Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Кафедра є структурним підрозділом університету із самого початку його заснування. З 1938 року вона мала назву «кафедра архітектури сільськогосподарських будівель і споруд». Протягом останніх майже двадцяти років кафедра пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування. У 1990 році отримала назву кафедри архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу, а з 2015 р. – сучасну назву. У різні роки її очолювали: доцент Т.Я. Гардасевич, профессор, д.т.н. Д.М. Топчій, доцент, к.т.н. В.О. Бондар, профессор, к.т.н. В.Й. Хазін, д.т.н., Д.А. Єрмоленко, д.е.н. Г.І. Шарий, к.т.н. Т.П. Литвиненко.

Кафедра функціонує у складі навчально-наукового інституту Архітектури і будівництва, є випускаючою і за кількістю та складом являє собою потужний навчальний підрозділ університету.

Кафедра автомобільних доріг, геодезії та архітектури сільських будівель – одна з найстаріших в університеті. Вона була створена в 1938 році як кафедра сільськогосподарських будівель і споруд, у зв’язку з розгалуженням на три кафедри тодішньої кафедри архітектури (наказ Всесоюзного комітету у справах Вищої школи від 28.10.1938 р. № 980). За 80 років кафедрою керували 6 завідувачів: доцент Т.Я. Гардасевич (1938 – 1952 рр.), професор Д.М. Топчій (1952 – 1980 рр.), доцент В.О. Бондар (1980 – 1984 рр.), професор В.Й. Хазін (1984 – 2012 рр.), професор Єрмоленко Д.А. (2015 р.), д.е.н., доцент Г.І. Шарий (2012– 2014 рр., 2016– 2018 рр.) к.т.н., доцент Т.П. Литвиненко ( з 2018 р.).

Перший завідувач кафедри Т.Я. Гардасевич, дворянин за походженням (за деякими даними графського роду), був фахівцем із величезним досвідом архітектурно-будівельної та науково-педагогічної роботи. Вищу освіту він здобув у Петербурзькому інституті цивільних інженерів, який закінчив у 1897 році. До 1902 р. працював архітектором та інженером у митному окрузі Москви, в управлінні Південної залізниці (м. Київ, Одеса). Із 1902 по 1917 рік працював у Полтаві губернським архітектором. За 55 років професійної діяльності Т.Я. Гардасевичем були розроблені численні проекти цивільних та виробничих будівель, проекти реставрації й укріплення споруд. В 1914 році перша премія була присуджена його проекту музичного училища, яке було споруджене у Полтаві в 1916 році (пізніше – палац піонерів, зараз палац дитячої та юнацької творчості, вул. Пушкіна, 30). Будинок триповерховий, корисною площею 3134 м2, має понад 20 класних кімнат та чудовий концертний зал на 1200 (500) місць з належною звукоізоляцією та акустикою приміщень, і є пам’яткою архітектури.

Під керівництвом професора Д.М. Топчія кафедра (архітектури сільських будівель і споруд) стала визнаним не лише в Україні, але й у всьому Радянському Союзі науковим і науково-методичним центром у галузі сільськогосподарських будівель та підготовки інженерів-будівельників для села. На її базі відбувалися всесоюзні й республіканські конференції та наради, наказом Мінвузу кафедра була затверджена базовою по республіці зі спеціальності „Сільськогосподарське будівництво”, провідні викладачі кафедри були членами науково-методичної комісії Мінвузу республіки. Викладачі кафедри Д.М. Топчій, М.П. Кончуков, В.С. Бойчук, В.О. Бондар, О.Б. Кошлатий, В.Й. Хазін є авторами типових навчальних програм, затверджених Мінвузом СРСР із чотирьох навчальних дисциплін. У 60 – 80-ті роки ХХ ст. на кафедрі проходили стажування науково-педагогічні працівники практично з усіх регіонів СРСР, Польщі, а провідні викладачі кафедри передавали свій досвід і читали курси лекцій в Узбекистані, Киргизії, Казахстані, Болгарії, Польщі. Перші студенти-іноземці з Угорщини навчалися у 60 – 70-ті роки в нашому ВНЗ саме за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво”.

У 1954 році Д.М. Топчій видав свою фундаментальну працю „Сільськогосподарські будівлі і споруди”, яка спочатку мала гриф навчального посібника, а наступні три видання 1962, 1973 і 1985 рр. − підручника для ВНЗ. Цей підручник-монографія вже понад півстоліття використовується для підготовки майбутніх інженерів у галузі сільськогосподарського будівництва, а також є корисним посібником для інженерів-проектувальників, архітекторів та наукових працівників і широко відомий у країнах близького й далекого зарубіжжя. Понад 15 років Д.М. Топчій був єдиним у Радянському Союзі доктором наук у галузі сільськогосподарських будівель.

У 60 – 90-ті роки на кафедрі плідно працювали викладачі Б.А. Милашенко, М.І. Гарець, Ю.Е. Баламовський, Т.М. Фалеєва, Н.П. Олійник, В.О. Бондар, Н.М. Буцька та інші.

