Кафедра будівельної та теоретичної механіки

 

Кафедра будівельної та теоретичної механіки створена у 2014 році після об’єднання кафедри будівельної механіки та кафедри теоретичної механіки. Очолив новостворену кафедру кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент академії будівництва України Шкурупій Олександр Анатолійович

Секція будівельної механіки 

Кафедра будівельної механіки існує з 1930 року. Остаточно таку назву кафедра одержала ще в 1953 році. Першим завідувачем кафедри був професор, кандидат технічних наук, заслужений діяч вищої школи УРСР Доценко Іван Савович. З 2004 року завідуючим кафедрою є кандидат технічних наук, професор, член-кореспондент академії будівництва України Шкурупій Олександр Анатолійович.

Кафедра викладає основні курси з дисциплін: будівельна механіка, спецкурси будівельної механіки, чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ, основи теорії споруд, інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд, алгоритмізація і програмування інженерних задач для студентів за різними напрямами підготовки.

Кафедра будівельної механіки проводить наукові дослідження з питань міцності, жорсткості, стійкості та надійності в галузі будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, будівельних конструкцій, будівель та споруд на дію різних видів навантажень та впливів.

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальною, нормативною та методичною літературою для одержання теоретичних та практичних знань, а також самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання.

Секція теоретичної механіки

Курс "Теоретична механіка" викладався в Інституті інженерів сільськогосподарського будівництва з моменту його створення (1930 рік). У 1952 році була створена кафедра вищої математики і теоретичної механіки. Кафедра теоретичної механіки як окрема одиниця утворилась у травні 1972 року. Фундатори кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент К.С. Дейнеко; доктор технічних наук, професор Л.І. Сердюк. У 2014 році увійшла, як секція, до складу новоутвореної кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Науково-педагогічний колектив забезпечує викладання дисциплін «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Основи теорії споруд», «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання» та «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ» для студентів усіх інженерних спеціальностей.

На секції теоретичної механіки кафедри створена і працює визнана в Україні та за її межами наукова школа з вібраційної техніки та вібраційної технології. Розробки науковців захищені понад 30-ма авторськими свідоцтвами та патентами.

Науковці секції співпрацюють над комплексним науковим дослідженням «Динаміка керованих вібраційних машин».

№ з/п

Прізвище, ініціали викладача

Посада

Науковий ступінь

Наукове звання

1

Шкурупій О.А.

зав. кафедри

Доктор філософії (к.т.н.)

Професор

2

Давиденко О.Ю.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

Доцент

3

Пащенко А.М.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

Доцент

4

Северин В.О.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

Доцент

5

Жигилій С.М.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

Доцент

6

Митрофанов П.Б.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

-

7

Лазарєв Д.М.

доцент

Доктор філософії (к.т.н.)

Доцент

8

Горб О.Г.

ст. викладач

Доктор філософії (к.т.н.)

-

9

Остапко О.М.

ст. викладач

Доктор філософії (к.т.н.)

-

10

Лавришко О.М.

старший лаборант

-

-

11

Чередник О.М.

старший лаборант

-

-


Шкурупій Олександр Анатолійович,

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор кафедри будівельної та теоретичної механіки, завідувач кафедри.

Завідує кафедрою з 2004 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Спецкурси будівельної механіки», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей  та рівнів вищої освіти.

Керує аспірантурою. Автор понад 130 опублікованих праць, серед яких 2 навчальні посібники з грифом МОН України: “Основи теорії споруд”, “Стійкість форми рівноваги та динаміка дискретних систем”, 1 нормативний документ.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів. Член-кореспондент Академії будівництва України.

За 35 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.А. Шкурупій вирішив низку наукових і практичних проблем інженерних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво ряд нових типів будівельних конструкцій.

О.А. Шкурупій – член вченої ради університету та наукового семінару спеціалізованої вченої ради спеціальності “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”.

Пащенко Андрій Миколайович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 1996 року. Викладає курси «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей  та рівнів вищої освіти.

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності елементів будівельних конструкцій із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу.

Науковий напрямок доцента Пащенка А.М. – імовірнісний розрахунок континуальних систем на базі методу скінченних елементів.

