Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Бакалавр

Бакалавр

274 "Автомобільний транспорт"
фахове вступне випробування

274 "Автомобільний транспорт"
додаткове вступне випробування

6.070106 "Автомобільний транспорт"
фахове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.070106 "Автомобільний транспорт"
додаткове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

133 "Галузеве машинобудування"
фахове вступне випробування

133 "Галузеве машинобудування"
додаткове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
фахове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
додаткове вступне випробування

6.050702 "Електромеханіка"
фахове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.050702 "Електромеханіка"
додаткове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.050502 "Інженерна механіка"
фахове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.050502 "Інженерна механіка"
додаткове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.050503 "Машинобудування"
фахове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

6.050503 "Машинобудування"
додаткове вступне випробування
(на 2,3-й курс)

131 "Прикладна механіка"
фахове вступне випробування

131 "Прикладна механіка"
додаткове вступне випробування

Програма вступного випробування
з математики

 

 

 

101 "Екологія"
фахове вступне випробування

101 "Екологія"
додаткове вступне випробування

103 "Науки про землю"
фахове вступне випробування

103 "Науки про землю"
додаткове вступне випробування

144 "Теплоенергетика"
фахове вступне випробування

144 "Теплоенергетика"
додаткове вступне випробування

183 "Технології захисту навколишнього середовища"
фахове вступне випробування

183 "Технології захисту навколишнього середовища"
додаткове вступне випробування

184 "Гірництво"
фахове вступне випробування

184 "Гірництво"
додаткове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
фахове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
додаткове вступне випробування

6.030504 Економіка підприємства
(на 2-3 курс)
фахове вступне випробування

6.030504 Економіка підприємства
(на 2-3 курс)
додаткове вступне випробування

6.030507 Маркетинг
(на 2-3 курс)
фахове вступне випробування

6.030507 Маркетинг
(на 2-3 курс)
додаткове вступне випробування

6.030508 Фінанси і кредит
(на 2-3 курс)
фахове вступне випробування

6.030508 Фінанси і кредит
(на 2-3 курс)
додаткове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
додаткове вступне випробування

075 Маркетинг
фахове вступне випробування


075 Маркетинг
додаткове вступне випробування


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
фахове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
додаткове вступне випробування

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (на 2 курс)
фахове вступне випробування

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність (на 2 курс)
додаткове вступне випробування

227 Фізична реабілітація
фахове вступне випробування

227 Фізична реабілітація
додаткове вступне випробування

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (скорочений термін)
фахове вступне випробування

Програма з української мови
та літератури

   

192 Будівництво та цивільна інженерія
фахове вступне випробування

192 Будівництво та цивільна інженерія
додаткове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
фахове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
додаткове вступне випробування

6.050101 Комп'ютерні науки
фахове вступне випробування
(на 2 курс)

6.050102 Комп'ютерна інженерія
фахове вступне випробування
(на 2 курс)

6.050903 Телекомунікації
фахове вступне випробування
(на 2 курс)

6.040302 Інформатика
фахове вступне випробування
(на 2 курс)

6.030502 Економічна кібернетика
(2-й, 3-й курс)
фахове вступне випробування

6.030509 Облік і аудит
(2-й, 3-й курс)
фахове вступне випробування

6.030601 Менеджмент
(2-й, 3-й курс)
фахове вступне випробування

6.140103 Туризм
(2-й, 3-й курс)
фахове вступне випробування

051 Економіка
фахове вступне випробування

051 Економіка
додаткове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
фахове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
додаткове вступне випробування

073 Менеджмент
фахове вступне випробування

073 Менеджмент
додаткове вступне випробування

242 Туризм
фахове вступне випробування

242 Туризм
додаткове вступне випробування

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(рисунок та живопис)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
(рисунок та живопис) прискорена форма

191 Архітектура та містобудування
(Креслення)

191 Архітектура та містобудування
(Рисунок)

Спеціаліст

Спеціаліст

274 "Автомобільний транспорт"
фахове вступне випробування

274 "Автомобільний транспорт"
додаткове вступне випробування

133 "Галузеве машинобудування"
фахове вступне випробування

133 "Галузеве машинобудування"
додаткове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
фахове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
додаткове вступне випробування

131 "Прикладна механіка"
фахове вступне випробування

131 "Прикладна механіка"
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

101 "Екологія"
фахове вступне випробування

101 "Екологія"
додаткове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
фахове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування
фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
додаткове вступне випробування

075 Маркетинг
фахове вступне випробування

075 Маркетинг
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія
фахове вступне випробування

192 Будівництво та цивільна інженерія
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

051 Економіка
фахове вступне випробування

051 Економіка
додаткове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
фахове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
додаткове вступне випробування

073 Менеджмент
фахове вступне випробування

073 Менеджмент
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

Магістр

Магістр

274 "Автомобільний транспорт"
фахове вступне випробування

274 "Автомобільний транспорт"
додаткове вступне випробування

133 "Галузеве машинобудування"
фахове вступне випробування

133 "Галузеве машинобудування"
додаткове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
фахове вступне випробування

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
додаткове вступне випробування

131 "Прикладна механіка"
фахове вступне випробування

131 "Прикладна механіка"
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

101 "Екологія"
фахове вступне випробування

101 "Екологія"
додаткове вступне випробування

144 "Теплоенергетика"
фахове вступне випробування

144 "Теплоенергетика"
додаткове вступне випробування

183 "Технології захисту навколишнього середовища"
фахове вступне випробування

183 "Технології захисту навколишнього середовища"
додаткове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
фахове вступне випробування

185 "Нафтогазова інженерія та технології"
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

056 Міжнародні економічні відносини
фахове вступне випробування

056 Міжнародні економічні відносини
додаткове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
фахове вступне випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
додаткове вступне випробування

075 Маркетинг
фахове вступне випробування

075 Маркетинг
додаткове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
фахове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
додаткове вступне випробування

073 Менеджмент (УФБ)
фахове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

   

074 Публічне управління та адміністрування
фахове вступне випробування

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
фахове вступне випробування

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (за іншою спец.)
фахове вступне випробування

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (за іншою спец.)
додаткове вступне випробування

017 Фізична культура
і спорт
фахове вступне випробування

017 Фізична культура
і спорт
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

192 Будівництво та цивільна інженерія
фахове вступне випробування

192 Будівництво та цивільна інженерія
додаткове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
фахове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
фахове вступне випробування

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
додаткове вступне випробування

123 Комп'ютерна інженерія
фахове вступне випробування

123 Комп'ютерна інженерія
додаткове вступне випробування

172 Телекомунікації та радіотехніка
фахове вступне випробування

172 Телекомунікації та радіотехніка
додаткове вступне випробування

113 Прикладна математика
фахове вступне випробування

113 Прикладна математика
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

 

 

 

051 Економіка
фахове вступне випробування

051 Економіка
додаткове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
фахове вступне випробування

071 Облік і опадаткування
додаткове вступне випробування

073 Менеджмент
фахове вступне випробування

073 Менеджмент
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

191 Архітектура та містобудування
фахове вступне випробування

191 Архітектура та містобудування
додаткове вступне випробування

Програма з іноземних мов
фахове вступне випробування

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Анкета соціологічного опитування
"Студент і бібліотека"
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017