Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Кафедра є структурним підрозділом університету із самого початку його заснування. З 1938 року вона мала назву «кафедра архітектури сільськогосподарських будівель і споруд». Протягом останніх майже двадцяти років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році отримала назву кафедри архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу, а з 2015 р. – сучасну назву. У різні роки її очолювали: доцент Т.Я. Гардасевич, профессор, д.т.н. Д.М. Топчій, доцент, к.т.н. В.О. Бондар, профессор, к.т.н. В.Й. Хазін, к. держ. упр. Г.І. Шарий, д.т.н., професор кафедри Д.А. Єрмоленко.

Із вересня 2017 року завідувачем кафедри призначено на д.е.н., професора кафедри Г.І. Шарого.

Кафедра функціонує у складі будівельного факультету, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Шарий Григорій Іванович – завідувач кафедри, д.е.н., професор кафедри. У 1983 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю „Економіка й організація сільського господарства”, у 2002 році Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю „Землевпорядкування та кадастр”, у 2006 році Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю „Державне управління”, у 2007 році Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю „Правознавство”.

Основні дисципліни: «Історія земельних відносин», «Державний земельний кадастр», «Земельне право», «Управління земельними ресурсами», «Ринок землі і нерухомості».

Напрям наукової роботи:  Інституційні засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика.

Кількість праць: понад 90 наукових праць, у тому числі монографій – 2, навчальних посібників – 7, науково-методичних розробок – 2, нормативних документів – 5, статті, методичні вказівки тощо.

Єрмоленко Дмитро Адольфович – д.т.н., професор кафедри. Педагогічний стаж – 19 років. У 1994 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво”.

Основні дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Наукові основи землеустрою».

Напрям наукової роботи: Застосування фотограмметричних методів в прикладних задачах.

Кількість праць: 86 наукових праць, у тому числі 4 монографії, 1 навчальний посібник, статті, тези у тому числі 2 у НМБД Scopus та Index Copernicus, методичні рекомендації тощо.

Винников Юрій Леонідович – професор кафедри, доктор технічних наук, професор, відмінник освіти України, дійсний член Академії будівництва України, голова Полтавського територіального відділення Академії будівництва України, лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка М.С. Буднікова, член міжнародного товариства з механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE), зокрема його комітету „Thick Deltaic Deposits”. Педагогічний стаж – 23 роки. У 1985 році з відзнакою закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: «Випробування в будівництві», «Методологія наукових досліджень».

Напрям наукової роботи: дослідження, розрахунок і проектування основ і фундаментів з ущільненням ґрунту, зокрема із реалізацією чисельних та імовірнісних методів; обстеження та проектування фундаментів при реконструкції споруд, розробка норм проектування.

Кількість праць: 300 наукових праць, зокрема 3 підручники у співавторстві, 10 посібників, 3 монографії, 15 нормативних документів, 45 патентів, 170 статей, тези тощо.

Литвиненко Тетяна Петрівна – заступник зав. кафедри, к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України. Педагогічний стаж – 32 роки. У 1979 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».

Основні дисципліни: «Архітектура будівель та споруд», «Планування міст і транспорт», «Комплексне освоєння міських територій», «Інженерна підготовка і благоустрій територій», «Нові типи сільських будівель і об’єктів АПК» (спецкурс), «планування розвитку територій».

Напрям наукової роботи: Дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель, благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі.

Кількість праць: 153 наукові праці, із них 4 навчальні посібники, права на твір (комп’ютерну програму) – 1, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Кошлатий Олег Борисович – доцент. Педагогічний стаж – 45 роки. У 1971 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: „Будівлі і споруди”, „Загальний курс шляхів сполучення”, „Інженерні вишукування”, „Виробнича база будівництва”, „Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві”.

Напрям наукової роботи: Удосконалення проектних вирішень сільськогосподарських будівель і споруд, теплофізичні властивості огороджувальних конструкцій.

