Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Секція будівельної механіки

Кафедра будівельної механіки існує з 1930 року. Остаточно таку назву кафедра одержала ще в 1953 році. Першим завідувачем кафедри був професор, кандидат технічних наук, заслужений діяч вищої школи УРСР Доценко Іван Савович. З 2004 року завідуючим кафедрою є кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент академії будівництва України Шкурупій Олександр Анатолійович.

Підготовка висококваліфікованих фахівців для будівельної галузі проводиться за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

-  Бакалавр;

-  Спеціаліст;

-  Магістр.

Кафедра викладає основні курси з дисциплін: будівельна механіка, спецкурси будівельної механіки, чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ, основи теорії споруд, інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд, інформатика, інформатика і програмування для студентів за різними напрямами підготовки.

Кафедра будівельної механіки проводить наукові дослідження з питань міцності, жорсткості, стійкості та надійності в галузі будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, будівельних конструкцій, будівель та споруд на дію різних видів навантажень та впливів.

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальною, нормативною та методичною літературою для одержання теоретичних та практичних знань, а також самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання.

№ з/п

Прізвище, ініціали викладача

Посада

Вчена ступінь,  звання

1

Шкурупій О.А.

зав. кафедри

к.т.н., професор

2

Васюта В.В.

доцент

к.т.н., доцент

3

Пащенко А.М.

доцент

к.т.н., доцент

4

Северин В.О.

доцент

к.т.н., доцент

5

Джуpa В.М.

доцент

к.т.н.

6

Лазарєв Д.М.

доцент

к.т.н., доцент

7

Карабаш Л.В.

доцент

к.т.н.

8

Митрофанов П.Б.

доцент

к.т.н.

9

Лaвpишко О.М.

старший лаборант

 

 

Шкурупій Олександр Анатолійович,

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», професор кафедри будівельної механіки, завідувач кафедри.

Завідує кафедрою з 2004 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Спецкурси будівельної механіки», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Керує аспірантурою. Автор понад 100 опублікованих праць, серед яких навчальний посібник з грифом МОН України “Основи теорії споруд”, 1 нормативний документ.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм. Член-кореспондент Академії будівництва України.

За 28 років виробничої, наукової та педагогічної діяльності О.А. Шкурупій вирішив низку наукових і практичних проблем інженерних розрахунків існуючих та проектованих будівельних конструкцій. Розробив, запроектував та впровадив у виробництво ряд нових типів будівельних конструкцій.

О.А. Шкурупій – член вченої ради університету та наукового семінару спеціалізованої вченої ради спеціальності “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”.

Васюта Василь Васильович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 30 науково-методичних праць. Виконує обов’язки заступника декана гуманітарного факультету.

Сфера наукових інтересів: оцінювання напружено-деформованого стану стиснутих трубобетонних конструкцій.

Пащенко Андрій Миколайович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 1996 року. Викладає курси «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд».

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності елементів будівельних конструкцій із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу.

Науковий напрямок доцента Пащенка А.М. – імовірнісний розрахунок континуальних систем на базі методу скінченних елементів.

Доцент Пащенко А.М. має понад 60 наукових праць, зокрема 27 із них у фахових виданнях, а також є автором понад 14 методичних вказівок з різних дисциплін. На професійному рівні володіє сучасними мовами програмування, що є здобутком у вигляді низки програмних продуктів для ПЕОМ, які використовуються у навчальному процесі, зокрема Persist та Dуnamic32. Виконує обов’язки відповідального за науковим напрямком, а також є одним з керівників наукового студентського гуртка та кожного року готує зі студентами наукові роботи на конкурс.

Северин Віталій Олексійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», доцент кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2003 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки. Автор понад 40 науково-методичних праць. Виконує обов’язки відповідального за профорієнтаційну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: оцінювання надійності роботи будівельних конструкцій багатоповерхових промислових будівель.

Джуpa Володимир Миколайович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки. Автор понад 20 науково-методичних праць. Виконує обов’язки заступника декана будівельного факультету та відповідального за методичну роботу кафедри.

Сфера наукових інтересів: оцінювання напружено-деформованого стану стиснутих сталезалізобетонних конструкцій.

Карабаш Леонід Віталійович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: міцність шпонкових з’єднань бетонних та залізобетонних елементів.

Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри. Під керівництвом Карабаша Л.В. студенти систематично приймають участь в наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукових розробок публікуються в фахових наукових виданнях.

Лазарєв Дмитро Миколайович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», працює на посаді доцента кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2007 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування»

Автор понад 20 науково-методичних праць, 1 навчального посібника, 1 авторського свідоцтва.

Виконує обов’язки відповідального за міжнародні зв’язки кафедри.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Митрофанов Павло Борисович

кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», старший викладач кафедри будівельної механіки.

Працює на кафедрі з 2008 року. Викладає курси «Будівельна механіка», «Будівельна механіка (спецкурс)», «Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ», «Основи теорії споруд», «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд», «Інформатика», «Інформатика і програмування» для студентів за різними напрямами підготовки.

Автор понад 20 науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: розробка методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, будівельних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм.

Виконує обов’язки відповідального за зв’язки кафедри з бібліотекою. Під керівництвом Митрофанова П.Б. студенти систематично приймають участь в наукових конференціях та конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукових розробок публікуються в фахових наукових виданнях.

З моменту заснування у 1930 році Полтавського інституту інженерів сільськогосподарського будівництва і до 1953 року різні фундаментальні і професійно-орієнтовані дисципліни (теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельні конструкції тощо) викладались на об‘єднаних кафедрах.

Кафедра будівельної механіки в нашому навчальному закладі існує з 1953 року. Першими викладачами будівельної механіки були професор Купінський К.М. та старший викладач Майліс Я.Х.

 

Перші викладачі будівельної механіки в нашому навчальному закладі:

Купінський К.М. та Майліс Я.Х.

 

Першим завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Доценко І.С.

Розрахунок сучасних будівельних конструкцій, будівель і споруд пов’язаний з великим обсягом обчислень та застосуванням варіаційних і чисельних методів розрахунків, які потребують використання засобів обчислювальної техніки. Кафедра була ініціатором впровадження в нашому навчальному закладі обчислювальної техніки в навчальний процес та наукові дослідження.

З 1962 року при кафедрі будівельної механіки організована лабораторія обчислювальної техніки, яку очолив професор Невський П.М. Відтоді колектив кафедри проводить активну роботу з впровадження обчислювальної техніки в навчальний процес та виконання науково-дослідницьких робіт.

