Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

    

«Вода! у тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе не можна описати, тобою насолоджуються, не відаючи, що ти таке… Ти найвеличніше багатство в світі!»

(Антуан де Сент Екзюпері)

 

Кафедра гідравліки, водопостачання і водовідведення є однією з найстаріших кафедр університету. У 1930 р. було засновано, кафедру гідравліки і гідросільгосптехніки. Із 1938 р. кафедру очолював  к.т.н., доцент Даманський Л.М., який одночасно керував інститутом (1937 – 1953 рр.). Після об’єднання з теплотехнічною кафедрою її очолював к.т.н., доцент Мороз К.М. у період 1953 – 1956 рр. Із 1953 по 1960 рік в архівних документах кафедра значиться під назвою „Водопостачання і гідравліки”, а з 1960 р. після відкриття санітарно-технічного факультету кафедра отримує назву «Водопостачання, каналізації і гідравліки». Із 1994 року кафедра має назву „Гідравліки, водопостачання і водовідведення”.

Засновником спеціальності „Водопостачання і каналізація” став к.т.н., доцент Чібов О.В., який очолював кафедру в періоди 1961 – 1967 рр. і 1972 – 1974 рр. Із 1967 по 1972 рр. кафедрою керував доцент  Улізько П.Є. У 1974 – 1982 рр. кафедру очолював к.т.н., доцент Новохатній В.Г. , із 1982 по 1988 рр. – к.т.н., доцент Василенко Ю.П.. Із 1988 р. по 2012 р. кафедру очолював к.т.н., професор Срібнюк С.М., робота якого відзначена рядом грамот МОН України та медаллю «Відмінник освіти».

Склад кафедри налічує 13 чоловік:

 1. СРІБНЮК  С.М. – к.т.н., професор
 2. МАТЯШ О.В. – к.т.н.,  доцент (заступник зав. кафедри)
 3. ГУЗИНІН  О.І. – к.т.н.,  доцент
 4. КЛЕПІКОВ О.Д. – к.т.н., доцент
 5. УСЕНКО І.С. – к.т.н., доцент
 6. КАЛЮЖНИЙ А.П. – к.т.н., доцент
 7. ЯКОВЛЄВ В.С. – к.т.н., ст. викл.
 8.  ЧЕРНЕЦЬКА І.В. – к.т.н., ст. викл.
 9.  ЗУБРИЧЕВА Л.Л. – ст. викл.
 10.  КОСТЕНКО С.О. – к.т.н., асистент
 11.  ЦЕЦУРЕНКО С.В. – зав. лаб.
 12.  СТАНІШЕВСЬКА  О.О. – ст. лаборант
 13.  ГУНЬКО А.О. – навчальний майстер.

 

Всього штатних одиниць – 10, з них: професор  –  1; доцент –  5,0; ст. викл. –   3; асистент – 1. Науковий потенціал кафедри включає: докторів, професорів – 10%, кандидатів технічних наук – 70,0 %.

Викладачі кафедри в лабораторії гідравліки

Короткі відомості про викладачів:

1. Срібнюк Степан Михайлович – кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри з 1988 по теперішній час.

Закінчив Харківський авіаційний інститут у 1967 р., інженер-конструктор за спеціальністю «Двигуни літальних апаратів». У 1979 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження характеристик неврівноважених газорідинних потоків». Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Молодорич О.М., Злобін І.О., Нікітенко М.І. Починаючи з 2002 року Срібнюк С.М. є науковим керівником науково-дослідних робіт за дорученням Агенства США з міжнародного розвитку фірмою «Падко», яка передбачає модернізацію споруд комунального господарства України в межах реалізації проекту «Реформування тарифів та реструктуризація комунальних підприємств в Україні». У 2005 р. видав навчальний посібник із грифом МОН України «Гідравлічні та аеродинамічні машини» й за сукупністю вимог здобув учене звання професора. У 2011 р. видав ще один навчальний посібник із грифом МОН «Насоси і насосні установки». Має більше 160 наукових праць, у тому числі понад 60 винаходів. У 2011 р. нагороджений медаллю «Відмінник освіти». Має ряд грамот та подяк Міністерства освіти і науки, а також керівництва ПолтНТУ. Стаж педагогічної роботи більше 30 років.

Викладає дисципліни: «Гідравлічні й аеродинамічні машини», «Насосні та повітродувні станції», «Технічна механіка рідин і газів», «Основи наукових досліджень», «Оптимізація технічних рішень систем ВіВ», «Ліцензування й патентування наукової продукції».

