Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Історія кафедри. Для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів  і магістрів зі спеціальності (напряму підготовки) «Міжнародна економіка» у 2006 р. було створено випускову кафедру Міжнародної економіки, яку очолив д.е.н., проф. Кузняк Б.Я., а з 2012 р. – д.е.н. Чичкало-Кондрацька І.Б. У 2012 р. було створено кафедру Маркетингу (завідувач кафедри д.е.н., проф. Коренюк П.І.) У процесі об’єднання виникла кафедра Міжнародної економіки та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.

Діяльність кафедри спрямована на якісну підготовку фахівців у сфері міжнародних економічних відносин та маркетингу для задоволення потреб національної економіки в умовах глобалізації та інтеграції України до світового економічного простору.

Випуск магістрів спеціальності «Міжнародна економіка»

Дисципліни кафедри: «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародна економічна діяльність України», «Транснаціональні корпорації», «Фінансові системи зарубіжних країн», «Міжнародна торгівля», «Міжнародна економічна статистика», «Міжнародні валютні відносини», «Міжнародні розрахунки та валютні операції», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародні організації», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Підприємництво та бізнес-культура», «Європейська інтеграція», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Глобальна економіка», «Митне регулювання», «Маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Електронна комерція», «Комерційна діяльність посередницьких підприємств», «Маркетинг у банках», «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетингова політика розподілу», «Планування в маркетингу», «Маркетинг закупівель», «Логістика», «Управління продажами», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингові комунікації», «Реклама і рекламна діяльність», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг інновацій», «Рекламний менеджмент».

Усі дисципліни, що викладаються кафедрою, забезпечені сучасними навчально-методичними матеріалами, у тому числі англійською мовою. За останні роки було підготовлено та видано 5 навчальних посібників, підручник, 15 опорних конспектів лекцій українською та англійською мовами, більше 40 методичних вказівок щодо проведення практичних занять, організації самостійної роботи студентів, підготовки, оформлення та захисту курсових, випускних бакалаврських та дипломних робіт, проходження всіх видів практики.

Колектив кафедри – це висококваліфіковані, досвідчені економісти-теоретики, які на високому рівні володіють методологією та теорією міжнародних економічних відносин і маркетингу, а також спеціалісти з конкретних дисциплін. На кафедрі працює 12 викладачів, майже 80 % з яких доктори економічних наук, професори, кандидати наук, доценти. Викладачі кафедри постійно працюють над удосконаленням навчальних технологій, застосуванням новаторських підходів та інтерактивних методів навчання. 

 Колектив кафедри Міжнародної економіки та маркетингу

 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, міжнародні фінанси, зовнішньоекономічна безпека України, міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, міжнародні науково-технологічні зв’язки.

Має понад 170 наукових праць, у т.ч. 6 монографій, підручник, 6 навчальних посібників, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Керує підготовкою  кандидатських дисертацій.

 

Чичкало-Кондацька І.Б. має державні та відомчі відзнаки:

1. Почесний знак “Відмінник освіти України» (2012 р.).

2. Почесна грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну роботу, активну громадську діяльність від Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

3. Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів від Виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.).

4. Грамота за активну публікацію наукових розробок, винахідницьку роботу від Полтавської обласної адміністрації та Головного управління освіти і науки (2008 р.).

5. Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенка В.О. за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та активну участь у громадській діяльності (2007 р.).

6. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

Кузняк Богдан Ярославович

доктор економічних наук, професор

Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, міжнародний менеджмент, маркетинг.

 

Має понад 250 наукових видань.

Керує підготовкою  кандидатських дисертацій.

 

Кузняк Б.Я. має  державні та відомчі відзнаки:

1. Почесна грамота ПолтНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, активну громадську позицію (2011 р.).

2. Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2011 р.).

3. Почесна грамота за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, високу професійну майстерність, вагомий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти від виконавчого комітету Полтавської міської ради (2010 р.).

4. Почесна грамота за сумлінну працю на освітянській ниві,  вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти на Полтавщині, активну громадську позицію з нагоди Дня працівника освіти та з нагоди 85-тиріччя з дня заснування ПолтНТУ (2015 р.).

Попова Юлія Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: міжнародні фінанси, фінансові системи зарубіжних країн, міжнародні валютні відносини.

 

Має понад 50 наукових праць, у т. ч. монографію, статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, 3 навчальних посібники.

 

Попова Ю.М. має відомчі відзнаки:

1. Диплом за ІІ місце у номінації «Наукове дослідження» Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (2007 р.).

2. Подяка ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Онищенка В.О. за багаторічну сумлінну працю, науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2011 р.).

3. Грамота від головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за заслуги в реалізації державної політики в галузі і науки, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну діяльність (2012 р.).

4. Подяка від міського голови за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльності, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки (2014 р.).

Ринейська Людмила Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: глобальна економіка, міжнародні організації, міжнародний бізнес, міжнародний менеджмент.

 

Має понад 50 наукових праць, у т.ч.статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних,навчальний посібник.

Добрянська Вікторія Вікторівна

кандидат наук, доцент

Сфера наукових інтересів: маркетингу у банку, маркетингові комунікації, інноваційний маркетинг, рекламна діяльність

 

Має понад 40 наукових праць, у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію,

3 навчальних посібники.

 

Мокляк Мирослава Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: товарна інноваційна політика, логістика, маркетинг

 

Має понад 40 наукових праць, у т. ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію.

 

Безрукова Наталія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів: діяльність транснаціональних корпорацій, міжнародний маркетинг, міжнародний менеджмент, міжнародний брендинг.

 

Має понад 75 наукових праць, у т. ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографії, навчальний посібник.

Свічкарь Віталій Анатолійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: маркетингові аспекти управління інтелектуальним капіталом, стратегічний маркетинг, маркетинговий менеджмент, міжнародний брендинг

 

Має понад 70 наукових праць, у т. ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію, навчальний посібник.

Мірошниченко Володимир Тарасович

старший викладач

Сфера наукових інтересів: соціальний маркетинг, маркетингове ціноутворення, маркетинг інформаційних продуктів

 

Має понад 15 наукових праць.

Радченко Людмила Миколаївна

асистент

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, експортний потенціал національної економіки, міжнародна економічна діяльність України, європейська інтеграція, зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

 

Має понад 30 наукових праць, у т. ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.

Буряк Альона Анатоліївна

асистент

Сфера наукових інтересів: міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність, міжнародний менеджмент, міжнародний маркетинг.

 

Має понад 15 наукових праць, у т. ч. у т.ч. статті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, монографію

Назаренко Світлана Станіславівна

старший лаборант

 

Новицька Ірина Василівна

старший лаборант

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб; магістр – 50 осіб.

Освітній рівень «бакалавр»

Кваліфікація – бакалавр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (економіста), а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; торговельні представництва України за кордоном; підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та організації з іноземним капіталом; банківські установи; підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю; туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Первинні посади:

економіст; економіст або менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; митний інспектор, податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із контролю за цінами в зовнішньоекономічній діяльності; торговельний брокер (дилер); працівник банку; статистик; інспектор з експорту; бухгалтер та аналітик у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економіст-маркетолог у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вчитель середнього та професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури); економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється за освітніми рівнями: «бакалавр», «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб (денна форма навчання) та 15 осіб (заочна форма навчання), магістр – 50 осіб.

