Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Кабінети кафедри: 

Викладацькі -  013Л, 010Л, 

Навчальний кабінет -  011Л, 

Навчальна лабораторія -  05Л 

Телефон: (05322) 2-99-30

Пічугін Сергій Федорович

Завідувач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України з науки і техніки, заслужений працівник Полтавського національного технічного університету, керівник наукової школи «Надійність будівельних конструкцій».

Наукові проблеми: Надійність металевих конструкцій; навантаження та впливи на несучі конструкції.

Працює в університеті з 1974 р.

Має понад 400 наукових видань

Стороженко Леонід Іванович

Доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України з науки і техніки, лауреат обласної премії імені І.П. Котляревського, керівник наукової школи «Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій».

Наукові проблеми: Розробка, дослідження та проектування сталезалізобетонних конструкцій.

Працює в ПолтНТУ з 1986 р.

Має понад 600 наукових видань

Пенц Володимир Федорович

кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, член-кореспондент Академії будівництва України.

Основні напрями наукових досліджень: дослідження трубобетонних конструкцій промислових будівель.

Працює в ПолтНТУ з 1992 р.

Опублікував понад 60 наукових праць.

 

Трусов Геннадій Миколайович

Заступник завідувача кафедри кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Наукові проблеми: Дійсна робота стиснутих елементів металевих та сталебетонних конструкцій.

Працює в ПолтНТУ з 1976 р.

Має більше 50 наукових праць

Єрмоленко Дмитро Адольфович

Доктор технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Основні напрямки наукової діяльності – оцінювання напружено-деформованного стану сталезалізобетонних конструкцій.

Працює в ПолтНТУ з 1998 р.

Має більш ніж 60 наукових праць. 

Чичулін Віктор Петрович

Доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, кандидат технічних наук .

Наукові проблеми: Надійність будівельних конструкцій; Сучасні види ефективних металевих конструкцій.

Працює в ПолтНТУ з 1986 року.

Має понад 40 наукових праць та 8 винаходів. 

Шкіренко Сергій Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Наукові проблеми: Напружено-деформований стан трубобетонних елеменів

Працює в ПолтНТУ з 1992 року.

Має понад 40 наукових праць 

Дмитренко Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Наукові проблеми: міцність похилих перерізів залізобетонних елементів, що згинаються; вузли з’єднання монолітного залізобетонного перекриття зі сталебетонними колонами (розробка нових типів вузлів, експериментальне дослідження та розрахунок). Дослідження дерев’яних конструкцій, які тривалий час експлуатуються.

Автор понад 30 друкованих робіт. 

Бібік Микола Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Основні напрямки досліджень: напружено-деформований стан розтягнуто-зігнутих сталевих елементів; проектування легких конструкцій сталевих каркасів будівель та споруд; реконструкція будівель та споруд

Працює в ПолтНТУ з 2001 р.

Має більше 30 наукових праць 

Семко Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас, атестований інженер-проектувальник

Сфера наукових інтересів: проектування будівель та споруд із легких сталевих тонкостінних конструкцій; дослідження теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій.

Працює в університеті з 2006 року.

Автор понад 70 наукових праць, в тому числі 2 навчальних посібників.

Бібік Володимир Миколайович

Старший викладач кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Основні напрямки наукових досліджень: напружено-деформований стан розтягнуто-зігнутих сталевих елементів; чисельні дослідження НДС сталезалізобетонних конструкцій;  проектування легких конструкцій сталевих каркасів будівель та споруд;  реконструкція будівель та споруд.

Працює в ПолтНТУ з 1975 р.

Має більше 40 наукових праць 

Гудзь Сергій Анатолійович

Кандидат технічних наук, асистенткафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас.

Основним напрямком наукових досліджень є вивчення напружено-деформованого стану сталевих балок із урахуванням сумісної роботи з огороджувальними конструкціями.

Працює в ПолтНТУ з 2008 р.

Має більше 30 наукових праць.

До 1960 року в інституті існувала єдина кафедра будівельних конструкцій, у становленні якої значну роль відіграли харківські вчені проф. Я.В. Столяров та доц. Г.Г. Лукін, а також проф. К.М. Купінський і д.т.н., проф. М.С. Торяник.

У 1960 році кафедра будівельних конструкцій була поділена на три кафедри: кафедру залізобетонних і кам'яних конструкцій, кафедру основ і фундаментів та кафедру конструкцій із металу, дерева і пластмас.

Першим завідуючим кафедрою конструкцій з металу, дерева і пластмас був к.т.н., доцент Бродецький Всеволод Олександрович, котрий очолював кафедру протягом 20-ти років із 1951 по 1972 рік. Із 1972 по 1976 рік кафедрою завідував к.т.н., доцент Чернявський Андрій Іванович, потім із 1976 по 1987 рік кафедрою керував к.т.н., доцент Андрейко Микола Тимофійович, із 1987 по 1995 рік кафедру очолював д.т.н., професор Стороженко Леонід Іванович. Із лютого 1995 року кафедрою завідує д.т.н., професор Пічугін Сергій Федорович.

Фото 1. Викладачі кафедри КМДП у 1960-ті роки.

Фото 2. Викладачі кафедри у наш час.

За час свого існування кафедра провела значну роботу зі створення та зміцнення своєї науково-технічної бази і наукового потенціалу, зараз кафедра 100% забезпечена викладачами, які мають наукові ступені і звання, у тому числі 3 професора, доктора технічних наук і 9 доцентів, 10 кандидатів технічних наук.

Кафедра веде заняття за 35-а навчальними дисциплінами на шести факультетах університету, проводить курсове і дипломне проектування зі спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". У 1996 році вперше в Україні на базі кафедри створена спеціалізація «Проектування і будівництво об’єктів газонафтодобувного комплексу».

У 2001 році на кафедрі започаткована магістратура,  у 1987 році відкрита аспірантура, у 1997 році – докторантура. Створені три наукові школи, за останні роки опубліковано більше 30-ти монографій і навчальних посібників.

Кафедра постійно надає допомогу будівельним організаціям міста й області у сфері підвищення надійності та експлуатаційних якостей будівель і споруд, шляхом проведення експертиз та консультацій.

Кафедра підтримує ділові і дружні зв'язки зі спорідненими кафедрами ВНЗ України, таких як КНУБА, ХДТУБА, ПДАБА, ДонНАБА, ОДАБА, НУ "Львівська Політехніка", інститутами НАН України та технічними університетами Польщі (м. Люблін, м. Кельце).

