Кафедра архітектури та міського будівництва

Кафедра архітектури промислових та цивільних будівель відкрита в жовтні 1938 року і мала назву кафедра архітектури. У 1961 році кафедра архітектури перейменована в кафедру архітектури промислових та цивільних будівель. Завідуючим кафедрою став доктор технічних наук, професор Могилат Олександр Никонович. З 2006 року кафедра носить назву архітектури та міського будівництва.  З 2007 року по теперішній час завідуючим кафедрою архітектури та міського будівництва є доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат   Державної премії України в галузі науки і техніки Семко Олександр Володимирович.

Кафедра викладає основні курси з планування міст, архітектурно-будівельного складу  будівель та споруд, реконструкції та технічної експлуатації будівель і споруд, а також викладає основи будівельної теплофізики, акустики та світлології для студентів будівельного та архітектурного факультетів.

На кафедрі архітектури та міського будівництва виконуються дослідження за наступними  науковими напрямками:

 «Надійність комплексних конструкцій. Реконструкція та ризики» (керівник – д.т.н., професор Семко Олександр Володимирович).

«Дослідження у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд під впливом природно-кліматичних факторів».

«Дослідження функціонально-просторової структури промислових підприємств, дослідження методів формування мережі об’єктів санітарної очистки міст».

Новизна технічних розробок захищена патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація досягнутих результатів досліджень щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях і симпозіумах. Результати досліджень використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні, а також при виконанні госпдоговірних робіт по замовленням фізичних та юридичних осіб.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у наукових статтях у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій, використані при розробленні державних нормативних документів.

 

Співробітники кафедри у 2015 році

Кафедра архітектури цивільних та промислових будівель відкрита в жовтні 1938 року і мала назву кафедра архітектури. Згодом вона відокремилася від кафедри сільськогосподарського будівництва   стала профілюючою з дипломного проектування.

Завідуючим кафедрою призначено доцента Ліпявкіна Анатолія Федоровича

У 1938 році кафедру очолив професор Зацепін Михайло Григорович.

У 1947 році завідуючим кафедрою архітектури був доцент Аніщенко Михайло Сергійович. У 1950 році кафедрою керував кандидат архітектури, доцент Бурлаков Іван Олександрович. У 1961 році кафедра архітектури перейменована в кафедру архітектури цивільних та промислових будівель. Завідуючим кафедрою став доктор технічних наук, професор Могилат Олександр Никонович (на фото).

У 1966 році кафедра стала випускаючою за спеціальністю «1201-Архітектура».

У 1973 році з кафедри архітектури цивільних та промислових будівель відокремилася кафедра архітектурного проектування.

У 1995 році, у зв’язку з відкриттям спеціальності «Міське будівництво та господарство», кафедра отримала назву архітектури будівель та містобудування.

У 2004-2006 роках в.о. завідуючого кафедри був к.т.н., доц., Чернявський В.В.

З 2006 року кафедра носить назву архітектури та міського будівництва.

У 2006-2007 роках завідуючим кафедрою був д.т.н, проф. Роговий Станіслав Іванович.

З 2007 року по теперішній час завідуючим кафедрою є доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Семко Олександр Володимирович 

Семко Олександр Володимирович

доктор технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор, завідувач кафедри архітектури та міського будівництва

Завідує кафедрою з 2007 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Технічна експлуатація будівель і споруд» «Технічна експлуатація виробничих будівель і споруд», «Введення в дипломне проектування».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 300 опублікованих праць, серед яких посібник “Сталезалізобетонні конструкції”, 5 монографій, 4 нормативних документи, 15 авторських свідоцтв та патентів.

Сфера наукових інтересів: вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи  несучих і огороджувальних елементів; дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

За 35 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.В. Семко вирішив низку наукових і практичних проблем імовірнісних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво цілий ряд нових типів сталезалізобетонних збірно-монолітних конструкцій.

