Напрями наукових досліджень

На кафедрах університету діють десять загальновизнаних наукових шкіл з наступних напрямів:

• механізація трудомістких технологій і процесів будівельного виробництва (засновник - доктор технічних наук, професор О.Г. Онищенко).

• дослідження та впровадження ефективних фундаментів, закріплення ґрунтів, оцінювання стійкості схилів, математичного моделювання геотехнічних процесів (науковий керівник - доктор технічних наук, професор М.Л. Зоценко).

• дослідження стану залізобетонних і кам'яних конструкцій, що зазнають складних деформацій (науковий керівник - доктор технічних наук, професор А.М. Павліков).

• проблеми розрахунку, конструювання і впровадження у виробництво сталезалізобетонних конструкцій (науковий керівник - доктор технічних наук, професор Л.І. Стороженко).

• обґрунтування моделей регіонального розвитку та формування наукових засад регіональної соціально-економічної політики (науковий керівник - доктор економічних наук, професор В.О. Онищенко).

• розроблення методів розрахунку надійності будівельних конструкцій, дослідження і нормування навантажень і впливів на будівельні конструкції (науковий керівник - доктор технічних наук, професор С.Ф. Пічугін ).

• автоматизація технологічних процесів (засновник - доктор технічних наук, професор М.В. Галай).

• вібраційна техніка та вібраційні технології (засновник - доктор технічних наук, професор Л.І. Сердюк).

• дослідження збалансованого природокористування, прикладної екології та енергоефективності (наукові керівники - кандидати технічних наук, професори Ю.С  Голік., А.Г. Колієнко).

• симетрійний аналіз рівнянь нелінійної математичної фізики (науковий керівник - доктор фізико-математичних наук, професор М.І. Сєров).