Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Новини X Всеукраїнського фестивалю науки в ПолтНТУ

– Онищенко Володимир Олександрович, доктор економічних наук, професор, ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, співголова програмного комітету;

– Наумовець Антон Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, віце-президент НАН України, голова наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, співголова програмного комітету;

– Стогній Вадим Сергійович, кандидат технічних наук, заступник голови – вчений секретар комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, заступник голови наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

– Довгий Станіслав Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор, член – кореспондент НАН України, академік НАПН України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору, член наглядової ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

– Бубенко Павло Трохимович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Північно-Східного наукового центру НАН і МОН України;

– Муравльов Володимир Вячеславович – к.т.н., доцент, в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи ПолтНТУ, секретар програмного комітету.

 

Завантажити програму Фестивалю науки

 

Загальноуніверситетські заходи

Дата прове-дення

Назва заходу

Відповідальні особи

(факультет, кафедра)

Місце

проведення

19 квітня

2016 р.

Відкриття Х Всеукраїнського фестивалю науки

в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

Муравльов В.В.

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ,

ауд.218

19 – 21 квітня
2016 р.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства»

проф. Чевганова В.Я.,

(фінансово-економічний факультет, кафедра економіки підприємства та управління персоналом)

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ (аудиторії відповідно програми проведення)

19 квітня – 13 травня
2016 р.

68-а наукова конференція професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету

в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

Муравльов В.В.

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ

(аудиторії відповідно програми конференції)

20 квітня
2016 р.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні»

доц. Агейчева А.О.

(гуманітарний факультет)

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ

(214-Л)

21 квітня
2016 р.

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Студентська молодь – рушійна сила держави»

проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Сівіцька С.П.

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ,
зала засідань Вченої ради, ауд. 320 – Ц,

326 – Ц

25 – 27 квітня
2016 р.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва (живопис)

доц. Чопенко Н.С.

(архітектурний факультет, кафедра образотворчого мистецтва)

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ (аудиторії відповідно програми проведення)

13 травня

2016 р.

День інновацій факультетів

в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

Муравльов В.В.

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ

(виставкова зала)

16 – 18 травня
2016 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва»

доц. Зіненко Т.М.

(архітектурний факультет)

м. Полтава,

вул. Жовтнева, 42,

зала засідань Вченої ради, ауд. 307 (архітектурний факультет)

20 травня

2016 р.

Виставка наукових робіт учнів-вихованців Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

Муравльов В.В.

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ,

корпус «Ф», велика актова зала

26 – 27 травня
2016 р.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова безпека в системі забезпечення національних економічних інтересів: проблеми і перспективи»

проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи Сівіцька С.П. (фінансово-економічний факультет)

м. Полтава, пр. Першотравневий,

24, ПолтНТУ,

зала засідань Вченої ради, ауд. 318,
206–А

Додаткові заходи

Назва заходу

Дата, місце (аудиторія),

час проведення

Проведення організовує

(кафедра,
відповідальна
особа)

Зовнішні представники

П.І.Б., посада, організація (установа)

Архітектурний факультет

1

Відкриття виставки пленерних робіт студентів архітектурного факультету

25.04.2016 р.,

другий поверх архітектурного факультету,

1120

кафедра образотворчого мистецтва,

проф. Левадний О.М.

 

2

Семінар «Bau It Tag. День будівельних інформаційних технологій Німеччини. Програма міжнародної сертифікації студентів»,

перше засідання

25.04.2016 р.,
1000

кафедра архітектури будівель та містобудування,
ст. викл. Савченко О.О.

 

3

Відкриття виставки пленерних робіт студентів архітектурного факультету

26.04.2016 р.,

другий поверх архітектурного факультету,

1120

кафедра основ архітектури,
зав. каф. Ніколаєнко В.В.

 

4

ХІІІ відкрита олімпіада з рисунку за напрямом підготовки «Архітектура та містобудування»

30.04.2016 р.,

третій поверх архітектурного факультету

ауд. 303-А, 308, 305

кафедра основ архітектури,

зав. каф. Ніколаєнко В.В.