Двадцять вісім років кафедру очолював к.т.н., професор, В.Й. Хазін, який прийшов на кафедру в 1978 році. Випускник нашого ВНЗ, на той час він пройшов чималий життєвий шлях і збагатився значним виробничим досвідом. Працював будівельним майстром, виконробом, заступником начальника, головним інженером і начальником будівельної організації БУ-113 тресту „Південтрансбуд”. Із 1976 по 1978 р. як досвідчений фахівець у галузі транспортного будівництва був у закордонному відрядженні та працював головним інженером департаменту транспортного будівництва Сирії.

У 1990 році кафедра була об’єднана з кафедрою інженерної геодезії й називалася кафедрою архітектури сільських будівель та об’єктів агропромислового комплексу. Сучасну назву вона отримала у 2010 році.

Коли на початку 1990-х рр. під керівництвом ректора Олександра Григоровича Онищенка відбувалось реформування тодішнього Полтавського інженерно-будівельного інституту в багатопрофільний технічний університет сучасного типу, колектив кафедри активно включився у цей процес.

Таким чином, кафедра значно розширила свій профіль і стала забезпечувати викладання фахових дисциплін не лише для спеціалізації „Сільськогосподарське будівництво”, а й для нової спеціальності „Автомобільні дороги і аеродроми”, відкритої у 1995 році. Значного динамізму набув розвиток кафедри в останні роки за сприяння керівництва університету і особисто ректора Володимира Олександровича Онищенка. У 2013 році здійснено набір студентів на навчання за напрямом 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”. Відповідно продовжує суттєво оновлюватись і розширюватись матеріально-технічна база кафедри та науково-методичне забезпечення.

Кафедрою підготовлено понад шість тисяч сільських інженерів- будівельників і близько 400 інженерів-автодорожників, які заслужили добру славу рідному ВНЗ у різних куточках колишнього Союзу та України. Значна частина випускників колишнього факультету сільськогосподарського будівництва традиційно продовжували навчання в аспірантурі й займалися науково-педагогічною роботою. Чимало з них стали кандидатами та докторами технічних і навіть економічних наук. Працювали чи працюють на посадах проректорів, деканів, зав. кафедр різних ВНЗ, у науково-дослідних установах.

У різний час на кафедрі працювали відомі науковці – професори і доктори наук І.Г. Красовський, В.С. Бойчук, В.О. Бондар, А.Г. Григоренко, Г.П. Хохлов, В.Й. Хазін. На кафедрі діє аспірантура, а з 2000 р. здійснюється підготовка магістрів.

Останнім часом науковці кафедри розробили проектні пропозиції кооперованих тваринницьких будівель і споруд, що трансформуються для фермерських господарств тощо. Рекомендації за результатами досліджень технічного стану будівель та споруд Полтавської птахофабрики, низки шкіл Полтавського, Кременчуцького, Шишацького, Миргородського районів упроваджено під час їхньої реконструкції. Розробка „Каркасно-тентове укриття багатофункціонального призначення, що трансформується,” експонувалась у Києві на національній виставці „Укртехнологія” і була відзначена дипломом.

Зараз науково-дослідна діяльність кафедри здійснюється за такими напрямками:

 • Удосконалення типів сільських будівель на основі принципів кооперування, блокування та уніфікації (керівник − д.т.н., професор Єрмоленко Д.А.; виконавці: к.т.н., доцент Нестеренко С.В.);
 • Благоустрій автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі – державний реєстр №0114 U 000354 (керівник − к.т.н., доцент Литвиненко Т.П.; виконавці: к.т.н., доцент Ільченко В.В., к.т.н., ст. викл. Гасенко Л.В., к.т.н., доц. Ткаченко І.В., к.т.н., доц. Львовська Т.В., ст. викл. Сергеєв О.С.);
 • Інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових проектно-вишукувальних робіт (керівник − д.е.н., доцент Шарий Г.І., виконавці: к.е.н., доцент Тимошевський В.В., к.ф-м.н., доц. Богдан І.Ю., к.ф-м.н., доц. Корба П.С., к.е.н., ст. викл. Тимошевська Т.І., к.т.н., доцент Юрко І.А., ст. викл. Максименко О.А.);
 • Удосконалення теплотехнічного режиму будівель і споруд (керівник − к.т.н., доцент Карюк А.М.; виконавці: доц. Кошлатий О.Б., к.т.н., доцент Міщенко Р.А.).

