Кафедра архітектури будівель та містобудування

НІКОЛАЄНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ АБтаМ, ДОКТОР АРХІТЕКТУРИ, ПРОФЕСОР

Кафедра, у нинішній назві, була створена у 2014 році шляхом злиття кафедри архітектури житлових і громадських будівель з секцією містобудування кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування.

 

Завідувачем кафедрою «Архітектури будівель та містобудування» призначено професора, доктора архітектури Володимира Анатолійовича Ніколаєнка, а завідувачами секцій:

"Архітектури будівель і споруд" - к.т.н., доцента Андрія Юрієвича Дмитренка;

"Містобудування" кафедри АБтаМ - старшого викладача Андрія Євгенійовича Конюка.

Марченко Ольга Петрівна

Старший лаборант

Дідик Володимир Анатолієвич

Завідуючий навчальною лабораторією

Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Соборності 42

Тел: (05322) 7-18-61

E-mail: kafabtam2014@ukr.net

             mistobud_pntu@online.ua – секція містобудування

Web: http://af.pntu.edu.ua

 Дмитренко Андрій Юрійович

Відповідальний за роботу секції архітектури будівель і споруд, кандидат технічних наук, доцент


 

З 1966 року Полтавський інженерно–будівельний інститут (нині Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка)  розпочав підготовку студентів з спеціальності “Архітектура”, спеціалізації “Містобудування”. 

У квітні 1990 р. шляхом  розділення  кафедри  архітектурного  проектування на дві  була  створена  нова  кафедра «Основ  архітектури та  образотворчих  дисциплін» для  забезпечення  базової  підготовки  студентів молодших (1-3) курсів. Завідувачем  нової  кафедри  було  обрано Ляха  Василя  Максимовича, канд. архіт., доцента. (наказ №21-03 від 10.04.1990 р.)

У серпні 1994 року на базі  кафедри  основ архітектури та образотворчих  дисциплін  було  створено дві випускові  кафедри: «Основ  архітектури» та «Дизайну  архітектурного  середовища і образотворчих  дисциплін». Виконуючими обов’язки  завідувача кафедри було  призначено (з 1.09.1990 р.) відповідно, Ляха В.М., канд. архіт., доцента та Губаря В.М., канд. архіт., доцента.

Під час підготовки  спеціальності 7.120.101 «Архітектура  будівель і споруд» до акредитації за IV рівнем в 1994 році кафедра основ  архітектури  одержала  сучасну  назву –  кафедра «Архітектури житлових і громадських  будівель». IV рівень акредитації  даної  спеціальності був  підтверджений  кафедрою в 1999 та 2004 роках.

Кафедра архітектури житлових і громадських будівель функціонує з 1990 р., як випускова – з 1994 р. В 2000 р. спеціальність «Архітектура будівель і споруд» акредитована за IV рівнем та має ліцензію на підготовку фахівців трьох рівнів – бакалавра, спеціаліста й магістра.

У 2014 році було створено кафедру архітектури будівель та містобудування шляхом злиття кафедри архітектури житлових і громадських будівель з секцією містобудування кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування. Таким чином утворилася секція архітектури будівель і споруд кафедри архітектури будівель та містобудування.

ДМИТРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ СЕКЦІЇ АРХІТЕКТУРИ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД,
КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Лях Василь Максимович,  кандидат архітектури, доцент.

Наукова проблема: вдосконалення  функціонально-планувальної  організації сільських і міських поселень та різних  типів громадських будинків і споруд.

Працює в ПолтНТУ з 1983 р., має понад 150 наукових та методичних праць та 40 – разом зі студентами, в тому числі 4 конспекти  лекцій, навчальний  посібник з грифом МОНМС України, а також  близько 100 творчих проектних  розробок, з яких  50% реалізовані в натурі

 

Тишкевич Ольга Петрівна,  кандидат архітектури, доцент

Наукова проблема: формування навчально-виховних будівель

Працює в ПолтНТУ з 2002р.