 

Новітня історія кафедри

У 2008 році викладача кафедри, доц., к.т.н., Махінько А.В. відзначено премією Президента України для молодих вчених за роботу «Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень».

У 2011 році д.т.н., проф. Стороженко Л.І., нагороджено почесною грамотою Верховної ради України.

У 2011 р. д.т.н., проф. Пічугіну С.Ф. за багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та високий професіоналізм присвоєно звання "Заслужений працівник ПолтНТУ" та присуджено вищу нагороду Академії будівництва України премію імені М.С.Буднікова.

У 2011 році при підведенні конкурсу на кращу кафедру з наукової роботи у номінації  "Краща кафедра з комерціалізації результатів наукової діяльності", кафедра КМДіП зайняла перше місце і була нагороджена Дипломом.

У 2011 році колектив кафедри КМДіП нагороджено подякою ректора ПолтНТУ за кращі комплексні показники роботи у 2010-2011 н.р.

У 2012 році викладачі кафедри проф., д.т.н. Пічугін С.Ф., проф., д.т.н. Стороженко Л.І., проф., д.т.н. Семко О.В. були відзначені у складі творчого колективу Державною премією в галузі науки і техніки за роботу «Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому та цивільному будівництві» (згідно з указом Президента України; наказ № 329/2012 від 18.05.2012р.).

Результати роботи наукових шкіл кафедри включені в наступні національні нормативні документи:

 1. ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації».
 2. ДБН В. 1.2-96 «Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ».
 3. ДБН В.1.2.-2:2006 «Навантаження і впливи».
 4. ДБН В.2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції»
 5. ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу». 

 

Фото 4. Лауреати Державної премії професори Пічугін С.Ф., Семко О.В., Онищенко В.О., Ємельянова І.А.
та Стороженко Л.І. разом із Президентом АН України, академіком Патоном Б.Є. 

Основна мета діяльності кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців будівельної справи за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

Напрямки, спеціалізації підготовки, кваліфікаційні рівні

Напрями підготовки

Спеціальності

Кваліфікаційні

рівні

0502 - Менеджмент

0902 - Інженерна механіка

0922 - Електромеханіка

0921 - Будівництво

0926 - Водні ресурси

1201 - Архітектура

 1. Менеджмент організацій
 2. Технологія машинобудування
 3. Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання
 4. Автомобілі та автомобільне господарство
 5. Обладнання нафтових і газових промислів
 6. Електромеханічні системи автоматизації та електропривід
 7. Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
 8. Промислове і цивільне будівництво
 9. Сільськогосподарське будівництво
 10. Проектування і спорудження об’єктів нафтогазодобувного комплексу
 11. Міське будівництво та господарство
 12. Автомобільні дороги та аеродроми
 13. Теплогазопостачання і вентиляція
 14. Водопостачання та водовідведення
 15. Архітектура будівель і споруд
 16. Містобудування
 17. Дизайн архітектурного середовища

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

 

Бакалавр (кваліфікація: бакалавр будівництва) – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену, загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства. Термін навчання – 4 роки.

Бакалавр перш за все підготовлений до подальшого отримання повної вищої освіти у галузі будівництва. Він може займати посади низового інженерно-технічного персоналу і працювати під керівництвом спеціаліста чи магістра (інженера-будівельника), а за наявності виробничого досвіду самостійно.

Спеціаліст (кваліфікація: інженер-будівельник) – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад у певній галузі народного господарства. Термін навчання – 5 років (1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

Спеціаліст, на відміну від бакалавра, має повну фахову підготовку для самостійної роботи за вибраною спеціальністю.

Магістр (кваліфікація: магістр зі спеціальності інженер-будівельник) – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства. Зазначена освітньо-професійна програма підготовки магістра включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку.  Термін навчання – 1 рік після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Магістр має підготовку, зорієнтовану в основному на науково-дослідницьку та викладацьку роботу, але може виконувати всі функції спеціаліста. Магістр має перевагу в конкурсах на заміщення посад наукових співробітників і викладачів.

Кафедра є випускаючою за спеціалізацією «Проектування і спорудження об’єктів нафтогазодобувного комплексу».

Девіз кафедри: HOMINUS, DUM DOCENT, DISCUNT  (Навчаючи, навчаємось).

Концептуальна основа створення і діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, орієнтованих на підготовку висококваліфікованих фахівців будівельної справи.

На кафедрі розроблена модель фахівця, в якій визначено вимоги до випускника через наступні позиції:

 • Професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху);

 • Розвинена здатність до творчих підходів у вирішенні професійних завдань, вміння орієнтуватися в нестандартних ситуаціях та умовах, аналізувати проблеми, ситуації, завдання, а також розробляти план дій, готовність до реалізації дій;

 • Стійке, усвідомлене, позитивне ставлення до своєї професії, прагнення до постійного особистісного та професійного удосконалення;

 • Розуміння тенденцій і основних напрямів розвитку конструкцій з металу, дерева, пластмас та сталезалізобетону.

Концепція діяльності кафедри базується на Концепції освітньої діяльності та Концепції управління якістю освітньої діяльності Полтавського національного технічного університету підготовки фахівців з напрямів Будівництво, Архітектура, Інженерна механіка,  Електромеханіка, Водні ресурси та Менеджмент за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення таких головних завдань:

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців будівельної справи, здатних забезпечити ефективне використання сучасних технологій в проектуванні, виготовленні та монтажі будівельних конструкцій;

 • Створення нових спеціальностей за рахунок поглибленої теоретичної та практичної підготовки фахівців з будівельної справи і формування відповідного навчально-методичного забезпечення;

 • Навчання студентів всіх факультетів ПНТУ основам проектування несучих будівельних конструкцій з урахуванням особливостей подальшого використання одержаних знань і навичок залежно від обраної спеціальності і формування відповідного навчально-методичного забезпечення;

 • Постійне підвищення якості та ступеня задоволеності в освітніх послугах;

 • Удосконалення системи і методів викладання дисциплін;

 • Активний пошук і розробка ефективних технологій навчання та виховання;

 • Забезпечення єдності освітніх та наукових процесів в галузі проектування несучих конструкцій з металу, дерева та пластмас;

 • Створення умов для реалізації потреб всіх хто навчається в інтелектуальному, професійному, культурному та моральному розвитку;

 • Підготовка наукових і педагогічних кадрів, які відрізняються високою професійною компетентністю, загальною культурою;

 • Залучення студентів до науково-дослідної діяльності;

 • Удосконалення навчального процесу через використання інформаційно-інноваційних технологій та сучасних технічних засобів навчання.

