Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Енергозабезпечення, ресурсо-і енергоефективність

Презентація (завантажити)

Презентація (переглянути у Google Drive)

Життєдіяльність університету, необхідні параметри внутрішнього повітря,  санітарно-гігієнічні умови перебування  студентів і  працівників університету  в навчальних корпусах і гуртожитках  забезпечуються  за допомогою інженерних систем теплогазопостачання, електропостачання, вентиляції, водопостачання і водовідведення.

Ефективність експлуатації таких систем, дотримання правил утримання будівель університету, впровадження енергоефективних заходів визначають тривалість  служби будівель  та інженерних  систем, можливість забезпечення  параметрів мікроклімату в приміщеннях і величину видатків на оплату комунальних послуг.

Навчальні корпуси і гуртожитки Полтавського національного технічного університету  імені Юрія Кондратюка  мають значну опалювальну площу -  близько 79 000 м2, що рівне площі  близько 11 футбольних полів; 19 опалювальних  будівель і споруд, із них 5 будівель гуртожитків  з гарячим водопостачанням. Згідно чинних будівельних нормативів річні витрати теплоти на потреби опалення  такої  площі становлять близько 8 600 Гкал або 10 млн. кВт/год.

Середньодобові витрати теплоти на опалення будівель університету і видатки на потреби опалення залежать від температур  зовнішнього повітря і становлять наступні величини:

Таблиця 1

Середньодобові витрати  теплоти на потреби опалення в Гкал за добу

Середня температура зовнішнього повітря,0С

−22

−17

−12

−7

−2

+3

+8

Витрати теплоти, Гкал

118,6

103,8

89,0

74,1

59,3

44,5

29,7

Видатки,  тис.грн

88,95

77,85

66,75

55,57

44,47

33,37

22,2

Загальне водоспоживання  і водовідведення будівлями університету станом на 2013 рік становить близько 150 тис. м3  води. Річна потреба в електричній енергії становить близько 2,5 млн. кВт ∙ год.  Загальна  річна потреба в енергії становить близько 12,5 млн. кВт∙ год, що еквівалентно, наприклад, енергії, яка виробляється протягом 4 днів турбінами Кременчуцької ГЕС, або енергії, для отримання якої необхідно  спалити близько 2 млн. м3 природного газу.

Структура комунальних платежів в університеті показана на рис.1. Як видно із рисунку основними видатками на комунальні платежі є видатки за теплоту на потреби опалення.

Середньозважена вартість 1 Гкал теплоти для будівель університету станом на 1 січня 2013р. становить близько 750 грн. 

Рис.1 Структура комунальних платежів в університеті, 2012 рік

Подальший розвиток університету спричинить зростання витрат ресурсів і енергії для  будинкових систем життєзабезпечення.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 1 березня 2010 року «Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 рр.» передбачено зменшення витрат теплової енергії, необхідної для опалення житлових будинків (до них відносяться і гуртожитки), на 60 відсотків, а для  будівель бюджетних установ (у тому числі навчальних корпусів) – на 35 відсотків; зменшення на 50 відсотків обсягів видатків державного бюджету на фінансування комунальних послуг з енергозабезпечення.

Таким чином, протягом 2010-2015 рр, щорічне директивне і контрольоване державними органами зменшення відпуску теплоти для будівель університету становить:  12%- для гуртожитків і 7% - для навчальних корпусів.

В умовах обмеженого бюджетного фінансування і жорсткої регламента ції  своєчасності комунальних платежів (згідно з Постановою КМУ № 630 від 21 липня 2005р.«Про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення…» за несвоєчасну сплату послуг споживач сплачує пеню в установлених законом розмірах, а надавач послуг має право припинити її надання),  оплата за комунальні послуги стає однією з найвагоміших статей витрат із позабюджетних коштів  університету, із яких фінансується придбання обладнання, матеріалів, поточні та капітальні ремонти будівель.

В умовах непереривного зростання  тарифів на комунально-побутові послуги це може приводити до збільшення видатків на їх отримання. Єдиним способом утримання таких видатків на сталому рівні і забезпечення сталого розвитку університету  є  економне  використання ресурсів і енергії, впровадження заходів з енергоефективності, контроль  і управління  процесами споживання ресурсів і енергії.