На базі кафедральної лабораторії обчислювальної техніки у 1980 році при кафедрі був створений обчислювальний центр нашого навчального закладу, першим начальником якого був доцент кафедри Митрофанов Б.П. Колектив кафедри був фундатором впровадження ЕОМ у навчальний процес, науково-дослідницьку роботу та автоматизовану систему управління нашого навчального закладу (АСУ ВУЗ). Виконуючи роботи з освоєння різних ЕОМ („Промінь”, „Наірі”, „Мінськ-22”, „ЕС–1022”, „ЕС 1036”, персональних комп’ютерів тощо) кафедра приймала активну участь у підготовці та перепідготовці викладачів і співробітників навчального закладу з питань використання обчислювальної техніки.

У 1990 році обчислювальний центр нашого навчального закладу став самостійним підрозділом.

Використання кафедрою засобів обчислювальної техніки дозволило виконати складні розрахунки для проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд Полтавщини (рамний каркас трибун стадіону „Ворскла”, нового автовокзалу м. Полтави, фундаментні плити багатоповерхових будівель, динамічні розрахунки на замовлення заводів „Дормаш” та „КРАЗ” міста Кременчука тощо).

В різні роки кафедру будівельної механіки очолювали:

1935-1941 рр. – професор Купінський К.М.

1941-1953 рр. – доцент, к.т.н. Хілобок Г.К.

1953-1962 рр. – доцент, к.т.н. Доценко І.С.

1962-1972 рр. – доцент, к.т.н. Невський П.М.

1972-1986 рр. – заслужений діяч ВШ УРСР, професор Доценко І.С.

1987-1994 рр. – доцент, к.т.н., Козир О.О.

1994-1998 рр. – доцент, к.т.н., Клименко В.І.

В різні роки на кафедрі будівельної механіки працювали такі провідні викладачі:

Майліс Я.Х., Доценко І.С., Невський П.М., Репало А.А., Коломієць І.А., Митрофанов Б.П., Карамушка В.М., Яровий М.Л, Рубель В.М., Клименко В.І., Козир О.О., Крещенко Л.Ф., Корх О.І., Кропивницький С.В., Савенко Р.Г., Рогоза М.Є., Харченко О.А, Сороковий О.І. та інші.

У жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки проходила науково-технічна рада, яка була створена Міністерством вищих і середніх навчальних закладів СРСР, що проходила на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців в цій галузі.

 

Науково-технічна рада, що проходила у жовтні 1983 року на базі кафедри будівельної механіки за участю провідних науковців: І.С.Цуркова, О.М.Масленнікова, О.Р.Ржаніцина, Г.С.Петросяна, Н.П.Абовського, Н.Д.Левіцької та ін.

 

Доповідь на науково-технічній раді доктора технічних наук,

професора Олексія Руфовича Ржаніцина

Кафедра є не випусковою. Навчання проводить для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр за напрямками підготовки та спеціальностями:

6.060101 – Будівництво;

6.060102 – Архітектура;

6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій;

6.050304 – Нафтогазова справа;

6.050503 – Машинобудування;

6.010203 – Здоров’я людини;

6.050301 – Гірництво.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями:

7.06010101 – Промислове і цивільне будівництво;

Спеціалізації:

 • Проектування і будівництво об'єктів нафтогазодобувного комплексу;
 • Сільськогосподарське будівництво;
 • Експлуатація, ремонт і підсилення конструкцій будівель та споруд.

7.06010103 – Міське будівництво та господарство;

7.06010104 – Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

7.06010105 – Автомобільні дороги і аеродроми.

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями:

8.06010101 – Промислове і цивільне будівництво;

8.06010103 – Міське будівництво та господарство;

8.06010104 – Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;

8.06010105 – Автомобільні дороги і аеродроми.

Викладачами кафедри будівельної механіки виконуються наукові дослідження за напрямом «Розрахунок міцності, жорсткості, стійкості та надійності будівельних конструкцій, будівель та споруд на дію різних видів навантажень та впливів».

Дослідження здійснюються з питань:

- розробка методик розрахунку міцності, жорсткості та стійкості залізобетонних конструкцій на різні види навантажень і впливів (Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М.. Карабаш Л.В., Митрофанов П.Б.);

- вивчення міцності, жорсткості, стійкості сталезалізобетонних конструкцій (Джуpa В.М., Васюта В.В.);

- оцінювання параметрів надійності будівельних конструкцій та їх елементів із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу та нормування навантаження (Пащенко А.М., Северин В.О.);

- моделювання основ будівель та споруд.

Метою досліджень є підвищення надійності та зменшення матеріаломісткості будівельних конструкцій, оптимізація конструктивних рішень каркасів будівель.

Результатом досліджень за останні роки розроблені методи, алгоритми та програмні комплекси для розрахунків будівельних конструкцій та їх елементів на міцність, жорсткість, стійкість та надійність.

Наукова робота кафедри виконується в таких формах і напрямках: госпдоговірна, видавнича діяльність, виконання дисертаційних робіт, науково-дослідна робота студентів під керівництвом викладачів, участь у наукових конференціях, укладання творчих договорів, науково-методична робота, відповідно тематичного плану науково-дослідницьких робіт, що виконуються в межах основного робочого часу викладачів кафедри.

Кафедра підтримує зв’язки з КНУБА, ОДАБА ДонАБА НДІБК, ХДАМГ, національним університетом „Львівська політехніка”, Рівненським національним університетом водного господарства, Луцьким державним технічним університетом та ін.

Кафедра будівельної механіки проводить підготовку фахівців з наступних професійно орієнтованих і фахових дисциплін:

1. Будівельна механіка (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

2. Будівельна механіка (спецкурс) (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на стійкість (вивчення методів розрахунку міцності та жорсткості будівельних конструкцій, будівель і споруд на дію статичних та рухомих навантажень й інших впливів). Основи динаміки стержневих систем).

3. Чисельні методи розв’язання інженерних задач на ПЕОМ (постановка інженерної проблеми; складання математичної моделі роботи будівельних конструкцій, будівель та споруд; розробка чисельних алгоритмів і розв’язання інженерних задач на ПЕОМ; аналіз результатів розрахунку).

4. Основи теорії споруд (вивчення методів розрахунку будівельних конструкцій, будівель та споруд на міцність, жорсткість і стійкість при дії статичних та рухомих навантажень й інших впливів).

5. Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд (вивчення та застосування ліцензійних пакетів прикладних програм для розрахунку та проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд).

6. Інформатика (вивчення офісних прикладних програм для застосування в будівельній галузі).

7. Інформатика і програмування (вивчення офісних прикладних програм для застосування в галузі геодезії, картографії та землеустрою).

8. Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики (вивчення офісних прикладних програм для обробки даних методами математичної статистики в галузі фізичної культури та спорту).

На сьогодні кафедра будівельної механіки має лабораторію, оснащену 12 комп’ютерами, де студенти інженерних спеціальностей навчаються інформаційним технологіям у будівництві, виконуючи розрахунки несучих конструкцій будівель і споруд з використанням ліцензійних пакетів прикладних програм, а також програм розроблених викладачами кафедри.

Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальною, нормативною та методичною літературою для одержання студентами усіх форм навчання теоретичних і практичних знань та навичок, а також для їх самостійної й індивідуальної роботи.

Перелік основних навчально-методичних розробок викладачів кафедри:

- Шкурупій, О.А. Основи теорії споруд: навчальний посібник / О.А.Шкурупій, Р.В.Толстопятов, Д.М.Лазарєв. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 327 с.: іл. (з грифом МОН України).

 

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Розрахунок тонкої плити методом скінченних елементів засобами програмного комплексу Ліра» з дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014.– 14 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання до розрахунково-графічної роботи №2 на тему «Розрахунок тонкої плити методом скінченних елементів» з дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд» для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 15 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему “Реалізація алгоритмів методу скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку тонкої плити” з дисципліни “Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель і споруд” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст", "магістр" спеціальності 7.06010101, 8.06010101 "Промислове та цивільне будівництво" усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014.– 46 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Реалізація алгоритмів метода скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку балки» із дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд». Напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 24 с.

- Методичні вказівки до практичних занять на тему «Реалізація алгоритмів метода скінченних елементів засобами табличного процесора для розрахунку ферми» із дисципліни «Інтегровані системи для розрахунку і проектування конструкцій будівель та споруд». Напрям підготовки 6.060101 – «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр». – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 26 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» для студентів усіх форм навчання. Шифр і найменування галузі знань – 0601 «Будівництво та архітектура». Напрям підготовки – 6.060101 «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» » / Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М., Карабаш Л.В. – Полтава: ПолтНТУ, 2013 – 43 c.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» частина 3 (стійкість і динаміка стержневих систем) для студентів усіх форм навчання. Шифр і найменування галузі знань – 0601 «Будівництво та архітектура». Напрям підготовки – 6.060101 «Будівництво». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр» / О.А. Шкурупій, Д.М. Лазарєв, А.М. Пащенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 32 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Чисельні методи розв’язування інженерних задач на ПЕОМ» на тему: «Методи чисельного інтегрування в інженерних задачах будівництва» для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Пащенко А.М., Шкурупій О.А., Голов О.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 29 с.

- Методичні вказівки з дисципліни “Інформатика” до виконання лабораторних робіт на тему: «Операційна система MS Windows. Менеджери файлів. Архіватори. Антивірусні програми. Текстовий редактор MS Word» для студентів усіх форм навчання з напряму підготовки 6.060101 – “Будівництво”/ Джуpa В.М., Кальченко А.О., Мартьянов В.В., Митрофанов П.Б. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 46 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» частина 3 (стійкість і динаміка стержневих систем) для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М., Пащенко А.М. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання розрахунково-графічної роботи на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 21 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок балки стінки засобами програмного комплексу «ЛИРА» для студентів усіх спеціальностей, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 19 с.

- Методичні вказівки з дисципліни «Інтегровані системи для проектування і розрахунку конструкцій будівель та споруд» до виконання практичних робіт на тему: «Розрахунок балки стінки методом скінченних елементів засобами табличних процесорів MS Excel та Open Office Calc» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, що навчаються за ОКР «Магістр» з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Голов О.О., Пащенко А.М., Северин В.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 27 с.

- Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Будівельна механіка (спецкурс)» на тему: «Розрахунок балки-стінки методом скінчених різниць» для студентів усіх форм навчання з напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» / Шкурупій О.А., Пащенко А.М., Голов О.О. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.

 

Кафедра приймає участь у розробці державних будівельних норм України та державних стандартів, а саме:

- ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення - Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Київ, 2011.(За участю Шкурупія О.А.).

Наукова діяльність викладачів кафедри здійснюється за кількома напрямками:

- розробка методик розрахунку міцності, жорсткості та стійкості залізобетонних конструкцій на різні види навантажень і впливів (Шкурупій О.А., Лазарєв Д.М.. Карабаш Л.В., Митрофанов П.Б.);

- вивчення напружено-деформованого стану стиснутих сталезалізобетонних конструкцій (Джуpa В.М., Васюта В.В.);

- оцінювання параметрів надійності будівельних конструкцій та їх елементів із врахуванням факторів зумовлюючих їх дійсну роботу та нормування навантаження (Пащенко А.М., Северин В.О.);

- моделювання основ будівель та споруд (Голов О.О.).

 

В рамках науково-дослідницької роботи розроблено декілька пакетів прикладних програм:

 

Програмний комплекс Dinamika

 

Передбачає розрахунок динамічних систем на вільні та вимушені коливання з можливістю визначення спектра частот та головних форм вільних коливань, що дозволяє врахувати дійсні коефіцієнти динамічності конструкцій та реально оцінити їх надійність в цілому.

 

Програмний комплекс Statistics

Виконує статистичну обробку результатів наукових досліджень з можливістю побудови гістограм розподілу та для задач нормування характеристик міцності та жорсткості будівельних матеріалів, що дає можливість економічно обґрунтовано визначати проектні параметри конструкцій.

 

Програмний комплекс Structure3

 

 

Виконує статичний розрахунок тришарнірних арок різного окреслення із урахуванням коефіцієнтів сполучень навантажень, що важливо для економічного обґрунтування прийнятих проектних рішень.

 

Програмний комплекс FAF 3

 

Виконує статичний розрахунок тришарнірної рами типу “ключка” на дію різних типів навантажень із урахуванням коефіцієнтів їх сполучень, що важливо для економічного обґрунтування прийнятих проектних рішень.

 

Програмний комплекс CRC–12 

Виконує розв'язування задач міцності та несучої здатності стиснуто-зігнутих ЗБК і їх елементів із різних класів міцності бетону, включаючи і високоміцні (від 10 до 120 МПа), а також при різних класах арматурної сталі з урахуванням її попереднього напруження. Використання високоміцних бетонів, особливо у стиснутих ЗБК, дає економію бетону до 30%.

 

За результатами досліджень зроблено ряд доповідей на міжнародних конференціях в Махачкалі, Тулі, Софії, Одесі, Києві, Львові, Рівному, Кривому Розі, Макіївці, Харкові та ін. Результати досліджень відображені в нормативно-технічних документах ДБН В.2.6-98:2009 «Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» та ДБН В.2.6-160:2010 «Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення».

Науковими дослідженнями зараз займаються 9 кандидатів наук, 1 аспірант та 1 здобувач.

Результати проведених наукових досліджень колективу кафедри відображені у багатьох наукових статтях, у вітчизняних журналах та збірниках міжнародних науково-технічних конференцій.

Кращі студенти, які виявили бажання займатися далі науковою діяльністю, мають можливість продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі. Вони закріпляються за провідними викладачами кафедри, які з ними проводять відповідну роботу при вивченні фахових дисциплін, залучаючи їх до співпраці за такими напрямами:

– складання заявок на винаходи;

– написання доповідей і статей;

– виконання елементів досліджень чи дослідницьких розділів при розробленні курсових робіт і проектів;

– участь у першому та другому турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямками «Будівництво і архітектура»;

– допомога аспірантам у проведенні дослідів;

– участь у роботі наукового гуртка.