Кількість праць: 173 наукові публікації, серед них 1 підручник, 7 навчальних посібників для ВНЗ, 1 довідник, 1 нормативний документ, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Корба Павло Степанович – к.ф.-м.н., доцент. Педагогічний стаж – 41 рік. У 1960 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Картографія», «Землевпорядкування».

Напрям наукової роботи: Вивчення динаміки земної поверхні геофізичними і геодезичними методами.

Кількість праць:  88 наукових праць, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Богдан Іван Юрійович – к.ф.-м.н., доцент. Педагогічний стаж – 40 років. У 1962 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Аерогеодезія».

Напрям наукової роботи: Вивчення деформацій земної кори за даними нахиломірних спостережень.

Кількість праць:  78 наукових праць, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Ільченко Володимир Васильович– к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 17 років. У 1996 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: «Технічна експлуатація автомобільних доріг», «Експлуатація автомобільних доріг», «Актуальні проблеми розвитку дорожньої галузі», «Технологія будівництва автомобільних доріг», «Ліцензування та патентування наукової продукції».

Напрям наукової роботи: дослідження транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

Кількість праць: 123 наукових праць, у тому числі нормативні документи – 3, патенти – 10, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Карюк Алла Миколаївна–  к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України. Педагогічний стаж – 15 років. У 1997 році закінчила Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Архітектура будівель і споруд», «Проектно-кошторисна справа», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях».

Напрям наукової роботи: температурні впливи та теплова надійність огороджувальних конструкцій будівель.

Кількість праць: 110 наукових праць, із них монографій – 1, навчальних посібників – 3, нормативних документів – 1, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Міщенко Роман Анатолійович –  к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 16 років. У 1997 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: „Геодезія”, „Основи топографії”, „Топографія”, „Земельно-кадастрове картографування”.

Напрям наукової роботи: дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель, благоустрій територій.

Кількість праць: 60 наукових праць, в т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Тимошевський Владислав Вікторович – к.е.н., доцент. Педагогічний стаж – 13 років. У 2003 році закінчив Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Землевпорядне проектування», «Геодезичні роботи в землеустрої», «Державний земельний кадастр», «Прогнозування використання земель», «Економіка землекористування та сучасний правовий процес», «Оцінка та управління ринком земель».

Тема дисертаційної роботи: Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь в степовій зоні України.

Напрям наукової роботи: Вдосконалення земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика.

Кількість праць: 60 наукових праць, в т.ч. навчально-методичних – 12, навчальні посібники – 2, статті, тези тощо.

Нестеренко Світлана Вікторівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 12 років. У 2004 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво», ОКР «Магістр». У 2015 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій», спеціальність «Землеустрій та кадастр».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Вища геодезія», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Картографія», «Картографія з основами топографії», «Електронні геодезичні прилади»,.

Напрям наукової роботи:  Формування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень.

Кількість праць: 32 публікації, з них 23 наукових і 9 навчально-методичних праць.

Павлик Володимир Григорович – к.т.н., доцент кафедри. Педагогічний стаж – 3 роки. У 1983 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Математична обробка геодезичних вимірів», «Вища геодезія».

Напрям наукової роботи: Дослідження деформації земної поверхні екзогенного походження.

Кількість праць: 40 наукових праць, в т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Щепак Віра Василівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 34 роки. У 1980 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 1989 році закінчила аспірантуру при Московському  інженерно-будівельного інституті та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених пунктів».

Основні дисципліни: «Основи міського кадастру», «ГІС в кадастрових системах», «Моніторинг та охорона земель», «Моніторинг земель та прогнозування використання земельних ресурсів», «Економіко-математичні методи і моделювання у землеустрої».

Напрям наукової роботи:  Моніторинг земель, моделювання у землеустрої.

Кількість праць: за науковими дослідженнями опубліковано 2 монографії, в тому числі 1 монографія видана закордоном, 2 навчальних посібники, 22 фахові статті, з них 7 – у виданнях, що входять до міжнародних  наукометричних баз даних (Index Copernicus) та ін.