О.В. Семко – член спеціалізованої вченої ради 44.052.02 (спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди та 05.23.02 – основи та фундаменти), голова наукового семінару при цій раді.

Скляренко Сергій Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва, заступник завідувача кафедри

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає курси «Планування міст і транспорт», «Реконструкція міської забудови» «Реконструкція міської забудови і будівель». Керує магістратурою та дипломним проектуванням. Автор більше 20 наукових та 10 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: проектування конструкцій підвісних канатних доріг, оптимізація конструктивних рішень будівель та споруд, вирішення транспортних проблем сучасних міст, дослідження планувальних рішень дворових  просторів.

Руденко Віктор Васильович 

кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура  будвель і споруд», доцент, лауреат виставки досягнень ВДНГ СРСР (срібна медаль за розробку модульно-блочного методу вуглезбагачувальних підприємств).

Працює на кафедрі з 1977 по року. Викладає курси «Конструкції будівель і споруд, у тому числі архітектурні конструкції малоповерхових будівель», «Конструкції будівель і споруд, у тому числі архітектурні конструкції багатоповерхових та промислових будівель» «Садово-паркове будівництво», «Сучасні просторові конструкції», «Експлуатація та утримання міських територій».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: методика формування цивільних та промислових об'єктів адаптивного типу.

Філоненко Олена Іванівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2002 року. Викладає курси «Архітектура будівель і споруд», «Будівельна фізика», «Наукові дослідження в області теплофізики». Керує магістратурою та дипломним проектуванням. Автор більше 17 наукових та 12 навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: інноваційні методи зниження тепловтрат будівлями, розвиток бази сучасних утеплюючих і оздоблювальних матеріалів, нові технології зведення будівель та споруд й ін.

Семко Володимир Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший науковий співробітник за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Працює на кафедрі з 2006 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Основи автоматизованого проектування».

Керує магістратурою та аспірантурою. Автор понад 60 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій; дослідження теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій; вирішення транспортних проблем сучасних міст шляхом використання альтернативних видів транспорту.

Галінська Тетяна Анатоліївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1992 року. Викладає курси «Будівельна фізика (світологія)», «Основи проектної справи», «Планування міст і транспорт»,

Керує магістратурою. Автор  15 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: Архітектурно-конструктивні вирішення систем природного освітлення  будівель і його роль в забезпеченні мікроклімату приміщень

Юрін Олег Іванович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 1978 року. Викладає дисципліни: «Планування міст і транспорт»,  «Урбаністика», «Будівельна фізика», «Комп’ютерні технології у проектуванні будівель та споруд», «Комп’ютерні технології у проектуванні та наукових дослідженнях»,

Автор 19 статей, 2 навчальних посібників, 1 авторського свідоцтва, методичних вказівок.

Сфера наукових інтересів теплозахист та вологісний стан огороджувальних конструкцій будівель холодильників.

Малюшицький Олександр Володимирович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Реконструкція будівель та споруд», «Наукові дослідження в області модернізації ремонту і реконструкції», «Інженерна підготовка міських територій». Керує дипломним проектуванням. Автор 15 наукових праць, в тому числі патенту України на корисну модель.

Сфера наукових інтересів: дослідження напружено-деформованого стану закладних деталей вузлів сталезалізобетонних рам.

Зигун Аліна Юріївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.20 «Містобудування та територіальне планування», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2007 року.

Викладає курси «Експлуатація та утримання міських територій», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці та дороги», «Міський транспорт», «Планування та благоустрій міст».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: експлуатація міських територій; формування загальноміської системи з видалення твердих побутових відходів.

Магас Наталія Миколаївна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Утримання міської забудови», «Міські вулиці і дороги».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження сталезалізобетонних конструкцій з зовнішнім листовим армуванням.

Авраменко Юрій Олександрович 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2011 року. Викладає курси «Планування міст і транспорт», «Основи автоматизованого проектування», «Сучасні тенденції формування нових типів функціонально-просторових рішень цивільних і промислових будівель», «Сучасні тенденції формування нових типів будівель і споруд, включаючи просторові конструкції будівель»

Автор понад 20 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: дослідження місцевої стійкості сталевих елементів сталезалізобетонних конструкцій; проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій.