Має 22 наукові публікації

Руденко Тарас Вікторович, кандидат архітектури, доцент.

Наукова проблема: архітектурно-планувальна організація  підприємств харчової промисловості.

Працює в ПолтНТУ з 2013 р.

Має 12 наукових  публікацій.

Руденко Марія Олeксандрівна, к.арх, старший викладач

Наукова проблeма: архітeктурні засоби рeноваціі порушeних тeриторій

Працює в ПолтНТУ з  2014 року

Має 18 наукових праць

Кузьменко Тетяна Юріївна, к.арх, старший викладач

Наукова проблема: функціонально-планувальна організація сільських поселень у зонах впливу великих міст

Працює в ПолтНТУ з 2005 р.

Має понад 90 наукових публікацій.

Секція здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами двох рівнів:

 • Перший рівень (бакалавр) за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування»
 • Другий рівень (магістр) за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування» і спеціалізацією «Архітектура будівель і споруд» 

На секції кафедри виконується наукова робота викладачами і студентами. З 2000 р. захистили кандидатські дисертації (КД): В.В. Русін (2000 р.) і А.Ю. Дмитренко (2006 р.), О.П. Тишкевич (2010 р.),  В.В. Ніколаєнко (2013 р.), А.С. Бородай (2013 р.), Д.С. Бородай (2013 р.), К.Ю. Трегубов (2014р.). Готуються до захисту КД  Т.Ю. Кузьменко.

Виконуються наступні наукові теми: «Гуманізація житлового середовища», «Ресурсозберігаюча технологія швидкого спорудження теплозберігаючих житлових будівель садибного типу з використанням місцевих матеріалів» та ін. З 2006 р. секцією кафедри проводяться щорічні студентські наукові конференції (в т. ч. і Всеукраїнські ) з виданням збірників наукових праць студентів.

Студенти  є  учасниками  щорічних Всеукраїнських  і  міжнародних  конкурсів та конференцій.

За участю  студентів виконуються  також  науково-проектні розробки на госпдоговірних умовах.

За  період  діяльності  кафедри  виконано  більше 18 госпдоговірних  робіт на  замовлення  різних  організацій і підприємств.

Секція кафедри в останні  роки бере участь в обласних та національних  виставках   в галузі будівництва і архітектури, нагороджена  дипломами, а також  має  певні  здобутки у винахідницькій  роботі (1 патент на винахід,  3  патенти  на  корисні  моделі).

Участь у конгресах МСА (Міжнародної спілки архітекторів) в м. Берлін 2002 р., м. Стамбул 2005 р.  приймав участь професор, доктор архітектури, академік УАА, лауреат Державної премії України в галузі архітектури 2000 року, головний архітектор м. Полтава - Вадімов Вадим Митрофанович.

Конюк А.Є. – проведено стажування в м. Монс (Бельгія) з 20.04.09 по 18.05.09 за запрошенням HAINAUT DÉVELOPPEMENT (АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ПРОВІНЦІЇ ЕНО) в рамках партнерства, що встановлене з 2005 року між провінцією Эно (Бельгія) та Полтавською областю. Стажування проводилось на базі  Кластеру «Відновлювані енергоресурси - раціональне використання енергії»      (ЕR-UE), а саме в архітектурно-проектній фірмі “Architecture et Création” президента Кластеру Наталі Амбрассарт. Мета стажування – підвищення науково-практичної  кваліфікації в галузі архітектури та будівництва пасивних будинків та біокліматичної архітектури, розвиток міжнародних навчальних та наукових  зв’язків. 

Міжнародне співробітництво

Країна партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема співробіництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації

Бельгія

Торгово-промислова  палата Полтави

«Транскордонний день сталої енергії» 10 травня 2012 г. г. Монс (Бельгия)

в рамках партнерства, що встановлене з 2005 року між провінцією Эно (Бельгія) та Полтавською областю.

