Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра
 

У 1995 році в  університеті вперше здійснено набір на спеціальність 7.020506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

Високий художньо-педагогічний рівень викладачів також підтверджується їх участю у якості членів журі різного роду мистецьких заходів, що мають місце у державі, в т.ч. вище вказаних.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Так у 2012 році в роботі 64-ої наукової конференції брало участь 18 студентів. Керівником наукового студентського гуртка є заслужений працівник культури України, доц. В.М.Ханко.

Сучасні тенденції розвитку суспільства, ринкова економіка, кон’юнктурний попит обумовлюють потребу в магістрах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, працевлаштування яких забезпечується наявністю вільних ніш (школи мистецтв, керамічні підприємства, творчі об’єднання, освітянська, управлінська діяльність у Полтавській області та суміжних регіонах, де фахівці мають змогу працювати відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад). Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над зміцненням матеріально-технічної бази.

 

У 1993 – 1995 роках деканатом архітектурного факультету  Полтавського технічного університету (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) був проведений ґрунтовний аналіз та досліджені потреби в архітекторах і художниках декоративно-вжиткового мистецтва на Полтавщині й навколишніх регіонах. На той час, лише Львівська академія мистецтв готувала фахівців вищої кваліфікації з художньої кераміки, тому було зроблено висновок про доцільність відкриття художньої спеціальності. Деканатом архітектурного факультету була розроблена концепція архітектурно-художньої освіти з тісною інтеграцією всіх навчальних закладів області.

Було створено навчально-виробничий комплекс на базі Полтавського Державного технічного університету імені Юрія Кондратюка за двома напрямками “Архітектура” й “Образотворче мистецтво”, до якого увійшли: Полтавський Державний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Миргородський керамічний технікум; Полтавський національний ліцей №1; Полтавська дитяча художня школа; Полтавський міжшкільний навчально-виробничий комбінат; Полтавська школа мистецтв; СПТУ №28 (с.м.т. Решетилівка); завод “Художній керамік” (с.м.т. Опішне); комітет по інвестиціях, будівництву і архітектурі Полтавського облвиконкому; Головне управління архітектури і містобудування м. Полтави; Полтавський державний проектний інститут “Міськбудпроект”; Лубенська дитяча художня школа; Полтавська школа-гімназія №31; колегіум мистецтв (с.м.т. Опішне Полтавської обл.).

За розпорядженням декана архітектурного факультету В.М.Губаря на кафедрі дизайну архітектурного середовища у 1994р. створена комісія по підготовці необхідної документації до відкриття спеціальності 7.020 506 “Декоративно-ужиткове мистецтво” у складі: голова комісії доц. О.К.Тарасенко, члени комісії: доц. В.В. Безуглов та асист. О.О.Перець. Комісія, на основі вивчення досвіду підготовки фахівців у художніх вузах України, підготувала обґрунтування, кваліфікаційну характеристику, створила науково-методичне забезпечення спеціальності, розробила та 17.02.1995 р. затвердила робочий навчальний план у Міністерстві культури та Міністерстві Освіти України. При цьому, було погоджено питання про доцільність відкриття спеціальності 7.020 506 з 25 організаціями, установами і підприємствами України, від яких були отримані позитивні відгуки та попередні заявки на 49 спеціалістів.

Після погодження з трьома провідними художніми закладами: Києва, Харкова та Львова, Ректорат і Вчена Рада університету затвердила постанову про відкриття мистецького напрямку освіти в університеті. У травні 1995 року університет отримав ліцензію на набір студентів у кількості 25 чоловік за фахом “декоративно-ужиткове мистецтво” (Рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 квітня 1995р. протокол № 17, та наказ Міністерства Освіти України від 11 травня 1995р. № 126) лист № 2-2/1 - 266 від 26.05.1995р. за підписом нач. Головного управління акредитації В.П.Бабака, та лист № 2-2/1-304 від 13.06.1995р. за підписом заступника начальника Головного управління акредитації М.О.Присенка.

Як результат, у 1995 році в університеті вперше було здійснено набір на спеціальність 7.020 506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”. Кафедра дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва почала підготовку спеціалістів за двома напрямками: архітектурний дизайн та образотворче мистецтво. На кафедрі було створено дві секції: “дизайну “ та “декоративно-ужиткового мистецтва”, які очолили зав. каф. доц. В.М.Губарь та заст. зав. каф., доц. О.К.Тарасенко. На них покладались завдання подальшого формування спеціальностей, створення матеріально-технічної бази і забезпечення необхідною навчально-методичною документацією. Для забезпечення навчального процесу на художній спеціальності у 1995 – 96 навчальному році були залучені викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва. Композицію викладали ст.викл. М.М.Білоус і асист. О.О.Перець, малюнок – доцент О.К.Тарасенко, доц. В.В.Безуглов, ст.викл. М.М.Білоус, живопис – доцент О.К.Тарасенко О.К. і ст.викл. М.М.Білоус, шрифт – доц. В.В.Безуглов, кольорознавство– доц. О.К.Тарасенко, перспективу –асист. Л.С.Шевченко, інформатику та комп’ютерну графіку – доц. В.Г.Топорков і асист. В.В.Шулик. Для читання курсу лекцій з історії мистецтв був запрошений на посаду доцента відомий мистецтвознавець, заслужений працівник культури України, В.М.Ханко, викладати конструювання і роботу в матеріалі запрошено художника-дизайнера і кераміста С.О.Журавльова, скульптуру –асист. В.П.Голуба.

