Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Вас вітає кафедра обліку і аудиту ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка! Колектив кафедри завжди підтримує дружній зв’язок з нашими теперішніми, колишніми і майбутніми студентами –

бухгалтерами, аудиторами і податковими інспекторами.

Бухгалтерська професіяє однією з авторитетних і відповідальних професій у кожному підприємстві, банку чи бюджетній установі, адже саме бухгалтерський облік забезпечує інформацією керівників, інвесторів, кредиторів і працівників для прийняття економічних рішень.

І саме аудитори перевіряють достовірність фінансової звітності публічних акціонерних товариств, банків, інвестиційних фондів.  

Навчання у ПолтНТУ э запорукою працевлаштування бухгалтером на підприємстві будь-якого виду економічної діяльності: промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, торгівлі, сільського господарства, зв’язку. А вивчення бухгалтерського обліку і аудиту на англійській мові допоможуть й працевлаштуванню у міжнародних компаніях та зарубіжних країнах.

Утім щоб стати професійним бухгалтером чи аудитором, радимо і після закінчення нашого славетного Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка постійно вдосконалювати свої знання й навички з фінансового і управлінського обліку, оподаткування та аудиту, поліпшувати рівень володіння іноземними мовами.

 

Бажаємо вам професійних успіхів та здійснення усіх мрій!

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту є однією з перших економічних кафедр заснованих у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка у період ринкових реформ. Кафедру обліку і аудиту було створено 4 серпня 1995 року наказом Полтавського державного технічного університету з метою викладання бухгалтерських і фінансових базових дисциплін студентам спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та «Менеджмент».

 

На протязі 21 року існування кафедру обліку і аудиту очолювали:

у 1995 році доцент Саєнко Валентина Василівна,

у 1996-2001 р.р. – кандидат економічних наук, доцент Щур Віктор Петрович,

з вересня 2001 р. до жовтня 2002 р. – доктор економічних наук, професор Опря Анатолій Трохимович,

з жовтня 2002 року – кандидат технічних наук, доцент Щур Олена Вікторівна,

з квітня по грудень 2012 року – доктор економічних наук, старший науковий співробітник Комеліна Ольга Володимирівна,

з січня по липень 2013 року – доктор економічних наук, професор Бойко Лариса Миколаївна,

з вересня 2014 року – доктор економічних наук, доцент Погорелов Юрій Сергійович.

 

 

Кафедра є випускаючою зі спеціальності «Облік і аудит» та «Облік і оподаткування».

Перший випуск студентів кафедри відбувся у 1997 році, коли кафедра підготувала перших спеціалістів за спеціальністю «Економіка підприємства», а вже у 1999 році відбувся перший випуск спеціалістів за спеціальністю «Облік і аудит». Серед випускників кафедри є й науково-педагогічні працівники нашого університету. У 2016 році відбувся вже 18 випуск за спеціальністю «Облік і аудит».

 

Ласкаво просимо на навчання!

 

Погорелов Юрій Сергійович

завідувач кафедри обліку і аудиту,
доктор економічних наук, професор

Дубовая Валентина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

 Дмитренко Алла Василівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Коба Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, 
доцент кафедри обліку і аудиту

Пустяк Ольга Василівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Миронова Юлія Юріївна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Лебедик Галина Володимирівна

кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту

Давидова Галина Вікторівна

старший лаборант
кафедри обліку і аудиту

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

БАКАЛАВРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ПолтНТУ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

 Фундаментальна підготовка

٧ Мікроекономіка

٧ Макроекономіка

٧ Міжнародна економіка

٧ Регіональна економіка

٧ Економіка підприємства

٧ Економіка праці й соціально-трудові відносини

٧ Соціологія

٧ Політична економія

٧ Історія економіки та економічної думки

٧ Ціни і ціноутворення

٧ Математика для економістів

٧ Економіко-математичні методи

   та моделі

٧ Інформатика

٧ Статистика

٧ Менеджмент

٧ Маркетинг

٧ Гроші та кредит

٧ Фінанси

٧ Фінанси підприємств

٧ Основи біржової діяльності

٧ Іноземна мова за професійним спрямуванням

٧ Основи наукових досліджень

Професійна підготовка

٧ Бухгалтерський облік (загальна теорія)