Основними сферами діяльності кафедри є:

 • Навчально-виховна діяльність (організацій навчально-виховного процесу і підготовка студентів, бакалаврів, магістрів, додаткова освіта);

 • Наукова діяльність (організація процесу наукових дослідження з актуальних питань теорії і практики проектування несучих конструкцій, підготовка аспірантів та популяризація наукових знань через проведення науково-практичних конференцій, семінарів і публікацію наукових збірників і монографій);

 • Методична діяльність (підготовка підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів).

Кафедра веде заняття за 35-а навчальними дисциплінами на 6-ти факультетах університету.

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі

 • «Металеві конструкції»

 • «Дерев’яні конструкції»

 • «Метрологія і стандартизація»

 • «Будівельні конструкції»

 • «Якість машин»

 • «Надійність технічних систем і будівель»

 • «Вступ до будівельної справи»

 • «Спеціальні курси спеціалізації «Проектування і будівництво об’єктів нафтогазодобувного комплексу (НГДК)»

 • «Конструкції нафтогазопроводів і нафтогазосховищ»

 • «Проектування об’єктів НГДК»

 • «Антикорозійний захист конструкцій»

 • «Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд НГДК».

Основні спецкурси  для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр)

 • «Конструкції споруд спеціального призначення»

 • «Сталезалізобетонні конструкції»

 • «Технічна експлуатація та підсилення МК і ДК».

Дипломне проектування

На кафедрі виконується дипломне проектування як традиційних будівель і споруд, так і об’єктів нафтогазодобувного комплексу. Більшість проектів розробляються з елементами реального проектування або на реальній основі.

 На кафедрі також виконуються магістерські роботи за напрямом «Будівельні конструкції».

Кафедра активно займається методичною та видавничою роботою. Так, лише за останні роки опубліковано більше 30-ти монографій і навчальних посібників. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі 100% забезпечені сучасною методичною літературою.

Підручники, навчальні та методичні посібники,  опубліковані за останні роки викладачами кафедри

 1. Пічугін С.Ф. Посібник із дисципліни «Проектування об’єктів нафтогазодобувного комплексу». – Ч.II «Комплекси облаштування газоконденсатних родовищ. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 45с.

 2. Пічугін С.Ф. Математична обробка геодезичних вимірів: Монографія. – Полтава: «АСМТ», 2006. – 168с.

 3. Стороженко Л.І., Тимошенко В.М., Нижник О.В. Сталезалізобетонні структурні конструкції. – Полтава: „Гадяч”, 2006. – 144с.

 4. Сталезалізобетон // Зб. наукових праць за редакцією д.т.н. професора Стороженка Л.І. – Полтава: ПНТУ, 2006. – 366с.

 5. Стороженко Л.І, Довженко О.О., Шкіренко С.В. Проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі: Навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 34с.

 6. Стороженко Л.І., Довженко О.О., Шкіренко С.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування залізобетонного перекриття цивільної будівлі». – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 33 с.

 7. Рекомендації із розрахунку надійності сталевих елементів конструкцій на дію снігового та вітрового навантажень (до ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи») // С.Ф. Пічугін, А.В. Махінько, Н.О. Махінько. – Полтава, 2007. ­

 8. Стороженко Л.І., Сурдин В.М., Єфіменко В.І., Вербицький В.І. Сталезалізобетонні конструкції. Дослідження, проектування, будівництво, експлуатація. – Кривий Ріг: КТУ, 2007. – 448с.

 9. Стороженко Л.І., Пенц В.Ф., Коршун С.Г. Трубобетонні конструкції промислових будівель: Монографія. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 202с.

 10. Стороженко Л.І., Нижник О.В., Крупченко О.А. Сталезалізобетонні часторебристі перекриття: Монографія. – Полтава: «АСМІ», 2008. – 164с.

 11. Стороженко Л.І., Тимошенко В.М., Нижник О.В., Гасій Г.М., Мурза С.О. Дослідження і проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій: Монографія. – Полтава: «АСМІ», 2008. – 262с.

 12. Лапенко О.І. Залізобетонні конструкції з робочим армуванням незнімною опалубкою: Монографія. – Полтава: ТОВ "АСМІ", 2009. – 328с.

 13. Пичугин С.Ф. Надежность стальных конструкий производственных зданий: Монография. – Полтава: ООО "АСМИ", 2009. – 452с.

 14. Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Семко О.В., Стороженко Л.І., Ємельянова І.А., Ландар О.М. Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві: Монографія. – Полтава: ПФ "Форміка", 2009. – 404с.

 15. Трусов Г.М. Посібник із дисципліни "Проектування об'єктів нафтогазодобувного комплексу". Частина 1. "Загальні питання проектування об'єктів нафтогазодобувного комплексу. Облаштування об'єктів видобутку нафти і газу". – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 41с.

 16. Трусов Г.М. Посібник із дисципліни "Проектування об'єктів нафтогазодобувного комплексу". Частина 1V. "Облаштування об'єктів транспортування нафти і газу". – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 31с.

 17. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н.Гордеев, А.И.Лантух-Лященко, В.А Пашинский, А.В.Перельмутер, С.Ф.Пичугин; Под общей ред. А.В. Перельмутера. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательство С, 2009. – 528с.

 18. Надежность строительных конструкций. Работа научной школы проф. Пичугина С.Ф.: Сборник научных трудов – Полтава: ООО "АСМИ", 2010. – 434с.

 19. Стороженко Л.І., Єрмоленко Д.А., Лапенко О.І. Трубобетон: монографія. –Полтава: ТОВ "АСМІ", 2010. – 306c.

 20. Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Стороженко Л.І., Семко О.В., Слюсаренко Ю.С., Ємельянова І.А., Ландар О.М. Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві: Монографія. – Полтава: ПФ "Форміка", 2010. – 452 с.

 21. Стороженко Л.І., Нижник О.В. Дослідження та проектування сталезалізобетонних безбалкових і часторебристих перекриттів: Монографія. – Полтава: Дивосвіт, 2011 р. – 300 с.

 22. Пичугин С.Ф., Махинько А.В. Снеговые и гололёдные нагрузки на строительные конструкции: монография. – Полтава: ООО «АСМИ», 2012. – 460 с.