Юрко Ілона Анатоліївна – к.т.н., доцент.

Педагогічний склад – 6 років. У 2008 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

Основні дисципліни: „Земельне право”, „Управління земельними ресурсами”, „Історія земельних відносин”, „Державний земельний кадастр”.

Напрям наукової роботи: міцність шпонкових стиків із фібробетону на синтетичних волокнах.

Кількість праць: 52 науково-методичних публікацій, у тому числі навчальний посібник – 1, стаття, що входить до науково-метричної бази Scopus– 1, статті, що входить до науково-метричної базиIndex Copernicus – 2, монографія – 1, статті, тези, методичні вказівки.

Сергеєв Олександр Сергійович – ст. викладач. Педагогічний стаж – 26 років. У 1982 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: «Штучні споруди на дорогах», «Основи науково-технічної творчості», «Проектування автомобільних доріг», «Транспорт і шляхи сполучення», «Реконструкція автомобільних доріг», «Проектування шляхів сполучення».

Напрям наукової роботи: дослідження й аналіз конструкцій та стану штучних споруд на дорогах.

Кількість праць: 35 наукових праць, з них підручник – 1, посібників – 2, методичних вказівок – 22, журналів лабораторних робіт – 3, курсів лекцій – 4.

Ткаченко Ірина Володимирівна – к.т.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 8 років. У 2008 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Основні дисципліни: «Геоінформаційні системи та бази даних», «Основи автоматизованого проектування», «Виробнича база будівництва», «Комплексне освоєння міських територій».

Напрям наукової роботи: благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі.

Кількість праць: 38 наукових праць, у тому числі навчальний посібник – 1, свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерну програму), патент на корисну модель, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Тимошевська Тетяна Ігорівна – к.е.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 3 роки. У 2009 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Земельне право», «Державний земельний кадастр», «Регіональні схеми використання земель», «Організація та управління виробництвом».

Напрям наукової роботи: Удосконалення економічного механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Кількість праць: 40 праць, з них 30 наукових публікацій (10 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у зарубіжних виданнях, що входять до НМБД РИНЦ, IndexCopernicus, тези доповідей тощо) та 10 навчально-методичних.

Гасенко Ліна Володимирівна – к.т.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 3 роки. У 2011 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Картографія», «Реконструкція автомобільних доріг», «Організація та безпека дорожнього руху».

Напрям наукової роботи: Прийоми організації інфраструктури для руху індивідуальних екологічних транспортних засобів.

Кількість праць: 38 праць, з них 1 патент України на корисну модель, 1 стаття у НМБД SCOPUS, 1 стаття у НМБД Index Copernicus, 9 статей у наукових фахових виданнях, тези доповідей та методичні вказівки у співавторстві.

Одарюк Тетяна Семенівна – ст. викладач. Педагогічний стаж – 37 років. У 1978 році закінчила ХНАДУ імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування».

Основні дисципліни: «Землеустрій», «Цифрові карти та плани».

Напрям наукової роботи: Удосконалення заходів землеустрою.

Кількість праць:  1 підручник, 1 конспект лекцій, 8 статей , тези доповідей, методичні вказівки тощо.

 

Лемик Василь Богданович – ст. викладач. Педагогічний стаж – 3 роки. У 1988 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Фотограмметрія».

Напрям наукової роботи: Картографування територій.

Кількість праць:  15 наукових публікацій, у т.ч. статті, тези.

Львовська Тетяна Василівна – к.т.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 4 роки. У 2013 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни«Інженерна геодезія», «Проектування автомобільних доріг», «Організація та безпека дорожнього руху».

Напрям наукової роботи: Ущільнення ґрунтів дорожніх насипів, моделювання процесу ущільнення, статистичних аналіз і обробка експерименту.

Тема дисертаційної роботи: «Ущільнення ґрунтів дорожнього насипу за умови забезпечення їх тривалої міцності».