 

5

Круглий стіл «Сучасне українське мистецтво в світі»

12.05.2016 р.,

ауд. 106,

1120

кафедра образотворчого мистецтва,

доц. Зіненко Т.М.

Інститут керамології – відділення інституту народознавства
НАН України

Будівельний факультет

6

Засідання наукового гуртка «Метрологія в будівництві»

21.04.2016 р.,

ауд. 05-Л,

1150

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Трусов Г.М.

 

7

Студентський Круглий стіл присвячений
30-й річниці з дня Чорнобильської катастрофи «Чорнобильський дзвін»

25.04.2016 р.,

ауд. 308-А,

1330

кафедра організації і технології будівництва та охорони праці,

доц. Щербінін Л.Г.

 

8

Науковий семінар на тему «Напружено-деформований стан та несуча здатність роз’ємних стиків трубобетонних елементів» (доповідач аспірант Семко П.О., науковий керівник д.т.н., проф. Стороженко Л.І.)

25.04.2016 р.,

ауд.011-Л,

1330

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Дмитренко А.О.

 

9

Семінар «Bau It Tag. День будівельних інформаційних технологій Німеччини. Програма міжнародної сертифікації студентів»,

друге засідання

25.04.2016 р.,
ауд. 335-Ц,

1320

кафедра архітектури та міського будівництва,
зав. каф. Семко О.В.

 

10

Відкрита науково-популярна лекція на тему «Сучасні захисти від корозії арматури залізобетонних конструкцій»

26.04.2016 р.,
ауд.116-Ц,

1000

кафедра технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів,
зав. каф. Бондар В.О.

студенти та викладачі Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя

11

Засідання наукового гуртка «Трубобетонні конструкції»

26.04.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1320

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

проф. Єрмоленко Д.А.

 

12

Круглий стіл до річниці існування кафедри на тему «Етапи становлення кафедри будівельної та теоретичної механіки. Історичний нарис»

26.04.2016 р.,
ауд. 208-П,

1500

кафедра будівельної та теоретичної механіки, доц. Давиденко Ю.О.

 

13

Відкрита науково-популярна лекція д.т.н., доц. Єрмоленка Д.А. на тему «Трубобетонні конструкції»

27.04.2016.р.,

ауд. 314-Ц,

1150

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,
проф. Єрмоленко Д.А.

 

14

Круглий стіл

«Упровадження високотехнологічної науково-технічної розробки з будівництва доступного житла»

27.04.2016 р.,
ауд. 334-Ц,

1500

кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів,
зав. каф. Павліков А.М.

зав. кафедри КНУБА Пушкарьова К.К.;

завідувач відділу
ДП «ДНДІБК»

Бамбура А.М.;

зав. кафедри НУВГіП  Дворкін Л.Й.,

зав. кафедри УДАЗТ Плугін А.А; директор ДП «ДПІ «Міськбудпроект» Бовкун Ж.М.

15

Науковий семінар
на тему «Надійність лінійної частини підземного магістрального трубопроводу на випадково-неоднорідній основі» (доповідач – аспірант Винников П.Ю., науковий керівник – д.т.н., проф. Пічугін С.Ф.)

28.04.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1330

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Дмитренко А.О.

 

16

Брейн-ринг «День охорони праці»

28.04.2016 р.,

ауд. 308-А,

1330

кафедра організації і технології будівництва та охорони праці,

доц. Щербінін Л.Г.

 

17

Науковий семінар на тему «Стійкість сталезалізобетонних стрижневих конструкцій» (доповідач – докторант Мурза С.О., науковий керівник –д.т.н., проф. Стороженко Л.І.)

11.05.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1400

кафедра конструкцій з металу, дерева та пластмас,

доц. Дмитренко А.О.

 

18

Науковий семінар на тему «Стійкість сталезалізобетонних структурно-вантових конструкцій» (доповідач – докторант Гасій Г.М., науковий керівник – д.т.н., проф.
Стороженко Л.І.)

12.05.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1300

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Дмитренко А.О.

 

19

Презентація інноваційних розробок кафедри: програма експериментальних досліджень натурного зразка структурно-вантової конструкції

12.05.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1500

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас, докторант

Гасій Г.М.