З часом, по мірі зростання навчального навантаження, у 1997 р. для ведення занять з композиції на старших курсах було запрошено заслуженого художника України О.М.Левадного, занять зі скульптури й роботи в матеріалі – головного художника Полтавського порцелянового заводу В.І.Білоуса, у 2004 році – М.Ф.Грибана, Ю.Б. Бернацького, у 2005 році – народного художника України, лауреата премії імені Катерини Білокур І.М.Віцько, у 2008 – 2009 рр. – випускників кафедри асист. Н.А.Корф та асист. М.В.Панченко, у 2010 – 2011 на посаду асистентів запрошені художник-живописець М.Ф. Болюх та випускниця кафедри художник – кераміст І.А.Гуржій, у 2012 – 2013 навчальному році запрошений на посаду асистента кафедри художник-живописець С.С.Григорьєв. В останні роки склад кафедри поповнили наші випускники Мікеладзе Н.Г., Герасименко М.С. та Метель Т.В.

Роботу по формуванню матеріально-технічної бази і забезпеченню навчального процесу виконували зав. лабораторією кераміки В.М.Старіков, навчальний майстер скульптор Д.А.Коршунов, пізніше обов’язки навчального майстра виконував О.О.Зєнков, зараз – М.П.Барило.  Завідувачами лабораторії були Н.В.Вітренко та І.Шрамко, зараз завідувач лабораторією Н.С.Чопенко. Старшими лаборантами працювали А.О.Лисенко, Н.В.Ароян та на даний час старший лаборант І.В.Тофан.

Наказом про структурні зміни в університеті, за № 86 від 16 липня 1998 року, секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва. Виконуючим обов’язки завідувача кафедрою призначено доц. О.К.Тарасенка.

Своє народження кафедра відзначила проведенням культурно-мистецького свята. Так, разом з товариством “Просвіта”, при допомозі і сприянню установ і організацій міста і області у вересні-жовтні 1998 року проведено творчий мистецький пленер, присвячений 130-річчю організації товариства “Просвіта” у м. Полтава. Наші студенти і викладачі мали змогу протягом місяця спілкуватись, працювати і обмінюватись творчим досвідом з відомими майстрами кераміки, скульптури, графіки і живопису, викладачами і студентами провідних художніх вузів України. Результатом цієї творчої акції у 1998 році стала виставка творів її учасників, на якій з словами привітання і подяки виступили керівники області, міста та ректор університету О.Г.Онищенко.

На запрошення керівництва міста, 23 вересня 1998 року студенти кафедри взяли участь у виставці-ярмарку, присвяченому дню визволення Полтави.

Викладачі кафедри С.О.Журавльов, О.О.Перець та студенти Ю.Войтович, В.Денисенко, Є.Гібалов, О.Шолуха були учасниками Всеукраїнських симпозіумів-практикумів монументальної та садово-паркової кераміки, що проходили на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в смт. Опішня, в період з 1997 до 2001 рр. У 2005 році студенти І.Гуржій, О.Шолуха, Ю.Мирко, Н.Корф в якості практикантів були учасниками Всеукраїнського симпозіуму художньої кераміки «Україна Соборна» у м. Слов’янську Донецької області, де їх роботи були відмічені організаційним комітетом як одні з кращих і увійшли до каталогу симпозіуму. У 2008 та 2010 рр. учасником цього ж симпозіуму була студентка В.Нікітюк, яка представила в рамках роботи симпозіуму свою персональну виставку. У 2003, 2004, 2008 та 2009 рр. студенти кафедри були учасниками Міжнародного огляду конкурсу «Дизайн-освіта». Слід зазначити, що у 2003р. робота І.Шрамко «Оберіг Всесвіту» стала переможцем у номінації «Впровадження новітніх технологій», а робота Г.Коваленко «Кавовий сервіз «Архаїчний» – переможець у номінації «Збереження національних традицій», у 2009 р. робота О.Кашперського та О.Вуйцик отримала диплом ІІІ ступеню у номінації «Промисловий дизайн» та заохочувальний диплом у номінації «Мультимедійний дизайн» за дипломну роботу ОКР «бакалавр». У 2009 р. студент 3 курсу О.Рябко зайняв ІІ місце у студентській олімпіаді з дизайну V-го Міжнародного форуму „Дизайн – освіта 2009”.

Викладачі кафедри разом зі студентами беруть активну участь у художньому оформленні університету. А саме, ст. викладач Голуб В.П. та ст. викладач Коршунов Д.О. створили скульптурний бюст Юрія Кондратюка, а доц. Тарасенко О.К. написав його живописний та графічний портрет для музею університету, а також створив 5 живописних портретів колишніх ректорів нашого навчального закладу; ст. викладач Журавльов С.О. виконав ряд творчих керамічних робіт із символікою університету для вручення почесним гостям нашого вузу. На рівні університету руками студентів 1-3 курсів оновлені вітражі 2 поверху центрального корпусу, створено графічну серію портретів провідних вчених, надається допомога в оформленні кафедр та інших підрозділів.

Згідно рішення ДАК від 22 червня 2004 р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.04р. № 558 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІV рівня (сертифікат про акредитацію серії РД - ІV № 170737).

Перехід на двоступеневу підготовку фахівців – бакалаврів і спеціалістів –  відбувся після проходження акредитації у 2003 році, у 2008 році після проходження ліцензування отримано ліцензію на підготовку фахівців ОКР «магістр».

На кафедрі були розроблені освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво». Перехід на двоступеневу підготовку фахівців «бакалавр – магістр» здійснено з 2006 року набору відповідно до вимог Болонської угоди.