Доцент Пащенко А.М. має понад 60 наукових праць, зокрема 27 із них у фахових виданнях, а також є автором понад 14 методичних вказівок з різних дисциплін. На професійному рівні володіє сучасними мовами програмування, що є здобутком у вигляді низки програмних продуктів для ПЕОМ, які використовуються у навчальному процесі. Виконує обов’язки відповідального за науковим напрямком, а також є одним з керівників наукового студентського гуртка та кожного року готує зі студентами наукові роботи на конкурс.

Северин Віталій Олексійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей  та рівнів вищої освіти. Автор понад 40 науково-методичних праць. Виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності роботи будівельних конструкцій багатоповерхових промислових будівель.

Митрофанов Павло Борисович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей  та рівнів вищої освіти.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Виконує обов’язки голови групи аналізу кафедри, відповідального за наповнення сайту кафедри та зв’язки кафедри з бібліотекою. Під керівництвом Митрофанова П.Б. студенти систематично приймають участь в наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукових розробок публікуються в фахових наукових виданнях.

Лазарєв Дмитро Миколайович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Алгоритмізація та програмування інженерних задач» для студентів різних спеціальностей  та рівнів вищої освіти. Автор понад 20 науково-методичних праць, 1 навчального посібника, 1 авторського свідоцтва. Виконує обов’язки відповідального за міжнародні зв’язки кафедри. Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

 

Давиденко Юрій Олександрович

відповідальний за секцію «Теоретична механіка», кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02. «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Із 1986 року працює на кафедрі. Викладає курси: «Теоретична механіка», «Теоретична механіка» (Спецкурс), «Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ»

Сфера наукових інтересів: дослідження керованих віброплощадок для ущільнення легких бетонів.

Ю.О. Давиденко – учасник міжнародних конференцій і регіональних семінарів. Він – автор понад 50 наукових праць в області вібраційної техніки й технології.

Виконує обов’язки відповідального за підготовку методичних семінарів секції, відповідальний за навчально-методичну роботу секції.

 

Жигилій Сергій Михайлович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.02. «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій», доцент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

З 1981 року працює на кафедрі. Викладає курси: «Теоретична механіка», «Технічна механіка», «Математичні моделі машин», «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання».

Сфера наукових інтересів: керовані вібраційні машини для підготовки металевих фібр.

Він є автором понад 40 наукових праць із різних аспектів вібраційної техніки.

Виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу секції, за науково-дослідницьку роботу секції, підготовку наукових семінарів секції, підготовку та проведення олімпіад з теоретичної механіки.

 

Горб Олександр Григорович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри будівельної та теоретичної механіки

Працює на кафедрі з 2012 року. Викладає курси «Теоретична механіка», «Теоретична механіка» (Спецкурс), «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ».

Сфера наукових інтересів: дослідження пов’язані з розширенням сфери застосування клейових з’єднань сталі та бетонної суміші у будівництві. Результати досліджень регулярно доповідаються на Всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Автор понад 15 наукових статей і публікацій.

Виконує обов’язки відповідального за міжнародну діяльність секції, голова групи аналізу секції теоретичної механіки.

 

Остапко Олена Миколаївна

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 2013 року. Викладає курси: «Основи теорії споруд», «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Технічна механіка»

Сфера наукових інтересів: займається подальшим розробленням методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі. Є автором понад 15 наукових статей і публікацій.

 

Чередник Оксана Миколаївна

старший лаборант кафедри будівельної та теоретичної механіки

Секція будівельної механіки

З моменту заснування у 1930 році Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва і до 1953 року різні фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни (теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельні конструкції тощо) викладались на об‘єднаних кафедрах.

Кафедра будівельної механіки в нашому навчальному закладі існує з 1953 року. Першими викладачами будівельної механіки були професор Купінський К.М. та старший викладач Майліс Я.Х.

 

Перші викладачі будівельної механіки в нашому навчальному закладі:

Купінський К.М. та Майліс Я.Х.

 

Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Доценко І.С.

Розрахунок сучасних будівельних конструкцій, будівель і споруд пов’язаний з великим обсягом обчислень та застосуванням варіаційних і чисельних методів розрахунків, які потребують використання засобів обчислювальної техніки. Кафедра була ініціатором впровадження в нашому навчальному закладі обчислювальної техніки в навчальний процес та наукові дослідження.