Опубліковано 8 монографій, 4 підручники з грифом Мінвузу СРСР та МОН України: „Сельскохозяйственные здания и сооружения” (1954, 1962, 1973, 1985), „Планировка и застройка сельских населенных мест” (1972, 1979, 1986), „Сільськогосподарські дороги та майданчики” (2000 р.), „Штучні споруди на автомобільних дорогах” (2004); понад 30 навчальних посібників, серед них: „Основы архитектурного проектирования сельских зданий и сооружений” (1989), „Реконструкція будівель і споруд АПК” (1994), „Сільські житлові та громадські будівлі” (1995), „Основи будівельної фізики сільських споруд” (1995), „Практикум з інженерної підготовки та благоустрою території під забудову” (1996), „Будівлі та споруди агропромислового комплексу” (1988, 2006), „Архітектурно-ландшафтний та інженерний благоустрій автомобільних доріг” (2010); „Проектування об’єктів виробничої бази дорожнього будівництва” (2010); „Загальний курс шляхів сполучення” (2012); „Загальний курс шляхів сполучення ”(2011); „Температурні впливи на огороджувальні конструкції будівель”(2012); „Державний земельний кадастр. Частина І. Оцінка землі”(2014); „Державний земельний кадастр. Частина ІІ. Земельна реєстрація. Кількісний та якісний облік земель. Застосування земельного кадастру”(2015); „Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі України: монографія” (2016); „Принципи благоустрою автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі: монографія”(2017); „Ліцензування та патентування наукової продукції” (2017); „Законодавче забезпечення кадастру нерухомості” (2017); „Земельно-кадастрове картографування” (2017); „ГІС в кадастрових системах” (2017); „Моніторинг та охорона земель” (2017); „Наукові основи землеустрою” (2017); „Планування розвитку територій” (2017); „Загальний курс шляхів сполучення: навчальний посібник” (2018); 5 довідників, 8 нормативних документів і технічних умов, понад 600 статей. Отримано 28 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Колектив кафедри не зупиняється на досягнутому і спроможний успішний розв’язувати нові завдання.

Т.Я. Гардасевич

Іменний нагрудний знак випускника Петербургського інституту цивільних інженерів Т.Я. Гардасевича

Литвиненко Тетяна Петрівна – зав. кафедри, к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України. Педагогічний стаж – 34 роки. У 1979 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура».

Основні дисципліни: «Планування міст і транспорт», «Планування і забудова населених пунктів», «Інженерна підготовка і благоустрій територій», «Планування розвитку територій», « Благоустрій автодоріг».

Напрям наукової роботи: Благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі, дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель.

Кількість праць: понад 200 науково-методичних праць, із них 5 навчальних посібників, 1 монографія, права на твір (комп’ютерну програму) – 1, статті, у тому числі 4 у НМБД Scopus, тези, методичні вказівки тощо.

Шарий Григорій Іванович – заступник зав. кафедри, д.е.н., доцент. У 1983 році закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут за спеціальністю „Економіка й організація сільського господарства”, у 2002 році Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю „Землевпорядкування та кадастр”, у 2006 році Харківський регіональний інститут державного управління при Президентові України за спеціальністю „Державне управління”, у 2007 році Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальність „Правознавство”. У 2017 році захистив дисертацію на тему: Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі України та отримав науковий ступінь доктор економічних наук.

Основні дисципліни: „Історія земельних відносин”, „Земельне право”, „Управління земельними ресурсами”, „Ринок землі та нерухомості”.

Напрям наукової роботи:  Інституційні засади розвитку земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика.

Кількість праць: понад 95 наукових праць, у тому числі монографій – 2, навчальних посібників – 7, науково-методичних розробок – 2, нормативних документів – 5.

Єрмоленко Дмитро Адольфович – д.т.н., професор кафедри. Педагогічний стаж – 20 років. У 1994 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво”.

Основні дисципліни: «Фотограмметрія та дистанційне зондування», «Супутникова геодезія та сферична астрономія», «Наукові основи землеустрою»

Напрям наукової роботи: Застосування фотограмметричних методів в прикладних задачах.

Кількість праць: 92 наукових праць, у тому числі 4 монографії, 1 навчальний посібник, статті, тези у тому числі 2 у НМБД Scopus та Index Copernicus, методичні рекомендації тощо.

Кошлатий Олег Борисович – доцент. Педагогічний стаж – 46 років. У 1971 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність „Промислове та цивільне будівництво”.

Основні дисципліни: „Будівлі і споруди”, „Загальний курс шляхів сполучення”, „Інженерні вишукування”, „Виробнича база будівництва”, „Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві”.

Напрям наукової роботи: Удосконалення проектних вирішень сільськогосподарських будівель і споруд, теплофізичні властивості огороджувальних конструкцій.

Кількість праць: 186 наукових публікацій, серед них 1 підручник, 8 навчальних посібників для ВНЗ, 1 довідник, 1 нормативний документ, статті у тому числі 1 у НМБД Scopus, 1 у Thomson Reuters, тези, методичні вказівки тощо.

Корба Павло Степанович – к.ф.-м.н., доцент. Педагогічний стаж – 42 роки. У 1960 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Картографія», «Землевпорядкування».

Напрям наукової роботи: Вивчення динаміки земної поверхні геофізичними і геодезичними методами.