У 2007 році кафедра образотворчого мистецтва отримала ліцензію на підготовку фахівців за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». Кафедра образотворчого мистецтва (ОМ) веде підготовку фахівців відповідно ліцензії серії АБ № 175080, виданої 18.07.2005 р., та сертифікату про акредитацію серії РД-IVI № 170737, виданого 18.07.2005 р., а також ліцензії на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» серії АВ № 301335, виданої 05.02.2007 р.

Згідно навчальних планів  підготовки фахівців за напрямами підготовки «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво» термін навчання ОКР «бакалавр» – 4 роки, ОКР «спеціаліст», «магістр» – 2 роки.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 19 викладачів, в т.ч. 1 професор, 6 доцентів, 8 старших викладачів та 4 асистенти.

Всі дисципліни фундаментального та фахового циклів, що викладаються кафедрою мають робочі програми. Слід відмітити, що кожна робоча програма є авторською розробкою.  

Кафедрою викладається 15 лекційних курсів, серед яких більшість спеціальних курсів з фахових дисциплін. Це такі курси як «Технологія матеріалів», «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія спеціальності», «Тенденції розвитку сучасного мистецтва»,  «Композиція», «Станкова композиція», «Пластична анатомія», «Конструювання», «Основи наукових досліджень», «Основи синтезу мистецтв» та інші. Крім цього викладачі повністю забезпечують проведення практичних занять з дисциплін «Робота в матеріалі», «Скульптура», «Рисунок», «Живопис», «Композиція», «Анатомічний рисунок», «Кольрознавство», «Шрифти» з 1 по 6 курс.

Ведеться керівництво 3 навчальними практиками (вивчення форм природи, пленерна, збір матеріалів до композиційних робіт) та 3 видами виробничих практик (технологічна, проектно-конструкторська та переддипломна).

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надає науково-методична комісія кафедри, робота якої ведеться постійно й спрямована також на освітньо-навчальні потреби магістрантів. На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари, щорічні наукові конференції присвячені вивченню життя та доробку видатних художників, фахівців в галузі художньої кераміки, впровадженню кращих надбань світового мистецтва. За останній рік членами кафедри опубліковано більше 40 статей у наукових збірниках та наукових виданнях, підготовлено 16 доповідей до наукових конференцій, в т.ч. 10 за участю студентів. За роки існування кафедрою підготовлено та випущено друком понад 40 методичних вказівок.

Студенти кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як в університеті, так і поза його межами, художньо-мистецьких заходах різних рівнів. Кафедра бере активну участь в організації та проведенні щорічного Міжнародного молодіжного гончарського симпозіуму в Опішному (Полтавська обл.). Щорічно студенти кафедри є активним учасниками, дипломантами і переможцями цього мистецького заходу.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Керівником наукового студентського гуртка є заслужений працівник культури України, доц. В.М. Ханко.

Вже усталеною традицією є проведення майстер-класів, зокрема запрошуються заслужені майстри народної творчості, лауреати Державних премій в галузі декоративно-прикладного мистецтва з смт. Опішне, смт. Решетилівка (В.О.Омеляненко, М.Г.Пошивайло, М.Г.Китриш та інші).

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, загальнодержавних і міжнародних виставок та наукових конференцій, частина з них мають почесні звання, що присвоєні за значний культурний і творчий внесок в мистецьке життя області і держави, а саме:

- доцент Ханко В.М. - заслужений працівник культури України, член Міжнародної асоціації критиків мистецтва у Парижі (взагалі має близько 900 наукових праць, в т.ч. у 2006 – 2013 рр. – 162 статті в Енциклопедії сучасної України – т. 1 – 8);

- професор Левадний О.М. – заслужений художник України;

- доцент Волик П.І. – заслужений художник України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка (має більше 50 персональних виставок);

-  доцент Грибан М.Ф. – заслужений працівник культури України.

Ст. викладач Перець О.О. закінчив аспірантуру і зараз готує до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата мистецтвознавства.

Звання «Заслужений художник України» мав доцент Білоус В.І., який передчасно пішов з життя наприкінці 2004 року. Його скульптурні й монументальні твори формують неповторне обличчя нашого міста, є своєрідною візитною карткою Полтави та області. До найбільш визначних творів Володимира Івановича слід віднести: пам’ятник Архангелу Михаїлу, присвячений загиблим працівникам правоохоронних органів; пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії, встановлений перед фасадом Української медичної стоматологічної академії; пам’ятник загиблим українським козакам на Панянському узвозі; серія меморіальних дощок на фасаді ПДПУ імені В.Г. Короленка; пам’ятники Т.Г. Шевченку та бандуристу В.Кабачку тощо.

 Естафету відомого майстра прийняли та гідно продовжують викладачі кафедри Голуб В.П. та Коршунов Д.О. Серед їх здобутків слід відмітити пам’ятник українській пісні в образі Марусі Чурай, встановлений на площі перед Полтавським музично-драматичним театром імені М.В.Гоголя; пам’ятник нескореному студентству у м. Суми; пам’ятник композитору Бортнянському у м. Глухів Сумської області; пам’ятники воїнам-афганцям у м. Лохвиця та м. Суми; меморіал солдатської слави у смт. Шишаки Полтавської області; скульптуру Феміди для Полтавського обласного апеляційного суду, скульптуру «Алегорія науки» для вестибюлю ПолтНТУ тощо. У січні 2007 році був відкритий пам’ятник священномученику Полтавському Василію (Земцову), що був закатований НКВД у 1930-ті роки. Робота створена на замовлення Полтавської Єпархії. У виконанні роботи брав участь кандидат архітектури, доцент кафедри ДАСтаМ Шулик В.В. Протягом 2008 – 2009 рр. на замовлення Миргородської міської ради ними створено ряд скульптур, у т.ч. пам’ятник М.В. Гоголю та скульптурну групу його літературним героям («Оксана і Вакула», «Солоха і Чуб, «Пацюк», «Кабанчик», «Іван Іванович та Іван Нікіфорович»,  «Хлєстаков»).

