VІIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

2018-11-14 09:00 - 2018-11-14 16:00

VІIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

14 листопада 2018 року
м. Полтава

Організатор – кафедра економічної теорії та економічної кібернетики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Попередній перелік установ-співорганізаторів

Азербайджанський державний економічний університет
Університет Монс, м. Монс, Бельгія
Tata Concultancy Services, Індійський статистичний інститут, м. Будапешт, Угорщина
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське
Економіко-гуманітарний інститут Запорізького національного технічного університету
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
Полтавська обласна державна адміністрація
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області

Мета проведення конференції– дослідження й обґрунтування теоретичних, методологічних і практичних проблем сучасної економічної науки та методів їх розв’язання в умовах глобалізації.

Напрями роботи конференції:
Секція 1. Розвиток сучасної економічної науки за умов глобалізаційних процесів.
Секція 2. Соціально-економічні аспекти ресурсозбереження: проблеми та шляхи їх вирішення.
Секція3. Інноваційний розвиток національної економіки.
Секція 4. Перспективи вдосконалення фінансових інструментів регулювання національної економіки України.

Координатор конференції
Шевченко Олена Миколаївна
Тел. (097) 377-57-26

Завантажити запрошення