2. Клепіков Олександр Дмитрович –кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Новочеркаський інженерно-меліоративний інститут у 1969 р., інженер-гідротехнік за спеціальністю  «Меліорація». Після закінчення інституту працював у проектному інституті  «Бєлгіпроводхоз» у м. Мінськ. Через 3 роки перейшов у НДІ «БелНИИМВХ», де вступив до аспірантури і захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження водного режиму водосховищ осушувально-зволожувальних систем». Із 1983 р. працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, на посаді доцента – з 1985 р. Має понад 70 публікацій. Є автором та співавтором 16 винаходів у сфері водного господарства та очисних споруд каналізації, частина з яких була успішно реалізована в проектах та впроваджена на об’єктах Полтавської та інших областей України.

Викладає дисципліни: «Гідравліка і аеродинаміка», «Технічна механіка рідин і газів», «Основи гідромеліорації», «Водозабірні споруди і бурова справа», «Гідротехнічні споруди», «Загальна гідрологія», «Інженерна гідрологія», «Сільськогосподарські гідроспоруди», «Малі очисні споруди».

3. Гузинін Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент

Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1973 р., інженер будівельник за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». Із 1973 р. працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка. У 1986 р. в м. Москві у ВНІІ ВОДГЕО захистив кандидатську дисертацію на тему: «Расчет оптимальных параметров реконструкции систем подачи и распределения воды».

Викладає дисципліни: «Санітарно-технічне обладнання будівель», «Прогресивні напрямки розвитку систем ВіВ», «Вдосконалення методів розрахунку систем водопостачання і водовідведення», «Водопостачання і водовідведення» (розділ «Водовідведення»), «Технічна механіка рідини і газу», «Нафтогазова механіка» та інші. Має понад 75 публікацій та 8 винаходів. Основний напрям наукової діяльності – оптимізація і надійність систем водопостачання, математичне моделювання систем водопостачання і водовідведення.

4. Усенко Ірина Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1989 р., інженер-будівельник за спеціальністю „Водопостачання та водовідведення”. Захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента. Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років. Має близько 25 публікацій. Основний напрям наукової діяльності – дослідження кільцевих водопровідних мереж комп’ютерним методом.

Викладає дисципліни: „Гідравліка, гідрологія, гідрометрія”, „Інженерна гідрологія”, „Масопередача”, „Гідравліка, гідро- і пневмопривід”. Проводить практичні, лабораторні та лекційні заняття, керівництво дипломним проектуванням.

5. Калюжний Анатолій Павлович – кандидат технічних наук, доцент, заст. декана факультету нафти і газу та природокористування. 

Закінчив Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 1997 р., інженер-будівельник за спеціальністю „Водопостачання та водовідведення, раціональне використання та охорона водних ресурсів”. Після закінчення університету працював на різних підприємствах м. Полтави: ВАТ «Полтавський алмазний завод», ТОВ «Завод газорозрядних ламп», ТОВ «Полтавський завод кварцового скла», ТОВ «Полтавський склозавод». Займав посади: апаратчик очищення стічних вод, майстер станції нейтралізації, інженер водопровідно-каналізаційного господарства, начальник енергетичного цеху, енергетик підприємства, головний енергетик підприємства. Без відриву від виробництва закінчив заочну аспірантуру при ПДТУ імені Юрія Кондратюка. У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Порівняльний аналіз ефективності систем оборотного водопостачання промислових підприємств» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю Водопостачання, каналізація. Основний напрям наукової діяльності – системи і мережі водопостачання, водопостачання  і водовідведення промислових підприємств.Викладає дисципліни: «Міські інженерні мережі»,  «Будівництво та експлуатація інженерних мереж», «Знезалізнення і пом’якшення води», «Малі очищувальні споруди», «Водопостачання і водовідведення», «Водовідведення промислових підприємств», «Тарифи в системах ВіВ», «Споруди водовідведення».

6. Яковлєв Віктор Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач. 

Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2003 році за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». У 2007 році закінчив аспірантуру при ПолтНТУ за спеціальністю „Основи та фундаменти” та почав працювати молодшим науковим співробітником на кафедрі геотехніки. З 2008 року працює на кафедрі. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Визначення несучої здатності призматичних паль за показниками міцності ґрунту». У викладацькій діяльності основну увагу приділяє  методам очищення питної води. Викладає дисципліни: «Водопідготовка», «Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води», «Знезалізнення та пом’якшення води», «Гідравліка, гідро- та пневмопривід», «Технічна механіка рідини й газу», «Нафтогазова механіка».

7. Матяш Олександр Васильович – к.т.н., доцент, заступник завідувача кафедри

Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2006 р., магістр з водних ресурсів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». Після закінчення університету вступив до аспірантури ПНТУ, яку закінчив у 2009 р. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів оцінювання надійності та розрахунків розгалужених водопровідних мереж». На кафедрі працює з 2007 р. У викладацькій діяльності основна увага приділяється надійності систем і споруд водопостачання, водопровідним мережам та санітарно-технічному обладнанню будинків.

Викладає дисципліни: «Інженерне обладнання будівель», «Водопостачання і водовідведення», «Технічна механіка рідин і газів»,  «Гідравліка і аеродинаміка», «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення».