 23. Махінько А.В. Імовірнісний розрахунок баштових опор зв’язку: монографія // А.В.Махінько. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 410 с.

 24. Семко О.В., Воскобійник О.П. Керування ризиками при проектуванні та експлуатації сталезалізобетонних конструкцій: Монографія / О.В.Семко, О.П. Воскобійник. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 514 с.

 25. Л.І.Стороженко, А.В.Махінько. Сталеві циліндричні резервуари: Навч. посіб. (гриф МОНМСУ, лист № 1/11-12160 від 22.12.11). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 213с.

 26. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Конструкції газонафтосховищ і газонафтопроводів» «Проектування сталевого вертикального резервуару низького тиску» (автори Стороженко Л.І., Махінько А.В.), 2007. – 51с.

 27. Методичні вказівки до розрахунку та проектування болтових з’єднань металевих будівельних конструкцій” (автори Семко О.В., Бібік В.М., Нестеренко Т.М.), 2007. – 62с.

 28. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Конструкції із дерева і пластмас» (автори Дмитренко А.О., Шкіренко С.В.,), 2008. – 23с.

 29. Методичні вказівки для підготовки до тестування з дисципліни «Металеві конструкції» (автор Семко О.В.), 2007. – 19с.

 30. Методичні вказівки для підготовки до тестування з дисципліни «Конструкції з дерева і пластмас» (автор Дмитренко А.О.), 2008. – 17с.

 31. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування сталевої ферми покриття громадської будівлі» (автори Стороженко Л.І., Шкіренко С.В., Бібік М.В.) – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 38с.

 32. Методичні вказівки "Розрахунок тришарнірної арки колового обрису із затяжкою" до виконання курсового проекту "Проектування каркасної дерев'яної будівлі" з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас", укладачі: А.О.Дмитренко, С.В.Шкіренко, А.М.Пащенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 43с.

 33. Методичні вказівки "Проектування сталевих ферм із прокатних кутиків" до виконання курсового проекту "Проектування каркаса одноповерхової виробничої будівлі" з курсу "Металеві конструкції", укладачі: С.Ф.Пічугін, А.В.Махінько, Н.О.Махінько. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 52с.

 34. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування сталевої ферми покриття громадської будівлі" з дисципліни "Конструкції будівель і споруд", укладачі: Л.І.Стороженко, С.В.Шкіренко, М.В.Бібік. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 38с.

 35. Методичні вказівки "Збір навантажень на раму одноповерхової виробничої будівлі" до виконання курсового проекту "Проектування каркаса одноповерхової виробничої будівлі", укладачі: С.Ф.Пічугін, В.М.Бібік, М.В.Бібік. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 37с.

 36. Л.І.Стороженко, А.В.Махінько. Методичні вказівки до виконання курсового проекту "Проектування сталевого горизонтального циліндричного резервуара для нафти та нафтопродуктів" з дисципліни "Конструкції газонафтосховищ і газонафтопроводів". – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 49с.

 37. Методичні вказівки "Розрахунок тришарнірної рами із прямолінійних елементів при жорсткому з'єднанні ригеля і стійки" до виконання курсового проекту "Проектування каркасної дерев'яної будівлі", з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас",  укладачі: С.В. Шкіренко, А.О. Дмитренко, А.М. Пащенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 37с.

 38. Методичні вказівки "Розрахунок гнутоклеєної тришарнірної рами" до виконання курсового проекту "Проектування каркасної дерев'яної будівлі", з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас",  укладачі: А.О. Дмитренко, С.В. Шкіренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 36с.

 39. Методичні  вказівки "Розрахунок дощатоклеєної та клеєфанерної балки" до виконання курсового проекту "Проектування каркасної дерев'яної будівлі" з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас", укладачі: А.О. Дмитренко, С.В. Шкіренко. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 40с.

  40. Будівельні конструкції. Навчальний посібник / Ю. Л. Винников, С. Ф. Пічугін, О. О. Довженко, А. О. Дмитренко.  – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 400 с.

  41. Проектування об’єктів нафтогазодобувного комплексу. Навчальний посібник / С. Ф. Пічугін, Г. М. Трусов. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 194 с.

 

Фото 1 -2. Підручники та навчальні посібники, опубліковані за останні роки викладачами кафедри

Кафедра проводить активну наукову роботу. На кафедрі успішно діють наукові школи, керівниками яких є професори Пічугін С.Ф., Стороженко Л.І. та Семко О.В. Це дозволяє виконувати наукові дослідження на високому рівні у співпраці з провідними закладами країни, зокрема з Академією будівництва України, Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій та ВАТ НДІ Проектстальконструкція. 

Кількісні показники наукових досягнень кафедри з року в рік зростають. Так, у 2011-2012 навчальному році над науковими дисертаціями на кафедрі працювало 14 аспірантів та 4 докторанта. До керівництва аспірантами залучаються доценти, що мають значний науковий потенціал. Зростають темпи впровадження результатів наукових досліджень у будівництво.

Наукова школа „Надійність будівель і споруд"  (наук. керівник Пічугін С.Ф., доктор технічних наук, професор,  академік Академії будівництва України)

Наукова школа започаткована в 1974 р. За більш ніж 30-річний термін захищено 3 докторські дисертації та 15 кандидатських дисертацій, опубліковано 13 монографій та більше 450 статей, одержано понад 20 авторських свідоцтв.

Проведений аналіз випадкових навантажень (снігових, вітрових, кранових) на конструкції, розроблені ймовірнісні моделі навантажень у вигляді випадкових процесів та їх абсолютних максимумів, екстремумів, випадкових послідовностей незалежних, дискретних та корельованих перевантажень, уперше обґрунтовано методику їх порівняльного аналізу. Розроблено методику врахування сумісної дії атмосферних і кранових навантажень, які мають різний частотний склад і складні розподіли ординати, що дозволило уточнити коефіцієнти сполучення навантажень.

Розв'язані практичні задачі оцінки надійності колон постійного та ступінчастого перерізу, кроквяних та підкранових балок, згинальних пружно-пластичних елементів, підземних трубопроводів, висотних споруд, конструкцій канатних доріг. Одержані оцінки надійності сталевих статично невизначених рам, що дозволило провести ранжування їх елементів за критерієм надійності та оцінити резерви несучої здатності статично невизначених систем.

 

Постійно проводяться практичні дослідження технічного стану та проектування будівельних конструкцій на об'єктах різного призначення, що знаходяться в різних регіонах України та СНД. Продовжуються дослідження впливу дефектів і пошкоджень на надійність сталевих балок. 