 

 Освітній рівень«бакалавр»

Кваліфікація: –  бакалавр із маркетингу.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

 

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із маркетингу.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5  роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

підприємства, організації, державні установи, страхові компанії,  консультаційні центри, консалтингові компанії, торговельні організації, відповідні підрозділи державних і регіональних органів управління, інноваційні фонди,  фінансово-кредитні установи, туристичні фірми, рекламні та PR - агентства, транспортні та логістичні фірми.

 

Первинні посади:

маркетолог промислових, торговельних, фінансових та адміністративних фірм і організацій, радник з маркетингу (реклами, паблік рилейшнз), економіст відділу збуту; маркетолог з бізнесу та реклами,комерційний агент, торговельні представники,мерчендайзер, логіст, агент з митного оформлення вантажів та товарів, рекламний агент, комівояжер, агент з торгівлі майном, торговельний брокер, маркетолог проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу маркетингу, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури).

Науково-педагогічні працівники проводять наукові дослідження в межах наукових напрямів кафедри, зокрема щодо теоретичних, методологічних та практичних аспектів: розвитку глобальної економіки та міжнародних економічних відносин, міжнародної інноваційно-інвестиційної діяльності, євроінтеграційних процесів, зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств; забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на макро- та макрорівнях; діяльності транснаціональних корпорацій; застосування сучасних маркетингових технологій; реалізації маркетингових стратегій та рекламної діяльності на підприємствах, упровадження бренд-менеджменту в компаніях.

За останні п’ять років кафедрою організовано та проведено 9 науково-практичних конференцій, у т.ч. 3 міжнародних, 5 всеукраїнських та 1 міжвузівську.

У 2016 р. проведено 5 наукових заходів:

 1. Засідання секції Міжнародної економіки та маркетингу в рамках 68-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету (квітень 2016 р.)
 2. Брейн-ринг «ЄС – відоме та невідоме» (травень 2016 р.)
 3. Представлення університету на Мистецько-культурному у загальноміському заході «Європейське містечко» (травень 2016 р.)
 4. Науково-практичний семінар «Європейський вибір України: завдання та пріоритети» (19 травня 2016 р.)
 5. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи» (23 листопада 2016 р.)

 

23 листопада 2016 року у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка була проведена ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи», організатором якої виступила кафедра міжнародної економіки та маркетингу. 

Учасники конференції мали можливість спілкуватися у двох режимах: синхронному (on-line) у формі наукового семінару та дискусії; асинхронному (off-line) у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.

У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені більш, ніж з 20-ти вищих навчальних закладів та установ України, Білорусі, Польщі, Латвії, Німеччини, Болгарії, Грузії, які мали змогу ознайомитися з понад 130 актуальними науковими напрацюваннями з питань глобалізації та її впливу на національні економіки різних країн світу, формування і реалізації стратегій компаній на зовнішніх ринках, застосування сучасних маркетингових технологій у міжнародному бізнесі.

Учасників конференції привітав директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту, д.е.н., професор Гришко Володимир Васильович.

 Із вітанням до учасників конференції звернувся Пасько Юрій Володимирович, заступник начальника управління міжнародного співробітництва та залучення інвестицій Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації, який відзначив актуальність напрямів роботи конференції і розповів про проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України і  Полтавського регіону, зокрема.

До учасників наукового заходу звернувся віце-президент Полтавської торгово-промислової палати Дуднік Олександр Пилипович. Він зазначив, що Україна як незалежна держава бере активну участь у процесах, які відбуваються в глобальній економіці. Це ще раз підтверджує актуальність та гостроту питань, що будуть підійматися учасниками конференції.

Під час конференції відбувся скап-зв’язок із Вітебським державним технологічним університетом (Республіка Білорусь) та Європейською Вищою школою бізнесу (Республіка Польща). З привітаннями та доповідями виступили  Яшева Галіна Артемівна, завідуюча кафедрою економічної теорії і маркетингу Вітебського державного технологічного університету, д.е.н., професор; Вайлунова Юлія, старший викладач Вітебського державного технологічного університету та Маловічко Андрій, керівник міжнародного відділу Європейської Вищої школи бізнесу в Познані, PhD, професор.

З доповідями, що присвячені питанням розвитку агропромислового сектору в розвинутих країнах світу, виступили д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу Кузняк Богдан Ярославович та завідуючий кафедрою автомобільних доріг, землеустрою і сільських будівель, к.держ.упр., доцент Шарий Григорій Іванович,

Глобальним проблемам світової економіки та позиціонуванню України у міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості присвятили свої доповіді студентка 3 курсу Гончарова Ганна та здобувач Буряк Альона.

Під час конференції відбувався Інтернет-форум, на якому учасники обмінювалися повідомленнями-коментарями та електронними листами.

Кожен виступ супроводжувався активним обговоренням питань, що підіймалися учасниками.

 До Днів Європи в Україні 19 травня 2016 р. кафедра Міжнародної економіки та маркетингу провела Науково-практичний семінар «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ: ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ»

Науково-практичний семінар відбувся в рамках Фестивалю науки, що триває в Полтавському національному технічному університеті, та був присвячений Дням Європи в Україні. 

Основні напрями роботи семінару:

 • соціально-економічний вимір європейської інтеграції України;
 • проблеми та перспективи виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки;
 • трансформація менеджменту та маркетингу як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на ринках Європейського Союзу.

Участь у семінарі взяли поважні гості: керівники підприємств та фірм, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю на європейських ринках та співпрацюють з компаніями ЄС. Серед них – Дуднік Олександр Пилипович, віце-президент Полтавської торгово-промислової палати; Сафонов Микола Сергійович, директор фірми «Діамант ЛТД»; Шкурко Віталій Володимирович,  заступник директора ТЗВТ «Полтавська фірма «Ворскла»; Качинський Максим Миколайович, начальник відділу документарного супроводу операцій  СП «Полтавська газонафтова компанія», Латиш Наталія Валеріївна, директор рекламного  агентства «Есті», викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу і студенти фінансово-економічного факультету. 

 

Формат цьогорічного заходу, присвяченого євроінтеграційним процесам в Україні, передбачав  доповіді та дискусію з актуальних питань.

Доповіді були присвячені сучасним проблемам та стратегічним напрямам взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема: аналізу проблем та перспектив розвитку зовнішньої торгівлі вітчизняних та європейських підприємств; особливостям виходу національних виробників органічних продовольчих товарів на закордонні ринки та перспективам експорту органічної продукції з України до ЄС; співпраці вітчизняних підприємств з компаніями Євросоюзу через реалізацію угод з давальницькою сировиною; стратегічним орієнтирам діяльності підприємств добувної галузі в умовах євроінтеграції; необхідності забезпечення якості продукції як обов’язкової умови виходу на європейський ринок; сучасним підходам до організації рекламної діяльності в умовах дії ЗВТ з ЄС. 

