Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Підготовка фахівців із нафтогазового профілю в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка розпочалася в 1994 році. Передумовою цьому стало географічне розташування Полтави, що знаходиться в центрі Північно-Східного регіону України, в якому нині видобувається, транспортується та переробляється до 80% нафти й газу всієї країни. Саме тут розташовані провідні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, підприємства енергетичного та екологічного спрямування, які постійно потребують висококваліфікованих кадрів. Саме ці напрями підготовки фахівців поєднані в новому факультеті - факультеті нафти і газу та природокористування, який створений в 2012 році.

Головною метою діяльності факультету є забезпечення ефективного керування навчальною роботою кафедр факультету, участь в науковій та виховній діяльності, створення та забезпечення функціонування єдиної корпоративної інформаційної системи управління на рівні факультету, реалізація основних та допоміжних освітніх програм.

Основними завданнями факультету є організація навчального процесу для надання якісних системних знань, можливостей вивчення та аналізу кращого вітчизняного та закордонного досвіду в системі паливно – енергетичного комплексу та управлінні нафтогазовими, енергетичними, переробними компаніями, рішення екологічних проблем і підготовки сучасних фахівців за відповідними напрямами.

Декан факультету нафти і газу та природокористування

к.т.н., доцент

Матвієнко Андрій Михайлович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана – к.т.н., доцент Савик Василь Миколайович

 

Заступник декана – к.т.н., доцент Калюжний Анатолій Павлович

 

Кафедра видобування нафти і газу та геотехніки

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів

Фізики

Хімії

Екології

Теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ

Галузь знань

Напрям підготовки

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

10 Природничі науки

101 Екологія

Денна – 25 Заочна – 25 

Денна – 35 Заочна – 50 

Денна – 25  

103 Науки про Землю

Денна – 30 

 

 

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

Денна – 50 

 

Денна – 50 

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технологіїСпеціалізації:

Денна – 235 Заочна – 235 

Денна – 70 Заочна – 225 

Денна – 165 Заочна –

Обладнання нафтових і газових промислів

 

Денна – 30 Заочна – 100 

Денна – 80 Заочна –

Видобування нафти і газу

 

Денна – 40 Заочна – 125 

Денна – 85 Заочна –

183 Технологія захисту навколишнього середовища

Денна – 25 Заочна – 25 

 

Денна – 20  

184 Гірництво

Денна – 50 

 

 

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія.Спеціалізації:

Денна – 30 Заочна – 30 

Денна – 70 Заочна – 100 

Денна – 70  

 

Теплогазопостачання і вентиляція

 

Денна – 40 Заочна – 50 

Денна – 20  

 

Гідротехніка (водні ресурси)

Денна – 30 Заочна – 30 

 

 

 

Водопостачання та водовідведення

 

Денна – 30 Заочна – 50 

Денна – 20  

 

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

 

Денна – 30  

 

Галузь знань

Напрям (спеціальність)

ОКР

 
 

0503 «Розробка корисних копалин»

6.050304 «Нафтогазова справа»

бакалавр

 

7.05030401 «Видобування нафти і газу»

спеціаліст

 

7.05030403 Обладнання нафтових і газових промислів

спеціаліст

 

8.05030401 «Видобування нафти і газу»

магістр

 

8.05030403 «Обладнання нафтових і газових промислів» 

 

8.05030402 “Нафтогазопроводи та нафтогазосховища”

магістр 

 

 

магістр

 

 

 6.050301 “Гірництво”

бакалавр

 

0601 «Будівництво та архітектура»

6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»

бакалавр

 

8.060103 «Раціональне використання водних ресурсів»

магістр

 

7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»

спеціаліст

 

7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

спеціаліст

 

8.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»

магістр

 

0401 «Природничі науки»

8.06010108 «Водопостачання та водовідведення»

магістр

 

 

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

бакалавр

 

 

7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

спеціаліст

 

 

8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

магістр

 

0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування»

6.050601 «Теплоенергетика»8.05060101 “Теплоенергетика”

8.08060105 “Енергетичний менеджмент”

Бакалавр

магістр

 

Геологія

Геологія

бакалавр

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«БАКАЛАВР»

1. Нафтогазова інженерія та технології

Спеціалізації:

- Обладнання нафтових і газових промислів

- Видобування нафти і газу

- Технологія захисту навколишнього середовища

- Гірництво (буріння нафтових і газових свердловин) (діє програма подвійного диплому).