Викладає дисципліни: «Інженерне обладнання будівель», «Водопостачання і водовідведення», «Технічна механіка рідин і газів» , «Гідравліка і аеродинаміка».

8. Чернецька Ірина Віталіївна – к.т.н., ст. викладач

Закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2005 році за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція». У 2008 р. закінчила аспірантуру при ПолтНТУ за спеціальністю „Будівельні конструкції будівель та споруд”. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив теплотехнічних характеристик покриття на величину снігового навантаження». Має понад 15 наукових праць. Викладає дисципліни: «Водопостачання і водовідведення», «Масопередача», «Організація проектування систем водопостачання і водовідведення», «Технічна механіка рідини й газу», «Гідравліка й аеродинаміка», «Нафтогазова механіка», «Ресурсозберігаючі технології у водогосподарських системах», «Чинники успішного працевлаштування».

9. Зубричева Людмила Леонідівна – старший викладач.

Закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1983р., інженер будівельник за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». Викладає дисципліни: «Раціональне використання водних ресурсів», «Водопостачання і водовідведення», «Системи водовідведення промислових підприємств», «Інженерна гідравліка», «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності», «Технічна механіка рідини й газу», «Водні ресурсі їх використання»

10. Костенко Сергій Олександрович – к.т.н., асистент.

Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2009 р., магістр з водних ресурсів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». Після закінчення університету вступив до аспірантури ПНТУ, яку закінчив у 2012 р. У 2017 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Надійність водопостачання групових і виробничих мереж розгалуженого типу». На кафедрі працює з 2012 р. У викладацькій діяльності основна увага приділяється надійності систем і споруд водопостачання, насосним станціям та груповим водопроводам. Викладає дисципліни: «Водопостачання і водовідведення», «Технічна механіка рідин і газів», «Знезалізнення і пом’якшення води», «Спеціальні методи підготовки води».

11. Цецуренко Сергій Вікторович – завідувач лабораторії. 

Закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1983р., інженер будівельник за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». Викладав дисципліни: «Гідравлічні і аеродинамічні машини», «Гідравліка, гідро- та пневмопривід», «Водопостачання і водовідведення», «Насоси і насосні станції», «Гідравліка».

12. Станішевська Оксана Олександрівна – ст. лаборант.

Закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка в 2008 році,  інженер із використання водних ресурсів за спеціальністю «Водопостачання та водовідведення». Приймає участь у проведенні практичних та лабораторних занять з дисциплін «Гідравліка, гідро- та пневмопривід», «Гідравліка», «Технічна механіка рідини й газу», «Водопостачання і водовідведення».

13. Гунько Анатолій Олександрович – навчальний майстер. 

Закінчив Харківський автомобільно-дорожний технікум у 1972 році, технік-будівельник по будівництву та експлуатації автомобільних доріг. Із 1972 по 1974 р.р. – служба у військово-будівельному загоні в м. Куп’янськ. Після армії з 1975 по 2009 р.р. працював у Полтавській районній дорожній ремонтно-будівельній дільниці спочатку 21 рік майстром по будівництву доріг, потім 6 років виконробом та 6 років майстром по експлуатації доріг. Після виходу на пенсію з 2011 року працює в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка на посаді навчального майстра.

У 1998 р. кафедра провела ліцензування спеціальності „Водопостачання і каналізація” та її акредитацію у 1999р. і 2003р. У 2012 р. успішно проведено ліцензування нової спеціальності «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Згідно з сертифікатом СД IV №170145 від 21.06.2002 р., а також ліцензій АА №428701 від 10.01.2003, АД №041118 від 13.07.2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України дозволило кафедрі проводити підготовку за наступними освітньо-кваліфікаційними рівняннями:

бакалавр (термін навчання – 4 роки) з спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Ліцензійний обсяг – 280 осіб денної та 130 заочної форми навчання.

- спеціаліст (термін навчання 1 рік після повного терміну підготовки бакалавра) з присвоєнням кваліфікації інженера зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Ліцензійний обсяг – 100 осіб денної та 285 осіб заочної форми навчання.

магістр (термін навчання 1,5 року після повного курсу підготовки бакалавра) з присвоєнням кваліфікацій:

магістр із спеціальності  «Будівництво та цивільна інженерія» (ліцензійний обсяг – 280 осіб денної та 80 осіб заочної форми навчання);

магістр із раціонального використання та охорони водних ресурсів (ліцензійний обсяг – 30 осіб денної форми навчання).

За всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями є можливість безкоштовного навчання на бюджетних місцях з отриманням стипендій при наявності необхідного середнього балу успішності.

Після закінчення технікуму або коледжу і отримання кваліфікації молодшого спеціаліста можна продовжити навчання за спорідненою спеціальністю із 3 курсу (або за прискореною формою навчання) з отриманням кваліфікації бакалавра через 3 роки. Зарахування відбувається за результатами вступного тестування без здачі зовнішнього незалежного оцінювання.