 

20

Науковий семінар на тему «Прогноз технічного стану будівель і споруд при силових, деформаційних і високотемпературних впливах» (доповідач – к.т.н., доц. Отрош Ю.А.,

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України)

16.05.2016 р.,

ауд. 011-Л,

1500

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Дмитренко А.О.

начальник кафедри будівельних конструкцій, к.т.н. Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, доцент,
підполковник служби цивільного захисту
Отрош Ю.А.

21

Круглий стіл «Напрями патентної діяльності науковців кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас»

17.05.2016 р.,

ауд. 013-Л,

1100

кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас,

доц. Чичулін В.П.

 

Фінансово-економічний факультет

22

Засідання студентського наукового гуртка за темою «Стратегія фінансового управління довгостроковим стабільним розвитком підприємства»

19.04.2016 р.,

ауд. 208-А,

1320 – 1440

кафедра фінансів і банківської справи,

доц. Худолій Ю.С.

 

23

Семінар «Організація міжнародної мобільності»

22.04.2016 р.

ауд. 318-Ц,

1130

Рада молодих вчених,

Мельниченко Н.

 

24

Науково-практичний семінар «Банк як агент на ринку страхових послуг»

25.04.2016 р.,

ауд. 206-А, навчальний банк,

1320 – 1400

кафедра фінансів і банківської справи,

доц. Волкова В.В.

 

 

25

Дискусійна наукова лекція «Драйвери падіння та підйому національної економіки: чи є вихід з «піке»

26.04.2016 р.,

ауд. 206-А,

1150 – 1310

кафедра фінансів і банківської справи,

проф. Птащенко Л.О.

 

26

Науково-методичний семінар по результатам Researcher connect on British Council «Підготовка грантових пропозицій: структура
та особливості»

27.04.2016 р.,

1120 – 1200

кафедра фінансів і банківської справи,

доц. Худолій Ю.С.

 

 

27

Засідання студентського наукового гуртка на тему «Управління персоналом: теорія та практика сьогодення»

05.05.2016 р.,

ауд. 109-А,

1450 – 1620

кафедра економіки підприємства та управління персоналом,

доц. Скрильник А.С.

директор
ТОВ «Солвер» Макаров В.В.;

проректор з міжнародної діяльності Донецького національного технічного
університету Швець І.Б.;

професор кафедри економіки підприємства Полтавської держаної аграрної академії Сосновська О.О.

28

Науково-методичний семінар «Методика написання статей англійською мовою в науковометричних
базах даних»

05.05.2016 р.,

ауд. 107-А,

1600

кафедра економічної теорії та регіональної економіки,

доц. Марчишинець О.В.

професор Полтавського педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка

Яковенко Л.І.

29

Засідання науково-методичного семінару  кафедри на тему «Публікація наукових статей у НМБД «Scopus» та активізація міжнародної діяльності: від теорії до практики»

11.05.2016 р.,

ауд. 109-А,

1320 – 1450

кафедра економіки підприємства та управління персоналом,

доц. Скрильник А.С.

 

30

Науково-практичний семінар «Європейський вибір України: завдання та пріоритети»

19.05.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1320

кафедра міжнародної економіки та маркетингу,
зав. каф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Дуднік О.П., віце-президент Полтавської торгово-промислової палати; Шкурко В.В., заступник голови правління з економіки, фінансів та ЗЕЗ ТЗДВ «Полтавська фірма «Ворскла»;

Попов О.Є., д.е.н., професор, завідувач кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; Вагонова О.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри прикладної економіки ДВНЗ «Дніпровський національний гірничий університет»

Факультет менеджменту та бізнесу

31

Круглий стіл

«Modern problems of economics and management»

26.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1330

доц. Ржепішевська В.В.

 

32

Засідання наукового студентського клубу «Менеджер» на тему «Проблеми соціально-економічної безпеки»
(німецькою мовою)

29.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

830

кафедра менеджменту і логістики, асистент Корсунська М.Ю.

