Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра


Склад Вченої ради

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

(Останні зміни: Наказ №249 від 24.10.2017)

 

1

Онищенко Володимир Олександрович

д.е.н., професор, ректор, голова Вченої ради університету;

2

Аляєв Геннадій Євгенович

д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін;

3

Василенко Анатолій Володимирович

студент електромеханічного факультету

4

Винников Юрій Леонідович

д.т.н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

5

Воронцов Олег Вікторович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри нарисної геометрії і графіки;

6

Галінська Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент, Вчений секретар Вченої ради;

7

Гибало Аліна Олександрівна

студентка навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

8

Голік Юрій Степанович

к.т.н., професор ПолтНТУ, завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

9

Гришко Володимир Васильович

д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту;

10

Дроботя Олександр Васильович

голова профкому студентів та аспірантів

11

Дубіщев Віктор Петрович

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та регіональної економіки;

12

Зоценко Микола Леонідович

д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

13

Іваницька Ірина Олександрівна

к.х.н., доцент, декан гуманітарного факультету;

14

Колієнко Анатолій Григорович

к.т.н., доцент, професор ПолтНТУ, професор кафедри теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики;

15

Конюк Андрій Євгенович

старший викладач кафедри архітектури будівель та містобудування;

16

Корнієнко Марина Вікторівна

президент студентського парламенту

17

Коробко Богдан Олегович

д.т.н., доцент, Перший проректор − проректор з науково-педагогічної роботи;

18

Курчанов Валерій Микитович

к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;

19

Ляхов Олександр Логвинович

д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем;

20

Мартиненко Анатолій Михайлович

к.військ.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та корпоративного управління;

21

Матвієнко Андрій Михайлович

к.т.н., доцент, декан факультету нафти і газу та природокористування;

22

Муравльов Володимир Вячеславович

к.т.н., доцент, в.о. декана архітектурного факультету;

23

Нестеренко Микола Петрович

д.т.н., професор, декан будівельного факультету;

24

Павліков Андрій Миколайович

д.т.н., професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів;

25

Передерій Ірина Григоріївна

д.іст.н., доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства;

26

Передерій Ярослав Олександрович

студент навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту

27

Петлюх Ольга Анатоліївна

студентка архітектурного факультету;

28

Погорелов Юрій Сергійович

д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту;

29

Пічугін Сергій Федорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас;

30

Поставний Андрій Михайлович

директор студентського містечка;

31

Птащенко Ліана Олександрівна

д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і банківської справи;

32

Савенко Руслан Григорович

д.т.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики;

33

Сажко Василь Володимирович

к.іст.н., доцент, начальник навчального відділу;

34

Сєров Микола Іванович

д.ф-м.н., професор, завідувач кафедри вищої математики;

35

Сидоренко Валентина Олегівна

директор науково-технічної бібліотеки;

36

Сівіцька Світлана Павлівна

к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва;

37

Соловйов Веніамін Васильович

д.х.н., професор, завідувач кафедри фізики;

38

Філонич Олена Миколаївна

к.е.н., проректор з економічних питань ‒ головний бухгалтер;

39

Цимбаленко Валерій Володимирович

головний інженер адміністративно-господарської роботи, начальник відділу адміністративно-господарської роботи;

40

Чевганова Віра Яківна

к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом;

41

Черненко Владислав Володимирович

студент факультету нафти і газу та природокористування

42

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

43

Чопенко Ніна Семенівна

к.т.н., доцент кафедри образотворчого мистецтва;

44

Шарий Григорій Іванович

д.держ.упр., доцент кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель;

45

Шкурупій Олександр Анатолійович

к.т.н., доцент, завідувач кафедри будівельної та теоретичної механіки;

46

Шульга Олександр Васильович

д.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту інформаційних технологій і мехінотроніки


Рішення Вченої ради університету

 

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018