Викладачі та аспіранти кафедри прийняли участь у роботах всеукраїнських і міжнародних конференцій та симпозіумів:

Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку будівельної галузі» (м. Полтава, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми в будівництві» (м. Полтава, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Строительство: проблемы и перспективы» (м. Махачкала, 2013р.)

Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальные проблемы строительства и строительной индустрии» (м. Тула, 2013р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Образованието и наука та на XXI век» (м. Софія, 2013р.)

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища» (м. Київ, 2012р.)

VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Будівельні конструкції спортивних та просторових споруд: сьогодення та перспективи розвитку» (Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, м. Київ, 2012р.);

Х Международная научно-техническая интернет-конференция. – Харьков: ХНАГХ, 2012;

ІІІ Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція «Будівництво, реконструкція і відновлення будівель міського господарства» (Харківська національна академія міського господарства, м. Харків, 2012р.);

Международная научно-практическая конференция: «Структурообразование, прочность и разрушение композиционных строительных материалов и конструкций» (ОДАБА, м. Одеса, 2012р.);

Интернет-конференція «Состояние современной строительной
науки – 2012» – Полтава: Полтавский ЦНИИ, 2012;

64-а наукова конференція Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2012р.);

Десята ювілейна Всеукраїнська науково-технічна конференція за участю міжнародних фахівців «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» (Полтава, ПолтНТУ, 2012р.);

Всеукраїнська Інтернет-конференція молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва» (Полтава, ПолтНТУ, 2012р.);

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу» (м. Полтава, 2012р.);

Х ювілейна Всеукраїнська науково-технічна конференція за участю міжнародних фахівців «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» (м. Полтава, 2012р.);

 

Кафедра є не випусковою.

 

Кафедра будівельної механіки (аудиторія 212-В).

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

пр-т. Першотравневий, 24, м Полтава, 36011.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Завідувач кафедри (аудиторія 203-А).

Шкурупій Олександр Анатолійович

1. Проведення робіт з обстеження будівельних конструкцій, будівель і споруд з видачею висновку про їх несучу здатність та рекомендацій щодо їх подальшої експлуатації.

2. Проведення робіт з паспортизації діючих об’єктів промислового комплексу.

3. Розрахунки будівельних конструкцій, будівель і споруд на міцність, жорсткість, стійкість із урахуванням факторів зумовлюючих роботу цих конструкцій.

4. Розробка пакетів програм математичного моделювання роботи та розрахунку міцності, жорсткості, стійкості та надійності окремих будівельних конструкцій, будівель та споруд при дії на них різних видів навантажень та інших впливів.

Секція теоретичної механіки

Відповідальний за секцію

Давиденко Юрій Олександрович,

кандидат технічних наук, доцент.

 

Курс "Теоретична механіка" викладався в Інституті інженерів сільськогосподарського будівництва з моменту його створення (1930 рік). У 1952 році була створена кафедра вищої математики і теоретичної механіки. Кафедра теоретичної механіки як окрема одиниця утворилась у травні 1972 року. Фундатори кафедри – кандидат фізико-математичних наук, доцент К.С. Дейнеко; доктор технічних наук, професор Л.І. Сердюк. У 2014 році увійшла, як секція, до складу новоутвореної кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Науково-педагогічний колектив (2 доцента, 2 старших викладача, 1 асистент) забезпечує викладання дисциплін «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Основи теорії споруд», «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання» та «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ» для студентів усіх інженерних спеціальностей.

Науково-педагогічний колектив секції теоретичної механіки забезпечує викладання таких нормативних дисциплін на всіх інженерних факультетах: «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Технічна механіка», «Основи теорії споруд», «Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання» та «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ».

Викладачі секції протягом багатьох років досить успішно готують студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з теоретичної механіки (9 разів студенти посідали призові місця).

На кафедрі створена і працює визнана в Україні та за її межами наукова школа з вібраційної техніки та вібраційної технології. Розробки науковців захищені понад 30-ма авторськими свідоцтвами та патентами.

Науковці кафедри працюють над комплексним науковим дослідженням «Динаміка керованих вібраційних машин».

Захищені 1-на докторська та 6 кандидатських дисертацій, в 2015 – 2016 роках очікується захист ще однієї кандидатської дисертації. Викладачами кафедри опубліковано на даний час понад 520 наукових праць, більша частина яких – у фахових журналах.

За роки роботи кафедри спільно зі студентами опубліковано близько 43 статей.

Функціонування навчально-виховного процесу забезпечує колектив викладачів у складі 5-х кандидатів наук, 2-є з яких доценти та 2 старші викладачі, 1 асистент, які  викладають на всіх інженерних факультетах нормативні дисципліни.

Викладачами кафедри за всі роки діяльності видано близько 38 навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних вказівок.

Кафедра не є випускаючою.

Курс "Теоретична механіка" викладався в Інституті інженерів сільськогосподарського будівництва з моменту його створення (1930 рік) на базі відповідного факультету. Як і вищу математику, дисципліну викладали особи, запрошені на умовах суміщення з педагогічного інституту.

У 1952 році була створена кафедра вищої математики і теоретичної механіки. Її очолив випускник Московського інженерно-будівельного інституту, учень професора В.І. Мурашова, кандидат технічних наук, доцент Олександр Федорович Курєнков (1919 – 1987). Пізніше він із відзнакою закінчив заочно механіко-математичний факультет Московського державного університету імені М.В. Ломоносова.

У період із 1958 по 1961 рік завідувачем кафедри був випускник Харківського державного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент Микола Миколайович Супрун.

Із 1961 року кафедру очолювала випускниця Львівського державного університету, учениця відомого механіка, професора М.Я. Леонова, кандидат фізико-математичних наук Клара Сергіївна Дейнеко. В цей час кафедра поповнилась молодими науковцями – кандидатами наук (Ю.Н. Засько, Ю.С. Жарій, В.М. Кравець, Л.І. Сердюк).

У 1967 році учень відомого фахівця в галузі будівельної механіки та залізобетонних конструкцій, професора М.С. Торяника Леонід Іванович Сердюк захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Будівельна механіка" в Новочеркаському політехнічному інституті.

Практично відразу стало зрозуміло, який чудовий педагог, талановита людина прийшла на кафедру. На той час головною проблемою кафедри була наукова робота: окремі теми, що розроблялись викладачами, були розрізнені та потребували підвищення рівня їх виконання. Її розв'язав Леонід Іванович.

Згодом було прийнято рішення розділити кафедру на дві. Так, у травні 1972 року була створена окрема кафедра теоретичної механіки, завідувачем якої залишилась К.С. Дейнеко. На кафедрі працювало 7 викладачів, із яких чотири мали наукові ступені кандидатів наук.