٧ Фінансовий облік І

٧ Фінансовий облік ІІ

٧ Управлінський облік

٧ Облік у банках

٧ Облік у бюджетних установах

٧ Облік у зарубіжних країнах (англ. мовою)

٧ Облік за видами економічної діяльності

٧ Облік і звітність суб’єктів
малого підприємництва

٧ Облік і звітність в оподаткуванні

٧ Звітність підприємств

٧ Аудит

٧ Контроль і ревізія

٧ Аналіз господарської діяльності

٧ Облікова політика

٧ Інформаційні системи і технології 
в обліку та аудиті

٧ Автоматизація бухгалтерського обліку

٧ Чинники успішного працевлаштування за фахом

٧ Введення в дипломне проектування

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

МАГІСТРІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

ПолтНТУ імені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

Фундаментальна підготовка

٧ Міжнародний менеджмент

٧ Фінансовий менеджмент

٧ Менеджмент персоналу

٧ Стратегічний аналіз

٧ Фінансовий аналіз

٧ Інтелектуальна власність

٧ Методологія і організація наукових досліджень

Професійна підготовка

٧ Автоматизація бухгалтерського обліку

٧ Бухгалтерський облік в управлінні підприємств

٧ Облік зовнішньоекономічної діяльності

٧ Організація бухгалтерського обліку

٧ Податковий облік

٧ Державний фінансовий контроль

٧ Звітність підприємств та електронний документообіг

٧ Міжнародні стандарти фінансової звітності 

 


ГАРНОГО ВАМ НАВЧАННЯ У ПолтНТУ !

 

 

29.04.16 - Участь викладачів  кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ у семінарі «Написання успішних грантових заявок» 

16.05.16 - Круглий стіл «Використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності»

16.05.16 - Презентація наукових досліджень студентів кафедри обліку і аудиту на 68 конференції

24.05.16 - Наукові заходи кафедри обліку і аудиту ПолтНТУ в рамках Х Всеукраїнського фестивалю наук

25.03.2015 - СТУДЕНТКА ПолтНТУ ЗДОБУЛА ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ У ГАЛУЗІ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ»

9 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НА КАФЕДРІ ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ  ВІДБУЛОСЬ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ  НА ТЕМУ „СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО, ПОДАТКОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”

9 жовтня 2014 року кафедра обліку і аудиту прийняла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції „Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки”.

 В обліковій секції інтернет-конференції на тему „Сучасний інструментарій фінансового, податкового та управлінського обліку в умовах посилення впливу процесів глобалізації” прийняли участь представники ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ), Донбаського державного технічного університету (м. Алчевськ), Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів), НОУВПО Університету управління «ТИСБИ» (г.Казань, РФ).

На пленарному засіданні виступив завідувач кафедри обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор Юрій Сергійович Погорелов з доповіддю „КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ, СЕРЕДОВИЩЕ, СКЛАДОВІ”.

На секційному засіданні,  учасники конференції мали змогу заслухати шість найкращих студентських доповідей:

1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО–МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Вікторія Мазурьонок, науковий керівник – д.е.н. Ю.С. Погорелов);

2. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (магістранкта обліку і аудиту ПолтНТУ Юлія Павелко, науковий керівник – к.е.н А.В. Дмитренко);

 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Анна Попова,  науковий керівник – к.е.н.  Ю.Ю. Миронова);

4. ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ (магістрантка обліку і аудиту ПолтНТУ Юлія Тагвей,  науковий керівник – к.е.н. В.В. Дубовая)

5. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ: ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІКУ (студентка обліку і аудиту прискореної форми навчання ПолтНТУ Вікторія Придатченко, науковий керівник – Л.Ю. Марченко);

6. ОБЛІК ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ (студентка обліку і аудиту прискореної форми навчання ПолтНТУ Поліна Скакун, науковий керівник – В.М. Прохорова)

Наприкінці конференції було підбито підсумки найкращих наукових виступів доповідачів та оголошено результати.

 

 ДО НОВИХ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ, СТУДЕНТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ!

21.03.14 - МАГІСТРАНТ ПОЛТНТУ ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА ШОВКОПЛЯС ОЛЕКСАНДР ОТРИМАВ ДИПЛОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІІІ СТУПЕНЯ У ГАЛУЗІ НАУК «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ»

04-05.04.13 - ІІ міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку»

5-6 квітня 2012 року відбулась міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку».

