Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – це велика міжнаціональна родина, яка об’єднує 10 тисяч студентів з усієї України та 30 країн світу.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Підготовче відділення здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у виші навчальні заклади України за економічним та інженерно-технічним напрямами.

 

ЦІНА НАВЧАННЯ

Підготовче відділення

Бакалавр

(4 роки)

Магістр

(1,5 роки)

1000 USD = 26 000 грн. (за 10 міс.)

Очне навчання

2000 USD = 50 000 грн. (за рік)

Заочне навчання

1500 USD = 37 000 грн. (за рік)

Очне навчання

2200 USD = 55 000 грн. (за рік)

 

У структурі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка функціонує центр Доуніверситетської підготовки в якому працює підготовче відділення для іноземних громадян. Підготовче відділення діє з 1 вересня 2004 року, яке на сьогодні успішно закінчили більше ніж 350 іноземних громадян майже з 35 країн світу. Майже всі випускники ПВ  продовжили своє навчання в нашому університеті та інших навчальних закладів України, отримали дипломи бакалавра та магістрів.Підготовка іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється за напрямами:

-  інженерно-технічний;

-  інженерно-економічний;

-  медико - біологічний;

-  гуманітарний.

 

На підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін із метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах ПолтНТУ та інших ВНЗ України. Усі викладачі мають базову педагогічну освіту, а також великий досвід роботи з іноземними студентами.Навчальний процес на підготовчому відділенні охоплює аудиторні практичні заняття, самостійні роботи слухачів, індивідуальні роботи, щотижневі консультації.

 

Дисципліни за якими проводяться заняття:
- російська (українська) мова;
- математика;
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- інформатика;
- історія;
- креслення;
- країнознавство;
- економіка.

 

Мінімальний термін навчання : 10 місяців.

Початок навчання: 1 вересня в залежності від формування груп та здійснюється протягом всього календарного року.

Всі слухачі підготовчого відділення забезпечуються кімнатами для проживання в гуртожитку університету.

Після закінчення навчання на підготовчому відділенні слухачі отримують свідоцтво державного зразка.

На навчання на підготовчому відділенні приймаються іноземці та особи без громадянства, які прибули на навчання або які постійно проживають в Україні, і мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров'я можуть навчатись у ВНЗ і проживати в кліматичних умовах України.

 

Для вступу на підготовче відділення іноземні громадяни звертаються до
 центру з адміністративних питань та по роботі з іноземними громадянами

(м. Полтава, Першотравневий проспект 24,

центральний корпус, 1 поверх, ауд.122) 

Наказ Про внесення змін до наказу МОН України від 01 листопада 2013 року № 1541

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Украины от 1 ноября 2013 № 1541

Для зачисления в Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка иностранец  подает следующие  документы:

1) оригинал и ксерокопия приглашения на обучение в Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка (или оригинал письма невозражения другого учебного заведения Украины, по приглашению которого иностранный гражданин прибыл на обучение в Украину);

2) анкета установленного образца (заполняется в университете);

3) заявление установленного образца (заполняется в университете);

4) действующий загранпаспорт с визой типа "Д" и ксерокопия всех заполненных страниц паспорта в 3-х экземплярах;

5) нотариально заверенный перевод загранпаспорта на украинский язык (его оригинал и 3 ксерокопии);

6) оригинал документа о полном среднем образовании или базовом высшем образовании, а также приложения к документу об образовании, содержащего информацию об успеваемости по учебным дисциплинам;

7) нотариально заверенный перевод документа об образовании и приложения к нему (оригинал и ксерокопия);

8) при наличии сертификат об окончании подготовительного отделения для иностранных граждан высших учебных заведений Украины и его ксерокопия;

9) оригинал свидетельства о рождении и его нотариально заверенный перевод (оригинал и ксерокопия);

10) медицинский сертификат о состоянии здоровья, заверенный официальным    органом    здравоохранения    страны,    из   которой   прибыл иностранец и выданный не позже, чем за два месяца до даты въезда на обучение в Украину;

11) медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и СПИДа, заверенный официальным органом здравоохранения страны, из которой   прибыл иностранец и выданный не позже, чем за два месяца до даты въезда на обучение в Украину;

12) договор добровольного медицинского страхования иностранцев, которые временно находятся на территории Украины;

13) договор страхования ответственности за возмещение расходов, связанных с выполнением решения о выдворении иностранного гражданина с территории Украины;

14) копия обратного билета с открытой датой возвращения на родину;

15) 12 фотографий размером 35 х 45 мм;

16) копию удостоверениязаграничного украинца (при наличии).

 

Документы (переведенные на украинский язык), которые необходимы для получения приглашения на обучение:

1) перевод паспорта;

2) копии паспортного документа иностранца или другого документа, удостоверяющего его личность;

3) копии документа о предыдущем образовании из полученными по учебным  дисциплинам оценками (баллами) либо  академической справки;

4) копии документа по результатам независимого тестирования (при наличии);

5) письменного согласия на обработку персональных данных;

6) копии свидетельства об окончании языковой  подготовки (при наличии).

