Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Бакалавр

Бакалавр


Програма з української мови та літератури (усі спеціальності)

Програма з математики (усі спеціальності)

017 «Фізична культура і спорт»
(творчий конкурс)

227 «Фізична терапія, ерготерапія»
комплексне фахове випробування
(прискорена форма навчання)

227 «Фізична терапія, ерготерапія»
фахове вступне випробування
(прискорена форма навчання)

029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» (скорочений термін)

029 «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» (на 2 курс) додаткове вступне випробування

 

   

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» рисунок та живопис (бакалавр)

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» рисунок та живопис (бакалавр, прискорена форма)

191 «Архітектура та містобудування» рисунок (бакалавр)

191 Архітектура та містобудування Креслення (бакалавр)

191 «Архітектура та містобудування» рисунок (бакалавр) на 2 курс

 

 

 

131 «Прикладна механіка» (бакалавр)
на 2, 3 курс

131 «Прикладна механіка» (бакалавр)
на 2, 3 курс, додатковe випробування

131 Прикладна механіка за скороченим терміном (бакалавр) додатковe випробування

133 «Галузеве машинобудування» (на 2-й курс) (бакалавр)

133 «Галузеве машинобудування» (на 2-й курс) (бакалавр) додаткове випробування

133 «Галузеве машинобудування» за скороченим терміном (бакалавр)

133 «Галузеве машинобудування» за скороченим терміном (бакалавр) додаткове випробування

141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
(бакалавр) на 2 курс

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (на 2 курс) (бакалавр) додаткове випробування

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за скороченим терміном (бакалавр)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за скороченим терміном (бакалавр) додаткове випробування

274 «Автомобільний транспорт»
за скороченим терміном навчання (бакалавр)

274 «Автомобільний транспорт» за скороченим терміном (бакалавр) додаткове випробування

274 «Автомобільний транспорт» (на 2-й курс) (бакалавр)

274 «Автомобільний транспорт» (на 2-й курс) (бакалавр) додаткове випробування

 

192 Будівництво та цивільна інженерія
(скорочений термін)

192 Будівництво та цивільна інженерія
(скорочений термін) додаткове

193 Геодезія та землеустрій
(скорочений термін)

193 Геодезія та землеустрій
(скорочений термін) додаткове

113 «Прикладна математика»
(на 2 курс)

122 «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології»
(на 2 курс)

123 «Компютерна інженерія»
(на 2 курс)

172 «Телекомунікації та радіотехніка»
(на 2 курс)

6.030502 Економічна кібернетика Фахове вступне випробування

6.030504 Економіка підприємства Фахове вступне випробування

6.030504 Економіка підприємства Додаткове вступне випробування

6.030507 Маркетинг Фахове вступне випробування

6.030509 Облік і аудит Фахове вступне випробування

6.030601 Менеджмент Фахове випробування

6.030601 Менеджмент Додаткове фахове випробування

071 Облік і оподаткування Фахове вступне випробовування

071 Облік і оподаткування Додатковий фаховий іспит

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фаховий вступний іспит

072 Фінанси, банківська справа та страхування Додаткове випробування

073 Менеджмент Фахове вступне випробування

073 Менеджмент Додаткове вступне випробування

075 Маркетинг Фахове вступне випробування

075 Маркетинг Додаткове випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фахове вступне випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Додаткове вступне випробування

242 Туризм Фахове вступне випробування

242 Туризм Додаткове фахове випробування

 

101 Екологія (бакалавр)

101 Екологія (бакалавр) додаткова

103 Науки про Землю (бакалавр)

103 Науки про Землю (бакалавр) додаткова

144 Теплоенергетика (бакалавр)

144 Теплоенергетика (бакалавр) додаткова

183 Технології захисту навколишнього середовища (бакалавр)

183 Технології захисту навколишнього середовища (бакалавр) додаткова

184 Гірництво (бакалавр)

184 Гірництво (бакалавр) додаткова

185 Нафтогазова інженерія (бакалавр)

185 Нафтогазова інженерія (бакалавр) додаткова

Магістр

Магістр


Програма з іноземних мов (усі спеціальності)

017 «Фізична культура і спорт» на основі освітнього ступеня «бакалавр»

017 «Фізична культура і спорт» на основі освітнього ступеня «бакалавр»
додаткове випробування

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

035 «Філологія»
на основі ступеня бакалавра

035 «Філологія»
на основі ступеня бакалавра
(німецька мова)

035 «Філологія»
на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю
додаткове випробування

 

023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» (магістр)

023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» (магістр) додаткова

191 «Архітектура та містобудування» (магістр)

191 «Архітектура та містобудування» (магістр) додаткове

131 «Прикладна механіка» (магістр)

131 «Прикладна механіка» (магістр) додаткове

133 «Галузеве машинобудування» (магістр)

133 «Галузеве машинобудування» (магістр) додаткове випробування

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (магістр)

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
(магістр) додаткове

274 «Автомобільний транспорт» (магістр)

274 «Автомобільний транспорт» (магістр) додаткове

192 Будівництво та цивільна інженерія
фахове вступне випробування

192 Будівництво та цивільна інженерія
додаткове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
фахове вступне випробування

193 Геодезія та землеустрій
додаткове вступне випробування

113 «Прикладна математика»
фахове вступне випробування

113 «Прикладна математика»
додаткове вступне випробування

122 «Комп’ютерні науки»
фахове вступне випробування

122 «Комп’ютерні науки»
додаткове вступне випробування

123 «Компютерна інженерія»

123 «Компютерна інженерія»
додаткове вступне випробування

172 «Телекомунікації та радіотехніка»

172 «Телекомунікації та радіотехніка»
додаткове вступне випробування

051 Економіка Фахове вступне випробування

051 Економіка Додаткове фахове випробування

071 Облік і оподаткування Фахове вступне випрбування

071 Облік і оподаткування Додаткове фахове випробування

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фахове вступне випробування

072 Фінанси, банкуівська справа та страхування Додаткове вступне випробування

073 Менеджмент Фахове вступне випробування

073 Менеджмент Додаткове випробування

073 Менеджмент Спеціалізація Бізнес-адміністрування Фахове вступне випробування

073 Менеджмент Спеціалізація Бізнес-адміністрування Додаткове випробування

281 Публічне управління та адміністрування Фаховий вступний іспит

075 Маркетинг Фахове вступне випробування

075 Маркетинг Додаткове випробування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фахове вступне випробовування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Додаткове вступне випробування

292 Міжнародні економічні відносини Фахове вступне випробування

292 Міжнародні економічні відносини Дотаткове вступне випробування

     

101 Екологія (магістр)

101 Екологія (магістр) додаткова

144 Теплоенергетик (магістр)

144 Теплоенергетик (магістр) додаткова

183 Технології захисту навколишнього середовища (магістр)

183 Технології захисту навколишнього середовища (магістр) додаткова

185 Нафтогазова інженерія та технології (магістр)

185 Нафтогазова інженерія та технології (магістр) додаткова

Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017