Кількість праць: 27 публікації, з них 11 – у наукових фахових виданнях, з яких 5 – у НМБД Index Copernicus, 2 статті у закордонних наукових виданнях (Index Copernicus, INSPEC DIRECT), 14 публікацій у збірниках праць за матеріалами конференцій.

Напрям освіти і підготовки 073 «Будівництво та архітектура»

028 «Будівництво та архітектура» ОКР «Бакалавр»

– Інженерна геодезія;

– Вступ до будівельної справи;

– Основи нафтогазової справи;

– Проектування автодоріг;

– Архітектура будівель і споруд;

– Інженерна геодезія і аерогеодезія;

– Основи топографії;

– Загальний курс шляхів сполучення;

– Інженерні вишукування;

Технічна експлуатація будівель;

Випробування у будівництві – виб.;

– Штучні споруди на дорогах;

– Виробнича база будівництва;

– Основи інженерної геодезії;

– Комплексне освоєння міських територій;

– Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг та аеродромів;

– Проектно-кошторисна справа;

– Транспорт і шляхи сполучення;

– Основи геодезії;

– Картографія з основами топографії;

– Планування міст і транспорт;

– Технічна експлуатація автодоріг;

– Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві;

– Геодезичне забезпечення;

– Основи НТТ;

 

192 „Будівництво та цивільна інженерія” ОР „Магістр”

– Методологія наукових досліджень;

– Експлуатація автодоріг;

– Механіка системи «автомобіль-дорога-середовище»;

– Нові типи сільських будівель, їх об’ємно планувальні і конструктивні особливості;

– Актуальні проблеми розвитку автодорожнього комплексу;

– Реконструкція автодоріг;

– Комп’ютерні технології у проектуванні і наукових дослідженнях;

– Прикладні інженерні задачі будівництва автодоріг;

– Реконструкція поселень, с.г.будівель і споруд ;

 

193 „Геодезія та землеустрій” ОР „Магістр”

– Господарське та трудове право;

– Ліцензування та патентування наукової продукції;

– Інформаційні технології в наукових дослідженнях;

– Методологія та методика наукових досліджень;

– Управління земельними ресурсами;

– ГІС в кадастрових системах;

– Законодавче забезпечення кадастру нерухомості;

– Моніторинг та охорона земель;

– Наукові основи землеустрою;

– Ринок землі і нерухомості;

– Земельно-кадастрове картографування;

– Економіка та сучасний правовий процес в землеустрої;

– Планування розвитку територій;

– Регіональні схеми використання земель;

Переглянути освітньо-професійну програму

 

Основні види практик, які проводить кафедра

– Геодезична практика (НГ, архіт, пНГ, СВ, будівел., пБ, БЗ, пБЗ);

– Виробнича практика (БЗ, пБЗ, БА, пБА);

– Переддипломна практика (БА, БПС, БЗ).

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється на базі наукової школи «Удосконалення типів сільськогосподарських будівель та споруд», заснованої в 1955 році д.т.н., професором Топчієм Дмитром Микитовичем, а до середини 2014 року її очолював к.т.н., професор, дійсний член Академії будівництва України, керівник Полтавського територіального відділення Академії будівництва України, лауреат Премії АБУ імені академіка М.С. Будникова, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, Почесний працівник ПНТУ, Почесний працівник будівництва Хазін В’ячеслав Йосипович (1941 – 2014).

Враховуючи заслуги Хазіна В.Й., на кафедрі у 2014 р. відкрита меморіальна дошка на його честь.

Склад наукової школи: доктори наук, професори – 2 особи, кандидати наук, доценти – 14 осіб, аспіранти, пошукачі – 4 особи, а також студенти спеціальностей «Автомобільні дороги і аеродроми», спеціалізації «Сільськогосподарське будівництво».

За результатами наукових досліджень кафедри за останні 10 років підготовлено й захищено 5 кандидатських дисертацій (всього – 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій).