Кількість праць:  94 наукових праць, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Богдан Іван Юрійович – к.ф.-м.н., доцент. Педагогічний стаж – 41 років. У 1962 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність „Астрономогеодезія”.

Основні дисципліни: «Інженерна геодезія», «Аерогеодезія».

Напрям наукової роботи: Вивчення деформацій земної кори за даними нахиломірних спостережень.

Кількість праць:  78 наукових праць, у т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Ільченко Володимир Васильович– к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 19 років. У 1996 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізація „Сільськогосподарське будівництво”.

Основні дисципліни: «Технічна експлуатація автомобільних доріг», «Експлуатація автомобільних доріг», «Механіка системи «автомобільного середовища»», «Технологія будівництва автомобільних доріг», «Ліцензування та патентування наукової продукції».

Напрям наукової роботи: дослідження транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

Кількість праць: 150 наукових праць, у тому числі нормативні документи – 3, патенти – 12, статті у тому числі 3 у НМБД Scopus, тези, методичні вказівки тощо.

Карюк Алла Миколаївна–  к.т.н., доцент, член-кореспондент Академії будівництва України. Педагогічний стаж – 17 років. У 1997 році закінчила Полтавський технічний університет за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізація „Сільськогосподарське будівництво”.

Основні дисципліни: «Геодезія», «Інженерна геодезія», «Архітектура будівель і споруд», «Проектно-кошторисна справа», «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості», «Комп’ютерні технології в наукових дослідженнях».

Напрям наукової роботи: температурні впливи та теплова надійність огороджувальних конструкцій будівель.

Кількість праць: 120 наукових праць, із них монографій – 1, навчальних посібників – 5, нормативних документів – 1, статті у тому числі 2 у НМБД Scopus, тези, методичні вказівки тощо.

Міщенко Роман Анатолійович – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 17 років. У 1997 році закінчив Полтавський технічний університет за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво”, спеціалізація „Сільськогосподарське будівництво”.

Основні дисципліни: „Геодезія”, „Основи топографії”, „Топографія”, „Земельно-кадастрове картографування”.

Напрям наукової роботи: дослідження та вдосконалення проектних вирішень сільських громадських будівель, благоустрій територій.

Кількість праць: 73 наукові праці, в т.ч. навчальні посібники, статті, тези, методичні вказівки тощо.

Тимошевський Владислав Вікторович – к.е.н., доцент. Педагогічний стаж – 16 років. У 2003 році закінчив Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Землевпорядне проектування», «Землеустрій», «Державний земельний кадастр», «Економіка землекористування та сучасний правовий процес».

Напрям наукової роботи: Вдосконалення земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в умовах сталого розвитку.

Кількість праць: 95 наукових праць, в т.ч. навчально-методичних – 16, навчальні посібники – 3, статті, тези тощо.

Нестеренко Світлана Вікторівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 14 років. У 2004 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка з відзнакою за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», спеціалізація «Сільськогосподарське будівництво», ОКР «Магістр». У 2015 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій», спеціальність «Землеустрій та кадастр».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Картографія», «Електронні геодезичні прилади»,.

Напрям наукової роботи:  Формування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень.

Кількість праць: 47 публікацій, з них 35 наукових і 12 навчально-методичних праць, авторське свідоцтво на твір (комп’ютерну програму).

Щепак Віра Василівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 35 роки. У 1980 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». У 1989 році закінчила аспірантуру при Московському інженерно-будівельного інституті та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Містобудування, районне планування, ландшафтна архітектура і планування сільськогосподарських населених пунктів».

Основні дисципліни: «Основи міського кадастру», «ГІС в кадастрових системах», «Моніторинг та охорона земель», «Моніторинг земель та прогнозування використання земельних ресурсів», «Економіко-математичні методи і моделювання у землеустрої».

Напрям наукової роботи:  Моніторинг земель, моделювання у землеустрої.

Кількість праць: за науковими дослідженнями опубліковано 2 монографії, в тому числі 1 монографія видана за кордоном, 2 навчальних посібники, 22 фахові статті, з них 7 – у виданнях, що входять до НМБД Index Copernicus та ін.

Ткаченко Ірина Володимирівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 10 років. У 2008 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми».

Основні дисципліни: «Геоінформаційні системи та бази даних», «Благоустрій автодоріг», «Інженерна підготовка та благоустрій територій», Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів», «Комп’ютерні технології в проектуванні та наукових дослідженнях», «Проектування автодоріг».

Напрям наукової роботи: благоустрій автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі.

Кількість праць: 63 наукових праць, у тому числі навчальний посібник – 2, монографія – 2, свідоцтво про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, патент на корисну модель, статті, що входять до НМБД Scopus– 2 , тези, методичні вказівки тощо.

Юрко Ілона Анатоліївна – к.т.н., доцент.

Педагогічний склад – 7 років. У 2008 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”.

Основні дисципліни: „Земельне право”, „Історія земельних відносин”, „Землеустрій”.

Напрям наукової роботи: міцність шпонкових стиків із фібробетону на синтетичних волокнах.

