Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Перелік спеціальностей 2016 року

Шифр та найменування галузі знань

Напрям підготовки бакалаврів

Код

підготовки

бакалаврів

Назва спеціальності підготовки

Код спеціальності підготовки

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Здоров’я людини

6.010203

0201

Культура

Документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

0202

Мистецтво

Образотворче мистецтво

6.020205

Образотворче мистецтво

8.02020501

Декоративно-прикладне мистецтво

6.020208

Декоративно-прикладне мистецтво

7.02020801

8.02020801

0305

Економіка та підприємництво

Економічна кібернетика

6.030502

Економічна кібернетика

7.03050201

8.03050201

Міжнародна економіка

 

6.030503

 

Міжнародна економіка

7.03050301

8.03050301

Маркетинг

7.03050701

8.03050701

Економіка підприємства

6.030504

Економіка підприємства (за видами діяльності)

7.03050401

8.03050401

Управління персоналом та економіка праці

6.030505

-

-

Маркетинг

6.030507

Маркетинг

7.03050701

8.03050701

Фінанси і кредит

6.030508

Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050801

8.03050801

Банківська справа

7.03050802

8.03050802

Управління фінансово - економічною безпекою

8.18010014

Облік і аудит

6.030509

Облік і аудит

7.03050901

8.03050901

0306

Менеджмент і адміністрування

Менеджмент

6.030601

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060101

8.03060101

Менеджмент інноваційної діяльності

8.03060102

Менеджмент інвестиційної діяльності

8.03060105

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060104

Логістика

8.03060107

0401

Природничі науки

 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 

6.040106

 

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010601

8.04010601

 

Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

8.04010602

0403

Системні науки та кібернетика

Інформатика

6.040302

Інформатика

7.04030201

8.04030201

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

Комп’ютерні науки

6.050101

Системи штучного інтелекту

7.05010104

8.05010104

Комп’ютерна інженерія

6.050102

Комп’ютерні системи та мережі

7.05010201

8.05010201

0503

Розробка корисних копалин

 

 

 

Нафтогазова справа

6.050304

Видобування нафти і газу

7.05030401

8.05030401

Обладнання нафтових і газових промислів

7.05030403

8.05030403

Гірництво

6.050301

 -

-

0505 Машинобудування та матеріалообробка

Інженерна механіка

6.050502

Технології машинобудування

7.05050201

8.05050201

Машинобудування

6.050503

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання

7.05050308

8.05050308

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

Теплоенергетика

6.050601

0507 Електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

6.050702

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

7.05070204

8.05070204

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

Телекомунікації

6.050903

Телекомунікаційні системи та мережі

7.05090302

8.05090302

0601

Будівництво та архітектура

Будівництво

6.060101

Промислове і цивільне будівництво

7.06010101

8.06010101

Міське будівництво та господарство

7.06010103

8.06010103

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

7.06010104

8.06010104

Автомобільні дороги та аеродроми

7.06010105

8.06010105

Теплогазопостачання і вентиляція

7.06010107

8.06010107

Водопостачання та водовідведення

7.06010108

8.06010108

Архітектура

6.060102

 

Архітектура будівель і споруд

7.06010201

8.06010201

Містобудування

7.06010202

8.06010202

Дизайн архітектурного середовища

7.06010203

8.06010203

Гідротехніка (водні ресурси)

6.060103

Раціональне використання й охорона водних ресурсів

8.06010302

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

Автомобільний транспорт

6.070106

Автомобілі та автомобільне господарство

7.07010601

8.07010601

0801

Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

6.080101

1501

Державне управління

Державна служба

8.15010002

1801

Специфічні категорії

 

 

 

Бізнес адміністрування

8.18010016

Управління фінансово-економічною безпекою

8.18010014

1401

Сфера обслуговування

Туризм

6.140103

 

Завантажити сертифікати

Бакалавр

Спеціаліст

Магістр

ЗНО-2018. Реєстрація
Вступна кампанія 2018
МОН
+20 до ЗНО
запрошуємо взяти участь в олімпіаді
Інституційний репозитарій
Атестація осіб,
які претендують на вступ
на державну службу
інтернет-ресурс
дистанційного навчання
ПолтНТУ
студентське
життя
Підготовче відділення
доуніверситетскої
підготовки ПолтНТУ
конференції
фахові
видання
відділ
міжнародного
співробітництва
олімпіади
центр юридичної
допомоги
воїнам АТО
профком
працівників
університету
Олімпіади

КОНТАКТИ
36011, м. Полтава,
Першотравневий проспект, 24.
Телефон приймальної комісії:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

ЯК НАС ЗНАЙТИ

СЕРТИФІКАТ

Скринька довіри

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018