На кафедрі гідравліки, водопостачання і водовідведення виконуються дослідження за наступними науковими напрямками:

- Розроблення, дослідження і впровадження технологічних схем водопостачання Полтави

- Дослідження процесів очищення питної води

- Розроблення, вдосконалення та експериментальна доводка елементів систем водопостачання та водовідведення

- Розроблення та впровадження заходів щодо енергозбереження в системах водопостачання та водовідведення


Розгорнутий опис

Педагогічна діяльність викладача нерозривно пов'язана з його науковою працею. Вона значно розширює пізнавальний кругозір, дає можливість поглибити свої професійні знання, ознайомитись із новітніми конструкціями й технологіями, оскільки сучасне життя постійно ставить перед спеціалістами завдання творчого характеру, які набагато складніші за типові, які вони вивчають у ВНЗ. Тому зараз у роботі вищої школи чітко простежується тенденція перенесення акценту із суто інформаційного навчання на методологічне, на використання інноваційних процесів, наукових досліджень при розв'язанні завдань проблемного характеру.

Колектив кафедри виконує значний обсяг наукових досліджень, які поділяються за двома напрямами держбюджетним та госпдоговірним.

У плані кафедральної наукової роботи виконується комплексна тема “Розробленя та впровадження прогресивних технічних рішень з надійності, енергозаощадження та очищення природних та стічних вод”. Ця загальна тема виконується за 5-ма напрямами під науковим керівництвом провідного науковця:

1) Розроблення, дослідження і впровадження технологічних схем водопостачання м. Полтава. Наук. керівник – к.т.н., доц. Новохатній В.Г.

За цим напрямом підготували й захистили дисертації:

1. Калюжний А.П. (2003р.),

2. Усенко І.С. (2004 р.),

3. Матяш О.В. (2012 р.).

Протягом 2001–2012 р.р. отримано 5 патентів, опубліковано близько 60 статей, а також зроблено близько 40 доповідей на науково-технічних конференціях місцевого, державного та міжнародного рівнів;

2) Оптимізація систем водопостачання і водовідведення з метою економії енергоресурсів. Наук. керівник – к.т.н., доц. Гузинін О.І.

За результатами досліджень у цьому напрямі захищена дисертація Валахом В.П. (1988р.), підготовлена до захисту дисертація Цецуренко С.В., а також докторська дисертація Гузиніна О.І., отримано понад 10 патентів, опубліковано низку статей та зроблено ряд доповідей на науково-технічних конференціях місцевого, державного та міжнародного рівнів.

3) Розроблення, вдосконалення та експериментальна доводка елементів систем водопостачання та водовідведення. Наук. керівник – к.т.н., проф. Срібнюк С.М.

У 1994 р. під науковим керівництвом Срібнюка С.М. захистив дисертацію Молодорич О.М.; опубліковано більше 25-ти статей, зроблено 9 доповідей на науково-технічних конференціях місцевого, державного та міжнародного рівнів. Ряд винаходів Срібнюка С.М., захищених 60 патентами впроваджені у виробництво та застосовується на мережах м. Полтави;

4) Розроблення та впровадження заходів щодо енергозбереження в системах водопостачання та водовідведення. Наук. керівник – к.т.н., доц. Григоренко М.В.

За цим напрямом виконали магістерські роботи Таран Ю. (2002 р.), Поліщук О.В. (2003 р.), які посіли перші місця на університетському конкурсі дипломних та магістерських робіт.

Розроблення к.т.н., доц. Григоренка М.В. дістали широке впровадження на спорудах КП „Полтававодоканал” , дозволивши отримати значну економію електроенергії.

5) Дослідження процесів очищення питної води. Наук. керівник – к.т.н., ст. викл. Яковлєв В.С.

За цим напрямом захистив у 1997 р. дисертацію Злобін І.О. і вступив до аспірантури випускник кафедри Міхеєв Р.В., який нині працює головним інженером ТОВ „Кеміпол Україна”.

Виконуючи наукові дослідження, викладач глибше проникає в сутність того чи іншого питання, відкриває для себе (а отже, за необхідності і для інших) грані нових, ще не пізнаних явищ. Без наукової діяльності викладач (навіть із науковим ступенем або вченим званням) залишається однобічно, а іноді й неглибоко підготовленим, вузьким фахівцем із застарілим багажем.

Крім зазначеного, викладачами кафедри щороку виконується чималий обсяг госпдоговірних робіт. Так протягом 1975–2012 р.р. кафедрою були проведені науково-дослідні роботи та розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності системи водопостачання м. Полтави. Роботи виконувалися під науковим керівництвом к.т.н., доц. Новохатнього В.Г.