Олексієнко Олена Борисівна 

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року. Викладає курси «Архітектура будівель та споруд», «Будівельна фізика», «Основи автоматизованого проектування», «Комп’ютерні технології проектування будівель та споруд», «Планування міст і транспорт».

Автор 16 наукових праць.

Лауреат третьої премії конкурсу на кращу наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадною» при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна».

Сфера наукових інтересів: проектування будівель та споруд із використанням конструкцій фасадної теплоізоляції; дослідження теплотехнічних та експлуатаційних властивостей огороджувальних конструкцій.

Лещенко Марина Валентинівна 

Навчальний майстер, аспірант кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2009 року.

Автор 6 наукових праць

Сфера наукових інтересів: теплова надійність огороджувальних конструкцій

 

Роздабара Олеся Михайлівна

Старший лаборант кафедри архітектури та міського будівництва

Працює на кафедрі з 2015 року.

 

Кафедра є випускаючою за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за спеціалізаціями:

 «Промислове і цивільне будівництво».

Студенти спеціалізації набувають навиків проектування, спорудження, експлуатації будівель та споруд, обстеження, оцінювання технічного стану, розробки заходів щодо їх ремонту та реконструкції. Студенти навчаються використовувати нормативну літературу, визначати технічний стан будівель, споруд і будівельних конструкцій, виконувати розрахунки нових конструкцій та таких, що підсилюються, виконувати креслення у відповідності до діючих нормативних вимог.

Фахівці можуть виконувати роботу інженера-проектувальника в проектних організаціях, майстра, виконроба безпосередньо на будівництві, а також виступати у якості замовника.

«Міське будівництво та господарство».

Студенти спеціалізації набувають навиків раціонального проектування нових міських масивів та реконструкції існуючих, реконструкцію окремих будівель і споруд із урахуванням нормативних вимог до планування житлової забудови.

Фахівці можуть працювати на посадах інженерів-проектувальників в проектних організаціях, майстра, виконроба та інших.

Підготовка висококваліфікованих фахівців будівельної справи проводиться за такими освітніми рівнями:

Бакалавр  –   освітній рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти або  на основі рівня «молодшого бакалавра» здобув загально-технічну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані знання та уміння щодо свого напряму (базова вища освіта) і який здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 4 роки (на основі рівня «молодшого бакалавра» - 3 роки).

Основні місця роботи: Бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом  інженера-будівельника, а за наявності виробничого досвіду самостійно на підприємствах і будівельних організаціях різної форми власності на посаді майстра або виконроба.

Спеціаліст (кваліфікація: інженер-будівельник) – освітній рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господарства.

Термін навчання – 1 рік після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: спеціаліст, на відміну від бакалавра, має повну фахову підготовку для самостійної роботи за вибраною спеціальністю і може працювати в якості замовника будівництва, проектувальника та будівельника в організаціях різних форм власності.

Магістр (кваліфікація: інженер-будівельник) – освітній рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи: магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції спеціаліста.

Доктор філософії – освітньо-науковий рівень фахівця, який на основі кваліфікації магістра здобув поглиблені знання інноваційного характеру, має досвід їх застосування для вирішення наукових задач у певній галузі. Зазначена освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку та виконання дисертаційної роботи за спеціалізація ми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» - будівельні конструкції, будівлі та споруди, включаючи будівельну фізику, та містобудування.

Термін навчання – 4 роки після здобуття освітнього рівня «магістр».

Основні місця роботи: доктор філософії має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але також може виконувати всі функції інженера-проектувальника.

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за кількома напрямками:

«Надійність комплексних конструкцій. Реконструкція та ризики» (керівник наукової школи – д.т.н., професор Семко Олександр Володимирович).