Конюк А.Є. прийняв участь на інформаційному стенді Ено Девелопман шляхом розміщення інформаційного листка ф А4

Для вступу на архітектурний факультет абітурієнтові необхідно надати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з наступних предметів:

 1. Українська мова та література (мінімум 100 балів)
 2. За вибором абітурієнта:

Іноземна мова (англійська, німецька) (мінімум 100 балів)

Історія України (мінімум 100 балів)

Математика (мінімум 100 балів)

Та скласти творчий конкурс що складається з двох етапів:

1 етап – Рисунок.

2 етап – Креслення. 

 

з правилами прийому до ПолтНТУ можна ознайомитись за посиланням

https://pntu.edu.ua/uk/abiturientovi.html

Абітурієнти мають можливість пройти підготовчі курси на базі нашого університету, детальна інформація за посиланням:

http://cdp.pntu.edu.ua/

Для вступу на архітектурний факультет іноземному абітурієнту необхідно мати необхідний рівень володіння українською або російською чи англійською мовами.

Іноземний абітурієнт повинен мати, щонайменше, базові знання з креслення та рисунку.

 

З правилами прийому до ПолтНТУ можна ознайомитись за посиланням:

https://pntu.edu.ua/uk/abiturientovi.html

Студенти архітектурного факультету окрім загально-університетських заходів регулярно відзначають такі заходи як: посвята в студенти, день сміху тощо. Але найцікавішими заходами, зокрема кафедри архітектури будівель та містобудування, є проведення тематичних екскурсій!

Конюк Андрій Євгенійович

Відповідальний за роботу секції містобудування, старший викладач


 

З 1966 року Полтавський інженерно-будівельний інститут (нині Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка)  розпочав підготовку студентів з спеціальності “Архітектура”, спеціалізації “Містобудування”. 

Кафедра, що була випускаючою по спеціальності “Містобудування” утворена у 1994 році і спочатку мала назву “Містобудування” (зав.кафедри доц., канд. арх. Вадімов В.М.). Кафедра забезпечувала підготовку студентів 3, 4, 5 курсів цієї спеціальності, розпочинаючи з 1994 року. На момент її відкриття (вересень 1994 р) штат кафедри складав 9 викладачів - 1 канд. архітектури, доцент, 2 - доцента, 1 ст.викладач і 5 асистентів.

У 1999 році у зв’язку з реорганізацією, штат кафедри увійшов до складу кафедри Архітектури будівель та містобудування (завідувач кафедри професор Могилат О.Н., доктор технічних наук) з виділенням секції “Містобудування”, яка була випускаючою по спеціальності “Містобудування”.

 

Кафедра «Містобудування», 1996 р.
(з ліва на право: Топорков В., Власенко В., Браілко Л.В., Вадімов В., Хлюпін О., Обідний О., стоячи: Конюк А.,студент-Варданян)

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 03 березня 2003 року № 43 підготовку здійснювала кафедра Архітектури будівель та містобудування яка була складовою архітектурного факультету.

 

Секція містобудування кафедри ДАСтаМ, 2011 р.

У зв’язку з реорганізацією, згідно наказу № 104 від 05.06.2006 р. випускаючою за кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр по спеціальностям «Дизайн архітектурного середовища» та “Містобудування” призначено кафедру «Дизайну архітектурного середовища та містобудування».

З 2014 року секція містобудування входить до складу кафедри архітектури будівель та містобудування.

 

КОНЮК АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА РОБОТУ СЕКЦІЇ

МІСТОБУДУВАННЯ, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

Працює в ПолтНТУ з 1983

Наукова проблема: енергоекономічні та екологічни аспекти в містобудуванні та архітектурі

Бородич Лариса Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПолтНТУ з 1994 р.

Наукова проблема: реконструкція історичних територій, планувальна організація житлової забудови.

 

Савченко Олександр Олександрович

кандидат архітектури, доцент,

член національної союзу архітекторів України

Працює в ПолтНТУ з 2005 р

Наукова проблема: актуальні питання формування рекреаційно-реабілітаційних зон в структурі сакральних.