Кількість праць: 57 науково-методичних публікацій, у тому числі навчальний посібник – 1, статті, в тому числі, що входить до НМБД Scopus – 3, статті, що входить до науково-метричної бази Index Copernicus – 4, монографія – 1, статті, тези, методичні вказівки.

Львовська Тетяна Василівна – к.т.н., доцент. Педагогічний стаж – 5 роки. У 2013 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни«Інженерна геодезія», «Проектування автомобільних доріг», «Організація та безпека дорожнього руху», «Основи меліорації та протиерозійна організація території».

Напрям наукової роботи: Ущільнення ґрунтів дорожніх насипів, моделювання процесу ущільнення, статистичний аналіз і обробка результатів експерименту.

Кількість праць: 30, з них 12 – у наукових фахових виданнях, з яких 7 – у НМБД Index Copernicus, 2 статті у закордонних наукових виданнях (Index Copernicus, INSPEC DIRECT), Scopus – 1, 1 монографія у країні ЄС іноземною мовою.

Тимошевська Тетяна Ігорівна – к.е.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 5 роки. У 2009 році закінчила Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Землеустрій», «Землевпорядне проектування», «Земельне право», «Державний земельний кадастр», «Регіональні схеми використання земель»,.

Напрям наукової роботи: Удосконалення економічного механізму управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.

Кількість праць: 43 праць, з них 32 наукових публікацій (11 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті у зарубіжних виданнях, що входять до НМБД, Index Copernicus, тези доповідей тощо) та 11 навчально-методичних.

Гасенко Ліна Володимирівна – к.т.н., ст. викладач. Педагогічний стаж – 5 роки. У 2011 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми», ОКР «Магістр».

Основні дисципліни: «Геодезія», «Картографія», «Реконструкція автомобільних доріг», «Організація та безпека дорожнього руху».

Напрям наукової роботи: Прийоми організації інфраструктури для руху індивідуальних екологічних транспортних засобів.

Кількість праць: 38 праць, з них 1 патент України на корисну модель, 1 стаття у НМБД SCOPUS, 1 стаття у НМБД Index Copernicus, 9 статей у наукових фахових виданнях, тези доповідей та методичні вказівки у співавторстві.

Одарюк Тетяна Семенівна – ст. викладач. Педагогічний стаж – 40 років. У 1978 році закінчила ХНАДУ імені В.В. Докучаєва за спеціальністю «Землевпорядкування».

Основні дисципліни: «Землеустрій», «Державний земельний кадастр», «Землевпорядне проектування».

Напрям наукової роботи: Удосконалення заходів землеустрою.

Кількість праць:  12 в тому числі 1 підручник, 1 конспект лекцій, 8 статей , тези доповідей, методичні вказівки тощо.

Сергеєв Олександр Сергійович – ст. викладач. Педагогічний стаж – 28 років. У 1982 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут, спеціальність «Сільськогосподарське будівництво».

Основні дисципліни: «Штучні споруди на дорогах», «Основи науково-технічної творчості», «Проектування автомобільних доріг», «Транспорт і шляхи сполучення», «Реконструкція автомобільних доріг», «Проектування шляхів сполучення».

Напрям наукової роботи: дослідження й аналіз конструкцій та стану штучних споруд на дорогах.

Кількість праць: 35 наукових праць, з них підручник – 1, посібників – 2, методичних вказівок – 22, журналів лабораторних робіт – 3, курсів лекцій – 4.

Павлик Володимир Григорович – к.т.н., доцент кафедри. Педагогічний стаж – 5 роки. У 1983 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Астрономогеодезія».

Основні дисципліни: «Математична обробка геодезичних вимірів», «Вища геодезія».

Напрям наукової роботи: Дослідження деформації земної поверхні екзогенного походження.

Кількість праць: 40 наукових праць, в т.ч. статті, тези, методичні вказівки тощо.

Галузь знань 19 «Архітектура і будівництво»

192 «Будівництво та цивільна інженерія» СВО «Бакалавр»

 • Інженерна геодезія;
 • Основи нафтогазової справи;
 • Проектування автодоріг;
 • Архітектура будівель і споруд;
 • Інженерна геодезія і аерогеодезія;
 • Основи топографії;
 • Загальний курс шляхів сполучення;
 • Інженерні вишукування;
 • Технічна експлуатація будівель;
 • Випробування у будівництві – виб.;
 • Штучні споруди на дорогах;
 • Виробнича база будівництва;
 • Основи інженерної геодезії;
 • Комп’ютерні технології в будівництві та експлуатації автодоріг та аеродромів;
 • Проектно-кошторисна справа;
 • Транспорт і шляхи сполучення;
 • Основи геодезії;
 • Картографія з основами топографії;
 • Планування міст і транспорт;
 • Технічна експлуатація автодоріг;
 • Проектування виробничих підприємств у дорожньому будівництві;
 • Геодезичне забезпечення;
 • Основи НТТ;

