Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

 

Architectural Faculty

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності 42

Тел: (0532) 60-73-62 – деканат факультету

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: af.pntu.edu.ua

 

Факультет готує фахівців у галузі архітектури більше 40-ка років. Свою історію він розпочав із 1966 року, коли з ініціативи проректора з навчальної роботи доцента О.Н. Могилата була відкрита спеціальність «Архітектура» і здійснено перший набір студентів.

З метою якісної підготовки фахівців у 1971 році було створено архітектурний факультет, який у різні роки очолювали М.М.Педько, В.І.Марченко, В.Й.Хазін, Г.Л.Волик, В.М.Губарь, В.В.Русін, В.Г.Топорков, В.В.Шулик, О.В.Семко. У витоків полтавської архітектурної школи стояли такі викладачі, як О.А.Шумілін, П.П.Казаков, З.О.Котлярова, Л.С.Вайнгорт, П.П.Черняховець, Н.П.Демиденко, Н.Г.Рудська, а також П.Г.Смелянець, В.М.Гатілов, В.В.Бичков, С.К.Саркісов, Г.А.Негай, Н.І.Рибас, Г.А.Коломієць, Л.В.Браілко та інші.

Увесь багаторічний період існування архітектурної освіти у Полтавському національному технічному університеті можна умовно поділити на чотири етапи:

1966-1971 роки – це етап зародження і становлення, який ще можна охарактеризувати як романтичний. Успішність фундації архітектурної спеціальності базувалася на професійному досвіді зрілих майстрів архітектури і образотворчих дисциплін, досвідчених інженерів та на ентузіазмі молодих викладачів.

З 1971 року починається другий період у житті Полтавської архітектурної школи – період розвитку і визнання на рівні держави, її розквіту. В цьому році відбувся перший випуск архітекторів та був створений архітектурний факультет. Якість перших проектів була досить високою, 13 дипломників отримали відмінні оцінки. Три з них були представлені на щорічному конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних шкіл Радянського Союзу, що проходив у м. Москва, два з них нагороджені  дипломами другого та один третього ступеня. Із цим етапом пов’язана поява ряду яскравих творчих особистостей – випускників факультету: М.І. Калінін, А.К. Касперов, М.В. Карюк, К.О. Сазонов, Є.В. Ширай, В.А. Ніколаєнко, В.О. Трегубов, В.Г. Топорков та багато інших. Цей період ознаменувався також оформленням секції архітектурної спеціальності при кафедрі архітектури промислових та цивільних будівель у окрему кафедру «Архітектурне проектування», першим завідувачем якої був доцент О.А. Шумілін. У квітні 1990 року кафедра «Архітектурне проектування», яку на той час очолював В.М. Вадімов, була поділена на дві: кафедру «Основ архітектури і образотворчих дисциплін», яку очолив В.М. Лях, та кафедру «Містобудування», керівником якої став В.М. Вадімов.

Починаючи з 1993 року відбувалися досить суттєві зміни в життєдіяльності факультету, тому цей період можна вважати наступним етапом його розвитку. Восени 1993 року архітектурний факультет був переведений до навчального корпусу колишнього зенітно-ракетного артилерійського училища, а деканом архітектурного факультету обраний В.М. Губарь. В цей час на базі кафедри «Основ архітектури і образотворчих дисциплін» утворюються дві випускаючі кафедри: «Основ архітектури» та «Дизайну архітектурного середовища і образотворчих дисциплін». Остання була утворена у зв’язку з відкриттям нової спеціальності «Художнє проектування архітектурних міських, сільських та паркових ансамблів», яка потім перетворилася у нову спеціальність «Дизайн архітектурного середовища». Пізніше кафедра «Основ архітектури» одержала нову назву «Архітектури житлових і громадських будівель», що відповідало обраній спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Кафедра «Дизайну архітектурного середовища і образотворчих дисциплін» пізніше отримала нову назву «Дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва», а згодом на її базі утворилися дві кафедри: «Дизайну архітектурного середовища» та «Образотворчого мистецтва», що співпало з відкриттям на факультеті нової спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