2. Теплоенергетика (діє програма подвійного диплому)

3. Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізації:

- Гідротехніка (водні ресурси)

- Теплогазопостачання і вентиляція

- Водопостачання та водовідведення

- Раціональне використання і охорона водних ресурсів

4. Екологія.

5. Науки про Землю. 

Можливості та перспективи, які дають ці спеціальності

Полтава розташована у Придніпровсько-Донецькій западині території України, в якій на даний час видобувається, транспортується та переробляється до 80% нафти і газу. До регіону належать також значні частини територій Сумської, Харківської та Чернігівської областей, де проживають близько 8 млн. громадян України. На цій території розташовані головні розвідувальні, бурові, видобувні, транспортувальні та переробні підприємства, на яких мають змогу працювати випускники. Після отримання диплома бакалавра, крім роботи на виробництві, випускники можуть продовжити навчання в нашому університеті для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр". Кращі випускники факультету, які мають глибокі знання та здібності до наукової роботи, після отримання диплома «магістра» мають можливість поступити до аспірантури для здобуття наукового ступеню кандидата та доктора технічних наук.


 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«СПЕЦІАЛІСТ»

1. Обладнання нафтових і газових промислів

 (ліцензований обсяг - 80 осіб)

Кваліфікація: інженер з обладнання нафтових і газових промислів.

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії, цехи капітального ремонту нафтогазовидобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

2. Видобування нафти і газу (ліцензований обсяг - 75 осіб)

Кваліфікація: інженер з видобування нафти і газу

Основні місця роботи: технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові лабораторії нафтогазо видобувних, транспортувальних та переробних підприємств, нафтогазові промисли та об’єкти з переробки та транспортування, навчальні заклади, нафтогазові комерційні фірми.

3. Теплоенергетика (ліцензований обсяг - 50 осіб)

Кваліфікація: інженер- теплоенергетик

Випускники  інженери-теплоенергетики широкого профілю успішно працюють на підприємствах будь-якого профілю: в технологічних цехах та виробництвах; в енергетичних підприємствах, цехах та підрозділах, ТЕЦ, газовому господарстві, на киснево-компресорних станціях, в структурах тепло-, газо- і водопостачання підприємств та населення; в технічних відділах підприємств; в заводських теплоенергетичних лабораторіях; в вищих навчальних закладах освіти, науково-дослідних установах, конструкторських бюро,  агропромисловому комплексі, на транспорті, в будівництві, житлово - комунальному господарстві.

4. Геологія (ліцензований обсяг - 30 осіб)

Кваліфікація: бакалавр з геології

Основні місця роботи: геологорозвідувальні експедиції, геофізичні та бурильні партії, технологічні, конструкторські та експлуатаційні відділи, промислові геологічні лабораторії нафтогазо- видобувних, підприємств, нафтогазові промисли, нафтогазові комерційні фірми тощо.

5. Теплогазопостачання і вентиляція  (ліцензований обсяг - 65 осіб)

Випускники можуть працювати: керівниками в будівельних і спеціалізованих будівельно-монтажних організаціях з будівництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції;  в організаціях по наладці, експлуатації і ремонту систем теплопостачання, газопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, теплогенеруючих установок, та установок , що використовують тепло, систем очистки технологічних і вентиляційних викидів; на первинних інженерних посадах в проектних організаціях. Спеціаліст володіє компетенцією для роботи на підприємствах будівельної індустрії, в науково-дослідних інститутах, ліцеях, коледжах, вищих навчальних закладах. Висока фахова підготовка дозволяє йому працювати на всіх інженерних посадах спеціаліста і продовжувати займатися науковими дослідженнями.