Кожен виступ супроводжувався питаннями від учасників семінару та активним обговоренням проблем, що підіймалися доповідачами.

  23 листопада 2015 року була проведена ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

 У конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені з 27-ми вищих навчальних закладів та установ України, КНР, Німеччини, Польщі, Латвії, Болгарії, які мали змогу ознайомитися з понад 150-ма актуальними науковими напрацюваннями з питань глобалізації та її впливу на національні економіки різних країн світу, формування і реалізації стратегій компаній на зовнішніх ринках, застосування сучасних маркетингових технологій у міжнародному бізнесі.

 

Учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції привітали представники Корпусу Миру: Barry Gropp, Lisa Weiss, Larry Raffety.

 

Учасники конференції мали можливість прослухати доповіді студентів та науковців із різних країн в оn-line режимі. Про результати власних наукових досліджень доповіли: Пасічко Вікторія та студенти із Бразилії, Болгарії, Бангладеш, Мексики, Ірану, Азербайджану (The University of Applied Sciences Schmalkalden, Німеччина); Ткачов Микита (Uniwersytet Opolski, Польща); Ралко Владислав (International University College, Болгарія); Левченко Вероніка, (Shandong University of Technology, КНР). Виступи учасників відбувалися англійською та китайською мовами.

Про особливості діяльності транснаціональних корпорацій доповіла англійською мовою студентка із Нігерії Odunfa Fausat.

Доповідач – студентка із Нігерії Odunfa Fausat

 

Економічний розвиток Франції був проаналізований у виступі студента із Кот-д’Івуар Діоманле Конвалі. Виступ відбувався французькою мовою.

Доповідач – студент із Кот-д’Івуар Діоманле Конвалі

 19 травня 2016 року був проведений Науково-практичний «Європейський вибір України: завдання та пріоритети», який був присвячений Дням Європи в Україні.


Основні напрями роботи семінару:

-  соціально-економічний вимір європейської інтеграції України;

- проблеми та перспективи виходу вітчизняних підприємств на європейські ринки;

- трансформація менеджменту та маркетингу як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на ринках Європейського Союзу.

На семінар було запрошено поважних гостей – керівників підприємств та фірм, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю на європейських ринках та співпрацюють з компаніями ЄС. У заході взяли участь Олександр Дуднік, віце-президент Полтавської торгово-промислової палати; Микола Сафонов, директор фірми «Діамант ЛТД»; Віталій Шкурко,  заступник директора ТЗВТ «Полтавська фірма «Ворскла»; Максим Качинський, начальник відділу документарного супроводу операцій  СП «Полтавська газонафтова компанія», Наталія Латиш, директор рекламного  агентства «Есфі», викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу і студенти фінансово-економічного факультету.

 

26 березня 2014 року була проведена Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації», організатором якої виступила кафедра міжнародної економіки та маркетингу. Серед запрошених гостей був випускник першого набору спеціальності «Міжнародна економіка» Ігор Палієнко, начальник центрального відділення ПУАТ «ФІДОБАНК»;  Людмила Карась, начальник відділу маркетингу ПАТ «Фірма “Полтавпиво”», яка опановувала теоретичні основи маркетингу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка; Віталій Шкурко, к.е.н., доцент, заступник голови правління ПАТ «Полтавська фірма “Ворскла”»; Дмитро Говтвяниця, директор рекламного агентства «Рекламіст».

25 листопада 2014 року була проведена ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

 

Учасники ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

 

Учасників наукового заходу привітав радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні, директор Французького Інституту в Україні Ерік Тосатті.

Із вітанням до учасників конференції звернулися: Марчишинець Сергій Миколайович, директор Департаменту інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації та Оніщук Лариса Миколаївна, заступник директора Департаменту інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації – начальник управління з питань туризму і курортів.

Учасники конференції мали можливість прослухати доповіді науковців із різних міст України та інших країн в оn-line режимі. Про результати власних наукових досліджень доповіли: Високос Олексій, магістрант (Національний університет харчових технологій, м. Київ), Авдюшенко Анна Сергіївна, к.е.н., доцент, Андріюк Марина Сергіївна, аспірант, Тімченко Катерина, магістрантка (ДВНЗ «Дніпровський національний гірничий університет»), Сливка Ярослава Василівна, к.е.н., зав. кафедри (Карпатський інститут підприємництва).

26 листопада 2013 року кафедрою міжнародної економіки та маркетингу організована І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи».

У конференції взяло участь понад 250 учасників з провідних вітчизняних та  зарубіжних університетів (з Білорусі, Китаю, Німеччини, Польщі та Болгарії).

 В оn-line режимі виступили: Юрген Швіль, професор, доктор наук, Брандербурзький університет прикладних наук, м. Брандербург  (Німеччина); Хан Канг, доктор філософії, Левченко Вероніка, магістрантка спеціальності «Міжнародна економіка», Шандунський технологічний університет, (КНР); Макаренко Марія, магістрантка спеціальності «Міжнародний туризм», Академія ім. Анджея Фрича Моджевського, м. Краків (Польща).

В режимі відеоконференції було проведено вебінар із зарубіжним університетом-партнером ПолтНТУ. Під час оn-line семінарувідбулося активне обговорення студентами, аспірантами та викладачами обох вузів актуальних питань з проблем конкурентоспроможності національних економік в умовах глобалізації.

 

За останні три роки викладачами кафедри видано понад 100 наукових праць, у т. ч.у зарубіжних фахових виданнях та у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД (зокрема, у SCOPUS та Index Copernicus).

 

Основні наукові працівикладачів кафедри

Монографії

 

 1. Ryneiska L., Chichkalo-Kondratska I., Titarenko L., Kozak O. Global innovation economy: factors of its present day development /Innovation in Education and Economy: monograph L'Association 1901 SEPIKE. – Poitiers, France: L'Association 1901 «SEPIKE», 15.07.2016. – 219 р. – P. 116 – 122.  (О.Козак – кафедра історії)
 2. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Стратегічний аналіз в системі управління торговими марками при виході компанії на зовнішній ринок // Problems of social and economic development to the business: national and international experience: Collective monograph. – Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2016.- Р. 4 - 9.
 3. Титаренко Л.М. Національна економіка: пошук ефективних механізмів господарювання: [монографія] / В.П. Дубіщев,  Н.М.Жовнір, О.С.Максименко, О.В.Марчишинець, В.О. Молтусов, Л.М.Титаренко, О.М.Шевченко та ін..– Полтава: ПолтНТУ,  2016. – 287с. (Дубіщев В. П.,  Жовнір Н.М., Максименко О.С., Марчишинець О.В., Молтусов В.О., Шевченко О.М. – кафедра ЕТтаРЕ)
 4. Чичкало-Кондрацька І.Б., Величко В.В. Кластери у розвитку міжнародних і регіональних економічних систем: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 166 с.
 5. Чичкало-Кондрацька І.Б. Інноваційний розвиток регіональних науково-виробничих систем: монографія. – Полтава: Полтавський літератор, 2011. – 392 с.
 6. Чичкало-Кондрацька І.Б. Оцінювання впливу регіональних науково-виробничих систем на економічний розвиток регіону / Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: монографія / За ред. Пономаренка В.С., Кизима М.О. – Харків: ІНЖЕК, 2012. – 525 с.
 7. Чичкало-Кондрацька І.Б., Попова Ю.М., Буряк А.А. Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності України в умовах інтеграції у глобальний простір: монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 172 с.
 8. Свічкарь В.А., Безрукова Н.В. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и детерминанты инновационных сдвигов: монография / М-во образования и науки Украины; [О.Б. Чернега и др.]. – Донецк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2014. – С. 287 – 301.
 9. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А., Амеліна І.В. Управління торговими марками в процесі інтернаціоналізації підприємства «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика»: колективна монографія. – Полтава, 2015. – 346 с. – С. 183-190. (країни-учасники: Росія, Білорусія, Казахстан, Литва).
 10.  Мокляк М.В., Попова Ю.М., Литвин І.В. Інтеграціяекономічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 500 с. – С. 155 -165. 

Публікації у виданнях, що зареєстровані в міжнародних НМБД
та зарубіжних фахових виданнях

 

 1. Чичкало-Кондрацька І.Б., Радченко Л.М. Аналіз моделей управления экспортным потенциалом стран мира // Економічний часопис - ХХІ. – 2013. – № 5-6 (1). (Scopus та інші НМБД).
 2. Чичкало-Кондрацька І. Б., Безрукова Н. В. The new vectors of technoglobalizm // Економічний часопис - ХХІ. – 2013. – № 9-10. (Scopus та інші НМБД).
 3. Чичкало-Кондрацька І.Б., Мокляк М.В., Попова Ю.М. Методологічніпідходи щодо вибору оптимального варіанту цінової стратегії аграрних підприємств // Актуальні проблеми економіки. – № 7. – 2014. (Scopus та інші НМБД).
 4. Чичкало-Кондрацька І.Б. Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. – вип. 119.
 5. Чичкало-Кондрацька І.Б., Федіна О.І. Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу // Європейський простір. – 2016. - №1. (Index Copernicus).
 6. Безрукова Н.В., Свічкарь В.А. Dutch disease in Ukraine: assessment of the problems of the domestic exports // Економічний часопис − ХХІ. – 2014. − №7-8 (2). (Scopus та інші НМБД).
 7. Ринейська Л.С. Світова інноваційна економіка: сучасні тенденції розвитку // Економічний часопис − ХХІ. – 2014. − №7-8 (2). (Scopus та інші НМБД).
 8. Chychkalo-Kondratska I.B., Buryak А.А. Factors of attracting foreign direct investment into economy of Ukraine’s regions // Економічний часопис – XXI. – 2014. – № 11–12 (2). (Scopus та інші НМБД).
 9. Попова Ю.М., Шинкаренко Р.В. Инновационные технологии обучения в высшей школе // International journal of experimental education (Международный журнал экспериментального образования). – 2013. – №4.
 10. Величко В.В. Assessment of the international competitiveness of the Ukrainian economy in different rating indicators // European Applied Sciences (Німеччина). Част. ІІ. –  2013. – №5.
 11. Радченко Л.М., Оппельд Л.І. Оценка открытости экономики Украины в условиях глобализации мирового пространства // Оралдын гылым жаршысы (Казахстан). – 2014. – №15.
 12. Ринейська Л.С., Орініч Н.Л. The world experience of forming the modern innovative economy (on the U. S.A. pattern) // European Applied Sciences. – 2013. – №9. (Німеччина).
 13. Попова Ю.М., Шинкаренко Р.В., Харченко Т.І. Сучасні технології ведення бізнесу у міжнародних економічних відносинах // Молодий вчений. - 2014. - №4. - С. 107 – 109. (ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible).
 14. Попова Ю. М. Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 37. – Ч 1. – 2015. (Google Scholar).
 15. Ринейська Л.С. Роль государства в развитии инновационной экономики: международный опыт // Молодой ученый. – 2015. – №1(81).
 16. Добрянська В.В., Чурса Ю.В. Маркетинг в жилищном строительстве // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 59 – 63.
 17. Щепак В.В. Влияние факторов внешней среды на формирование системы управления предприятием // Бізнес-Інформ. – 2015. - №3. (Index Copernicus та інші НМБД).
 18. Добрянська В.В., Глущенко Т.С. Розвиток лісогосподарської галузі та впровадження «зеленого туризму» в Україні на засадах екологічного маркетингу // Технический аудит и резервы производства. – 2015. - №3. (Index Copernicus
 19. Добрянська В.В., Глущенко Т.С., Тендеції та перспективи розвитку рекламно-комунікаційного ринку України // Бізнес-Інформ. – 2015. – №4. (Index Copernicus та інші НМБД)
 20. Bezrukova N.V., Svichkar V.A. New trends in economic globalization: trade and investment aspects // The Advanced Science Journal (USA). – 2015. − №5. (Index Copernicus, CrossRef, GoogleScholar, WorldCAT, CNKI Scholar – China National Knowledge Infrastructure, Bielefeld Academic Search Engine, CiteSeerX by the Pennsylvania State University).
 21. Чичкало-Кондрацька І.Б. Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейського Союзу / І.Б. Чичкало-Кондрацька, О.І.  Федіна // Економічний простір. – 2016. – № 105. – С. 34 – 47. (фахове видання, Index Copernicus, ICV 49.90)
 22. Попова Ю.М. Міжрегіональне співробітництво України та Республіки Польща у контексті інтеграції України до ЄС  / Ю.М. Попова,  Л.М. Радченко, А.С. Якушенко // Економічний простір. – 2016. – №106. – С. 36-44. (фахове видання, Index Copernicus, ICV  49.90).
 23. Безрукова Н.В. Міжнародний франчайзинг як форма освоєння світових ринків: особливості розвитку та вплив на світовий валовий продукт  / Н.В. Безрукова, В.В. Семенець // Економічний простір. – 2016. – № 106. – С. 16-26. (фахове видання, Index Copernicus, ICV  49.90).

 
У 2014-2016 роках кафедрою виконано 6 госпдоговірних робіт на замовлення підприємств на суму 100000 грн. Розроблено стратегію виходу на зовнішні ринки для ПП «Агроекологія», маркетингові стратегії для Глобинського району,  Полтавської обласної організації УТОС. Запропоновано рекламний продукт для ПАТ «Фірма Полтавпиво»,  компанії Київстар Україна, ПП «Агроекологія», ТОВ «Клініка пластичної і косметичної хірургії».

 

Кафедра активно залучає найкращих студентів до науково-дослідної роботи. Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» під керівництвом викладачів беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових конференціях, всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових студентських робіт, всеукраїнських олімпіадах з міжнародної економіки і маркетингу та посідають призові місця. За останні три роки студенти кафедри отримали:

диплом першого ступеню (2013 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», що проводився у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, студентка Вітко Юлія (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

диплом другого ступеню (2014 р.) за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, студентка Харченко Тетяна (науковий керівник д.е.н., проф. Чичкало-Кондрацька І.Б.);

- диплом третього ступеню (2014 р.) за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Туризм» у Київському національному торговельно-економічному університеті, студентка Синиця Марина;

- диплом третього ступеню (2015 р.)за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», що проводився у  Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана,  студентка Хавер Ганна (науковий керівник к.е.н, доц. Безрукова Н.В.).

За цей період студентами кафедри опубліковано понад 100 наукових робіт в різних виданнях України, близького та далекого зарубіжжя.

На кафедрі сформовано і на постійній основі працюють два студентських наукових гуртки відповідно до наукових інтересів викладачів та студентів. Тематика роботи гуртків стосується всіх основних напрямів розвитку міжнародної економіки і маркетингу. На засідання наукового гуртка запрошуються майбутні абітурієнти. Найкращі результати роботи гуртка публікуються в збірниках наукових магістерських робіт, фахових виданнях. Студенти беруть участь у виконанні госпдоговірних робіт кафедри.

Студентський науковий гурток кафедри Міжнародної економіки та маркетингу

Кафедрою Міжнародної економіки та маркетингу здійснюється підготовка іноземних студентів, у тому числі іноземною мовою. За спеціальністю «Міжнародна економіка» навчаються студенти з Туркменістану, Азербайджану, Нігерії, Лівану, Китаю, Кот-Д’Івуару, Марокко та інших країн світу.

Англійською мовою викладаються дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньоекономічна  діяльність підприємства», «Маркетинг», «Транснаціоналізація економіки та економічна політика держави», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні організації», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інноваційна діяльність», «Глобальна економіка», «Європейська інтеграція» та інші.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри мають публікації у зарубіжних фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних НМБД, у т.ч. SCOPUS.

У вересні-жовтні 2015 року викладачі кафедри взяли участь у Міжнародному Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Результати були опубліковані у збірнику: Попова Ю.М., Мокляк М.В. Розділ 3. «Глобальні та локальні виміри розвитку місцевих громад», п.3.1 «Концептуальні засади сталого розвитку міст в умовах глобалізації» // Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [укладачі: М.А. Лепський, І.В. Дударева]; за заг.ред. М.А. Лепського. – 464 с. – С. 66-72.

Студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» є активними учасниками програм зарубіжного мовного, навчального, культурного та виробничого стажування.

Студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингу стали учасниками літньої школи у Польщі.  Із 6-го по 17-те липня 2016 року студенти Полтавського національного  технічного університету імені Юрія Кондратюка разом зі студентами Китаю брали участь у літній школі з логістики, яка проходила у Білостоцькому технічному університеті. Учасниками заходу стали  троє студентів кафедри міжнародної економіки та маркетингу ­– Гончарова Анна, Ольховик Олена та Дикань Ростислав.

Організатори цього заходу доклали максимальних зусиль та створили  усі умови для того, щоб учасники школи провели час цікаво та насичено.

Протягом навчання у школі наші студенти відвідали численні лекції, присвячені польській культурі, мові та історії, а також професійно спрямовані заняття, тематика яких стосувалася Нового Шовкового шляху, аналізу перспектив та наслідків його розвитку.

Були організовані екскурсії у такі компанії, як ADAMPOL та PKP CARGO, де студенти мали можливість спостерігати за роботою  логістичних підприємств та ознайомилися з їх організацією. Також студенти мали можливість відвідати компанію Polmos Bialystok S.A., де дізналися про весь процес виготовлення продукції, починаючи від аналізу сировини, і закінчуючи упаковкою. 

Студенти ПолтНТУ відразу знайшли спільну мову зі студентами Білостоцького технологічного університету та інших країн. Вільний час вони проводили, спілкуючись з новими друзями, пізнаючи та вивчаючи культурні особливості Польщі. Зокрема усім колективом вони відвідали Біловезьку Пущу.

 «Реалізація програми літньої школи надала можливість студентам кафедри міжнародної економіки та маркетингу перейняти європейський досвід одного з провідних вишів Польщі, попрацювати у сучасних лабораторіях та ознайомитись з традиціями й культурою цієї країни. Також, за період навчання у нас склалися теплі та дружні стосунки зі  студентами з інших країн, які підтримували нас. За період навчання у Польщі ми не тільки отримали безцінний досвід, а й прекрасно провели час.» – розповіла студентка спеціальності «Міжнародна економіка» Анна Гончарова.

На завершальному етапі студенти ПолтНТУ презентували своїм колегам проекти, які розроблялися у групах, та взяли участь в урочистій церемонії закриття літньої школи, де отримали відповідні сертифікати.

Повернувшись до ПолтНТУ учасники програми кредитної мобільності поділились своїми незабутніми враженнями, які вони отримали, перебуваючи у літній школі в Білостоцькому технологічному університеті. 

 Участь студентки кафедри міжнародної економіки та маркетингу у проекті  міжнародного обміну «Wearedifferent, butunited” в Естонії

Студентка групи 301-ЕР кафедри міжнародної економіки та маркетингу навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка  Ольховик Олена успішно взяла участь у проекті міжнародного обміну «We are different, but united” в Естонії. Проект проводився за підтримки Європейського Союзу та програми Erasmus+. 42 учасники з 8 різних країн світу (Вірменія, Німеччина, Польща, Іспанія, Білорусь, Грузія, Естонія, Україна) обговорювали питання культурного та релігійного різноманіття, толерантності та людських прав. 

 

 

Мовою проекту була англійська, учасники із задоволенням дискутували на дебатах, грали у цікаві ігри, вчилися будувати сильну та дружню команду, виконувати завдання різноманітної складності, брали участь у фото-воркшопах, вчилися передавати свої думки через фотографію, побачили прекрасні краєвиди Естонії. Учасники були раді відкривати для себе неймовірні можливості програми обміну .

Результатом роботи проекту стане фотовиставка у кожній з країн, фото для якої були зроблені самими учасниками.

 

«Важливо, щоб кожен студент знав, що абсолютно реально пройти конкурс і бути учасником таких програм, адже вони відкриваюсь нові горизонти, дарують чудові емоції, захоплюють! Крім того, хто відмовиться мати друзів з усього світу? Я отримала масу позитиву та рада бачити результати проекту.

Хочу подякувати викладачеві кафедри економічної теорії та регіональної економіки, завдяки якому я дізналася про цю програму, Андрію Васильовичу Плужнику, за пошук таких можливостей міжнародного обміну та за сприяння до участі в них студентів. Це прекрасний і корисний досвід для нас як для майбутніх фахівців», - зазначає Олена Ольховик.

Програми обміну є чудовою можливістю для студентів. Олена готується розповісти студентству більш детально, де і як можна шукати і приймати участь у таких проектах.

Розвиваючи участь студентів у програмах Erasmus+, ПолтНТУ бере участь у процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває підготовку професіоналів, висококваліфікованих фахівців, підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з іншими країнами.

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що ПолтНТУ є провідним вишем, який готує висококваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці.

Ткачев Микита і Морнєва Анастасія у 2015 р. два семестри навчалися в Польщі в Опольському університеті за програмою Уряду Республіки Польща «Польський Еразмус для України».

 

Студенти Ткачев М. і Морнєва А. на стажуванні в Опольському університеті (Польща)

 

Мовно-культурну практику тривалістю 10 днів в липні 2014 р. в Університеті менеджменту у Варшаві (Польща) пройшли Кулинич Оксана і Задорожній Артем та отримали відповідні сертифікати.

У 2013 р. двотижневе стажування у Лондонській мовні школі (West Bridge School) пройшла Пасічко Вікторія, а Блик Аліна перебувала на мовних курсах у Швейцарії у «Devisione Вella Аormazione Professionale (linguaitaliana)». У 2012 р. в Литві за програмою студентського обміну перебувала Ілляшик Анна.

Левченко Вероніка у 2011-12 н.р. протягом семестру вивчала китайську мову за рахунок гранту в Першому Шанхайському університеті (КНР); а у 2012-13 н.р. ще 2 семестри вона навчалася за програмою керівництва Шандунської провінції у Шандунському технологічному університеті у м. Цзибо.

Протягом семестру студентка напряму підготовки «Міжнародна економіка» Сікалова Марина у 2011-12 н.р. навчалася у Бранденбурзькому університеті прикладних наук (Німеччина), отримавши запрошення після успішного стажування.

Десятиденну навчальну практику у Німеччині у Бранденбурзькому університеті прикладних наук, що передбачала відвідування занять із різних дисциплін, екскурсій у фінансові установи, на підприємства, виконання та презентацію спільних з іноземними студентами наукових робіт, пройшли студенти Блик А., Вітко Ю., Кадрова О., Левченко В., Корнієнко А., Тягун А. та інші.

Також студенти напряму «Міжнародна економіка» є активними учасниками міжнародних програм обміну, наприклад, програми «WORK and TRAVEL»: Музиченко А., Лубченко Я., Синиця М., Воропай О. Пасічко В. Влітку 2015 р. Полив’яна А. перебувала в США за цією програмою.

Студентка  Левченко Вероніка  на стажуванні у Шандунському технологічному університеті (КНР)

 

Після закінчення ПолтНТУ за спеціальністю «Міжнародна економіка» на магістерські курси в різні країни поступили такі студенти:

- у  2015 році Погоріла Марія вступила у Itä-Suomenyliopisto – University of Eastern Finland (UEF) - магістерський курс «International Business»;

- у 2014 р. Пасічко Вікторія поступила у магістратуру  The University of Applied Sciences Schmalkalden, (Німеччина) за спеціальністю «Міжнародний бізнес та економіка»;

- Ралко Владислав и Біжко Віталій закінчили магістратуру за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом» в International University College у м. Софія (Болгарія);

- Степанов Євген  вчився в Університеті імені Матея Бела (Словакія) – за спеціальністю «Менеджмент і маркетинг в бізнесі»;

- Макаренко Маша – закінчила у 2014 р. магістратуру в Краківському університеті імені АджеяФричаМожевського (Польща) за спеціальністю «Міжнародний туризм»;

- Мусашихов Тимур навчався у магістратурі Бранденбурзького університету прикладних наук за спеціальністю «Міжнародний менеджмент», яку успішно закінчив, і працює в Німеччині;

- Левченко Вероніка після закінчення бакалаврату поступила на навчання у магістратуру Шандунського технологічного університету (КНР) на спеціальність «Міжнародна економіка»; готується до захисту дипломної роботи, який відбудеться у березні 2016 р.

Доброю традицією стало проведення різноманітних позанавчальних заходів до Днів Європи в Україні. Одним із них є щорічний брейн-ринг на тему «Європейський Союз: відоме і невідоме», де студенти можуть продемонструвати свої знання щодо організаційної структури Євросоюзу, економіки, політики, культури країн ЄС та власне бачення євроінтеграційних процесів України.

25 травня 2016 р. студенти та викладачі ПолтНТУ мали змогу долучитися до цікавого просвітницького і розважального заходу, проведеного кафедрою Міжнародної економіки та маркетингу, – брейн-рингу «ЄС – відоме і невідоме» – та отримати багато нової корисної інформації про Європейський Союз.

 

У ПолтНТУ вже стало доброю традицією проведення брейн-рингу, присвяченого Дню Європи в Україні. Цього року в ньому взяли участь студенти спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Фінанси і кредит». Вони відповідно сформували команди «Europa +» і «Eurostudents». 

На адресу команд та їх вболівальників прозвучали вітальні слова від голови  журі – проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, к.е.н., Сівіцької Світлани Павлівни.

Ведучою заходу виступила д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки та маркетингу Чичкало-Кондрацька І.Б. 

 

 

Команди вели запеклу боротьбу за перемогу протягом чотирьох турів –  «Питання-відповідь», «Малюємо Євросоюз в майбутньому», «Експортний потенціал країн ЄС» та «Міні-презентація країни ЄС».

Другий та четвертий тури вимагали від студентів використання не тільки теоретичних знань щодо процесу європейського інтеграції, а й креативності у висловлюванні власних поглядів на сучасне життя Євросоюзу.

Погляд на ЄС від команди «Eurostudents»

                          Погляд на ЄС від команди «Europa

 При проведенні міні-презентації країн ЄС команди проявили глибокі знання про економіку, політику, соціально-культурне життя таких країн, як Іспанія та Італія. 

Подорож у Італію з гравцями команди «Eurostudents»

Подорож в Італію з гравцями команди «Europa

  Вболівальники із захватом спостерігали за презентаціями команд, адже кожна із них намагалася передати колорит обраної країни через поезію, танок, пісню, кінофільми. 

На думку журі обидві команди справді у повній мірі розкрили не тільки свої художні, а й кулінарні уподобання, презентувавши страви національної кухні обраної країни. 

 

 Таким чином, за результатами чотирьох  турів перемогла дружба. Обидві команди показали гарні знання, проявили командний дух, творчі здібності і уміння злагоджено працювати.

 

Брейн-ринг, присвячений Дням Європи в Україні, 14 травня 2015 р.

 

Учасники команди «Eurostars»

21 травня 2016 року, як і щорічно, в рамках святкувань із нагоди відзначення Дня Європи в Україні викладачі кафедри і студенти-міжнародники взяли участь у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко».

 

Участь викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу і студентів у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко»

16 травня 2015 року, як і щорічно, в рамках святкувань із нагоди відзначення Дня Європи в Україні викладачі кафедри і студенти-міжнародники взяли участь у мистецько-культурному заході «Студентське Європейське містечко».

  

Для того, щоб студенти напряму «Міжнародна економіка» краще вивчили досвід регулювання економічних відносин у різних країнах, освоїли іноземні мови та могли бути мобільними протягом навчання, для проведення занять з різних дисциплін запрошуються викладачі із зарубіжних країн. Наприклад, професор Юрген Швіль викладав курс лекцій із дисципліни «Міжнародний інноваційний менеджмент»; навичкам складання бізнес-плану за міжнародними стандартами навчала професор Дайана Дейнерт. Для набуття студентами практичних навичок проведення  бізнес-перемовин професор Вищої технічної школи м. Бранденбург (Німеччина) Регіна Шалінські читала лекції з «Міжкультурного менеджменту».