Співробітники і студенти університету, мають змогу знайомитись з творчими роботами майбутніх художників-керамістів на чисельних університетських виставках. З метою створення постійно діючої експозиції творчих робіт була створена університетська виставкова зала.

Кращі курсові та дипломні роботи студентів кафедри прикрашають інтер’єри приміщень рідного навчального закладу, складають окрему експозицію однієї із  виставкових залів Галереї мистецтв м. Полтава, а також є частинами інтер’єрів міських громадських будівель (ПД «Листопад») та наповнюють міське середовище творами садово-паркової пластики (зокрема, територію університету та студентського містечка ПолтНТУ).

Викладачі, випускники та студенти кафедри є активними учасниками художніх виставок та мистецьких акцій різних рівнів. Слід зазначити, що знаменною подією у житті кафедри стала виставка, присвячена 10-річчю відкриття спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та 75-річчю заснування навчального нашого закладу, яка була відкрита 20 жовтня 2005 року у Полтавській галереї мистецтв. Виставка мала неабиякий успіх у культурно-мистецьких та громадських колах Полтавщини, про що свідчать численні записи і Книзі відгуків та публікації в пресі. 29 вересня 2010 р. у виставковій залі Полтавського краєзнавчого музею була відкрита виставка творчих робіт викладачів та студентів кафедри, присвячена 15-річчю відкриття спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» та 80-річчю заснування університету. У жовтні – листопаді 2011 р. відбулася «Виставка до 40-річчя архітектурного факультету ПолтНТУ» у полтавській Галереї мистецтв.

Студенти кафедри ведуть активну творчу та виставкову роботу, щороку приймають активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських й регіональних фестивалях, симпозіумах та виставках, де неодноразово отримували високі нагороди, у тому числі й Гран-при. Випускники і студенти кафедри складають ядро Молодіжного об’єднання Полтавської організації національної спілки художників України. На даний час їх налічується більше двадцяти. Головою молодіжного об’єднання є випускниця кафедри 2005 року Гуржій Інна, а її заступником – випускниця 2008 р. Корф-Іванюк  Наталія. В минулі роки молодіжне об’єднання очолювала також випускниця кафедри Острогляд Олена та старший викладач Перець Олег.

Викладачі кафедри ведуть активну громадську роботу, зокрема вони є членами журі різного роду мистецьких фестивалів та конкурсів:

- Всеукраїнський гончарський симпозіум садово-паркової та монументальної кераміки в Опішному – Тарасенко О.К., Левадний О.М., Віцько І.М., Білоус В.І.;

- Всеукраїнський мистецький дитячий фестиваль в Опішному  – Тарасенко О.К., Перець О.О., Ханко В.М., Віцько І.М., Журавльов С.О., Волик П.І.;

- Мала академія мистецтв – Волик П.І., Ханко В.М., О.О. Перець;

-  Мистецький конкурс дітей-інвалідів – Коршунов Д.О., Білоус В.І.;

-  Обласний конкурс академічного рисунку серед учнів художніх шкіл – Тарасенко О.К. – голова журі, Безуглов В.В. – член журі;

-  Обласний дитячий конкурс «Барви Лесиного гаю» – Тарасенко О.К. – голова журі.

На базі кафедри проводяться семінари по підвищенню кваліфікації викладачів початкових мистецьких навчальних закладів області.

Кафедра тісно співпрацює та координує свою роботу з іншими мистецькими закладами області: Миргородський державний керамічний технікум імені М.В. Гоголя, Гадяцьке училище культури імені І.П. Котляревського, Колегіум мистецтв в Опішному, художні школи та студії області. Зокрема в різні роки головою Державної екзаменаційної комісії у Гадяцькому училищі культури імені І.П. Котляревського були доцент Білоус В.І. та доцент Тарасенко О.К., головою ДЕК в МДКТ імені М.В. Гоголя – доцент Білоус В.І., доцент Ханко В.М. Завідувач кафедри, доц. Тарасенко О.К. в якості експерта залучався до роботи ліцензійної та акредитаційної комісій у Луганському національному університеті імені Т.Г. Шевченка.

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над зміцненням матеріально-технічної бази. Сучасні тенденції розвитку суспільства, ринкова економіка, кон’юнктурний попит обумовлюють потребу в магістрах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, працевлаштування яких забезпечується наявністю вільних ніш (школи мистецтв, керамічні підприємства, творчі об’єднання, освітянська, управлінська діяльність у Полтавській області та суміжних регіонах, де фахівці мають змогу працювати відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад).

Волик Павло Іванович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, Заслужений художник України, член Національної спілки художників України, лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка, лауреат  премії імені Миколи Ярошенка

Викладає дисципліни: Живопис

Безуглов Володимир Васильович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: технологія живопису, рисунок, копіювання, шрифти

Левадний Олександр Миколайович

Професор кафедри образотворчого мистецтва, Заслужений художник України, член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: Основи композиції, композиція, інформатика, робота в матеріалі, комп’ютерна графіка, комп’ютерне моделювання

Ханко Віталій Миколайович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, мистецтвознавець, бібліограф, музейник. Член Національних спілок художників України (1987) і  майстрів народного мистецтва України (1991), член міжнародної Асоціації арт-критиків  (АІСА, 1997, у Парижі при ЮНЕСКО). Заслужений працівник культури України (1994). Лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Панаса Мирного (2009).