Обідний Олександр Борисович

старший викладач

член національної спілки архітекторів України

Працює в ПолтНТУ з 1986 р

Наукова проблема: формування мережі закладів середньої освіти

 

Васильєв Павло Олегович

Старший викладач

Працює в ПолтНТУ з 2010 р.

Секція здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами двох рівнів:

 • Перший рівень (бакалавр)  за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування»
 • Другий рівень (магістр)  за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування» і спеціалізацією «Містобудування»

Науково-дослідна робота секції містобудування виконується згідно з планом перспективних науково-дослідних робіт, затвердженого Українською Академією Архітектури (УАА).

На секції кафедри виконується наукова робота викладачами і студентами. З 2000 р. захистили кандидатські дисертації (КД): В.В. Шулик (2001 р.), Г.О. Осиченко (2006 р.), Л.В. Бородич  (2009 р.), О.О. Савченко (2014); захистили докторські дисертації: В.М. Вадімов (2003 р.), В.В. Шулик (2008 р.), Г.О. Осиченко (2015 р.),.  Готуються до захисту КД  О.Б. Обідній, А.Є. Конюк, О.С. Логвіненко, П.О. Васильєв, .

Науково - дослідницька робота кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування (секція містобудування) ведеться в напрямку: бюджетних  досліджень, проектних розробок, конкурентноспроможних прикладних розробок та новітніх технологій, розробок доцільних до реалізації, видання наукових праць та участі у конференціях, наукової роботи студентів, наукового та науково - технічного  співробітництва із закордонними організаціями.

Результати  бюджетних досліджень впроваджуються в курсовому та дипломному проектуванні.

Наукова робота секції ведеться за наступними напрямками:

 1. «Еколого-планувальні основи містобудування», керівник ст.викл Конюк А.Є.
 2. «Особливості планувального районування міст з цінною історично-культурною спадщиною», керівники к.арх, доц. Бородич Л.В., док.арх, доц. Осиченко Г.О.
 3. «Основи формування рекреаційних систем в Україні» викон. к.арх, ст.викл. Савченко О.О.
 4. «Енергоефективні житлові і громадські споруди», викон. Конюк А.Є.
 5. «Вдосконалення архітектурного проектування на ПЕОМ», викон. Обідний О.Б.

З метою професійного розвитку студентів, сприяння реалізації їх здібностей, під керівництвом викладачів секції містобудування проводиться науково-дослідницька робота студентів архітектурного факультету.

У процесі поетапного виконання досліджень студенти опановують методи наукових досліджень, починаючи з цілеспрямованого пошуку та обробки необхідної інформації за обраною тематикою і закінчуючи аналізом зібраного матеріалу, проведення відповідного аналізу сприяє розвитку теоретичного мислення студента, формування у нього системного підходу до професійної роботи.

Для своїх дослідницьких робіт студентам молодших курсів пропонуються порівняно нескладні теми і питання. У подальшому. На старших курсах, у міру поглиблення знань та набуття  досвіду аналітичної роботи, студенти виконують більш складні наукові дослідження. 

Результати пошукових досліджень і пошукових робіт студенти, під керівництвом викладачів секції, мають можливість направлення їх до видання у фахових збірниках наукових праць.

Студенти, які неодноразово приймали участь у науково-дослідницькій роботі, досить успішно і, як правило, на високому рівні виконують спочатку бакалаврську, а потім і магістерську дипломну роботу, де значну частину складає розділ науково-дослідницької роботи. А після закінчення ВУЗу молодь, яка пройшла школу науково-дослідницької роботи, має можливість і відповідну підготовану наукову базу для вступу до аспірантури, успішно виконує та захищає науково-дослідницьку дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури.

Публікації  студентів під керівництвом викладачів кафедри за 2012 р.: 19 публікацій, в тому числі у фахових збірниках - 2 публікації.

Випускники архітектурного факультету, в тому числі спеціальності «Містобудування»  працюють на керівних посадах в міських і районних управліннях містобудування і архітектури, в державних проектних інститутах Полтавської, Сумської, Черкаської, Житомирської та інших областей України.

