Гуманітарний факультет

2012 року структура університету була доповнена гуманітарним факультетом, що розпочав підготовку фахівців за актуальними і потрібними на сучасному етапі розвитку суспільства спеціальностями та напрямами. Саме цей якісно новий підрозділ в складі університету допомагає реалізувати концепцію всебічного розвитку вищого навчального закладу, дає можливість поєднати здобутки технічної, природничої та гуманітарної науки, долучитися до незворотних процесів інтеграції й глобалізації освіти та знання, готувати сучасних фахівців, здатних не губитися на ринку праці, а шукати і знаходити його найбільш перспективні пропозиції.

В.о. декана

Агейчева Анна Олександрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу

 

Заступники декана:

Заступник декана з освітньої та виховної роботи

Денисовець Ірина Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства

 

Заступник декана з наукової та міжнародної діяльності

Кошлата Алла Валеріївна

Викладач кафедри іноземної філології та перекладу

 

Деканат

каб. 211Ф, тел. 60-87-13

В складі гуманітарного факультету чотири кафедри:

 • кафедра українознавства, культури та документознавства;
 • кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини;
 • кафедра іноземної філології та перекладу;
 • кафедра філософії та соціально-політичних дисциплін;

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність);

227 «Фізична терапія, ерготерапія» (фізична реабілітація);

017 «Фізична культура та спорт»

035 Філологія (Спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури» переклад включно)

 

Спеціальність: 029 „ Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ”

(Спеціалізація: „Документознавство та інформаційна діяльність”) – це сучасна, затребувана галузь підготовки фахівців. Вона входить до переліку європейських спеціальностей, які відповідають вимогам Болонського процесу. У Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка підготовку цієї спеціалізації здійснює випускова кафедра українознавства, культури та документознавства.

Колектив випускової кафедри

 

Актуальність спеціалізації

Саме фахівці з документознавства та інформаційної діяльності здійснюють своєчасне аналітичне оброблення даних усіх галузей соціально-економічного життя, вирішують питання професійної підготовки та підвищення кваліфікації управлінців, шукають резерви кадрово-управлінського потенціалу, вдосконалюють стиль і культуру ділових відносин. А це означає, що спеціалізація „Документознавство та інформаційна діяльність” – важлива й особливо потрібна в наш мобільний, інформаційний насичений час.

 

Основні місця роботи,

де можна працювати після закінчення навчання:

 • Відділи інформації, прес-служби комерційних і державних установ;
 • Маркетингові відділи та служби;
 • Відділи реклами та PR;
 • Інформаційно-аналітичні центри організацій, установ, підприємств різних форм власності;
 • Робота за обраним фахом в органах державного управління області, регіону, країни;
 • Консалтингові центри.

 

Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності може обіймати такі посади

 • Спеціаліст кадрової служби;
 • Фахівець із надання інформації;
 • Спеціаліст із реклами та маркетингових комунікацій;
 • Секретар-референт;
 • Прес-секретар, PR-текстолог (відділи Public Relations);
 • Координатор ділових презентацій та проектів у державних, бізнесових і громадських організаціях;
 • Інформаційний аналітик;
 • Спеціаліст із  інформаційного забезпечення сучасного офісу;
 • Керівник інформаційної служби:
 • Керівник відділу маркетингових комунікацій та ін.

 

Фізична терапія та ерготерапія (Фізична реабілітація)

«Фізична реабілітація» – важлива спеціальність підготовки фахівців, що передбачає набуття ними високої якості знань, рухових умінь і навичок з обраного фаху, вмінь застосовувати їх на практиці, організацію творчої праці та самовдосконалення.

Для підготовки фахівців за цією спіціальністю Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка має належні навчально-лабораторну та спортивну бази і відповідного рівня кваліфікації науково-педагогічний склад.

 

Актуальність спеціальності

Здоров’я, як відомо, – найбільший скарб для людини. Збереження та зміцнення здоров’я людини, продовження тривалості її життя та творчого довголіття – найхарактерніша особливість і найважливіше завдання цивілізованого суспільства. Саме фахівці із вищою освітою за спеціальністю «Фізична реабілітація», озброєні сучасними науковими знаннями та новітніми оздоровчими технологіями, можуть забезпечити, зважаючи на стійку тенденцію до зростання захворюваності серед учнівської та студентської молоді, якісне лікування та профілактику багатьох захворювань засобами фізичної культури та спорту, сприяти розвитку основних життєво важливих фізичних якостей, оздоровленню. А це означає, що дані фахівці сьогодні й надалі користуватимуться великим попитом на ринку праці.