 

33

Круглий стіл «Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності» (англ. мовою)

11.05.2016 р., 

ауд. 214-Л,

1330

Рада молодих вчених,

доц. Погорелов Ю.С.

 

34

Круглий стіл «Європейскьі форми та методи розвитку підприємницького потенціалу (малого бізнесу)»

12.05.2016 р., 

ауд. 214-Л,

1330

Рада молодих вчених,

асистент Чайкина А.О.

 

35

Науково-методичний семінар «Розвиток ключових компетенцій з підвищення рейтингу вченого у міжнародній освітній і науковій спільноті»

16.05.2016 р.

15,00

ауд. 318-Ц,

1500

кафедра менеджменту і логістики, доц. Дрогомирецька М.І.

 

36

Науковий семінар

«International standards of accounting and financial reporting»

17.05.2016 р.,

ауд. 214-Л,

1330

кафедра обліку і аудиту, зав. каф. Погорелов Ю.С.

 

37

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни»

19.05.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1000

 

декан факультету менеджменту та бізнесу Комеліна О.В.

 

Електромеханічний факультет

38

Популярна лекція на тему «Представлення сучасних способів кристалізації солей, що є моделлю процесу кристалізації металів»

21.04.2016 р.,

ауд. 012-А,

1150

кафедра машинобудування,

доц. Калашников А.В.

 

39

Засідання студентського наукового гуртка за темою «Впровадження інноваційних технологій у машинобудуванні»

28.04.2016 р.,

ауд. 308-Ц,

1320

зав. кафедри технології машинобудування,  проф. Фролов Є.А.

 

40

Науково-популярна лекція на тему
«Welding processes»

(англійською мовою)

04.05.2016 р.,

ауд. 014-А,

1150

кафедра машинобудування,

ст. викладач Шпилька А.М.

 

41

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Дорогобід В.П. на тему

«Розроблення методу автоматизованого управління рухом транспортних засобів на основі комплексної системи навігації»,

наук. керівник – д.т.н., проф. Козелков С.В.

04. – 05.05.

2016 р.,

м. Кіровоград,

Льотна академія НАУ

кафедра автоматики і електроприводу,

зав. каф. Шульга О.В.

члени спец. ради К23.144.01

42

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Луцьо В.В. на тему

«Метод телекомунікаційного забезпечення навігаційних супутникових систем на основі динамічного управління інформаційними потоками»,

наук. керівник – д.т.н.,

проф. Козелков С.В.

04. – 05.05.

2016 р.,

м. Кіровоград,

Льотна академія НАУ

кафедра автоматики і електроприводу,

зав. каф. Шульга О.В.

члени спец. ради К23.144.01

43

Науковий семінар на тему «Діагностика параметрів та неруйнівний контроль асинхронних двигунів»

11.05.2016 р.,

ауд. 410-Ф,

1330

кафедра автоматики і електроприводу,

зав. каф. Шульга О.В.

К.ф.-м.н., с.н.с. Велещук В.П., Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ; д.т.н., проф.
Козелкова К.В., Державний університет телекомунікацій;

Акінін Б.О., начальник технічного відділу
ВП «Універсал» УТОГ, м. Полтава

44

Науковий семінар на тему «Симетрійні методи в математичній фізиці»

12.05.2016 р.,

ауд. 302-П,

1500

кафедра вищої математики,
зав. каф. Сєров М.І.

 

45

Круглий стіл

«Зображення алгебр інваріантності та симетрійні властивості диференціальних рівнянь і систем рівнянь в частинних похідних»

13.05.2016 р.,

ауд. 302-П,

1500

кафедра вищої математики,
зав. каф. Сєров М.І.

Черніга Р.М., д. ф.-м. н., проф., провідний науковий співробітник, Інститут математики НАНУ; Стогній В.І., к.ф.–м. н.к, доц. каф. математичної фізики Національного

технічного університету України «КПІ», м. Київ

46

Демонстрація наукових розробок молодих учених кафедри технології машинобудування

17.05.2016 р.,

ауд. 308-Ц,

1150

кафедра технології машинобудування,
зав. каф. Фролов Є.А.