З 1962 року при кафедрі будівельної механіки організована лабораторія обчислювальної техніки, яку очолив професор Невський П.М. Відтоді колектив кафедри проводить активну роботу з впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес та виконання науково-дослідницьких робіт.

На базі кафедральної лабораторії обчислювальної техніки у 1980 році при кафедрі був створений обчислювальний центр нашого навчального закладу, першим начальником якого був доцент кафедри Митрофанов Б.П. Колектив кафедри був фундатором впровадження ЕОМ у навчальний процес, науково-дослідницьку роботу та автоматизовану систему управління нашого навчального закладу (АСУ ВУЗ). Виконуючи роботи з освоєння різних ЕОМ („Промінь”, „Наірі”, „Мінськ-22”, „ЕС–1022”, „ЕС 1036”, персональних комп’ютерів тощо) кафедра приймала активну участь у підготовці та перепідготовці викладачів і співробітників навчального закладу з питань використання обчислювальної техніки.

У 1990 році обчислювальний центр нашого навчального закладу став самостійним підрозділом.

Використання кафедрою засобів обчислювальної техніки дозволило виконати складні розрахунки для проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд Полтавщини (рамний каркас трибун стадіону „Ворскла”, нового автовокзалу м. Полтави, фундаментні плити багатоповерхових будівель, динамічні розрахунки на замовлення заводів „Дормаш” та „КРАЗ” міста Кременчука тощо).

В різні роки кафедру будівельної механіки очолювали:

1935-1941 рр. – професор Купінський К.М.

1941-1953 рр. – доцент, к.т.н. Хілобок Г.К.

1953-1962 рр. – доцент, к.т.н. Доценко І.С.

1962-1972 рр. – доцент, к.т.н. Невський П.М.

1972-1986 рр. – заслужений діяч ВШ УРСР, професор Доценко І.С.

1987-1994 рр. – доцент, к.т.н., Козир О.О.

1994-1998 рр. – доцент, к.т.н., Клименко В.І.

В різні роки на кафедрі будівельної механіки працювали такі провідні викладачі:

Майліс Я.Х., Доценко І.С., Невський П.М., Митрофанов Б.П., Репало А.А., Коломієць І.А., Карамушка В.М., Яровий М.Л, Рубель В.М., Клименко В.І., Козир О.О., Крещенко Л.Ф., Корх О.І., Кропивницький С.В., Савенко Р.Г., Рогоза М.Є., Харченко О.А, Сороковий О.І. та інші.

У жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки проходила науково-технічна рада, яка була створена Міністерством вищих і середніх навчальних закладів СРСР, що проходила на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців в цій галузі.

 

Науково-технічна рада, що проходила у жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців: І.С.Цуркова, О.М.Масленнікова, О.Р.Ржаніцина, Г.С.Петросяна, Н.П.Абовського, Н.Д.Левіцької та ін.

 

Доповідь на науково-технічній раді доктора технічних наук,

професора Олексія Руфовича Ржаніцина

 

Секція теоретичної механіки

Курс «Теоретична механіка» викладався в Інституті інженерів сільськогосподарського будівництва з моменту його створення (1930 рік) на базі відповідного факультету. Як і вищу математику, дисципліну викладали особи, запрошені на умовах суміщення з педагогічного інституту.

У 1952 році була створена кафедра вищої математики і теоретичної механіки. Її очолив випускник Московського інженерно-будівельного інституту, учень професора В.І. Мурашова, кандидат технічних наук, доцент Олександр Федорович Курєнков (1919 – 1987).

У період із 1958 по 1961 рік завідувачем кафедри був випускник Харківського державного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Микола Миколайович Супрун.

Із 1961 року кафедру очолювала випускниця Львівського державного університету, учениця відомого механіка, професора М.Я. Леонова, кандидат фізико-математичних наук Клара Сергіївна Дейнеко. В цей час кафедра поповнилась молодими науковцями – кандидатами наук (Ю.Н. Засько, Ю.С. Жарій, В.М. Кравець, Л.І. Сердюк). На той час головною проблемою кафедри була наукова робота: окремі теми, що розроблялись викладачами, були розрізнені та потребували підвищення рівня їх виконання. Її розв’язав Леонід Іванович Сердюк.

