Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ»

26 жовтня 2017 р.

Завантажити запрошення

Організатор – кафедри менеджменту і логістики, туризму та адміністрування, обліку і аудиту, економічної кібернетики  Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Співорганізатори:

Полтавська обласна державна адміністрація

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Білостоцький технологічний університет (Польща)

Університет національного та світового господарства (Болгарія)

Університет ISMA (Латвія)

Вища школа менеджменту у Варшаві (Польща)

Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця в Кракові (Польща)

Білоруський державний аграрний університет (Білорусь)

Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова (Казахстан)

Одеський національний університет імен І.І. Мечникова (Україна)

Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова (Україна)

Сумський державний університет (Україна)

Мета проведення конференції - науковий пошук, узагальнення досвіду та розроблення і обґрунтування рекомендацій щодо можливих шляхів розвитку національної економіки на інноваційно-інвестиційних засадах, адаптації системи управління до викликів сучасного середовища в контексті інтегрування України у світовий економічний простір.

Основні напрями роботи конференції

Секція 1. Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: світовий та вітчизняний досвід.

Секція 2. Адаптація системи управління до викликів середовища.

Секція 3. Сучасні аспекти розвитку та адміністрування бізнесу.

Секція 4. Інформаційні системи і комп’ютерні технології, моделювання та прогнозування в управлінні інноваційними процесами.

Секція 5. Сучасні аспекти податкового й управлінського обліку на підприємстві в умовах євроінтеграції України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Координатори роботи секцій

Ржепішевська В.В. (секція 1) – тел. 050-184-44-92

Болдирєва Людмила Миколаївна (секція 2) – тел. 050-217-51-18

Маховка Вікторія Михайлівна (секція 3) – тел. 066-579-45-20

Панасенко Наталія Леонідівна (секція 4) – тел. 095-827-12-22

Дмитренко Алла Василівна (секція 5) – тел. 050-634-28-43

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018