Викладає дисципліни: Історія зарубіжного мистецтва, історія українського мистецтва, тенденції  розвитку сучасного мистецтва, історія спеціальності.

Грибан Микола Федорович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, Заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: робота в матеріалі, рисунок

Перець Олег Олександрович

Старший викладач кафедри ОМ (викладає з 1994 року), член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни: Основи композиції, композиція, рисунок, живопис, основи синтезу мистецтв, основи наукових досліджень.

Коршунов Дмитро Олександрович

Скульптор, старший викладач

Викладає дисципліни: Скульптура, рисунок.

Журавльов Сергій Олександрович

Старший викладач кафедри ОМ, член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: Робота в матеріалі, рисунок

Голуб Валерій Петрович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Викладає дисципліни: Скульптура, рисунок. 

Гуржій Інна Анатоліївна

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни: Рисунок, робота в матеріалі.

Болюх Микола Федорович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: Станкова композиція, рисунок, живопис

Григорьєв Сергій Сергійович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва,  член Національної спілки художників України

Викладає дисципліни: Малюнок, живопис, станкова композиція.

Чопенко Ніна Семенівна

 

Метель Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри образотворчого мистецтва

Викладає дисципліни: живопис, анатомічний рисунок, рисунок

 

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 

Галузь

 

Напрям підготовки, спеціальність

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Термін навчання

 

0202 «Мистецтво»

 

Образотворче мистецтво

 

 

6.020205 – бакалавр

8.02020501 – магістр

 

 

“бакалавр”

– 4 роки

“магістр”

– 2 роки

 

Декоративно-прикладне мистецтво

 

 

6.020208 – бакалавр 8.02020801 –  магістр

 

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ  МИСТЕЦТВО

 •  Освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр»; «магістр».

 •  Кваліфікація: бакалавр образотворчого мистецтва; художник образотворчого мистецтва, дослідник.

 •  Профіль роботи: моделювання і виконання в матеріалі художніх робіт в умовах творчої майстерні та виробництва, творів станкового живопису для оздоблення інтер’єрів житлового й громадського призначення, наукові дослідження в сфері історії та теорії живопису, педагогічна діяльність і викладання фахових та професійно-орієнтованих  дисциплін.

 •  Основні місця роботи: проектні організації художнього профілю, творчі майстерні станкового живопису, фонди художніх, краєзнавчих й етнографічних музеїв; середні,  спеціальні та вищі навчальні заклади, художні студії, академічні й галузеві науково-дослідні установи.

 •  Можливі посади: художник станкового живопису, керівник творчої майстерні, художник або головний художник виробництва, викладач середнього навчального закладу, викладач спеціального навчального закладу, викладач вищого навчального закладу, науковий працівник.

 

Декоративно-прикладне мистецтво

 •  Освітньо-кваліфікаційні рівні: «бакалавр», «магістр».
 •  Кваліфікація: бакалавр декоративно-прикладного мистецтва; художник декоративно-прикладного мистецтва, дослідник.
 •  Профіль роботи: проектування, моделювання і виконання в матеріалі художніх робіт в умовах виробництва, творів художньої кераміки для оздоблення інтер’єрів та екстер’єрів житлового й громадського призначення, наукові дослідження в сфері історії та теорії художньої кераміки, педагогічна діяльність і викладання фахових та професійно-орієнтованих  дисциплін.
 •  Основні місця роботи: підприємства керамічного виробництва, проектні організації художнього профілю, творчі майстерні декоративно-прикладної та архітектурно-монументальної кераміки, фонди художніх, краєзнавчих і етнографічних музеїв; середні,  спеціальні та вищі навчальні заклади, художні студії, академічні й галузеві науково-дослідні установи.
 •  Можливі посади: художник архітектурно-монументальної кераміки, художник декоративно-прикладної кераміки, керівник творчої майстерні, художник або головний художник підприємства керамічного виробництва, викладач середнього навчального закладу, викладач спеціального навчального закладу, викладач вищого навчального закладу, науковий працівник.

Матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу напрямів підготовки
6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 6.020205 «Образотворче мистецтво»,
спеціальностей 8.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 8.02020501 «Образотворче мистецтво» 

Виходячи зі специфіки підготовки фахівців в галузі знань «Мистецтво», приміщеннями для занять студентів є спеціалізовані класи з рисунку,живопису, скульптури та роботи в матеріалі. Для лекційних курсів використовується ауд. № 106 (48 м2), яка має аудіо та відео засоби навчання. Для науково-педагогічного персоналу облаштовано дві викладацькі (заг. площа 48 м2), кабінет завідувача кафедри (24 м2) та аспірантська (24 м2). Викладачі мають доступ до Internet. Для студентів працює комп’ютерний клас з доступом до Internet. Кожна група має окрему аудиторію-майстерню. Дипломні роботи студенти виконують у спеціалізованих аудиторіях та майстернях.
     Усі аудиторії навчальних груп мають мольберти, софіти та подіуми для аудиторних постановок. Скульптурні майстерні облаштовано скульптурними станками, кесонами та глаголями, є гіпсомодельний станок.
Начальна лабораторія кераміки має обладнання:

- лабораторна електрична піч з програмним управлінням; 

- сушильна шафа;

- прес шнековий;

- кульовий млин; 

- спец. прилади, обладнання, устаткування та інструменти для проведення лабораторних і практичних робіт.