 

Наші курси та спеціальності

Після вступу до університету, іноземний громадянин має подавати документи до УДМС України в Полтавській області для оформлення посвідки на тимчасове проживання.

 

Разом із заявою для оформлення посвідки на тимчасове проживання подаються:

  1. паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (після пред’явлення повертається), з візою типу Д, якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України, та копії сторінок паспорта з особистими даними і візою;
  2. переклад українською мовою сторінки паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними, засвідчений у встановленому законодавством порядку;
  3. квитанція про сплату державного мита або документ, який підтверджує наявність пільг щодо його сплати;
  4. клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення іноземцеві та особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання і документи, зазначені у частинах четвертій - п’ятнадцятій статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, відповідно до категорії іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на тимчасове проживання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  5. чотири фотокартки іноземця та особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому папері);
  6. копія виданої податковим органом довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі її наявності).

Після отримання посвідки на тимчасове проживання іноземний студент, на протязі 10 днів з дня отримання посвідки, подає документи до Октябрського РВ у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області для реєстрації свого місця проживання.

При порушенні цих умов іноземний громадянин притягується до адміністративної відповідальності (КУпАП, ст. 203, штраф від 510 грн. до 850 грн.)

ДЛЯ НАШИХ СТУДЕНТІВ:

кампус із 5 гуртожитків, з доступом до мережі Інтернет; їдальня, кафе; студентський санаторій; медичний центр; 2 спортивних зали; стадіон; 2 майданчики зі штучник покриттям; навчально - оздоровчий комплекс.

Створено окремий центр культури і студентської творчості, куди входить студентський клуб, духовий оркестр, школа КВН, театральна студія, танцювальні та вокальні колективи.

Матеріально-технічна база університету:

10 навчальних корпусів; 65 навчальних та науково-дослідних лабораторій, оснащених повномасштабної обладнання; доступ до мережі Інтернет через безпровідну систему зв'язку Wi-Fi в навчальних корпусах; Комп'ютеризована науково-технічна бібліотека (500 тисяч примірників підручників); 5 читальних залів на 500 місць. 

Лабораторна база включає в себе унікальний навчально-досліджувальний комплекс на базі нафто-газового полігону. Також в університеті діє Мережева академія CISCO, центр навчання Delcam Plc. (Велика Британія). Існує Центр мовної підготовки для підвищення знань викладачів та студентів з іноземних мов.

- УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ

Державна міграційна служба України

-  Інформаційно-іміджевий центр

 

Іноземні дипломатичні представництва в Україні

А
 
 
 

Б
 
 
 

В
 
 

Г
 
 
 

Д
 

Е
 
 

Є
 

З
 

І
 
 
 

Й
 

К
 
 
 
 

Л
 
 

М
 
 
 
 

Н
 
 
 

О
 

П
 
 
 

Р
 

С
 
 
 

Т
 
 

У
 
 

Ф
 

Х
 

Ч
 
 

Ш
 

Я
 

Загальна інформація: http://enic.in.ua/index.php/ua/zrazky-osvitnih-dokumentiv/opys-dokumentiv-pro-vo

 

Нормативно-правова база:

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248149695

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0551-15

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15

6. Лист Українського державного центру міжнародної освіти МОН від 27.05.2016 р. № 84

 

Апостиль та визнання документів про освіту:

МОН: http://mon.gov.ua/activity/poslugi/apostil/apostil1.html

ДП «Інформаційно-іміджевий центр»: http://apostille.in.ua/ua/pro-apostil-ua

 

Список необхідних документів для підтвердження документа про освіту в Туркменістані

1. Заява про підтвердження - (підтверджувальний лист Міністерства Туркменістану, галузевих організацій про направлення на навчання в закордонні країни, заява про підтвердження громадян Туркменістану, які навчаються в зарубіжних країна, в приватному порядку) - у 2 примірниках;

2. Анкетні дані затвердженого зразка - в 2-х примірниках;

3. Довідка* про:

- Накази про прийняття та закінчення університету;

- Здійснення денного навчання в період навчального процесу;

- Нормативний термін навчального процесу за спеціальністю при денному навчанні;

- Серію, номер та дату видачі диплома.

*Довідка повинна бути написана на бланку університету, затверджена підписом керівника і гербовою печаткою. Довідка переведена на туркменську мову - в 2-х примірниках.

4. Копія диплома, переведена на туркменську мову і завірена нотаріально в 2-х примірниках;

5. Копія додатка до диплому із зазначенням навчальних предметів, об'ємом навчального процесу і оцінками по кожному предмету, переведена на туркменську мову і нотаріально завірена - 2 примірники;

6. Копія паспорта (і закордонного) громадянина Туркменістану (всі сторінки) - в 2-х примірниках.

7. Папка з файлами.

При подачі документів необхідно пред'явити оригінали всіх документів.

За необхідності комісія Міністерства освіти Туркменістану має право вимагати від громадян Туркменістану уточнення відомостей про навчання за кордоном.

Вступна кампанія 2018
МОН
Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017