Результати досліджень включені в нормативні документи: ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації», ДБН В.1.2.-2:2006 «Навантаження і впливи», ДБН В. 1.2-96 «Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ».

Матеріали досліджень наукової школи доповідалися на міжнародних конференціях у Росії, Польщі, Словаччині, Чехії, Литві, Норвегії, Італії, Швейцарії, на Мальті.

 

Наукова школа „Дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій" (науковий керівник Стороженко Л.І. – доктор технічних наук, професор)

Наукова школа організована при кафедрі конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського інженерно-будівельного інституту в 1986 році. Її наукова діяльність присвячена дослідженню та впровадженню в будівництво ефективних сталезалізобетонних конструкцій.

Сталезалізобетонні конструкції поєднують у собі кращі якості залізобетонних та сталевих конструкцій. При їх застосуванні, за рахунок ефективної сумісної роботи бетону та сталі, досягається значна економія матеріалів та працевтрат. Особливо вигідно застосовувати сталезалізобетонні конструкції в будівлях, де діють великі навантаження. 

За час існування школи проведені широкі експериментальні та теоретичні дослідження особливостей сталезалізобетонних конструкцій, зокрема при зовнішньому армуванні, що працюють при різних напружених станах. Досліджені трубобетонні конструкції, конструкції, що армовані іншими типами прокатних профілів та листами. Випробувані конструкції, які працювали на стиск та згин. Цікавими виявилися дослідження комплексних структурних сталезалізобетонних конструкцій.

 

Паралельно з експериментальними та теоретичними дослідженнями провадиться пошук нових типів сталезалізобетонних конструкцій, які підтверджуються патентами на винаходи.

У результаті широких експериментальних та теоретичних досліджень розроблені методи розрахунку сталезалізобетонних конструкцій. Це дає змогу проектувати сталезалізобетонні конструкції для реальних будівель і споруд, які зводяться не тільки на території Полтавської області, а й далеко за її межами. Унаслідок широкого впровадження нових конструкцій у будівництво виявлена їх техніко-економічна ефективність.

З метою ширшого впровадження сталезалізобетону в будівництво розроблений та затверджений нормативний документ щодо його проектування. На основі наукової школи Міністерство регіонального будівництва України створило при Полтавському НТУ підкомітет з питання дослідження та нормування сталезалізобетонних конструкцій.

Роботою з дослідження та впровадження в будівництво сталезалізобетонних конструкцій займаються 3 доктори наук, 5 кандидатів наук, 5 аспірантів та до 10-ти студентів. Результати досліджень публікуються в науковій пресі, в тому числі в збірнику наукових праць загальнореспубліканських конференцій „Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво та експлуатація”, що проводяться кожні два роки при Криворізькому національному університеті та ПолтНТУ за активної участі представників наукової школи.

 

Дисертаційні роботи захищені на кафедрі КМДП

На кафедрі захищено 8 докторських дисертацій:

 1. Пічугін Сергій Федорович (1994 р.)
 2. Пашинський Віктор Антонович (2000 р.)
 3. Семко Олександр Володимирович (2006 р.)
 4. Азізов Талят Нурединович (2006 р.)
 5. Лапенко Олександр Іванович (2010 р.)
 6. Махінько Антон Володимирович (2012 р.)
 7. Нижник Олександр Васильович (2012 р.)
 8. Єрмоленко Дмитро Адольфович (2012 р.)

На кафедрі захищено 62 кандидатські дисертації:

 1. Акімов Анатолій Олексійович (1985 р.)
 2. Пашинський Віктор Антонович (1987 р.)
 3. Кіфах Мохамед Хусейн Мунес (1990 р.)
 4. Тесьолкін Олександр Іванович (1991 р.)
 5. Дроздов Геннадій Михайлович (1991 р.)
 6. Микула Микола Васильович (1991 р.)
 7. Барбарський Валерій Іванович (1992 р.)
 8. Саган Олександр Еміліанович (1992 р.)
 9. Тарановський Олег Леонідович (1993 р.)
 10. Шкіренко Сергій Вікторович (1993 р.)  
 11. Кальченко Андрій Олександрович (1994 р.)
 12. Пенц Володимир Федорович (1995 р.)
 13. Харченко Юрій Анатолійович (1995 р.)
 14. Лапенко Олександр Іванович (1996 р.)
 15. Чичулін Віктор Петрович (1996 р.)
 16. Васюта Василь Васильович (1996 р.)
 17. Головко Геннадій В’ячеславович (1996 р.)
 18. Спільчук Віктор Михайлович (1996 р.)
 19. Вахненко Віктор Петрович (1997 р.)
 20. Єрмоленко Дмитро Адольфович (1998 р.)
 21. Фенко Олексій Георгійович (1998р.)
 22. Гнітько Олександр Владиславович (1999 р.)
 23. Кортушов Павло Григорович (1999 р.)
 24. Козарь Валентин Іванович (2000 р.)
 25. Тимошенко В’ячеслав Михайлович (2000 р.)
 26. Васюта Вікторія Борисівна (2002 р.)
 27. Воскобійник Сергій Павлович (2002 р.)
 28. Деркач Тетяна Миколаївна (2002 р.)
 29. Северин Віталій Олексійович (2002 р.)
 30. Яхін Сергій Валерійович (2002 р.)
 31. Пащенко Андрій Миколайович (в 2004 г.)
 32. Бібік Микола Володимирович (2005 р.)
 33. Нижник Олександр Васильович (2005 р.)
 34. Воскобійник Олена Павлівна (2006 р.)
 35. Махінько Антон Володимирович (2006 р.)
 36. Сколибог Олександр Валерійович (2006 р.)
 37. Биба Володимир Васильович (2007 р.)
 38. Дмитренко Андрій Олександрович (2007 р.)
 39. Туржанський Павло Володимирович (2007 р.)
 40. Семко Володимир Олександрович (2007 р.)
 41. Крупченко Олександр Анатолійович (2008 р.)
 42. Гасій Григорій Михайлович (2008 р.)
 43. Гасенко Антон Васильович (2008 р.)
 44. Скляренко Сергій Олександрович (2008 р.)
 45. Корх Олег Олексійович (2009 р.)
 46. Махінько Наталія Олександрівна (2009 р.)
 47. Гудзь Сергій Анатолійович (2009 р.)
 48. Дарієнко Віктор Вікторович (2009 р.)
 49. Мурза Сергій Олександрович (2010 р.)
 50. Стовба Лілія Миколаївна (2010 р.)
 51. Дрижирук Юрій Васильович (2011р.)
 52. Чичуліна Ксенія Вікторівна (2011р.)
 53. Нестеренко Тетяна Миколаївна (2011 р.)
 54. Патенко Юлія Едуардівна (2012 р.)
 55. Авраменко Юрій Олександрович (2012 р.)
 56. Дмитренко Тетяна Анатоліївна (2012 р.)
 57. Молька Ірина Віталіївна (2012 р.)
 58. Куч Тетяна Петрівна (2012 р.)
 59. Іванюк Андрій Володимирович (2012 р.)
 60. Магас Наталія Миколаївна (2013 р.)
 61. Попович Наталія Миколаївна (2013 р.)
 62. Кушнір Юлія Олександрівна (2013 р.)
 63. Зима Олександр Євгенович (2014 р.)
 64. Горб Олександр Григорович (2015 р.)
 65. Клєстов Олег Володимирович (2015 р.)
 66. Пархоменко Інна Олегівна (2015 р.)
 67. Школяр Філіп Сергійович (2015 р.)
 68. Демченко Оксана Володимирівна (2015р.)

