VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи»

2018-11-08 10:00 - 2018-11-08 16:00

Міністерство освіти і науки України; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту, Кафедра фінансів і банківської справи; Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кафедра фінансів; Ужгородський національний університет Кафедра фінансів і банківської справи; Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України; Донецький національний університет імені Василя Стуса; Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації; Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області; Головне управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Запрошують Вас взяти участь у VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» яка відбудеться у м. Полтава 8 листопада 2018 року.

Основні тематичні напрями конференції

 1. Актуальні проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових послуг: світовий досвід та українські реалії.
 2. Забезпечення фінансової безпеки України в сучасних економічних умовах.
 3. Сучасні тенденції та напрями розвитку грошово-кредитного ринку України.
 4. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.
 5. Фінансові аспекти розвитку ринку нерухомості в контексті європейських намірів України.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Вимоги до порядку подання та оформлення тез доповідей

 • доповідь має бути виконана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, оформленого відповідно до вимог;
 • обсяг – до 3-х сторінок;
 • перший абзац – УДК, з нового рядка посередині сторінки прізвище, ім’я та по батькові авторів (повністю), гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, напівжирний курсив;
 • другий – посередині сторінки місце роботи (навчання), посада, науковий ступінь, вчене звання, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, курсив;
 • третій – посередині сторінки назва доповіді, гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, великими літерами;
 • далі розміщується текст доповіді, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація – книжкова, поля – 25 мм; гарнітура – Time New Roman, кегель – 12, міжрядковий інтервал – 1,0, стиль – Normal, абзацний відступ – 1,25 см;
 • посилання в тексті оформлюють у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;
 • список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису;
 • назва файла повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanenko_Petro.doc).

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2018 року направити заявку на участь у конференції, до якої додати тези доповіді, а також копію квитанції про оплату організаційного внеску на електронну адресу k52@pntu.edu.ua або заповнити заявку на сайті www.pntufinance.com.

Одержання тез доповідей, статей та заявки на участь повинне бути обов’язково підтверджено повідомленням оргкомітету про отримання на вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету.

Обов’язково вказуйте повну поштову адресу, за якою потрібно надсилати збірник тез конференції.

Координати оргкомітету

– з організаційних питань та публікації матеріалів: (068) 794-91-15 – Свистун Людмила Анатоліївна; (050) 204-14-08 – Глушко Аліна Дмитрівна; (050) 716-20-27 – Скриль Віталія Вячеславівна.

– з питань розсилки матеріалів: (050) 716-20-27 – Скриль Віталія Вячеславівна.

Web-сторінка: www.pntufinance.com

E-mail: k52@pntu.edu.ua

Учасники конференції також можуть подавати наукові статті в науковий фаховий вісник ПолтНТУ «Економіка і регіон», черговий номер якого буде надруковано після проведення конференції. Детальну інформацію можна отримати за адресою v171@pntu.edu.ua та на сайті університету www.pntu.edu.ua.

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить 180 грн. Кошторис включає витрати на роздатковий матеріал, видання програми, збірника тез доповідей (один екземпляр), сертифікатів учасників та їх розсилку. Кошти перераховувати на реєстраційний рахунок університету: ДКС України у м.Київ п/р 31252227109727, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу – 25010100, з позначкою «Конференція кафедри фінансів».

Порядок роботи конференції

(8 листопада 2018 року)

9000-1000 – реєстрація учасників (фойє центрального корпусу).

1000–1200 – пленарне засідання.

1200–1300 – обідня перерва.

1300–1500 – робота секцій.

1500–1530 – брейк-кава.

1530–1600 – підведення підсумків роботи конференції.

Результати роботи конференції та збірник матеріалів у PDF-форматі будуть оприлюднені на сайті кафедри фінансів і банківської справи (www.pntufinance.com)

Місце проведення конференції

Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, який розташований за адресою: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, центральний корпус, ауд. 218.

Завантажити зразок оформлення тез доповіді