Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов'їну.
В. Сосюра

Факультет нафти і газу та природокористування

Кафедра

„Обладнання нафтових

та газових промислів”

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів заснована у січні 1996 року на підставі наказу ректора ПДТУ за № 1 – 03 від 04.01.1996 року.

Перший випуск спеціалістів відбувся в 1999 році. За період з 1999 по 2015 рік кафедра підготувала: спеціалістів – 644 особи; бакалаврів – понад 600; магістрів – 162 особи.

Відповідно до запитів, в першу чергу нафтогазової галузі та народного господарства України кафедра веде активну перепідготовку інженерів-механіків різного профілю за спеціальністю "Обладнання нафтових і газових промислів" в центрі післядипломної освіти. Починаючи з 2006 року було здійснено перепрофілювання 246 фахівців.

Понад двадцять років існування кафедри пройшли в наполегливій праці. При безпосередній участі викладачів кафедри і студентів нашої спеціальності були збудовані: приміщення кафедри загальною площею 408,6 кв. м та навчально-науковий нафтогазовий полігон, котрий оснащено діючим технологічним обладнанням з програмними системами керування в автоматичному режимі і чотирма натурними свердловинами, та приміщеннями загальною площею 304,8 кв. м. Створена відповідна матеріально-технічна база для лабораторій бурового і нафтогазопромислового обладнання.

Викладачі кафедри працюють у тісній взаємодії з виробничниками, вивчають їх потреби та проблемні завдання, що надалі враховуються при формуванні курсових та дипломних проектів. Тим самим зводиться до мінімуму адаптація молодого спеціаліста на виробництві.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів є навчальна та переддипломна практика, яка проводиться на підприємствах нафтогазового сектора: нафтогазовидобувних, бурових, геологорозвідувальних, а також підприємствах сервісного блоку (ремонтних, монтажних  та обслуговуючих).

Особливу увагу на кафедрі приділено лабораторним установкам, на котрих студенти могли б закріпляти теоретичні знання і набувати практичні навики. Враховуючи великі габаритні розміри технологічного обладнання для буріння свердловин і видобутку вуглеводневої сировини, ми пішли по шляху створення макетів і моделей, що імітують технологічні процеси буріння та видобутку.

Відповідно до заздалегідь укладених договорів для студентів  проводяться екскурсії на підприємства бурового та нафтопромислового профілю, що розташовані як в Полтавській області так і за її межами. Під час екскурсій звертається увага на наступні питання: профіль підприємства, технологія та техніка, що використовується, призначення та будова основних технологічних установок і агрегатів.

У наш високотехнологічний час освіта є визначальною в професійній карʹєрі. Підсумковий результат залежить від того, що ми вкладаємо в наше майбутнє. Рівень підготовки випускників забезпечує майже 100-відсоткове їх працевлаштування і швидке професійне просування. Про це говорить той факт, що більше 500 випускників кафедри “Обладнання нафтових і газових промислів" Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка працюють в системі підприємств нафтогазової галузі на різни, зокрема керівних, посадах.

Штатний розклад кафедри станом на січень 2016 року включає 15 співробітників, в тому числі, одного доктора наук та 10 кандидатів наук. З них 1 професор, 1 доцент. На посаді доцента кафедри працюють 8 кандидатів технічних наук. Крім того, на кафедрі ОНГП працюють 2 старших викладачі, 2 асистенти, лаборант та навчальний майстер.

Склад кафедри обладнання нафтових і газових промислів

 

Білецький Володимир Стефанович
відомий український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук, професор, професор кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, дійсний член Академії гірничих наук України

Орловський Віталій Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Матвієнко Андрій Михайлович
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Савик Василь Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Рой Микола Миколайович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Дмитренко Вікторія Іванівна
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Молчанов Петро Олександрович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Політучий Олександр Іванович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, директор Полтавського науково-виробничого підприємства передових технологій “Зонд”

Бучинський Мирослав Яремович
кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, головний механік закритого акціонерного товариства "Пласт"

Сизоненко Анатолій Вадимович
старший викладач кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Калашникова Ірина Анатоліївна
старший викладач кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Міщук Юлія Сергіївна
асистент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Похилко Аліна Миколаївна
асистент кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Клочок Інна Володимирівна
лаборант кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Ткаченко Микола Володимирович
навчальний майстер кафедри обладнання нафтових і газових промислів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Кафедра обладнання нафтових і газових промислів здійснює підготовку фахівців на основі ступеневого навчання: бакалавр,  спеціаліст,  магістр; для нафтової та газової галузей народного господарства у галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин» за напрямами підготовки 6.050304 «Нафтогазова справа» і 6.050301 «Гірництво» та спеціальностями «Обладнання нафтових і газових промислів» і «Буріння свердловин».