192 «Будівництво та цивільна інженерія» СВО «Магістр»

 • Методологія наукових досліджень;
 • Експлуатація автодоріг;
 • Механіка системи «автомобіль-дорога-середовище»;
 • Нові типи сільських будівель, їх об’ємно планувальні і конструктивні особливості;
 • Актуальні проблеми розвитку автодорожнього комплексу;
 • Реконструкція автодоріг;
 • Комп’ютерні технології у проектуванні і наукових дослідженнях;
 • Прикладні інженерні задачі будівництва автодоріг;
 • Реконструкція поселень, с.г. будівель і споруд ;

193 «Геодезія та землеустрій» СВО «Бакалавр» та Магістр»

 • Державний земельний кадастр;
 • Землеустрій;
 • Землевпорядне проектування;
 • Земельне право;
 • Ліцензування та патентування наукової продукції;
 • Інформаційні технології в наукових дослідженнях;
 • Методологія та методика наукових досліджень;
 • Управління земельними ресурсами;
 • ГІС в кадастрових системах;
 • Законодавче забезпечення кадастру нерухомості;
 • Моніторинг та охорона земель;
 • Наукові основи землеустрою;
 • Ринок землі і нерухомості;
 • Земельно-кадастрове картографування;
 • Економіка та сучасний правовий процес в землеустрої;
 • Планування розвитку територій;
 • Регіональні схеми використання земель;
 • Управління земельними ресурсами.

Основні види практик, які проводить кафедра

 • Геодезична практика (НГ, архіт, пНГ, СВ, будівел., пБ, БЗ, пБЗ);
 • Виробнича практика (БЗ, пБЗ, БА, пБА);
 • Переддипломна практика (БА, БПС, БЗ).

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється на базі наукової школи «Удосконалення типів сільськогосподарських будівель та споруд», заснованої в 1955 році д.т.н., професором Топчієм Дмитром Микитовичем, а до середини 2014 року її очолював к.т.н., професор, дійсний член Академії будівництва України, керівник Полтавського територіального відділення Академії будівництва України, лауреат Премії АБУ імені академіка М.С. Будникова, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії, Почесний працівник ПНТУ, Почесний працівник будівництва Хазін В’ячеслав Йосипович (1941 – 2014).

Враховуючи заслуги Хазіна В.Й., на кафедрі у 2014 р. відкрита меморіальна дошка на його честь.

Склад наукової школи: доктори наук, професори – 2 особи, кандидати наук, доценти – 14 осіб, а також студенти спеціальностей «Автомобільні дороги і аеродроми»,.

За результатами наукових досліджень кафедри за останні 10 років підготовлено й захищено 5 кандидатських дисертацій (всього – 3 докторські та 15 кандидатських дисертацій).

Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • удосконалення типів сільських будівель на основі принципів кооперування, блокування та уніфікації:
 • розроблення методики проектування малооб’ємних кооперованих сільських будівель;
 • проектування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень;
 • дослідження теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій з метою енергозбереження;
 • дослідження параметрів мікроклімату в будівлях;
 • розробка рекомендацій з реконструкції та безпечної експлуатації будівель і споруд;
 • розробка рекомендацій з впровадження місцевих матеріалів та ресурсозберігаючих технологій в конструкції виробничих і житлових будівель;
 • геодезична зйомка територій, прив’язка будівель, контроль за деформаціями будівель (осідання, крен) та окремих елементів (підкранові колії тощо) і штучних споруд;
 • удосконалення дорожньо-транспортної мережі та поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей автомобільних доріг:
 • обґрунтування та розроблення обхідних автодоріг;
 • дослідження проблемних питань транспорту в м. Полтава та області;
 • поліпшення конструкцій дорожнього одягу проїзної частини;
 • обстеження технічного стану і паспортизація будівель, територій, автомобільних доріг і штучних споруд;
 • благоустрій автомобільних доріг і вулично-дорожньої мережі (державна реєстрація 0114U000354):
 • благоустрій територій, удосконалення принципів розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг;
 • принципи проектування мережі для руху альтернативних видів транспорту (у тому числі велосипедного) у вулично-дорожній системі населених пунктів;
 • принципи проектування вулично-дорожньої інфраструктури з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями (маломобільних груп населення);
 • інституційний розвиток та вдосконалення земельно-кадастрових проектно-вишукувальних робіт:
 • розроблення методики нормативної та експертної оцінки земель;
 • удосконалення системи управління земельними ресурсами.

Науково-дослідні роботи прикладного характеру для будівельного виробництва виконуються через госпдоговірну лабораторію кафедри, яка діє в навчальному закладі з 1978 року. За результатами наукової та науково-технічної діяльності за останні роки працівники кафедри виконали госпдоговірних робіт загальною вартістю понад 100 тис. грн. та ряд робіт на безоплатній основі на замовлення університету й інших організацій.