У конференції працювала секція 4 «Інформаційне забезпечення в обліку, аналізу, аудиті», в якій прийняло участь 42 учасника з Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Тернопільського національного економічного університету, Запорізької державної інженерної академії, Полтавської державної аграрної академії.

Department of Accounting and Auditing

of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

 INVITES TO LEARN THE SRECIALITY

«ACCOUNTING AND TAXATION»

 

CONCEPTION OF DEPARTMENT

Conception of department is quality preparation of specialists on an accounting and auditing for enterprises and budgetary structures, introduction of the European norms and standards, sent to providing of mobility, employment and competitiveness of future specialists.

3 STEPS obtaining professional success

 

1. Choose a specialty and get the diploma "Accounting and Auditing" of PoltNTU.

2. To get the international certificate of proficiency in IELTS or TOEFL.

3. Work accountant or auditor and receive international certificate of professional accountant ACCA or CAP, CIPA.

 

 

BACHELOR DEGREE - first cycle of higher education

Main knowledges and course titles:

- organizational and business knowledge (microeconomics, macroeconomics, economics of enterprises, mathematical methods & models in economics, economic & business analysis, management, marketing, money & banking, financial markets, economics of labour & labour relations, international economics, public relations, asset pricing);

- information technology knowledge (informatics, information technology, accounting & auditing information technology);

- accounting and accounting-relating knowledge (financial accounting, financial reporting, management accounting, accounting in banks, government and not-for-profit accounting, accounting in foreign countries. accounting of small business, accounting of economic activities, finance, taxation, law, auditing, financial control, careers in accounting)

Official length of programme - 4 years (240 ECTS credits). The degree gives access to a master study programmes.

Professional status:

Accountant, Chief Cashier

 

 

MASTER DEGREE - second cycle of higher education

Main knowledges and course titles:

- organizational and business knowledge (strategic analysis, financial analysis, personnel management, international management, labor safety in branch, intellectual property);

- information technology knowledge (automation training course in accounting, management information systems);

- accounting and accounting-relating knowledge (financial reporting, establishment of accounting, accounting of international trade operations, financial management).

Official length of programme – 1,5 years (90 ECTS credits). The degree gives access to a master study programmes.

Professional status:

Accountant, Chief Accountant

 

 

OUR CONTACTS

 

Pershotravnevyi Avenue, Poltava, 36601, Ukraine

 

Група «КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ Юрія Кондратюка»

Група «Студенти обліку і аудиту ПолтНТУ»

 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Студентське життя…Шалене і безтурботне, веселе і незабутнє…Це перший крок у доросле життя, перша «5» в заліковій книжці, перший вдалий іспит, незабутні дні та безсонні ночі , нові знайомі, які стають найближчими друзями на все життя, перші досягнення та перемоги, це перше кохання та перші сльози, це неймовірні емоції та незабутні враження та події !!!

Життя сучасного студента складається не тільки з лекцій, практики і сесій, в ній є місце і більш хвилюючим подіям, що дають можливість яскраво і урочисто відзначити важливі етапи студентського життя.

Футбол і теніс, бойові мистецтва і просто оздоровчі групи, різноманітні спортивні збірні та змагання – створюють всі умови для відпочинку і слугують запорукою гармонійного, всебічного розвитку.

Туристичні походи і подорожі дозволять весело і насичено провести канікули, відвідавши нові місця і куточки дикої природи. А культурно-лінгвістичні центри допоможуть отримати хороший рівень знання мов, що відкриє нові можливості, як в університеті, так і за його межами.

Наукове студентське товариство, тематичні асоціації та секції дозволять цілеспрямованим студентам розкрити свої таланти, застосувавши отримані під час навчання в університеті знання на міжнародних конференціях, стажуванні в Україні та за кордоном.

Студентська газета, клуби, комітети і профспілка дадуть можливість проявити себе не лише в науковому, але і в соціальному житті університету.

 

Студентська газета, клуби, комітети і профспілка дадуть можливість проявити себе не лише в науковому, але і в соціальному житті університету.

 

Наша адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24

                       кафедра обліку і аудиту (аудиторія 204 Ф)

                       099 9436052 – Дубовая Валентина Володимирівна

 

Група «КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ ПолтНТУ Юрія Кондратюка»

Група «Студенти обліку і аудиту ПолтНТУ»

 

Ласкаво просимо на навчання!

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Анкета соціологічного опитування
"Студент і бібліотека"
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017