6. Водопостачання та водовідведення (ліцензований обсяг - 45 осіб)

Основні місця роботи: проектні й науково-дослідні інститути, будівельні та експлуатаційні організації, житлово-експлуатаційної дільниці, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, конструкторські відділи при промислових підприємствах, водопровідні та очищувальні споруди, водопровідно-каналізаційні господарства,  водопровідно-каналізацій­ні споруди,  ліцеї, технікуми, вищі навчальні заклади.

7. Екологія (ліцензований обсяг - 50 осіб)

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:  моделювання, прогнозування стану природних та природно-територіальних комплексів; екологічна освіта та інформування населення, формування екологічного світогляду; проведення природоохоронної діяльності, відтворення компо-нентів довкілля; оптимізація процесів природо-користування; екологічний аудит та менеджмент; реалізація природоохоронної і ресурсозберігаючої діяльності; втілення економічно доцільних інноваційних проектів; збереження сталої рівноваги природних екосистем; проведення моніторингових досліджень, екологічної експертизи.


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

«МАГІСТР»

є за всіма переліченими напрямами.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

Абітурієнт подає до приймальній комісії документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: Українська мова та література; Математика; Фізика.

 

Більш детальні відомості про  спеціальність

Ви зможете одержати за адресою:

м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Телефони:

приймальна комісія (0532) 561604

(0532) 561897, (0532) 569816, (05322) 73867

деканат факультету (05322) 73857

На даний час на факультеті в повному обсязі підготовлено курс дисципліни «Термодинаміка», який викладається на англійській мові групам іноземних студентів. Також в рамках підготовки курсу видано закордоном Навчальний посібник «Термодинаміка» для викладання дисципліни англійською мовою.

Здійснюється викладання англійською мовою лекційного курсу «Основи нафтогазової справи» (викладач Нестеренко Т.М.) для студентів-іноземців першого курсу. Триває підготовка інших курсів дисциплін, які викладаються на факультеті для іноземних студентів.

Країна – партнер (за алфавітом)

Установа – партнер

Тема

співробітництва

Документ, у рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Польща

Технолого-гуманітарний університет, Радом (Польща)

Наукове співробітництво

Договір про двостороннє співробітництво (з 2014 р.).

Пакет документів для реалізації програми повійного диплому та практики

Опубліковано два спільних збірника наукових праць «Energy, energy saving and rational nature use», Radom (Poland)

Факультет нафти ы газу та природокористування забезпечує всіх іногородніх студентів та студентів-іноземців житлом.

Студмістечко університету налічує п’ять гуртожитків, що являють собою житлово-побутовий комплекс, де проживають і відпочивають 2260 студентів. При проведенні поселення адміністрація студмістечка активно співпрацює зі студентськими радами гуртожитків. Вони допомагають в організації поселення мешканців, беруть участь у розробленні карт поселення.

Студентське самоврядування — треба визначати як самостійну громадську діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

 

Студенти ФНГіпП в органах самоврядування та профкому ПолтНТУ

 

Руслан Володимирович Тойстер

Представник студенства у складі СР ПолтНТУ,  Куратор напрямку освіти та науки ПолтНТУ, Представник студенства у складі Вченої ради ПолтНТУ

0993631011

 

Панченко Аллa

Голова СР факультету нафти, газу та природокористування ПолтНТУ


Юлія Комлева

Профорг факультету нафти, газу та природокористування

 

Вікторія Журавель

ВО Заступника голови СР факультету нафти, газу та природокористування

 

Юлия Дмитренко

Заступник профорга факультету нафти, газу та природокористування

 

Mohamed Anis

Голова мовного центру ФНГіП, член СР факультету нафти, газу та природокористування

 

Культ. центр ПолтНТУ

Олександр Маслов, Дмитро Веремієнко

Бровко Владислав, член СР факультету нафти, газу та природокористування

АДРЕСА: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24. Корпус Ф, к.121, 122, 123

ТЕЛ: (05322) 7-38-57

E-MAIL:

WEB: https://vk.com/fng_pntu

Рейтинг студентів першого семестрового контролю за 2016/2017 н.р.Рейтинг студентів другого семестрового контролю за 2016/2017 н.р.

Щодо реєстрації електронних кабінетів
Пам'ятка для вступників до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти з числа дітей загиблих захисників України
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017