закріплені за кафедрою беруть активну участь у наукових семінарах, конференціях, міжнародних воркшопах та всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних робіт. Результати наукових досліджень студентів під керівництвом викладачів кафедри публікуються у збірниках «Архітектура та містобудування» (ПолтНТУ), «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківська державна академія дизайну і мистецтв) та ін.

Студентка Олена Даниленко доповідає про технології озеленення покрівель

Учасники конференції уважно слухають доповідачів та ставлять їм запитання

Студент Олександр Ночовний доповідає про особливості організації відкритих міських просторів

Студентка Оксана Чебіна розповідає про розвиток параметричного комп’ютерного моделювання у сучасній архітектурі

Активні студенти ініціюють проведення на базі кафедри семінарів із вивчення сучасної архітектури та лекцій (майстер-класів) за участі провідних фахівців у галузі екологічних будівельних технологій, енергоефективних конструкцій та комп’ютерного моделювання.

Адреса: 36000 м. Полтава, вул. Соборності, 42, к. 200.

Тел: 7-18-61

E-mail: dasarch@ukr.net

Web: http://af.pntu.edu.ua/kafedra-dizaynu-arhitekturnogo-seredovischa/