Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

м. Полтава, 24 – 26 жовтня 2017 р.

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції “GeoTechnics – XXI” (присвяченої 120-річчю з дня народження професора Є.В. Платонова), що відбудеться в м. Полтаві 24 - 26 жовтня 2017 р.

До участі запрошуються спеціалісти науково-дослідних, проектних, вишукувальних, виробничих організацій і підприємств, вищих учбових закладів та ін., які вирішують проблеми інженерної геології, механіки ґрунтів та фундаментобудування.

Планується робота трьох секцій: 1) Механіка ґрунтів та інженерна геологія; 2) Основи і фундаменти. Проектування та експлуатація; 3) Технологія влаштування основ і фундаментів.

СКЛАД КОМІТЕТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Члени організаційного комітету

Онищенко Володимир Олександрович, голова оргкомітету, д.е.н., проф., ректор Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ);

Фаренюк Геннадій Григорович, д.т.н., с.н.с., директор Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), м. Київ;

Кривошеєв Петро Іванович, к.т.н., проф., президент Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки та фундаментобудування» (УТМГГФ);

Назаренко Іван Іванович, д.т.н., проф., президент Всеукраїнської громадської організації Академія будівництва України;

Сівіцька Світлана Павлівна, к.е.н., проректор з науково-педагогічної, соціальної роботи та міжнародного співробітництва ПолтНТУ;

Матвієнко Андрій Михайлович, к.т.н., доц., декан факультету нафти і газу та природокористування;

Зоценко Микола Леонідович, д.т.н., проф., завідувач кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ;

Винников Юрій Леонідович, д.т.н., проф., професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки, секретар оргкомітету ПолтНТУ;

Члени наукового комітету

Аніскін Алексей, к.т.н., доц., Північний університет, м. Вараждин, Хорватія;

Банах Віктор Аркадійович, д.т.н., проф., ректор Запорізької державної інженерної академії;

Бойко Ігор Петрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА);

Габібов Фахраддін Гасан Огли, к.т.н., проф., с.н.с., зав. лабораторії, Азербайджанський науково-дослідний інститут будівництва та архітектури, м. Баку;

Демчишин Михайло Гордійович, д.т.н., проф., Інститут геологічних наук НАНУ, завідувач відділу інженерної геології, м. Київ;

Дубровський Михайло Павлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри, Одеський національний морський університет;

Жусупбеков Аскар Жагпарович, д.т.н., проф., віце-президент ISSMGE по Азії, Євразійський національний університет імені Л.М. Гумільова, м. Астана, Казахстан;

Калюх Юрій Іванович, д. т. н., проф., зав. лабораторії НДІБК, м. Київ;

Кірічек Юрій Олександрович, д.т.н., проф., завідувач кафедри Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА), м. Дніпропетровськ;

Клованич Сергій Федорович, д.т.н., проф., Варминсько-Мазурський університет, м. Ольштин, Польща;

Корнієнко Микола Васильович, вчений секретар УТМГГФ, к.т.н., проф., КНУБА;

Кузло Микола Трохимович, д.т.н., проф., завідувач кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;

Митинський Василь Михайлович, к.т.н., доц., завідувач кафедри Одеської державної академії будівництва та архітектури, м. Одеса;

Моргун Алла Серафімівна, д.т.н., проф., завідувач кафедри Вінницького національного технічного університету;

Моркляник Богдан Васильович, д.т.н., проф., Національний технічний університет «Львівська політехніка», м. Львів;

Немчинов Юрій Іванович, д.т.н., проф., перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи, м. Київ;

Нікітенко Михайло Іванович, д.т.н., проф., Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Бєларусь;

Петраков Олександр Олександрович, д.т.н., проф., завідувач лабораторії НДІБК, м. Київ;

Самородов Олександр Віталійович, к.т.н., доц, Харківський національний університет будівництва та архітектури;

Сєдін Володимир Леонідович, д.т.н., проф., завідувач кафедри ПДАБА;

Слюсаренко Юрій Степанович, к.т.н., с.н.с., заст. директора ДП НДІБК із наукової роботи;

Сулевська Марія, д.т.н., професор кафедри геотехніки Білостоцької політехніки, Польща;

Титаренко Володимир Анатолійович, к.т.н., зав. відділу ДП НДІБК, м. Київ;

Тімченко Радомир Олексійович, д.т.н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»;

Трофимчук Олександр Миколайович, д.т.н., проф., член-кореспондент НАНУ, заступник директора з наукової роботи Українського інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, м. Київ;

Тютькін Олексій Леонідович, д.т.н., доц., завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

Шаповал Володимир Григорович, д.т.н., проф., НГУ, м. Дніпропетровськ;

Шокарєв Віктор Семенович, к.т.н., с.н.с., директор Запорізького відділення ДП НДІБК, головний редактор журналу «Світ геотехніки».

Члени спонсорського комітету

Дворник Сергій Олексійович, директор Департаменту спеціальних і гідротехнічних робіт Украінсько-французького СП «ОСНОВА-СОЛСИФ», м. Київ;

Зоценко Василь Миколайович, директор фірми «Фундаментбуд-3», м. Полтава;

Крисан Володимир Іванович, к.т.н., директор ВАТ НВО «РемБуд», м. Дніпропетровськ;

Ландар Олексій Михайлович, к.т.н., директор ВАТ «Полтаватрансбуд», м. Полтава;

Новицький Павло Леонідович, голова наглядової ради ПАТ «Сумбуд», м. Суми;

Омельченко Павло Миколайович, к.т.н., голова ТОВ «ЕКФА», м. Полтава;

Передерій Микола Федорович, директор ПП «Фундаментспецбуд», м. Полтава.

Контрольні дати

– Приймання текстів статей і заявок на участь у конференції – до 10.09.2017 р.

– Розсилання програми конференції – до 20.09.2017 р.

– Проведення конференції – 24 – 26.10.2017 р.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Друковані матеріалі

До початку конференції буде надруковано «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» - фахове видання України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. З 2014 р. збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. Тому він видається англійською мовою.

Звертаємо увагу на те, що наукові статті повинні мати такі структурні елементи:

- вступ (постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

- аналіз розробок, досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- формулювання мети статті (постановка задачі);

- виклад основних матеріалів розробок, досліджень і впровадження з повним обґрунтуванням отриманих наукових та технічних результатів;

- висновки і перспективи подальших розробок за даним напрямом.

Статті та заявки слід надсилати за адресою:

Винникову Ю.Л., ПолНТУ, Першотравневий просп., 24, м. Полтава, 36011

факс: (+305322) 2-98- 75;

(+30532) 56-90- 88 або +38-067- 7029331 – Зоценко Микола Леонідович;

+38-067- 2564286 або +38-099-2929694 – Винников Юрій Леонідович;

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. та Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вимоги до оформлення статей у збірник наукових праць ПолтНТУ додаються.

Институциональный репозитарий
120 годовщина со дня рождения
Юрия Кондратюка
Аттестация лиц,
которые претендуют на поступление
на государственную службу
интернет-ресурс
дистанционного обучения
ПолтНТУ
студенческая
жизнь
Подготовительное отделение
доуниверситетской
подготовки ПолтНТУ
конференции
профильные
издания
отдел
международного
сотрудничества
Олимпиады
центр юридической
помощи
воинам АТО
профком
работников
университета

КОНТАКТЫ
36011, г. Полтава,
Первомайский проспект, 24.
Телефон приемной комиссии:
(0532) 56-16-04.
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

КАК НАС НАЙТИ

СЕРТИФИКАТ

Ящик доверия

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2018