Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Кафедра технологія машинобудування створена на базі електромеханічного факультету у 1996 році під час реорганізації кафедри будівельних машин та обладнання.

Кафедра технологія машинобудування здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації:

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр напрямку 131 «Прикладна механіка»

освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр спеціальності 131  «Прикладна механіка»

Кафедра має 7 спеціально обладнаних лабораторій, комп’ютерний клас, майстерню, кабінет загальною площею 1170,5 кв.м2

Кафедра обладнана сучасним устаткуванням, приладами наочним приладдям.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.02.08 «Технології машинобудування».

Фролов Євген Андрійович,

доктор технічних наук, професор,

завідувач кафедри з вересня 2012 р.

Викладачі кафедри технології машинобудування (1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів, 3 старший викладача, 2 асистенти і 1 аспірант) забезпечують викладання 26 дисциплін на 4 факультетах та в Центрі післядипломної освіти.

Фролов Євген Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри.

Працює в ПолтНТУ з 2012 року, має більше 200 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, навчальні посібники, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, керує підготовкою аспірантів, веде активну наукову роботу. Викладає курси: «Технологія машинобудування», «Експериментальні методи дослідження у інженерній механіці», «Наукові дослідження за вибраною темою», «Математичні моделі машин в розрахунках на ЕОМ».

Кравченко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, доцент.

Працює в ПолтНТУ з 2003 року, має більше 50 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, навчальні посібники.

Керує роботою центру DELCAM ПолтНТУ.

Веде курси: «Технологічні основи машинобудування», «Металорізальні верстати», «Верстатне обладнання автоматизованого виробництва».

Васильєв Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПолтНТУ з 1990 року, має понад 70 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, конспекти лекцій, веде активну наукову роботу. Викладає курси: «Деталі машин», «Взаємозамінність, стандартизації та технічні вимірювання», «Механіка машин», «Технологія обробки типових деталей та складання машин і технологічна оснастка».

Калашников Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, доцент

Працює в ПолтНТУ з 1990 року, має більше 60 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти, конспекти лекцій. Викладає курси: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Механоскладальні дільниці та цехи у машинобудуванні», «Технологія конструкційних матеріалів».

Попов Станіслав В’ячеславович, кандидат технічних наук, доцент.

Працює в ПолтНТУ з 2003 року.

Тематика наукової діяльності: «Удосконалення конструкцій машин та обладнання механізмів ручної праці в будівництві».

Має понад 60 наукових і методичних праць у тому числі патенти, конспекти лекцій, веде активну наукову роботу. Викладає курси: «Різальний інструмент», «Теорія різання», «Інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва».

Шпилька Андрій Миколайович, старший викладач.

Працює в ПолтНТУ з 2007 року, має понад 20  наукових і методичних праць, патенти.

Веде курси: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Металознавство і зварювання».

Гнітько Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент.

Працює в ПолтНТУ з 1997 року.

Займається проблемами дослідження впливу вібрації на пружні властивості та тертя в прецизійних машинах під час обробки деталей різанням, має більше 30 наукових і методичних праць.

Викладає курси: «Основи метрології стандартизації та контролю якості», «Основи конструювання механічних частин електроприводу».

Ясько Станіслав Георгійович, аспірант

Співробітник центру DELCAM ПолтНТУ.

Працює в ПолтНТУ з 2002 року, має більше 40 наукових і методичних праць у тому числі у закордонних виданнях, патенти. Викладає курси: «Програмне забезпечення механічної обробки та технологічні процеси», «Основи метрології стандартизації та контролю якості».

Тематика наукової діяльності: «Контроль якості ґрунтоцементних елементів методом статичного зондування розширеним наконечником», «Розробка технологічного обладнання».

Клименко Віталій Григорович, аспірант

Працює в ПолтНТУ з 2004 року.

Тематика наукової діяльності: «Підвищення ефективності процесу правки абразивних кругів за рахунок використання CVD алмазів», має більше 30 наукових і методичних праць, патенти.

Веде курси: «Технологія конструкційних матеріалів», «Деталі машин», «Матеріалознавство».

Пірнат Артур Михайлович, аспірант

Працює в ПолтНТУ з 2012 року, має більше 10 наукових і методичних праці веде активну наукову роботу.

Веде лабораторні заняття з дисциплін: «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Деталі машин», «Технологія обробки типових деталей та складання машин і технологічна оснастка», «Взаємозамінність, стандартизації та технічні вимірювання».

Бондар Олег Валентинович, асистент

Працює в ПолтНТУ з 2015 року.

Тематика наукових досліджень: «Підвищення зносостійкості базових деталей нерозбірних та збірно-розбірних переналагоджуваних пристосувань для зварювальних операцій», має більше 20 наукових і методичних праць, патенти.

Носенко Олег Григорович, асистент

Працює в ПолтНТУ з 2015 року.

Тематика наукових досліджень: «Удосконалення і впровадження технологій листового штампування деталей складних форм виробів машинобудування», має більше 20 наукових і методичних праць, патенти.

Хоружий Едуард Юрійович, завідувач лабораторії.

Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2008 році за спеціальності будівництво доріг та аеродромів.

Працює з 2010 року.

Назаренко Світлана Олексіївна, старший лаборант.

Закінчила Полтавський інженерно будівельний інститут в 1990 році за спеціальністю промислове та цивільне будівництво.

Працює з 1998 року.

За рішенням вченої ради університету у 1996 році було створено кафедру технології машинобудування. Фундатором кафедри став доцент В.У. Устьянцев. Кафедру очолювали:

- кандидат технічних наук, доцент В.У. Устьянцев з 1996 по 1997 роки;

- доцент Анатолій Володимирович Васильєв, 1997 по 2010 роки;

- доктор технічних наук, старший науковий співробітник Жолткевич Микола Дмитрович з 2010-2012 роки;

- з 2012 року і до нинішнього часу очолює кафедру доктор технічних наук, професор Фролов Євген Андрійович.

Кафедра є базовою для навчання фахівців за напрямом підготовки «Інженерна механіка» та спеціальності «Технології машинобудування».

Кафедра спрямовує основні зусилля викладачів на формування у студентів умінь творчо використовувати здобуті знання при розв'язанні тих чи інших питань, що виникатимуть у процесі інженерної діяльності майбутнього фахівця.

Для досягнення успіхів у створенні перспективних зразків техніки, нових технологій, керуванні виробничими процесами необхідні спеціалісти з творчими здібностями, потрібні інженери-винахідники, інженери-технологи. Саме тому на кафедрі технології машинобудування основними завданнями викладачів вважається перехід у навчальному процесі від системи нагромадження знань до більш прогресивної системи – навчання студентів виконувати інженерну роботу. Для адаптації майбутніх фахівців до умов праці на кафедрі створено 2 філії, один із них – на ПАТ "Дослідний завод", а друга – на ПАТ "Турбомеханічний завод".

Глибоко усвідомлюючи потреби сучасної машинобудівної галузі у фахівцях нової формації, кафедра спрямовує свою роботу на використання в навчальному процесі не макетів основного виробничого обладнання, а реального, діючого обладнання, з яким спеціалістам доведеться незабаром працювати. Крім того, було розроблено ряд проблемних та ситуаційних задач, комплексних завдань, які спрямовані на виконання інженерної роботи.

Серйозну увагу кафедра приділяє підготовці студентами курсових та дипломних проектів і робіт. При їх виконанні викладачі намагаються зорієнтувати студентів на практичне розв'язання технічних проблем, що виникатимуть перед спеціалістом в умовах реальної роботи.

Створена відповідна лабораторна база. Навчальний процес на кафедрі забезпечений методичними посібниками і матеріалами для виконання лабораторних робіт, практичних занять, курсових робіт, курсових та дипломних проектів.

Кафедра технологія машинобудування є однією з випускаючих кафедр в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. Вона готує бакалаврів напряму «Інженерна механіка», спеціалістів та магістрів спеціальності «Технологія машинобудування».

В 2011 роках кафедра пройшла акредитацію та ліцензування напряму та спеціальності і отримала до 2021 року ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на продовження  надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра (в т.ч. іноземних громадян).

Ліцензовані обсяги прийому:

- бакалаври напряму 131«Прикладна механіка» - 75 осіб (денна/заочна форми навчання);

- магістри спеціальності 131  «Прикладна механіка» - 25 осіб (денна форма навчання).

Метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в університеті є його наукове і кадрове забезпечення, розвиток економіки міста, області, регіону та задоволення потреб людини й суспільства на основі створення, накопичення і використання знань; підготовка фахівців, потрібних країні.

Наукові школи кафедри:

- на кафедрі технології машинобудування працює наукова школа «Інноваційні технології в машинобудуванні» (керівник – д.т.н., професор Фролов Є.А.);

Основними напрямами наукових інтересів науково-педагогічних працівників кафедри є:

- підвищення ресурсів металорізальних верстатів шляхом розроблення методики прогнозування відмов на етапі заводських випробувань;

- підвищення працездатності відрізних фрез за рахунок використання прогресивних схем різання;

- підвищення працездатності змінних багатогранних пластин при обробці сталі;

- підвищення довговічності і надійності роботи занурених електронасосів для добування рідких корисних копалин, що працюють у важких умовах і піддаються інтенсивному кавітаційному і абразивному спрацьовуванню.

Досягнення:

- захист докторських та кандидатських дисертацій;

Наукові зв’язки з іншими ВНЗ:

- НТУУ «КПІ»;

- НТУУ «ХПІ»;

Студентська робота:

- підготовка наукових доповідей на університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях;

- публікації у факультетському збірнику студентських наукових робіт та фахових збірниках;

 

Наукові гуртки:

  • інноваційні технології в машинобудуванні;

  • удосконалення конструкції розчинонасосів;

  • підвищення надійності та довговічності деталей машин і технологія їх відновлення;

  • удосконалення технології інструментального виробництва та модернізація верстатів.

 

Науково-дослідна тематика:

Метою досліджень є підвищення технологічності промислового устаткування і технологій.

У результаті досліджень за останні роки розроблені:

- свердла для термопластичного свердлення;

- різці для ротаційного різання;

- методика підвищення стійкості твердосплавних різців шляхом попереднього припрацювання;

- комбіновані пальцеві фрези;

- зварювальний автомат серії «YS 010»;

- спеціальна зварювальна машина серії «YS 020»;

- напівавтомат для складання вузла «Піастра»;

- технологія отримання порошку на основі базальту;

- установка для приготування і транспортування зносостійких будівельних розчинів;

- конічний підшипник ковзання;

- джерело зварювального струму;

- алмазний олівець на основі CVD-алмазів;

Наукові розробки викладачів кафедри дають змогу зменшити витрати коштів та часу за рахунок автоматизації виробництва та використання нових матеріалів і схем обробки.

 

Кожен викладач працює над науковими дослідженнями в сфері технології машинобудування. Результати наукових досліджень використовуються при підготовці наукових статей для друку у фахових виданнях, доповідей на науково-практичних конференціях, а також під час керівництва дипломними та магістерськими роботами студентів, в процесі написання дисертаційних робіт.

Результати наукових досліджень викладачі кафедри щорічно доповідають на наукових конференціях, що проводяться у ВНЗ України, ближнього та дальнього зарубіжжя.

За традицією кафедра приймає участь у проведенні круглих столів в рамках щорічного Всеукраїнського науково-практичного форуму установ НАН України та ВНЗ України та щорічної Наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.

За останні роки на базі кафедри проводилися науково-технічні конференції:

1) 2013р. I Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Магдебурзького університету Отто фон Геріке, Білоруського національного технічного університету, Ташкентського державного технічного університету, Вроцлавського політехнічного інституту, фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування».

2) 2014 р. ІI Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Магдебурзького університету Отто фон Геріке, Білоруського національного технічного університету, Ташкентського державного технічного університету, Вроцлавського політехнічного інституту, фізико-технологічного інституту металів і сплавів НАН України, ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування».

3) 2015 р. I Всеукраїнська науково-технічна конференція «Високі технології в машинобудуванні» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, яка відбувалася за участі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

19 лютого 2010 року в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка відбулося урочисте підписання тристоронньої Угоди про відкриття навчального центру Delcam в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України». Відтепер студенти ПолтНТУ навчатимуться за новітніми сучасними ліцензійними комп’ютерними програмами британської фірми Delcam.

Delcam — світовий лідер на європейському ринку розробки програмного забезпечення для моделювання, виготовлення і контролю складних виробів та технологічного оснащення. Заснована в 1977 році в Кембріджському університеті, компанія нині має в числі користувачів понад 30000 організацій більш ніж у 90 країнах світу. Її зростання обумовлене успіхом програмного продукту, що пропонує серію кращих у своєму класі рішень.

Майже 10 років діє в Україні проект «Передові комп’ютерні технології для університетів України». Його мета — впровадження систем автоматизованого проектування і виробництва у навчальний процес та подальший розвиток контактів у галузі інформаційних технологій. За цей час послугами Delcam скористалися уже в 17 провідних технічних вищих навчальних закладах України. Відтепер і студенти та викладачі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка мають змогу долучитися до програмного забезпечення світового рівня.

Директор Delcam Х’ю Хамфріс (Великобританія) передав навчальному закладу в рамках проекту сертифікат на право користування програмним забезпеченням, комерційна вартість якого 1, 7 млн. доларів.

Відкриття навчального центру Delcam у Полтавському національному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка сприяло підвищенню рівня підготовки насамперед фахівців інженерних спеціальностей, зокрема в галузі машинобудування. Та не лише на електромеханічному факультеті користуються новітнім комп’ютерним забезпеченням — його використовують також і на архітектурному й факультеті інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем.

У відповідності до договору наказом по університету від 1.04.2011 року на базі кафедри технології машинобудування та кафедри комп'ютерних і інформаційних технологій і систем ПНТУ створено Навчальний центр «ПНТУ - Delcam» з навчання студентів і фахівців регіону програмним продуктам CAD / CAM технологій компанії Delcam Plc. Керівником центру було призначено доцента кафедри технології машинобудування Кравченко С.І., відповідальними виконавцями – доцента кафедри комп'ютерних і інформаційних технологій і систем Сорокового О.І. та старшого викладача кафедри технології машинобудування Яська С.Г. Місце розташування – аудиторія 308Ц. Технічна підтримка проекту покладена на Центр інформаційних технологій.

Створено новий модернізований комп'ютерний клас на 20 робочих місць з комп'ютерами нового покоління, який відповідає всім вимогам сучасного обладнання.

З вересня 2010 р. впроваджено в навчальний процес вивчення студентами програмного продукту PowerSHAPE на базі кредитно-модульної системи у напрямку підготовки «Інженерна механіка» в дисципліні «Комп'ютерне моделювання» для 3 курсу.(108 ч., 20 - лекції, 36 - лаб., екзамен).

З січня 2011 р. впроваджено в навчальний процес вивчення студентами 3-го і 4-го курсів за напрямом підготовки «Інженерна механіка» програмного продукту PowerMILL в дисципліні "САПР технологічної підготовки виробництва для механообробного обладнання з ЧПК" (90 ч., 42 - лекції , 32 - лаб., екзамен). 

Центр щорічно приймає участь у міжнародних конференціях «Інформаційні технології Delcam в освіті і наукових дослідженнях». Конференції проводяться при підтримці компанії Delcam, ВАТ «Мотор-Січ», ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», Центр САПР (м.Львів).

Студенти кафедри приймають участь в щорічному Міжнародному конкурсі іменних премій Delcam. Наукові роботи студентів п’ять років поспіль (2011р. – 2015р.) займають призові місця і опубліковані в щорічному міжнародному збірнику. Нагородження переможців конкурсу проходить в резиденції посла Великобританії в Україні.

Також Центр бере активну участь в олімпіадах з комп’ютерного моделювання та розробки технологічних процесів автоматизованого виробництва.

На базі центру Delcam ПолтНТУ проводяться  круглі столи на тему: «Нові можливості програмного комплексу Delcam» з представниками підприємств Полтавського регіону.

Створено студентський науковий гурток з поглибленого вивчення програмних продуктів Delсam. Щорічно готуються студентські конкурсні роботи на іменні премії Delcam.

Також в школах міста Полтави було відкрито декілька гуртків Artcam для підготовки учнів школи для вступу і навчання в ПолтНТУ за напрямком підготовки «Інженерна механіка».

Центр надає методичну допомогу викладачам кафедр у розробці навчальних дисциплін із застосуванням програмних продуктів Delсam.
В рамках договорів про співпрацю з ПАТ «ПААЗ» і ПАТ «ПТМЗ» передбачається у перспективі впровадження програмного забезпечення Power Solution Delcam на підприємствах Полтавського регіону. На ПАТ «Полтавамаш» таке програмне забезпечення вже встановлено.

Бажаючим вступити на навчання за спеціальності «Технології машинобудування» пропонується:

Освітньо-кваліфікаційний рівень

131 “Бакалавр”

Кваліфікація – бакалавр інженерної механіки.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Первинні посади: технік або інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер-механік з механізації та автоматизації виробництва, з організації і нормування праці, з організації експлуатації і ремонту машин та механізмів, механік-налагоджувальник, майстер чи механік цеху, старший лаборант, викладач навчальних дисциплін фахового спрямування у професійних навчально-виховних закладах, майстер виробничого навчання у вищих навчальних закладах освіти, менеджер сервісних центрів і центрів із продажу обладнання, майстер, виконавець робіт, технік або інженер із випробовування та налагодження у сервісних організаціях, інспектор із контролю якості продукції тощо.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

131 “Магістр”

Кваліфікація – магістр інженерної механіки.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 2 роки після здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”
або „Спеціаліст”.

Первинні посади: науковий співробітник, викладач вищих навчальних закладів освіти, фахівець із автоматизації виробничих процесів, розробник обчислювальних систем. Магістр забезпечує проведення науково-дослідницьких робіт, спрямованих на оволодіння новою технікою та технологіями, випуск продукції, яка відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків; керує експериментальними роботами зі створення нової продукції, поліпшення її якості, забезпечення відповідності діючим стандартам та технічним вимогам, а також застосування нових основних та допоміжних матеріалів, більш економічних і ефективних; очолює роботу з вишукування найбільш досконалих методів досліджень, випробувань, експериментів і скорочення витрат праці при здійсненні дослідницьких робіт; бере участь у впровадженні нових технологічних процесів та режимів виробництва і проведенні аналізу показників якості, що характеризують продукцію, яка випускається та впроваджується; розробляє перспективні тематичні плани робіт лабораторії.

 

1-й курс повністю забезпечується гуртожитком.

Починаючи з 4-го курсу, студенти факультету мають можливість за 1,5-2 роки здобути другу вищу економічну освіту.

По закінченні навчання видається диплом державного зразка.

Існує можливість:

- військової підготовки студентів III–IV курсу, після успішного закінчення якої студентам видається посвідчення офіцера запасу;

- отримання освіти у навчальному центрі компанії Delcam plc (Велика Британія) (безкоштовно для переможців конкурсу, або власним коштом за бажанням).

Кафедра технології машинобудування викладає предмети для студентів з різних країн: Китаю, Грузії, Ємену, Йорданії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Сирії, Судану, Тунісу, Туркменістану, та ін..

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Всі іноземні студенти забезпечуються гуртожитком на весь період навчання в університеті.

Студенти даної спеціальності вносять свій вклад у життя університету. Вони приймають участь у студентських конференціях, благодійних концертах та акціях, КВНах і різноматних видах змагань (футболу, боулінгу та ін.). Куратори груп всіляко намагаються урізноманітнити студентське життя, відвідуючи театри, кінотеатри, ковзанки, філармонії, концерти та ін..

В гуртожитках часто проводяться цікаві конкурси. Наприклад, недавно проводився конкурс на кращу кімнату.

Також, студент групи 602-мМТ ДАЦЕНКО Володимир Дмитрович являється президентом студентського парламенту ПолтНТУ.

Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017