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

- удосконалення типів сільських будівель на основі принципів кооперування, блокування та уніфікації:

- розроблення методики проектування малооб’ємних кооперованих сільських будівель;

- проектування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень;

- дослідження теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій з метою енергозбереження;

- дослідження параметрів мікроклімату в будівлях;

- розробка рекомендацій з реконструкції та безпечної експлуатації будівель і споруд;

- розробка рекомендацій з впровадження місцевих матеріалів та ресурсозберігаючих технологій в конструкції виробничих і житлових будівель;

- геодезична зйомка територій, прив’язка будівель, контроль за деформаціями будівель (осідання, крен) та окремих елементів (підкранові колії тощо) і штучних споруд;

- удосконалення дорожньо-транспортної мережі та поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг:

- обґрунтування та розроблення обхідних автодоріг;

- дослідження проблемних питань транспорту в м. Полтава та області;

- поліпшення конструкцій дорожнього одягу проїзної частини;

- обстеження технічного стану і паспортизація будівель, територій, автомобільних доріг і штучних споруд;

- благоустрій автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі (державна  реєстрація 0114U000354):

- благоустрій територій, удосконалення принципів розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг;

- принципи проектування мережі для руху альтернативних видів транспорту (у тому числі велосипедного) у вулично-дорожній системі населених пунктів;

- принципи проектування вулично-дорожньої інфраструктури з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями (маломобільних груп населення);

- інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових проектно-вишукувальних робіт:

- розроблення методики нормативної та експертної оцінки земель;

- удосконалення системи управління земельними ресурсами.

Науково-дослідні роботи прикладного характеру для будівельного виробництва виконуються через госпдоговірну лабораторію кафедри, яка діє в навчальному закладі з 1978 року. За результатами наукової та науково-технічної діяльності за останні роки працівники кафедри виконали госпдоговірних робіт загальною вартістю понад 100 тис.грн. та ряд робіт на безоплатній основі на замовлення університету й інших організацій.

Результати наукової діяльності за 2015-2016 роки відображено в 155 наукових публікаціях, у т.ч. 3 навчальних посібники, 40 статей у фахових виданнях, серед яких – 6 статей в зарубіжних виданнях та 19 статей у виданнях, що входять до міжнародних баз даних. Основні результати доповідалися на 12 конференціях міжнародного та Всеукраїнського рівнів за межами університету й чотирьох конференціях, проведених на базі університету. За результатами наукової діяльності отримано чотири охоронних документи (патенти на корисну модель).

За науковою тематикою кафедри у 2015 році захищено 2 кандидатських дисертації та виконується 1 дисертаційне дослідження за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування».

Науково-практичні зв’язки:

З 2008 року кафедра приймає участь у реалізації договору про науково-технічне співробітництво між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та компанією «Allbau Software GmbH» (Німеччина), яка займається розробленням і впровадженням системи автоматизованого проектування «Allplan». Мета співробітництва - використання програмного забезпечення у навчальному процесі та підготовка на базі ПолтНТУ користувачів програми «Allplan» з видачею сертифікатів міжнародного зразка.

З 2010 року кафедра бере участь у реалізації договору про спільну діяльність між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Полтавською гравіметричною обсерваторією Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України. Мета співробітництва - спільна участь у вирішенні складних технічних проблем у будівництві.

З метою якісної практичної підготовки та перепідготовки фахівців за профілем діяльності шляхом поєднання навчального процесу з діючим виробництвом із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки і технології створено філії кафедри на базі провідних науково-виробничих організацій:

– Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області;

– Полтавська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;

– Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою;

Державне науково-виробниче підприємство «Полтавський геодезичний центр».

Робота з грантоутворюючими організаціями.

У 2015 році подано 1 заявку на участь у Конкурсі малих грантів  Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні і 3 заявки для участі у програмі Горизонт 2020, отримано грант від Фонду імені Гайнріха Бьолля на участь у Міжнародній літній школі  “The Idea of City: Reality Check”.

