Всеукраїнська науково-технічна конференція «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки»

2018-04-25 - 2018-04-26

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Створення, експлуатація і ремонт автомобільного
транспорту та будівельної техніки»

Всеукраїнська науково-технічна конференція
«Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та
будівельної техніки»

м. Полтава
25 – 26 квітня 2018 р.

Організатор конференції –
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Співорганізатори:
– Київський національний університет будівництва і архітектури;
– Національний транспортний університет;
– Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
– Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
– Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури;
– Національний університет водного господарства та природокористування.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Секретар конференції:

Надобко Віталій Борисович

E-mail: budmashpoltava@gmail.com

тел. моб. +38 (097) 37 87 086; +38 (066) 97 45 175.

Запрошення

Заявка-анкета учасника

Правила оформлення тез доповідей