Згодом було прийнято рішення розділити кафедру на дві. Так, у травні 1972 року була створена окрема кафедра теоретичної механіки, завідувачем якої залишилась К.С. Дейнеко. На кафедрі працювало 7 викладачів, із яких чотири мали наукові ступені кандидатів наук.

У 1976 році талановитий, енергійний, сповнений ідей молодий учений Л.І. Сердюк очолює кафедру теоретичної механіки.

Леонід Іванович Сердюк народився 25 листопада 1937 року в м. Полтава.

Закінчив у 1956 році Полтавський технікум транспортного будівництва. З 1956 по 1960 рік навчався в Полтавському інституті інженерів сільськогосподарського будівництва (нині –Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). У 1960 році як один із кращих студентів був відряджений МВССО СРСР до Народної Республіки Болгарії для продовження навчання в Софійському інженерно-будівельному інституті (зараз – Університет архітектури, будівництва та геодезії), який закінчив у 1962 році й отримав спеціальність інженера-будівельника.

У 1962 – 1964 роках працював будівельним майстром БУ «Промбуд» м. Кременчук, начальником виробництва Лубенського заводу залізобетонних виробів, старшим інженером Центральної лабораторії будівельної індустрії в м. Полтава. З 1964 по 1966 роки навчався в аспірантурі, після закінчення якої повернувся в Полтавський національний технічний університет, де і продовжував працювати до кінця життя. Працював на посадах асистента, доцента, заступника декана, професора, завідувача кафедри теоретичної механіки.

Основним напрямом наукових досліджень була вібраційна техніка та вібраційні технології. Л. І. Сердюк опублікував понад 250 наукових праць, одержав 35 авторських свідоцтв та патентів у галузі вібраційної техніки й вібраційної технології. Він був науковим керівником єдиної в Україні та за її межами наукової школи, що розробляє і досліджує нове покоління вібраційної техніки – керовані вібраційні машини. За тематикою наукових досліджень захищена 1-на докторська та 6 кандидатських дисертацій. Був членом редколегій кількох фахових видань в Україні та за її межами, членом науково-технічних рад із вібраційної техніки. Активно брав участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.

У 1989 році на кафедрі було створено аспірантуру. Першим аспірантом був випускник Полтавського інженерно-будівельного інституту О.М. Черевко.

У 1992 році доцент Л.І. Сердюк захищає в Харківському політехнічному інституті докторську дисертацію на тему «Основы теории, расчет и конструирование управляемых вибрационных машин с дебалансными возбудителями», і того ж року отримує вчене звання професора та обирається дійсним членом Української академії наук національного прогресу. З 1992 року доктор технічних наук, професор Сердюк Л.І. очолює кафедру. Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації: Олександр Миколайович Черевко (1993), Сергій Михайлович Жигилій (1997), Людмила Іванівна Зав’ялова (1997), Сергій Михайлович Гнітько (1999), Юрій Олександрович Давиденко (1999), Людмила Михайлівна Осіна (2000).

Внесок у становлення, розвиток та досягнення кафедри теоретичної механіки вніс Леонід Іванович Сердюк (1937 – 2009 рр.), який присвятив 43 роки роботі на кафедрі, 28 з яких керував нею.

Світлу пам'ять про Сердюка Леоніда Івановича назавжди збережуть усі, кому пощастило його знати та працювати з ним.

Із 2009 року по 2014 рік кафедру теоретичної механіки очолював кандидат технічних наук, доцент Олександр Миколайович Черевко.

У 2014 році увійшла, як секція, до складу новоутвореної кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Кафедра є не випусковою.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін кафедри для таких галузей знань:

-   13-механічна інженерія, спеціальності:

131-прикладна механіка,

133-галузеве машинобудування;

-   14-електрична інженерія, спеціальность:

144-теплоенегетика; 

-  18-виробництво та технології, спеціальності:

184-гірництво;

185-нафтогазова інженерія та технології;

-  19-архітектрура та будівництво, спеціальність:

195-будівництво та цивільна інженерія;

-   27-транспорт, спеціальность:

274-автомобільний транспорт.