За науковою тематикою кафедри у 2015 році захищено 2 кандидатських дисертації та виконується 1 дисертаційне дослідження за спеціальністю «Містобудування та територіальне планування».

Науково-практичні зв’язки:

З 2008 року кафедра приймає участь у реалізації договору про науково-технічне співробітництво між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та компанією «Allbau Software GmbH» (Німеччина), яка займається розробленням і впровадженням системи автоматизованого проектування «Allplan». Мета співробітництва - використання програмного забезпечення у навчальному процесі та підготовка на базі ПолтНТУ користувачів програми «Allplan» з видачею сертифікатів міжнародного зразка.

З 2010 року кафедра бере участь у реалізації договору про спільну діяльність між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка та Полтавською гравіметричною обсерваторією Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України. Мета співробітництва - спільна участь у вирішенні складних технічних проблем у будівництві.

З метою якісної практичної підготовки та перепідготовки фахівців за профілем діяльності шляхом поєднання навчального процесу з діючим виробництвом із урахуванням сучасних досягнень науки, техніки і технології створено філії кафедри на базі провідних науково-виробничих організацій:

 • Головне управління Держгеокадастру у Полтавській області;
 • Полтавська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»;
 • Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою;
 • Державне науково-виробниче підприємство «Полтавський геодезичний центр».

Робота з грантоутворюючими організаціями.

Проводяться спільні українсько-індійські дослідження. Подано заявку для участі в Конкурсі спільних українсько – індійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019 – 2021 рр. з партнером C.A.R.E. School of Architecture, Trichy, Tamilnadu, India.

Отримано грант від Фонду імені Гайнріха Бьолля на участь у Міжнародній літній школі “The Idea of City: Reality Check”, що проходила з 29.06 по 11.07.2016 р.

Закордонні монографії:

 1. Land relations as a Factor of Food Security: collective monograph / Ye. Kyryliuk, S. Kornovenko, G. Sharyi, M. Zos-Kior. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2017. – 387 p.
 2. Vynnykov Yu. Moisture conditions patterns in road embankment clay soils depth / Yu. Vynnykov, T. Lytvynenko // Energy and Environment: monografie, studia, rozprawy. M95. – Under the general editorship Anatoliy M. Pavlenko. – Kielce: Wydawnictwo Politechnici Swietokrzyskiej. – 2017. – P. 132 – 155. – PL ISSN 1897-2691. PL ISBN 978-83-65719-19-5.
 3. Shchepak V. Land monitoring: modeling and evaluation // Innovations in the modern economy: monograph of Аssociation 1901 “SEPIKE” / Shchepak Vira. – Norderstedt, Deutschland; Poitiers, France . – 2017. – С. 143–153. http://docs.wixstatic.com/ugd/b199e2_7193bb45ad174b6f829afbd78cebcec7.pdf

Статті у закордонних виданнях:

 1. Kariuk A. Perspectives of the use of modern building materials in road constructi / A. Kariuk, I. Yurko // Proceedings of the 1 st Annual Conference «Technology transfer: fundamental principles and innovative technical solutions». – Tallin, Estonia, 2017. – P. 24-26.
 2. Kariuk А. Thermal shield requirements analysis for enclosing structures in Ukraine and Europe/ A. Kariuk, O. Koshlatyi, P. Korba, I. Yurko // International research and practice conference «Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences»: Conference Proceedings. – Radom, Polska, 2017 – P.147-150.
 3. Карюк А.Н. Энергоэффективность ограждающих конструкций гражданский зданий в Украине / А.Н. Карюк, О.Б. Кошлатый, В.В. Тимошевский, В.Ф. Пенц // Сборник статей Международной научно-технической конференции «Теория и практика исследований и проектирования в строительстве с применением САПР» (30-31.03.2017). – Брест, БрГТУ, 2017. – С. 64-66.
 4. Shchepak V. Geoinformation technologies in land management / V. Shchepak, S. Shariy, I. Senenko // Monografia pokonferencyjna «Science, research, development economy. Management» (27.02.2018). – London, 2018. – Р. 54-56.
 5. Щепак В.В. Основні аспекти раціонального використання земельних ресурсів / В.В. Щепак, К.Ю. Чернявська // Monografia pokonferencyjna «Science, research, development economy. Management» (29.04-30.04.2018). – Barcelona, 2018. – Р. 75-77.
 6. Lvovska Т.V. Road subgrade deformations analyzing / Т.V. Lvovska, T.P. Lytvynenko, A.M. Kariuk // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations-2018» (24-25.04.2018). – Баку, ААБУ, 2018. – С. 77-79.
 7. Карюк А.М. Порівняний аналіз європейських вимог до енергоефективності будівель /А.М. Карюк, О.Б. Кошлатий, Р.А. Міщенко, П.С. Корба // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations-2018» (24-25.04.2018). – Баку, ААБУ, 2018. – С. 307-309.
 8. Литвиненко Т.П. Моделювання просторового коридору вулиць населених пунктів / Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко, В.В. Ільченко, В.В. Івасенко // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations-2018» (24-25.04.2018). – Баку, ААБУ, 2018. – С. 315-317.
 9. Шарий Г.І. Удосконалення земельно-оціночної діяльності на території населеного пункту / Г.І. Шарий, В.В. Тимошевський, І.А. Юрко // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations-2018» (24-25.04.2018). – Баку, ААБУ, 2018. – С. 464-466.
 10. Sharii G.I. Land relations in the construction of linear facilities in Ukraine / Sharii G.I., Gryshko V.V., Dubisched V.I. // Збірник наукових праць за матеріалами І Міжнародної азербайджансько-української конференції «Building Innovations-2018» (24-25.04.2018). – Баку, ААБУ, 2018. – С. 384-387.
 11. Shchepak V. Balanced development of small hotel business and recreational territories in Ukraine / V. Shchepak, V. Tymoshevskyi, I. Senenko // Journal Association 1901 «SEPIKE». –Poitiers (France) Frankfurt (Germany), Los Angeles (US). – 2018. – № 19. – Р. 221-225.