 

Фахівець з фізичної реабілітації може обіймати такі посади:

 • Фахівець з фізичної реабілітації;
 • Методист із фізичної культури;
 • Методист позашкільного закладу;
 • Менеджер із громадської охорони здоров’я;
 • Інспектор із навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання, початкової військової підготовки;
 • Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції), фітнес-тренер;
 • Організатор позакласної та позашкільної роботи;
 • Інструктор-методист  із фізичної культури та спорту;
 • Інструктор-методист спортивної школи;
 • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • Спортсмен-інструктор;
 • Інструктор із організаційно-масової роботи;
 • Інструктор навчально-тренувального центру;
 • Інструктор із санітарної освіти;
 • Голова спортивного клубу;
 • Завідувач лабораторії;
 • Завідувач спортивної бази;
 • Завідувач спортивної споруди;
 • Начальник містечка (навчального, оздоровчого);
 • Масажист;
 • Інструктор з оздоровчо-спортивного туризму.

 

Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання

 • Спеціалізовані центри реабілітації;
 • Дитячо-юнацькі спортивні школи;
 • Санаторії, профілакторії, лікувально-спортивні диспансери, будинки відпочинку;
 • Фізкультурні та спортивні організації;
 • Центри “Здоров’я”, “Інваспорту” та рекреації;
 • Групи здоров’я при спортивних спорудах і установах;
 • Спортивні команди;
 • Будинки інвалідів і осіб похилого віку;
 • Поліклініки;
 • Фітнес-клуби (центри, комплекси) тощо;
 • Лікарні загального та спеціалізованого профілю;
 • Військові шпиталі;
 • Середні та вищі заклади освіти, дошкільні заклади;
 • Підприємства та організації.

Спеціальність: 035 Філологія (Спеціалізація 035.04 «Германські мови та літератури» (переклад включно)

Розширення міжнародної співпраці, стабільні контакти із зарубіжними партнерами, збільшення потоку туристів із різних країн світу вимагають професійного спілкування при веденні ділових переговорів, висококваліфікованого перекладу технічної та економічної документації, що зумовлює потребу у фахівцях з перекладу, які б вільно володіли іноземними мовами і сприяли налагодженню партнерських стосунків із зарубіжними інвесторами та підприємствами.

Актуальність спеціальності

Як в Україні, так і у Полтавській області зокрема, особливо стрімко посилюється розвиток нафтогазової та будівельної галузей, підприємства яких відчувають постійну необхідність у забезпеченні перекладу іноземною чи державною мовами.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ) має необхідний кадровий і науковий потенціал та матеріально-технічну базу для здійснення підготовки перекладачів науково-технічного спрямування.

Бакалавр з філології бере участь у письмовій та усній комунікації та забезпеченні інформації у різних галузях народного господарства, науки, техніки, освіти, культури шляхом перекладу різножанрових текстів з іноземної мови на державну і навпаки. Освітній рівень бакалавра професійного спрямування «переклад» є базовим для продовження підготовки фахівців за освітнім рівнем магістр.

 

Фахівець філолог-перекладач може обіймати такі посади:

 • фахівець-перекладач у державних і приватних закладах
 • перекладач науково - технічної літератури
 • перекладач ділової літератури
 • референт-перекладач
 • гід-перекладач
 • редактор-перекладач
 • лінгвіст – інформатик – практик
 • перекладач - консультант

 

Студентам факультету надається можливість вивчення дисциплін, які викладаються іноземною мовою, зокрема: основи синхронного перекладу, історія літератури англомовних країн, основи редагування перекладів, інформаційні системи і технології у перекладацькій діяльності, усний послідовний двосторонній переклад, проблеми перекладу науково-технічної літератури, двосторонній письмовий переклад текстів різних жанрів, порівняльна лексикологія англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, історія англійської мови, історія літератури країн другої іноземної мови, історія перекладу, основи теорії мовної комунікації.

Студенти факультету мешкають у затишних гуртожитках, які компактно розміщені неподалік навчальних корпусів у зеленій зоні. На території студентського містечка розташована: їдальня, медичний центр, бібліотека, майданчик зі штучним покриттям, wi-fi зона, пральня, 2 спортивні зали.

З метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника на факультеті діє студентське самоврядування.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; створення необхідних умов для проживання і відпочинку студентів, різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами.

Більш детальні відомості щодо спеціальностей підготовки Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Факультет знаходиться в навчальному корпусі Ф, за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, каб. 211Ф.

Телефон: 60-87-13

Facebook

Сайт ПолтНТУ

Сайт Гуманітарного факультету

E-mail: hfpntu@ukr.net

Положення про факультет