Список випускників архітектурного факультету - працівників керівних органів архітектури та містобудування.

№п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Займана посада

Стаж роботи в органах архітектури

1.

Ширай Євген Вікторович

головний архітектор Полтавської області

20 років

2. 

Головатенко Валерій Володимирович

головний архітектор Житомира

12 років

3. 

Білокоз Анатолій Прокофійович

заступник головного архітектора Полтавської області

14 років

4. 

Павленко Валерій Андрійович

головний спеціаліст по охороні пам’яток архітектури Полтавська обл.

19 років

5.

Корнєв Валерій Володимирович

головний архітектор Гадяцького району

3 роки

6. 

Стьожка Валентин Олексійович

головний архітектор Глобинського району

12 років

7. 

Чорноштан Павло Анатолійович

головний архітектор Карлівського району

3 роки

8. 

Постольник Олександр Іванович

головний архітектор Кобеляцького району

11 років

9. 

Бука Валентина Вячеславівна

головний архітектор

Козельщинського району

14 років

10. 

Бескоровайний Віктор Олексійович

головний архітектор

Новосанжарського р-ну

18 років

11. 

Вольвач Валерій Іванович

Заступник голови райдержадміністрації  Полтавського району

14 років

12.

Перетятько Вадим Іванович

головний архітектор Семенівського району

6 років

13. 

Герасименко Володимир Іванович

головний архітектор

Хорольського р-ну

17 років

14.

Кожушко Олександр Миколайович

головний архітектор

Шишацького р-ну

23 рік

15.

Юхименко Михайло Васильович

Перший заступник міського голови м.Полтави

25 років

16.

Петрук Юрій Олександрович

Головний архітектор

м.Полтави

головний архітектор Полтавської області

23 років

 

3 роки

17.

Носенко Анатолій Миколайович

завідуючий відділом архітектури Октябрського райвиконкому м.Полтави

5 років

18. 

Кислий Віктор Григорович

завідуючий відділом архітектури Ленінського райвиконкому м.Полтави

3 роки

19. 

Устименко Геннадій Борисович

заступник головного архітектора м.Кременчука

4 рік

20. 

Руських Сергій Миколайович

головний архітектор м.Миргорода

13 років

21. 

Чернишов Олександр Борисович

головний архітектор Кременчуцького району

3 роки

22. 

Фомічов Олександр Павлович

головний спеціаліст

18 років

23. 

Ващинська Наталія Іванівна

спеціаліст ІІ категорії

19 років

24. 

Назаренко Олена Анатоліївна

ведучий спеціаліст

2 роки

25. 

Вовченко Володимир Вікторович

заступник головного архітектора  м.Лубни

2 роки

26. 

Ільїна Антоніна Павлівна

Завідувач відділом архітектури Жовтневого райвиконкому м. Полтава

2 роки

Сумська область

27. 

Биков Володимир Борисович

головний архітектор м. Суми

18

28.

Вінтоняк Сергій Вікторовіч

Заступник головного архітектора м. Суми

4

29.

Довбня А.Н.

головний архітектор Буринського р-ну

14

30. 

Кутас Л.Н.

головний архітектор Конотопського р-ну

 

31. 

Міняйло М.Н.

головний архітектор Сумської обл.

14

32. 

Грибан В.Ф.

головний архітектор м.Глухів

18

33. 

Литвиненко Ю.А.

головний архітектор м. Ромни, заступник мера м. Ромни

25 

ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка: м.Полтава, проспект Першотравневий, 24. Сайт: http://www.pntu.edu.ua/

Секція містобудування кафедри ДАСтаМ  архітектурного факультету ПолтНТУ ім. Ю.Кондратюка знаходиться за адресою:

м. Полтава, вул. Соборності 42, У - корпус, кім. 309

Тел. Деканату арх.  факультету: (05322) 7-18-61

Ел. адреса секції містобудування кафедри ДАСтаМ (e-mail): mistobud_pntu@online.ua

Схема розташування: