Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вас вітає кафедра обліку і аудиту ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка ! Колектив кафедри завжди підтримує дружній зв’язок з нашими теперішніми, колишніми і майбутніми студентами –

бухгалтерами, аудиторами і податковими інспекторами .

Бухгалтерська професія є однією з авторитетних і відповідальних професій у кожному підприємстві, банку чи бюджетній установі , адже саме бухгалтерський облік забезпечує інформацією керівників, інвесторів, кредиторів і працівників для прийняття економічних рішень.

І саме аудитори перевіряють достовірність фінансової звітності публічних акціонерних товариств, банків, інвестиційних фондів.   

Навчання у ПолтНТУ э запорукою працевлаштування бухгалтером на підприємстві будь-якого виду економічної діяльності: промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, торгівлі, сільського господарства, зв’язку. А вивчення бухгалтерського обліку і аудиту на англійській мові допоможуть й працевлаштуванню у міжнародних компаніях та зарубіжних країнах.

Утім щоб стати професійним бухгалтером чи аудитором, радимо і після закінчення нашого славетного Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка постійно вдосконалювати свої знання й навички з фінансового і управлінського обліку, оподаткування та аудиту, поліпшувати рівень володіння іноземними мовами.

 

Бажаємо вам професійних успіхів та здійснення усіх мрій!

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту є однією з перших економічних кафедр заснованих у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка у період ринкових реформ. Кафедру обліку і аудиту було створено 4 серпня 1995 року наказом Полтавського державного технічного університету з метою викладання бухгалтерських і фінансових базових дисциплін студентам спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та «Менеджмент».

 

На протязі 21 року існування кафедру обліку і аудиту очолювали:

у 1995 році доцент Саєнко Валентина Василівна,

у 1996-2001 р.р. – кандидат економічних наук, доцент Щур Віктор Петрович,

з вересня 2001 р. до жовтня 2002 р. – доктор економічних наук, професор Опря Анатолій Трохимович,

з жовтня 2002 року – кандидат технічних наук, доцент Щур Олена Вікторівна,

з квітня по грудень 2012 року – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Комеліна Ольга Володимирівна,

з січня по липень 2013 року – доктор економічних наук, професор Бойко Лариса Миколаївна,

з вересня 2014 року – доктор економічних наук, доцент Погорелов Юрій Сергійович.

 

 

Кафедра є випускаючою зі спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування».

Перший випуск студентів кафедри відбувся у 1997 році, коли кафедра підготувала перших спеціалістів за спеціальністю «Економіка підприємства», а вже у 1999 році відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит». Серед випускників кафедри є й науково-педагогічні працівники нашого університету. У 2016 році відбувся вже 18 випуск за спеціальністю «Облік і аудит».

 

Ласкаво просимо на навчання!

 

Погорелов Юрій Сергійович

завідувач кафедри обліку і аудиту,
доктор економічних наук, професор

1. Погорелов Ю.С. Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства: дис. к. е. н.: 08.06.01 – Економіка підприємства та управління виробництвом / Погорелов Юрій Сергійович. – Донецьк: 2006.

2. Погорелов Ю.С. Теоретичні та інструментальні основи розвитку підприємства: дис. д. е. н.: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Погорелов Юрій Сергійович. – Донецьк: 2011.

3. Погорелов Ю.С. Технології управління сучасним промисловим підприємством: монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Г.О. Надьон, А.А. Алєйніков, Л.М. Христенко. – Луганськ: Промдрук, 2013. – 389 с.

Дубовая Валентина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Дубовая В.В. Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дубовая Валентина Володимирівна. – К.: КНЕУ, 2008. – 195 с.

2. Дубовая В.В. Облік у зарубіжних країнах: посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 235 с.

3. Дубовая В.В. Облік у зарубіжних країнах: підручник / В.О. Онищенко, М.І. Бондар, В.В. Дубовая. – К.: ЦУЛ, 2015. – 575 с.

  Дмитренко Алла Василівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Дмитренко А.В. Облік і аналіз витрат у будівництві: дис. к. е. н.: 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Дмитренко Алла Василівна. – К.: КНЕУ, 2006. – 280 с.

2. Дмитренко А.В. Облік і аналіз витрат у будівництві: організація, методологія та методика: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 262 с.

3. Дмитренко А.В. Бухгалтерський облік спільної діяльності суб’єктів господарювання: монографія. – К.: КНЕУ, 2016. – 390 с.

Коба Олена Вікторівна

кандидат технічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Щур О.В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: посібник / О. В. Щур, Ю.Ю. Миронова. – Полтава, ПолтНТУ, 2009. – 183 с.

2. Щур О.В. Фінансовий облік у схемах і таблицях: посібник / В.О. Онищенко, О. В. Щур, Т.М. Завора. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 435 с.

Миронова Юлія Юріївна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Миронова Ю.Ю. Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Миронова Юлія Юріївна. – К.: КНЕУ, 2011. – 218 с.

2. Миронова Ю.Ю. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: посібник / О. В. Щур, Ю.Ю. Миронова. – Полтава, ПолтНТУ, 2009. – 183 с.

Пустяк Ольга Василівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Пустяк О.В. Облік і аналіз власного капіталу комунальних унітарних підприємств: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Пустяк Ольга Василівна. – К.: КНЕУ, 2012. – 303 с.

Лебедик Галина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

1. Лебедик Г.В. Облік і аналіз операцій з оренди основних засобів: дис. к. е. н.: 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Лебедик Галина Володимирівна. – К.: КНЕУ, 2012. – 190 с.

Назва послуги Анотація Виконавці, контакти
Управління змінами та розвитком підприємства

Актуальність. Впровадження інновацій та адаптація підприємств до нових умов зовнішнього середовища потребує цільового проактивного управління змінами та розвитком підприємства. Таке управління є можливим тільки у разі оволодіння та використання відповідного інструментарію управління змінами та розвитком підприємства.

Зміст

 • Поняття та види змін. Розвиток підприємства. Управління розвитком.
 • Інструментарій управління змінами підприємства
 • Опір змінам та його подолання.
 • Оцінювання та моделювання розвитку підприємства
 • Патології розвитку підприємства у розрізі етапів його життєвого циклу
 • Інструментарій розвитку підприємства та його запровадження в управлінні підприємством

Очікувані результати: оволодіння цільовою аудиторією інструментарію впровадження змін на підприємстві з урахуванням подолання супротиву змінам, реалізація проектів цільових змін та розвитку підприємства. Оволодіння цільовою аудиторією інструментарію управління розвитком підприємства.

Цільова аудиторія: представники середньої та вищої ланки управління підприємств різного розміру, організаційно-правової форми власності та галузевої приналежності.

Погорелов Юрій Сергійович,

тел. 050-477-82-13,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Впровадження BalancedScorecard та постановки управлінського обліку на підприємстві

Актуальність. Управління підприємством потребує актуальної інформації як про минулі його результати, так і про теперішні ресурси й процеси, що будуть формувати фінансові результати у майбутньому. Впровадження BalancedScorecard та організація управлінського обліку на підприємстві дозволяють забезпечити керівництво підприємства необхідною інформацією для прийняття зважених управлінських рішень та всебічної оцінки діяльності підприємства.

Зміст

 • Загальні засади організації управлінського обліку та побудови BalancedScorecard на підприємстві
 • Інструменти управлінського обліку
 • Визначення елементів BalancedScorecard, ключових сфер та показників діяльності підприємства, їхніх граничних та еталонних значень
 • Побудова графіку документообігу на підприємстві
 • Побудова внутрішньої управлінської звітності
 • Інтеграція BalancedScorecard в систему управління підприємством

Очікувані результати: розроблена з урахуванням потреб підприємства, його стратегії та особливостей діяльності BalancedScorecard, яка готова до практичного використання на підприємстві. Здійснена організація управлінського обліку на підприємстві з урахуванням інформаційних потреб посадових осіб підприємства, стратегії підприємства та потреб його керівництва.

Цільова аудиторія: представники бухгалтерських та фінансових служб підприємств різного розміру, організаційно-правової форми власності та галузевої приналежності.

Методи управління витратами

Актуальність. Організація управлінського обліку на сучасних підприємствах пов’язана з обранням таких методів і прийомів обліку й аналізу витрат, як: job-order costing, process-costing, operation costing, cost-volume-profit analysis, standard costing and variance analysis. Проте в теорії управлінського обліку розроблено низку й інших підходів до акумулювання витрат, серед яких: direct-costing, activity-based costing, JIT-costing, life-cycle costing, target costing, value analysis, functional analysis, kaizen costing, quality costing, activity-based management, performance based costing тощо. Сутність цих методів висвітлено у фаховій літературі, але не визначено критеріїв їх обрання на конкретному підприємстві.

Результати. Встановлено відповідність методів управління витратами відповідно до ключових концепцій операційного менеджменту, що в науковому аспекті показує їх світову еволюцію, а у практичному аспекті показує компанії будь-якого виду економічної діяльності, які конкретні методи забезпечують відповідні управлінські підходи.

В межах позамовного методу модернізовано нормативний метод обліку прямих витрат та розподіл загальновиробничих витрат. Розроблено ресурсний метод обліку машинобудівного виробництва.

Цільова аудиторія. Призначено для професійних бухгалтерів з управлінського обліку, а також фахівців у галузі бізнесу і фінансів.

Дубовая Валентина Володимирівна,

тел. 099-943-60-52,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Складання декларації з податку на додану вартість

Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення.

Нормативне регулювання оподаткування в Україні. Поняття податку та збору. Види податків і зборів. Платники податків, податкові агенти. Податкові періоди та терміни подачі декларацій і сплати податків в бюджет. Види перевірок

Тема 2. Облік податку на додану вартість та порядок складання декларації з ПДВ.

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників ПДВ та анулювання реєстрації платника ПДВ. Визначення об'єкта оподаткування ПДВ. Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг для оподаткування ПДВ. Розміри ставок ПДВ та оподатковувані операції. Податковий кредит з ПДВ. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків. Податкова накладна. Облік та звітність з ПДВ.

Дмитренко Алла Василівна

тел. 050-634-28-43,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Організація обліку суб’єктів малого бізнесу

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку за простою формою. Сутність простої форми бухгалтерського обліку. Журнал обліку господарських операцій і порядок його ведення. Відомість обліку заробітної плати за формою 3-М, розділ ІІ, її призначення і порядок ведення.

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна підприємства.

Загальна побудова обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням облікових реєстрів. Реєстри бухгалтерського обліку при спрощеній формі обліку. Узагальнення даних поточного обліку і взаємна перевірка правильності записів на рахунках бухгалтерського обліку.

Тема 3. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва.

Особливості складання та подання звітності малими підприємствами. Баланс суб’єктів малого підприємництва. Звіт про фінансові результати суб’єктів малого підприємництва.

Коба Олена Вікторівна

тел. 050-638-07-39,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основи роботи в програмі «1С:Бухгалтерія для України 8.2»

Тема 1. Основи практичної роботи користувача в програмі «1С: Бухгалтерія для України».

Формування довідників та раціоналізація структури бази даних підприємства. Використання сервісних механізмів та налаштувань у практичній роботі бухгалтера і кадровика. Відображення господарських операцій із запасами і товарами, необоротними активами, облік виробництва у програмі «1С: Бухгалтерія для України 8.2». Облік кадрів і заробітної плати.

Тема 2. Оподаткування та звітність в програмі «1С: Бухгалтерія для України 8.2».

Особливості ведення податкового обліку в програмі «1С: Бухгалтерія для України». Використання сервісних механізмів програми для здійснення перевірки правильності ведення обліку і коректності відображення господарських операцій в програмі. Формування різних форм звітів та подання у контролюючі органи.

Пустяк Ольга Василівна

тел. 095-542-39-71,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ведення управлінського обліку на підприємстві

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

Проблеми розвитку та особливості управлінського обліку в системі управління підприємством. Особливості ведення та завдання управлінського обліку, приклади його впровадження та ефективного використання на підприємствах.

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат.

Сутність витрат і необхідність їх класифікації. Напрями класифікації витрат в управлінському обліку та їх характеристика. Поведінка витрат.

Тема 3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Мета та методи аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства. Взаємозв’язок «витрати – обсяг – прибуток» в умовах виробництва декількох видів продукції.

Тема 4. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Сутність і типи центрів відповідальності. Облік та оцінка діяльності центрів відповідальності. Основні цілі обліку за об’єктами управління та кількісні показники, що використовуються для аналізу та оцінки. Етапи розробки та впровадження управлінської звітності на підприємствах.

Лебедик Галина Володимирівна,

тел.050-558-34-54,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ведення обліку витрат на підприємствах сільського господарства

Тема 1. Облік біологічних активів.

Визнання, оцінка, види. Облік довгострокових та поточних біологічних активів.

Тема 2. Облік рослинництва.

Синтетичний та аналітичний облік витрат рослинництва. Облік витрат рослинництва, які підлягають розподілу. Калькулювання фактичної собівартості продукції рослинництва. Документальне оформлення операцій з обліку витрат та виходу продукції рослинництва.

Тема 3. Облік тваринництва.

Аналітичний та синтетичний облік витрат та виходу продукції тваринництва. Зміст статей витрат тваринництва. Калькулювання фактичної собівартості продукції. Облік незавершеного виробництва. Документальне оформлення операцій з обліку витрат та виходу продукції тваринництва.

Тема 4. Облік та розподіл витрат допоміжного та обслуговуючого господарства.

Миронова Юлія Юріївна,

тел. 050-701-67-04,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

БАКАЛАВРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ПолтНТУ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

  Фундаментальна підготовка

٧ Мікроекономіка

٧ Макроекономіка

٧ Міжнародна економіка

٧ Регіональна економіка

٧ Економіка підприємства

٧ Економіка праці й соціально-трудові відносини

٧ Соціологія

٧ Політична економія

٧ Історія економіки та економічної думки

٧ Ціни і ціноутворення

٧ Математика для економістів

٧ Економіко-математичні методи

   та моделі

٧ Інформатика

٧ Статистика

٧ Менеджмент

٧ Маркетинг

٧ Гроші та кредит

٧ Фінанси

٧ Фінанси підприємств

٧ Основи біржової діяльності

٧ Іноземна мова за професійним спрямуванням

٧ Основи наукових досліджень

Професійна підготовка

٧ Бухгалтерський облік (загальна теорія)

٧ Фінансовий облік І

٧ Фінансовий облік ІІ

٧ Управлінський облік

٧ Облік у банках

٧ Облік у бюджетних установах

٧ Облік у зарубіжних країнах (англ. мовою)

٧ Облік за видами економічної діяльності

٧ Облік і звітність суб’єктів
малого підприємництва

٧ Облік і звітність в оподаткуванні

٧ Звітність підприємств

٧ Аудит

٧ Контроль і ревізія

٧ Аналіз господарської діяльності

٧ Облікова політика

٧ Інформаційні системи і технології 
в обліку та аудиті

٧ Автоматизація бухгалтерського обліку

٧ Чинники успішного працевлаштування за фахом

٧ Введення в дипломне проектування

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ПолтНТУ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Фундаментальна підготовка

٧ Міжнародний менеджмент

٧ Фінансовий менеджмент

٧ Менеджмент персоналу

٧ Стратегічний аналіз

٧ Фінансовий аналіз

٧ Інтелектуальна власність

٧ Методологія і організація наукових досліджень

Професійна підготовка

٧ Автоматизація бухгалтерського обліку

٧ Бухгалтерський облік в управлінні підприємств

٧ Облік зовнішньоекономічної діяльності

٧ Організація бухгалтерського обліку

٧ Податковий облік

٧ Державний фінансовий контроль

٧ Звітність підприємств та електронний документообіг

٧ Міжнародні стандарти фінансової звітності 

 


ГАРНОГО ВАМ НАВЧАННЯ У ПолтНТУ !

 

 

3.05.16 - Студентки ПолтНТУ серед призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі знань «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

29.04.16 - Участь викладачів  кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ у семінарі «Написання успішних грантових заявок» 

16.05.16 - Круглий стіл «Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності»

16.05.16 -  Презентація наукових досліджень студентів кафедри обліку і аудиту на 68 конференції

24.05.16 -  Наукові заходи кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ в рамках Х Всеукраїнського фестивалю наук

25.03.2015 - СТУДЕНТКА ПолтНТУ ЗДОБУЛА ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ»

9 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ  ВІДБУЛОСЬ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  НА ТЕМУ „СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО, ПОДАТКОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

9 жовтня 2014 року кафедра обліку і аудиту прийняла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції „Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки”.

 В обліковій секції інтернет-конференції на тему „Сучасний інструментарій фінансового, податкового та управлінського обліку в умовах посилення впливу процесів глобалізації” прийняли участь представники ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), Донбаського державного технічного університету (м. Алчевськ), Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), НОУВПО Університету управління «ТИСБИ» (г.Казань, РФ).

На пленарному засіданні виступив завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор Юрій Сергійович Погорелов з доповіддю „КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ, СЕРЕДОВИЩЕ, СКЛАДОВІ”.

На секційному засіданні,  учасники конференції мали змогу заслухати шість найкращих студентських доповідей:

1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО–МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Вікторія Мазурьонок, науковий керівник – д.е.н. Ю.С. Погорелов);

2. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (магістранкта обліку і аудиту ПолтНТУ Юлія Павелко , науковий керівник – к.е.н А.В. Дмитренко);

 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Анна Попова ,  науковий керівник – к.е.н.  Ю.Ю. Миронова);

4. ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Юлія Тагвей ,  науковий керівник – к.е.н. В.В. Дубовая)

5. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ (студентка обліку і аудиту прискореної форми навчання ПолтНТУ Вікторія Придатченко , науковий керівник – Л.Ю. Марченко);

6. ОБЛІК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (студентка обліку і аудиту прискореної форми навчання ПолтНТУ Поліна Скакун , науковий керівник – В.М. Прохорова)

Наприкінці конференції було підбито підсумки найкращих наукових виступів доповідачів та оголошено результати.

 

 ДО НОВИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, СТУДЕНТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ!

21.03.14 - МАГІСТРАНТ ПОЛТНТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ШОВКОПЛЯС ОЛЕКСАНДР ОТРИМАВ ДИПЛОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІІІ СТУПЕНЯ У ГАЛУЗІ НАУК «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ»

04-05.04.13 - ІІ міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»

5-6 квітня 2012 року відбулась міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку».

У конференції працювала секція 4 «Інформаційне забезпечення в обліку, аналізу, аудиті», в якій прийняло участь 42 учасника з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Тернопільського національного економічного університету, Запорізької державної інженерної академії, Полтавської державної аграрної академії.

Department of Accounting and Auditing

of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

  INVITES TO LEARN THE SRECIALITY

«ACCOUNTING AND TAXATION»

 

CONCEPTION OF DEPARTMENT

Conception of department is quality preparation of specialists on an accounting and auditing for enterprises and budgetary structures, introduction of the European norms and standards, sent to providing of mobility, employment and competitiveness of future specialists.