Студенти, що навчаються на кафедрі, отримують робочу професію "Інженер-механік обладнання нафтових і газових промислів" та "Інженер-гірник з буріння свердловин". Це дозволяє не тільки проходити всі види практик на робочих місцях, але і швидко адаптуватися на виробництві.

На кафедрі ведеться навчання за магістерською програмою, як за рахунок Державного бюджету, так і на комерційній основі. Випускники магістратури можуть бути затребувані підприємствами, проектними і дослідницькими інститутами, промисловими підприємствами.

На кафедрі діє заочна форма навчання, а також можна здобути другу вищу освіту за вказаним фахом.

Науковими пріоритети кафедри є удосконалення конструкції, підвищення надійності і довговічності бурового обладнання та технологічного обладнання нафтових і газових промислів.

За період з 1999 по 2015 рік на кафедрі виконано понад 10 науково-дослідних праць за господарськими договорами, зокрема:

1. «Опробування процесів приготування хімічних реагентів із застосуванням вихрового апарату».

  1. «Розробка рецептури нових тампонажних матеріалів».
  2. «Створення лабораторної установки для дослідження процесів спрацювання деталей нафтогазопромислового обладнання».

Спеціалізація кафедри – дослідження процесів спрацювання деталей бурового та нафтопромислового обладнання, котре експлуатується в складних умовах: агресивна дія хімічно-активних речовин, високі навантаження і тиск, підвищена температура, абразивний знос тощо.

На кафедрі ведеться відповідна винахідницька робота, результатом якої є понад 100 винаходів і корисних моделей співробітників кафедри, тематика яких відноситься до технологічних процесів та обладнання для буріння свердловин та видобутку вуглеводневої сировини, хімічного і нафтового машинобудування.

База науково-дослідного розвитку кафедри закладена понад 800 публікаціями співробітників кафедри, тематика яких охоплює, головним чином, проблеми і шляхи підвищення надійності й довговічності технологічного обладнання нафтових і газових промислів.

За останній період 2014-2015 рр. співробітниками кафедри опубліковано понад 160 наукових праць та винаходів, з яких 15 – монографії, підручники та посібники.

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри

Білецький В.С., д.т.н., професор, зав. кафедри ОНГП – веде дослідження за тематикою:

За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 102 наукові і навчальні праці, в т.ч. 11 книг – монографій, посібників і підручників.

 

Дудля М.А., к.т.н., професор кафедри, професор – веде дослідження за тематикою: «Техніка та технологія буріння свердловин, акумуляція та транспортування природного газу, охорона навколишнього середовища».

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015 р. - за підручник "Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин"

 

Матвієнко А.М., к.т.н., доцент кафедри, доцент – веде дослідження за тематикою: «Обґрунтування конструкції та особливостей компонування багаторівневої системи запобігання АСПВ виконаної на основі трубних магнітотеплових активаторів». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 6 наукових робіт. 

Орловський В.М., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Наукові основи підвищення якості цементування нафтових і газових свердловин в складних гірничо-геологічних умовах». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 10 наукових праць, в т.ч. 1 монографію.

Савик В.М. , к.т.н., доцент кафедри– веде дослідження за тематикою:

«Підвищення ефективності піногенеруючих пристроїв насосно-циркуляційної системи бурової установки».

За результатами досліджень за 2008-2015 роки підготував і надрукував 37  наукових праць, в т.ч. статті за кордоном: 1 – Польща, 1 – Німеччина, 4 – Росія; патенти на корисну модель – 5.

Рой М.М., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою: «Удосконалення газогідродинамічних методів досліджень газових та газоконденсатних свердловин». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував  19  наукових праць.

