Участь представників ПолтНТУ у розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

6 червня 2018 року у НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. На засіданні були розглянуто питання «Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні» та Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти.

     У розширеному засіданні Комітету узяли участь Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, президент Малої академії наук України Станіслав Довгий, народні депутати України, представники МОН України та інших міністерств, центральних і обласних органів державної влади, ректори закладів вищої освіти, представники наукових установ, провідні фахівці у галузі технічних наук.

     Під час засідання Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич наголосила, що все більша частина випускників старшої школи вступає за держзамовленням на технічні спеціальності. Сьогодні промисловий сектор має значну потребу у кадрах за низкою технічних спеціальностей.

     Продовжуючи розгляд питання розвитку вищої технічної освіти в Україні ректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» академік Михайло Згуровський доповів дослідження Форсайту економіки України. У дослідженні серед іншого було проаналізовано й вплив вітчизняної STEM-освіти на подальший розвиток держави.

     В обговоренні питання про нагальні проблеми вищої технічної освіти, які потребують якнайшвидшого вирішення учасники засідання зазначали надання базової підтримки науково-педагогічним школам України, поглиблення міжнародної співпраці, вдосконалення системи вступу до закладів вищої технічної освіти, реалізація політики інноваційної діяльності ЗВО, відродження профтехосвіти тощо.

     На запрошення секретаріату Комітету у засіданні також узяли участь і представники #ПолтНТУ. Адже в умовах реформування освітньої сфери та інтеграції у європейський і світовий освітній простір Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка динамічно розвиває багаторічний досвід якісної підготовки інженерних кадрів у співпраці провідними промисловими кампаніями України та міжнародними партнерами.

ІАЦ ПолтНТУ