Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Аспірантура

Перелік галузей знань та спеціальностей,

за якими проводиться прийом на навчання

для здобуття наукового ступеня доктора філософії (в аспірантурі)

 (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 23.06.2016 р. № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності

на третьому освітньо-науковому рівні»)

 

 

Код та найменування галузі знань

 

 

Шифр та найменування спеціальності

 

05 Соціальні та поведінкові науки

 

 

051 Економіка

 

 

07 Управління та адміністрування

 

 

073 Менеджмент

 

 

07 Управління та адміністрування

 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 

13 Механічна інженерія

 

 

133 Галузеве машинобудування

 

 

18 Виробництво та технології

 

 

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

 

18 Виробництво та технології

 

 

185 Нафтогазова інженерія та технології

 

 

19 Архітектура та будівництво

 

 

191 Архітектура та містобудування

 

 

19 Архітектура та будівництво

 

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

 

Вступні випробування до аспірантури ПолтНТУ складаються з:

– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

– співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій та досягнень;

– додаткового вступного іспиту для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста).

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ПолтНТУ протягом одного календарного року.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ / ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: 

– з відривом від виробництва (денна форма навчання) – 16850,00 грн. за рік;

– без відриву від виробництва (заочна форма навчання) – 11715,00 грн. за рік.

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН:

– з відривом від виробництва (денна форма навчання) – 85000,00 грн. за рік;

– без відриву від виробництва (заочна форма навчання) – 71000,00 грн. за рік.

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. №309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів».
  2. Наказ МОН молодьспорту від 17.10.2012р. №1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
  3. Наказ МОНмолодьспорту від 03.12.2012р. №1380 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112».
  4. Лист МОН України № 1/9-586 від 04.14.2015 р. "Про опублікування результатів дисертацій у періодичних виданнях".
  5. Постанова КМУ №261 від 23.03.2016р. "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ВНЗ (наукових установах)".
  6. Наказ МОН України №40 від 12.01.02017 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

 Наказ 1112

 Наказ 1364

 Наказ 1380 (зміни до наказу 1112)

 Лист МОН України № 1/9 586

 Постанова КМУ № 261

Наказ МОН України №40

 

 

Докторантура 

 

 

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими проводиться прийом до докторантури у 2016 році

 

Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

  

 

- вартість підготовки докторанта 19000 грн. за рік

 

Контактна інформація:

Відділ аспірантури,

м. Полтава, проспект Першотравневий, 24, кімн. 325–Ф,

тел. (05322)2-98-75,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Анкета соціологічного опитування
"Студент і бібліотека"
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017