Починаючи з 1985 року на кафедрі було проведено широкий комплекс науково-дослідних робіт із очищення висококонцентрованих стоків (молокозаводів, сирзаводів, пивзаводів тощо) на дискових біофільтрах. За результатами НДР розроблено декілька десятків проектів систем водовідведення промпідприємств, які були впроваджені на заводах Полтавської Чернігівської, Сумської, Харківської областей України та Тульської, Калузької, Псковської областей Росії.

Великий обсяг науково-дослідних робіт із вивчення гідродинаміки підводних протяжних конструкцій типу трубопроводів або кабелів зв’язку був проведений групою у складі Срібнюка С.М., Молодорича О.М., Цецуренка С.В. під науковим керівництвом к.т.н., проф. Срібнюка С.М. За результатами проведених НДР були сформульовані рекомендації стосовно:

– вибору швидкості укладання конструкції на дно при різних хвильових режимах моря;

– установлення оптимальних проміжків між конструкцією і дном для забезпечення самозанурювання конструкції в донний ґрунт;

– вибору силового обладнання для укладання й підйому конструкції із замуленого стану.

За результатами проведених НДР було сформовано та отримано близько 25-ти патентів на винаходи, а також захищена кандидатська дисертація Молодоричем О.М.

Починаючи з 2001 р., під науковим керівництвом Срібнюка С.М. проводяться значні обсяги науково-дослідних робіт із удосконалення роботи каналізаційних і водопровідних насосних станцій м. Луцька.

Постійну допомогу виробництву з очищення промислових стоків, зокрема гальванічних цехів, надавали к.т.н., доц. Гузинін О.І. та к.т.н., доц. Злобін І.О.. Гузинін О.І. також працює над питаннями сантехобладнання житлових будинків, які виникають у судових процесах. Він щорічно контролює ліміти водоспоживання в усіх корпусах університету і веде постійний нагляд за станом системи зливової каналізації студентського містечка, яке знаходиться під впливом зсувових явищ.

Результатом плідного співробітництва доцентів Злобіна І.О. та Гузиніна О.І. із керівництвом Кременчуцьких очисних споруд стало розв'язання питання очищення питної води Кременчуцького водосховища від синьо-зелених водоростей.

Із 2001 по 2005 р. к.т.н., доц. Григоренко М.В. був постійним консультантом із питань енергозбереження КП „Полтававодоканал”. Тільки в 2003 р. за його особистими пропозиціями та рекомендаціями на вказаному підприємстві було заощаджено більше 10-ти мільйонів кіловат електроенергії.

Чималий обсяг робіт колектив кафедри виконує на замовлення ректорату:

– розроблення доц. Григоренком М.В. робочих креслень систем водопостачання і водовідведення навчального корпусу „К” (колишній банно-пральний корпус на території кадетського училища) у 2002 р. Слід відзначити і значний обсяг робіт із проектування систем водопостачання і водовідведення нафтогазового полігону, який також був виконаний к.т.н., доц. Григоренком М.В.;

– розроблення доц. Клепіковим О.Д. мереж зливової каналізації стадіону університету в 2003 році.;

– проектування та авторський нагляд старшого викладача Зубричевої Л.Л. за впровадженням систем водопостачання та водовідведення при перебудови кафе центрального корпусу в 2005 р.;

– розроблення ст. викладачем Молькою І.В. систем водопостачання та водовідведення для житлового будинку у м. Полтава, амбулаторії сімейної медицини у с. Василівка, КПП і модуля ПолтНТУ у 2012 р., спортивного комплексу «Радуга» на території ПолтНТУ у 2013 р., а також багато інших замовлень із водопостачання та водовідведення різних лабораторій та організацій міста.

Кафедра гідравліки, водопостачання та водовідведенняпостійно працює над розвитком лабораторної бази ще з 1950 року, завдяки чому має 4 спеціальні лабораторії загальною площею близько 400 м2, де студенти можуть практично вивчати теоретичний матеріал, а викладачі, аспіранти, здобувачі плідно займатись науковою діяльністю.

 

Історія розвитку

Розвиток лабораторії гідравліки почався у 50-ті роки. Завдяки професійній підготовці, наполегливості та енергійності Конопкіна Б.К. були створені основні класичні лабораторні установки з гідравліки й аеродинаміки. Під керівництвом Улізько П.Є. у 60-ті роки було створено кабінет сантехніки.

Робочою групою в складі к.т.н., доц. Ю.П. Василенка, к.т.н., доц. І.О. Злобіна та А.Г. Тарана було розроблено проект лабораторії з очищення природних і стічних вод, який був реалізований кафедрою. Під керівництвом Ю.П. Василенка у 80-ті роки було організовано науково-дослідну лабораторію біологічного очищення стічних вод, на базі якої створено багато проектів очищення висококонцентрованих стічних вод молокозаводів, сирзаводів та пивоварних заводів, які були впроваджені у виробництво.