Лабораторна база

При кафедрі діють науково-дослідна лабораторія металевих конструкцій та лабораторія випробування конструкцій і споруд. Лабораторна база кафедри дозволяє проводити випробування як окремих вузлів та елементів конструкцій на випробувальних машинах, так і таких натурних будівельних конструкцій як ферми, арки, колони, балки, плити, опори ЛЕП та інші. В лабораторії випробування конструкцій і споруд постійно проводяться  випробування нових будівельних конструкцій та їх моделей студентами, магістрами, аспірантами, докторантами та викладачами кафедри (щорічно науковцями кафедри подається заявок та отримується близько 10‑ти патентів на корисні моделі та винаходи, захищають дисертації 4-5 аспірантів, проводять наукові дослідження 10-15 магістрів). У своєму розпорядженні  вони мають півтонні, 5-тонні та 50-тонні гідравлічні та механічні преси, гідравлічні домкрати та насосні станції, силову підлогу, різноманітні пристосування та стенди для випробувань. При випробуваннях використовують, окрім механічних приладів, сучасний багатоканальний тензометричний вимірювальний комплекс «ВНП-8».

Лабораторна база дозволяє забезпечити лабораторний практикум студентів із дисциплін «Металеві конструкції», «Дерев’яні конструкції», «Метрологія і стандартизація», «Будівельні конструкції» та інші (проводиться близько 25 видів лабораторних робіт).

Під час випробувань проводиться постійний метрологічний контроль, атестація та повірка пристосувань і приладів.

Лабораторія випробувань конструкцій і споруд кафедри включена до складу випробувального центру університету, де проводяться сертифікаційні випробування металопластикових вікон та дверей, дверей підвищеної міцності та інших будівельних конструкцій. 

Кращі студенти, які виявили бажання займатися науковою діяльністю, мають можливість продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі кафедри. Майбутні дослідники з 3-4 курсу навчання закріпляються за провідними викладачами кафедри, які з ними проводять відповідну роботу при вивченні фахових дисциплін, залучаючи їх до співпраці за такими напрямами:

 • виконання досліджень або наукових розділів при розробленні курсових і дипломних проектів;

 • написання наукових доповідей і статей за результатами досліджень;

 • виступи на студентських та університетських конференціях з науковими доповідями;

 • допомога аспірантам кафедри у проведенні експериментальних досліджень;

 • складання заявок на винаходи;

 • участь у першому та другому турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямками «Будівництво і архітектура»;

 • участь у конкурсі на кращий дипломний проект (магістерську дипломну роботу);

 • участь у роботі наукового гуртка.

На кафедрі працює науковий гурток (керівник доц., к.т.н. Пенц В.Ф.) «Проблеми застосування ефективних несучих конструкцій і нових методів розрахунку при проектуванні будівель та споруд», кількість студентів – 50. працює студентський науковий семінар «Метрологія, стандартизація, випробування  і обстеження в будівництві» (керівник доц., к.т.н. Трусов Г.М.), кількість студентів – 70.

У 2011 році на Всеукраїнському державному конкурсі науково-дослідних робіт студентів за 2010-2011 начальний рік по підрозділу «Будівництво», що відбувався в Одеській державній академії будівництва та архітектури, 3 місце зайняла науково-дослідна робота Клестова Олега Володимировича  на тему (керівник д.т.н., проф. Стороженко Л.І.).

В 2012 році на 64-й науковій конференції університету наукові доповіді зробили 18 студентів. Наукові статті, написані та опубліковані студентами та магістрантами під керівництвом викладачів кафедри в 2012 році. 

 1. С.Ф. Пічугін, д.т.н., проф., О.Є. Зима, аспірант, Т.М. Нездойминога, студентка. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НАДІЙНІСТЬ ПІДЗЕМНОГО МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ.

 2. Ю.Е. Патенко асистент, С.С,. Шматко, студент. НАТУРНЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛЕВОГО КАРКАСА.

 3. Бібік М.В., к.т.н., доцент, Бібік В.М., ст. викладач, Дяченко К.С., магістрантка. ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ АРОЧНИХ АНГАРІВ.

 4. С.Ф. Пічугін, д.т.н., проф., М. В. Терегеря, магістрант, гр. 501-БПм. ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БОЛТОВИХ З’ЄДНАНЬ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ФІБЕРГЛАСУ.

 5. С.Ф. Пічугін, д.т.н., проф., Т. С. Горова, студентка гр. 501-БПм. ОПОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СКЛОПЛАСТИКУ.

 6. О.В. Семко, д.т.н., проф., О.П. Воскобійник, к.т.н., с.н.с., І.О.Пархоменко, магістрант, Ф.С. Школяр, магістрант, В.В. Пашинський, магістрант, К.С. Дяченко, магістрант, Т.М. Нездойминога, магістрант, Ю.Л. Гладченко, магістрант. ОБҐРУНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

 7. В.М. Бібік, ст. викладач, А.Ю. Іваніна, студент. ВИБІР РАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПОКРИТТЯ (НА ПРИКЛАДІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ БУДІВЛІ).

 8. О.П. Воскобійник, к.т.н., с.н.с., А.О. Пойда, аспірант,  Я.В. Макаренко, магістрант. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОСОЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ІЗ ЖОРСТКОЮ АРМАТУРОЮ.