Молчанов П.О., к.т.н., доцент кафедри – веде дослідження за тематикою:  «Вібраційна техніка і технології в буровій справі».За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував  49  наукових праць.

Дмитренко В.І., к.т.н., доцент кафедри –«Попередження гідратоутворення та корозії газонафтопромислового обладнання». За результатами досліджень за останні 5 років підготувала і надрукувала 7  наукових праць.

Сизоненко А.В., старший викладач – веде дослідження за тематикою:

  • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СПАЛЮВАННЯ ВОДОЕМУЛЬСІЙНИХ ПАЛИВ З МЕТОЮ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАЗУТІВ

За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 7  наукових праць. Підготовлено патент на корисну модель.

  • ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ БУРИЛЬНИХ ТРУБ ЗА ЗМІНОЮ ЇХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 6  наукових праць. Отримано два патенти.

Калашникова І.А., старший викладач – веде дослідження за тематикою: «Підвищення робочих характеристик обладнання для видобування нафтового флюїду». Має 24 наукові праці опубліковані у фахових виданнях.

Дорохов М.А., асистент – веде дослідження за тематикою: «Підвищення герметизаційної здатності самоущільнювальних свердловинних пакерів». За результатами досліджень за останні 5 років підготував і надрукував 17 наукових праць.

Ткаченко М.В., навчальний майстер, асистент – веде дослідження енергетичних параметрів систем індукційного нагріву з метою раціонального вибору області їх застосування в нафтогазовій галузі.

Похилко А.М., асистент – веде дослідження за тематикою: «Розроблення легких тампонажних розчинів на основі портландцементу з вмістом домішок спученого перлітового піску».

Міщук А.М., асистент – веде дослідження за тематикою: «Багатоінтервальний підігрів насосно-компресорних труб при видобуванні високовʹязких пластових флюїдів».

 

Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів кафедри є одним із напрямів їх самостійної роботи, важ­ливим чинником підготовки висококваліфікованих спеці­алістів і здійснюється в таких напрямах:

- науково-дослідна робота як невід'ємний елемент навчального процесу, що належить до навчальних планів, навчальних програм і є обов'язковою для всіх студентів;

- науково-дослідна робота, що здійснюється поза на­вчальним процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у наукових гуртках, проблемних групах тощо;

- науково-організаційні заходи (конференції, конкур­си, олімпіади тощо).

 

Для науково-дослідної роботи студентів характерною є єдність цілей і напрямів навчальної, наукової і виховної роботи, тісна взаємодія всіх форм і методів роботи, що реа­лізується в навчальному процесі і в позанавчальний час. Це забезпечує безперервну їх участь у науковій діяльності протягом періоду навчання.

Завдання науково-дослідної роботи студентів на кафедрі:

- розвиток у студентів навиків наукового дослідження;

- активізація творчої діяльності студентів;

- розвиток у студентів здатності спілкування в колективах при довготривалому діловому контакті з керівником і колегами по науковій роботі.

Ці завдання вирішуються шляхом навчання самостійному формуванню дослідницької моделі: постановці теми дослідження, баченню проблеми дослідження, аналізу спеціальної і періодичної літератури, електронних джерел інформації, вибору і обґрунтуванню методу дослідження, розробці методики дослідження, плануванню дослідження, роботі з комп'ютерними технологіями, формулюванню висновків і рекомендацій, оформленню наукового повідомлення. Найбільш ефективною формою реалізації результатів науково-дослідної роботи на кафедрі вибрана робота по організації і керівництву студентськими дослідницькими групами.

Науково-дослідна робота студентів організована відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри. Нею керують досвідчені наставники з числа професорсько-викладацького складу кафедри: доктор технічних наук Білецький В.С., кандидати технічних наук – Матвієнко А.М., Орловський В.М., Савик В.М., Молчанов П.О., Рой М.М., а також викладачі – Сизоненко А.В. та Дорохов М.А.

З 2005 р. на кафедрі ОНГП функціонує науковий гурток «Нафтовик». В гуртку в різні роки були  задіяні обдаровані студенти 1-5-го курсів. Кількість відвідувачів гуртка складає 10-12 студентів. щороку.

 

Колективом гуртка були створені лабораторні стенди:

1. Діюча модель свердловинної штангової насосної установки.

2. Діюча модель бурової лебідки.