Викладачами кафедри будівельної та теоретичної механіки виконуються наукові дослідження за напрямом «Розрахунок міцності, жорсткості, стійкості та надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд на дію різних видів навантажень та впливів».

Дослідження здійснюються з питань:

-  розробка методик розрахунку міцності, жорсткості та стійкості залізобетонних конструкцій на різні види навантажень і впливів (Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М.. Карабаш Л.В., Митрофанов П.Б.);

-  вивчення міцності, жорсткості, стійкості сталезалізобетонних конструкцій (Джуpa В.М., Васюта В.В.);

-  оцінювання параметрів надійності будівельних конструкцій та їх елементів із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу та нормування навантаження (Пащенко А.М., Северин В.О.);

-  моделювання основ будівель та споруд.

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

Результатом досліджень за останні роки розроблені методи, алгоритми та програмні комплекси для розрахунків будівельних конструкцій та їх елементів на міцність, жорсткість, стійкість та надійність.

Наукова робота кафедри виконується в таких формах і напрямках: госпдоговірна, видавнича діяльність, виконання дисертаційних робіт, науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів, участь у наукових конференціях, укладання творчих договорів, науково-методична робота, відповідно тематичного плану науково-дослідницьких робіт, що виконуються в межах основного робочого часу викладачів кафедри.

Кафедра підтримує зв’язки з КНУБА, ОДАБА ДонАБА НДІБК, ХДАМГ, національним університетом „Львівська політехніка”, Рівненським національним університетом водного господарства, Луцьким державним технічним університетом та ін.

Секція будівельної механіки проводить підготовку фахівців з наступних професійно орієнтованих і фахових дисциплін:

1. Будівельна механіка (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

2. Будівельна механіка (спецкурс) (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на стійкість (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів). Основи динаміки стержневих систем).

3. Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ (постановка інженерної проблеми; складання математичної моделі роботи будівельних конструкцій, будівель та споруд; розробка чисельних алгоритмів і розв’язання інженерних задач на ПЕОМ; аналіз результатів розрахунку).

4. Основи теорії споруд (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на міцність, жорсткість і стійкість при дії статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

5. Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд (вивчення та застосування ліцензійних пакетів прикладних програм для розрахунку та проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд).

6. Алгоритмізація і програмування інженерних задач (вивчення офісних прикладних програм для застосування в будівельній галузі).

7. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики (вивчення офісних прикладних програм для обробки даних методами математичної статистики в галузі фізичної культури та спорту).

8. Теоретична механіка є обов'язковою фундаментальною дисципліною для отримання бакалаврату майже всіх напрямів технічної освіти України. Вона одночасно є базовою дисципліною, що входить до навчальних планів багатьох інженерних дисциплін, таких як: «Прикладна механіка», «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Гідравліка», «Термодинаміка» тощо.

Вивчення теоретичної механіки сприяє розширенню наукового світогляду студентів, підвищенню їх загальної наукової культури та розвитку мислення. Знання теоретичної механіки необхідні майбутньому фахівцю для розуміння механічних явищ, із якими йому доведеться зустрічатися у своїй практичній діяльності.

9. Прикладна механіка предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є найбільш загальні закони руху і взаємодії тіл, пізнання кількісних і якісних закономірностей, що спостерігаються у природі, а також розрахунок будівельних конструкцій будівель і споруд на міцність та жорсткість.

10. «Основи теорії споруд» предметом вивчення навчальної дисципліни є розрахунок будівельних конструкцій будівель і споруд на міцність та жорсткість від дії статичних і динамічних навантажень та інших впливів.

11. «Технічна механіка» предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є найбільш загальні закони механіки і взаємодії тіл, пізнання кількісних і якісних закономірностей пружного деформування, складного напружено-деформованого стану та методи розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість окремих елементів інженерних конструкцій.

12. «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання» Теорія подібності спирається на вчення про розмірність фізичних величин і служить науковою основою моделювання, як методу пізнання і дослідження різних об’єктів, в якій основну роль відіграє метод аналогій, тобто схожості об’єктів за деякими ознаками.

13. «Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ». Основна мета викладання дисципліни – дати початкові знання з методів складання математичних моделей стану механічної системи, технологічного процесу або технологічної машини; а також познайомити студентів з елементами теорій подібності та розмірності.