 

Публікації в науко-метричних базах даних.

Статті у фахових виданнях України:

1. Щепак В.В. Развиток управління територіями на основі використання географічних інформаційних систем / В.В. Щепак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 74–79. Сененко І.А., Щепак В.В. Вплив чинників середовища на формування системи управління підприємством / І.А. Сененко, В.В. Щепак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 3. – С. 265–270.

2. Kariuk A.M. Air temperature valuation for designing of thermal protective shell of buildings / A.M. Kariuk, R.A. Mishchenko, V.V. Ilchenko, I.V. Tkachenko // Metallurgical and Mining Industry. − 2016. − № 4. − 134−138.

3. Ilchenko V. Operational quality control methods improvement for evenness of road pavement surface / Ilchenko V., Mischenko R., Kozar V., Kozar L. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 239−245.

4. Карюк А.М. Методика оцінювання температурного режиму покриття автомобільних доріг / А.М. Карюк, Б.В. Савенко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 246−254.

5. Lytvynenko T. Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils / T. Lytvynenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 255−262.

6. Карюк А.М. Критерії теплової надійності вузлів примикання віконних блоків / А.М. Карюк, В.В. Ільченко, Р.А. Міщенко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 147-153.

7. Івасенко В.В. Удосконалення вулично-дорожньої мережі з урахуванням принципів універсального дизайну / В.В. Івасенко // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. − К.: КНУБА, 2016. − № 59. − С. 149−154.

8. Шарий Г.І. Земля як засіб виробництва − аспект доступності / Г.І. Шарий, В.В. Тимошевський // Інноваційна економіка: всеукр. наук.-вироб. журн. / Поділ. держ. аграр.-техніч. ун-т, Хмельниц. екон. ун-т, Ін-т екон., технологій і підприємництва, Тернопіл. держ. с.-г. дослідна ст. Ін-ту кормів та сільс. госп-ва Поділля Нац. акад. аграр. наук України. – Тернопіль, 2015. − № 5. − С. 89−93.

9. Шарий Г.І. Кооперація селян − найважливіший традиційний суспільний інститут / Г.І. Шарий // Землевпорядний вісник : наук.-вироб. журн. / Держгеокадастр України. − 2016. − № 4. − С. 23−25.

10. Івасенко В.В. Analysis of the regulatory provisions for engineering, construction and traffic management course for  projecting public transport to the needs of people with limited mobility / В.В. Івасенко // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – №1(5). – С. 17−21.

 

Статті у закордонних виданнях:

1. Щепак В.В. Підходи до організації інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами територій / В.В. Щепак, І.А. Сененко// Сборник научных статей. Международная научно-практическая конференция «Экономика. Менеджмент. Актуальные научные проблемы. Рассмотрение, решение, практика» / Zbior artykułow naukowych. Konferencja Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej. «Ekonomy. Zarządzanie. Aktualne naukoweproblemy. Rozpatrzenia, decyzia, praktyka». (30.03.2016 – 31.03.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z. o. o. «Diamond trading tour»,2016. – С. 42–48.

2. Tymoshevskyi V. The provision of sustainable development of agriculture. / [Tymoshevskyi V., Litvinenko T., Karyuk A., Tymoshevska T.] // International scientific journal “Theoretical & Applied Science”, № 07 (39), 2016. – Harrisburg, USA. – p. 92-94.

 

Наукові праці у виданнях, що входять до МНБД Index Copernicus та інші:

1. Щепак В.В. Развиток управління територіями на основі використання географічних інформаційних систем / В.В. Щепак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 10. – С. 74–79.

2. Сененко І.А., Щепак В.В. Вплив чинників середовища на формування системи управління підприємством / І.А. Сененко, В.В. Щепак // Бізнес Інформ. – 2015. – № 3. – С. 265–270.

