ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації»

2018-11-22 - 2018-11-22

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації», яка відбудеться 22 листопада 2018 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, магістранти, фахівці інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Основні напрями роботи конференції:

  1. Документознавство й інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень.
  2. Лінгвістичні основи документознавства, інформаційної діяльності та проблеми перекладу.
  3. Інформаційні технології і системи у сфері документознавства.
  4. Бібліотечна, архівна й музейна галузі в умовах розвитку інформаційного суспільства.
  5. Документно-інформаційні ресурси в системі соціальних комунікацій.
  6. Інформаційні та комунікаційні технології у захисті національної безпеки в умовах ведення гібридної війни.

Програма конференції передбачає проведення пленарного засідання.

Форми участі: очна й дистанційна в режимі Skype-зв’язку, заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі в конференції

Для участі необхідно до 1 листопада 2018 року надіслати на електронну адресу кафедри k70@pntu.edu.ua такі матеріали:

  • заявку на участь у конференції (зразок додано);
  • статтю/тези обсягом 2 – 6 сторінок, оформлені за вимогами до наукових публікацій (електронний варіант);
  • відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Матеріали доповідей будуть опубліковані в збірнику наукових праць до початку роботи конференції.

Організаційний внесок становить 250 грн. Кошти будуть витрачені для видання програми і збірника матеріалів конференції. У разі замовлення збірника тільки у форматі *.pdf сплачується 200 грн. Cтатті докторів наук друкуються безкоштовно.

Вимоги до оформлення статей

Матеріали подавати в електронному вигляді у редакторі Word 97–2003, збереженому у форматі *.doc.

Назви файлів мають відповідати прізвищу й ініціалам автора, наприклад:

Петренко П. В._Заявка.doc, Петренко П. В._Стаття.doc, Петренко П. В._Квитанція.doc. Текст публікації повинен бути відредагований автором.

Формат аркуша А4. Відступи: ліворуч, праворуч, угорі, знизу – 2 см.

Текст: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

Послідовність складників статті: ім’я та прізвище автора (напівжирний шрифт, з вирівнюванням по правому краю); науковий ступінь, учене звання, прізвище, ініціали наукового керівника (для аспірантів і студентів) – праворуч (напівжирний шрифт); місто (напівжирний шрифт); назва статті – через рядок посередині великими літерами напівжирним шрифтом; джерела та література – через рядок після основного тексту статті (курсивом із зазначенням Джерела та література, нумерація джерел у порядку згадування, оформлення згідно з державним стандартом). Покликання на літературу в тексті подавати за зразком: на одне джерело – [3, с. 23], на кілька джерел – [4, с. 58; 9, с. 17].

Увага! Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам. Матеріали конференції буде надруковано в авторській редакції. За зміст, точність і вірогідність викладених фактів, цитат і покликань відповідають автори або наукові керівники (для аспірантів та студентів). Статті магістрантів передбачають наявність рецензії наукового керівника.

У заявці просимо повідомити про необхідність бронювання місць у готелі або гуртожитку.

Проїзд, харчування і проживання – за рахунок учасників конференції.

Електронна адреса оргкомітету: k70@pntu.edu.ua.

Контактні телефони:

050-663-59-29 – доцент кафедри українознавства, культури та документознавства Чередник Людмила Анатоліївна;

050-694-80-11 – завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства Передерій Ірина Григоріївна.

Координатор конференції:

Чередник Людмила Анатоліївна

e-mail:ludmila.cherednik@gmail.com

Реквізити:
Р/р 31252227109727
ГУ ДКСУ у Полтавській області
МФО 820172
код 02071100
Код призначення платежів
25010100
за участь у науково-практичній конференції кафедри українознавства, культури та документознавства

Завантажити заявку на участь у конференції

Завантажити зразок оформлення статті