3. Діюча модель ерліфта (газліфта) .

4. Модель-карта нафто- і газопроводів України.

5. Лабораторний стенд «Модель вежового підйомника».

6. Модель довгоходового приводу глибинного штангового насоса.

7. Діюча модель газорідинного сепаратора.

8. Модель бурового комплексу.

 

Конференції

На кафедрі щорічно проводяться студентські наукові конференції «Перспективи розвитку бурового та нафтопромислового обладнання»,  що сприяють підвищенню результативності участі студентів в науковій діяльності. На наукових конференціях молоді дослідники висту­пають з результатами своєї наукової роботи. Це змушує їх ретельно готувати виступ, формує ораторські здібнос­ті. Кожний студент має змогу оцінити свою роботу на тлі інших і зробити відповідні висновки. Оскільки на конфе­ренціях, як правило, відбувається творче обговорення доповідей, то кожен доповідач може почерпнути оригі­нальні думки, ідеї. Науково-практичні конференції спрямовані на обгово­рення шляхів розв'язання практичних завдань, як правило, повʹязані з виконанням магістерських науково-дослідних робіт, а також з перспективними інноваційними напрямками досліджень, які ведуть працівники кафедри.

На основі кращих доповідей готуються публікації в «Збірнику наукових праць студентів та викладачів» ПолтНТУ, який виходить друком щороку.

 

Співробітники кафедри ОНГП мають багаторічні творчі контакти з колегами у галузі нафтогазової справи та гірництва за кордоном.

Зокрема, зав. кафедри д.т.н., проф. В.С.Білецький має сертифікати Міссісіпського Консорціуму вищих навчальних закладів з інтернаціонального розвитку (ДжексонСША) та Інституту публічно-приватного партнерства, The Institute for Public-Private Partnerships, (ВашингтонСША). Експерт всеукраїнського проекту з міжнародною участю — Всеукраїнської експертної мережі (http://experts.in.ua/). Наукове стажування у США, Варшавському університеті . Учасник низки міжнародних фахових конференцій у СШАУкраїніПольщіРосіїЧехії

Німеччині,ТуреччиніЯпоніїКитаїАвстралії та ін.

Нині проф.. В.С.Білецький очолює загальнонаціональний проект «Гірнича енциклопедія», підтриманий Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, в рамках якого ведеться співпраця з рядом науковців з Чехії, США, ФРН, Фінляндії, Польщі. Проф. В.С.Білецький – учасник польської Szkoły Eksploatacji Podziemnej.

Професор кафедри ОНГП, к.т.н. Дудля М.А. – Член постійного оргкомітету Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH. Зокрема, брав участь у XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna DRILLING-OIL-GAS AGH (2015).

Доцент кафедри, к.т.н. О.А. Северин брав участь у ряді міжнародних науково-технічних конференцій в Україні і за кордоном, зокрема: 1. Щорічний контактний семінар «Інноваційні ІКТ в країнах Балтійського регіону (Стокгольм, Королівська Академія наук Швеції); 2. Семінар JSO-ERA «Крок до співпраці Україна –ЕС»(Ужгород). “Brokerage event on energy” 2011( м.Київ КПІ). 3. Conference on Advanced International Training Programs on Intellectual Property in the Global EconomyAddis Ababa, November 3 to 7, 2014. 4. Міжнародна науково-практична конференція «AREAS OF SCIENTIFIC THOUGHT - 2014/2015» (Шеффілд, Великобританія).

Кафедра ОНГП має договір про співпрацю з ТОВ «НТП «Бурова техніка» на чолі з генеральним директором Віталієм Вітриком, який протягом ряду років очолював Державну екзаменаційну комісію по захисту дипломних і магістерських робіт студентів кафедри і тісно співпрацює з рядом фірм за кордоном, зокрема канадською фірмою бурового обладнання «Вензель». В результаті, співробітники кафедри та студенти мають постійну можливість екскурсій до цеху фірми «Вензель» в Полтаві, понад 10 випускників кафедри працюють в цьому цеху.

Випускник кафедри ОНГП Ігор Недоруб, а нині  начальник департаменту сервісного обслуговування ТОВ «Укрнафтагазсервіс» проходив стажування в Китаї, Інституті нафти і газу (Пекін).

