V Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

2018-11-01 - 2018-11-01

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка запрошує Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 01 листопада 2018 р.

Основні напрями роботи конференції

Секція 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: європейський досвід.

Секція 2. Адаптація системи управління та адміністрування до європейських стандартів.

Секція 3. Інформаційні системи і комп’ютерні технології, моделювання та прогнозування в управлінні інноваційними процесами.

Секція 4. Інноваційні технології у вищій освіті: сучасні реалії та перспективи.

Місце проведення конференції

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24.

Проїзд до університету: від автовокзалу тролейбус № 6; від Київського залізничного вокзалу тролейбус № 1; від Південного залізничного вокзалу тролейбуси № 1, 2, 4, 6 до зупинки «Краєзнавчий музей».

Організаційний внесок

Організаційний внесок за участь у конференції становить:

200 грн. – очна або дистанційна участь з отриманням друкованого збірника матеріалів конференції та сертифіката учасника.

Кошти перераховувати на поточний рахунок ПолтНТУ: ДКСУ, р/р 31252227109727, МФО 820172, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 25010100 з позначкою «За участь у науковій конференції МіЛ».

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – до 2 сторінок.

Формат аркуша: А4 210х297 мм. Орієнтація – Книжкова. Поля  2 см.

Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 12 пт, звичайний.

У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі посередині – прізвища та ініціали авторів з вказівкою наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів – не більше 3. Наступний рядок – назва навчального закладу, у дужках вказується місто, країна. Шрифт – курсив, вирівнювання по центру. Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. Основний текст починається через один рядок після назви тез. Абзац (відступ) – 1 см.

Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул Microsoft Equation і центруються; нумерація ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

Рисунки повинні бути оформленні як окремий об’єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад, Рис. 1).

Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт

11 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1, вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 12 пт.

Список літератури починається через один порожній рядок після основного тексту тез з набраних напівжирним шрифтом слів «Список використаних джерел» (вирівнювання по центру).

Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку згадування літературних джерел у тексті.

Файли «заявка», «тези» повинні мати таке розширення: *.doc, *.docx, *rtf. В назві – міститься прізвище першого автора, набране латиницею та номер обраної секції (наприклад: zayavka_Shevchenko_2.doc, tezy_ Shevchenko_2.doc, oplata_Shevchenko_2.jpeg)

Зразок оформлення тез доповіді

УДК: 005.21:658

Іванова Н.В., к.е.н., доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(м. Полтава, Україна)

 

ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА

Для участі у конференції необхідно

до 15 жовтня 2018 р. надіслати на електронну адресу conf_pntu_2014@ukr.net окремими файлами заявку на участь, у якій потрібно вказати (прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); науковий ступінь та вчене звання;посада та місце роботи; секція, в роботі якої планується прийняти участь та тема доповіді; поштова та електронна адреса, контактний телефон), тези доповіді, а також копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна, дистанційна. Наукові роботи учасників конференції можуть бути надруковані у науковому фаховому віснику ПолтНТУ «Економіка і регіон» (фахове видання), що входить до НМБД Index Copernicus. Вимоги до оформлення статті у журналі «Економіка і регіон» розміщено на офіційному сайті університету http://eir.pntu.edu.ua/uk.

Контакти оргкомітету

Україна, 36011, м. Полтава, проспект Першотравневий, 24,

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,

Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту

www.pntu.edu.ua

Координатори роботи секцій

Ржепішевська Віта Володимирівна, к.е.н., доцент – 050 184-44-92;

Христенко Олена Володимирівна, к.е.н., доцент – 066 169-81-66;

Чайкіна Аліна Олександрівна, к.е.н. – 066 539-01-78.