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Досліджені імовірнісні аспекти несучої здатності комплексних конструкцій з поєднанням огороджуючих та несучих властивостей сталевих та залізобетонних конструкцій, а також різних типів їх поєднання. Розроблено 6 нових типів конструктивних комплексних елементів промислових та цивільних каркасів з використанням збірного та монолітного залізобетону та сталевої несучої опалубки. Проаналізовані методи забезпечення сумісної роботи та анкеровки залізобетону.

Про конкурентоспроможність свідчать впроваджені у виробництво 18 каркасів будівель. Отримано більше 10 патентів на винаходи та корисні моделі за тематикою досліджень.

Дослідження здійснюються з питань:

- вивчення надійності комплексних конструкцій при врахуванні та забезпеченні сумісної роботи  несучих і огороджувальних елементів;

- дослідження надійності конструкцій, що утворюються при підсиленні та реконструкції будівель і споруд;

- вивчення страхових ризиків при проектуванні, будівництві, реконструкції та підсиленні будівель і споруд.

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

У результаті досліджень за останні роки розроблені сталеві, збірно-монолітні сталезалізобетонні каркаси, які дають змогу прискорити будівництво, зменшити вартість будівель.

Зараз здійснюються  роботи щодо вивчення вузлів та засобів з’єднання в сталезалізобетонних конструкціях.

Розробки впроваджені на багатьох об’єктах України, Росії, Казахстану.

Результати наукових досліджень включені до лекційного матеріалу курсів  «Сталезалізобетонні конструкції», «Технічна експлуатація», «Металеві конструкції» та використовуються під час курсового й дипломного проектування.

За результатами досліджень зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях в  Одесі, Києві, Львові, Рівному, Кривому Розі, Макіївці, Харкові та ін. Результати досліджень відображені в нормативно-технічних документах, наприклад:  ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення», ДБН В.2.6-160:2010 «Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення».

Науковими дослідженнями зараз займаються 1 доктор наук, 10 кандидатів наук, 4 аспіранти та до 10-ти студентів.

За результатами досліджень захищено 10 кандидатських дисертацій, опубліковано понад  260 наукових робіт.  Отримано 20 авторських свідоцтв і патентів.

«Дослідження у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд під впливом природно-кліматичних факторів».

Спеціальність 05.23.01 – «Будівельні конструкції, будівлі та споруди».

Основні напрямки наукових досліджень:

–   Вплив інсоляції, природного освітлення та транспортного шуму на об’ємно-планувальне  та конструктивне рішення житлових будинків.

Мета роботи: з метою зменшення питомої вартості будівництва та експлуатації за рахунок раціонального використання міських територій провести наукові дослідження направлені на подальше удосконалення будівельних норм містобудування з вивченням питань впливу інсоляції на температурно - вітровий режим в локальних зонах житлової забудови різної об'ємно - планувальної структури, а також інсоляції, природного освітлення і шуму на щільність житлового фонду в залежності від рівня досконалості об'ємно - планувальних рішень будинків і інших факторів;

– Розробка огороджуючих конструкцій і підлог промислових холодильників з прогнозованими експлуатаційними якостями. Розробка технічних систем, які включають огороджуючі конструкції холодильних камер, систему підбору і відведення вологи із утеплювачів з метою забезпечення нормативного температурно - вологого режиму в камерах зберігання продуктів харчування;

– Енергозберігаючі конструктивні рішення огорож будівель. Удосконалення енергозберігаючих конструктивних рішень шарованих зовнішніх огорож будівель на основі теоретичних, експериментальних та натуральних досліджень їх експлуатаційних якостей. Забезпечення їх широкого впровадження в будівництво

Конструктивна оптимізація експлуатаційних якостей фасадних систем будівель. Дослідження теплозахисних властивостей зовнішніх огороджень при їх термомодернізації з застосуванням фасадних систем;

– температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій при термомодернізації житлового фонду.