 

Факультет нафти і газу та природокористування

47

Круглий стіл «Екологічні проблеми Полтавської області та шляхи їх розв’язання»

21.04.2016 р.,

приміщення Полтавської обласної ради

кафедра прикладної екології та природокористування,

проф. Голік Ю.С.

Всеукраїнська екологічна ліга, громадські організації, представники органів місцевої влади та представники засобів масової інформації

48

Засідання наукового гуртка «Гідротехніка» із виступом учениці СЗОШ № 3 м. Комсомольськ

26.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1150 ‑ 1310

кафедра гідравліки, водопостачання і водовідведення,

доц. Калюжний А.П.

Науковий керівник – вчитель біології СЗОШ
№ 3 м. Комсомольськ Остапець О.А.

49

Науковий семінар «Хімія і нанотехнології»

28.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1320 ‑ 1440

кафедра хімії,

доц. Сененко Н.Б.

Сененко А.І., старший науковий співробітник ІФ НАНУ, голова ради молодих вчених ІФ НАНУ, заступник голови ради молодих вчених відділення фізики і астрономії НАН України

50

Тематичний круглий стіл «Хімія і сучасність»

10.05.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1320 ‑ 1440

кафедра хімії,

доц. Лобурець А.Т.

Дуброва Є.О., МАН,

Полтавська обласна гімназія-інтернат
імені А.С. Макаренка

51

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Усенка Б.О. на тему «Теплофізичні особливості структуроутворення металів при їх твердінні», наук. керівник – д.т.н., проф. Павленко А.М.

10. – 13.05.

2016 р.
(дата та час уточнюється)

кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики,

декан факультету Павленко А.М.

Ганжа А.М., д.т.н., проф., Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет», м. Харків;

Клімов Р.О., к.т.н., доц., Дніпродзержинський державний технічний університет,

м. Дніпродзержинськ

Гуманітарний факультет

52

Круглий стіл «Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму та туристичних маршрутів з активним способом пересування»

19.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1200  -1500

кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини,

зав. каф. Мороз Ю.М.

Оніщук Л.М., к.пед.н., заслужений працівник культури України, заст. начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської ОДА

53

Виставка інвентарю й обладнання для спортивно-оздоровчого туризму та активного відпочинку

19.04.2016 р.,

ауд. спортивна зала,

1000  1200

кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини,

зав. каф. Мороз Ю.М.

Оніщук Л. М., к.пед.н., заслужений працівник культури України, заступник начальника управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації

54

Засідання наукового гуртка «Правові ініціативи» на тему «Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу»

20.04.2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1150

кафедра державного управління і права,
доц. Скрильник О.О.

Лахижа М.І.  заступник директора Регіонального центр уз надання безоплатноївторинної правової допомоги в Полтавській області

55

Семінар «Практичні рекомендації по написанню результативних грантових заявок»

(англійською мовою)

22.04.2016 р.

ауд. 318-Ц, 1300

Рада молодих вчених,

доц. Агейчева А.О.

 

56

Круглий стіл, присвячений 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС

26.04 2016 р.,

ауд. 206-П,

1450

кафедра історії,
доц. Гавриленко І.М.

Учні 10-11 класів школи-гімназії №21
(в т.ч. учасники МАН), вчитель-методист Посмітна С.В.

57

Круглий стіл «День інтелектуальної власності: проблеми та перспективи»

(англійською мовою)

26.04.2016 р.,

ауд. 326-Ц

 

доц. Агейчева А.О.

 

58

Презентація монографії О.М. Тур «Комунікативна компетентність майбутніх документознавців»

12.05.2016 р,

ауд. 210-П,

1330

кафедра українознавства, культури та документознавства,
зав каф. Передерій І.Г.

Білан Н.В., директор  Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»;  Зеленська Т.І., директор Полтавської обласної універсальної бібліотеки
ім. І. Котляревського

59

Студентський науковий круглий стіл, присвячений дню слов’янської писемності та культури «Проблеми збереження та перспективи розвитку культурної спадщини слов’янських народів»

19.05.2016 р.,

ауд.318-Ц,

1150

кафедра українознавства, культури та документознавства,
зав каф. Передерій І.Г.