Дійсний рівень споживання енергоресурсів, досягнутий в університеті на 2013 рік  відповідає сучасним нормативам  теплозахисту будівель і санітарним нормам споживання ресурсів у громадських і житлових будинках. Система енергомоніторингу і енергоменеджменту (клікнути посилання) яка діє в університеті, впровадження енерго- і ресурсозберігаючих заходів дають можливість реалізувати основні принципи енергоощадної поведінки споживачів – індивідуальний контроль за споживанням енергоресурсів; встановлення нормативів споживання енерго-ресурсів і перевірка відповідності таких нормативів дійсним втратам;  коригування витрат енергії і ресурсів відповідно до умов їх споживання; активне управління відпуску енергоресурсів до будівель; використання понижених навантажень і тимчасове зменшення температур внутрішнього повітря у будівлях за умови повної або часткової відсутності людей.

Система  централізованого теплопостачання.

Вироблення теплоти на потреби опалення здійснюється в газифікованій котельні, яка знаходиться  на території університету. Теплоносій з розрахунковою температурою 105/70oC  надходить в підземні  теплові мережі, а із них в теплові пункти вводу будівель. Всі вузли вводу обладнані лічильниками теплоти. Всього в системі теплопостачання  встановлено 19 вузлів обліку теплової енергії.

Рис.2 Схема системи теплопостачання  гуртожитків

Здійснюється двоступеневе регулювання відпуску теплоти  до будівель залежно від температури зовнішнього повітря -  в котельні і в теплових вузлах вводу.

Контроль за відповідністю відпуску теплоти нормативам і режиму енергоефективного споживання здійснюється подекадно службою енергоменеджменту університету з наступним коригуванням відпуску теплоти. Ділянки теплових мереж від магістральних трубопроводів до теплових вузлів вводу у будівлі загальною довжиною до 850 м, а також  будинкові системи опалення перебувають на балансі і утриманні університету.

Система газопостачання.

Природний газ використовується в якості палива в газових плитах гуртожитків №1,№2,№3,№4 а також в лабораторіях університету. Загальна кількість газових плит, які встановлені в гуртожитках становить 66 шт. Облік газу здійснюється в 7 газових лічильниках з передачею інформації про витрати газу на диспетчерський пункт. На балансі університету перебуває шкафний газорегуляторний пункт(ШРП), 214 м газопроводу Ду 200 мм, 115м газопроводу Ду150 мм і 190 м газопроводів менших діаметрів.

Система водопостачання та водовідведення.

До  навчальних корпусів і гуртожитків університету подається холодна і гаряча вода, здійснюється водовідведення в централізовані мережі. Гаряча вода використовується для санітарно-гігієнічних потреб у гуртожитках. Облік води здійснюється за допомогою лічильників води, які розташовані у вузлах вводу до будівель. Індивідуальні вузли обліку холодної води встановлені в гуртожитках №5, №2, №1 і №3, №4. Водоміри гарячої води встановлені в наступних гуртожитках: №5; №3; №1, №4 і №2.

Система електропостачання.

В систему електропостачання будівель університету  входить 5 трансформаторних підстанцій з напругою живлення 6кВ і 10кВ, в яких встановлено 9 силових трансформаторів потужністю 100, 250 і 400 кВА.

Загальна приєднана потужність споживачів становить 1300 кВА, із них 65% електроенергії споживають гуртожитки,30% -навчальні корпуси і 5 – інші споживачі. Для живлення трансформаторних підстанцій прокладено 2 км високовольтних кабелів 6кВ та повітряні лінії 10 кВ. Розподільна силова мережа 0,4 кВ загальною довжиною близько 6 км виконана по двохпроменевій схемі. Все електрогосподарство Полт.НТУ обслуговує служба головного енергетика. Постійно виконуються роботи з реконструкції і модернізації електрогосподарства, які направлені на заміну обладнання, поліпшення стану і надійності електромереж, скорочення втрат енергії.

Динаміка змін витрат ресурсів і енергії за роками спостережень в результаті впровадження енергозберігаючих заходів і проектів подана на  графіках.

Рис.3. Зміна витрат теплоти на потреби опалення( приведена до однакової температури зовнішнього повітря), рік спостережень.

 Рис. 4. Зміна витрат природного газу, рік спостережень. 

 

Рис.5. Динаміка змін витрат води, рік спостережень.

Як видно із рисунків,  впровадження енергозберігаючих проектів і заходів дає можливість скоротити витрати ресурсів і енергії в будівлях університету.

Файли для завантаження:

> Доповідь групи з енергозбереження 2012-2013рр.

> Доповідь групи з енергозбереження 2013-2014рр.

> Матеріали презентації

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018