На сьогодні кафедра будівельної та теоретичної механіки має лабораторію, оснащену 12 комп’ютерами, де студенти інженерних спеціальностей навчаються інформаційним технологіям у будівництві, виконуючи розрахунки несучих конструкцій будівель і споруд з використанням ліцензійних пакетів прикладних програм, а також програм розроблених викладачами кафедри.

Комп’ютерний клас кафедри оснащений ліцензійним комплексом програм сімейства ЛІРА-САПР Academic Set 2016 в складі ЛІРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, Еспрі, САПФІР-3D.

Комплект програм призначений для надання студентам можливості на практичних та лабораторних заняттях при вивченні дисциплін будівельна механіка та інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд працювати з ліцензійним програмним забезпеченням, яке їм доведеться використовувати у своїй майбутній професійній діяльності.

ЛІРА-САПР 2016 — багатофункціональний програмний комплекс, призначений для проектування і розрахунку машинобудівних та будівельних конструкцій різного призначення. Розрахунки в програмі виконуються як на статичні, так і на динамічні впливи. Основою розрахунків є метод скінченних елементів (МСЕ).

Різні модулі, що підключаються (процесори) дозволяють робити підбір і перевірку перерізів сталевих і залізобетонних конструкцій, моделювати ґрунт, розраховувати мости і поведінку будівель в період монтажу.

Програмний комплекс ЛІРА має велику бібліотеку скінченних елементів (стержневі схеми, оболонки, плити, балки-стінки, мембрани, тенти тощо), набір багатофункціональних процесорів, велику базу сталевих сортаментів. Все це дозволяє розраховувати конструкції будь-якої складності на різні види статичних і динамічних дій. Конструювання залізобетонних і сталевих елементів проводиться відповідно до норм країн СНД, Європи і США (існує підтримка англійської мови на будь-якому етапі роботи, а також різні системи одиниць вимірювань). Інтеграція з САПР і прикладними програмами (AutoCAD, Allplan, Stark SK, ArchiCAD, Microsoft Office, HyperSteel, AdvanceSteel, Bocad, Revit).

Лабораторія кафедри у повній мірі забезпечена приладами та моделями для демонстрування на лекціях, практичних та лабораторних заняттях з теоретичної механіки.

 

Обладнання науково-дослідницької лабораторії

Керована вібраційна машина
для оброблення деталей у середовищі
вільного абразиву

Аналізатор спектру
вібрації 795М

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальною, нормативною та методичною літературою для одержання студентами усіх форм навчання теоретичних і практичних знань та навичок, а також для їх самостійної й індивідуальної роботи.

Перелік основних навчально-методичних розробок викладачів кафедри:

- Шкурупій, О.А. Основи теорії споруд: навчальний посібник / О.А.Шкурупій, Р.В.Толстопятов, Д.М.Лазарєв. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 327 с.: іл. (з грифом МОН України).

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Розрахунок тонкої плити методом скінченних елементів засобами програмного комплексу Ліра» з дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014.– 14 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання до розрахунково-графічної роботи №2 на тему «Розрахунок тонкої плити методом скінченних елементів» з дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 15 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему “Реалізація алгоритмів методу скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку тонкої плити” з дисципліни “Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр" спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014.– 46 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Реалізація алгоритмів метода скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку балки» із дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд». Напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 24 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Реалізація алгоритмів метода скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку ферми» із дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд». Напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 26 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» для студентів усіх форм навчання. Шифр і найменування галузі знань – 0601 «Будівництво та архітектура». Напрям підготовки – 6.060101 «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» » / Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М., Карабаш Л.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2013 – 43 c.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» частина 3 (стійкість і динаміка стержневих систем) для студентів усіх форм навчання. Шифр і найменування галузі знань – 0601 «Будівництво та архітектура». Напрям підготовки – 6.060101 «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр» / О.А. Шкурупій, Д.М. Лазарєв, А.М. Пащенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 32 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Чисельні методи розв’язування інженерних задач на ПЕОМ» на тему: «Методи чисельного інтегрування в інженерних задачах будівництва» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Пащенко А.М., Шкурупій О.А., Голов О.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 29 с.