Гончарна майстерня має станки гончарні стаціонарні електропровідні, станок для прокатки глиняних пластів, ванни для глини, шафу для декорування кераміки, краскопульт електричний, стелаж та столи.
Пічне відділення, яке призначене для випалу керамічних виробів, має обладнання:

- горно на твердому паливі;

- електрична піч з програмним управлінням;

- муфель;

- підсобні спец. матеріали, обладнання та інструменти.

Крім того, пічне відділення обладнане примусовою вентиляцією та має витяжну шафу.

До послуг студентів кафедри університетський санаторій – профілакторій на 100 місць, який дає змогу оздоровити щороку понад 1000 чоловік, комплекс громадського харчування на 500 місць.

Викладачами кафедри розроблені та затверджені освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) та освітньо-професійні програми (ОПП) напрямів підготовки 6.020208 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 6.020205 «Образотворче мистецтво», а також спеціальностей 8.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» та 8.02020501 «Образотворче мистецтво». Робочі програми для вище згаданих напрямів підготовки та спеціальностей є власною розробкою кафедри образотворчого мистецтва. Вони розроблені та затверджені з усіх дисциплін, що викладає кафедра.

Робота по методичному забезпеченню на кафедрі ведеться на належному рівні. За останні три роки викладачами кафедри видано 22 методичні вказівки з дисциплін фахового циклу навчального плану. Вся тематика курсових робіт відображена у методичних вказівках, видано методичні вказівки до виконання дипломної роботи.

На кафедрі образотворчого мистецтва регулярно проводяться засідання методичного семінару, на яких розглядається робота викладачів по методичному забезпеченню лабораторних та практичних робіт, курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, розробки і застосування прикладних комп’ютерних програм. Дисципліни напрямів підготовки та спеціальностей повністю забезпечені необхідною навчально-методичною документацією та літературою.

На кафедрі силами викладачів видаються навчальні посібники та конспекти лекцій, надруковані в університетській типографії, а також методичні вказівки до лабораторних, практичних та курсових робіт. Викладачами розроблені методичні рекомендації до виконання дипломних робіт, тематика яких щорічно оновлюється.

З дисциплін «Історія зарубіжного мистецтва», «Історія українського мистецтва», «Історія спеціальності» та «Тенденції розвитку сучасного мистецтва» розроблені і видані методичні вказівки для самостійної роботи студентів, які містять докладний перелік літератури з наведенням сторінок видань щодо певної теми (автор – заслужений працівник культури України, доцент Ханко В.М.). З дисципліни «Основи синтезу мистецтв» видано друком конспект лекцій (автор – ст. викладач Перець О.О.).

Останнім часом значно покращився рівень забезпеченості навчальною, довідковою літературою з професійно-орієнтованих дисциплін кафедри.

Дисципліни професійно-орієнтованого циклу напрямів підготовки і спеціальностей «Декоративно-прикладне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» повністю забезпечені наочними посібниками аудіо та візуального супроводу, які складають успішно застосовуються у навчальному процесі. Сформований методичний фонд кафедри. Кожна навчальна група має окрему аудиторію методичного фонду.

За останні роки силами викладачів і студентів кафедри поповнений та оновлений фонд гіпсових зліпків та моделей, які застосовуються при викладанні рисунку, живопису та скульптури.

Крім цього, кафедра постійно надає методичну допомогу початковим спеціалізованим мистецьким закладам області. На базі кафедри щорічно спільно з обласним методичним кабінетом проводяться методичні семінари для викладачів художніх шкіл та закладів.

Діяльність кафедри спрямована як на збереження і  примноження, так і на розвиток національних мистецьких традицій.

Наукові і творчі пошуки викладачів, аспірантів, студентів кафедри, спрямовані на вивчення особливостей генезису традиційних форм декоративного мистецтва та архітектури України, у тому числі Полтавського регіону, з метою розробки та запровадження у виробництво зразків різного роду керамічних ужиткових речей, елементів, що складають художнє наповнення сучасного предметно-просторового середовища і враховують найсучасніші досягнення в галузі кераміки і образотворчого мистецтва.

Приймаючи участь у мистецьких конкурсах, викладачі мають можливість продемонструвати студентам повний технологічний процес виготовлення художнього твору, починаючи від ескізування, виготовлення ескізного проекту, робочої моделі, формовкою,  зняття гіпсових форм, закінчуючи переведення скульптурного твору в твердий матеріал, його декоруванням та встановленням на постамент у певному архітектурному середовищі. Ця робота є неоціненним досвідом апробації теоретичних досліджень на практиці. Все це сприяє прискореному становленню студентів як професіоналів в галузі  пластичних мистецтв.

Кафедра готує фахівців за двома спеціальностями:“Образотворче мистецтво” та “Декоративно-прикладне мистецтво”.

Організація навчального процесу проходить згідно із затвердженим графіком та відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. Дисципліни, які вивчаються, визначені навчальним планом. Усі дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами.