У 90-ті групою в складі С.М. Срібнюка, О.М. Молодорича, С.В. Цецуренка й О.Д. Клепікова радикально модернізується лабораторія гідравліки: перебудовуються малий і великий гідролотки та інші установки, будується система обігового водопостачання великого лотка з потужним насосом, для якого силами цієї групи будується спеціальне приміщення. У цей же період к.т.н., доцентом О.І. Гузиніним розробляється та обладнується нова лабораторія санітарно-технічного обладнання, де і сьогодні проводяться заняття для студентів будівельного й санітарно-технічного факультетів.

У 2000 р. доценти М.В. Григоренко та В.Г. Новохатній обладнують нову лабораторію водопровідних мереж. Кафедра приділяє велику увагу розвиткові лабораторної бази. Викладачі активно працюють над обладнанням нової лабораторії водопровідних мереж, виконується реконструкція лабораторії очистки природних та стічних вод.

 

Розгорнутий опис

На основних класичних установках лабораторії гідравліки (ауд. 109) формуються фундаментальні інженерні знання з гідравліки й аеродинаміки у студентів будівельних, механічних, нафтогазовидобувних спеціальностей та напрямку природокористування. У ході виконання лабораторних робіт студенти знайомляться з вимірювальними приладами, визначають фізичні властивостей рідин, гідростатичний тиск та аеродинамічні характеристики потоку повітря.

Прилади для визначення густини та в’язкості рідин, а також гідростатичного тиску

Установка для дослідження коефіцієнта лобового опору тіл різної форми

Виконуються дослідження режимів руху рідини в круглій трубі, вивчаються енергетичні характеристики потоку рідини та рівняння Бернуллі, визначаються коефіцієнти гідравлічного тертя при русі рідини в напірних трубопроводах із різних матеріалів та коефіцієнти місцевих опорів.

Установка для вивчення енергетичних характеристик потоку рідини та рівняння Бернуллі

Установка для визначення коефіцієнтів гідравлічного тертя та місцевих опорів

Для дослідження коефіцієнта фільтрації ґрунту використовуються прилади Дарсі й Тіма. Наявні установки дозволяють встановити швидкості фільтрування води через ґрунт та гідравлічний ухил, а на основі отриманих даних за довідниковою літературою визначається тип ґрунту.

Прилад Дарсі Прилад Тіма

Окрім класичних лабораторних робіт виконуються також науково-дослідницькі роботи.

 • Лабораторно-дослідницька установка «Дослідження процесу фільтрації через піщану греблю» являє собою дзеркальний лоток перерізом 0,2х0,6 м і довжиною 2 м. У лотку насипана ґрунтова піщана гребля із закладенням відкосів m=2, ширина по верху 15 см. Передбачено підведення води у верхній б’єф греблі та відведення її з нижнього б’єфу. Значний об’єм установки дозволяє визначати фільтраційну витрату й коефіцієнт фільтрації ґрунту з великою точністю. За бажанням замовника ґрунт може бути замінений на інший і для  такої греблі буде встановлено положення кривої депресії та будуть знайдені відповідні характеристики.

Фільтрація через піщану греблю

Малий дзеркальний лоток

Лабораторно-дослідницька установка «Малий дзеркальний гідравлічний лоток» має розміри 0,25х0,65х6,0 м. У голові лотка встановлений хонейкомб із скляних трубок діаметром 1 см і довжиною 35 см, далі по довжині розташовуються різні моделі водозливів: із тонкою стінкою, практичного профілю та з широким порогом. У лотку може бути змодельована будь-яка водоскидна споруда, досліджені її характеристики та надані відповідні рекомендації. Досліджується процес витікання води з-під щита, процеси переходу з бурного стану потоку в спокійний і навпаки, а також процес гасіння енергії в нижньому б’єфі у водобійному колодязі та за допомогою водобійної стінки. Саме через незадовільну роботу споруд нижнього б’єфу відбувається переважна більшість аварій водоскидних споруд. Конструктивні розміри лотка дозволяють також проводити науково-дослідницькі роботи по замуленню циліндричної конструкції в дно водяного переходу.

У лабораторії  гідравліки є також великий експериментальний гідро канал, що дозволяє вирішувати задачі експериментальної гідромеханіки, пов’язаних  із вивченням руху тіл відносно нерухомої рідини або обтікання нерухомого тіла рідиною

 

Гідроканал лабораторії гідравліки ПолтНТУ має прямокутний перетин 0,8*0,8м і довжину 14,5 м. Він обладнаний насосною установкою, що забезпечує подачу до 500 м3/г і напір 16м, створюючи потік в лотку зі швидкістю до 0,8 м/с.