 9. О.В. Семко, д.т.н., професор, О.П. Воскобійник, к.т.н., с.н.с., І.О. Пархоменко, магістрант. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАЛЕ- ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ДЕФЕКТАМИ

 10. Г.М. Трусов, к.т.н.,доцент, О.А Береза, студент групи 404-БП, О.В. Криворученко, студентка групи 404-БП. ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА НОРМАМИ РІЗНИХ КРАЇН.

 11. Л.І. Стороженко, д.т.н., професор, В.В. Муравльов, к.т.н., Ф.С. Школяр, магістрант. РОЗРОБКА НОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВИНЕСЕНИМ АРМУВАННЯ.

 12. Л.І. Стороженко, д.т.н., професор; О.В. Нижник, к.т.н., с.н.с., докторант; С.А. Гапченко, магістрант. РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ ОБРАМЛЕННЯМ, ЩО ОБПЕРТІ ПО КОНТУРУ.

 13. В.М. Бібік, ст. викладач, О.Ю. Кужим, студент. ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ ЦЕХУ З ВИРОЩУВАННЯ ПЕЧЕРИЦЬ.

  14. Ґудзь С. А. Проблеми теорії другого порядку для сталевих балок, схильних до втрати стійкості / С. А. Ґудзь, О. А. Матвєєнко, Я. О. Мілокост // Зб. наук. праць за матеріалами VIII  Всеукр. науково-практ. конф. «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 110 – 111.

  15. Дмитренко Л. А. Характеристика аварій в будівництві / Л. А. Дмитренко, С. Ф. Пічугін / Всеукр. Інтернет-конф. молодих учених і студентів «Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування територій». – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 256 – 260.

На кафедрі КМДП студенти виконують магістерські роботи та дипломні проекти наступної тематики.

Тематика науково-дослідної роботи студентів на кафедрі

конструкцій з металу, дерева та пластмас


з/ч

Вид робіт

Керівники напрямку дослідження

1

2

3

1.

Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, в тому числі при наявності дефектів різного походження

 

1.1.

Дослідження напружено-деформованого стану та впровадження у будівництво сталезалізобетонних конструкцій

Стороженко Л.І.

1.2.

Дослідження трубобетонних конструкцій, що працюють на складні види деформацій

Шкіренко С.В.

1.3.

Дослідження вузлів та оголовків трубобетонних конструкцій

Пенц В.Ф.

1.4.

Розвиток розрахунку залізобетонних балок на поперечну силу

Дмитренко А.О.

1.5.

Дослідження трубобетонних конструкцій

Єрмоленко Д.А.

 

 

 

2.

Науково-обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації

 

2.1.

Дослідження надійності будівель і споруд

Пічугін С.Ф.

2.2.

Надійність сталезалізобетонних конструкцій

Семко О.В.

2.3.

Розробка методів розрахунку надійності вузлів СНС

Чичулін В.П.

2.4.

Робота елементів металевих конструкцій в складі сталевих рам

Трусов Г.М.

2.5.

Розрахунок жорстких вант з урахуванням пластичності.

Чисельні розрахунки металевих конструкцій

Бібік М.В.,

Бібік В.М.

2.6.

Надійність сталезалізобетонних балок

Гудзь С.А.

 

Тематика дипломного проектування на кафедрі

конструкцій з металу, дерева та пластмас

№ з/ч

Тема дипломного проекту

1

2

1

Навчально-виробничий центр ПолтНТУ

2

Торгово-розважальний комплекс

3

Збірно-розбірний каркасний паркінг

4

Ремонтний цех у складі газоконденсатного родовища

5

Комплекс облаштування нафтового  родовища

6

Виробничий корпус заводу металевих  конструкцій

7

Крита стоянка

8

Реконструкцій спортивного залу з надбудовою мансардного поверху

9

Цех фасування молочної продукції маслозаводу

10

Цех із виготовлення металевих конструкцій домобудівельного комбінату

11

Прокатний цех електрометалургійного заводу

12

Механічний цех машинобудівного заводу

13

Облаштування газоконденсатного родовища

14

Центр з технічного обслуговування і продажу сільськогосподарської техніки

15

Насосна станція у складі комплексу облаштування газоконденсатного родовища

16

Ремонтний цех автомобільних двигунів

17

Сервісно-ремонтний центр по обслуговуванню авто техніки

18

Головний корпус автоскладального заводу

19

Радіорелейна щогла газокомпресорної станції

20

Лабораторія моніторингу нафтопродуктів заводу із переробки нафти

21

Теплоенергетичний комплекс вагонобудівного заводу

22

Спортивний комплекс

23

Технологічна насосна газоконденсатного родовища

24

Облаштування Гадяцького нафтового родовища

25

Газорозподільна станція

26

Морська стаціонарна платформа

27

Виробничий корпус заводу залізобетонних виробів

28

Надбудова учбового корпусу "А" ПолтНТУ

29

Склад готової продукції комплексу зі сортування насіння с/г культур

30

Торговельно-розважальний комплекс

31

Головний виробничий корпус зі збагачення та переробки титанової руди

32

Цех утилізації рослинних відходів.

33

Будівельні об’єкти транспортування нафти і газу.

34

Виробничо-навчальний комплекс

35

Багатоярусна автомобільна стоянка

36

Виробничий корпус машинобудівного заводу

37

Експериментальний цех склозаводу

38

Котельна на твердому паливі.

39

Адміністративний корпус пункту приймання, зберігання та первинної обробки зерна

40

Компресорна станція.

41

Ремонтний цех технічного обслуговування автомобілів

42

Виробнича будівля підприємства з ремонту систем автоматичного керування

43

Надбудова мансардних поверхів готельного комплексу.

44

Спортивно-оздоровчий комплекс.

45

Виробничий корпус заводу залізобетонних виробів.

46

Докачувальна станція магістрального газопроводу.

47

Технологічна насосна газоконденсатного родовища.

48

Ремонтний цех заводу нафтогазового обладнання.

49

Ремонтно-сервісний центр технічного обслуговування автотехніки

50

Ремонтний цех механічного обладнання у складі газонафтового родовища.

51

Заготівельно-складальний цех механічного заводу

52

Автосервісний центр технічного обслуговування

53

Центр технічного обслуговування   автомобілів

54

Комплекс зберігання та реалізації газового конденсату.

55

Меблевий цех ПолтНТУ.