У 1976 році талановитий, енергійний, сповнений ідей молодий учений Л.І. Сердюк очолює кафедру теоретичної механіки. Із цього часу кафедра зростає чисельно, залучаються науковці, кандидати наук Н.М. Богомолова, А.Г. Касьянов, Ю.С. Костін, Г.О. Рябцев. Захищають кандидатські дисертації О.В. Редкін та А.Т. Лобурець. Кафедра плідно співпрацює із ВО "Знамено", виконуються госпдоговірні роботи на замовлення різних підприємств. Був період, коли 100 % викладачів кафедри мали наукові ступені.

Леонід Іванович Сердюк народився 25 листопада 1937 року в м. Полтаві.

Закінчив у 1956 році Полтавський технікум транспортного будівництва. З 1956 по 1960 рік навчався в Полтавському інституті інженерів сільськогосподарського будівництва (нині –Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка). У 1960 році як один із кращих студентів був відряджений МВССО СРСР до Народної Республіки Болгарії для продовження навчання в Софійському інженерно-будівельному інституті (зараз – Університет архітектури, будівництва та геодезії), який закінчив у 1962 році й отримав спеціальність інженера-будівельника.

У 1962 – 1964 роках працював будівельним майстром БУ "Промбуд"
м. Кременчук, начальником виробництва Лубенського заводу залізобетонних виробів, старшим інженером Центральної лабораторії будівельної індустрії в м. Полтава. З 1964 по 1966 роки навчався в аспірантурі, після закінчення якої повернувся в Полтавський національний технічний університет, де і продовжував працювати до кінця життя. Працював на посадах асистента, доцента, заступника декана, професора, завідувача кафедри теоретичної механіки.

Основним напрямом наукових досліджень була вібраційна техніка та вібраційні технології. Леонідом Івановичем опубліковано понад 250 наукових праць, одержано 35 авторських свідоцтв та патентів у галузі вібраційної техніки й вібраційної технології. Він був науковим керівником єдиної в Україні та за її межами наукової школи, що розробляє і досліджує нове покоління вібраційної техніки – керовані вібраційні машини. За тематикою наукових досліджень захищена 1-на докторська та 6 кандидатських дисертацій. Був членом редколегій кількох фахових видань в Україні та Росії, членом науково-технічних рад із вібраційної техніки. Активно брав участь у роботі міжнародних науково-технічних конференцій.

У 1987 році Л.І. Сердюк наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти був закріплений за Харківським політехнічним інститутом для завершення й захисту докторської дисертації. З 1987 по 1992 рік кафед­ру очолював випускник Київського державного університету, учень професора Т.В. Путята, кандидат фізико-математичних наук, доцент Василь Микитович Кравець. У 1989 році на кафедрі було створено аспірантуру. Першим аспірантом був випускник Полтавського інженерно-будівельного інституту О.М. Черевко.

У 1992 році доцент Л.І. Сердюк захищає в Харківському політехнічному інституті докторську дисертацію на тему "Основы теории, расчет и конструи­рование управляемых вибрационных машин с дебалансными возбудителями", і того ж року отримує вчене звання професора та обирається дійсним членом Української академії наук національного прогресу. З 1992 року доктор технічних наук, професор Сердюк Л.І. очолює кафедру. Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації: Олександр Миколайович Черевко (1993), Сергій Михайлович Жигилій (1997), Людмила Іванівна Зав'ялова (1997), Сергій Михайлович Гнітько (1999), Юрій Олександрович Давиденко (1999), Людмила Михайлівна Осіна (2000). У різні роки навчалися в аспірантурі під керівництвом Л.І. Сердюка: випускники механічного факультету 1997 року Олексій Масько та Валерій Малий (заочно), але за поважних причин припинили роботу над дисертаціями. Плідно працював над дисертацією здобувач – голова правління ТОВ "Лубнижитлобуд" Микола Іванович Костенко. Він зробив вагомий внесок у теоретичні та експериментальні дослідження, опублікував быльше від 30-ти наукових робіт, але також був змушений припинити роботу над дисертацією.

Кафедра теоретичної механіки була школою наукової та педагогічної майстерності для багатьох науковців, які потім продовжили роботу на інших кафедрах університету. Серед них кандидати технічних наук: І.А. Коломієць, В.П. Митрофанов, Н.М. Богомолова, А.Г. Касьянов, О.В. Редкін, С.М. Гнітько, Ю.С. Костін, І.О. Рябцев; кандидати фізико-математичних наук: А.Т. Лобурець, Н.Б. Сененко, С.М. Малинський, О.О. Вахненко.

Із викладеного зрозуміло, що найзначніший внесок у становлення, розвиток та досягнення кафедри теоретичної механіки вніс Леонід Іванович Сердюк (1937 – 2009 рр.), який присвятив 43 роки роботі на кафедрі, 28 з яких керував нею.

Для багатьох людей Леонід Іванович Сердюк відкрив нові перспективи, надихав і наочно показав, що наукова діяльність – це та дорога, якій можна присвятити своє життя.

За вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки Л.І. Сердюк був нагороджений МВССО СРСР знаком "За отличные успехи в работе" (1987 р.), "Ветеран труда. За долголетний добросовестный труд" (1997 р.), знаком "Відмінник освіти України" (1999 р.), знаком "За наукові досягнення" (2005 р.), знаком "Петро Могила. За розвиток вищої освіти" (2007 р.).

Леонід Іванович відзначався високим професіоналізмом, цілеспрямованістю, надзвичайними творчими здібностями. До останнього він активно займався своєю улюбленою справою і пішов із життя саме в той день, коли наукова конференція "Динаміка та міцність машин, будівель, споруд", проведенню якої він присвятив багато сил і уваги, відкрилась.

Світлу пам'ять про Сердюка Леоніда Івановича назавжди збережуть усі, кому пощастило його знати та працювати з ним.

Керівниками кафедри були:

О.Ф. Курєнков

1952 – 1958 рр.

М.М. Супрун

1958 – 1961 рр.

К.С. Дейнеко

1961 – 1976 рр.

Л.І. Сердюк

1976 – 1987 рр.

В.М. Кравець

1987 – 1992 рр.

Л.І. Сердюк

1992 – 2009 рр.

О.М. Черевко

2009 – 2014 рр.