Завдяки обладнанню лотка хвильовим репродуктором та вирівнювачем потоку сотової конструкції на вказаному гідроканалі при відповідному обладнанні можуть проводитися такі експериментальні дослідження:

- вивчення гідродинамічних характеристик протяжних систем (труб, кабелів зв’язку) у необмеженому потоці;

- вивчення впливу на гідродинамічні характеристики циліндричних або профільних систем даної поверхні при наближенні до неї такої системи;

- дослідження вібраційних характеристик протяжних системі окремих тіл при наявності хвильових процесів;

- дослідження впливу ансамблю сферичних тіл на досліджуваний факал на заміну приєднаних мас;

- дослідження силової взаємодії конструкції при наближенні її до податливої донної поверхні;

- дослідження силової взаємодії замуленої конструкції в донний ґрунт з метою вибору відповідного силового обладнання для проведення ремонтних операцій і т.ін.

У різні роки використанням цього гідро каналу було проведено ряд досліджень, зокрема за темами «Посейдон», «Альціона» із вивчення гідродинаміки протяжних конструкцій. За результатами опубліковано ряд статей, отримано більше 20 патентів та захищена кандидатська дисертація.

Лабораторія гідравлічних машин (ауд. 109М) дозволяє проводити наступні досліди:

- визначення конструктивної схеми та деталей головних типів насосів

- побудову робочих характеристик відцентрового насоса по даним його випробувань;

- досліди сумісної роботи відцентрових насосів;

- кавітаційні випробування відцентрового насосу.

- автоматичне керування роботою насосів на насосних станціях.

Лабораторія насосного обладнання

Лабораторія очищення природних і стічних вод (ауд. 110) дозволяє проводити випробування роботи сконструйованих приладів для очищення води та каналізаційних стоків.

Моделі установок для очищення стічних вод та обробки осаду
та дослідження масообмінних процесів

Виконуються наступні лабораторні роботи та практичні досліди:

- Дослідження роботи вертикального відстійника на технологічній моделі.

- Визначення технологічних характеристик аеротенка-змішувача та аеротенка-відстійника.

- Визначення ефекту очистки на дисковому біологічному фільтрі.

- Визначення параметрів процесу аеробної анабілізації осаду.

- Визначення ефективності зневоднення осаду на діючій моделі центрифуги.

Прилади для хімічного аналізу якості природних та стічних вод

Модель дискового біофільтра

Навчальна лабораторія санітарно-технічного обладнання (ауд. 108) дозволяє на її устаткуванні проводити наступні досліди:

- вивчення санітарно-технічного обладнання будівель за стендами і плакатами;

- визначення геометричних характеристик лічильників води;

- побудова залежності витрат напору в лічильнику від витрати води;

- визначення гідравлічного опору лічильника води;

- визначення витрат напору у водорозбірній арматурі;

- вивчення роботи змивних бачків, регулювання роботи, ліквідація витоку;

- вивчення роботи каналізаційного стояка та гідравлічного затвору.

Лабораторія санітарно-технічного обладнання

На базі лабораторій кафедри гідравліки, водопостачання і водовідведення виконуються наукові дослідження за наступними  напрямками:

- Розроблення, дослідження і впровадження технологічних схем водопостачання

- Дослідження процесів очищення питної води

- Розроблення, вдосконалення та експериментальна доводка елементів систем водопостачання та водовідведення

- Розроблення та впровадження заходів щодо енергозбереження в системах водопостачання та водовідведення.

Фахівці кафедри прикладають великі зусилля до впровадження лабораторних робіт на ЕОМ у навчальний процес та його програмне забезпечення. Так, доцент Гузинін О.І. розробив програму для техніко-економічного та гідравлічного розрахунку кільцевих мереж водопостачання (GAI001) і мереж водовідведення (LIVKAN), а доценти Григоренко М.В. і Усенко І.С. – програму для гідравлічного розрахунку кільцевих мереж водопостачання (HIDRO).

 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Назва лабораторії, спеціальний
кабінет, площа

Наявне технічне забезпечення ( обладнання)

1

Лабораторія санітарно-технічного обладнання, аудиторія 108 Ц,

75 м2.

Лабораторна установка в складі  бака для води, насосу, лічильників, стояків – водопровідних і каналізаційних, змивних бачків і т.д., стенди з сучасними водопровідними трубами, фітингами та арматурою.

2

Лабораторія гідравліки, аудиторія 109 Ц,

90 м2.

Лабораторні установки Бернуллі, режимів руху рідини, втрат напору по довжині та місцевих , фільтрація через піщану греблю, витікання рідини з отворів і насадок, великого та малого дзеркальних лотків.

3

Лабораторія гідравлічних машин аудиторія 109 ЦМ,

78 м2.

Лабораторні установки: випробування роботи відцентрових насосів, паралельна робота 2-х насосів, кавітація. 

4

Лабораторія очищення природних і стічних вод, аудиторія 110,

135 м2.