Найбільш вагомі з отриманих результатів роботи по цій тематиці впроваджені до Державних Будівельних Норм та Державних Стандартів України:

ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків  і споруд. Теплова ізоляція будівель. – Київ, Мінбудархітектури та житлово-комунального господарства України. – 71с.

ДБН В.2.6-ХХ-2008. Конструкції будинків  і споруд. Системи фасадні теплоізоляційно-опоряджувальні будинків та споруд. – К., Мінрегіонбуд України, 2008. – 37с.

ДСТУ Б В.2.6-ХХ-200Х. Конструкції будинків  і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні умови. – К., Мінрегіонбуд України. – 37с.

ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки  і споруди. Метод визначення питомих тепловтрат на опалення будинків. – К., Мінрегіонбуд України, 200Х. – 37с.

ДСТУ-Н Б В.2.2-27-2010 Проектування. Настанова з розрахунку інсоляції об’єктів цивільного призначення

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ «Енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів.

«Дослідження функціонально-просторової структури промислових підприємств, дослідження методів формування мережі об’єктів санітарної очистки міст».

Мета досліджень – розроблення методики формування промислових об’єктів із застосуванням системного підходу. На цій основі – отримання промислових об’єктів з раціональною об’єктно-планувальною і функціональною структурою, яка відповідала б сучасним вимогам, що висуваються до них.

За результатами дослідження зроблено ряд доповідей на університетській науковій конференції. Результати досліджень також використано у дипломному проектуванні.

Новизна технічних розробок захищена патентами й авторськими свідоцтвами на винаходи. Апробація досягнутих результатів досліджень щорічно здійснюється на науково-технічних конференціях і симпозіумах. Результати досліджень також використовуються в навчальному процесі при курсовому і дипломному проектуванні.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у багатьох наукових статтях, у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій.

Кафедрою архітектури та міського будівництва ведеться співпраця з працівниками закордонних установ на рівні «професор-професор» з А.Я. Найчуком, д.т.н., директором філіалу РУП «Институт БелНИИС» «Научно-технический центр» (республіка Білорусь) та з Франтішеком Куріллою з Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM Slovakia v Presove  (Словаччина). Результатом співпраці з А.Я. Найчуком є наукові публікації, участь у конференціях, сумісні випробування конструкцій. Укладено договір про співпрацю з Науково-дослідним Республіканським унітарним підприємством по будівництву – «Институт БелНИИС» від 01 листопада 2011 року. Планується продовжувати співпрацю та налагоджувати нові контакти.

Результатом співпраці з Франтішеком Куріллою є укладення договору про співпрацю у серпні 2015 року, на даний час виконується робота з погодження навчальних планів.

Продовжуючи реалізацію Урядової програми співробітництва з КНР керівництвом університету були досягнуті домовленості про проведення стажування магістрів ПолтНТУ в китайському університеті терміном до 6 місяців. Завдяки Урядовій програмі, яка фінансувалася Кабінетом Міністрів України, студенти – дипломники кафедри Ладесова А.П., Кондратенко М.С., Остапов І.С. навчалися в магістратурі Ланджоуського транспортного університету, покращувати свої знання в оволодінні іноземною мовою, та отримали нові корисні для майбутнього фаху знання. Студенти разом з їх керівниками у ході навчання в Китайській республіці опублікували статті іноземною мовою.

Ладесова А.П. і Кондратенко М.С. продовжують навчання в магістратурі Ланджоуського транспортного університету. Кафедра сприяє поглибленому вивченню будівельних конструкцій магістрантами Ладесовою А.П. і Кондратенко М.С. Планується співпраця з виконання госпдоговорів для КНР після закінчення навчання магістранток.

Кафедра запрошує майбутніх абітурієнтів до участі в виконанні робіт в рамках Малої академії наук (МАН) в секції технічних наук.

Кафедра забезпечує науковий супровід бажаючих від студента до доктора технічних наук.

Кафедра архітектури та міського будівництва

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

проспект Першотравневий, 24, м. Полтава, 36011.

(ауд. 309 центрального корпусу)

arhimb@mail.ru