Білан Н.В., директор Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»

60

Презентація бібліографічного збірника наукових та навчально-методичних публікацій викладачів кафедри українознавства, культури та документознавства ПолтНТУ (до 25-річчя діяльності кафедри)

19.05.2016 р.

ауд. 318-Ц,

1330

кафедра українознавства, культури та документознавства,
зав каф. Передерій І.Г.

Зеленська Т.І., директор Полтавської обласної універсальної бібліотеки
ім. І. Котляревського

61

Презентація виставки мистецьких творів викладачів кафедри українознавства, культури та документознавства (до 25-річчя діяльності кафедри)

19.05.2016 р.,

1400

кафедра українознавства, культури та документознавства,
зав каф. Передерій І.Г.

Білан Н.В.

директор Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви»;

Зеленська Т.І., директор Полтавської обласної універсальної бібліотеки
ім. І. Котляревського

Факультет ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ І СИСТЕМ

62

Виїзде засідання міжнародної конференції «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління»

21. – 22.04.

2016 р.,

ауд. 16-К,

26-К,

1330

кафедра комп’ютерної інженерії, в.о. зав. каф.

Курчанов В.М.

Військова академія збройних сил Азербайджанської Республіки,

Кіровоградська льотна академія національного авіаційного університету,

ДП «Харківський науково-дослідницький інститут технології машинобудування»

63

Виставка досягнень наукових гуртків студентів

25.04.2016 р.,

ауд. 21-К,

1300 – 1600

кафедра комп’ютерної інженерії,

доц. Гроза П.М.

 

64

Засідання наукового гуртка з інформатики і математичного моделювання

10.05.2016 р.,

ауд. 417-Ф,

1000

кафедра прикладної математики, інформатики і математичного моделювання, ст. викл. Петровський О.М.

Калініченко В.М.,
к.с.-г.н., доц. каф. машиновикористання та виробничого навчання ПДАА; Ляшенко С.В.,

к.т.н., доц. каф. машиновикористання та виробничого навчання ПДАА

65

Круглий стіл з фаховими підприємствами та організаціями

12.05.2016 р.,

ауд. 26-К,

1330

кафедра комп’ютерної інженерії, в.о. зав. каф.

Курчанов В.М.

ПАТ DATAGROUP, ПАТ УКРТЕЛЕКОМ, ТОВ АРІЯ, ПП ЕЛІТФОРСПОЛТАВА, НВ ТОВ СОЛВЕР та інші

66

Науково-практичний семінар «Сучасні проблеми тестування прикладного програмного забезпечення»

25. – 26.05.

2016 р.,

ауд. 318-Ц,

1400 – 1700

(1 день)

з 1000 (2 день)

кафедра КІТіС,

ст. викладач Гайтан О.М.,

асистент Бородіна О.О.

QA-TeatLab,

Слизько О.С.

ІНШІ

67

«Науковий потенціал в університетах» - перегляд літератури

19.04.2016 р.,

Центральний корпус

науково-технічна бібліотека, інформаційно-бібліографічний відділ,

Сидоренко В.О.

 

68

«Парад наукової книги» (праці науковців кафедри будівельних машин і обладнання) - презентація книг

19.04.2016 р.,

ауд. 212,

читальна зала

№ 1,

1000

 

науково-технічна бібліотека, відділ обслуговування НТБ,

Сидоренко В.О.

 

69

«Наукові праці зі спеціальності (напряму підготовки) «Економіка підприємства» - перегляд літератури до Всеукраїнської студентської олімпіади

20.04.2016 р.,

ауд. 212,

Читальна зала

№ 1,

1200

науково-технічна бібліотека, інформаційно-бібліографічний відділ,

Сидоренко В.О.

 

70

Міжнародна конференція з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища «Безпека та раціональне природокористування нафтогазового комплексу - успішний бізнес»

28.04.2016

зала засідань Вченої ради

в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

Муравльов В.В.

ДТЕК,

ПрАТ «Нафтогазвидо
бування»

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018