56

Реконструкція горища центрального корпусу ПолтНТУ.

57

Цех сепарації заводу по переробці попутного газу.

58

Теплоенергетичний комплекс колісного заводу.

59

Центр обслуговування і реалізації сільськогосподарської техніки.

60

Цех із виготовлення меблевих пружин.

61

Крита льодова арена ПолтНТУ.

62

Цех із вирощування печериць продуктивністю 720 т/рік.

63

Оздоровчий спортивний комплекс ПолтНТУ.

64

Ремонтний цех важкої автомобільної техніки бази механізації.

65

Цех для складання компресорного обладнання

66

Механічний цех заводу з виробництва газодобувного обладнання.

67

Експериментальне дослідження конструкцій із склопластику.

68

Опори мобільного зв’язку із використанням склопластику.

69

Цех утилізації рослинних відходів.

70

Будівельні об’єкти транспортування нафти і газу.

71

Виробничо-навчальний комплекс ПолтНТУ.

72

Багатоярусна автомобільна стоянка

В 2013 році кафедра прийняла активну участі у проведенні наступних наукових та науково-технічнічних заходів (конференції, „круглі столи”, семінари, симпозіуми, форуми, виставки, конкурси тощо)


з/п

Назва заходу, статус

Місце та термін проведення

Кількість учасників

Країни-учасниці

За резуль-татами заходу видано:

1

2

3

4

5

6

1.

Всеукраїнська міжнародна конференція молодих учених «Перспективи розвитку будівельної галузі»

ПолтНТУ,

10-11.10.13р

104

Україна

Збірник
наук.праць

2.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми у будівництві»

ПолтНТУ,

12-15.11.13р

420

Росія, Литва,

Казахстан,

Польща,

Естонія,

Білорусь,

Словаччина,

Корея,

Канада,

Хорватія,

Азербайджан

Збірник

наук.праць

3.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки» (Круглий стіл № 10)

 

ПолтНТУ,

19-20.12.13

Україна

Планується на кінець

грудня 2013

8-11 жовтня 2012 р. на базі кафедри Конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського національного університету було проведено Десяту ювілейну міжнародну науково-технічну конференцію «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація».

В конференції прийняли участь понад 80 учасників з 6 країн (в тому числі 7 закордонних)

Перелік навчальних закладів та установ, які взяли участь у конференції:

№ з/ч

Назва закладу, країна

1

2

1.

"Meta Integration Technology Inc." (США)

2.

Інженерне бюро "Tebc&Co" (Німеччина)

3.

РУП "Институт БелНИИС" "Научно-технический центр" (республіка Білорусь)

4.

ТОО "Базис-проект LTD", г. Алмати (республіка Казахстан)

5.

ОАО "НИЦ "Строительство" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (Росія)

6.

Академія будівництва України

7.

Полтавська обласна організація спілки архітекторів України

8.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

9.

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (м. Київ)

10.

Криворізький національний університет

11.

Національний авіаційний університет (м. Київ)

12.

Українська державна академія залізничного транспорту (м. Харків)

13.

Кіровоградський національний технічний університет

14.

ТОВ «ЕКФА», (м. Полтава)

15.

Національний університет «Львівська політехніка»

16.

ТОВ "Полтавархпроект" (м. Полтава)

17.

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь)

18.

ПП “Будекспертиза” (м. Полтава)

19.

Київський національний університет будівництва і архітектури

20.

Харківський ПромбудНДІпроект

21.

Харківська національна академія міського господарства

22.

ДП «ДПІ «Кривбаспроект»

23.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

24.

Національний транспортний університет (м. Київ)

25.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)

26.

Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна (м. Київ)

27.

Національний університет водного господарства та природокористування, (м. Рівне)

28.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпропетровськ)

29.

Одеський національний морський університет

За результатами роботи конференції матеріали доповідей учасників опубліковані у Збірнику наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Видатні випускники кафедри КМДіП (за останні 10 років)

з/ч

П.І.Б.

Рік
випуску

Спеціаль-ність

Місце роботи

Посада

1

2

3

4

5

6

1

Пенц Сергій Миколайович

2002

ПЦБ (БПН)

ВАТ «Гадячгаз», м. Гадяч

 

2

Махінько Антон Володимирович

2003

ПЦБ (БПН)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас

3

Нижник Олександр Васильович

2003

ПЦБ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

доктор технічних наук, доцент кафедри технології будівельного виробництва та охорони праці

4

Силка Сергій Вікторович

2003

ПЦБ (БПН)

НАК «Нафтогаз України» ДК «Укртрансгаз» БМФ «Укргазпромбуд»,  м. Полтава

Провідний інженер виробничого відділу

5

Баршак Юлія Володимирівна

2004

ПЦБ (БПН)

Полтавська газонафтова компанія

 

6

Гудзь Сергій Анатолійович

2006

ПЦБ (БПН)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

кандидат технічних наук, асистент кафедри КМДіП

7

Моргун Олег Анатолійович

2009

ПЦБ (БПН)

ТОВ фірма «Успіх», м. Полтава

Менеджер відділу збуту

8

Алтухов Віталій Миколайович

2010

ПЦБ

ТОВ «Бікор», м. Київ (Кременчуцька філія)

 

9

Вахненко Геннадій Вікторович

2010

ПЦБ

(СГБ)

ВАТ «ПМК-72», м. Полтава

 

10

Павельєва Марина Костянтинівна

2011

ПЦБ

БСТ «Проектбудмонтаж», м. Полтава

Інженер-конструктор

11

Чован Яніна Олександрівна

2011

ПЦБ

ТОВ «Термастіл–Україна»,

м. Полтава

Проект-менеджер

12

Курдюков Олександр Єгорович

2012

ПЦБ

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд», м. Київ

Інженер III категорії

13

Іваніна Андрій Юрійович

2012

ПЦБ

ТОВ «Полтаваспецмонтаж»,

м. Полтава,

Інженер-конструктор

14

Кужим Олександр Юрійович

2012

ПЦБ

ТОВ «Полтаваспецмонтаж»,

м. Полтава

Інженер-конструктор

 

Завідувач кафедрою - доктор технічних наук, професор Пічугін Сергій Федорович

Старший лаборант кафедри - Кузь Варвара Дмитрівна

Кабінет: 013Л

 

Викладацькі:

Кабінети: 013Л, 010Л

Інституційний репозитарій
120 річниця з дня народження
Юрія Кондратюка
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017