З початком нового тисячоліття, тобто 2000 року, розпочинається сучасний етап функціонування архітектурного факультету, який отримує новий якісний поштовх у своєму розвитку. В цей час суттєво розвиваються наукові дослідження, результатами яких стали захисти докторських дисертацій: спочатку В.А. Ніколаєнком, потім В.М. Вадімовим, пізніше В.В. Шуликом. Нещодавно докторську дисертацію захистила Г.О.Осиченко. Кандидатські дисертації захистили: В.В. Русін, Л.С. Шевченко, Н.Є. Новосельчук, А.Ю. Дмитренко, Л.В. Бородич, О.Ю. Сазонова, О.П. Тишкевич, Ю.Ф. Сазонова, А.В. Зауральська, О.Ю. Белявська, Н.С. Чопенко, В.В. Ніколаєнко, О.Г. Єрещенко, Т.В. Руденко, О.С. Зубричев, К.Ю. Трегубов, О.О. Савченко. Значна кількість викладачів працюють над виконанням кандидатських дисертаційних досліджень. За останні роки на архітектурному факультеті виконано значний обсяг науково-дослідних, проектних і творчих робіт. Кафедри факультету підтримують тісні зв’язки із середніми навчальними закладами Полтавщини, що є запорукою щорічного конкурсного відбору для навчання творчим професіям архітектора та художника кращих учнів. Успішно розвиваються інші напрямки роботи архітектурного факультету. Це розширення і поглиблення творчих зв’язків із провідними архітектурними вищими школами України та Європи, участь викладачів факультету у роботі Академії архітектури України та початок співробітництва з Міжнародною академією архітектури.

Нині підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на факультеті здійснюють фахівці вищої кваліфікації: 3 члени Академії архітектури України, 3 заслужених художники України, 2 заслужених працівники культури України, 1 член міжнародної Асоціації арт-критиків, 4 доктори наук, 20 кандидатів наук та досвідчені педагоги-практики. На факультеті працює аспірантура за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури», 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд», 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура» для тих, хто бажає займатись науковою роботою та підвищити свій кваліфікаційний рівень після закінчення університету. Завершені дисертаційні дослідження можуть бути захищені у спеціалізованій вченій раді із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук зі спеціальностей: 05.23.20 – «Містобудування та територіальне планування» та доктора (кандидата) архітектури зі спеціальності: 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура».

Про високий рівень підготовки фахівців архітектурної спеціальності свідчать результати щорічних оглядів-конкурсів дипломних проектів архітектурних і дизайнерських шкіл України та країн СНД, на яких роботи випускників факультету отримують, як правило, дипломи І-го та ІІ-го ступеня.

Випускники архітектурного факультету працюють на посадах головних архітекторів областей та міст, головних художників, районних архітекторів і провідних спеціалістів проектних організацій, творчих майстерень та студій України та багатьох держав світу. Немало випускників факультету присвятили себе науковій і педагогічній роботі, стали кандидатами і докторами наук.

Декан

Усенко Валерій Григорович

кандидат технічних наук, доцент

Заступник декана з навчальної
та виховної роботи

Савченко Олександр Олександрович

кандидат архітектури, старший викладач

Заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності

Зіненко Тетяна Миколаївна

кандидат мистецтвознавства, доцент

Архітектурний факультет об’єднує і здійснює керівництво роботою таких кафедр:

 

Кафедра архітектури будівель та містобудування

Кафедра дизайну архітектурного середовища

Кафедра нарисної геометрії та графіки

Кафедра образотворчого мистецтва

Кафедри основ архітектури

Ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра:

Шифр

Галузі знань

Код спеціальності

Найменування  спеціальності

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

02

Культура і мистецтво

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Згідно з планами співпраці для забезпечення реалізації рамкової угоди з Білостоцькою Політехнікою ведеться робота по узгодженню міжфакультетських робочих планів освітнього процесу.

Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, які вступають на навчання на архітектурний факультет, складає 100%.

Голова студентської ради архітектурного факультету, куратор національно-патріотичного напряму, студент групи 202–А

Башмаков Євгеній Олегович

Посилання на сторінку студентської ради архітектурного факультету:

https://vk.com/architecturny.pntu

Адреса: м. Полтава, вул. Соборності 42

Тел: (0532) 60-73-62 – деканат факультету

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Web: af.pntu.edu.ua

УВАГА !
змінено реквізити
на оплату в ПолтНТУ
Перелік сертифікатів
на вступ до університету
у 2017 році
Опитування щодо створення у ПолтНТУ
центру розвитку для дітей?
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Навчально-науковий центр
доуніверситетської
підготовки полтнту
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
горизонт
2020
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017