 

Студенти спеціальності «Міжнародна економіка» на практичному занятті  з дисципліни
«Міжнародний інноваційний менеджмент»,
викладач – професор із Німеччини Юрген Швілль

 

Презентація студентами напряму «Міжнародна економіка» групового проекту з дисципліни «Міжнародний бізнес», викладач професор Дайана Дейнерт (Німеччина)

 

Викладачі кафедри є учасниками європейських студій (EU Study Days), що працює за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні. За результатами активної роботи учасники сесії Школи європейських студій отримали сертифікати.

Асистент кафедри міжнародної економіки Радченко Людмила
взяла участь у роботі Школи європейських студій в Україн

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб; магістр – 50 осіб.

Освітній рівень «бакалавр»

Кваліфікація – бакалавр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (економіста), а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; торговельні представництва України за кордоном; підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та організації з іноземним капіталом; банківські установи; підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю; туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Первинні посади:

економіст; економіст або менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; митний інспектор, податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із контролю за цінами в зовнішньоекономічній діяльності; торговельний брокер (дилер); працівник банку; статистик; інспектор з експорту; бухгалтер та аналітик у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економіст-маркетолог у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вчитель середнього та професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури); економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

  

Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб (денна форма навчання) та 15 осіб (заочна форма навчання), магістр – 50 осіб.

  Освітній рівень«бакалавр»

 

Кваліфікація: –  бакалавр із маркетингу.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

 Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із маркетингу.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5  роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

підприємства, організації, державні установи, страхові компанії,  консультаційні центри, консалтингові компанії, торговельні організації, відповідні підрозділи державних і регіональних органів управління, інноваційні фонди,  фінансово-кредитні установи, туристичні фірми, рекламні та PR - агентства, транспортні та логістичні фірми.

 Первинні посади:

маркетолог промислових, торговельних, фінансових та адміністративних фірм і організацій, радник з маркетингу (реклами, паблік рилейшнз), економіст відділу збуту; маркетолог з бізнесу та реклами,комерційний агент, торговельні представники,мерчендайзер, логіст, агент з митного оформлення вантажів та товарів, рекламний агент, комівояжер, агент з торгівлі майном, торговельний брокер, маркетолог проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу маркетингу, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури).

Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів бюджетної форми навчання стипендією.
 • Забезпечення всіх іногородніх студентів місцями в гуртожитках.
 • Студенти мають змогу проходити навчання та стажування за кордоном.
 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, семінарів, олімпіад серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик.
 • В університеті здійснюється військова підготовка студентів, після успішного закінчення якої присвоюється військове звання – молодший лейтенант запасу.
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі. 

 

Правила прийому до ПолтНТУ у 2016 році (сайт ПолтНТУ: http://www.pntu.edu.ua).

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) за напрямами
«Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг»

Напрям / Спеціалізація

Перелік конкурсних предметів

Вага предметів сертифікату ЗНО

Вага атестату про

повну загальну освіту

Вага бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукр. учнівських олімпіад, призерам III етапу Всеукр. конкурсу- захисту НДР учнів –членів МАН України)

Мінімальна

кількість балів для допуску до

участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза

конкурсом

Міжнародні економічні відносини

Українська мова та література

0,3

0,1

0,05

100

Історія України

0,3

100

Математика*

0,25

100

Географія*

0,25

100

Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова)*

0,25

100

Маркетинг

Українська мова та література

0,3

0,1

0,05

100

Історія України

0,3

100

Математика*

0,25

100

Географія*

0,25

100

Іноземна мова (Англійська мова, Німецька мова, Французька мова)*

0,25

100

 * - Обирається один із трьох вказаних предметів

Підготовка фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб; магістр – 50 осіб.

Освітній рівень «бакалавр»

Кваліфікація – бакалавр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

Може обіймати первинні посади і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (економіста), а за наявності виробничого досвіду – самостійно.

Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із міжнародних економічних відносин.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5 роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

відділи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; торговельні представництва України за кордоном; підрозділи міжнародних зв’язків і співробітництва органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, організацій; підприємства з іноземними інвестиціями; спільні підприємства; інвестиційні, страхові, пенсійні компанії та організації з іноземним капіталом; банківські установи; підрозділи правоохоронних і податкових органів, котрі здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю; туристичні фірми; митні органи; консалтингові фірми; товарні та валютні біржі, економічні посади, що потребують знання іноземної мови.

Первинні посади:

економіст; економіст або менеджер із зовнішньоекономічної діяльності; експерт із зовнішньоекономічних питань; митний інспектор, податковий інспектор, інспектор-ревізор, інспектор із контролю за цінами в зовнішньоекономічній діяльності; торговельний брокер (дилер); працівник банку; статистик; інспектор з експорту; бухгалтер та аналітик у сфері зовнішньоекономічної діяльності; економіст-маркетолог у сфері зовнішньоекономічної діяльності; вчитель середнього та професійного навчально-виховного закладу; викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури); економічні посади, що потребують знання іноземної мови. 

Підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр».

Ліцензійний обсяг: бакалавр – 50 осіб (денна форма навчання) та 15 осіб (заочна форма навчання), магістр – 50 осіб.

  Освітній рівень«бакалавр»

 

Кваліфікація: –  бакалавр із маркетингу.

Рівень освіти – базова вища освіта.

Термін навчання – 4 роки.

 Освітній рівень «магістр»

Кваліфікація – магістр із маркетингу.

Рівень освіти – повна вища освіта.

Термін навчання – 1,5  роки після здобуття освітнього рівня «бакалавр».

Основні місця роботи:

підприємства, організації, державні установи, страхові компанії,  консультаційні центри, консалтингові компанії, торговельні організації, відповідні підрозділи державних і регіональних органів управління, інноваційні фонди,  фінансово-кредитні установи, туристичні фірми, рекламні та PR - агентства, транспортні та логістичні фірми.

 Первинні посади:

маркетолог промислових, торговельних, фінансових та адміністративних фірм і організацій, радник з маркетингу (реклами, паблік рилейшнз), економіст відділу збуту; маркетолог з бізнесу та реклами,комерційний агент, торговельні представники,мерчендайзер, логіст, агент з митного оформлення вантажів та товарів, рекламний агент, комівояжер, агент з торгівлі майном, торговельний брокер, маркетолог проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; начальник відділу маркетингу, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (для випускників магістратури).

 Наші переваги:

 • Забезпечення всіх студентів місцями в гуртожитках.
 • Доступна вартість навчання.
 • Викладання дисциплін англійською мовою.
 • Студенти мають змогу проходити практику за кордоном.
 • У навчальному процесі беруть участь іноземні фахівці.
 • Наш диплом визнається за кордоном.
 • Постійне проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання студентських проектів, організація круглих столів, брейн-рингу серед студентської молоді.
 • Для занять облаштовані сучасні аудиторії з мультимедійним обладнанням.
 • До Ваших послуг – комп’ютерні класи з доступом до мережі Internet, комп’ютеризована бібліотека, 5 читальних залів, Internet-клуб, мережа WI-FI.
 • Розвинена система спортивних секцій, спортзали, стадіони, спортивний майданчик .
 • Після отримання освітнього рівня «магістр» можливо продовжити навчання в аспірантурі.