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (термін навчання – 4 роки) включено дисципліни:

 • Історія України

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Культурологія

 • Філософія (філософія, релігієзнавство)

 • Психологія

 • Політологія

 • Правознавство

 • Іноземна мова

 • Фізвиховання

 • Безпека життєдіяльності

 • Основи екології

 • Історія зарубіжного мистецтва

 • Історія  фаху

 • Історія українського мистецтва

 • Перспектива

 • Пластична анатомія

 • Анатомічний рисунок

 • Рисунок

 • Живопис

 • Скульптура

 • Основи композиції

 • Композиція

 • Станкова композиція

 • Робота в матеріалі

 • Технологія матеріалів

 • Технологія живопису

 • Кольорознавство

 • Копіювання

 • Основи архітектури

 • Шрифти

 • Конструювання

 • Інформатика та основи комп’ютерного моделювання

 • Комп’ютерна графіка

 • Охорона праці

 • Естетика

 • Методика викладання дисциплін художнього циклу

До навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” (термін навчання – 2 роки) включено дисципліни:

 • Рисунок

 • Живопис

 • Скульптура

 • Композиція

 • Станкова композиція

 • Робота в матеріалі

 • Тенденції розвитку сучасного мистецтва

 • Цивільна оборона

 • Основи маркетингу та менеджменту

 • Основи синтезу мистецтв

 • Комп’ютерне моделювання

 • Сучасні питання філософії (естетика сучасного мистецтва)

 • Методика наукових досліджень

 • Ділова іноземна мова (науковий переклад)

 • Вища освіта і Болонський процес

 • Педагогіка і психологія вищої школи

Методичне забезпечення підготовки фахівців складається з підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та наочного матеріалу. Спеціальність повністю забезпечена методичними матеріалами. Створені навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються кафедрою,  та навчально-методичний комплекс спеціальності.

На кафедрі до кожного навчального рокурозробляється план забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Процес виконання запланованих видань розглядається на засіданнях методичних семінарів кафедри образотворчого мистецтва, які проводяться згідно із затвердженим на навчальний рік планом.

Навчально-методичні комплекси спеціальностей та навчально-методичні комплекси дисциплін створені у повному обсязі. Всі необхідні до ліцензування та акредитації документи підготовлені, погоджені й затверджені відповідними установами. За останні 5 років кафедрою підготовлено та видано друком понад 40 методичних вказівок із фахових та фундаментальних дисциплін.

Суттєву допомогу у підготовці фахівців надають науково-методичні праці викладачів кафедри:

 1. Ханко В. Полтавщина: плин мистецтва, діячі: монографія / В. Ханко – К., 2007.  – 512 с.
 2. Ханко В. Мистецтвознавча думка на Полтавщині / В. Ханко – К., 2007. –    136 с., іл.
 3. Перець О. Основи композиції: Конспект лекцій / О. Перець – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 82 с.
 4. Перець О.О. Основи синтезу мистецтв: Конспект лекцій. / О.О. Перець – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 77 с.

Творча робота та виставкова діяльність кафедри образотворчого мистецтва зорієнтована календарним планом проведення виставок Національної спілки художників України. Прикладні наукові роботи викладачі виконують у рамках другої половини робочого дня за затвердженою тематикою НДР кафедри.

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, загальнодержавних і міжнародних виставок та наукових конференцій.  За значний культурний і творчий внесок у мистецьке життя області й держави викладачам кафедри присвоєно почесні звання:

 • доцент Ханко В.М. – заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Панаса Мирного;
 • професор Левадний О.М. – заслужений художник України;
 • доцент Волик П.І. – заслужений художник України, лауреат премії імені Івана Огієнка;
 • доцент Грибан М.Ф. – заслужений працівник культури України.

Крім того, доцент Тарасенко О.К., професор Левадний О.М., доцент Безуглов В.В., доцент Грибан М.Ф., старший викладач Журавльов С.О., старший викладач Перець О.О., старший викладач Болюх М.Ф., старший викладач Григорьєв С.С., старший викладач  Гуржій І.А., старший викладач  Панченко М.В., асистент Коф-Іванюк Н.А. – члени Національної спілки художників України; доцент Ханко В.М. – член Міжнародної асоціації критиків мистецтва в Парижі.

Виходячи з напряму діяльності кафедри, фундаментальні дослідження не проводяться. Прикладні наукові роботи викладачі виконують у рамках другої половини робочого дня за затвердженою тематикою НДР кафедри. Результатом такої роботи є виступи на наукових конференціях та публікації у наукових виданнях, участь у творчих конкурсах і виставках.

Викладачі кафедри Коршунов Д.О. та Голуб В.П. ґрунтовно вивчають проблему впливу та формування предметно-просторового середовища в умовах міста й природного ландшафту з урахування їх історичних особливостей. Результатом цих досліджень є участь у різноманітних конкурсах на виготовлення та встановлення пам’ятників.

Наукові та творчі дослідження, що проводяться викладачами кафедри, спрямовані на вивчення особливостей генезису та розвитку традиційних форм декоративного мистецтва й архітектури Полтавського регіону з метою розроблення та запровадження у виробництво зразків керамічних ужиткових речей, елементів, які складають художнє наповнення сучасного предметно-просторового середовища Полтавщини.

Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть дослідження за такими напрямками:

 1. Проблеми колористичного наповнення середовища. Керівник –доцент Тарасенко О.К.
 2. Проблема шрифту в засобах візуальних комунікацій. Керівник – доцент Безуглов В.В.
 3. Проблеми вивчення мистецького життя в Україні ХХ–ХХІ ст. Керівник –  доцент Ханко В.М.
 4. Історія і традиції народного гончарства Полтавщини. Керівник –  доцент Ханко В.М.
 5. Проблеми синтезу в сучасному українському мистецтві. Керівник – старший викладач Перець О.О.
 6. Роль традицій у розвитку сучасного мистецтва гобелену. Керівник –професор Левадний О.М.

Продовжується активна наукова робота у напрямку підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний період працівниками кафедри готуються до захисту 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства (ст. викл. Перець О.О., ст.викл. Гуржій І.А.). Тематика дисертаційних робіт відповідає основним напрямам наукових досліджень і спрямована на вирішення теоретичних та практичних проблем образотворчого, декоративно-прикладного, монументального мистецтва, історії та теорії мистецтва, синтезу мистецтв.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як і університеті, так і поза його межами, та художньо-мистецьких заходах різних рівнів.