Лабораторні установки: відстійники, піскові фільтри, освітлювач, аеротенк, біофільтр, біотенк, вторинний відстійник. До складу установок входять: усереднювач, подавальний бак, насоси, приймальні баки, компресор.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка здійснює підготовку фахівців для Азербайджану, Алжиру, Білорусі, Гани, Індії, Іраку, Казахстану, Камеруну, Китаю, Конго, Лівану, Пакистану, Палестини, Росії, Сирії, Судану, Тунісу, Туркменістану, Узбекистану, Чаду.

Університет має довгострокові угоди про наукове співробітництво із наступними іноземними навчальними закладами:

− Технічний університет в м. Ліберце (Чехія);

− Свєтокшинська Політехніка (м. Кельци, Польша);

− Університет в м. Тюбінгені (Німеччина);

− Університет прикладних наук в м. Бранденбург (Німеччина);

− Санкт-Петербурзький державний університет економіки й фінансів (Росія);

− Санкт-Петербурзький державний електротехніний університет (Росія);

− Іссик-Кульський державний університет (Киргизія);

− Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан).

− Інститут нафти і газу (м. Краків, Польща).

– Китайський університет нафти (м. Пекін, Китай).

–  Пекінський технологічний інститут (м. Пекін, Китай).

Основні напрями співпраці з іноземними навчальними закладами:

− обмін досвідом в галузі навчального процесу;

− співпраця в галузі підготовки науково-педагогічних кадрів;

− обмін викладачами;

− обмін групами студентів в межах студентських практик;

− проведення спільних досліджень в галузі освіти, науки й культури;

− обмін науковою документацією та інформацією;

− організація спільних семінарів і наукових конференцій;

− спільні публікації наукових досліджень.

Перелік документів необхідних для оформлення заяви щодо вступу до університету:

 • паспорт, військовий білет або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків) та копію ідентифікаційного коду;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • 3 поштові конверти з марками по Україні, конверти форматів А-4, А-5 та картонна папка-обкладинка.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – це велика міжнаціональна родина, яка об’єднує 10 тисяч студентів з усієї України та 30 країн світу.

Сьогодні студентами університету є громадяни Алжиру, Анголи, Афганістану, Азербайджану, Камеруну, Китаю, Гани, Грузії, Єгипту, Ємену, Йорданії, Індії, Іраку, Ірану, Казахстану, Кенії, Лівії, Намібії, Нігерії, Марокко, Росії, Саудівська Аравії, Сирії, Судану, Тунісу Туркменістану, В'єтнаму, Уганди, Узбекистану і Зімбабве.

Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі, а також займатися науковою діяльністю під час навчання в аспірантурі та докторантурі.

Підготовче відділення здійснює підготовку іноземних громадян до вступу у виші навчальні заклади України за економічним та інженерно-технічним напрямами.

Вартість навчання 
(не залежно від обраної спеціальності чи напряму):

- Бакалаврат – 45 тис. грн. / рік (денна форма) та 33 тис. грн. / рік (заочна форма);

- Магістратура – 46 тис. грн. / рік (денна форма) та 35 тис. грн. / рік (заочна форма);

- Підготовче відділення – 22 тис. грн. / рік.

Студентське життя в ПНТУ дуже різнобарвне та яскраве. Кожен студент відкриє для себе масу можливостей для особистої самореалізації та подальшого розвитку своїх здібностей та уподобань. Університетом створено умови для самостійного вдосконалення знань у вільний від навчання час, розвитку їх захоплень, усі бажаючі можуть зайнятися громадською діяльністю, спробувати себе у студентському самоврядуванні, різноманітних гуртках, секціях, клубах та центрах за інтересами.

Студенти кафедри залучаються до наукової роботи вже починаючи з 2-3 курсів. Кращі студенти виступають з доповідями на конференціях, разом з викладачами публікують тези виступів та статті за матеріалами проведених досліджень. Випускні дипломні та магістерські роботи щорічно приймають участь у конкурсах дипломних робіт, де займають достойні місця. Так, у 2006 році магістерська робота Васильєвої Т.О. на тему «Інтенсифікація процесів водопідготовки в умовах погіршення якості води Кременчуцького водосховища», виконана під керівництвом Злобіна І.О., отримала 1-е місце.

Доповідь на конференції ПолтНТУ

Переможці університетських олімпіад зі спеціальності щороку представляють університет на Всеукраїнських олімпіадах, де показують високий рівень підготовки як в особистій, так і командній першості.

Всеукраїнська олімпада зі спеціальності в КНУБА

Наші студенти на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності в ХНУБА

 

Студенти кафедри з видатними науковцями України

 

Наші досягнення за 2015 рік

Адреса: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, Кабінет кафедри – 120Ф

Тел: Зубричева Людмила Леонідівна – тел. 099 3656598

Матяш Олександр Васильович - тел. 066 7782202

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: www.pntu-gww.at.ua

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018