Давиденко Юрій Олександрович

відповідальний за секцію «Теоретична механіка», кандидат технічних наук, доцент

Жигилій Сергій Михайлович

кандидат технічних наук, доцент

Лазарєва Олена Миколаївна

кандидат технічних наук, старший викладач

Горб Олександр Григорович

кандидат технічних наук, старший викладач

Шумейко Катерина Олександрівна

кандидат технічних наук, асистент

Хероїм Олена Олександрівна

асистент

Чередник Оксана Миколаївна

старший лаборант

Давиденко Юрій Олександрович – відповідальний за секцію «Теоретична механіка», кандидат технічних наук, доцент, у 1984 році закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут. Із 1986 року працює на кафедрі теоретичної механіки. Розробив керовану вібраційну установку для ущільнення легкобетонних сумішей. У 1999 році захистив дисертацію «Розроблення й дослідження керованої віброплощадки для ущільнення легких бетонів». Для легкобетонних сумішей дуже важливо вдало підібрати режими ущільнення зі змінними амплітудами коливань. Це дозволяє виключити спливання легкого великого заповнювача й не допустити розшарування бетонної суміші, що має місце при ущільненні на звичайних (некерованих) віброплощадках. Найкращий ефект досягається при одночасному застосуванні нестаціонарних режимів ущільнення й дії безінерційного пригруза. Міцність зразків бетону при цьому зростає на 30 − 40 %, а в деяких випадках – до 70 % порівняно з ущільненням на звичайних віброплощадках.

Ю.О. Давиденко – учасник міжнародних конференцій і регіональних семінарів. Він – автор 52-х наукових праць в області вібраційної техніки й технології.

Жигилій Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут у 1981 році. З 1981 року працює на кафедрі теоретичної механіки. Брав активну участь у випробуваннях  перших керованих вібраційних машин і їх упровадженні на заводах Москви, Кстово (Горьківська обл.), Полтави. На базі верстата Віо-8 розробив машину для підготовки металевих фібр із дроту відпрацьованих канатів, що використовувались при приготуванні дисперсно армованих бетонів. У 1997 році у Полтаві захистив дисертацію «Керована вібраційна машина для підготовки металевих фібр». У роботі доведена висока ефективність підготовки фібр у середовищі вільного абразиву порівняно з існуючими механічними способами. Перші керовані вібромашини були оснащені дебалансними валами із гвинтовими канавками, нахиленими під кутом 20° до осі вала. Вважалося, що це оптимальне значення кута нахилу. С.М. Жигилію вдалося показати, що цей кут можна збільшити до 36° без помітних труднощів у роботі механізму керування. Це дозволило суттєво розширити динамічні можливості віброзбуджувача при збереженні його колишніх габаритів.

С.М. Жигилій був активним учасником семінарів, проведених у Ростові-на-Дону, Бєлгороді, Полтаві, Маріуполі; брав участь у роботі низки міжнародних науково-технічних конференцій. Він є автором 42-х наукових праць із різних аспектів вібраційної техніки.

Лазарєва Олена Миколаївна – старший викладач. Кандидат технічних наук із 2014 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за спеціальністю «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації: «Міцність нерозрізних балок із високоміцних бетонів».

На даний момент займається подальшим розробленням методів розрахунку міцності, жорсткості, стійкості, залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі деформаційної моделі.

Горб Олександр Григорович – старший викладач, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталезалізобетонних елементів при забезпеченні сумісної роботи сталі та батону за допомогою склеювання».

Подальші дослідження пов’язані з розширенням сфери застосування клейових з’єднань сталі та бетонної суміші у будівництві. Результати досліджень регулярно доповідаються на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Автор 16 наукових статей і публікацій.

Працює на кафедрі з 2012 року. Викладає курси «Теоретична механіка», «Математичне моделювання машин у розрахунках на ЕОМ».

Шумейко Катерина Олександрівна – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», асистент кафедри будівельної та теоретичної механіки.

Працює на кафедрі з 2015 року. Викладає курси «Теоретична механіка», «Теоретична механіка (спецкурс)».

Сфера наукових інтересів: напружено-деформований стан і міцність вузлів металевих конструкцій.

Науковий напрямок асистента Шумейко К.О. – розрахунок та моделювання роботи вузлів легких сталевих тонкостінних конструкцій методом скінченних елементів.

Асистент Шумейко К.О. має 15 науково-методичних праць, зокрема 12 із них у фахових виданнях.

Хероїм Олена Олександрівна – асистент. У 2006 році закінчила Полтавський національний технічний університет, отримала кваліфікацію магістра інженерної механіки, і того ж року почала працювати на посаді асистента кафедри теоретичної механіки.

Зі студентських років бере участь у художній самодіяльності університету.

У жовтні 2010 року вступила до аспірантури. Займається проблемами, пов'язаними з керованими віброзбуджувачами та їх застосуванням.

Науково-педагогічний колектив секції теоретичної механіки забезпечує викладання таких нормативних дисциплін на всіх інженерних факультетах:

«Теоретична механіка» є обов'язковою фундаментальною дисципліною для отримання бакалаврату майже всіх напрямів технічної освіти України. Вона одночасно є базовою дисципліною, що входить до навчальних планів багатьох інженерних дисциплін, таких як: «Прикладна механіка», «Опір матеріалів», «Будівельна механіка», «Теорія машин і механізмів», «Деталі машин», «Гідравліка», «Термодинаміка» тощо.

Вивчення теоретичної механіки сприяє розширенню наукового світогляду студентів, підвищенню їх загальної наукової культури та розвитку мислення. Знання теоретичної механіки необхідні майбутньому фахівцю для розуміння механічних явищ, із якими йому доведеться зустрічатися у своїй практичній діяльності.

«Прикладна механіка» предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є найбільш загальні закони руху і взаємодії тіл, пізнання кількісних і якісних закономірностей, що спостерігаються у природі, а також розрахунок будівельних конструкцій будівель і споруд на міцність та жорсткість.

«Основи теорії споруд» предметом вивчення навчальної дисципліни є розрахунок будівельних конструкцій будівель і споруд на міцність та жорсткість від дії статичних і динамічних навантажень та інших впливів.

«Технічна механіка» предметом вивчення нормативної навчальної дисципліни є найбільш загальні закони механіки і взаємодії тіл, пізнання кількісних і якісних закономірностей пружного деформування, складного напружено-деформованого стану та методи розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість окремих елементів інженерних конструкцій.

«Теорія подібності, теорія розмірностей і математичне моделювання» Теорія подібності спирається на вчення про розмірність фізичних величин і служить науковою основою моделювання, як методу пізнання і дослідження різних об’єктів, в якій основну роль відіграє метод аналогій, тобто схожості об’єктів за деякими ознаками.

«Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ». Основна мета викладання дисципліни – дати початкові знання з методів складання математичних моделей стану механічної системи, технологічного процесу або технологічної машини; а також познайомити студентів з елементами теорій подібності та розмірності.

Передуючі дисципліни, знання яких необхідні для успішного засвоєння предмету – «Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Обчислювальна техніка», «Технологія машинобудування», «Математична статистика», «Теорія імовірності», «Теорія різання» та ін. Набуті при вивченні даної дисципліни знання в подальшому використовуються студентами в дослідній роботі та в дипломному проектуванні.

