Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Історія науково-технічної бібліотеки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка бере свій початок ще з відкриття у 1930 році Полтавського інституту сільськогосподарського будівництва й надалі нерозривно пов'язана з історією навчального закладу. Зберігаючи славетні університетські традиції, НТБ водночас упроваджує нові бібліотечно-інформаційні технології, акумулює науковий і навчальний фонд документів, який відображає сучасну картину наукового знання, забезпечує інформаційну підтримку розвитку університету, його наукових та освітніх функцій.

Виконуючи інформаційну функцію, НТБ виступає важливим каналом інформації про світові процеси в галузі науки й техніки. Вона надає своїм користувачам широкий спектр власних інформаційних джерел, а також доступ до традиційних документів і цифрових масивів, що існують за межами бібліотеки. Упроваджуючи елементи моделі гібридної бібліотеки, яка надає бібліотечно-інформаційні послуги в автоматизованому режимі, за допомогою електронних засобів зв'язку й через Інтернет, НТБ забезпечує своїм користувачам доступ до соціально значимої інформації та знань.

Виконуючи соціокультурну функцію, НТБ сприяє духовному розвиткові сучасного студентства, формуванню у майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, національної самосвідомості. Під час організації заходів використовуються як традиційні, так і інноваційні методи. На web-сайті бібліотеки розміщені віртуальні виставки, які популяризують її фонди.

Колекція друкованих видань включає наукову, навчальну, художню та іноземну літературу, періодичні видання й неопубліковані документи. Бібліотечний фонд формується згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань як на традиційних носіях, так і аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, створених в Україні і кордоном. Бібліотека ПолтНТУ має унікальний фонд цінних і рідкісних видань та нормативно-технічної літератури. На сайті НТБ користувачі можуть отримати інформацію з книгозабезпечення дисциплін та про нові надходження до фонду бібліотеки, скористатися сервісом «Електронна доставка документів» (ЕДД).

Функціонує потужна автоматизована бібліотечно-інформаційна система обслуговування, яка забезпечує доступ як до друкованих видань, так і до електронних ресурсів. Фонд електронних видань становить більше 8 тисяч примірників.

Користувачам бібліотеки надається доступ до мережі університету та Інтернету за допомогою технології WiFі, яка діє на в усіх приміщеннях НТБ.

Окрім того, користувачі мають цілодобовий доступ до ресурсів НТБ: електронного каталогу, електронної бібліотеки, віртуальної бібліографічної довідки.

Через свій сайт бібліотека надає доступ до повнотекстових баз даних:

Web of Science;

EastView;

Polpred.com;

Буд-Інформ (нормативно-правова бібліотека);

Зодчий (інформаційно-довідкова система, база нормативно-правових документів у галузі будівництва);

ІС «Леонорм-Інформ» (інформаційно-нормативна підтримка спеціалістів підприємств та організацій);

ТОВ «Центр учбової літератури» (доступ до книг видавництва);

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України;

MacmillanDictionary(інтернет-версія словника сучасної англійської мови);

Paperity (англомовний мультидисциплінарний агрегатор відкритих статей та журналів);

The OAPEN Library (академічні видання, в основному колекції книг з гуманітарних та соціальних наук);

АrXiv (безкоштовне зібрання електронних публікацій наукових статей та їх препринтів);

Німеччина Сьогодні на порталі dpa-News.

Віддалений доступ до існуючих власних електронних колекцій НТБ, робота над постійним наповненням яких триває (університетський репозитарій ePNTUIR (Electronic Poltava National Technical University Institutional Repository), електронна бібліотека, електронний каталог, БД «Вища освіта», «Вища освіта України», «ВНЗ м. Полтави», «Нові надходження документів до фонду НТБ», «Бібліотека фахівця», «Полтавщина» тощо), забезпечує зв'язок процесу створення нової інформації та її поширення, позитивно впливає на самопідготовку студентів у рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців.

Web-сайт НТБ також надає доступ до таких корисних науковцям і студентам ресурсів Інтернету, як Фахові періодичні видання ВНЗУкраїни, Інституційні репозитарії ВНЗ України, Безкоштовні пошукові системи патентної інформації, Електронні бібліотеки в Інтернет, Регіональні центри науково-технічної та економічної інформації, Електронні колекції наукової періодики вільного доступу та пошукові системи наукової інформації, Міжнародні наукометричні бази та пошукові системи і ін.

Одним із напрямів діяльності науково-технічної бібліотеки є представництво в мережі Facebook.

Перспективи свого розвитку колектив НТБ бачить у розширенні впровадження новітніх технологій, у подальшій інтеграції своїх ресурсів до світового інформаційного простору та співпраці з провідними бібліотеками України і світу.

НТБ ПолтНТУ – методичний центр Полтавського обласного методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, сприяє розвитку співробітництва та взаємодії між бібліотеками, є популяризатором ролі бібліотеки, її реклами й організації PR; проводить семінари, круглі столи, науково-практичні конференції з актуальних питань бібліотекознавства, книгознавства, правознавства та представлення результатів науково-дослідницької роботи.

Розвиток НТБ передбачає роботу в трьох вузлових комплексах: забезпечення доступу до ресурсів, урізноманітнення видів послуг і сервісів та створення комфортних психологічних умов співпраці бібліотекаря і користувача, всіх, хто звертається до бібліотеки за знаннями, інформацією, порадами.

Наш девіз: «Ми працюємо для вас. Ми відкриті для вас. Наша інформація – ваш успіх».

 

Ресурси НТБ:

Web-сайт НТБ: http://lib.pntu.edu.ua/

Електронний каталог: http://lib.pntu.edu.ua/katalog/

Електронна бібліотека: http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib

Інституційних репозитарій: http://reposit.pntu.edu.ua/

Віртуально-довідкова служба: http://lib.pntu.edu.ua/?module=vds

Нові надходження: http://lib.pntu.edu.ua/?module=articles*document_14

Сторінка у Facebook  https://www.facebook.com/ntb.poltntu/

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018