3 STEPS obtaining professional success

 

1. Choose a specialty and get the diploma "Accounting and Auditing" of PoltNTU.

2. To get the international certificate of proficiency in IELTS or TOEFL.

3. Work accountant or auditor and receive international certificate of professional accountant ACCA or CAP, CIPA.

 

 

BACHELOR DEGREE - first cycle of higher education

Main knowledges and course titles:

- organizational and business knowledge (microeconomics, macroeconomics, economics of enterprises, mathematical methods & models in economics, economic & business analysis, management, marketing, money & banking, financial m arkets, economics of labour & labour relations, international economics, public relations, asset pricing);

- information technology knowledge (informatics, information technology, accounting & auditing information technology);

- accounting and accounting-relating knowledge (financial accounting, financial reporting, management accounting, accounting in banks, government and not-for-profit accounting, accounting in foreign countries. accounting of small business, accounting of economic activities, finance, taxation, law, auditing, financial control, careers in accounting)

Official length of programme - 4 years (240 ECTS credits). The degree gives access to a master study programmes.

Professional status:

Accountant, Chief Cashier

 

 

MASTER DEGREE - second cycle of higher education

Main knowledges and course titles:

- organizational and business knowledge (strategic analysis, financial analysis, personnel management, international management, labor safety in branch, intellectual property);

- information technology knowledge (automation training course in accounting, management information systems);

- accounting and accounting-relating knowledge (financial reporting, establishment of accounting, accounting of international trade operations, financial management).

Official length of programme – 1,5 years (90 ECTS credits). The degree gives access to a master study programmes.

Professional status:

Accountant, Chief Accountant

 

 

OUR CONTACTS

 

Pershotravnevyi  Avenue , Poltava , 36601, Ukraine

 

Група «КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ Юрія Кондратюка»

Група «Студенти обліку і аудиту ПолтНТУ»

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентське життя…Шалене і безтурботне, веселе і незабутнє…Це перший крок у доросле життя, перша «5» в заліковій книжці, перший вдалий іспит, незабутні дні та безсонні ночі , нові знайомі, які стають найближчими друзями на все життя, перші досягнення та перемоги, це перше кохання та перші сльози, це неймовірні емоції та незабутні враження та події !!!

Життя сучасного студента складається не тільки з лекцій, практики і сесій, в ній є місце і більш хвилюючим подіям, що дають можливість яскраво і урочисто відзначити важливі етапи студентського життя.

Футбол і теніс, бойові мистецтва і просто оздоровчі групи, різноманітні спортивні збірні та змагання – створюють всі умови для відпочинку і слугують запорукою гармонійного, всебічного розвитку.

Туристичні походи і подорожі дозволять весело і насичено провести канікули, відвідавши нові місця і куточки дикої природи. А культурно-лінгвістичні центри допоможуть отримати хороший рівень знання мов, що відкриє нові можливості, як в університеті, так і за його межами.

Наукове студентське товариство, тематичні асоціації та секції дозволять цілеспрямованим студентам розкрити свої таланти, застосувавши отримані під час навчання в університеті знання на міжнародних конференціях, стажуванні в Україні та за кордоном.

Студентська газета, клуби, комітети і профспілка дадуть можливість проявити себе не лише в науковому, але і в соціальному житті університету.

 

Студентська газета, клуби, комітети і профспілка дадуть можливість проявити себе не лише в науковому, але і в соціальному житті університету.

 

Наша адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

                       кафедра обліку і аудиту (аудиторія 204 Ф)

                        099   9436052 – Дубова я  Валентина Володимирівна

 

Група «КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ Юрія Кондратюка»

Група «Студенти обліку і аудиту ПолтНТУ»

 

Ласкаво просимо на навчання!

Щодо реєстрації електронних кабінетів
Пам'ятка для вступників до ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти з числа дітей загиблих захисників України
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017