Прізвище, ім’я

Місце роботи

Посада

2009 р.

Палієнко Ігор

КБ «Райффайзен банк-Аваль»

Начальник управління зовнішньої торгівлі Харківської, Полтавської і Сумської дирекцій

Передерій Михайло

ПАТ «Приват-Банк»

Провідний фінансовий менеджер з роботи з клієнтами малого та середнього бізнесу - зам. начальника відділення

Чирва Людмила

НДІ «Техностандарт»

Менеджер ЗЕД

Радченко Людмила

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

2010 р.

Шевченко Ірина

ДП «Інтеграл-Агро»

Економіст із ЗЕД

Артеменко Федір

Комунальна установа «Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів» Полтавської ОДА

Провідний спеціаліст-економіст

Журавська Тетяна

ТОВ «Партнер-Ліга»,

м. Київ

Митний брокер

Величко Валерія

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

2011 р.

Шашель Сергій

ПАТ «Альфа-банк», м. Київ

Начальник відділення банку

Макаренко Марія

Mota-Engil Central Europe S.A. (Польща)

Спеціаліст адміністрації

2012 р.

Корнієнко Альона

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

 Карась Влад 

 ПАТ «Альфа-банк»

Фахівець з реалізації карток

Скрипка Юлія

ТОВ «Нова пошта»

Економіст із ЗЕД

2013 р.

 Кадирова Ольга 

ТОВ Кернел Трейд

Спеціаліст із виконання контрактів

Залімська Аліна

"UPSC Diament" ltd

Менеджер зовнішньоекономічної діяльності

2014 р.

Шабардіна Альона 

 ТОВ «Нова пошта»

Фахівець відділу логістичних виключень

Ткаленко Ксенія

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Інспектор центру з адміністративних питань та по роботі з іноземними громадянами

2015 р.

Хавер Ганна

ДПІ у м.Полтава Головного управління ДФС у Полтавській області

Головний державний інспектор 

Анна Шпак

ПАТ "Банк Михайлівський"

Фахівець з продажу банківських продуктів

Кравченко Юлія

Регіональне управління

АТ "Ощадбанк"

Економіст із супроводу кредитних операцій відділу корпоративного бізнесу

Третьякова Ірина

Холдинг «ВСА Group»

Маркетолог

Масловський  Олександр

Холдинг «ВСА Group»

Сервіс-менеджер

Матяш Света

Комунальна установа "Обласний молодіжний центр" Полтавської обласної ради

Фахівець відділу налагодження міжнародного співробітництва 

Чепець Марина

Полтавського учбово-виробничого підприємства «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих

Маркетолог

Навчання в університеті для студентів – це не тільки навчальний процес та наукова робота, а й цікаві позанавчальні заходи. Тому кафедра міжнародної економіки велику увагу приділяє дозвіллю студентів.

Участь викладачів та студентів кафедри міжнародної економіки та маркетингу у параді вишиванок

У рамках святкування Дня міста у Полтаві пройшов парад вишиванок.


 

Попри прохолодну та хмарну погоду кілька сотень полтавців, у тому числі і викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингу  в українському національному одязі прийшли до Білої альтанки, звідки і розпочалася хода. 

Урочистості супроводжувалися ярмарком біля Свято-Успенського собору. Учасників параду безкоштовно пригощали галушками.

У вишиваній ході взяло участь близько тисячі учасників. Це і студенти вищих навчальних закладів, і школярі, і вихованці дитячих студій, і представники міської влади. Попри прохолодну погоду  у вишиванках "виписувала" навіть малеча.

 16 листопада 2016 р. студенти спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Маркетинг» почали святкування найочікуванішого свята року – Міжнародного дня студента. Із цієї нагоди було проведено засідання студентського наукового гуртка на тему «Історія виникнення та традиції святкування Міжнародного дня студента». З вітальним словом виступили заступники директора Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Шинкаренко Р.В. та Максименко О.С., які нагородили грамотами найкращих студентів Інституту.

Студенти підготували неординарні та цікаві доповіді за темою гуртка.

Торяник Аліна, студентка 1-го курсу, виступила з презентацією, що присвячена історії виникнення професійного свята студентства.

Традиціям святкування Міжнародного дня студента в Україні  присвятив свою доповідь студент 2-го курсу Мошинець Ростислав.

 

Студентки 3-го курсу Васько Юлія, Гончарова Ганна та Бульбах Вікторія  презентували доповіді про особливості  святкування Міжнародного дня студента у Португалії, Бельгії  та Фінляндії.

Найяскравішою крапкою у роботі гуртка став відеоролик, присвячений реаліям студентського життя, підготовлений студентом 2-го курсу Владиславом Житником.

 

В усіх присутніх на засіданні гуртка залишилися приємні враження.  Чекаємо на подальші зустрічі у майбутньому! 

Викладачі разом зі студентами приймають активну участь у житті як університету, так и свого рідного міста Полтава.

Викладачі та студенти кафедри міжнародної економіки та маркетингу взяли участь у параді «Полтава  вишивана».

 

 

В рамках виховної години, присвяченої патріотичному вихованню молоді, куратори-тьютери кафедри міжнародної економіки та маркетингу та студентів спеціальностей «Міжнародна економіка та маркетинг» поклали квіти до Меморіалу Солдатської Слави.

 

 

Викладачі разом зі студентами спеціальності «Міжнародна економіка» та «Маркетинг» активно прибирали схили поблизу «Білої альтанки» – історичної пам’ятки Полтави.

 

Студент групи 201-ФМ Діоманде Конвалі - переможець конкурсу

«Студент року – 2015 ПолтНТУ»

 

 

Викладачі кафедри Міжнародної економіки та маркетингу разом зі студентами взяли участь у «Руханці», яка проводилася на території університету.

 

Організовуються поїздки в найцікавіші та найкрасивіші місця України. За останні роки студенти разом із викладачами відвідали Таврійські ігри, заповідник «Асканія-Нова» (Херсонська область), м. Одесу, Софіївський парк (м. Умань), о. Хортицю.

Екскурсія на острів Хортиця

 

Екскурсія у Екопарк Фельдмана

Поїздка у Софіївський парк в Черкаській області

 

Поїздка на Таврійські ігри

 

Екскурсія до Літературно-меморіального музею В.Г. Короленка

 із чаюванням у кращих традиціях XIX століття

 

Екскурсія зі студентами до музею авіації і космонавтики,
знайомство із життям і діяльністю піонерів ракетного будівництва та
повітроплавання, серед яких почесне місце посідає уродженець Полтави
Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк)

Адреса: 36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.

Центральний корпус, 3 поверх, каб. 313

Тел. (066) 4167428 (з 8.00 до 17.00)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: http://vk.com/id173779056

https://www.facebook.com/Кафедра-міжнародної-економіки-та-маркетингу-ПолтНТУ

Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017