Наукові праці у виданнях, що входять до МНБД Scopus, Web of Science:

 1. Sharyi G. Land Relations in the Construction of Linear Facilities in Ukraine: Institutional Aspect / G. Sharyi, V. Gryshko, V. Dubіshchev // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – Р. 388-391. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14558
 2. Shchepak V. Modeling of the Management System for the Small Hotels Construction / V. Shchepak, N. Senenko, I. Senenko // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – P. 392-397. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14559
 3. Tymoshevskyi V. Improving Landscape Spacious Development / V. Tymoshevskyi, I. Yurko, G. Sharyi // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – Р. 463-468. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14573
 4. Kariuk A. The Statistical Characteristics and Calculated Values for Air Temperature in Building`S Cladding Design / A. Kariuk, O. Koshlatyi, R. Mishchenko // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – Р. 608-613. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14600
 5. Lvovska T. Soil Compaction Methods Development / T. Lvovska, T. Lytvynenko, A. Kariuk // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – Р. 636-64. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14605
 6. Lytvynenko T. Principles of Street and Urban Road Space Formation in Modern Cities / T. Lytvynenko, I. Tkachenko, V. Ilchenko// International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – № 7 (3.2). – Р. 642-648. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14606
 7. Dovzhenko O.O. Shear failure form realization in concrete / O.O. Dovzhenko, V.V. Pogrebnyi, I.A. Yurko // News the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. – Almaty : NAS RK, 2018. – № 2(428). – P. 55– 62. http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3862

Стан викладання дисциплін іноземною мовою у 2018 р.

Доцентами кафедри Львовською Т.В. та Карюк А.М. викладаються іноземною мовою дисципліни «Основи нафтогазової справи (геодезія)» для студентів факультету Нафти й газу та природокористування і «Інженерна геодезія» для студентів ННІ Архітектури та будівництва.

Доцентом кафедри Ткаченко І.В. викладаються дисципліни для студентів іноземців, що здобувають ступінь магістр за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми 001«Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів».

Підготовка фахівців із спеціальності «Геодезія та землеустрій» здійснюється за СВО – бакалавр та магістр.

Кваліфікація – бакалавр з геодезії та землеустрою та магістр з землеустрою та кадастру.

Термін навчання:

 • бакалавра – 3 роки 10 місяців (2 роки 10 місяців – за скороченою формою навчання);
 • магістра – 1,5 роки.

Профіль роботи:

бакалавра - визначення форми та розмірів землі; створення топографічних і кадастрових карт та планів; геодезична зйомка; робота з геоінформаційними системами, моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості;

магістра – управління земельними ресурсами, землевпорядні та земельно-кадастрові роботи, територіально просторове планування землекористування, земельно-оціночні роботи, експертна грошова оцінка земельних ділянок та іншого нерухомого майна, розробка землевпорядних проектів, діяльність у сфері інжинірингу, регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності, консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Основні місця роботи: підприємства, організації і установи землевпорядного та геодезичного профілю різних форм власності, проектні та науково-дослідні інститути тощо.

Первинні посади. Назва професійної групи: картографи та топографи; фахівці в галузі фізичних наук та техніки; інженери і ін.

Професійна назва роботи: геодезист; інженер-землевпорядник; картограф; топограф; фотограмметрист; фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; аерофотогеодезист; технік-фотограмметрист; технік-землевпорядник; кадастровий реєстратор; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу; керівник на виробництві; консультант з маркетингу (ринок землі та нерухомості).

Підготовка фахівців здійснюється за денною, заочною та прискореною формами навчання.

 

Більш детальні відомості про напрям або спеціальність Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель

Телефони: приймальна комісія  (0532) 56-16-04,

Сайт: www.pntu.edu.ua

E-mail: vstup@pntu.edu.ua

Наша адреса:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Ауд. 213-а

Телефон: (0532)-60-87-38,

E-mail: k34@pntu.edu.ua