3. Ilchenko V. Operational quality control methods improvement for evenness of road pavement surface / Ilchenko V., Mischenko R., Kozar V., Kozar L. // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 239−245.

4. Карюк А.М. Методика оцінювання температурного режиму покриття автомобільних доріг / А.М. Карюк, Б.В. Савенко // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 246−254.

5. Lytvynenko T. Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils / T. Lytvynenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − П.: ПолтНТУ, 2016. − № 1 (46). − 255−262.

6. Koshlatyi O.B., Kariuk A.M., Mischenko R.A. The development and prospects analysis of buildings Thermal protection standardization in Ukraine. International Scientific Journal «Theoretical & Applied Science» . Philadelphia, USA, 2015. – №09 (29). – P. 21-23  (НМБД Thomson Reuters).

7. Vynnykov Y.L., Kovalenko V.I., Lytvynenko T.V. Investigation of compacted clay embankment stabilized moisture // Collection of scientific articles «ENERGY, ENERGY SAVING AND RATIONAL NATURE USE»  – Poland, Kazimierz Pulaski Universiti of Technology and Humanities in Radom, 2014. – №2 (3), P.53-57 (НМБД Index Copernicus).

 

Наукові праці у виданнях, що входять до МНБД Scopus, Web of Science:

1. Kariuk A.M. Air temperature valuation for designing of thermal protective shell of buildings / A.M. Kariuk, R.A. Mishchenko, V.V. Ilchenko, I.V. Tkachenko // Metallurgical and Mining Industry. − 2016. − № 4. − 134−138.

2. Lytvynenko T. Peculiarities of Infrastructure Designing for the Movement of Individual Environmental Friendly Vehicles / T. Lytvynenko, L.Gasenko // Periodica Polytechnica Transportation Engineering. − 43(2). 2015 − P. 81-86.

3. Kariuk A.M. Air temperature valuation for designing of thermal protective shell of buildings / A.M. Kariuk, R.A. Mishchenko, V.V. Ilchenko, I.V. Tkachenko // Metallurgical and Mining Industry. − 2016. − № 4. − 134−138.

 

Стан викладання дисциплін іноземною мовою у 2015 р.

Викладачами кафедри Карюк А.М., Литвиненко Т.В. викладаються іноземною мовою дисципліни «Основи нафтогазової справи (геодезія)» для студентів факультету Нафти й газу та природокористування і «Інженерна геодезія» для студентів Будівельного факультету.

Підготовка фахівців із напряму „Геодезія та землеустрій” здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалавр, та фахівців спеціальності «Землеустрій та кадастр» - магістр.

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою та магістр з землеустрою та кадастру.

Термін навчання:

- бакалавра – 3 роки 10 місяців (2 роки 10 місяців – за прискореною формою);

- магістра – 1,5 роки.

 

Профіль роботи:

бакалавра - визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; геодезична зйомка; робота з геоінформаційними системами, моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості;

магістра – управління земельними ресурсами, землевпорядні та земельно-кадастрові роботи, територіально просторове планування землекористу-вання, земельно-оціночні роботи, експертна грошова оцінка земельних ділянок та іншого нерухомого майна, розробка землевпорядних проектів, діяльність у сфері інжинірингу, регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, консультування з питань комерційної діяльності й керування.

 

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

Первинні посади. Назва професійної групи: картографи та топографи;  фахівці в галузі фізичних наук та техніки; інженери і ін.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; топограф; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; кадастровий реєстратор; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу; керівник на виробництві; консультант з маркетингу (ринок землі та нерухомості).

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною та прискореною формами навчання.

 

Більш детальні відомості про напрям або спеціальність Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Телефони: приймальна комісія  (05322) 7-38-67,

Сайт: www.pntu.edu.ua

E-mail: vstup@pntu.edu.ua

 

Наша адреса:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони: (05322) 7-38-67, (0532) 56-16-04, (0532) 56-98-16,

E-mail: k34@pntu.edu.ua