- Методичні вказівки з дисципліни “Інформатика” до виконання лабораторних робіт на тему: «Операційна система MS Windows. Менеджери файлів. Архіватори. Антивірусні програми. Текстовий редактор MS Word» для студентів усіх форм навчання з напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво”/ Джуpa В.М., Кальченко А.О., Мартьянов В.В., Митрофанов П.Б. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 46 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» частина 3 (стійкість і динаміка стержневих систем) для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М., Пащенко А.М. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок балки стінки засобами програмного комплексу «ЛИРА» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 19 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів засобами табличних процесорів MS Excel та Open Office Calc» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 27 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» на тему: «Розрахунок балки-стінки методом скінчених різниць» для студентів усіх форм навчання з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Пащенко А.М., Голов О.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.

- Жигилій С.М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для виконання завдання С-1 на тему «Рівновага матеріального тіла під дією плоскої збіжної системи трьох сил. Теорема про три сили» розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Теоретична механіка» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 66 с.

- Жигилій С.М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для виконання задачі завдання К-1 на тему «Визначення кінематичних характеристик руху точки» розрахунково-графічної (контрольної) роботи з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 58 с

- Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Математичні моделі машин у розрахунках на ЕОМ» для студентів денної форми навчання галузі знань 13-механічна інженерія спеціальностей 131-прикладна механіка, 133-галузеве машинобудування; галузі знань 14-електрична інженерія спеціальності 144-теплоенегетика;  галцузі знань 18-виробництво та технології спеціальності 185-нафтогазова інженерія та технології; галузі знань 19-архітектрура та будівництво  спеціальності 195-будівництво та цивільна інженерія; галузі знань 27-транспорт спеціальності 274-автомобільний транспорт / Давиденко Ю.О., Горб О.Г. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 59 с.

 

Кафедра приймає участь у розробці державних будівельних норм України та державних стандартів, а саме:

- ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Київ, 2011.(За участю Шкурупія О.А.).

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за кількома напрямками:

- розробка методик розрахунку міцності, жорсткості та стійкості залізобетонних конструкцій на різні види навантажень і впливів (Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М.. Карабаш Л.В., Митрофанов П.Б.);

- вивчення напружено-деформованого стану стиснутих сталезалізобетонних конструкцій (Джуpa В.М., Васюта В.В.);

- оцінювання параметрів надійності будівельних конструкцій та їх елементів із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу та нормування навантаження (Пащенко А.М., Северин В.О.);

На секції кафедри будівельної та теоретичної механіки створена і працює визнана в Україні та за її межами наукова школа з вібраційної техніки та вібраційної технології. Створені основи теорії, розробляються оригінальні керовані вібраційні машини і пристрої. Розробки науковців захищені понад 30-ма авторськими свідоцтвами та патентами. Вібраційні машини, розроблені на кафедрі та виготовлені спільно з науковцями ВО «Знамено», працюють на кількох підприємствах Києва, Кстово, Полтави та за межами України. Тут створюється вібраційна техніка нового покоління – керовані вібраційні машини і пристрої, які мають суттєві енергетичні, динамічні, технологічні та екологічні переваги перед існуючими некерованими машинами. У світі не існує аналогів таким машинам.

Кафедра має у своєму розпорядженні науково-дослідницьку лабораторію, де проводяться експериментальні дослідження, результати яких оформляються у вигляді дисертацій, наукових публікацій та статей. Студенти молодших курсів залучаються до науково-дослідницької роботи.

В рамках науково-дослідницької роботи розроблено декілька пакетів прикладних програм:

 

Програмний комплекс Dinamika

 

Передбачає розрахунок динамічних систем на вільні та вимушені коливання з можливістю визначення спектра частот та головних форм вільних коливань, що дозволяє врахувати дійсні коефіцієнти динамічності конструкцій та реально оцінити їх надійність в цілому.

 

Програмний комплекс Statistics

Виконує статистичну обробку результатів наукових досліджень з можливістю побудови гістограм розподілу та для задач нормування характеристик міцності та жорсткості будівельних матеріалів, що дає можливість економічно обґрунтовано визначати проектні параметри конструкцій.