Суттєву допомогу студентам в оволодінні навчальними дисциплінами надає науково-методична комісія кафедри, робота якої ведеться постійно й спрямована також на освітньо-навчальні потреби магістрантів. На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари, щорічні наукові конференції присвячені вивченню життя та доробку видатних художників, фахівців в галузі художньої кераміки, впровадженню кращих надбань світового мистецтва. За останній рік членами кафедри опубліковано більше 40 статей у наукових збірниках та наукових виданнях, підготовлено 16 доповідей до наукових конференцій,  у т.ч. 10 за участю студентів.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Керівником наукового студентського гуртка є заслужений працівник культури України, доц. В.М. Ханко.

Студенти кафедри ведуть активну наукову та творчу роботу, вони є постійними учасниками виставок різних рівнів, в т.ч. Всеукраїнських та Міжнародних. За останні роки студенти кафедри мають здобутки у заходах міжнародного значення:

 • Міжнародна олімпіада з дизайну «Дизайн-формум-2012» (м. Харків, ХАДіМ, квітень 2012 р.) – учасник Келим-Золотайко Святослав (гр. 501-АП).
 • VІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2012 р.):

ІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

диплом «За кращий натюрморт» у номінації «Образотворче мистецтво» у номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ місце у номінації «Образотворче мистецтво» ;

- диплом «За кращий пейзаж» у номінації «Образотворче мистецтво»;

ІІІ місце у номінації «Інші види декоративно-прикладного мистецтва» ;

- відзнаки «Краща робота» та «За кращий пласт»  у номінації «Кераміка» (позаконкурсна програма).

 • IV Національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПІК» (смт. Опішне Полтавської обл., жовтень 2012 р.):

- І премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

- ІІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво».

 • VІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2013 р.):

І премія в номінації «Кераміка»;

І премія в номінації «Інші види декоративного мистецтва»;

І, ІІ та ІІІ премії в номінації «Образотворче мистецтво» ;

ІІІ премія в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва»;

- дипломи «За кращий пейзаж», «За краще панно», «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського»  в номінації «Образотворче мистецтво»;

диплом «За творчу інтерпретацію мистецької спадщини академіка В. Кричевського» в номінації «Інші види декоративно-ужиткового мистецтва».

 • Міжнародний фестиваль «Bodiceramicfest-2012» (смт Опіншя, Полтавська обл.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний фестиваль «CeramicGrafitiFest» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – ІІІ премія.
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «За знання регіональних традицій».
 • ІІ Національний «КерамоГРАФІТІфест» в Опішні (Полтавська обл., червень 2013 р.) – диплом «Надія є».
 • VІІІ Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль в Опішні (смт Опіншя, Полтавська обл., червень 2014 р.):

ГРАН-ПРІ у номінації «Кераміка»;

І премія у  номінації «Кераміка»;

ІІ премія в номінації «Образотворче мистецтво»;

дипломи «За досконале володіння гончарним кругом», «За глибину ідеї», «За оригінальність композиції», «За кращий пласт»    у номінації «Кераміка»;

дипломи «За творчий пошук», «За кращий натюрморт», «За графічність», «За оригінальність композиції»,  у номінації «Образотворче мистецтво» ;

 • ХІХ Всеукраїнський огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей ВНЗ України, жовтень 2012 р. – Рябко О. – диплом ІІ ступеню за дипломну роботу ОКР «магістр» «Об’ємно-просторова композиція «Час».
 • Міжнародний ХХІІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів, м. Одеса, 30 жовтня – 2 листопада 2013 р. – Савінова А. – диплом 1 ступеню за дипломну роботу ОКР «спеціаліст» «Садово-паркова пластика «Плахта».

Також студенти кафедри приймають участь у наукових заходах всеукраїнського значення:

 • учасники Всеукраїнської олімпіади з образотворчого мистецтва (живопис) Метель Т. -  диплом ІІІ ступеню (2012р), Квітницька М. -  диплом ІІІ ступеню (2014р).
 • Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у галузі «Мистецтво» (напрям «Збереження художніх цінностей та пам’яток архітектури») – Гончар О. – диплом ІІ-го ступеня: наукова робота «Символізм «дерева життя» у полтавських вишитих рушниках як утвердження української ідентичності» (м. Луганськ, березень 2012 р).
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні науки ФСП-2012» (секція «Культурологія та естетика») – Гончар О. – Гран-прі (м. Київ, НТУУ «КПІ», 29.04. 2012р.).
 • 2014 р. 8 студентів кафедри взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-практичний семінару «Мистецтво в реаліях сучасної освіти» (ПНПУ імені В.Г. Короленка).

Крім того, студенти кафедри за результатами участі у наукових конференціях, у т.ч. й Всеукраїнських,  мають публікації.

Полтава

вул. Жовтнева, 42. Корпус У.

36003

Переглянути карту

интернет-ресурс
дистанционного обучения
ПолтНТУ
студенческая
жизнь
центр
доуниверситетской
подготовки ПолтНТУ
конференции
профильные
издания
отдел
международного
сотрудничества
горизонт
2020
центр юридической
помощи
воинам АТО
профком
работников
университета

КОНТАКТЫ
36011, г. Полтава,
Первомайский проспект, 24.
Телефон приемной комиссии:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

КАК НАС НАЙТИ

СЕРТИФИКАТ

Ящик доверия

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2015.