На кафедрі створена і працює визнана в Україні та за її межами наукова школа з вібраційної техніки та вібраційної технології. Створені основи теорії, розробляються оригінальні керовані вібраційні машини і пристрої. Розробки науковців захищені понад 30-ма авторськими свідоцтвами та патентами. Вібраційні машини, розроблені на кафедрі та виготовлені спільно з науковцями ВО «Знамено», працюють на кількох підприємствах Києва, Москви, Саратова, Кстово, Полтави. Тут створюється вібраційна техніка нового покоління – керовані вібраційні машини і пристрої, які мають суттєві енергетичні, динамічні, технологічні та екологічні переваги перед існуючими некерованими машинами. У світі не існує аналогів таким машинам.

Щороку викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях в Одесі, Харкові, Вінниці, Львові, Донецьку, Рівному, Курську, Орлі, Ростові-на-Дону та інших містах. Про визнання наукової школи кафедри свідчить міжнародні наукові конференції «Вібрації в техніці та технологіях», що відбувались у Полтаві в 2005, 2009, 2012 роках.

Кафедра брала активну участь у роботі IV, V, VI та VII Всесоюзних з'їздів із теоретичної та прикладної механіки, які проходили відповідно у Києві, Алма-Аті, Ташкенті та Москві. На останньому, VII, з'їзді в 1991 році завідувач кафедри Л.І. Сердюк виступив з оглядовою доповіддю на відкритті роботи секції «Приложения механики к задачам технологи». Кафедра постійно була представлена в Науково-методичній раді з теоретичної механіки МВССО УРСР.

Кафедра має тісні зв'язки з науковцями вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Донецька, Дніпропетровська, Львова, Луганська, Вінниці, Хмельницького та інших міст України, а також Курська, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Орла, Москви та інших міст Російської Федерації.

Із 1996 по 2003 рік кафедра вела дипломне проектування зі спеціальності "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання". Щороку студенти захищали дипломні проекти за тематикою кафедри  "Технологічні керовані вібраційні машини". Кращі випускники кафедри згодом продовжили дослідження в аспірантурі.

Студенти молодших курсів залучаються до науково-дослідницької роботи за тематикою кафедри. Переможці вузівського туру олімпіади з теоретичної механіки беруть участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади, де зазвичай посідають призові місця. Кандидати наук С. Гнітько, К. Ващенко, О. Борт розпочинали свою наукову діяльність у студентських гуртках кафедри теоретичної механіки. Віддаючи данину вдалим виступам наших студентів у попередніх олімпіадах, Міністерство освіти і науки доручило кафедрі протягом трьох років (з 2007 по 2009 р.) проводити ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної механіки серед студентів ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, з чим кафедра успішно впоралась, а наші студенти Д.Ф. Федоров (2007 р.) та В.П. Рубан (2009 р.) посіли перші місця.

Кафедра теоретичної механіки одна із перших в університеті розпочала широко використовувати ЕОМ у навчальному процесі. Були розроблені десятки навчальних програм з теоретичної механіки та математичного моделювання. Студенти використовують обчислювальну техніку під час виконання дипломних проектів, курсових та розрахунково-графічних робіт. За час існування кафедри розроблено й видано більше 60-ти методичних вказівок з окремих розділів і тем теоретичної механіки, підготовлено та видано кілька посібників для студентів різних спеціальностей.

 1. Сердюк Л.І., Черевко О.М., Давиденко Ю.О. Керовані вібраційні машини з дебалансними збуджувачами [Текст]: монографія / Сердюк Л.І., Черевко О.М., Давиденко Ю.О., – Полтава, ТОВ «АСМІ», 2013. – 370 с.
 2. Черевко А.Н. Блок управляемых вибровозбудителей как основа энергосберегающих технологий. // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця: ВНАУ, 2013. – №2 (70) – с.72-78.
 3. Хероим Е.А., Черевко А.Н., Шульгин В.В. Исследование управляемого вибрационного поля на прочность изделий из жесткого бетона. // «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металообработки» – Ростов-на-Дону, 2013. – с. 251-258.
 4. Давыденко Ю.А., Черевко А.Н. Совершенствование вибрационной техники для производства легкобетонных изделий. // «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металообработки» – Ростов-на-Дону, 2013. – с. 263-270.
 5. Хероим Е.А., Черевко А.Н. Оптимизиция рационального режима управления жеькой бетонной смеси на виброплощадке с управляемыми характеристиками. // Технические науки – от теории к практике. Россия, Новосибирск, НП СИБАК, 2013. – с. 87-94.
 6. Жигилій С.М. проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів.// Збірник наукових статей міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку дорожньо-транспортного і будівельного комплексів». Кіровоград, 2013. – с. 28-31.
 7. Стороженко Л.І., Горб О.Г. Експериментальні дослідження клейових з’єднань. // Збірник наукових праць: галузеве машинобудування, будівництво №4 (39) Т.1, 2013. Полтава, с. 242-247.
 8. Шкурупій О.А. Розрахунок міцності залізобетонних конструкцій та їх елементів на основі екстремального критерію / О.А. Шкурупій, П.Б. Митрофанов, О.М. Лазарєва // Будівельні конструкції: збірник наукових праць у 2-х кн., том 2 – К.: ДП НДІБК, 2013. – Вип. 78. – С.34-40.
 9. Шкурупій О.А. Граничний напружено-деформований стан і міцність залізобетонних балок / О.А. Шкурупій, Д.М. Лазарєв, О.М. Лазарєва // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – Макіївка, 2013. том 9, №1. – С. 15-21.
 10. Лазарєва О.М. Експериментальні дослідження несучої здатності залізобетонних нерозрізних балок  із високоміцних бетонів / О.М Лазарєва // Строительство, материаловедение, машиностроение: сборник научных трудов – Днепропетровск, 2013. Вып. 68. – С. 211-216.
 11. Шкурупій О.А. Експериментальні дослідження граничного напружено-деформованого стану нерозрізних залізобетонних балок при короткочасному навантаженні / О.А. Шкурупій, Д.М. Лазарєв, Ю.О. Авраменко, О.М. Лазарєва // Галузеве машинобудування, будівництво: збірник наукових праць у 2-х кн., том 1 – Полтава: ПолтНТУ, 2013. Вип. 4 (39). С. 295 – 302.
 12. ЧеревкоО.М., Усенко Д.В. Тривимірна візуалізація навантажень на конструкцію складної форми. // Галузеве машинобудування, будівництво: збірник наукових праць у 2-х кн., том 2 – Полтава: ПолтНТУ, 2013. Вип. 4 (39). С. 247 – 256.
 13. Frolov Kostiantyn J. Erforshung des Einflusses der Teilinversion der Kreisquerschnittkörper auf die Gröβen der in ihnen entstehenden Spannungen/ Frolov Kostiantyn J., Tscherdnikov Wladimir N., Davydenko Jurij A. // Papers of the 2nd International Scientific Conference (Volume 3). Februaru 18 – 19, 2013, Stuttgart, Germanu. – P. 107- 111.
 14. Cherevko A., Cherevko P. Coriolis inertial forces influence on the dynamics of controlled unbalance vibration exciters unit / Problems of energy saving and nature use 2013. Koszalin. – P. 34-41.
 15. Kachan T., Gorb A. Experience of using adhesive bonding for reinforced building structures in world practice / Problems of energy saving and nature use 2013. Koszalin. – P. 34-41.
 16. Gorb A. Experience of using adhesive bonding for reinforced building structures in world practice / Gorb A., Kachan T., Bilokurov P., Mashkova A. // Problems of energy saving and nature use 2013. – Budapest, 2014. – P. 46 – 53.
 17. Frolov Kostiantyn J. Wellenoptimierung durch die Teilinversion einer ihrer Stufen / Frolov Kostiantyn J., Davydenko Jurij A., Tscherednikow Wladimir N. // Austrian journal of Technical and Natural Sciences. – Vienna: East West, 2014. – № 7 – 8. – P. 37 – 41.
 18. Жигилій, С.М. Геометрична форма дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань / С.М. Жигилій, С.С. Пісковий // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 20 – 26.
 19. Жигилій, С.М. Оптимізаційна задача виявлення найкращої геометричної форми дебалансу механічного відцентрового збуджувача коливань / С.М. Жигилій // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 75 – 81.
 20. Хероїм, О.О. Моделювання руху керованої вібраційної машини з пневмодовантажувачем / О.О. Хероїм, Ю.О. Давиденко, О.М. Черевко // Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця: ВНАУ, 2014. – №3 (75). – С. 43 – 49.
 21. Стороженко, Л.І. Застосування акрилових клеїв при підсиленні залізобетонних балок / Л.І. Стороженко, Т.Ю. Качан, П.С. Білокуров, О.Г. Горб, Г.І. Гришко // Перспективные направления инновационного развития строительства и подготовки инженерных кадров: сб. научных статей ХІХ Международного научно-методического семинара. – Брест: БрГТУ, 2014. – ч. 2. – С. 178 – 183.
 22. Жигилій, С.М. Вплив на загальну динамічну дію механічного відцентрового збуджувача коливань параметрів його дебалансу / С.М. Жигилій, С.С. Пісковий. – Науково-технічний журнал «Теорія і практика будівництва». – Київ: КНУБА, 2014. – №12. – С. 52 – 56.
 23. Cherevko, A. Mathematical Model the Reliabiliti of Structure the Water Conducting Net / A Cherevko, I. Usenko, D. Usenko // Energy, Energy Saving and Rational Nature Use. – Poltava: PNTU, Radom: Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, 2014. – P. 10 – 14.
 24. Zhyhylii, S.M. Vibration Method of Steel Fibre Reinforcement for Dispersed Reinforsed Concretes / S.M. Zhyhylii, M.O. Lisnenko // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – Вип. 3 (42). – Том 1. – С. 76 – 80.
 25. Стороженко, Л.І. Міцність клейових з'єднань сталі та бетону / Л.І. Стороженко, О.Г. Горб, П.С. Білокуров // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 149. – С. 113 – 118.