 

Програмний комплекс Structure3

 

Виконує статичний розрахунок тришарнірних арок різного окреслення із урахуванням коефіцієнтів сполучень навантажень, що важливо для економічного обґрунтування прийнятих проектних рішень.

 

Програмний комплекс FAF 3

 

Виконує статичний розрахунок тришарнірної рами типу “ключка” на дію різних типів навантажень із урахуванням коефіцієнтів їх сполучень, що важливо для економічного обґрунтування прийнятих проектних рішень.

 

Програмний комплекс CRC–12 

Виконує розв'язування задач міцності та несучої здатності стиснуто-зігнутих ЗБК і їх елементів із різних класів міцності бетону, включаючи і високоміцні (від 10 до 120 МПа), а також при різних класах арматурної сталі з урахуванням її попереднього напруження. Використання високоміцних бетонів, особливо у стиснутих ЗБК, дає економію бетону до 30%.

 

За результатами досліджень зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях в Махачкалі, Тулі, Софії, Одесі, Києві, Львові, Рівному, Кривому Розі, Макіївці, Харкові та ін. Результати досліджень відображені в нормативно-технічних документах ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» та ДБН В.2.6-160:2010 «Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення».

Науковими дослідженнями зараз займаються 9 кандидатів наук, 1 аспірант та 1 здобувач.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у багатьох наукових статтях, у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій.

Кращі студенти, які виявили бажання займатися далі науковою діяльністю, мають можливість продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі. Вони закріпляються за провідними викладачами кафедри, які з ними проводять відповідну роботу при вивченні фахових дисциплін, залучаючи їх до співпраці за такими напрямами:

– складання заявок на винаходи;

– написання доповідей і статей;

– виконання елементів досліджень чи дослідницьких розділів при розробленні курсових робіт і проектів;

– участь у першому та другому турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямками «Будівництво і архітектура»;

– допомога аспірантам у проведенні дослідів;

– участь у роботі наукового гуртка.

Викладачі та аспіранти кафедри прийняли участь у роботах всеукраїнських і міжнародних конференцій та симпозіумів:

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку будівельної галузі» (м. Полтава, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми в будівництві» (м. Полтава, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Строительство: проблемы и перспективы» (м. Махачкала, 2013р.)

Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» (м. Тула, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Образование и наука на XXI век» (м. Софія, 2013р.)

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища» (м. Київ, 2012р.)

VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку» (Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, м. Київ, 2012р.);

Х Международная научно-техническая интернет-конференция. – Харьков: ХНАГХ, 2012;

ІІІ Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» (Харківська національна академія міського господарства, м. Харків, 2012р.);

Международная научно-практическая конференция: «Структурообразование, прочность и разрушение композиционных строительных материалов и конструкций» (ОДАБА, м. Одеса, 2012р.);

Интернет-конференція «Состояние современной строительной
науки – 2012» – Полтава: Полтавский ЦНИИ, 2012;

64-а наукова конференція Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2012р.);

Десята ювілейна Всеукраїнська науково-технічна конференція за участю міжнародних фахівців «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» (Полтава, ПолтНТУ, 2012р.);

Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва» (Полтава, ПолтНТУ, 2012р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу» (м. Полтава, 2012р.);

Х ювілейна Всеукраїнська науково-технічна конференція за участю міжнародних фахівців «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» (м. Полтава, 2012р.);

 

Кафедра є не випусковою.

 

Кафедра будівельної та теоретичної механіки (аудиторія 208-П).

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

пр-т. Першотравневий, 24, м Полтава, 36011.

E-mail: budmexanika@mail.ru

 

Завідувач кафедри (аудиторія 203-А).

Шкурупій Олександр Анатолійович

1. Проведення робіт з обстеження будівельних конструкцій, будівель і споруд з видачею висновку про їх несучу здатність та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації.

2. Проведення робіт з паспортизації діючих об’єктів промислового комплексу.

3. Розрахунки будівельних конструкцій, будівель і споруд на міцність, жорсткість, стійкість із урахуванням факторів зумовлюючих роботу цих конструкцій.

4. Розробка пакетів програм математичного моделювання роботи та розрахунку міцності, жорсткості, стійкості та надійності окремих будівельних конструкцій, будівель та споруд при дії на них різних видів навантажень та інших впливів.