Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра


Склад Вченої ради

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

(Останні зміни: Наказ №68 від 24.03.2017)

 

1

Онищенко Володимир Олександрович

д.е.н., професор, ректор;

2

Аляєв Геннадій Євгенович

д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін;

3

Башмаков Євгеній Олегович

студент групи 201-А архітектурного факультету;

4

Василенко Олександр Ігорович

студент групи 401-ЕФ фінансово-економічного факультету;

5

Васюта Василь Васильович

к.т.н., доцент, декан факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

6

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

7

Воронцов Олег Вікторович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки;

8

Воскобійник Олена Павлівна

д.т.н., с.н.с., в.о. проректора з наукової та інноваційної роботи

9

Галінська Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент, вчений секретар Вченої ради;

10

Голік Юрій Степанович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ, професор виконуючий обов’язки завідувача кафедри прикладної екології та природокористування;

11

Гришко Володимир Васильович

д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

12

Даценко Володимир Дмитрович

студент електромеханічного факультету

13

Дроботя Олександр Васильович

голова профкому студентів та аспірантів

14

Дубіщев Віктор Петрович

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки;

15

Зоценко Микола Леонідович

д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

16

Іваницька Ірина Олександрівна

к.х.н., доцент, декан гуманітарного факультету;

17

Колієнко Анатолій Григорович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

18

Конюк Андрій Євгенович

старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування;

19

Корнієнко Марина Вікторівна

президент студентського парламенту

20

Коробко Богдан Олегович

д.т.н., доцент, перший проректор − проректор з науково-педагогічної роботи;

21

Курчанов Валерій Микитович

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

22

Ляхов Олександр Логвинович

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем;

23

Мартиненко Анатолій Михайлович

к.військ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та корпоративного управління;

24

Матвієнко Андрій Михайлович

к.т.н., доцент, в.о. декана факультету нафти і газу та природокористування;

25

Муравльов Володимир Вячеславович

к.т.н., доцент, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи;

26

Нижник Олександр Васильович

д.т.н., с.н.с, декан електромеханічного факультету;

27

Нестеренко Микола Петрович

д.т.н., доцент, декан будівельного факультету;

28

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів;

29

Передерій Ірина Григоріївна

д.іст.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства;

30

Погорелов Юрій Сергійович

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту;

31

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

32

Поставний Андрій Михайлович

директор студентського містечка;

33

Птащенко Ліана Олександрівна

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і банківської справи;

34

Савенко Руслан Григорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

35

Сажко Василь Володимирович

к.іст.н., доцент, голова профспілкового комітету працівників, доцент виконуючий обов’язки завідувача кафедри історії;

36

Сєров Микола Іванович

д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики;

37

Сидоренко Валентина Олегівна

директор науково-технічної бібліотеки;

38

Сівіцька Світлана Павлівна

к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва;

39

Соловйов Веніамін Васильович

д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики;

40

Стрілець Валентина Василівна

к.пед.н., доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри іноземних мов;

41

Тойстер Руслан Володимирович

студент групи 201-НГ факультету нафти і газу та природокористування;

42

Філонич Олена Миколаївна

к.е.н., проректор з економічних питань -
головний бухгалтер;

43

Цимбаленко Валерій Володимирович

головний інженер адміністративно-господарської роботи, начальник відділу адміністративно-господарської роботи;

44

Чевганова Віра Яківна

к.е.н., професор, в.о. завідувача кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

45

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

46

Чопенко Ніна Семенівна

к.т.н., доцент- в.о. завідувача кафедри образотворчого мистецтва;

47

Шарий Григорій Іванович

к.держ.упр., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

48

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки імені Л.І. Сердюка;

49

Шпилька Микола Миколайович

к.т.н., доцент, доцент кафедри будівельних машин і обладнання імені Олександра Онищенка;

50

Шебедюк Богдан Федорович

студент групи 401-ЕО факультету менеджменту і бізнесу.


Рішення Вченої ради університету

 

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017