 1. Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металообработки», г. Ростов-на-Дону, 27 – 28 февраля 2013.
 2. ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», м. Харків, 21 – 22 березня 2013 г.
 3. Международная научно-техническая конференция «Наукоемкие комбинированые и виброволновые технологии обработки материалов», г. Ростов-на-Дону, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р.
 4. XXVI Международная научно-практическая конференция «Технические науки – от теории к практике», г. Новосибирск, 2 октября 2013 г.
 5. XXVII Международная научно-практическая конференция «Технические науки – от теории к практике», г. Новосибирск, 30 октября 2013 г.
 6. ХІ Международная научно-техническая конференция «Вибрация – 2014. Вибрационных технологии, мехатроника и управляемые машины», Росія, м. Курськ, 14-16 травня 2014 р.
 7. ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях», м. Львів, 14-16 жовтня 2014 р.
 8. ХІХ Международный научно-методический семинар «Перспективные направления инновационного развития строительства и подготовки инженерных кадров», Білорусія, м. Брест, 23-25 жовтня 2014 р.
 9. ХХV Междунар. науч.-практ. конф. «Естественные и математические науки в современном мире», Росія, м. Новосібірськ, 13-18 грудня 2014 р.
 10. ХІV Междунар. науч.-практ. конф «Наука вчера, сегодня, завтра», Росія, м. Новосібірськ, 17-22 липня 2014 р.

Функціонування навчально-виховного процесу забезпечує колектив викладачів у складі 5-х кандидатів наук, 2-є з яких доценти та 2 старші викладачі, 1 асистент, які  викладають на всіх інженерних факультетах нормативні дисципліни.

Викладачами кафедри за всі роки діяльності видано близько 38 навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних вказівок.

 

Методичні видання кафедри

Монографії, навчальні посібники

 1. Керовані вібраційні машини з дебалансними збуджувачами (теорія, дослідження, конструювання. Колективна монографія: Сердюк Л.І., Черевко О.М., Давиденко Ю.О., Жигилій С.М. , Полтава, 397 с., 2012 р.
 2. Механіка рідин і газів: посібник з теоретичної механіки для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання / Ю.О. Давиденко, О.М. Черевко, С.С. Пісковий. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 55 с.
 3. Черевко О.М. Прості рами. Визначення реакцій опор.// Посібник з теоретичної механіки. – Полтава, 2012 – С. 41.
 4. Давиденко Ю.О., Хероїм О.О.Визначення положення центра ваги твердого тіла: Навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 66 с.
 5. Давиденко Ю.О.Дослідження плоского руху: навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 50 с.
 6. Жигилій С.М.Рівновага збіжної системи сил. Методика та приклади розв’язування задач: навчальний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 120 с.

 

Навчально-методичні розробки

 1. Рівновага важкої рами: методичні вказівки і роздавальний матеріал до самостійної роботи з дисципліни "Теоретична механіка" (для студентів інженерно-технічних спеціальностей усіх форм навчання) / О.М. Черевко. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 32 с.
 2. Жигилій С.М.Методичні вказівки до самостійної роботи студентів для виконання завдання С-1 на тему «Рівновага матеріального тіла під дією плоскої збіжної системи трьох сил. Теорема про три сили» розрахунково-графічної роботи із дисципліни «Теоретична механіка» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 66 с.

Кафедра має у своєму розпорядженні науково-дослідницьку лабораторію, де проводяться експериментальні дослідження, результати яких оформляються у вигляді дисертацій, наукових публікацій та статей.

УВАГА !
змінено реквізити
на оплату в ПолтНТУ
Перелік спеціальностей та сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Опитування щодо створення у ПолтНТУ
центру розвитку для дітей?
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
горизонт
2020
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017