Зав. кафедри д.т.н., проф.. В.С.Білецький постійно, а інші працівники кафедри з 2015 року друкують свої праці в реферованих міжнародних науко метричних виданнях.

Розвиток економіки України обумовлює першочергову необхідність ефективного використання вітчизняних енергетичних ресурсів, головними з яких є вугілля, уранові руди, нафта і природний газ. Останніми роками в Україні постійно збільшується потреба в молодих фахівцях в галузі буріння, видобування та підготовки вуглеводневої сировини, котрі здатні творчо, з науковим підходом, вирішувати виробничі питання. Зважаючи на наявність покладів нафти і газу на території України питання підготовки фахівців з даного напрямку є досить важливим. Полтавський регіон є одним з провідних в Україні за обсягами покладів вуглеводневої сировини. В зв'язку з цим збільшуються потреби нафтогазового комплексу у фахівцях із спеціальностей “Обладнання нафтових і газових промислів” та “Буріння свердловин”.

У чому наші переваги?

  • Затребуваність висококваліфікованих фахівців на ринку праці;
  • Гарантія високого рівня підготовки з урахуванням професійних вимог, що висуваються потенційними роботодавцями;
  • Участь роботодавців в прийманні державних іспитів, керівництві, рецензуванні та захисті дипломних проектів та магістерських робіт;
  • Активне залучення фахівців-практиків до викладання спеціальних дисциплін;
  • Використання сучасних інноваційних технологій навчання.

 

Студенти кафедри обладнання нафтових і газових промислів після закінчення навчання можуть займати наступні посади.

Бакалавр спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

технік з видобування нафти й газу; технік з буріння; технік-технолог гірничий; технік з підготовки та транспортування нафти і газу; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з експлуатації устаткування газових об’єктів; технік з експлуатації та ремонту устаткування; технік-конструктор; механік бази виробничого обслуговування, трубної бази; механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування; механік вишкомонтажного цеху; механік тампонажного цеху; викладач закладу професійної освіти; майстер з видобування нафти, газу та конденсату; майстер з дослідження свердловин; майстер з освоєння та ремонту нагніталних свердловин; майстер з підготовки газу; майстер з підготовки та стабілізації нафти; майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного); майстер із складних робіт в бурінні (капітальному ремонті) свердловин; майстер резервуарного парку.

Магістр спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології:

науковий співробітник (інженерна механіка); інженер-механік; науковий співробітник (гірництво); науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); інженер в інших галузях інженерної справи; викладач середніх навчальних закладів.

Бакалавр спеціальності 184 Гірництво:

інженер з кріплення; інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів; інженер з кріплення свердловин; інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин; маркшейдер; інженер з вентиляції; інженер з буріння (бурових робіт); інженер з бурових (вибухових) робіт; інженер з видобутку нафти й газу.

Крім того, випускники магістратури, а також громадяни іноземних держав мають можливість вступати до аспірантури за спеціальностями:

05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості;

05.15.10 – Буріння свердловин;

05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ;

 

Основні роботодавці наших випускників:


Іноземні студенти мають змогу навчатися на бакалавраті та магістратурі.

Бакалаврат – 4 роки. Після закінчення студенти отримують Диплом Бакалавра, оформлений українською та англійською мовами.

Магістратура – плюс 1,5 (2) роки після закінчення бакалаврату. Після навчання в магістраті студенти отримують Диплом Магістра, оформлений українською та англійською мовами.

Адреса: 36011, Україна, м.Полтава,

Першотравневий проспект, 24, корпус А, 020/1-А

Телефон: (05322) 2-78-81;

Web: kafedraongp.jimdo.com

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The list of certificates
for admission
to the university 2017
120 Birthday
Yuri Kondratyuk
internet resource of
distance education
PoltNTU
students
life
PoltNTU
pre-university
scientific center of preparation
conferences
publications
department of
international
cooperation
Olimpiads
Center of legal
assistance
union of workers
of university

CONTACTS
36011, Poltava,
Pershotravnevyi avenue, 24.
Admissions telephone:
(0532) 56-16-04
E-mail: vstup@pntu.edu.ua

HOW TO FIND US

CERTIFICATE

Box of trust

Copyright © НВЦІ
"Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка" 2017