Архітектурний факультет

Architectural Faculty

 

Факультет готує фахівців у галузі архітектури більше 40-ка років. Свою історію він розпочав із 1966 року, коли з ініціативи проректора з навчальної роботи доцента О.Н. Могилата була відкрита спеціальність «Архітектура» і здійснено перший набір студентів.

З метою якісної підготовки фахівців у 1971 році було створено архітектурний факультет, який у різні роки очолювали М.М.Педько, В.І.Марченко, В.Й.Хазін, Г.Л.Волик, В.М.Губарь, В.В.Русін, В.Г.Топорков, В.В.Шулик, О.В.Семко. У витоків полтавської архітектурної школи стояли такі викладачі, як О.А.Шумілін, П.П.Казаков, З.О.Котлярова, Л.С.Вайнгорт, П.П.Черняховець, Н.П.Демиденко, Н.Г.Рудська, а також П.Г.Смелянець, В.М.Гатілов, В.В.Бичков, С.К.Саркісов, Г.А.Негай, Н.І.Рибас, Г.А.Коломієць, Л.В.Браілко та інші.

Увесь багаторічний період існування архітектурної освіти у Полтавському національному технічному університеті можна умовно поділити на чотири етапи:

1966-1971 роки – це етап зародження і становлення, який ще можна охарактеризувати як романтичний. Успішність фундації архітектурної спеціальності базувалася на професійному досвіді зрілих майстрів архітектури і образотворчих дисциплін, досвідчених інженерів та на ентузіазмі молодих викладачів.

З 1971 року починається другий період у житті Полтавської архітектурної школи – період розвитку і визнання на рівні держави, її розквіту. В цьому році відбувся перший випуск архітекторів та був створений архітектурний факультет. Якість перших проектів була досить високою, 13 дипломників отримали відмінні оцінки. Три з них були представлені на щорічному конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних шкіл Радянського Союзу, що проходив у м. Москва, два з них нагороджені  дипломами другого та один третього ступеня. Із цим етапом пов’язана поява ряду яскравих творчих особистостей – випускників факультету: М.І. Калінін, А.К. Касперов, М.В. Карюк, К.О. Сазонов, Є.В. Ширай, В.А. Ніколаєнко, В.О. Трегубов, В.Г. Топорков та багато інших. Цей період ознаменувався також оформленням секції архітектурної спеціальності при кафедрі архітектури промислових та цивільних будівель у окрему кафедру «Архітектурне проектування», першим завідувачем якої був доцент О.А. Шумілін. У квітні 1990 року кафедра «Архітектурне проектування», яку на той час очолював В.М. Вадімов, була поділена на дві: кафедру «Основ архітектури і образотворчих дисциплін», яку очолив В.М. Лях, та кафедру «Містобудування», керівником якої став В.М. Вадімов.

Починаючи з 1993 року відбувалися досить суттєві зміни в життєдіяльності факультету, тому цей період можна вважати наступним етапом його розвитку. Восени 1993 року архітектурний факультет був переведений до навчального корпусу колишнього зенітно-ракетного артилерійського училища, а деканом архітектурного факультету обраний В.М. Губарь. В цей час на базі кафедри «Основ архітектури і образотворчих дисциплін» утворюються дві випускаючі кафедри: «Основ архітектури» та «Дизайну архітектурного середовища і образотворчих дисциплін». Остання була утворена у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Художнє проектування архітектурних міських, сільських та паркових ансамблів», яка потім перетворилася у нову спеціальність «Дизайн архітектурного середовища». Пізніше кафедра «Основ архітектури» одержала нову назву «Архітектури житлових і громадських будівель», що відповідало обраній спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Кафедра «Дизайну архітектурного середовища і образотворчих дисциплін» пізніше отримала нову назву «Дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва», а згодом на її базі утворилися дві кафедри: «Дизайну архітектурного середовища» та «Образотворчого мистецтва», що співпало з відкриттям на факультеті нової спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

З початком нового тисячоліття, тобто 2000 року, розпочинається сучасний етап функціонування архітектурного факультету, який отримує новий якісний поштовх у своєму розвитку. В цей час суттєво розвиваються наукові дослідження, результатами яких стали захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. За останні роки на архітектурному факультеті виконано значний обсяг науково-дослідних, проектних і творчих робіт. Кафедри факультету підтримують тісні зв’язки із середніми навчальними закладами Полтавщини, що є запорукою щорічного конкурсного відбору для навчання творчим професіям архітектора та художника кращих учнів. Успішно розвиваються інші напрямки роботи архітектурного факультету. Це розширення і поглиблення творчих зв’язків із провідними архітектурними вищими школами України та Європи, співпраця з Національною академією наук України, участь викладачів факультету у роботі Академії архітектури України та початок співробітництва з Міжнародною академією архітектури.

Нині підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті здійснюють фахівці вищої кваліфікації: члени Академії архітектури України, народні та заслужені художники України, заслужені працівники культури України, члени міжнародної Асоціації арт-критиків, близько 30 докторів та кандидатів наук, доцентів, професорів та досвідчені педагоги-практики. На факультеті проліцензовано наукову спеціальність 191 Архітектура та містобудування (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 р. № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»).

Про високий рівень підготовки фахівців архітектурної спеціальності свідчать результати щорічних оглядів-конкурсів дипломних проектів архітектурних і дизайнерських шкіл України та країн СНД, на яких роботи випускників факультету отримують, як правило, дипломи І-го та ІІ-го ступеня.

Випускники архітектурного факультету працюють на посадах головних архітекторів областей та міст, головних художників, районних архітекторів і провідних спеціалістів проектних організацій, творчих майстерень та студій України та багатьох держав світу. Немало випускників факультету присвятили себе науковій і педагогічній роботі, стали кандидатами і докторами наук.

Муравльов Володимир Вячеславович

Проректор з наукової та інноваційної роботи

кандидат технічних наук, доцент

Савченко Олександр Олександрович

Заступник декана з навчальної та виховної роботи

кандидат архітектури, старший викладач

Зіненко Тетяна Миколаївна

Заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності

кандидат мистецтвознавства, доцент

Ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра:

Шифр

Галузі знань

Код спеціальності

Найменування  спеціальності

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Член студентського парламенту від архітектурного факультету, куратор національно-патріотичного та благодійного напряму Шишкань Іван Павлович

 

Голова студентської ради архітектурного факультету, староста групи 303–А Цешко Сергій Юрійович

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності 42

Тел: (0532) 60-73-62 – деканат факультету

E-mail: f07@pntu.edu.ua

Положення про факультет